Рішення виконавчого комітету

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 27.12.18 р.                                                   № 52                                                                 

смт. Нова Маячка

Про роботу виконавчого комітету

Новомаячківської селищної ради з

заявами, скаргами, зверненнями

громадян у 2018 році

 

            Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Колосовської Людмили Михайлівни про роботу Новомаячківської селищної ради з заявами, скаргами, зверненнями громадян у 2018 році, виконавчий комітет  відмічає, що робота по розгляду звернень громадян селища у виконкомі Новомаячківської селищної ради здійснюється згідно Закону України “ Про звернення громадян “,  Указу Президента України № 109/2008 від 07 лютого 2008  “ Про першочергові  заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування  конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування “

Затверджена посадова інструкція спеціаліста, відповідального за роботу зі зверненнями громадян Колосовської Л.М.  

                                               РОБОТА З ЗАЯВАМИ

Всього протягом  2018 року до виконкому надійшло 151 письмова  заява    ( за 2017 рік –  159 заяв ).

Всі заяви у день надходження зареєстровані у журналі реєстрації  та попередньо розглянуті спеціалістами виконкому із зазначенням відмітки щодо подальшого розгляду заяви.

Кірнасовська Н.О.-  65, для вирішення яких :

Розглянуто на земельній комісії, прийнято рішень сесій – 34

Виїзд на обміри – 24

Надана відповідь – 1

Включено в чергу на земельну ділянку під забудову – 3

Надіслано клопотання до держгеокадастру - 3

Косташ О.О.– 22, для вирішення яких :

Прийнято рішень виконкому  – 9

Взято до уваги про наслідки екологічної діяльності – 1

Складено акт  обстеження зруйнованого будинку – 1

Складено акт обстеження підтопленої земельної ділянки – 1

Надано відповідь – 1

Надання дров – 6 ( не вирішено)

Вирубка дерев - 3

Гаврилюк Н.В. – 11 , для вирішення яких :

Видано довідки щодо підтвердження стажу роботи в СПОП « Новомаячківський » -11Пісковцова І.І.- 17 , для вирішення яких :

Видано дублікати заповітів – 2

Видана довідка – 1

Винесено на сесію – 1

Реєстрація смерті - 13

Баран О.Д. – 16,  для вирішення яких :

Надана матеріальна допомога – 14

Переведено на повну ставку наглядача кладовища – 1

Переведення батьківської плати - 1

Татарченко А.А. – 3, для вирішення яких :

Розміщено інформацію на сайті селищної ради – 3

Романюк Д.Ю. – 3, для вирішення яких :

Надано характеристику – 1

Виїзд на обстеження земельної ділянки – 1

Надано відповідь - 1

 

Робиться відмітка про виконання у журналі реєстрації . Оригінали заяв зберігаються у спеціалістів ради та підшиваються у  сесіях та виконкомах.   

                                      

                                             В И Р І Ш И В :

 

1.  Інформацію спеціаліста І категорії Колосовської Л.М. про роботу виконавчого комітету Новомаячківської селищної ради зі зверненнями громадян у  2018 році, прийняти до відома .

2. Спеціалісту І категорії Колосовській Л.М. , посадовим особам Новомаячківської

     селищної ради  у своїй роботі зі зверненнями громадян керуватися  Указом

     Президента України № 109/2008 від 07 лютого 2008 року « Про першочергові

     заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на

     звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування » :

2.1.Не допускати надання не обгрунтованих або неповних відповідей за зверненнями

    громадян з порушенням строків  , установлених законодавством , безпідставної передачі

    розгляду звернень іншим органам.

2.2.Викоренення практики визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз’яснення

     заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень.

2.3.Забезпечити першочерговий особистий прийом жінок , яким присвоєно почесне звання

      України « Мати - героїня »,  Героїв України.

2.4.Приділяти особливу увагу вирішенню проблем ветеранів праці та війни , інвалідів,

     громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  багатодітних сімей,

     одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту та

     підтримки.

2.5.Вжити заходів щодо з’ясування причин що породжують повторні звернення громадян.

2.6.Вжити заходів  спрямованих на поліпшення інформованості населення про стан

      роботи зі зверненнями громадян шляхом розміщення матеріалів на дошці об’яв.

3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконкому  

      Пісковцову  І.І.

 

Новомаячківський селищний голова                                                       В.І.Кос

   

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 27.12.18 р.                                                56

смт.Нова Маячка

 

Про план роботи виконавчого комітету                                               

Новомаячківської селищної ради на 2019 рік

 

   Відповідно до ст. 40 , ст.52 . ч.6 ст.59 . ч.1.3. ст.73  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , виконком селищної Ради

 

В И Р І Ш И В :

 

1.      Інформацію секретаря виконкому з аналізу виконання плану роботи за 2018 рік,   

         прийняти до відома ( Додається ).

2.      Затвердити план роботи виконавчого комітету Новомаячківської селищної ради

         на  2019 рік ( Додається ) .

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконкому

         Пісковцову І.І.

 

 

 

 

 

 

Новомаячківський селищний голова                                                          В.І.Кос

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Р І Ш Е Н Н Я

Від 27.12.18 р.                                               № 59

смт. Нова Маячка

 

Про виконання делегованих повноважень

виконавчого комітету Новомаячківської

селищної ради у ІІ  півріччі 2018 року

 

   Заслухавши інформацію секретаря виконкому Пісковцової І.І.  про виконання   делегованих повноважень виконавчого комітету Новомаячківської селищної ради у ІІ півріччі 2018 року , керуючись ст.ст. 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 52 , ч.6. ст.59 , ч.1,3 ст.73 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , виконком селищної Ради

 

В И Р І Ш И В :

 

            Інформацію секретаря виконкому Пісковцової Ірини Іванівни  про виконання делегованих повноважень виконавчого комітету Новомаячківської селищної ради  у ІІ півріччі 2018 року, взяти до відома ( додається )

 

 

    Новомаячківський селищний голова                                            В.І.Кос


Д - 0001Д - 0002

 
Д- 0003