Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                 Проект  Р І Ш Е Н Н Я

                                                     ХХХІУ сесії шостого скликання

 Від 18.03.2013 року  

Смт. Нова Маячка

 Про внесення змін до рішення ХХХІ сесії

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№ 488  від 28.12.2012 року

“Про селищний бюджет на  2013 рік ”.

   Заслухавши  інформацію головного бухгалтера Демиденко О.В., про внесення змін до рішення  ХХХІ сесії Новомаячківської селищної ради  шостого скликання  № 488   від 28.12.12 року “Про селищний бюджет на 2013 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України  ,селищна рада:

                                                      В И Р І Ш И Л А:

 1. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету за рахунок вільних залишків по
  КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»  
  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 1440 грн.
  Березень
    + 1440
  КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів  довгострокового користування» на суму 9300 грн.
  Березень
    + 9300
  КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 30500 грн.
  Лютий
  + 30500
 2. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету за  рахуноквільних залишків по
  КФК 060702 «Місцева пожежна охорона»  
  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 13900 грн.
  Березень
    + 13900
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з питань планування бюджету та фінансів.

 Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

       П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

    ХХХІУ сесії шостого скликання

Від  18.03.13 р.                                                   №

смт. Нова Маячка

Про розпорядження селищного голови                                                                

прийняті в міжсесійний період  

            Заслухавши інформацію селищного голови Костиря Андрія Андрійовича про розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період , відповідно до ст. 42   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

             Затвердити розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період  :

 1. З основної діяльності  з № 19 по № 29
 2. З особового складу  з  № 8 по №  11

( Перелік додається )

Селищний голова                                                                А.А. Костиря

 

№№

п/п   Назва розпорядження                                                                         Індекс             Дата

З особового складу :

1. Про  оплату праці у святкові дні                                                    8             21.01.13

2. Про доплату за вислугу років працівникам бібліотек                              9             21.01.13

3.  Про відрядження Костиря А.А..                                                               10           07.02.13

4. Про надання додаткової оплачуваної відпустки Галкіній Т.В.                11           08.02.13    

 

З основної діяльності:

1.Про реєстрацію Татаринцевої Г.М.                                                            19            31.01.13

2.Про підсумки проведення  щорічної оцінки виконання посадовими

   особами Новомаячківської селищної ради покладених на них

   обов»язків і завдань за 2012 рік                                                                   20            31.01.13

3. Про виконання адміністративного стягнення  у виді громадських

    робіт  за вироком  Цюрупинського районного суду відносно

    Забавка В.Г.                                                                                                  21           04.02.13

4.Про скликання ХХХІІІ сесії Новомаячківської селищної ради

     шостого скликання                                                                                     23            04.02.13

5 .Про створення комісії по передачі в повне господарське відання

   зрошувальної мережі Х-21- об»єкт власності територіальної громади

   селища                                                                                                            24           04.02.13

6.Про підготовку та відзначення в селищі Дня вшанування учасників

   бойових дій на території інших держав і 24-ї річниці виведення військ

    колишнього СРСР з Республіки Афганістан                                                25           08.02.13

7.Про план заходів щодо попередження в селищі негативних явищ

   серед дітей                                                                                                      26            11.02.13

8.Про призначення відповідального за надання інформаційних

   матеріалів                                                                                                        27            19.02.13

9. Про відзначення в селищі 1025-річчя Хрещення Київської Русі               28            22.02.13

10.Про скликання ХХХІУ сесії Новомаячківської селищної ради

    шостого скликання                                                                                        29          26.02.13

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

           П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

       ХХХІУ сесії шостого скликання

Від 18.03.13 р.                                               №

смт. Нова Маячка

 Про селищну програму

забезпечення дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування,

осіб з їх числа соціальним житлом

на період до 2015 року

             З метою соціального захисту і створення у період до 2015 року умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, на виконання розпорядження обласної державної адміністрації  від ______ року № _____ «Про проект районної програми забезпечення дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування,осіб з їх числа соціальним житлом та створення для них соціальних гуртожитків на період до 2015 року, відповідно до Законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Указу Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні »:

1. Затвердити селищну програму забезпечення  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа соціальним житлом  на період до 2015 року (далі – Програма), що додається.

2. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань медицини, охорони здоров»я, материнства, дитинства та соціального захисту населення.

 Селищний голова                                                                А.А.Костиря

                                                                                                           Додаток

                                                                                  До рішення ХХХІУ сесії шостого скликання

                                                                                  Від 20.03.2013 року № ________

 

СЕЛИЩНА  ПРОГРАМА

забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

осіб з їх числа соціальним житлом та створення для них соціальних гуртожитків на період до 2015 року

 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.

Ініціатор розроблення Програми

Новомаячківська селищна рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 лютого 2012 року  № 109 «Про план заходів щодо забезпечення реалізація прав дітей у районі»

3.

Розробник Програми

Новомаячківська філія Цюрупинського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

4.

Відповідальний виконавець Програми

Новомаячківська селищна рада

5.

Учасники Програми

Опікунська рада,

Новомаячківська філія Цюрупинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

6.

Термін реалізації Програми

2013-2015 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Селищний бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

8.

Основні джерела фінансування Програми

Кошти селищного бюджету, виходячи з його фінансових можливостей.

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 

 

 

Загальна частина

             Відповідно до статей 32, 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» органи місцевого самоврядування (за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу чи відповідні заклади) несуть відповідальність за збереження житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і повернення його після завершення їх перебування у відповідному закладі для таких дітей.

            На даний час у селищній раді перебуває на обліку 7 дітей- сиріт та 5 дітей, позбавлених батьківського піклування.

Із 12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку житло на праві власності має 1 дитина. Право власності на частку житла ще однієї дитини в стадії нотаріального оформлення.

На квартирному обліку перебувають 2  дітей, решта - 8 дітей будуть поставлені на квартирний облік після досягнення 16 років.

            Ця програма спрямована на створення додаткових умов для забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які повертаються у селище після  завершення  перебування  у  відповідних  соціальних закладах,  дитячих  будинках  сімейного  типу,  прийомних  сім'ях  або завершення   терміну  піклування  над  такими  дітьми, а також при  завершенні ними строкової служби у Збройних Силах України або при поверненні їх з установ,  які виконують  покарання  у  вигляді позбавлення волі в  разі відсутності у таких дітей права на житло.

            Розв'язання даної проблеми сприятиме покращенню становища дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечить організаційно-правові умови їх соціального захисту.

 2. Мета та основні завдання Програми

 Метою Програми є формування взаємопов'язаних завдань і заходів, реалізація яких забезпечить створення житлового фонду соціального призначення для захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на отримання житла.

Для реалізації Програми необхідно визначити реальну потребу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у житловому фонді соціального призначення; сформувати житловий фонд соціального призначення за рахунок вільного житлового фонду; забезпечити створення  соціальних гуртожитків  на умовах співфінансування із місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

У зв’язку з цим основними завданнями Програми є:

- удосконалення обліку забезпечених житлом, а також обліку дітей вказаної категорії, осіб з їх числа стосовно забезпечення житлом, удосконалення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які потребують забезпечення соціальним житлом;

- організація постановки на соціальний квартирний облік та квартирний облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

- створення житлового фонду соціального призначення, у тому числі за рахунок нового будівництва та квартир поточного звільнення житлового фонду соціального призначення, в обсязі 5% від потреби (орієнтовної);

- вжиття заходів зі збереження, впорядкування, недопущення втрати наявного житла, закріпленого за дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та особами з їх числа;

- здійснення моніторингу виконання Програми.

Заходи щодо виконання Програми зазначені в додатку.

 3. Фінансове забезпечення Програми

 Реалізація Програми передбачається за рахунок коштів селищного бюджету у межах його фінансових можливостей та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

4. Очікувані результати від виконання Програми

 

  Виконання Програми дасть змогу:

          - забезпечити координацію роботи селищної ради, громадських  організацій, соціальних служб щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, на отримання житла;

- створити житловий фонд соціального призначення;

- забезпечити соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які не мають закріпленого за ними житла;

-  підвищити рівень відповідальності та ефективності діяльності органів виконавчої влади в питаннях захисту прав дітей;

-   об’єднати  зусилля  держави та суспільства у створенні житлового фонду для категорій населення, які мають на це право;

- підвищити рівень захищеності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які відповідно до чинного законодавства потребують соціального захисту, і реалізувати їх конституційні права на отримання житла із житлового фонду соціального призначення.

 

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, якім виповнюється 18 років та потребуючих надання соціального житла.

2013

2014

2015

Всього по селищу

1

-

2

                                                                                                                                                                                                            Додаток

                                                                                                                                                                                                          до Програми

 ЗАХОДИ

щодо виконання селищної програми забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа соціальним житлом    на період до 2015 року

 

№ з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Виконавці

Термін виконання

Джерела фінансування (грн)

 

Всього

Селищний бюджет

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Визначення реальної потреби дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в отриманні соціального житла та створенні соціального квартирного обліку

Здійснювати аналіз забезпеченості житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою визначення потреби у наданні їм соціального житла у подальшому

Опікунська рада

Щороку до 31 березня

 

 

 

Сформувати списки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким протягом  2012 - 2015 років виповниться 16 років і які не забезпечені житлом,  з  метою  постановки їх на соціальний квартирний облік

Опікунська рада

до 20.04.2013

року

 

 

 

Забезпечувати оновлення списку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким протягом  2012 -2015 років виповниться 16 років і які будуть потребувати постановки на квартирний облік для позачергового отримання соціального житла (у тому числі вихованців інтернатних закладів)

Опікунська рада

Щороку до 10 лютого

 

 

 

Визначити потребу у впорядкуванні  чи ремонті житла, яке на праві власності належить               дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також потребу у коштах на його відновлення (ремонт)

Визначити необхідність та вирішити питання щодо передачі дітям вказаної категорії у власність житла, якщо право  користування таким житлом є тільки у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Опікунська ради

Друге

півріччя

2013 року

 

 

 

2.

Створення житлового фонду соціального призначення згідно із Законом України «Про житловий фонд соціального призначення», у тому числі за рахунок придбання житла на вторинному ринку

Забезпечити ведення та оновлення обліку (в тому числі електронного) нерухомого майна, яке на праві власності та праві користування належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

Опікунська рада

 

 

 

Щоквар-талу

до 5 числа

 

 

 

 

 

 

Провести інвентаризацію наявного вільного житлового фонду та надати йому статус житлового фонду соціального призначення

Селищна рада

 

До

20.04. 2013 року

 

 

 

 

Провести інвентаризацію безхазяйних нежилих будівель 

з метою їх збереження та подальшого переобладнання і використання як соціального житла

Селищна рада

 

До

20.04.2012 року

 

 

 

 

 

Затвердити Реєстр приміщень житлового фонду соціального призначення

Селищна рада

Квітень   2013 року

 

 

 

 

Забезпечити ведення обліку приміщень житлового фонду соціального призначення

Селищна рада

 

Постійно

 

 

 

 

 

Передбачати у місцевих бюджетах кошти  для найму житла для дітей-сиріт, які є братами та сестрами

Селищна рада

 

Щорічно до 25 жовтня

 

 

 

3.

Впорядкування та збереження  існуючого житла, яке закріплене за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

Передбачити кошти на відновлення, ремонт житла, погашення заборгованості  по комунальних послугах  за житло, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

 

Селищна рада

Щороку, за визначеною потребою

 

 

 

Сприяти передачі у власність дітей житла, у разі якщо дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, є єдиним правонаступником

 

Селищна рада

Новомаячківська філія районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Постійно

 

 

 

Передбачати виділення коштів з селищного бюджету на забезпечення переоформлення спадщини на житло та майно на ім’я дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування

Селищна рада

 

Постійно

2013 рік

2014 рік

2015 рік

 

 

 

.

Забезпечення інформаційної підтримки Програми

Проводити  роз’яснювальну роботу серед опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів стосовно дотримання чинного законодавства в частині захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вжиття відповідних заходів щодо забезпечення їх житлом після закінчення терміну перебування дітей зазначеної категорії під опікою, піклуванням, у прийомній сім’ї або дитячому будинку сімейного типу

Селищна рада

Новомаячківська філія районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити роботу з соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа учнів старших і випускних класів інтернатних закладів

Новомаячківська філія районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Постійно

 

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(ПРОЕКТ) РІШЕННЯ

ХХХІУ сесії шостого скликання

Від .03.2013 р.                                       № 

Смт. Нова Маячка

 Про вилучення земельних ділянок (присадибних)

             Розглянувши заяву гр. Марущенко Надії Павлівни,  про припинення права постійного користування земельною ділянкою та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії з земельних питань  Новомаячківської селищної ради Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 141, 142 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

ВИРІШИЛА:

1.Припинити право постійного користування гр. Марущенко Надії Павлівни  земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Пролетарська, 60, загальною площею 0,23 га відповідно поданої заяви в зв’язку з продажем будинку по вищевказаній адресі.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

2.Спеціалісту Новомаячківської селищної ради з питань  землевпорядкування  Спільному Є.Л. внести зміни до земельно-кадастрової документації.

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                                А.А. Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(ПРОЕКТ) Р І Ш Е Н НЯ

ХХХІУ сесії шостого скликання

Від .03. 2013 р.                                              №  

Смт. Нова Маячка

 

Про відміну рішень сесії

Новомаячківської селищної ради.  

 

              Враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста з земельних питань Спільного Є.Л. про відміну рішень виконкому та сесій  Новомаячківської селищної ради, керуючись ст.12  Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В ИР І Ш И Л А:

1. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 73 виконкому Новомаячківської селищної ради від 08.07.1998р. «Про закріплення земельних ділянок та дозвіл будівництва особистих жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Ляшенко Марина Степанівна, вул. Гоголя; Годило Леонід Миколайович, вул. Жовтнева, Хлистов Сергій Петрович, вул. Дніпровська, Макаров Олександр Анатолійович, вул. Гоголя, відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення.

2. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року скасувати   рішення № 7 виконкому Новомаячківської селищної ради від 13.01.1999р. «Про закріплення земельних ділянок  дозвіл будівництва особистих жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Трубаєву Ігорю Миколайовичу, вул. Степова, Мандрик Неля Володимирівна, вул. Садова, кв. №1, відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення.

3. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 15 виконкому Новомаячківської селищної ради від 11.02.1998р. «Про закріплення земельних ділянок та дозвіл будівництва жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Єрохіну Сергію Івановичу, вул. Молодіжна, відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення.

4. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 108 виконкому Новомаячківської селищної ради від 11.11.1998р. «Про закріплення земельних ділянок та дозвіл будівництва особистих жилих будинків і господарче - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Шатохіну Леоніду Вікторовичу, вул. Молодіжна, відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення.

5. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 106 виконкому Новомаячківської селищної ради від 08.12.1999р. «Про закріплення земельних ділянок та дозвіл будівництва особистих жилих будинків і господарче - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Мєлєнтьєвій Раїсі Олексіївні, вул. Молодіжна, відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення.

6. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 117 виконкому Новомаячківської селищної ради від 09.12.1998р. «Про закріплення земельних ділянок та дозвіл будівництва особистих жилих будинків і господарче - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Хохуля Володимиру Миколайовичу, вул. Молодіжна, відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення.

7.Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 48 виконкому Новомаячківської селищної ради від 20.04.1994р. «Про закріплення земельних ділянок та дозвіл будівництва особистих жилих будинків і господарче - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Поночовній Ірині Володимирівні, п/вул. Південний; Петрик Світлана Вікторівна, вул. Гоголя .

8. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 20 виконкому Новомаячківської селищної ради від 10.02.1999р. «Про закріплення земельних ділянок та дозвіл будівництва особистих жилих будинків і господарче - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Шатохіній Людмилі Миколаївні, п/вул. Південний, відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення.

9. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 95 виконкому Новомаячківської селищної ради від 10.11.1999р. «Про закріплення земельних ділянок та дозвіл будівництва особистих жилих будинків і господарче - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Смєшко Ігорю Вікторовичу, вул. Червона, відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення.

10. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 54 виконкому Новомаячківської селищної ради від 15.06.1994р. «Про закріплення земельних ділянок та дозвіл будівництва особистих жилих будинків і господарче - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Молчанову Сергію Олексійовичу, вул. Гоголя, відповідно до пункту 1.5. вищезазначеного рішення.

11. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 171 виконкому Новомаячківської селищної ради від 24.12.1992р. «Про закріплення земельних ділянок та дозвіл будівництва особистих жилих будинків і господарче - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Полякову Андрію Вікторовичу, вул. Телеграфна,.

12. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 83 виконкому Новомаячківської селищної ради від 12.08.1998р. «Про закріплення земельних ділянок  дозвіл будівництва  жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Верескун Миколі Анатолійовичу, вул. Степова, відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення .

13. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 65 виконкому Новомаячківської селищної ради від 14.07.1999р. «Про закріплення земельних ділянок  дозвіл будівництва  жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Куліда Олександр Григорович, вул. Молодіжна, відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення .

13. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 93 виконкому Новомаячківської селищної ради від 12.11.1997р. «Про закріплення земельних ділянок  дозвіл будівництва  жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Бронтерюк Віталію Володимировичу, вул. Молодіжна, Адмакіна Ніна Степанівна, вул. Молодіжна .

14. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 59 виконкому Новомаячківської селищної ради від 09.08.1995р. «Про закріплення земельних ділянок  дозвіл будівництва  жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Іванченко Серафіма Михайлівна , п/вул. Південний, Григорова Валентина Василівна, вул. Гоголя, відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення .

15.Скасувати   рішення № 25 виконкому Новомаячківської селищної ради від 17.04.1996р. «Про закріплення земельних ділянок  дозвіл будівництва  жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Волько Валентину Володимировичу, вул. Червона, в зв’язку зі смертю землекористувача .

16. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 30 виконкому Новомаячківської селищної ради від 10.03.1999р. «Про закріплення земельних ділянок  дозвіл будівництва  жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Стасюк Олександр Володимирович , вул. Молодіжна, Прудський Віктор Анатолійович , п/вул. Робітничий, відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення .

17. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 170 виконкому Новомаячківської селищної ради від 13.02.2000р. «Про виділення земельних ділянок та дозвіл будівництва особистих житлових будинків та господарчо - побутових приміщень» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Капустинська Світлана Феліксівна , вул. Молодіжна, відповідно до пункту 3. вищезазначеного рішення .

18. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 9 виконкому Новомаячківської селищної ради від 14.01.1996р. «Про закріплення земельних ділянок  дозвіл будівництва  жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Димченко Ганні Іванівні, вул. Молодіжна,

19. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 86 виконкому Новомаячківської селищної ради від 18.12.1996р. «Про закріплення земельних ділянок  дозвіл будівництва  жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Філіпповій Людмилі Олександрівні, вул. Червона,

20.Скасувати   рішення № 40 виконкому Новомаячківської селищної ради від 19.04.2000р. «Про закріплення земельних ділянок  дозвіл будівництва  жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Саніну Юрію Володимировичу, вул. Одеська, в зв’язку зі смертю землекористувача .

21. Скасувати   рішення № 83 виконкому Новомаячківської селищної ради від 12.08.1998р. «Про закріплення земельних ділянок  дозвіл будівництва  жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Островському Петру Івановичу, вул. Гоголя, в зв’язку зі смертю землекористувача.

22. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 66 виконкому Новомаячківської селищної ради від 14.06.2000р. «Про закріплення земельних ділянок  дозвіл будівництва  особистих жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Норден Лідії Іванівні відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення .

23. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 16 виконкому Новомаячківської селищної ради від 09.02.2000р. «Про закріплення земельних ділянок  дозвіл будівництва  особистих жилих будинків і господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Годило Миколі Миколайовичу відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення .

24. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 123 виконкому Новомаячківської селищної ради від 11.10.2000р. «Про виділення земельних ділянок під забудову дозвіл будівництва  особистих жилих будинків та господарчо - побутових приміщень та признання права особистої власності» в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Годило Тетяні Анатоліївні.

25. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 26 виконкому Новомаячківської селищної ради від 09.03.2000р. «Про дозвіл будівництва жилих будинків і господарчо - побутових приміщень, про вилучення та закріплення земельних ділянок » в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Курбачову Миколі Петровичу відповідно до пункту 4. вищезазначеного рішення .

26. Керуючись статтею 27 пункт 8 Земельного Кодексу України в редакції 1992 року, скасувати   рішення № 56 виконкому Новомаячківської селищної ради від 13.05.1998р. «Про дозвіл будівництва жилих будинків і господарчо - побутових приміщень, про вилучення та закріплення земельних ділянок » в частині надання земельної ділянки під забудову наступним громадянам Колпакова Марія Митрофанівна, вул. Степова, Баран Людмила Євгеніївна, вул. Степова, відповідно до пункту 1.4. вищезазначеного рішення .

27.Скасувати   рішення № 770 сесії Новомаячківської селищної ради від 16.12.2008р. «Про надання дозволу на збір матеріалів попереднього погодження земельної ділянки в межах селища», в частині надання дозволу громадянці Чушак Олені Миколаївні, вул. Молодіжна, в зв’язку з невиконанням умов вказаних в пункті 12 вищезазначеного рішення.

28.Скасувати   рішення № 810 сесії Новомаячківської селищної ради від 27.01.2009р. «Про надання дозволу на збір матеріалів попереднього погодження земельної ділянки в межах селища», в частині надання дозволу громадянці Медведь Ірині Василівні, вул. Молодіжна, в зв’язку з невиконанням умов вказаних в пункті 6 вищезазначеного рішення.

29.Скасувати   рішення № 675 сесії Новомаячківської селищної ради від 13.08.2008р. «Про дозвіл на розробку  проектів відведення на  земельні ділянки для безоплатної передачі у власність», в частині надання дозволу громадянці Чечиній Валентині Юріївні , вул. Телеграфна, в зв’язку з невиконанням умов вказаних в пункті 4 вищезазначеного рішення.

30.Скасувати   рішення № 116 сесії Новомаячківської селищної ради від 13.12.2002р. «Про надання земельних ділянок у власність», в частині надання земельних ділянок громадянці Павловській Ользі Петрівні за адресою вул. Молодіжна, в зв’язку з не оформленням державних актів на вказані ділянки.

31.Скасувати   рішення № 38 сесії Новомаячківської селищної ради від 27.05.2002р. «Про надання земельних ділянок у власність під будівництво житлових будинків і дозвіл на їх будівництво», в частині надання земельної ділянки громадянці Кудлій Ірині Вікторівні за адресою вул. Телеграфна, в зв’язку з не виконанням вимог вказаних в пункті 1.2. вищевказаного рішення, в частині надання земельної ділянки громадянці Капустинській Світлані Феліксівні за адресою вул. Молодіжна, в зв’язку з не виконанням вимог вказаних в пункті 2.2. вищевказаного рішення.

32.Скасувати   рішення № 350 сесії Новомаячківської селищної ради від 13.06.2007р. «Про дозвіл на розробку технічної документації на земельні ділянки для безоплатної передачі у власність», в частині надання дозволу громадянці Димченко Ганні Іванівні , вул. Молодіжна, в зв’язку з невиконанням умов вказаних в пункті 2 вищезазначеного рішення.

33.Скасувати   рішення № 79 сесії Новомаячківської селищної ради від 30.08.2002р. «Про надання у власність земельних ділянок», в частині надання земельних ділянок громадянці Філіповій Л.О. за адресою вул. Червона, в зв’язку з невиконанням пункту 3 вищевказаного рішення.

34.Скасувати   рішення № 37 сесії Новомаячківської селищної ради від 27.05.2002р. «Про дозвіл на розробку проектів відведення земельних ділянок для безоплатної передачі у власність», в частині надання дозволу громадянам Шахову Олексію Сергійовичу , вул. Степова, Курбачову Миколі Петровичу, вул. Гоголя,в зв’язку з невиконанням умов вказаних в пункті 2 вищезазначеного рішення.

35.Скасувати   рішення № 1204 сесії Новомаячківської селищної ради від 26.04.2010р. «Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для безоплатної передачі громадянам у власність», в частині надання дозволу громадянам Максимовій Вероніці Олександрівні , вул. Гоголя, в зв’язку з невиконанням умов вказаних в пункті 2 вищезазначеного рішення та виїздом за межі селища на інше постійне місце проживання.

36. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську   комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря  

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  (проект)Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІУ сесії  шостого  скликання

Від .03.2012  р.                                                                                                                                    № 

смт.Нова Маячка

 Про погодження надання земельної

ділянки  за межами селища 

громадянам в оренду для сінокосіння і

випасання худоби.

 Розглянувши заяву гр. Шатохіної Євгенії Василівни, про надання земельної ділянки за межами селища для сінокосіння і випасання худоби, протокол  постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з земельних питань  Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 34, 93, 123, 124, Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

 В И Р І Ш И Л А :

 1. Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель запасу в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для  сінокосіння і випасання худоби гр. Шатохіній Євгенії Василівні  орієнтовною площею 14,0 га відповідно до додатку (додається).

1.1. Строк оренди 49 років. Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки землі.

 2. Гр. Шатохіній Євгенії Василівні  в місячний строк  дане рішення подати для подальшого розгляду до Цюрупинської районної державної адміністрації .

             3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                                                                               А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(ПРОЕКТ)Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІУ  сесії  шостого  скликання

Від  .03.2013  р.                                                                       №    

смт. Нова Маячка

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації на

 земельну ділянку для передачі

в оренду в межах селища.

 Розглянувши заяву п/п. Саніна Олександра Олександровича  про надання дозволу на виготовлення технічної документації на земельну ділянку для передачі в оренду в межах селища під розміщення магазину , протокол засідання постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів , та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 38, 93, 120, 122, 123, 124, 125, Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про оренду землі» та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Дати дозвіл на виготовлення технічної документації на земельну ділянку щодо передачі в оренду гр. Саніну Олександру Олександровичу під розміщення магазину  площею 0,0688 га,  за адресою смт. Нова Маячка, вул. Леніна № 74 в зв’язку з купівлею об’єкта на даній земельній ділянці. Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 12,00% від нормативної грошової оцінки землі.

1.1.Після погодження документації з відповідними інстанціями, надати її на розгляд та затвердження до селищної ради.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                                                      А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(ПРОЕКТ) Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІУ  сесії  шостого скликання

Від .03.2013 р.                                             №  

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення 

технічної документації

на  земельні ділянки

для безоплатної передачі у власність

для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд.

 Розглянувши заяву гр. Пунтус Валерія Івановича щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд гр. гр. Пунтус Валерію Івановичу, розташованих в смт Нова Маячка та заслухавши інформацію спеціаліста  з земельних питань Новомаячківської селищної ради Спільного Є.Л., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 120, 121, 122,  125, Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Пунтус Валерію Івановичу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0 га;

- рілля – 0,0 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Пролетарська,60 .

1.1.Гр. Пунтус Валерію Івановичу замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІУ сесії шостого скликання

Від .03.2013р.                                               № 

Смт. Нова Маячка

Про припинення договору

оренди земельної ділянки,

Розглянувши заяву фізичних осіб-підприємців Саніна Олександра Олександровича та Плесовських Надії Моїсеївни та інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з земельних питань Компанець О.В. про припинення договору оренди земельної ділянки за адресою вул. Леніна, 74, керуючись ст.12 Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про оренду землі» та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

Не заперечує про припинення  договору оренди земельної ділянки (реєстраційний №4АА001940-040972900005), наданої в користування приватним підприємцям Саніну Олександру Олександровичу та Плесовських Надії Моїсеївні за адресою Херсонська область, Цюрупинський район, смт Нова Маячка, вул. Леніна,74.

 1.  Договір вважати припиненим у разі відсутності заборгованості, по сплаті орендної плати.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                А.А. Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІУ сесії шостого скликання

Від  18.03.12 р.                                                                                № 

Смт. Нова Маячка

Про проведення двомісячника по благоустрою

та санітарному утриманню селища

            З метою покращення благоустрою та санітарного стану селища , відповідно до Закону України « Про благоустрій населених пунктів », керуючись  ст. 26  Закону України “ Про місцеве самоврядування в  Україні “, селищна рада

                                                                       В И Р І Ш И Л А :

1.      Провести  в селищі  з 01.04.2012 року по 01.06.2012 року двомісячник по благоустрою та санітарному утриманню селища.

2.      Заступнику селищного голови Кос В.І. провести нараду з керівниками підприємств, установ та організацій селища, приватними підприємцями з питання організації проведення двомісячника та ознайомлення з закріпленими територіями.

      ( Перелік додається )

3.      Зобов”язати керівників організацій підприємств, установ селища, приватних підприємців, навести порядок на закріплених територіях .

4.      Організувати  протягом двомісячника висадку квітів на територіях прилеглих до установ, підприємств, організацій та приватних садиб .

5.      Доручити  СКП « Сількомунгосп » ліквідувати несанкціоновані сміттєзвалища на території селища, на території прилеглій до кладовищ та під’їздних шляхів, упорядкувати військові поховання на кладовищах.

6.      Оголосити конкурс на двір зразкового порядку за поданням депутата відповідного округу.

7.      Оголосити конкурс на підприємство зразкового порядку .

8.      Створити комісію по проведенню двомісячника та підведенню підсумків у складі :

      Кос  В.І.                           голова комісії, заступник селищного голови

      Компанець О.В.             член комісії, спеціаліст і категорії

      Д’яченко В.С.                 член комісії, депутат селищної ради

      Доброскок Ю.Я              член комісії, депутат селищної ради

      Костиря Н.В.                   член комісії, ДІМ

      Куренков В.В.                 начальник ГПОП

9.      Створеній комісії щочетверга здійснювати  попередній огляд виконаних робіт , а 28.05.2013 року підвести підсумки проведення місячника та відзначення переможців конкурсів.

10.  Зобов”язати депутатів селищної ради  провести роз’яснювальну роботу серед населення селища та довести до його відома дане рішення, шляхом розповсюдження об»яв.

11.  Завершити роботу на округах по нанесенню номерних знаків на житлові будинки.

12.  Призначити відповідальним за хід проведення двомісячника заступника селищного голови, голову адміністративної комісії Кос Валентина Івановича.

13.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань гуманітарної політики , гласності та зв’язків з громадськими організаціями.

14.  Інформацію про підсумки проведення двомісячника заслухати на сесії селищної ради у травні та червні 2013 року.

  Селищний голова                                                                           А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 (проект) Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІУ сесії шостого скликання

Від 18.03.2013 р.                                                                                                  №  

Смт.Нова Маячка

Про затвердження детального плану забудови

             Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії селищної ради по земельним питанням О.В. Компанець, розглянувши проект «Детальний план території розміщення господарського двору орієнтовною площею 1,65 га за адресою: смт Нова Маячка, провул Робітничий, 2А,» враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись п.8 ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п.42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект «Детальний план території розміщення господарського двору орієнтовною площею 1,65 га за адресою: смт Нова Маячка, провул Робітничий, 2А.»

2.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                          А.А. Костиря