Рішення виконавчого комітету

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Р І Ш Е Н Н Я

Від 09.11.15 р.                                                 № 37

смт. Нова Маячка


Про вилучення

малолітніх дітей

            На підставі подання голови опікунської ради  про загрозу життю малолітнім дітям Балабон Олегу Олеговичу, 30.05.2010,р.н.,  Балабон Андрію Олеговичу, 09.12.2011р.н., Балабон Михайлу Олеговичу,13.07.2013 р.н. Балабон Роману Олеговичу,18.06.2015 р.н. та керуючись п.8 Постанови КМУ від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування пов’язаної з захистом прав дитини», ст..34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  виконком Новомаячківської селищної  ради 

                                                            В И Р І Ш И В: 

            Вилучити  у матері Корольової Анни Іванівни малолітніх дітей Балабон Олега

       Олеговича, 30.05.2010,р.н.,  Балабон Андрія Олеговича, 09.12.2011р.н., Балабон

       Михайла Олеговича,13.07.2013 р.н. Балабон Романа Олеговича,18.06.2015   для

       направлення їх в Державний дитячий заклад. 

    Селищний голова                                                                  А.А.Костиря

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 09.11.15 р.                                                № 38

смт. Нова Маячка

 

Про  призначення відповідальної особи

за здійснення державної реєстрації актів

цивільного стану та за облік, зберігання

та витрачання бланків свідоцтв

 

            Керуючись ст. 38 п. «б», п.п.5 , ст.52 . ч.6 ст.59  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, та п.3.2 « Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання», затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 29.10.2012 року № 1578/5 ,  виконком селищної ради

 

В И Р І Ш И В :

           

            Покласти обов’язок за здійснення державної реєстрації актів цивільного стану  на секретаря виконавчого комітету Новомаячківської селищної ради Цюрупинського району Херсонської області Пісковцову І.І.  та призначити її відповідальною за облік, зберігання та витрачання бланків свідоцтв

 

 

 


Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря.

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 09.11.15 р.                                               № 40

смт.Нова Маячка

 

Про  зміну міліцейського номеру

 

 

Розглянувши заяву гр. гр. Удовенко Олександра Івановича, Удовенко Тетяни Василівни  про зміну міліцейського номеру, керуючись ст. 30,ч.1п. «б» п.п.2 ст. 31 ст.ст. 40,52,ч.6 ст. 59,ч.1,3 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні » ,виконавчий комітет селищної ради

 

В И Р І Ш И В :

 

1.    Надати дозвіл Удовенко Олександру Івановичу на зміну міліцейського номеру домоволодіння  по вулиці Степова з № 66 на № 66-а.

2.    Надати дозвіл Удовенко Тетяні Василівні  на зміну міліцейського номеру домоволодіння  по вулиці Степова з № 66 на № 66-б.

3.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на члена виконкому 
Косташ О.О.

 

 

 

Селищний голова                                                                         А.А.Костиря.

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 Р І Ш Е Н Н Я

Від 09.11.15 р.                                                  №  39

Смт.Нова Маячка

 

Про призначення відповідальної

особи за вчинення нотаріальних дій

 

            Керуючись ст. 38  п. ”б” п.п.5,  ст.52 , ч.6 ст. 59 , ч.1,3 ст.73  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ та  Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів України, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 25.08.1994 року  № 22/5 ( із змінами та доповненнями ), виконком селищної Ради

 

В И Р І Ш И В :

           

            Призначити відповідальною особою за вчинення нотаріальних дій по Новомаячківській селищній раді секретаря виконавчого комітету Пісковцову Ірину Іванівну.

 

 

Селищний голова                                                                                        А.А.Костиря

 

 

 

                                               НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА                                                                                                                                  Цюрупинського району                                                                                                                                                                             Херсонської області                                                                                                                                                                  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                                                                                                                                                                                          Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                 Від 09.11.15 р.                                              №  41                                                                            смт.Нова Маячка

Про регламент роботи виконавчого                                                                                                     комітету Новомаячківської селищної ради                                                                                      сьомого скликання

            Відповідно до Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, виконком селищної ради

В И Р І Ш И В :

            Затвердити регламент роботи виконавчого комітету Новомаячківської селищної ради сьомого скликання .  ( Додається ).

 

 

Селищний голова                                                                А.А.Костиря

 

 

                                                                                               Додаток                                                                                                                                           до рішення виконавчого комітету                                                                                                           № 41 від 09.11.2015 року

Р Е Г Л А М Е Н Т    Р О Б О Т И

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

          1. Відповідно  до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет селищної ради здійснює на території функції місцевого самоврядування та в порядку і в межах, визначених законом, повноваження державної виконавчої влади.

         2. Виконавчий комітет ради є виконавчим і розпорядчим органом селищної ради.

         3. Виконавчий комітет селищної ради підпорядкований райдержадміністрації з питань здійснення делегованих йому повноважень державної виконавчої ради.

         4. Виконком у межах визначених повноважень забезпечує реалізацію Законів України, Постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Указів Президента України, інших актів законодавчої і виконавчої влади, рішень райдержадміністрації і районної ради, селищної ради, виконавчого комітету, прийнятих у межах її повноважень, а також планів економічного та соціального розвитку, здійснення інших функцій державного управління територією.

          5. Виконком будує свою роботу на засадах законості, персональної відповідальності, поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів, взаємодії з органами регіонального та місцевого самоврядування, громадськими політичними організаціями та рухами, гласності, відкритості та врахування думки населення.

           6. Виконком утворюється на строк повноважень селищної ради і зберігає повноваження до формування радою нового скликання виконавчого комітету.

           7. Викомком утворюється у складі: селищного голови, секретаря виконкому та членів виконавчого комітету.

ІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВИКОНКОМУ

           1. Практична діяльність виконкому здійснює на основі поточних і перспективних планів, програма економічного та соціального розвитку, оперативних планів робот з урахуванням поточного моменту і ситуації, що складається на території.

           2. Робота виконавчого комітету планується на рік та щоквартально.

           3. План роботи виконкому включає розділи:

·         питання для розгляду на засідання виконкому

·         організаційні заходи

·         здійснення контролю за виконанням власних рішень та розпоряджень і актів  вищестоящих органів законодавчої і виконавчої влади.

         4. Порядок формування плану роботи:

         4.1 Керівники підприємств, установ та організацій, що знаходяться на території ради, члени виконкому, виходячи з реальної ситуації і справ у галузях народного господарства, вносять пропозиції по конкретних питаннях для розгляду на засіданнях виконкому, а також заходах, які доцільно включати до плану.

         4.2 Погоджені для розгляду питання, заходи, а також питання, що розглядатимуться в порядку контролю, за 20 днів до початку наступного півріччя передаються секретареві виконкому для узагальнення і складання проекту, плану.

         4.3 Проект плану роботи на рік, квартал затверджується на засіданні виконкому.

         4.4 Контроль за виконанням плану роботи здійснюється секретарем виконкому, який при розгляді і затвердженні плану роботи на рік та квартал інформує про виконання попереднього плану.

ІІІ. ПІДГОТОВКА І ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВИКОНКОМУ

          1. Засідання виконкому скликаються і проводяться селищнимголовою, а в разі його відсутності – секретарем, в міру необхідності, планові – один раз на місяць в четверту середу місяця.

          2. На засіданнях виконкому розглядаються питання економічного, соціального розвитку території, організації виконання актів законодавчої влади, інші питання життєдіяльності ради. На розгляд виконкому виноситься, як правило, одне, два основних питання.

          3. Підготовлені проекти рішень з планових питань подаються секретареві виконкому з довідками, додатками, іншими документами , із зазначенням доповідачів за 20 днів до засідання виконкому.

          4. Позапланові питання виносяться на розгляд виконкому за візою селищного голови “На виконком” в ті ж терміни підготовлені, як і планові питання.

          5. Проекти рішень виконкому і додатки до них повинні мати необхідні візи, бути кваліфіковано підготовлені, з короткими викладанням по суті питання, визначенням конкретних заходів, строків та виконавців, осіб, що здійснюють контроль по обсягу, як правило, не більше трьох сторінок.

          6. При необхідності до проекту рішення додаються додаткові матеріали (завдання), пропозиції, інформації та інші по обсягу, як правило, не більше трьох сторінок, а також список адресатів, яким передбачається надіслати його.

          7. Відповідальність за якість підготовки документів, дотримання термінів їх подання покладається на відповідальних працівників виконкому, секретаря виконкому.

          8. При необхідності селищний голова, секретар виконкому повертають на доопрацювання, додаткове погодження, уточнення подані проекти рішень. Термін доопрацювання, додаткового погодження, уточнення – 2 дні.

        9. Засідання виконкому протоколується.

        10. Проекти рішень, які прийняті із змінами, доповненнями, приводиться у відповідальність протягом двох днів.

        11. Підписані рішення розмножуються в необхідній кількості для розсилки і надсилаються за призначенням не пізніше, як на третій день.

        12. Протокол засідання оформлюється протягом семи днів.

        13. Рішення виконкому з питань життєдіяльності ради, а також ті, які стосуються прав і обов”язків громадян та мають загальний характер доводяться до відома населення.

 

 

 

 

ІV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ, НАРАД, КОМІСІЙ

          1. Наради, засідання комісій проводяться селищним головою, його заступником, секретарем виконкому, головою комісії, згідно з планом роботи..

          2. Коло запрошених погоджується селищним  головою.

          3. Виклик на  засідання, наради здійснюються завчасно, але не пізніше, як за один-два дні до їх проведення.

          4. Відповідальними працівниками апарату виконкому завчасно готуються плани проведення нарад, засідань комісій і необхідні матеріали, ведеться і оформляється протокол, контролюється виконання прийнятих рішень, до них доручень, доповідаються керівникові.

          5. По матеріалах нарад і результатах розгляду окремих питань при необхідності готуються відповідні рішення виконкому.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ АКТІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ

ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ І ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ

           1. Робота по реалізації Законів України, Указів Президента України, Постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших актів законодавчої  та виконавчої влади організують особисто селищний голова, секретар виконкому, інші відповідальні працівники апарату виконкому, згідно з розподілом обов”язків.

           2. Документи, що надійшли в виконком, реєструються та передаються на розгляд селищного голови в день отримання, який в резолюції визначає, кому, що і в який термін необхідно зробити.

           3. Контрольні функції за ходом виконання документів здійснюються всі відповідальні працівники виконкому, які отримають хід виконання під особим контролем, організовують перевірки на місцях, залучають до перевірок необхідних спеціалістів. Узагальнення матеріалів з  відповідними висновками та технічну роботу  проводить працівник, відповідальний за діловодство.

            4. За виконанням контрольного документу, заходів які він передбачає, встановлюється постійний технічний контроль шляхом заповнення реєстраційно-контрольних карток (журнал обліку контрольних документів).

                 На виконання контрольних документів готуються відповідні документи в терміни, вказані у самому документі або встановленні законодавчими актами.

             5. Зміст постанов чи розпоряджень, які потрібно взяти до відома, доводяться керівникам листом або шляхом особистого ознайомлення.

             6. Інформації про виконання контрольних документів, що надсилаються у вищестоящі органи, підписуються селищним головою.

             7. Працівник, відповідальний за діловодство особисто слідкує за термінами надання інформації, довідок про хід виконання контрольних документів, формує закінчену контрольну справу  та подає її на розгляд голови.

             8.  Виконанні рішення знімаються з контролю.

VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

РОЗГЛЯД ПИСЬМОВИХ ЗВЕРНЕНЬ

             1. Прийом громадян здійснюється селищним головою та секретарем виконкому.

             2. Прийом проводиться регулярно у встановленні дні та години.

             3. Порядок прийому визначається  селищним  головою.

             4. Усі звернення на особистому прийомі реєструється. Якщо  вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі не можливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення.

             5. Письмові звернення реєструються у день їх надходження і передаються селищному голові для розгляду. Селищний голова невідкладно накладає  резолюцію, згідно з якої звернення передаються посадовій особі для вирішення питань поставлених у листі.

             6. Звернення громадян розглядаються у терміни, передбаченні діючим законодавством – не більше 1 місяця  від дня їх надходження, в ті, які не перебувають додаткового вивчення – невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, то селищний  голова встановлює необхідний термін для його розгляду.

                 При цьому загальний термін не може перевищувати 45 днів.

             7. На кожне звернення автору дається конкретно письмова відповідь.

            8. Діловодство щодо звернення ведеться відповідно до інструкцій з діловодства.

            9. Щоквартально і щорічно готується статистичний звіт про звернення громадян, що надійшли до виконкому, копія якого надсилається в райдержадміністрацію.

          10. Відповідальність за організацію роботи та ведення діловодства за зверненнями громадян покладається на відповідального працівника апарату виконкому розпорядженням селищного голови.

VІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ АПАРАТУ ВИКОНКОМУ

            1. Апарат виконкому здійснює свої основні завдання: організаційне, інформаційне, юридичне господарське обслуговування виконкому, його засідань, нарад, а також інших заходів що проводяться.

            2. Організовує роботу апарату виконкому секретар виконкому.

            3. Функціональні обов”язки працівників виконкому затверджуються головою виконкому, згідно з розподілом обов”язків.

            4.Працівники виконкому керуються правилами внутрішнього розпорядку з відповідними інструкціями по роботі з документами.

            5. Кожний працівник виконкому повинен підтримувати нормально-психологічний клімат установи:

·         поважливо ставитись до співробітників, надавати необхідну допомогу в роботі

·         ставитись з належною увагою до відвідувачів

·         обговорення моральних та ділових якостей працівника проводити в його присутності

           6. Єдиний початок роботи працівників виконкому 8.00, закінчення роботи – 17.00. Перерва на обід з 12.00 до 13.00.

           7. Перебування працівників апарату виконкому у службових справах у робочий час за межами адміністративного будинку повинно заздалегідь узгоджуватись з керівництвом.

           8. У виконкому ведеться табельний облік робочого часу співробітників.