Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХІХ сесії шостого скликання

Від  22.11.2012 р.                                                                                                           № 453

смт. Нова Маячка

Про виконання бюджету

Новомаячківської селищної

ради за ІІІ квартал 2012 року

            Заслухавши інформацію в.о. головного бухгалтера Чушак Ю.А. про виконання бюджету Новомаячківської селищної ради за 9 місяців  2012року , керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 

В И Р І Ш И Л А :

1.      Затвердити звіт в.о. головного бухгалтера Чушак Ю.А.  про виконання доходної та

видаткової частини селищного бюджету за 9 місяців 2012 року  по загальному та      

 спеціальному  фондам .

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Затверджений план доходів на ІІІ квартал 2012 року                  -          844991             

Фактично надійшло                                                                         -          923062,84        

План виконано на                                                                           -          109 %             

Заплановано дотацій                                                                      -          2112677            

Надійшло дотацій                                                                           -          2112677            

№ п\п

 

     план

    факт

    виконання

   Відсоток

1

Податок на доходи з фізичних осіб

330351

366473,08

+36122,08

111%

2

Податок на прибуток підприємств

6200

6233

+33

148%

3

Збір на спец використання природних ресурсів

5005

4783,31

-221,69

96%

4

Плата за землю

447870

496693,43

+48823,43

111%

5

Податок з реклами

-

-

-

-

6

ринковий збір

-

-

-

-

7

комунальний податок

-

-

-

-

8

надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном , що перебуває в комунальній власності

1125

1141,81

+16,81

101%

9

Збір за місця для паркування транспортних засобів

-

-

-

-

10

Реєстраційний збір за проведення державних реєстрацій

-

-

-

-

11

реєстраційний збір за проведення державної реєстрації

-

-

-

-

12

Збір за видачу дозволу на розміщення об“єктів торгівлі та сфери послуг

15525

15392,83

-132,17

99%

13

Фіксований сільгоспподаток

33228

21434,67

-11793,33

65%

14

Держмито

147

2537,73

+2390,73

1726%

15

Адмінштрафи та інші санкції

5540

6494

+954

117%

16

інші надходження

 

1878,98

+1878,98

 

17

Кошти від реалізації безхозного майна

-

-

-

-

Затверджений план видатків  на  ІІІ квартал 2012 року  – 3973685   грн.

Касові видатки становлять –2587384,91   грн.

В розрізі установ                                                                  План                           касові

Органи місцевого самоврядування                                    892534                        527678,19

Місцева пожежна охорона                                                     194006                       145310,74      

Дошкільні заклади освіти                                                      2111134                     1402236,65    

Бібліотеки                                                                                 185804                        123559,32     

Палаци і будинки культури                                                     373597                       223756,44

Інші культурно – освітні заклади                                             34450                          24712,68       

Фізична культура і спорт                                                          2400                           1560              

Інші видатки ( опорний та допризивна підготовка

юнаків )                                                                                     76001                         37320,28

видатки на соціальний захист

населення                                                                                 2000                           1500

благоустрій міст ,сіл,                                                                6359                           4350,61

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

В розрізі установ:                                                                 надійшло                       касові

Органи місцевого самоврядування                                                       

     ( послуги селищної ради)                                               51611                           19606,50

Дошкільні заклади освіти                                                                              

     ( батьківська плата )                                                       211856                          130891,03

Палаци і будинки культури                                                                         

     ( послуги дискотеки)                                                      57482                           20653,21

Спонсорська допомога                                                       3329                             3329                                                                                 

Залишок коштів по спеціальному фонду   складає  371785 грн. в т.ч. по транспортному  податку  -  31957 грн.

2.      Встановити жорсткий контроль за ефективністю використання бюджетних коштів по Новомаячківській селищній раді.

3.      Не допускати виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості по видаткам з селищного бюджету.

4.      На виконання законів України  про плату за землю та оренду землі забезпечити повноту надходжень до бюджету Новомаячківської  селищної ради  орендної плати, ліквідувати заборгованість за оренду земель резервного фонду та запасу.

5.      Проводити постійну роботу з платниками податків щодо дотримання ними зобов’язань перед бюджетом 2012 року Новомаячківської селищної ради

 1. Контроль за виконання даного рішення  покласти на постійну депутатську   

 комісію з питань планування бюджету та фінансів .

Селищний голова                                                                                       Костиря А.А.

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської област

  Р І Ш Е Н Н Я

ХХІХ сесії шостого скликання

Від 22.11.12 р.                                                                                                                     №  457

Смт. Нова Маячка

 Про звільнення від оплати  за

перебування дитини у ДНЗ

             Розглянувши подання завідуючої ДНЗ № 3 Прудської Світлани Миколаївни  про звільнення Челнокової Анастасії Іванівни від оплати за перебування сина Челнокова Артема Сергійовича, 04.10.2009 року народження   у ДНЗ № 2 , відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України від 21.11.2002 року № 667 « Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах » , керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Звільнити Челнокову Анастасію Іванівну від оплати за перебування сина Челнокова

    Артема Сергійовича, 04.10.2009 року народження,  у ДНЗ № 3   з 01.12.2012 року.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  питань медицини , охорони здоров’я материнства , дитинства та соціального захисту  населення .

 Селищний голова                                                                                                                                                                               А.А. Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я

                                                           ХХІХ сесії шостого скликання

№454

 

 

Від 22.11.2012   року  

Смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення ХУІ сесії

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№ 292  від 04.01.2012 року

“Про селищний бюджет на  2012 рік ”.

 

 

  Заслухавши  інформацію в.о. головного бухгалтера  Чушак Ю.А. , про внесення змін до рішення  ХУІ сесії Новомаячківської селищної ради  шостого скликання  № 292   від 04.01.2012 року “Про селищний бюджет на 2012 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України та згідно висновку РФУ № 856   від  15.11.2012 року ,селищна рада:

 

                                                      В И Р І Ш И Л А:

1. Збільшити доходну частину загального фонду  селищного бюджету. в сумі 2 000 грн. а саме по:

   ККД 13050200 «Орендна плата з юридичних осіб» 2 000грн.

2. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету в сумі 2000 грн. Джерелом фінансування визнати перевиконання доходної частини бюджету а саме:

    КФК 110204 «Палаци і будинки культури»

    КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг»

     Листопад

       + 2000

3.  Зменшити видаткову частину спеціального фонду селищного бюджету по КФК 110204 «Палаци і будинки культури» в сумі 2000 грн.

КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії»

   Листопад

    -2000

4. Збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного бюджету по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» в сумі 2000 грн.

   Листопад

    +2000

5. Зменшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету по КФК 060702 «Місцева пожежна охорона»

    КЕКВ 1134 Оплата послуг (крім комунальних)

     Листопад

       -270

6. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету по КФК 060702 «Місцева пожежна охорона»

   КЕКВ 1343 «Інші поточні трансферти населенню»

         Листопад

           +270

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  

       комісію  з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                                                                                        Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                          ХХІХ сесії шостого скликання

Від  22.11.12 року                                        №  456

смт. Нова Маячка

 Про преміювання Кос В.І.

              Керуючись “ Положенням про оплату праці та матеріальне стимулювання працівників Новомаячківської селищної ради “, згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09 березня 2006 року “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, за зразкове виконання посадових обов“язків і окремих важливих завдань, за сумлінну, бездоганну роботу, відповідно до ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні », селищна рада

                                                           В И Р І Ш И Л А :

   1. Нарахувати премію за листопад   2012 року  в межах економії фонду заробітної плати

    Кос Валентин Іванович  – заступник селищного голови -    197 грн.

  2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську

   комісію  з питань планування бюджету та фінансів.

 Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.

  НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

                                                             ХХІХ сесії шостого скликання

Від 22.11.12 р.                                               №  459

смт.Нова Маячка

Про розпорядження селищного голови                                                                 

прийняті в міжсесійний період  

            Заслухавши інформацію селищного голови Костиря Андрія Андрійовича про розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період , відповідно до ст. 42   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

В И Р І Ш И Л А : 

             Затвердити розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період  :

 1. З основної діяльності  з № 88 по № 104
 2. З особового складу  з  № 85 по №  94

( Перелік додається )

 Селищний голова                                                                А.А.Костиря

 

                               ДОДАТОК

                                                                                  До рішення ХХІХ сесії шостого                                                скликання

                                                  № 459   від  22.11.12 р.

 

П Е Р Е Л І К

                  розпоряджень селищного голови, прийнятих в міжсесійний період

 

№№

п/п   Назва розпорядження                                                                         Індекс             Дата

З особового складу :

1. Про  надання відпустки без збереження заробітної плати

    Спільному Є.Л.                                                                                             85          02.10.12

2. Про надання додаткової  оплачуваної відпустки Галкіній Т.В.              86          11.10.12

3. Про зарахування Закупнєва В.М.                                                               87          11.10.12

4. Про відрядження Ліфінцевої А.О.                                                              87-а       12.10.12

5. Про надання додаткової оплачуваної відпустки Бондаренко С.Ф.         88          16.10.12

6. Про  навантаження Бєлаш В.В.                                                                   89          16.10.12

7. Про преміювання працівників апарату Новомаячківської селищної

     ради                                                                                                           91               23.10.12

8. Про звільнення Бірюк Д.С.                                                                      92               25.10.12

9. Про Надання щорічної основної відпустки Литвиненко В.І.               93               25.10.12

10.Про зарахування Костиря А.С.                                                              94               31.10.12

 

З основної діяльності:

1.Про створення комісії по списанню товарно – матеріальних

    цінностей у СКП « Сількомунгосп »                                                       88              08.10.12

2.Про призначення відповідального за газове господарство у

  селищній раді                                                                                                89             09.10.12

3.Про призначення відповідального за газове господарство у

   опорному пункті                                                           .                              90             09.10.12

4.Про скликання ХХУІІІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого

   скликання                                                                                                     91             09.10.12

5.Про цілодобовий допуск представників Цюрупинської філії ВАТ

   « Херсонгаз » до котельні  селищної ради                                                92              12.10.12

6.Про цілодобовий допуск представників Цюрупинської філії ВАТ

   « Херсонгаз » до котельні опорного пункту                                             93              12.10.12

7.Про початок опалювального сезону                                                          94             15.10.12

8.Про виконання покарання  у виді  громадських робіт  за вироком

   Цюрупинського районного суду відносно Гончарова В.В.                     95             15.10.12

9.Про створення комісії для перевірки готовності організацій до

    роботи в осіннє – зимовий період 2012-2013 років                                96             18.10.12

10.Про виконання адміністративного стягнення у виді громадських

    робіт  за вироком                           

    Цюрупинського районного суду відносно Марченко В.Л.                      98                23.10.12

11.Про виконання покарання  у виді громадських робіт  за вироком                         

     Цюрупинського районного суду відносно Рябова А.О.                         99               25.10.12

12.Про виконання адміністративного стягнення  у виді громадських

     робіт  за вироком Цюрупинського районного суду  відносно                                            

     Бура О.П.                                                                                                     100           26.10.12

13.Про створення комісії для передачі у комунальну власність будівлі

     дитячого садка                                                                                            101             26.10.12

14.Про затвердження положення про бухгалтерську службу апарату

    виконавчого комітету Новомаячківської селищної ради                          102            26.10.12

15.Про реєстрацію Філіппова М.П.                                                                   103            01.11.12

16.Про проведення інвентаризації товарно – матеріальних цінностей

     в установах Новомаячківської селищної ради                                           104           01.11.12


НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н НЯ

ХХІХ сесії шостого скликання

Від 22.11.2012  р.                                              №   460

Смт. Нова Маячка

 Про внесення змін до рішень сесій

 Новомаячківської селищної ради.

  Розглянувши заяву гр. Саніна Сергія Івановича, заслухавши інформацію спеціаліста  з земельних питань Новомаячківської селищної ради Спільного Є.Л. про внесення змін до рішення сесії  Новомаячківської селищної ради, керуючись ст.12 Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 В И Р І Ш И Л А:

1.      Внести зміни до рішення № 416 сесії  Новомаячківської селищної ради від 16.08.2012 року « Про надання земельних ділянок в оренду в межах селища», а саме, відмінити пункт 3 зазначеного рішення та викласти його в такій редакції :      « Встановити орендну плату в розмірі трикратного земельного податку. Орендну плату вносити рівними частками щомісячно».

2.       Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

  Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря  

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХІХ  сесії шостого скликання

Від 22 .11.2012 р.                                     №  461

Смт Нова Маячка

 Про внесення змін до земельно-

кадастрової документації.

         Розглянувши заяву Чумаченко Сергія Олексійовича  про внесення змін до земельно-кадастрової документації  в зв’язку зі зміною прізвища землекористувача  та заслухавши інформацію спеціаліста  з питань землевпорядкування  Новомаячківської селищної ради Спільного Є.Л., керуючись ст. 12  Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В И Р І Ш И Л А : 

1.Внести зміни до земельно-кадастрової документації Новомаячківської селищної ради, а саме:
змінити площу земельної ділянки яка знаходиться по вул. Дніпровська,172, з «0,73га»  на «0,60га».

 2. Спеціалісту з питань землевпорядкування Спільному Є.Л. внести зміни до земельно-кадастрової документації

Селищний голова                                                                А.А.Костиря  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХІХ сесії  шостого скликання

Від хх.11.2012 р.                                               №  467

смт. Нова Маячка

 

Про надання  дозволу на

розробку проектів землеустрою

щодо відведення земельних ділянок  в

постійне користування. 

Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради по земельним питанням О.В. Компанець, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів  про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування під розміщення  об’єктів комунальної власності, керуючись ст.ст. 12, 38, 39, 92, 116, 122, 123, 125, п.12 розділу Х „Перехідні положення” Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо складання державного акту на право постійного користування землею під розміщення адміністративної будівлі селищної ради, яка знаходиться за адресою: смт Нова Маячка вул. Леніна, 119 загальною орієнтовною площею 0,30 га.

2. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо складання державного акту на право постійного користування землею під розміщення Новомаячківського будинку культури, який знаходиться за адресою: смт Нова Маячка вул. Леніна,125 загальною орієнтовною площею 0,52 га.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                   А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХІХ сесії  шостого скликання

Від 22.11.2012 р.                                        №  462

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою

щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду.

 

Розглянувши заяви гр. гр. Трусової Валентини  Андріївни, Кабакова Віктора Миколайовича, про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. гр. Трусовій Валентині  Андріївні, Кабакову Віктору Миколайовичу , враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста з земельних питань Новомаячківської селищної ради  Спільного Є.Л., керуючись ст.ст. 12, 40, 93, 116, 120, 122, 123, 124,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про оренду землі» (зі змінами та доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Трусовій Валентині Андріївні за адресою: вул. Садова, 221  смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – трикратний земельний податок.

1.1. Гр. Трусовій Валентині Андріївні  в місячний термін з дня прийняття даного рішення замовити в  землевпорядній організації технічну документацію вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.

 2.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Кабакову Віктору Миколайовичу за адресою: пров. Білоцерковний, 54,  смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – трикратний земельний податок.

2.1. Гр. Кабакову Віктору Миколайовичу  в місячний термін з дня прийняття даного рішення замовити в  землевпорядній організації технічну документацію вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради  

            3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                           А.А.Костиря           

              НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХІХ  сесії  шостого скликання

Від 22.11.2012 р.                                    №   463

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення 

технічної документації

на  земельні ділянки

для безоплатної передачі у власність

для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд.

 

Розглянувши заяву гр. гр. Вінцевич І.Ю., Попова Д.О., Хлистової А.А., Саніна Л.І., Леоненко Л.С., щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд гр. гр. Вінцевич І.Ю., Попова Д.О., Хлистової А.А., Саніна Л.І., Леоненко Л.С.,   розташованих в смт Нова Маячка,  враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста з земельних питань Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Спільного Є.Л., керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 120, 121, 122,  125,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Вінцевич Ілоні Юріївні на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка пров. Робітничий,23 .

1.1.Гр. Вінцевич Ілоні Юріївні замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

2. Надати дозвіл гр. Попову Денису Олександровичу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Садова,208 .

2.1.Гр. Попову Денису Олександровичу замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

 

3. Надати дозвіл гр. Хлистовій Аллі Анатоліївні на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Климака,56.

3.1.Гр. Хлистовій Аллі Анатоліївні замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

4. Надати дозвіл гр. Саніну Леоніду Івановичу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Толстого,6.

4.1.Гр. Саніну Леоніду Івановичу в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

5. Надати дозвіл гр. Леоненко Лідії Семенівні на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Климака,19.

5.1.Гр. Леоненко Лідії Семенівні в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХІХ сесії шостого скликання

Від 22.11.2012 р.                                    №   466

Смт.Нова Маячка

Про затвердження детального плану забудови

.

            Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії селищної ради по земельним питанням О.В. Компанець, розглянувши проект «Детальний план території відведення земельної ділянки в оренду під розміщення магазинів продовольчих товарів за адресою: Херсонська область, Цюрупинський район, смт Нова Маячка

вул Леніна,240а площею 0,0181 га;

вул. Климака,32 площею 0,0378 га;

вул. Дніпровська,114 площею 0,0135 га,»

враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись п.8 ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п.42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект «Детальний план території відведення земельної ділянки в оренду під розміщення магазинів продовольчих товарів за адресою: Херсонська область, Цюрупинський район, смт Нова Маячка

вул Леніна,240а площею 0,0181 га;

вул. Климака,32 площею 0,0378 га;

вул. Дніпровська,114 площею 0,0135 га,»

2.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                          А.А. Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХІХ сесії шостого скликання

Від 22.11.2012 р.                                        № 465

смт. Нова Маячка 

Про надання земельних ділянок

в оренду в межах селища

Розглянувши заяву гр. Ємельянцева Віктора Федотовича  та «Технічну документацію із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
гр. Ємельянцеву Віктору Федотовичу  для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд площею 0,15 га із земель запасу Новомаячківської селищної ради за адресою: вул. Телеграфна,13, смт Нова Маячка, Цюрупинського району Херсонської області», заслухавши інформацію спеціаліста з земельних питань  Спільного Є.Л. керуючись ст.ст. 12, 39, 40, 93, 120, 122, 123, 124, 125, 126 Земельного Кодексу України, Закону України “Про оренду землі”, «Положення про оренду земельних ділянок у смт. Нова Маячка та порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки» (рішення №594 сесії Новомаячківської селищної ради від 9.04.2008р.) та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні“ , селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Ємельянцеву Віктору Федотовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд площею 0,15 га із земель запасу Новомаячківської селищної ради за адресою: вул. Телеграфна,13, смт. Нова Маячка, Цюрупинського району Херсонської області»

Кадастровий номер земельної ділянки:

для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд   6525055700:01: 022 : 0013 – 0,1500 га,

 1. Надати в оренду строком на 49 років гр. Ємельянцеву Віктору Федотовичу  земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд площею 0,15 га за адресою : вул. Телеграфна, 13, смт. Нова Маячка, Цюрупинського району Херсонської області.
 2. Встановити орендну плату в розмірі трикратного земельного податку.

Орендну плату вносити щомісячно рівними частками.

 1. Перегляд орендної плати проводити згідно ст. 23 “ Зміна орендної плати “ Закону України “ Про оренду землі “ за № 211 – ІУ від 2.10.2003 року (зі змінами і доповненнями) .
 2. При укладанні договору оренди передбачити умови, вказані в ст. 15 Закону України    “ Про оренду землі “ (зі змінами і доповненнями).
 3. Доручити селищному голові Костирі А.А. підписати договір оренди при нотаріальному посвідченні .
 4. Спеціалісту Новомаячківської селищної ради по земельним питанням Спільному Є.Л. внести зміни до земельно – кадастрової документації.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                             А.А.Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я 

ХХІХ  сесії  шостого скликання

Від  22.11.2012  р.                                           №   464

смт. Нова Маячка

Про заяви та скарги громадян.

  

Розглянувши заяви громадян: 

1.              Доброскок Антоніни Петрівни  про встановлення межі  земельної ділянки по вул. Леніна, № 64, яка перебуває у її власності.                            

         протоколи засідання постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста з земельних питань Новомаячківської селищної ради спільного Є.Л., керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 158, 159, 160, 161  Земельного Кодексу України, Закону України „Про звернення громадян” та ст. 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні” Новомаячківська селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Рекомендувати громадянці Доброскок Антоніні Петрівні для встановлення меж земельних ділянок , які перебувають у її власності за адресою вул. Леніна, 64, звернутись в землевпорядну організацію яка розробляла технічну документацію по виготовленню державних актів на її земельні ділянки.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

                                                              НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

                      ХХІХ  сесії  шостого скликання

Від 22.11.2012 р.                                         № 468              

 Смт.Нова Маячка

 Про селищну програму захисту населення і

територій від надзвичайних ситуацій техногенного

і природного характеру  на 2013-2017 роки

             З метою комплексного розв’язання  проблеми захисту населення і території селища від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру в інтересах безпеки окремої людини, суспільства, матеріальних цінностей і довкілля,  керуючись Законом України «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 2013-2017 роки» ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

 В И Р І Ш И Л А :

1.      Затвердити селищну програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру  на 2013-2017 роки  ( Додається )

2.      Головному бухгалтеру селищної ради при формуванні бюджету передбачати кошти на реалізацію програми .

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

  Селищний голова                                                     А.А.Костиря

 

                                     Д О Д А Т О К

                                                                                 до рішення №  468

                                                                                 ХХІХ сесії УІ скликання

                                                                                 від 22.11.2012 року

 

 П Р О Г Р А М А

захисту населення і

території селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного

і природного характеру  на 2013-2017 роки

1.    загальні положення.

Програма захисту населення  і території селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру розроблена на виконання законів України  «Про Цивільну оборону України», «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 2013-2017 роки», «Про місцеве самоврядування в Україні».

Загальний стан техногенної небезпеки обумовлений наявністю на території селища 3 потенційно небезпечних об’єктів (ліс, Північнокримський канал, автотраса).

У структурі  потенційно небезпечних об’єктів за видами небезпеки домінують пожежна небезпеки.

Крім того, можливі аварії з викидом (виливом) небезпечних речовин притранспортуванні автомобільним транспортом.

Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру зумовлена тенденціями зростання шкоди територіям та населенню, що спричиняються небезпечними природними явищами такими як - підтопленням та затопленням, буревіями, сильними опадами, градом, обледенінням.

Програмою передбачено удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації, здійснення організаційних та матеріально – технічних заходів щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій.

2.    мета програми.

Основна мета програми  : комплексне розв’язання  проблеми захисту населення і території селища від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру в інтересах безпеки окремої людини, суспільства , матеріальних цінностей і довкілля .

Для  досягнення зазначеної мети передбачається :

-         виявлення небезпеки, оцінка ризику і прогнозування надзвичайних ситуацій

-         проведення екстрених і невідкладних заходів щодо виконання аварійно – відновлюваних робіт з метою відновлення нормального функціонування життєдіяльності селища і населення

-         підготовка населення і фахівців до дій щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації

-         покращення системи зв’язку і оповіщення керівного складу селища та населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій мирного та  особливого періодів.

 

3.      ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 1. Створення пункту управління Новомаячківської селищної ради для оповіщення населення селища про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій

Протягом 2013-2017 років

 1. Проведення першочергових запобіжних засобів з метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій

Протягом 2013-2017 років

 1. Придбання спецодягу ,приладів та засобів захисту органів дихання та шкіри

Протягом 2013-2017 років

 1. Відшкодування збитків особам, будинки та майно яких зазнали ушкоджень через надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

Протягом 2013-2017 років

 4.      ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів селищного, районного, обласного бюджету в межах наявних фінансових ресурсів та інших джерел не заборонених  законодавством

 5.      ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 У результаті виконання програми буде забезпечено повноцінне функціонування єдиної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру


 

Додаток 3 до Програми

 

 Перелік завдань, заходів та показників селищної програми

соціальної підтримки   окремих категорій  громадян на 2012 рік

 (назва програми)

 

№ з/п

Назва завдання

Кіль

кість сімей

Строк виконання заходу, показника

Виконавці заходу

Фінансування

Очікуваний результат

джерела

обсяги, тис. грн

2012 рік

1.

Покращення

матеріального стану  незахищених  малозабезпечених верств населення області шляхом забезпечення дровами на осіннє – зимовий період

39

Упродовж року

Новомаячківська селищна рада СКП « Сількомунгосп »

Селищний бюджет

 

10 000

Підтримка матеріального стану найбідніших верств населення селища

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХІХ сесії шостого скликання

Від 22.11.2012 р.                                    №   466

Смт.Нова Маячка

 

Про затвердження детального плану забудови

.

            Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії селищної ради по земельним питанням О.В. Компанець, розглянувши проект «Детальний план території відведення земельної ділянки в оренду під розміщення магазинів продовольчих товарів за адресою: Херсонська область, Цюрупинський район, смт Нова Маячка

вул Леніна,240а площею 0,0181 га;

вул. Климака,32 площею 0,0378 га;

вул. Дніпровська,114 площею 0,0135 га,»

враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись п.8 ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п.42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

ВИРІШИЛА:

 1.Затвердити проект «Детальний план території відведення земельної ділянки в оренду під розміщення магазинів продовольчих товарів за адресою: Херсонська область, Цюрупинський район, смт Нова Маячка

вул Леніна,240а площею 0,0181 га;

вул. Климака,32 площею 0,0378 га;

вул. Дніпровська,114 площею 0,0135 га,»

2.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                          А.А. Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                                                       Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                            ХХІХ сесії шостого скликання

№455

 

Від 22.11.2012 року                           

смт. Нова Маячка

 Про внесення змін до рішення ХУІ сесії

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№ 292  від 04.01.2012 року

“Про селищний бюджет на  2012 рік ”.

   Заслухавши  інформацію в.о. головного бухгалтера  Ю.А.Чушак. , про внесення змін до рішення  ХУІ сесії Новомаячківської селищної ради  шостого скликання  № 292  від 04.01.2012 року “Про селищний бюджет на 2012 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України,селищна рада:

                                                       В И Р І Ш И Л А:

  1.Збільшити доходну частину по спеціальному фонду селищного бюджету а саме:

 

ККД 25020100 «Благодійні внески громадян, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами» в сумі 51300

 

2.Збільшити видаткову частину по спеціальному фонду селищного бюджету а саме:

 

КФК 250404 «Інші видатки» в сумі  51300 грн.

КЕКВ 2110 «Придбання обладнення та предметів довгострокового користування» в сумі  26500 грн.

КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в тому числі м»який інвентар та обмундирування» в сумі 24800 грн.

 

Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.