Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

 ХХУ сесії шостого скликання

Від  10.07.12 р.                                                                                                                № 404

Смт. Нова Маячка

Про прийняття бібліотечного фонду

 Новомаячківської селищної бібліотеки

для дорослих та Новомаячківської селищної

бібліотеки для дітей на баланс Новомаячківської селищної ради

            Розглянувши лист відділу культури і туризму Цюрупинської районної державної адміністрації про передачу на баланс Новомаячківської селищної ради бібліотечного фонду Новомаячківської селищної бібліотеки для дорослих та Новомаячківської селищної

бібліотеки для дітей у зв»язку з проведеною реорганізацією Цюрупинської районної Централізованої бібліотечної системи шляхом створення Цюрупинської районної бібліотеки для дорослих , Цюрупинської районної бібліотеки для дітей , відповідно до  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Створити комісію по прийманню – передачі бібліотечного фонду Новомаячківської селищної бібліотеки для дорослих та Новомаячківської селищної бібліотеки для дітей на баланс Новомаячківської селищної ради
 2. Доручити голові комісії підписати акт приймання – передачі
 3. Прийняти на баланс Новомаячківської селищної ради бібліотечний фонд Новомаячківської селищної бібліотеки для дорослих та Новомаячківської селищної бібліотеки для дітей згідно акту приймання – передачі

      4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  

      комісію  з питань планування бюджету та фінансів.

Селищний голова                                                                                А.А.Костиря


 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

 ХХУ сесії шостого скликання

Від  10.07.12 р.                                                                                                                   № 399

Смт. Нова Маячка

Про внесення змін до рішення LХІХ сесії

Новомаячківської селищної ради п»ятого

скликання від 26.08.2010 року № 1307

«Про внесення змін до рішення  ІІІ сесії

Новомаячківської селищної ради

п’ятого скликання

№ 49 від 21.06.2006 року Про селищну програму

« Питна вода » на 2006-2020 роки

            Заслухавши  інформацію в.о. головного бухгалтера Максимової В.О. про внесення змін до селищної  програми« Питна вода » на 2006-2020 роки відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України, селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1.  Внести зміни до рішення LХІХ сесії Новомаячківської селищної ради п»ятого скликання від 26.08.2010 року № 1307 « Про внесення  змін до рішення ІІІ сесії Новомаячківської селищної ради п’ятого скликання  № 49 від 21.06.2006 року “Про селищну програму « Питна вода » на 2006-2020 роки”,  а саме :

1.1. У додатку № 1  « Паспорт ( загальна характеристика регіональної програми ) селищної програми « Питна вода » на 2006-2020 роки » замінити :

     з:

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

 

  11 308 643   грн.

 

Коштів місцевого бюджету

    149 410  грн.

 

 

 

На

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

 

 11 379 043   грн.

 

Коштів місцевого бюджету

 219 810  грн.

 

 

 

 

1.2. У додатку № 2 «Ресурсне забезпечення регіональної цільової програми«Питна вода» на 2006 – 2020 рр.» замінити :

Тис.грн.

Тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програм

2006 - 2010

2011 - 2015

2016 - 2020

Обсяг ресурсів, всього
в тому числі:

4 808 643

4 000 000

2 500 000

11 308 643

Місцевий бюджет

99 410

 

25 000

25 000

149 410

на

Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програм

2006 - 2010

2011 - 2015

2016 - 2020

Обсяг ресурсів, всього
в тому числі:

4 808 643

4 070400

2 500 000

11379043

Місцевий бюджет

99 410

 

95400

25 000

219810

 

1.3. У додатку № 2 « Ресурсне забезпечення регіональної цільової програми « Питна    вода » на 2006-2020 р.р. » замінити :

 

Етапи виконання програми (рік)

Обсяг ресурсів,всього в тому числі

Місцевий бюджет

Районний бюджет

Обласний бюджет

Державний бюджет

Спонсорська допомога

2012

825 000

5 000

80 000

20 000

720 000

 

Всього

4 808 643

99 410

305 000

100 000

4 300 000

     4 233

Разом

11 308 643

149410

1 130 000

275 000

9 750 000

4 233

на :

Етапи виконання програми (рік)

Обсяг ресурсів,всього в тому числі

Місцевий бюджет

Районний бюджет

Обласний бюджет

Державний бюджет

Спонсорська допомога

2012

825 000

75400

80 000

20 000

720 000

 

Всього

4879043

169810

305 000

100 000

4 300 000

     4 233

Разом

11379043

219810

1 130 000

275 000

9 750 000

4 233

 

1.4. У додатку № 3 «Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми « Питна вода » на 2006-2020р.р.» замінити :

п/п

Назва напряму діяльності            ( пріоритетні завдання )

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

  Орієнтовні      

     обсяги

фінансування                       ( вартість ),   

   тис.грн.

          

7

Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення

1)Топографо-геодезичні зйомки

 

 

2)Реконструкція систем водопостачання

2012 р.

Новомаячківська селищна рада

 

Новомачківський СКП«Сількомунгосп»

Районний бюджет

 

Місцевий бюджет

 

Обласний бюджет

 

Державний бюджет

80 000

 

 

5 000

 

 

20 000

 

 

720 000

               

 на :

 

п/п

Назва напряму діяльності            ( пріоритетні завдання )

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

  Орієнтовні      

     обсяги

фінансування                       ( вартість ),   

   тис.грн.

          

7

Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення

1)Топографо-геодезичні зйомки

 

 

2)Реконструкція систем водопостачання

 

З)Розробка схеми оптимізації  роботи систем централізованого водопостачання

2012 р.

Новомаячківська селищна рада

 

Новомачківський СКП«Сількомунгосп»

 

 

 

 

СКП «Сількомунгос»

Районний бюджет

 

Місцевий бюджет

 

Обласний бюджет

 

Державний бюджет

 

Місцевий бюджет

 

80 000

 

 

5 000

 

 

20 000

 

 

720 000

 

 

70400

               

  

2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  

   комісію  з питань планування бюджету та фінансів.

 Селищний голова                                                                                А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХУ сесії шостого скликання

Від 10.07.12 р.                                              №   402

Смт.Нова Маячка

Про внесення змін до договору оренди

земельної ділянки.

              Заслухавши заяву директора ТОВ «Агрофірма Слов’янка» Кальченко Миколи Миколайовича, інформацію спеціаліста І категорії селищної ради по земельним питанням О.В. Компанець, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись ст.12, 201, 206  Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», технічною документацією з нормативної грошової оцінки земель смт Нова Маячка та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.В зв’язку зі зміною нормативної грошової оцінки земель смт Нова Маячка внести зміни до договору оренди землі від 23 вересня 2009 року № 040972900011 земельна ділянка не сільськогосподарського призначення , орендар ТОВ «Агрофірма Слов’янка», адреса земельної ділянки Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, пров. Робочий,2, загальною площею 2,0563 га, а саме:

- в розділі «Об’єкт оренди» п.5 викласти в такій редакції «Нормативна грошова оцінка

земельної ділянки становить 1019278,36 грн.»;

 - в розділі «Орендна плата» пункт 9 викласти в такій редакції :

            «Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 4,00% від   нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 40771,15 грн.  

            ( сорок тисяч сімсот сімдесят одна грн. чотирнадцять коп.) на рік»;

- в пункті 11 друге речення викласти в такій редакції «Орендна плата вноситься

            щомісячно рівними частками не пізніше 25 числа звітного місяця».

2. При внесенні змін до договорів оренди та при укладенні нових передбачити розділ «Умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки».

3.Спеціалісту земельного відділу Бердага А.В. дане рішення довести до відома орендаря директора ТОВ «Агрофірма Слов’янка» Кальченко Миколи Миколайовича .

4.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                          А.А. Костиря

 

 

      НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХУ  сесії  шостого скликання

Від 10.07.12 р.                                                 №  401

смт. Нова Маячка

Про внесення змін до рішення І сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання № 36 від 18.11.2010 року « Про комунальну власність Новомаячківської територіальної селищної громади »
Відповідно до статті 26, пункту 30, статей 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Наказу по Новомаячківському СКП   « Сількомунгосп » від 31 травня 2012 року № 416, на підставі інвентаризаційного опиу основних засобів, з метою здійснення контролю за використання об'єктів комунальної власності селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань соціально-економічного розвитку селища, селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.   Внести зміни до переліку об'єктів комунальної власності Новомаячківської територіальної громади , згідно додатка 1.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  селищної ради з питань соціально-економічного розвитку селища
Селищний голова                                                                        А.А.Костиря                                                                                                                                           

ДОДАТОК
  До рішення ХХУ сесії шостого
 скликання  № 401 від 10.07.2012. року              

 

 

 

                  ДОРОГИ

 

 

 

 

Назва

      Довжина (м.)

(асфальт)       (грунт.)    шебінь

 

28

10300060

Вул.. Алєєва

1833

 

 

 

29

10300061

Вул.. Телеграфна

1981

 

 

 

30

10300055

Вул.. Садова

2500

2296

 

 

31

10300054

Вул.. Жовтнева

3600

1571

 

 

35

10300059

Вул.. Леніна

5018

 

 

 

36

 

Вул.. Шевченко

625

 

   1681

 

38

 

Пров. Мельничний

 

1952

450

 

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                      Р І Ш Е Н Н Я

                                                           ХХУ сесії  шостого скликання

Від 10.07.12 р.                                          № 400

Смт.Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення ХХІІІ сесії

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання від 07.06.2012 року № 376 « Про

внесення змін до рішення ХХІІ сесії

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання від 10.05.2012 року № 368

«Провнесення змін до рішення ХІІ сесії

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 245 від 27.10.2011 року « Про

селищну програму профілактики

злочинності, вдосконалення організації роботи

дільничних інспекторів міліції,

покращення їх матеріально-технічного забезпечення та

підняття іміджу служби в смт. Нова Маячка на 2011-2015 роки»

 

            Заслухавши інформацію в.о. головного бухгалтера Максимової В.О. про необхідність внесення змін до селищної програми профілактики злочинності, вдосконалення організації роботи дільничних інспекторів міліції, покращення їх матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в смт. Нова Маячка на 2011-2015 року   відповідно до  ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

І. Внести зміни до рішення ХХІІІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання від 07.06.2012 року № 376 « Про внесення змін  до рішення ХХІІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання № 368 від 10.05.2012 року  « Провнесення змін до рішення ХІІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання № 245 від 27.10.2011 року « Про програму профілактики злочинності, вдосконалення організації роботи дільничних інспекторів міліції, покращення їх матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в смт. Нова Маячка на 2011-2015 роки» », а саме до розділів :

Розділ  « ПОКРАЩЕННЯ СЛУЖБОВО-ПОБУТОВИХ УМОВ»  доповнити                        п. 4, п.5

 

4. Придбати та встановити камери та монітор відеоспостереження

    2012 рік

    Селищна рада

 

5. Провести капітальний ремонт при будинкової території опарного пункту

    2012 рік

    Селищна рада                                                                                             

Розділ «ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ» доповнити п. 4, п.5.

4. Виділити кошти на придбання  та встановлення камер та монітору відеоспостереження в сумі 27 100 грн.

    2012 рік

    Селищна рада

5. Виділити кошти на проведення капітального ремонту при будинкової території опарного пункту в сумі 34 000 грн.

    2012 рік

    Селищна рада

ІІ. В.о. головного бухгалтера Максимовій В.О. передбачити кошти на реалізацію

     програми .

ІІІ. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

    питань соціально - економічного розвитку селища.

 Селищний голова                                                                                                                                                        А.А.Костиря


НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХУ сесії шостого скликання

Від 10.07.12 р.                                              №   403

Смт.Нова Маячка

Про затвердження документації
детального плану території

             Заслухавши заяву директора СКП «Сількомунгосп» В.В.Толстого про затвердження документації  детального плану забудови земельної ділянки, що пропонується до відведення в постійне користування, площею 1,2 га під розміщення полігону твердих побутових відходів із земель запасу Новомаячківської селищної ради, інформацію спеціаліста І категорії селищної ради по земельним питанням О.В. Компанець, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись п.8 ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п.42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити документацію «Детальний план території забудови земельної ділянки,  площею 1,2 га в постійне користування  під розміщення полігону твердих побутових відходів із земель запасу Новомаячківської селищної ради Цюрупинського району Херсонської області»

2.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                         А.А. Костиря

  НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 Цюрупинського району

Херсонської області

Р ІIII Е Н Н Я

ХХУ сесії шостого скликання

№ 398

Від 10.07.2012 року

смт. Нова Маячка

Про внесення змін до рішення ХУІ сесії
Новомаячківської селищної ради шостого
скликання № 292 від 04.01.2012 року
"Про селищний бюджет на 2012 рік ”,

Заслухавши інформацію в.о. головного бухгалтера Максимової В.О. . про внесення змін до рішення ХУІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання № 292 від 04.01.2012 року “Про селищний бюджет на 2012 рік ”, відповідно до ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,, п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України та згідно висновку РФУ № 496 від 09.07.2012 року .селищна рада:

ВИРІШИЛА:

1.    Збільшити доходи у частину .загального фонду селищного бюджету в сумі 131500 грн,,а саме по :

ККД 11010500 «Надходження сум реєструктурованої заборгованості зі сплати
          
прибуткового податку з громадян» в сумі 3000 гри.

ККД 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ
          
комунальної власності» в сумі 4200 грн.

ККД 13050100 «Земельний податок з юридичних осіб» в сумі 3000 грн.

ККД 13050200 «Оренда плата з юридичних осіб» в сумі 99000 грн.

ККД 13050300 «Земельний податок з фізичних осіб» в сумі 12000 грн.

ККД 13050500 «Орендна плата з фізичних осіб» в сумі 9000 грн.

ККД 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» в сумі 1300 грн.

2.    Збільшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету в сумі
75400 грн. а саме:

КФК 180109 «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку
         
території» в сумі 70400 грн.

КНКВ 1171 «Дослідження і розробки ,окремі заходи розвитку по реалізації
         
державних (регіональних) програм»  в сумі 70400 грн.

Липень

+70400
КФК 250404 «Інші видатки»в сумі 5000 грн.
КККВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 5000 грн.
Липень
+ 5000

 1. Установити профіцит загального фонду селищного бюджету в сумі 56100 грн., що утворився за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду селищного бюджету. Напрямком використання визначити передачу коштів із загального фонду селищного бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду.
 2. Установити   дефіцит спеціального фонду селищного бюджету в сумі
  56100
  грн.,джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду).
 3. Спрямувати   кошти бюджету розвитку (спеціального фонду) селищного бюджету на КФК 250404 «Інші видатки» в сумі 56100 грн.
  КЕКВ 2110  «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 22100 грн.
  Липень

+22100

КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 34000 грн.

Липень

+34000

 1. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету за рахунок вільного залишку в сумі 2800 грн.

По КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» в сумі 2800 грн.

КГКВ 1134 «Оплата послуг(крім комунальних)» в сумі 2800 грн.

Липень

+2800

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

  Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря