Рішення виконавчого комітету

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 22.02.18 р.                                                № 4

смт. Нова Маячка

 

Про накладання

адміністративного стягнення

 

           Розглянувши матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності гр. Бармянцева В’ячеслава Вікторовича, 1975 року народження, який проживає  без реєстрації в смт. Нова Маячка вулиця Соборна, 63 виконком селищної ради встановив : гр. Бармянцев В.В. вчинив правопорушення –  проживає за недійсним паспортом громадянина України (без реєстрації місця проживання), за яке передбачена відповідальність згідно ст. 197 КУпАП; розглянувши матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності гр. Мусійко Олексія Володимировича, 1993 року народження, який проживає та зареєстрований в смт. Нова Маячка вулиця Садова, 15-а,  виконком селищної ради встановив : гр. Мусійко О.В. вчинив  правопорушення –  недбало зберігав паспорт громадянина України, що причинило його псування, за яке передбачена відповідальність згідно ст. 198 КУпАП; розглянувши матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності гр. Луковського Сергія Валентиновича, 1986 року народження, який проживає  без реєстрації в смт. Нова Маячка вулиця Соборна, 168 виконком селищної ради встановив : гр. Луковський С.В.  вчинив правопорушення –  проживає за недійсним паспортом громадянина України (без реєстрації місця проживання), за яке передбачена відповідальність згідно ст. 197 КУпАП; розглянувши матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності гр. Василенко Ірини Миколаївни, 1984року народження, яка проживає та зареєстрована в смт. Нова Маячка вулиця Одеська, 186  виконком селищної ради встановив : гр. Василенко І.М. вчинила правопорушення – проживає за недійсним паспортом громадянина України (вчасно не вклеєна фотокартка), за яке передбачена відповідальність згідно ст. 197 КУпАП; розглянувши матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності гр. Кадук Людмили Миколаївни, 1972 року народження, яка проживає та зареєстрована в смт. Нова Маячка провулок Мар»ївський, 48 виконком селищної ради встановив : гр. Кадук Л.М. вчинила правопорушення – проживає за недійсним паспортом громадянина України (вчасно не вклеєна фотокартка), за яке передбачена відповідальність згідно ст. 197 КУпАП; розглянувши матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності гр.  Некрасової Валентини Ігорівни, 1995 року народження, яка проживає без реєстрації  в смт. Нова Маячка вулиця Молодіжна, 5  виконком селищної ради встановив : гр. Некрасова В.І. вчинила правопорушення – проживає за недійсним паспортом громадянина України ( без реєстрації місця проживання), за яке передбачена відповідальність згідно ст. 197 КУпАП; відповідно до ст.ст. 213, 219 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись ст. 38, ст. 52, ч.6 ст.59, ч.1,3 ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком селищної ради

 

 

В И Р І Ш И В  :

 

1.      Накласти на гр. Бармянцева В.В. адміністративне стягнення у вигляді попередження.

2.      Накласти на гр. Мусійко О.В. адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Штраф повинен бути внесений у місцевий бюджет Новомаячківської селищної ради на рахунок № 31411542700286 УДК М.Херсон, МФО 852010, код  24103785, код доходу 21081100 у 15-денний строк з дня вручення цього рішення. У разі несплати штрафу у вказаний строк, рішення буде надіслано до органу державної виконавчої служби для відрахування штрафу у примусовому порядку.

3.      Накласти на гр. Луковського С.В. адміністративне стягнення у вигляді попередження.

4.      Накласти на гр. Василенко І.М. адміністративне стягнення у вигляді попередження.

5.      Накласти на гр.  Кадук Л.М. адміністративне стягнення у вигляді попередження.

6.      Накласти на гр. Некрасову В.І. адміністративне стягнення у вигляді попередження.Новомаячківський селищний голова                                                           В.І.Кос

 

                                                                                          

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

   Р І Ш Е Н Н Я

Від 22.02.18 р.                                                № 6

смт. Нова Маячка

 

Про проект селищної програми щодо забезпечення

захисту прав дітей смт. Нова Маячка на 2018-2019 роки

 

З метою створення належних умов у подоланні проблеми дитячої бездоглядності та безпритульності, запобігання сирітству, а також для всебічного розвитку і виховання дітей, відповідно до Декларації про права дитини, Конвенції ООН про права дитини, Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Указу Президента України від 05 травня 2008 року № 411/2008 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей», постанов Кабінету міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»,  від 8 жовтня 2008 року № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»,  та на підставі ст. 31, ст.ст. 40, 52, ч.6 ст.59, ч. 1, 3 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

 

В И Р І Ш И В :

 
1.      Схвалити проект селищної програми щодо забезпечення захисту прав дітей смт. Нова Маячка на 2018-2019 роки, що додається.
2.      Винести проект селищної програми щодо забезпечення захисту прав дітей смт. Нова Маячка на 2018-2019 роки на розгляд селищної ради.
 
 
 
 
Новомаячківський селищний голова                                                         В.І.Кос
 
 

                                          

                 Д О Д А Т О К

До рішення виконавчого комітету №

6 від 22.02.2018 року

 
СЕЛИЩНА ПРОГРАМА
щодо забезпечення
захисту прав дітей смт. Нова Маячка на 2018-2019 роки
 
1.      Загальні положення
Програма спрямована на забезпечення  створення належних умов у подоланні проблеми дитячої бездоглядності та безпритульності, запобігання сирітству, а також для всебічного розвитку і виховання дітей
 
       2. Мета Програми
Метою програми є реалізація кращих інтересів дитини через функціонування в селищі ефективної системи забезпечення, дотримання та захисту її прав.
 
        3. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, строки  виконання програми
                            Шляхами і засобами розв’язання  проблеми є :
3.1.Організація ефективної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації   бездоглядних та безпритульних дітей, схильних до бродяжництва;
3.2.Посилення співпраці між суб’єктами, що опікуються проблемами дітей - селищною  радою  філією ОРЦ ССС ДМ, адміністрацією ЗОШ, лікарською амбулаторією,  Будинком культури,  щодо проведення роботи  по захисту прав дітей;
3.3.Розвиток патронату та наставництва над дітьми;
3.4.Контроль за станом утримання дітей у сім’ях;
3.5.Проведення заходів культурно-естетичного спрямування;
 
4.      Напрямки діяльності та заходи програми
 
4.1.Забезпечення організації та проведення святкових заходів за участю дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей,які виховуються у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах  :
- до Всесвітнього Дня захисту дітей;
- До Дня знань;
- до Дня Святого Миколая;
- до Різдвяних та Новорічних свят.
Потягом 2018-2019 років, згідно дат
Будинок культури, селищні бібліотеки
 
4.2.Проведення рейдів обстеження для контролю за станом утримання та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
Спільні профілактичні заходи (рейди) – «Діти вулиці»,  Всеукраїнський профілактичний захід (рейд) «Урок».
Протягом 2018-2019 років, постійно
Опікунська рада, філія ОРЦ ССС ДМ, дільнична лікарня, дільничний інспектор
 
4.3.Ведення обліку дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Робота з особами, які бажають взяти їх на виконання – потенційними опікунами, піклувальниками, усиновлювачами.
Збільшення питомої ваги дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання.
Протягом 2018-2019 років, постійно
Опікунська рада, філія ОРЦ ССС ДМ
 
4.4. Виготовлення  та розповсюдження поліграфічної продукції з питань захисту прав дітей, проведення заходів з інформування населення з питань правового захисту дітей, проведення інформаційно-просвітницької діяльності ( семінари, наради, конференції).
Протягом 2018-2019 років, постійно
Опікунська рада, філія ОРЦ ССС ДМ
 
5.      Координація та контроль за ходом виконання програми
Координацію та контроль за виконанням  заходів програми здійснює опікунська рада шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками програми.
            Учасники програми подають звіт про виконання заходів програми до опікунської ради щорічно до 15 січня року, наступного за звітним.
 
            Голова опікунської один раз на рік, до 01 лютого подає на сесію селищної ради інформацію про стан виконання програми.

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Олешківського району
Херсонської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
   Р І Ш Е Н Н Я
Від  22.02.18 р.                                                   № 3
смт. Нова Маячка
 
Про  роботу Новомаячківської селищної
бібліотеки для дорослих та бібліотеки для дітей
           
            Заслухавши інформацію  завідуючої Новомаячківською селищною бібліотекою для дорослих Орешко Тамари Володимирівни та завідуючої Новомаячківською селищною бібліотекою для дітей Дроздової Тетяни Сергіївни про роботу бібліотек у 2017 році,
керуючись ст. 32,  ст. 40, ст. 52, ч.6. ст. 59, ч.1, 3 ст. 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , виконком селищної ради ,
 
                                                           В И Р І Ш И В :
Інформацію завідуючої Новомаячківською селищною бібліотекою для дорослих Орешко Тамари Володимирівни та завідуючої Новомаячківською селищною бібліотекою для дітей Дроздової Тетяни Сергіївни про роботу бібліотек у 2017 році взяти до відома.
 
 
 
Новомаячківський селищний голова                                               В.І.Кос
 
 
 
1. Завдання і зміст роботи
Свою діяльність у 2017 році Новомаячківська бібліотека спрямовувала на задоволення конкретних інформаційних потреб різних соціальних верств населення. А також проводила вивчення, обговорення, втілення в практику інновацій за такими напрямками: організація роботи з читачами, впровадження маркетингу, перетворення бібліотеки в справжній довідково-інформаційний центр - центр духовної культури, дозвілля, спілкування.
         Головними напрямками популяризації літератури залишались питання відродження української національної культури, духовних надбань людства, краєзнавство, розповсюдження економічних, екологічних знань, відзначення ювілейних дат письменників та поетів шляхом книжкових виставок, презентацією нових книг, літературними годинами, конкурсами, вікторинами, диспутами, іграми. Оперативно реагували на всі події, які відбуваються в Україні і світі, широко відзначали всі державні свята.
Патріотичне виховання
Популяризація патріотичного виховання
Січень
Поетичний екскурс «Тепло моїх долонь і розуму, і серця я тобі Україно відаю»  (День Соборності України)
 Організована виставка – панорама «Україна – живий ланцюг історії».
Тематична бесіда  «Стежками історії :Холокост – шрам на серці людства»
Захід проведено  з метою поглиблення знань школярів про  трагедію. Діти  переглянули відеоролик, де  коротко  розповідається про Холокост.
 
Історико - патріотичний екскурс  «Згадаємо юність, що згоріла у Крутах»
Слайд - альманах: «Вічна слава в кетягах калини»,на якому були присутні учні 9кл.
 Бібліотекарі  разом з читачами розповіли про події під Крутами в далекому 1918 році,
 
Лютий
Історичний хронограф пам'яті «А біль Афганістану навіки в душі чомусь не замовкає»  (сумісно з дит. бібл.), захід підготували та провели працівники бібліотеки сумісно з працівниками будинку культури. До  зустрічі з воїнами-інтернаціоналістами  оформлено виставку «Учасники бойових дій, воїни – інтернаціоналісти, наші односельці».
В смт. Нова Маячка  проживає 15 воїнів-інтернаціоналістів: Байдуков Сергій Михайлович, Булай Сергій Миколайович, Бура Анатолій Петрович,  Голованова Ольга Михайлівна, Королькевич Олександр Васильович, Кругляк Іван Іванович,  Кувила Олександр Васильович, Попов Олег Олександрович, Рашевський Юрій Миколайович , Скавинський Віктор Леонідович, Спесівцев Андрій Анатолійович,Ушаков Валерій Олександрович,Філь Василь Васильович,Черняєв Сергій Миколайович,Шахов Сергій Миколайович
Літературотерапевтичний годинник «Небесна сотня -  янголи, які стали героями»
Під такою назвою пройшов масовий захід ,  метою якого було вшанування пам’яті героїв Небесної сотні, формування  почуття національної гідності на кращих прикладах мужності й звитяги, виявлених нинішніми захисниками Вітчизни, виховання шани й поваги до героїв АТО.
Квітень
Відеолекторій: «Концентраційні табори в роки Другої світової війни» (сумісно з дитячою бібліотекою)
З  метою  вшанування пам’яті жертв нацизму, в’язнів «таборів смерті»,  та привернення уваги  школярів до однієї з жахливих сторінок історії Другої Світової війни.Бібліотекарі провели бесіду на тему «Нацистські табори смерті».
В бібліотеці було оформлено книжкову виставку – реквієм   «Вони пройшли гітлерівську машину смерті» .
В рамках відзначення цієї пам’ятної дати, учні переглянули документальний відеоролик  «Вкрадене дитинство
Травень
День пам'яті та примирення і День Перемоги.
Підготовлено розгорнуту книжково-ілюстративну виставку «Рядки, обпалені війною».
Експонувалася виставка-спогад «На всі часи, на всі віки у спогадах живе…», солдатські речі які висвітлюють роки війни.
Було проведено  меморіальний урок  «Горів і плавився метал, Земля стогнала від облоги». Під час заходу, школярі познайомилися зі сторінками історії періоду Другої світової війни та про роки окупації в Україні, дізналися про героїчні подвиги наших дідів та прадідів через поезію. Поезія фронтових років це гіркий нестерпний біль, який відчули дитячі серця.
Також  для учнів підготували огляд літератури, представленої на книжковій виставці .
Панораму пам’яті «Цей день із сльозами на очах» пройшла  на сонячній галявині  біля будинку культури, для того щоб діти могли порівняти різницю тих страшних  слідів, які залишила війна  з сьогоднішнім безтурботним дитинством. Під час бесіди демонстрували речі воєнних часів .
Проведено урок патріотизму «Тих днів не змовкне слава». Метою заходу було виховати в учнів повагу до подвигу героїв-співвітчизників та викликати зацікавлення літературою про Другу світову війну. Під час заходу юнацтво мало змогу переглянути відеокадри про жахи війни .
Флеш-моб «Читаємо вишиванку як книгу» (День вишиванки)
В рамках національно-патріотичної  акції  «Ми – українці» бібліотека до Всесвітнього дня вишиванки організувала  флеш-моб «Читаємо вишиванку, як книгу», до свята були залучені голова Новомаячківської селищної ради Кос В. І., працівники будинку культури, учні 11 класу та вихованці Новомаячківського санаторія «Надія». Це міжнародне свято, яке покликане зберегти народні традиції створення і носіння етнічного вишитого українського одягу.
Основна мета заходу – збереження українських цінностей і їхня популяризація серед молоді і населення , ознайомити бажаючих з вишивкою як одним із видів українського декоративно – прикладного мистецтва, розкрити красу української вишивки: багатство її кольорів, різноманітність видів і форм орнаментів, символічне значення елементів. Формувати шанобливе ставлення до традицій українського народу, праці майстрів декоративно – прикладного мистецтва.
Захід було поведено на вулиці біля будинку культури, також присутні почули легенду «Як з’явились хрестики на сорочці» .
Для учнів молодших класів година спілкування «Ой якаж ти гарна, сорочка вишивана».Дітей не тільки познайомили зі звичаями та обрядами, пов’язаними з вишиванням, а й  переглянули відео «Знана в усьому світі вишивка», патріотичну мультяшку «Слово української дитини»
Червень
Літературна сага «Війна відгриміла та пам’ять жива» (сумісно)
 Згідно плану до Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні бібліотека для дорослих та бібліотека для дітей разом з головою ради ветеранів Аврумуцоє К. Т. провели захід, на якому були присутні працівники селищної ради, вихователі та   вихованці ДПНС «Надія».
Під час заходу вшанували всіх, хто пішов в перші дні війни на фронт, розповідали про односельців - учасників Другої світової війни, окремо згадали нещодавно похованого ветерана війни Волкова Олександра (96 років). Присутні поклали квіти до меморіального пам’ятника.
Бібліотекарі  представили  хроніко-документальну експозицію «Хлопчаки сорок першого року».
Також  в бібліотеках були організовані тематичні книжкові виставки та викладкилітератури.

28 – День Конституції          
Хронологічна панорама « Конституція :  закони нашого світлого дитячого  майбутнього»  
В рамках святкування Дня Конституції України бібліотека презентувала виставку –свято «Конституція України – головний підручник життя».
Мета виставки: розповісти про історію створення Конституції України, основні її засади, виховувати почуття патріотизму до своєї країни.
Серпень
Готуючись до відзначення Дня Державного Прапора України та річниці Незалежності України провели:
Фольк-мандрівка «На рушнику калина - спогади про долю України»
 (сумісно з дит. бібл..)                                                                                                 
Протягом години користувачі бібліотеки слухали чарівні мелодії про Україну, родину, щасливе дитинство такі,  як: «Мій рідний край», «Українська родина», «Люблю Україну», «Одна калина» та багато інших.  Відвідувачі бібліотеки мали змогу познайомитись з літературою про Україну .
На дорослому абонементі  організовано
Літературно-мистецька панорама «У  вінок України, ми вплітаємо майбутнє»
          Протягом кількох днів користувачам розповідали про сучасних українських авторів та особливості  їх творчості. Про роль української книги в усвідомленні подій минулої доби і сучасності.
 
Геральдичний калейдоскоп «Краса та велич символів державних»
                                                                                                      (сумісно з дит. бібл..)   
Бібліотека  знайомила своїх читачів з тематичною викладкою присвяченою Дню Державного Прапора України. Розповідь про славну історію національних державних символів України сприяла формуванню національної свідомості користувачів бібліотеки та виховуванню патріотів рідної держави.
Його мета -  виховання патріотичних почуттів у дітей до своєї країни, державних символів: прапора, герба та гімну, заохочення до вивчення багатої та славної історії нашого народу
Вересень
Історична доповідь «Бабин яр - машина смерті»9-11кл.
До бібліотек були запрошені користувачі, щоб познайомити їх з однією із найтрагічніших сторінок в історії нашої Батьківщини – вересневими подіями 1941 року у Бабиному Яру.
В читальному залі підготували книжкову панораму «Бабин Яр. Ніколи більше», де користувачі мали змогу познайомитися з літературою про всесвітньо відоме місце трагедії, що стало символом Голокосту, найбільшим інтернаціональним цвинтарем в Україні. В цей день в читальному залі демонстрували відеопоказ «Трагедія Бабиного Яру – трагедія українського народу».
Присутні на заході читачі познайомилися з книгою А. Кузнецова «Бабин Яр», яка присвячена пам’яті всіх загиблих від рук нацистських окупантів в Бабиному Яру. Переглянувши фотофакти з цієї книги та слухаючи оповідь про страшні події того часу, присутні прийшли до висновку, що такі трагедії не повинні повторюватися, що людям потрібен мир!    
Жовтень
Віртуальний екскурс в історію «Покрова – свято весіль, матері, воїнів і прощення»
Захід пройшов в читальній залі бібліотеки, на який були запрошені мешканці будинку постійного проживання.
Присутнім розповіли про Свято Покрови , що  завдяки козацтву виник новий тип Ікони – «Козацька Покрова», де під омофором Богородиці зображаються українські єрархи, гетьмани і козаки. На хоругвах січовики також любили відображати Покрову Богородиці, розпростерту над козаками, щодо Богородиці зверталися у важкі хвилини різні покоління воїнів. Ознайомили з легендами, міфами та  переказами.  Було продемонстровано відео про  вшанування свята  козаками.
Листопад
Інформаційно-віртуальний  вісник «Людської пам’яті мости»
 Оформлено тематичну виставку- експозицію «Майдан за вільну людину у вільній країні». На виставці представили– фотоальбоми, літописи  подій, нариси, журнали та статті з газет, присвячені доленосним подіям в Україні . Виставка оформлена з метою привернення уваги до подій на Майдані у 2004 , 2013 рр. та провели біля неї патріотичний інформаційно-віртуальний  вісник «Людської пам’яті мости» для учнів 11 класу, з вчителем історії Забарою Т. С.  Презентувано  книгу відомої української  письменниці Марія Матіос «Приватний щоденник», де  в документальному стилі змальовані  ексклюзивні події Майдану         
Проведено захід до дня памяті жертв голодомору 1932 – 1933 рр.
Година жалоби «Голодний рік, як чорна птиця, над краєм змореним літав»   в будинку постійного проживання . У фойє оформили виставку малюнків «Голодомор 1932 – 1933 рр.», які підготували учні 4 – В класу (кл. керівник Пуляєва О. П.), поряд оформили куточок пам’яті, де  горіли поминальні свічі .
Грудень
Святкова зустріч «Час обрав нас»
З нагоди Міжнародного дня волонтерів разом з учнями 4- В класу (класний керівник Пуляєва О. П.) відвідали стаціонарне відділення  постійного проживання.
Завідувач відділення - Тетяна Миколаївна Чумаченко подякувала всім присутнім волонтерам за їх діяльність і привітала зі святом.
Краєзнавство
Жовтень
28 – День визволення України від фашистських загарбників(сумісно з дит. бібл.)                                                                       
Виставка- пам’ять «Подвиг дідів -  гордість нащадків»        5-11 кл.
Марафон – пам’яті «Війною плакала і наша велика земля»  9 кл.
 
До Дня визволення Нової Маячки                                                                   
Меморіальний виставка « Пам’ять, що долає забуття»
Підготували матеріали та роздрукували другу частину книги памяті Нової Маячки
 
Виставка -панорами - «Незгасаючий вогонь безсмертя»,  Майстерня радості.
 
Правове просвітництво
Цикл заходів ,щодо проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» (сумісно з бібл. для дітей)    
Бесіди «Молодь проти насильства !»; « Жертви мовчання»; « Насильство. Види покарання»           
   Комплекс  заходів до тижня  правознавства     
Бібліотеки провели  цикл заходів правової тематики  для учнів старшого шкільного віку, який сприяє підвищенню рівня правової культури читачів бібліотеки, інформованості молоді про їхні конституційні права та обов’язки, можливості їх реалізації та захисту
    На протязі тижня бібліотеку відвідали учні 9-10 класів разом з вчителем правознавства Забарою Т. С.
Правознавча вікторина «Сторінками Загальної декларації прав людини»(9- А кл)
Година правових знань «Взаємоповага – основа людських стосунків» (10-А к      .
Подорож - вікторина «Ми маємо право на щасливе життя»  ( 10- Б кл),
 
Формування толерантної свідомості та поведінки населення
Цикл заходів для людей похилого віку  «Мудрі і багаті літами»
(сумісно з бібліотекою для дітей)
Операція з привітання «Добром забуте серце обігрійте!»,
Година пошани «Нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить» (до Міжнародного дня інвалідів)                                                                                       
Формування здорового способу життя
Цикл заходів «Твоє життя – твій  вибір» (сумісно з б-кою для дітей.)
В рамках місячника до  Всесвітнього дня боротьби із захворювання на туберкульоз у  бібліотеці відбувся
Відеолекторій «Туберкульоз – небезпечне інфекційне захворювання»  для учнів 5-9-х  та11-хкласів.
Вже стало традицією щороку проводити на базі бібліотеки такі заходи  з юнацтвом, з метою удосконалення інформаційно-освітньої роботи з питань формування здорового способу життя, з метою підвищення обізнаності учнів школи про глобальну епідемію туберкульозу, познайомити учнів з поняттям «туберкульоз» і шляхами його зараження, пояснити учням необхідність профілактики щеплень від туберкульозу,  назвати основні симптоми захворювання. 
Як зберегти своє здоров'я на довгі роки? Як бути бадьорим і впевненим у собі, не скаржитись на постійне нездужання? На ці та інші запитання відповідалафахівець із соціальної праці Янковська – Комелягіна Ю. О.Під час спілкування юнацтво дізналося багато цікавої і корисної інформації, зокрема й те, що Україна являється лідером по захворюваності на туберкульоз.
Разом  подивилися  тематичне відео: мультфільм про  туберкульоз та «Казку про те, де туберкульозній паличці живеться добре». Під час перегляду відеофільму учні розширили  свої знання як запобігти  та не захворіти на цю недугу та дізнались багато нового про захворювання.
Адже сьогодні дуже важливо кожному знати про підступність туберкульозу,  профілактику, діагностику та лікування цієї небезпечної інфекційної хвороби.    
 Працівники бібліотеки презентували присутнім на заході інформаційну виставку «Туберкульоз: погляд на проблему» . Ця зустріч дала зрозуміти учням , що власне здоров’я залежить від їхнього відношення до себе.
Ми сподіваємося , що запрошені на зустріч   зробилиправильний висновокздоровий спосіб життя допоможе позбутися поганих звичок, знайти гармонію в житті, продовжити молодість і попередити захворювання.
Всі учасники заходу отримали пам’ятки  «Зупинимо туберкульоз в Україні» .
Одним із основних напрямків роботи Новомаячківської бібліотеки з молоддю та підлітками є активна популяризація літератури  про здоровий спосіб життя, профілактики шкідливих звичок.
Чимало зусиль докладають бібліотечні працівники для пропаганди в молодіжному середовищі літератури, спрямованої на популяризацію здорового способу життя. Ці заходи носять інформаційний, пізнавальний та дискусійний характер. Під час їх проведення молодь має можливість висловити свою думку, поставити запитання і отримати відповіді на них.
Популяризуючи літературу за здоровий і безпечний спосіб життя працівники відшукують нові, неординарні форми роботи, тим самим зацікавлюючи користувачів.
 Працюючи в тісній координації з працівниками соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, навчальними закладами проводяться сумісні  заходи. Так разом з фахівцем із  соціальної роботи Новомаячківської філії Олешківського району соціальних служб для сім`ї,  дітей та молоді проведена просвітницька
Лекція «Репродуктивне здоров’я підлітків», для дівчат 11-х класів. На цей захід було запрошено дільничу медсестру ІІ категорії Новомаячківської лікарської амбулаторії Шаповал Д. М.
 Інформаційно – просвітницьку годину спілкування до Всесвітнього дня пам’яті жертв СНІДу
Пізнавальну  бесіду «Кинути палити: прагнути і реалізувати»
Виставка «Пером і скальпелем: Письменники-медики»
 
Художньо-естетична освіта користувачів
 
Літературний брейн – ринг «В щасливі в дні й  сумні іду з дитинства до Тараса»
Вечір – портрет «Беру «Кобзар» у руки знову, немов святий щоденний хліб».     
Засідання круглого столу : «Поезія – це плід і роздумів, і вражень» (сумісно)
«Мені болить – тому читаю вірші…» (всесвітній день поезії)
 
 
Зав. Новомаячківської селищної  бібліотеки                      Орешко Т. В.
                                                                          

 
НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Олешківського району
Херсонської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 22.02.18 р.                                                  № 7
смт. Нова Маячка
 
Про присвоєння поштової адреси

Розглянувши заяву Кіріченко Івана Івановича  про присвоєння  поштової адреси, керуючись ст. 30, ч.1 п. «б» п.п.2 ст. 31, ст.ст. 40, 52, ч.6 ст.59, ч. 1, 3 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
 
В И Р І Ш И В :
 
  1. Присвоїти домоволодінню, де власник  Кіріченко Іван Іванович, поштову адресу : смт. Нова Маячка, вулиця Квітуча, 13.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  члена виконкому Косташ О.О.
 
 
 
 
 
 
Новомаячківський селищний голова                                             В.І. Кос                                
  
 
НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Олешківського району
Херсонської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 22.02.18 р.                                                  № 5
смт. Нова Маячка
 
Про списання житлового будинку

Розглянувши заяву Самборської Наталії Олександрівни  про списання житлового будинку, керуючись ст. 30, ч.1 п. «б» п.п.2 ст. 31, ст.ст. 40, 52, ч.6 ст.59, ч. 1, 3 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
 
В И Р І Ш И В :
 
  1. Присвоїти домоволодінню, де власник  Кіріченко Іван Іванович, поштову адресу : смт. Нова Маячка, вулиця Квітуча, 13.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  члена виконкому Косташ О.О.
 
 
 
 
 
        Новомаячківський селищний голова                                             В.І. Кос