Рішення виконавчого комітету

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від  25.10.18 р.                                                № 43

смт. Нова Маячка

 

Про підготовку та відзначення                                                                                   

в селищі 75-ї  річниці визволення

селища від німецько – фашистських

загарбників

 

            З метою вшанування подвигу народу в боротьбі за свободу і незалежність Батьківщини, керуючись ст.34, ст.52 , ч.6 ст. 59 , ч.1,3 ст.73   Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” , виконком селищної Ради

 

В И Р І Ш И В  :

 

1. Затвердити заходи щодо відзначення в селищі в 2018 році 75-ї  річниці визволення

    селища від німецько  – фашистських загарбників :

 

 1.1.Упорядкувати військові поховання, братські та одинокі могили, меморіальний

     комплекс, що увічнюють пам’ять про Перемогу та подвиги її учасників.

     Протягом жовтня 2018 року

     Відповідальний:  Косташ О.О.– заступник селищного голови

 

1.2. Організувати проведення в  бібліотеках та  навчальних  закладах  селища,  круглих

     столів, уроків Пам’яті , книжкових виставок, конкурсів малюнків та інших заходів.

    Протягом жовтня 2018 року

    Відповідальні : адміністрація ЗОШ., завідуючі бібліотеками

 

 

1.3. Провести  святковий концерт з нагоди 75-ї  річниці визволення

    селища від німецько – фашистських загарбників

    02 листопада 2018 року

    Відповідальний :  –   Марченко І.А. - директор Будинку культури

                              

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря

    виконкому   Пісковцову І.І

 

 

Новомаячківський селищний голова                                             В.І.Кос

  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 Р І Ш Е Н Н Я

   Від 25.10.18 р.                                            №  46

   смт. Нова Маячка

 

  Про виконання бюджету

   Новомаячківської селищної

   ради за 9 місяців 2018 року

 

            Заслухавши інформацію  головного бухгалтера  Баран О.Д. про виконання бюджету   

Новомаячківської селищної ради за 9 місяців 2018 року, керуючись ст.28,ст. 40, 52, ч.6 ст.59, ч. 1, 3 ст. 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.80 Бюджетного Кодексу України, виконавчий комітет  

 

В И Р І Ш И В :

 

1.      Затвердити звіт  головного бухгалтера Баран О.Д. про виконання доходної та видаткової частини селищного бюджету за 9 місяців2018 року.

( Додається ).

2.      Встановити жорсткий контроль за ефективністю використання бюджетних коштів по Новомаячківській селищній раді.

3.      Не допускати виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості по видаткам з селищного бюджету.

4.      На виконання законів України  про плату за землю та оренду землі забезпечити повноту надходжень до бюджету Новомаячківської  селищної ради  орендної плати.

5.      Проводити постійну роботу з платниками податків щодо дотримання ними зобов’язань перед бюджетом 2018 року Новомаячківської селищної ради

 

 

          Новомаячківський селищний голова                                                            Кос В.І.


                                                                                                                          ДОДАТОК

                                                                                    До рішення  виконавчого комітету № 46  

                                         від  25.10.18 р.

 

ЗВІТ

про  виконання   селищного  бюджету

Новомаячківської селищної ради

за  9 місяців 2018 року

  За 9 місяців 2018 року доходна частина загального фонду бюджету селищної ради виконана на 106 %, при планових показниках – 6 689 621грн., фактичні надходження становлять – 7 095 053 грн. Дані в розрізі надходжень податків та зборів наведені в таблиці:


Код

 Назва

 Уточ.пл.

Факт

% вик.

10000000

Податкові надходження  

3243805

3428869

106

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

15000

7199.96

48

11020000

Податок на прибуток підприємств  

15000

7199.96

48

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

15000

7199.96

48

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

35575

38265.79

108

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

35575

38265.79

108

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

35575

38265.79

108

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

87500

103636.1

118

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

87500

103636.1

118

18000000

Місцеві податки

3105730

3279767

106

18010000

Податок на майно

2054530

2193917

107

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

5000

4359.82

87

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

2000

4748.22

237

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

12000

1152

10

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

57000

68463.12

120

18010500

Земельний податок з юридичних осіб  

37600

42842.9

114

18010600

Орендна плата з юридичних осіб  

1354054

1352193

99

18010700

Земельний податок з фізичних осіб  

270051

355916.9

132

         

18010900

Орендна плата з фізичних осіб  

1051200

1085850

103

18050000

Єдиний податок  

1051200

1085850

103

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

112500

87159.04

77

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

338700

362684.8

107

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

600000

636006.3

106

20000000

Неподаткові надходження  

10485

19852.71

189

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

2400

5648.24

235

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб

0

4470

0

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

0

4470

0

21080000

Інші надходження  

2400

1178.24

49

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції 

2400

1178.24

49

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

8085

9918.55

122

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

7500

9815.41

131

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

7500

9815.41

131

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

360

0

0

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

360

0

0

22090000

Державне мито  

225

103.14

46

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

225

103.14

46

24000000

Інші неподаткові надходження  

0

4285.92

0

24060000

Інші надходження  

0

4285.92

0

24060300

Інші надходження  

0

1800

0

40000000

Офіційні трансферти  

3435331

3646331

106

41000000

Від органів державного управління  

3435331

3646331

106

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

3435331

3646331

106

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

3435331

3646331

106

Всього (без урахування трансфертів)

 

3254290

3448722

106

Всього

 

6689621

7095053

106

  Фактичне виконання селищного бюджету по видатках загального фонду  бюджету за 9 міс 2018 рік склало 85 %,  при плані 7 096 012грн., було направлено – 6 014 076 грн.

Фінансування всіх статтей бюджету здійснювалось відповідно до затверджених видатків в розрізі кодів функціональної класифікації видатків селищного  бюджету та скадає:

- по КПК 0150 “Органи місцевого самоврядування”- касові видатки склали 1 373 807 грн., при плані 1 606 702 грн ,або 85,5 % від суми видатків;

- по КПК 1010 Дошкільні заклади освіти – касові видатки склали  

3 034 041 грн., при плані 3 530 545грн, або 86 %  від суми видатків;  

- по КПК 3242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» – касові видатки склали 141 000 грн. при плані 161 500грн.,або 87% від суми видатків;

       - по КПК 4030 “Забезпечення діяльності бібліотек” –  касові видатки склали 182 496 грн., при плані 204 127грн, або 89% від суми видатків;

        - по КПК 4060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури» – касові видатки склали 537 276 грн., при плані 618 150 грн, або 87 %;

        - по КПК 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» - касові видатки склали  48 422 грн, при  плані 49 900 грн, або 97 %;

      - по КПК 5061 «Спорт для всіх» - касові видатки склали  4 900  грн, при  плані

5 000 грн, або 98%

      - по КПК 6030   « Організація благоустрою» -       касові  видатки  склали          113 773грн.,при плані 130 660грн, або 87%;

      - по КПК 8130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» - касові видатки склали 454 505 грн, при плані 522 350грн, або 87%;

      - по КПК 8220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» - касові видатки склали 4920грн, при плані 7 000грн, або 70%;

      - по КПК 8230 « Інші заходи громадського порядку» - касові видатки склали

 84 232грн, при плані 101 624 грн, або 83%;

     - по КПК  9770« Інші субвенції з місцевого бюджету» - касові видатки склали 161 604грн,при плані 161 730 грн, або 99,9%;

   - по КПК 6020 «Забезпечення функціонування підприємств» - касові видатки склали  32 200грн, при плані 32 200грн, або 100%

   - по КПК 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» - план 142 200грн     

    На рахунок  спеціального фонду по Новомаячківській селищній раді

    -по КПК 0150  надійшло коштів 11 325грн ( від оренди приміщень) ,касові видатки склали 6343 грн по КЕКВ 2210(придбання фарби,  вапна ,замки).

   -по КПК 1010 «Дошкільні заклади освіти» - надійшло коштів в сумі

 295 665 грн (від батьківської плати за відвідування дитячого садку).

 Кошти в сумі 297 986 грн використано по КЕКВ 2230( продукти харчування).

  -по КПК  4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури» -надійшли кошти від вхідної плати за послуги дискотеки в сумі  30 900 грн  ,касові видатки склали 30 890грн (оплата праці  -24664грн,нарахування -5426грн,оплата енергоносіїв -800грн

   Надходження і використання спеціальних коштів місцевого бюджету

   -по КПК 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» касові видатки склали 6 000грн, при планах 13 800грн, або 43,5%;

  - по КПК 0150 «Органи місцевого самоврядування”- касові видатки склали

20 000грн, при планах 20 000грн, або 100%.

Кредиторська та дебіторська заборгованість  відсутня.

 

Новомаячківський селищний голова                                                       В.І.Кос