Рішення виконавчого комітету

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

Від  24.04.2013 р.                                           № 

Смт.Нова Маячка

 Про затвердження графіку роботи

                  Розглянувши заяву п\п Коваль Світлани Володимирівни  про затвердження графіку роботи кіоску, керуючись ст. 125 Земельного Кодексу України  ст. 30  п.” а ” п.п. 8 , ст.40 , ст. 52 , ч.6 ст. 59 , ч. 1,3 ст. 73  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, виконком селищної Ради

 В И Р І Ш И В :

 Затвердити графік роботи кіоску за адресою: смт. Нова Маячка, вул.Леніна, 186: 

  1.  8.00 – 17.00 – вівторок – неділя

      обідня перерва з 12.00 – 15.00 год.
       вихідний - понеділок

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на члена виконкому   Компанець О.В.

 

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського Району

Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я

Від 24.04.13 р.                                                №

Смт.Нова Маячка

 

Про стан виконавської дисципліни у                                                                                          виконкомі Новомаячківської селищної ради                                                                                              по реалізації вимог контрольних документів.

 

 

     Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Колосовської Л.М. про стан виконавської дисципліни у виконкомі Новомаячківської селищної ради , виконком селищної ради відмічає , що контроль за виконанням рішень селищної ради та виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, доручень  селищного голови, документів вищестоячих організацій   ( розпоряджень, доручень, листів тощо)  починається з реєстрації їх у день надходження  у журналі вхідної документації  .

 Одночасно на першій сторінці, на нижньому правому полі документа, справа ставиться реєстраційний штамп з присвоєнням порядкового номера і зазначенням дати надходження документа,  про взяття документа на контроль – на лівому полі першої сторінки документа, зверху пишеться слово «Контроль» або літера «К». Реєстрація у журналі  проводиться в межах груп у залежності від назви документа, його автора і змісту. Порядкові реєстраційні номери присвоюються  документам у межах кожної групи документів (рішення  ради та виконавчого комітету, розпорядження селищного голови, документи  вищестоячих організацій).

Після накладання резолюції селищного голови документи передаються під особистий підпис виконавцю.

Відповідальність за виконання документа несуть особи, зазначені у розпорядчому документі, резолюції селищного голови, безпосередні виконавці. Коли документ адресований до виконання кільком спеціалістам , відповідальним за організацію виконання є виконавець, який зазначений перший у резолюції. Він організовує виконання доручення і подає на розгляд селищному голові  повністю виконаний документ.

Документи можуть бути із зазначенням і без зазначення строку терміну виконання. Строки підготовки (оформлення), подання (відправлення) і типові строки виконання документів закріплюються інструкцією з діловодства .

Терміни виконання можуть бути встановлені актами законодавства або зазначені у самому документі.  До селищної ради надходять документи із зазначенням і без зазначення терміну виконання. Терміни виконання можуть бути вказані у самому документі , резолюції селищного голови або встановлені актами законодавства. В роботі з контрольними документами дотримуються таких вимог щодо термінів їх виконання:

- виконання контрольних документів без встановлених у тексті термінів – 1 місяць з дня прийняття документа;

- надання інформації на виконання контрольних документів органів вищого рівня – за 3 дні до вказаного терміну;

- виконання актів прокурорського реагування: приписів – негайно, протестів – не пізніше 10 днів, подання - не пізніше місячного терміну за підписом селищного голови;

- виконання запитів і звернень народних депутатів: запитів – не пізніше 15 днів, звернень – не пізніше 10 днів. Слід зазначити, що надання відповіді депутату є обов»язковою. У випадку, коли вирішення питання вимагає більш тривалого виконання, депутату надається проміжна відповідь, а остаточна – не пізніше, ніж у місячний термін;

- виконання урядових документів з грифом «терміново» - 7 робочих днів від дня підписання документа;

- виконання інформаційних запитів – до 5 днів;

- виконання телеграм, факсів, в яких порушуються питання термінового вирішення – до 2 днів.

При виконанні контрольних документів, що надійшли в селищну  раду, перелічені терміни встановлюються, починаючи з дати реєстрації документа. Ці вимоги відносяться до виконання документів в цілому, незалежно від часу поступлення їх до безпосередніх виконавців.

Строк виконання документа може бути змінений лише за вказівкою селищного голови. У разі потреби строк може бути продовжено за обґрунтованим проханням виконавця, що подається не пізніше як за три робочих дні до закінчення встановленого строку,  якщо в процесі виконання з’ясувалося, що вкластися у встановлений строк неможливо. Якщо цього не зробити, документ вважається невиконаним у строк.

В селищній раді затверджено  загальний план здійснення контролю за ходом виконання документів на 2012 рік, в якому вказані :

1. Дата та номер документа, вищестоячої організації

2. Дата та номер відповідного власного документа

3.Назва документа

4.Кінцевий строк виконання

5. Найменування заходів  по організації виконання документу

6. Відповідальна особа, виконавець

7. Контрольний термін виконання .

 

Потік документів, що спрямовується до селищної  ради органами державної влади вищого рівня та контрольними документами, виданими самою селищною радою досить значний,  не знижуються вимоги до підготовки відповідних інформацій, терміни інколи є вкрай обмежені. Наприклад, за результатами аналізу документообігу контрольних документів за І півріччя 2012 року  встановлено, що кількість документів, які перебували на контролі та інформації щодо їх виконання у 2012 вдвічі більша ніж у попередні роки.

 

Так, станом на 25.07.2012 року згідно загально плану на котролі Новомаячківської селищної ради перебуває 44 документи, з них :

-          16 рішень сесій та виконавчого комітету Новомаячківської селищної ради

-          28 документів вищестоячих організацій.

На документи, що перебувають на контролі заповнюються контрольні картки які згруповані в контрольній картотеці :

-          за довгостроковими термінами  виконання - по місяцям ;

-          за короткостроковими термінами виконання  - по дням.

(Контрольна картка додається )

На кожний контрольний документ  формується контрольна справа в якій зберігаються : :

  1. Оригінал контрольного документа
  2. Робочий план по організації виконання документа
  3. Матеріали по здійсненню контролю за виконанням документа ( інформації, довідки, листи).
  4. Кінцева довідка про зняття з контролю

( контрольна справа додається )

Спеціалістам ради щотижнево готуються письмові нагадування-попередження про строки виконання контрольних документів.

Після виконання документи знімаються з контролю. При цьому на документі і у журналі робиться позначка про зняття з контролю. Дані про виконання документа і зняття з контролю вносяться у контрольну картку.

З метою підвищення виконавської дисципліни та ефективності роботи по виконанню контрольних документів селищний голова проводить співбесіди зі спеціалістами ради. При цьому заслуховуються їх пропозиції, а також кожному даються конкретні доручення, виконання яких ставиться на контроль

Кінцева мета контролю у селищній раді полягає в тому, щоб успішно вирішити завдання, які стоять перед організацією, а не лише зібрати інформацію.

 

вікеруючись ст.34 , ст. 52 , ч.6 ст.59 , ч.1.3 ст.73  Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” , виконком селищної Ради

 

В И Р І Ш И В  :

 

1. Інформацію спеціаліста І категорії  Колосовської Л.М. про стан виконавської     дисципліни у  виконкомі Новомаячківської селищної ради                                                                  по реалізації вимог контрольних документів взяти до відома

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконкому                                          

    Пісковцову І.І

 Селищний голова                                                           А.А.Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського Району

Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я

Від 24.04.13 р.                                                №

Смт.Нова Маячка

Про підготовку та відзначення                                                                                                                     

 в селищі 68-ї річниці Перемоги у                                                                                                  

Великій Вітчизняній війні

 

             З метою вшанування подвигу народу в боротьбі за свободу і незалежність Батьківщини, керуючись ст.34 , ст. 52 , ч.6 ст.59 , ч.1.3 ст.73  Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” , виконком селищної Ради

В И Р І Ш И В  :

 

1. Затвердити заходи щодо відзначення в селищі в 2013 році 68-ї річниці Перемоги  та

    пам”ятних подій у Великій  Вітчизняній війні ( додаються ).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконкому                                         

    Пісковцову І.І

Селищний голова                                                           А.А.Костиря

 

                                                                                              ДОДАТОК

                                                                                              До рішення виконкому

                                                                                               №     від 24.04.13 р.

 

ЗАХОДИ

Щодо відзначення в селищі у 2013 році 68-ї річниці  Перемоги та пам”ятних подій Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років

 

 1.Упорядкувати військові поховання, братські та одинокі могили, меморіальний

    комплекс, що увічнюють пам”ять про Перемогу та подвиги її учасників.

    Протягом квітня-травня

    СКП „ Сількомунгосп”,

 

2. Фінансування проведення святкових заходів здійснити за рахунок приватних

    підприємців

    Відповідальний : Сорочук О.М. – приватний підприємець

 

3. Організувати проведення в навчальних  закладах  селища „ круглих столів „ , уроків 

    пам”яті , книжкових виставок, конкурсів малюнків та інших заходів присвячених  

    Великій Вітчизняній війні.

    Протягом квітня-травня  2013 року

    Відповідальні : адміністрація ЗОШ. , завідуючі бібліотеками

 

4. Вручення ветеранам поздоровчих листівок-запрошень

    Травень 2013  року

    Відповідальний : Колосовська Л.М.,- спеціаліст І категорії, адміністрація ЗОШ

                                           

  5. Провести урочисті народні святкування 68-ї річниці  Перемоги в  ВВВ

     -      урочистий мітинг

            09 травня 2013 року

     -      святковий концерт

            09 травня 2013 року

        Відповідальний :  Марченко І.А. –  директор Будинку культури

                                       Пісковцова І.І. – секретар виконкому

                             

6. Забезпечити вручення продуктових наборів інвалідам Великої Вітчизняної війни

    09 травня 2013 року

    Відповідальна : Крашеніна Т.В. , фахівець Цюрупинського УПСЗН