Рішення сесії


 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                                                                            Проект  Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                           ХХХІІІ сесії шостого скликання

 Від 15.02.2013 року  

Смт. Нова Маячка

 Про внесення змін до рішення ХХХІ сесії

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№ 488  від 28.12.2012 року

“Про селищний бюджет на  2013 рік ”.

   Заслухавши  інформацію головного бухгалтера Демиденко О.В., про внесення змін до рішення  ХХХІ сесії Новомаячківської селищної ради  шостого скликання  № 488   від 28.12.12 року “Про селищний бюджет на 2013 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України  ,селищна рада:

                                                      В И Р І Ш И Л А:

 1. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету по
  КФК 250404 «Інші видатки» в сумі 47070 грн.
  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 3860 грн.
  Лютий
    + 3860
  КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 3810
  Лютий
    + 3810
  КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 30500 грн.
  Лютий
  + 30500
  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 8900 грн.
  Лютий
  + 8900
 2. Зменшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету по
  КФК 250404 «Інші видатки» в сумі 47070 грн.
  Лютий
   - 47070
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з питань планування бюджету та фінансів.

Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІІІ сесії шостого скликання

Від 15.02.13 р.                                              №

смт. Нова Маячка

Про  внесення  змін  до  рішення

І сесії Новомаячківської селищної  ради

шостого скликання  № 17 від 18.11.2010 року

« Про Регламент  роботи Новомаячківської

селищної  ради

Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо  внесення запропонованих змін  до Регламенту  роботи Новомаячківської селищної  ради шостого скликання , керуючись  ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні“,   селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.   Внести  зміни до Регламенту  роботи Новомаячківської селищної ради, а  саме :

1.1        Викласти п.3.5 розділу ІІІ  в  наступній  редакції »

      Розпорядження  селищного голови  про  скликання сесії ради доводиться  до 

      відома  депутатів і  населення  не  пізніше, як  за  двадцять  днів до  сесії з    

      зазначенням  часу  скликання , місця  проведення  сесії, питань, які виносяться  на

      розгляд сесії.

1.2.Викласти п.4.3 розділу ІУ в наступній редакції :

          Комісія, яка здійснює підготовку питання до сесії за 20 днів до сесії подає секретарю    

          ради матеріали, довідки, заходи або пропозиції по проекту рішень. Погоджується

          список осіб, яких необхідно запросити  на сесію  на розгляд цього питання, а також

          список на розсилку рішення.

  1.3.  Викласти п.7.1 розділу УІІ  в наступній редакції :

          Проекти рішень, які пропонуються для розгляду селищною радою подаються в

          робочу групу або постійну комісію яким доручено готувати сесію, не пізніше як за 20

          днів до сесії.

  1.4.  Викласти п 7.6. розділу УІІ в наступній редакції :

          Зміст проекту рішення ради, його альтернативні варіанти доводяться до всіх   

          депутатів селищної ради не пізніше , ніж за 20 днів до розгляду на сесії ради.

 

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на постійну мандатну комісію з    

    питань депутатської діяльності та етики.  .

 Селищний голова                                                                           А.А.Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

       П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

       ХХХІІІ сесії шостого скликання

Від  15.02.13 р.                                               №

смт.Нова Маячка

 

Про розпорядження селищного голови                                                                

прийняті в міжсесійний період  

 

            Заслухавши інформацію селищного голови Костиря Андрія Андрійовича про розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період , відповідно до ст. 42   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

В И Р І Ш И Л А : 

             Затвердити розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період  :

 1. З основної діяльності  з № 1 по № 18
 2. З особового складу  з  № 1 по №  7

( Перелік додається )

Селищний голова                                                               А.А.Костиря

                                                                                                           ДОДАТОК

                                                                                  До рішення ХХХІІІ сесії шостогоскликання

                                                  № ____   від  15.02.13 р.

 

П Е Р Е Л І К

                  розпоряджень селищного голови, прийнятих в міжсесійний період

 

№№

п/п   Назва розпорядження                                                                                    Індекс            Дата

З особового складу :

1. Про  призначення Демиденко О.В.                                                          1             03.01.13

2. Про зарахування Чушак Д.О.                                                                    2             03.01.13

3.  Про надання додаткової оплачуваної відпустки Бондаренко С.Ф.     3             03.01.13

4. Про доплату за вислугу років працівникам Будинку культури           4             08.01.13    

5. Про внесення змін до трудової книжки, облікових та бухгалтерських

    документів Дроздової В.М.                                                                       5             21.01.13

6. Про надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею

    трирічного віку Баяновській В.М.                                                            6             21.01.13

7. Про зарахування Філь Д.Я.                                                                       7             21.01.13

 

 

З основної діяльності:

1.Прозатвердження графіку відпусток на 2013 рік                                    1               02.01.13

2.Про створення комісії для підтвердження факту придбання

  товарно – матеріальних цінностей по установам Новомаячківської

   селищної ради                                                                                              2               02.01.13

3.Про створення комісії по списанню товарно – матеріальних

   цінностей по Новомаячківській селищній раді                                                   3              02.01.13

4.Про створення комісії по списанню товарно – матеріальних

   цінностей по селищному Будинку культури                                           4              02.01.13

5.Про створення комісії по списанню товарно – матеріальних

   цінностей по селищним бібліотекам                                                         5              02.01.13

6.Про створення комісії по списанню товарно – матеріальних

   цінностей по місцевій пожежній охороні                                                 6              02.01.13

7.Про затвердження ліміту каси по Новомаячківській селищній раді     7              02.01.13

8.Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв на 2013 рік          8              02.01.13

9.Про виконання покарання  у виді громадських робіт  за вироком                         

   Цюрупинського районного суду відносно Яковенко А.І.                        9           04.01.13

10.Про виконання покарання  у виді громадських робіт  за вироком                         

     Цюрупинського районного суду відносно Годило М.М.                      10           04.01.13

11.Про підготовку та відзначення в селищі Дня Соборності та

    Свободи України                                                                                        11            04.01.13

12.Про план заходів щодо посилення в селищі соціального захисту

     колишніх політичних в»язнів і репресованих та членів їх сімей

     на період до 2015 року.                                                                             12           04.01.13

13.Про виконання покарання  у виді громадських робіт  за вироком                         

     Цюрупинського районного суду відносно Фисина Д.В.                       13         10.01.13

14.Про затвердження Положення про оплату праці та матеріальне

     стимулювання  працівників апарату Новомаячківської

     селищної ради                                                                                            14           10.01.13

15.Про створення комісії по списанню товарно – матеріальних

     цінностей в ДНЗ № 1                                                                                 15        10.01.13

16.Про створення комісії по списанню товарно – матеріальних

     цінностей в ДНЗ № 2                                                                                 16        10.01.13

17.Про скликання ХХХІІ сесії Новомаячківської селищної ради

     шостого скликання                                                                                    17         10.01.13

18.Про створення комісії по списанню товарно – матеріальних

     цінностей в ДНЗ № 3                                                                                 18        10.01.13

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІІІ сесії шостого скликання

Від 15.02.13 р.                                              №

смт. Нова Маячка

 Про  внесення  змін  до  рішення

І сесії Новомаячківської селищної  ради

шостого скликання  № 17 від 18.11.2010 року

« Про Регламент  роботи Новомаячківської

селищної  ради

 Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо  внесення запропонованих змін  до Регламенту  роботи Новомаячківської селищної  ради шостого скликання , керуючись  ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні“,   селищна рада

 В И Р І Ш И Л А :

 1.   Внести  зміни до Регламенту  роботи Новомаячківської селищної ради, а  саме :

1.1        Викласти п.3.5 розділу ІІІ  в  наступній  редакції »

      Розпорядження  селищного голови  про  скликання сесії ради доводиться  до 

      відома  депутатів і  населення  не  пізніше, як  за  двадцять  днів до  сесії з    

      зазначенням  часу  скликання , місця  проведення  сесії, питань, які виносяться  на

      розгляд сесії.

1.2.Викласти п.4.3 розділу ІУ в наступній редакції :

          Комісія, яка здійснює підготовку питання до сесії за 20 днів до сесії подає секретарю    

          ради матеріали, довідки, заходи або пропозиції по проекту рішень. Погоджується

          список осіб, яких необхідно запросити  на сесію  на розгляд цього питання, а також

          список на розсилку рішення.

  1.3.  Викласти п.7.1 розділу УІІ  в наступній редакції :

          Проекти рішень, які пропонуються для розгляду селищною радою подаються в

          робочу групу або постійну комісію яким доручено готувати сесію, не пізніше як за 20

          днів до сесії.

  1.4.  Викласти п 7.6. розділу УІІ в наступній редакції :

          Зміст проекту рішення ради, його альтернативні варіанти доводяться до всіх   

          депутатів селищної ради не пізніше , ніж за 20 днів до розгляду на сесії ради.

 

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на постійну мандатну комісію з    

    питань депутатської діяльності та етики.  .

 Селищний голова                                                                           А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(ПРОЕКТ)Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІІІ  сесії шостого скликання

Від .02.2013 р.                                                    № 

Смт Нова Маячка

Про внесення змін до земельно-
кадастрової документації.
   

Розглянувши заяву гр. Литвиненко Віри Андріївни  про внесення змін до земельно-кадастрової документації  в зв’язку зі зміною прізвища землекористувача  та заслухавши інформацію спеціаліста  з питань землевпорядкування  Новомаячківської селищної ради Спільного Є.Л., керуючись ст. 12  Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Внести зміни до земельно-кадастрової документації Новомаячківської селищної ради, а саме:
змінити прізвище землекористувача земельної ділянки яка знаходиться по вул. Дніпровська ,213, з «Збрецька»  на «Литвиненко», в зв’язку зі зміною прізвища.

 2. Спеціалісту з питань землевпорядкування Спільному Є.Л. внести зміни до земельно-кадастрової документації.

Селищний голова                                                                А.А.Костиря  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 (ПРОЕКТ)Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІІІ сесії  шостого скликання

Від  .02.2012 р.                                                  №

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою

щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду.

Розглянувши заяви гр.гр. Пуляєва Василя Павловича, Карпик Віталія Івановича, Єрохіної Ірини Миколаївни,  про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Пуляєву Василю Павловичу, Карпик Віталію Івановичу, Єрохіній Ірині Миколаївні, та заслухавши інформацію спеціаліста з земельних питань Новомаячківської селищної ради  Спільного Є.Л., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст.ст. 12, 40, 93, 116, 120, 122, 123, 124,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про оренду землі» (зі змінами та доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Пуляєву Василю Павловичу, за адресою: вул. Дніпровська,220  смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд, з них                                      
під забудовою – 0,0173 га,

рілля – 0,1327 га,

багаторічні насадження – 0,0 га,     

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – трикратний земельний податок.

1.1. Гр. Пуляєву Василю Павловичу в місячний термін з дня прийняття даного рішення замовити в  землевпорядній організації технічну документацію вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.

2.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Карпик Віталію Володимировичу, за адресою: вул. Жовтнева,125А  смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд, з них                                     
 під забудовою – 0,0115 га,

рілля – 0,1385 га,

багаторічні насадження – 0,0 га,     

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – трикратний земельний податок.

2.1. Гр. Карпик Віталію Івановичу в місячний термін з дня прийняття даного рішення замовити в  землевпорядній організації технічну документацію вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.

3.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Єрохіній Ірині Миколаївні, за адресою: вул. Леніна,261  смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд, з них                                     
 під забудовою – 0,0128 га,

рілля – 0,1372 га,

багаторічні насадження – 0,0 га,     

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – трикратний земельний податок.

3.1. Гр. Єрохіній Ірині Миколаївні в місячний термін з дня прийняття даного рішення замовити в  землевпорядній організації технічну документацію вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Cелищний голова                                                                           А.А.Костиря     

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(ПРОЕКТ) Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІІІ  сесії  шостого скликання

Від .02.2013 р.                                             №  

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення 

технічної документації

на  земельні ділянки

для безоплатної передачі у власність

для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд.

Розглянувши заяву гр. Пуляєвої Ніни Миколаївни щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд гр. Пуляєвій Ніні Миколаївні розташованих в смт Нова Маячка та заслухавши інформацію спеціаліста  з земельних питань Новомаячківської селищної ради Спільного Є.Л., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 120, 121, 122,  125,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Пуляєвій Ніні Миколаївні на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0146 га;

- рілля – 0,1354 га:

- багаторічні насадження – 0,0га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка пров. Садова,97 .

1.1.Гр. Пуляєвій Ніні Миколаївні замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(ПРОЕКТ)Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІІІ сесії  шостого скликання

Від .02.2013 р.                                            №

смт. Нова Маячка

Про затвердження проекту землеустрою                                                                                                                         
  щодо відведення  земельної ділянки                                                                                                 
для передачі в постійне користування                                                                  
Новомаячківській загальноосвітній школі 
 І-ІІ ступенів.

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, загальною площею 1,4547 га , в постійне користування Новомаячківській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Цюрупинської районної ради Херсонської області під розміщення та обслуговування нежитлових будівель та споруд за адресою: смт. Нова Маячка,вул. Садова, 119, із земель запасу житлової та громадської забудови, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та інформацію спеціаліста по земельним питанням Спільного Є.Л.  керуючись ст. ст. 12, 33, 40, 81, 116, 118, 121, 125, 126, 186, п.12 розділу Х “Перехідні положення ” Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

 Затвердити проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, загальною площею 1,4547 га , в постійне користування Новомаячківській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Цюрупинської районної ради Херсонської області під розміщення та обслуговування нежитлових будівель та споруд за адресою: вул. Садова, 119, смт. Нова Маячка, Цюрупинський р-н., Херсонська обл., із земель запасу житлової та громадської забудови.

 1. Передати в постійне користування Новомаячківській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Цюрупинської районної ради Херсонської області земельну ділянку, загальною площею 1,4547 га, під розміщення та обслуговування нежитлових будівель та споруд за адресою: вул. Садова, 119, смт. Нова Маячка, Цюрупинський р-н., Херсонська обл., із земель запасу житлової та громадської забудови.
 2. Кадастровий номер земельної ділянки:

      - 6525055700: 01: 014: 0024.

3.   Спеціалісту Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Спільному Є.Л., внести зміни до земельно - кадастрової документації. 

4 .  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію            з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони          навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                             А.А.Костиря.

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(ППРОЕКТ) Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІІІ сесії  шостого скликання

Від .02.2013 р.                                                  №

смт. Нова Маячка

Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність .

Розглянувши заяву гр.гр. Прокопів Дмитра Богдановича, Колпакової Ірини Вікторівни, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Прокопів Дмитру Богдановичу загальною площею 0,1500 га: в тому числі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1500 га із земель запасу Новомаячківської селищної ради за адресою: вул. Петровського, кв. 70, смт Нова Маячка, Новомаячківської селищної ради Цюрупинського району Херсонської області, гр. Колпаковій Ірині Вікторівні загальною площею 0,1500 га: в тому числі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1500 га із земель запасу Новомаячківської селищної ради за адресою: вул. Дніпровська, 181, смт Нова Маячка, Новомаячківської селищної ради Цюрупинського району Херсонської області  та інформацію спеціаліста з земельних питань Новомаячківської селищної ради Спільного Є.Л., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст. ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 186, п.12 розділу Х “Перехідні положення” Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Прокопів Дмитру Богдановичу загальною площею 0,1500 га: в тому числі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1500 га із земель запасу Новомаячківської селищної ради за адресою: вул. Петровського,кв. 70, смт Нова Маячка, Новомаячківської селищної ради Цюрупинського району Херсонської області»

1.1. Надати у власність гр. Прокопіву Максиму Богдановичу земельну ділянку,  розташовану за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка вул. Петровського, кв. 70,  загальною площею  0,1500 га в т.ч. :

- 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд.

      Кадастровий номер земельної ділянки:

- для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд 6525055700:01: 101 : 0001 – 0,1500 га,

            1.2. Гр. Прокопів Максиму Богдановичу в місячний термін отримати та зареєструвати у встановленому порядку державний акт.

2. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Колпаковій Ірині Вікторівні загальною площею 0,1500 га: в тому числі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1500 га із земель запасу Новомаячківської селищної ради за адресою: вул. Дніпровська,181, смт Нова Маячка, Новомаячківської селищної ради Цюрупинського району Херсонської області»

2.1. Надати у власність гр. Колпаковій Ірині Вікторівні  земельну ділянку,  розташовану за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка вул. Дніпровська, 181,  загальною площею  0,1500 га в т.ч. :

- 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд.

      Кадастровий номер земельної ділянки:

- для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд 6525055700:01: 005 : 0021 – 0,1500 га,

            2.2. Гр. Колпаковій ірині Вікторівні в місячний термін отримати та зареєструвати у встановленому порядку державний акт.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                                                        А.А.Костиря.