Рішення виконавчого комітету

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від  26.08.2015 р.                                          №  28

Смт. Нова Маячка

 

Про готовність загальноосвітніх

закладів селища до роботи в новому

2015-2016 навчальному році

 

   Заслухавши інформацію заступника директора Новомаячківської ЗОШ І-ІІ ст. Єрохіної Ольги Іванівни та заступника директора Новомаячківської ЗОШ І-ІІІ ст. Кисільової А.О. про готовність загальноосвітніх закладів селища до роботи в новому 2015-2016 навчальному році, виконком селищної ради  відмічає що, проведена робота по затвердженню контингенту дітей на території   селища.

            Станом на 26.08.2015 року у Новомаячківській ЗОШ І-ІІІ ст. фактично навчається 764 учня. Першокласниками у цьому році стануть 76 учнів. Відкрито 3 класи.

            Функціонуватиме 5 груп продовженого дня -150 учнів. Поточний ремонт проведено за кошти батьків на суму 29286,33  грн. Проведено ремонт 33 класних кімнати. Спонсорські кошти 3500 грн. Кошти ,які виділялись з  бюджету:

- заміна електропроводки в великому спортзалі на суму 29 755 грн,  реконструкція водоотливів  – 39459,23 грн, пуско - наладка котельні – 10 000 грн,СТО шкільного автобуса – 4 538 грн. ( заміна масла, фільтрів , ремонт обдувала )

            Харчуються у шкільній їдальні :

Учні 1-4  класів – 280 учнів, учнів пільгової категорії – 9 учнів.  Вартість обіду для 1-4 класів – 7,41 грн, для пільгової категорії 5-11 класів – 8,47 грн. Нові підручники не отримувались,але подано замовлення на: 4 клас – 810 шт., 7 клас – 937 шт.,                     всього – 1937 шт.

            Новомаячківська ЗОШ І-ІІ ст. готова до нового навчального року. Акт прийому готовності навчального закладу підписаний 11 серпня 2015 року. Відремонтовано за батьківські кошти всі класні кімнати на суму 2 800 грн, бюджетних коштів використали    1 200 грн.  Встановили огорожу на суму 17 500 грн. за батьківські кошти. За кошти батьків купуються  лампочки, мило. В школі є 11 комп»ютерів. Спортивний зал обладнаний спортивним інвентарем. Котельня підготовлена до роботи, опалювальна система опресована, всі прилади пройшли повірку. Територія школи приведена у відповідність. Стан її задовільний. В школі навчається 96 учнів в 9 класах , всі навчаються в першу зміну. Діти  1-4 класів харчуються в шкільній їдальні. За бюджетні кошти придбано м»ясорубку за 1900 грн.

 

            Виходячи з вищевказаного, керуючись  ст. 32, ст.40 , ст. 52 , ч.6 ст. 59 , ч. 1,3 ст. 73  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні, “ виконком селищної Ради

 

В И Р І Ш И В :

 

1.      Інформацію заступника директора Новомаячківської ЗОШ І-ІІ ст. Єрохіної Ольги Іванівни та  заступника директора Новомаячківської ЗОШ І-ІІІ ст. Кисільової Алли Олександрівни про готовність загальноосвітніх закладів селища до роботи в  новому 2015-2016 навчальному році, взяти до відома.

2.      Директору Новомаячківської ЗОШ І-ІІІ ст. Полоніковій Н.Ю. надати інформацію щодо вартості та виконання  робіт по заміні електропроводки в спортивному залі та реконструкції водоотливів.   

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                А.А.Костиря

 

                                               ДОДАТОК

                                                    До рішення виконавчого комітету

                                                  № 29 від 26.08.2015 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про опікунську раду при Новомаячківській селищній раді

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

  1. Опікунська рада створюється при виконавчому комітеті Новомаячківської селищної і має дорадчі функції. Головним завданням опікунської ради є надання  допомоги виконкому у роботі по здійсненню ним функцій  як органу опіки.
  2. Опікунська рада створюється у складі п’яти осіб. Кількісний склад ради встановлюється  виконкомом селищної ради незалежно від обсягу його роботи як органу опіки.
  3. До складу опікунської ради можуть входити  депутати, працівники селищної ради, представники освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення. Члени ради працюють на громадських засадах. До участі  в роботі опікунської ради залучаються представники громадськості, профспілкових організацій, жіночих рад, батьківських комітетів та дошкільних дитячих закладів.
  4. Очолює опікунську раду працівник виконкому селищної ради або представник адміністрації ЗОШ, соціальний працівник. Склад опікунської ради, її голова затверджується рішенням сесії селищної ради. З числа членів опікунської ради обирається секретар ради.
  5. Опікунська рада працює під безпосереднім керівництвом  виконкому селищної ради у тісному контакті з районною службою у справах дітей, постійно діючими депутатськими комісіями, організаціями освіти,  охорони здоров’я, соціального забезпечення. 
  6. Опікунська рада планує свою роботу на квартал.

 

ІІ. МАТЕІАЛИ, ЩО РОЗГЛЯДАЄ ОПІКУНСЬКА РАДИ

 

  1. Опікунська рада попередньо розглядає матеріали про :

7.1.Влаштування неповнолітніх,  які за станом здоров’я потребують догляду і не

      можуть захищати свої права і інтереси.

7.2.Підготовка документів та рекомендацій щодо встановлення та припинення опіки та

     піклування над дітьми до 18 років, які  залишилися без батьківського

      піклування  та над особами, визнаними  судом недієздатними  внаслідок психічної 

      хвороби.

7.3.Підготовка документів та рекомендацій щодо встановлення опіки над майном

      підопічної особи;

7.4.Підготовка документів та рекомендацій щодо розділу спадщини, належної             неповнолітньому;

7.5.Доцільність перегляду раніше прийнятого рішення виконкому про призначення   опікуна над особою та майном;

7.6.Повернення належного неповнолітнім або недієздатним особам майна , яким        незаконно заволоділи рідні або сторонні особи;

7.7.Стан утримання та виховання неповнолітніх у сім’ях опікунів та виконання          останніми покладених на них обов’язків опікунів.

7.8.Порушення у встановленому порядку питання :

-     про позбавлення батьків чи усиновителів, які ведуть аморальний спосіб життя і    негативно впливають на виховання неповнолітніх, прав на їх виховання ;

-     про відібрання неповнолітнього від батьків, якщо подальше перебування дитини в           сім’ї загрожує її життю, здоров’ю, правильному моральному вихованню;

-     про повернення батькам дітей особами, які удержують їх у себе без  законних на те          підстав ;

8.   Крім того на своїх засіданнях опікунська рада розглядає і заслуховує :

8.1.Інформації членів опікунської ради про наслідки обстеження стану утримання,     виховання, оздоровлення і медичного обслуговування підопічних у сім’ях опікунів                        ( піклувальників ), усиновителів, у державних установах куди вони влаштовані,      про збереження і охорону належного підопічним майна, витрачання опікунами     пенсій, державної допомоги, аліментів які одержують підопічні, надання їм пільг       встановлених законодавством.

8.2.Звіти керівників підприємств, установ, організацій де працюють неповнолітні, які           залишились без батьківського піклування, про додержання трудового законодавства .

9.  Матеріали, що надходять до опікунської ради, розглядаються у 15-денний строк з часу їх надходження. Питання про влаштування неповнолітніх, які залишились           без батьківського піклування, не мають засобів для існування та місця проживання            згідно чинного законодавства.

10.Засідання опікунської ради протоколюються. Протокол підписується головуючим і           секретарем ради. Рекомендації або загальна думка більшості членів опікунської       ради присутніх на засіданні чітко формулюється у протоколі і в письмовій формі        разом з матеріалами які розглядалися, подаються на розгляд і остаточне вирішення            виконкому селищної ради.

11.Свої рекомендації у письмовій формі опікунська рада при потребі надсилає            відповідним установам, навчальним закладам, підприємствам, службовим особам     чи громадянам для вжиття заходів до поліпшення умов утримання і виховання           підопічних, додержання діючого законодавства про охорону їх прав та особистих     інтересів.

12.Матеріали, що розглядаються на засіданні опікунської ради обов’язково       попередньо перевіряються членами опікунської ради разом з представниками             навчальних закладів,  дільничної лікарні .

13.Голова опікунської ради перед винесенням матеріалів на розгляд опікунської ради            уважно їх вивчає і якщо є потреба повертає для додаткової перевірки, проводить бесіду з неповнолітніми особами, щодо яких передбачається встановити опіку чи       піклування, майбутніми усиновителями, зацікавленими особами у вирішення цих      питань.

      14.Опікунська рада в своїй роботі керується Конституцією України, Сімейним

           Кодексом  України, правилами опіки та піклування в Україні, Постановою Кабінету

           Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866  «Питання діяльності органів опіки

           та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини », цим Положенням, рішеннями

           виконкому та іншими нормативними актами, що регулюють  діяльність органів

           опіки та піклування.

 

 

                                  

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від  26.08.2015 р.                                          №  29

смт. Нова Маячка

 

Про затвердження

Положення про опікунську раду

 

                Заслухавши інформацію голови Опікунської ради Колосовської Людмили Михайлівни, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866  «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини », керуючись  ст. 34, ст.40 , ст. 52 , ч.6 ст. 59 , ч. 1,3 ст. 73  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні, “ виконком селищної Ради

 

В И Р І Ш И В :

 

            Затвердити Положення про  опікунську раду при Новомаячківській селищній раді Цюрупинського району Херсонської області.

            ( Додається).

 

 

 

Селищний голова                                                                                А.А.Костиря