Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

             ХХІУ сесії  шостого скликання

Від 27.06.12 р.                                                    384

Смт.Нова Маячка

Про встановлення місцевих податків

та   зборів  на  території  Новомаячківської

селищної     ради        на       2013    рік

Розглянувши лист   Державної  податкової  інспекції  у Цюрупинському районі Херсонській  області     від 07.05.2012 року № 131/9/15-016, у  відповідності  до  ст. 267  Податкового  кодексу  України  від  02.12.2010  року  № 2756-VІ,  на виконання статей 8, 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи висновки та рекомендації постійної  комісії  з  питань  планування, бюджету, фінансів та комунальної власності, керуючись пунктом 24 статті 26, статтями 59, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна   рада

 

 

                                                                     В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити базовий звіт про результативність регуляторного акту та оприлюднити не пізніше 10 днів офіційному сайті селищної ради в мережі Інтернет, на дошці оголошень селищної ради.

2. Встановити ставки єдиного податку  для фізичних осіб – підприємців:

- для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

- для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

3. Затвердити Положення про місцеві податки і збори на 2013 рік (згідно додатку).

4. Вважати таким, що втратять чинність з 01 січня 2013 року

     рішення ІХ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання  від 30.06.2011 року  

     № 187 « Про затвердження ставок єдиного податку ».

     рішення ІХ сесії  Новомаячківської селищної ради шостого скликання  від 30.06.2011      

     року № 188 « Про затвердження Положення про збір за провадження деяких видів  

    підприємницької діяльності на території смт. Нова Маячка  ».

     рішення ІХ сесії  Новомаячківської селищної ради шостого скликання  від 30.06.2011      

     року № 189 « Про затвердження Положення про туристичний збір на території смт. Нова    

    Маячка  ».

     рішення ІХ сесії  Новомаячківської селищної ради шостого скликання  від 30.06.2011      

     року № 190 « Про затвердження Положення про паркування транспортних засобів на   

     території смт. Нова Маячка  ».

     рішення ІХ сесії  Новомаячківської селищної ради шостого скликання  від 30.06.2011      

     року № 192 « Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно відмінне від   

     земельної ділянки ».

     рішення ХУІІ сесії  Новомаячківської селищної ради шостого скликання  від 12.01.2012      

     року № 303 « Про внесення змін до рішення ІХ сесії Новомаячківської селищної ради  

     шостого скликання від 30.06.2011 року № 187 «По затвердження ставок єдиного       

    податку » .

5. Відповідальність за надання відомостей до ДПІ у Цюрупинському районі по місцевих    

    податках і зборах покласти на в.о. головного бухгалтера Новомаячківської селищної ради

    Максимову В.О.

6. Встановити строк введення в дію даного рішення з 01.01.2013 року.

7. Контроль за виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну   депутатську  комісію  з  

   питань  планування, бюджету та фінансів .

 

Селищний голова                                                                       А.А. Костиря

 

          Додаток 2

до рішення ХХІУсесії

селищної ради шостого скликання

№ 384 від 27.06.2012 року

П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ на  2013 рік                                                          

1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Платники податку                                                                                                                                                     

1.1. Платниками податку є фізичні та  юридичні  особи,  в тому   числі нерезиденти,  які  є  власниками  об'єктів  житлової нерухомості, розміщеної на території Новомаячківської селищної ради                                                                                                                                                  

 1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:                                                                                                                                    а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній  частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;                                                                                                              б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній  сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;                                                                                                                                                                                            

 в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку

    2. Об»єкт оподаткування                                                                                                                                                                         

 2.1. Об'єктом    оподаткування    є    об'єкт    житлової нерухомості.                                                                                     

2.2. Не є об'єктом оподаткування:                                                                                                                                                  

а) об'єкти житлової нерухомості,  які перебувають у власності держави або територіальних  громад (їх спільній власності);                                                                                                                                                                                               б) об'єкти  житлової  нерухомості,  які  розташовані  в зонах відчуження та безумовного  (обов'язкового)  відселення,  визначені законом;                                                                                                                                                           в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;                                                                                                                                   г) садовий  або  дачний будинок,  але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;                                                                                                                                                      ґ) об'єкти житлової нерухомості,  які  належать  багатодітним сім'ям  та  прийомним  сім'ям,  у  яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю;                                                                                      д) гуртожитки.                                                                                                                   

 3. База оподаткування                                                                                                                                                                 

3.1. Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової нерухомості.                                                                       

  3.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.                                                                                       

 3.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.                                                                                                                                                            3.4. У разі наявності у платника податку кількох об'єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об'єктів.                                                                                 4. Пільги із сплати податку.                                                                                                                                                         

 4.1. База оподаткування об'єкта житлової нерухомості,  що перебуває  у   власності  фізичної  особи   -   платника   податку, зменшується:                                                                                                                                               а) для квартири - на 120 кв. метрів;                                                                                                                                              

б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.                                                                                                                      

Таке зменшення  надається  один  раз  за  базовий  податковий (звітний) період і застосовується  до об'єкта житлової нерухомості, у   якій   фізична   особа   -  платник  податку  зареєстрована  в установленому законом порядку,  або за вибором такого платника  до будь-якого  іншого об'єкта житлової нерухомості,  який перебуває в його власнос             

5. Ставка податку.                                                                                                                                           

5.1. Ставки податку  становить за 1 кв.  метр житлової площі об'єкта житлової нерухомості: для квартир,  житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів,та  житлових  будинків,  житлова  площа  яких не перевищує 500 кв. метрів-  1 відсоток  розміру мінімальної  заробітної  плати,  встановленої  законом  на 1 січня звітного (податкового) року; для квартир,  житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових  будинків,  житлова площа яких перевищує 500 кв.  метрів-  2,7   відсотка   розміру   мінімальної заробітної   плати,  встановленої  законом  на  1  січня  звітного (податкового) року.                                           

6. Податковий період                                                                                                                                                   

6.1. Базовий   податковий   (звітний)   період   дорівнює календарному року.                                               

7. Порядок обчислення суми податку                                                                                                                       

7.1. Обчислення суми податку з об'єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості.                                                                                                                     

7.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу. Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.                                                                                             7.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об'єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку. Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту                                                                        

7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності це положення, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна  станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.                                                                                                                                                                              7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.                                                                                                                                             7.6. У разі набуття права власності на об'єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об'єкт.   

 8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

8.1. У разі переходу права власності на об'єкт  оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

8.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9. Порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта  оподаткування і зараховується до бюджету Новомаячківської селищної ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ).

10. Строки сплати податку

10.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до  30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.                                                                                                        

2. Положення про  паркування  транспортних засобів на території смт. Нова Маячка

Загальні положення

Положення про паркування транспортних засобів на території смт Нова Маячка розроблено відповідно до Податкового Кодексу України, для найбільш ефективного використання правових норм закріплених в Податковому законодавстві.

                                                                 2.Платники податку                                                                                                                          Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва),
фізичні особи – підприємці , які згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

3. Об’єкт оподаткування

Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".  

                                                4. База оподаткування

Базою оподаткування є площа земельної ділянки , відведена для паркування , а також площа комунальних гаражів , стоянок , паркінгів ( будівель , споруд , їх частин ) , які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.                   

                                                           5.Ставка податку

          Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі   0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.                                                                                                

6. Порядок обчислення податку

            При визначенні ставки збору селищна рада враховує місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, режим роботи та їх заповнюваність.

   7. Строк та порядок сплати збору

Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа
(включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний)квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки ,визначені для квартального податкового періоду. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов'язаний Зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки

                                              8.Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

                                                       9. Прикінцеві положення

Положення про  паркування транспортних засобів на території смт Нова Маячка вступає в законну силу з моменту прийняття рішення територіальної громади селища, але не раніше 1 січня 2012 року.

Внесення змін і доповнень до ПОЛОЖЕННЯ, затвердження ставки податку  розглядається на  засіданнях територіальної громади селища та затверджується її рішенням, але не пізніше 1 січня наступного року.

ПОЛОЖЕННЯ діє виключно на території селища Нова Маячка .

3. Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території смт. Нова Маячка                                                                                                                                                                                  Загальні положення

Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території смт Нова Маячка розроблено відповідно до Податкового Кодексу України, для найбільш ефективного використання правових норм закріплених в Податковому законодавстві.                                                                                                                                             

                             2.Платники податку

2.1.Платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б)діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в)торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г)діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

2.2.Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з
надання платних послуг такі суб'єкти господарювання:

а)аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б)розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

в)фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

г)фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, такі продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

ґ) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д)суб'єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами -
інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

е) суб'єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;                                                                                                                                     є) суб'єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб'єкту;                                                                                                                                             ж)суб'єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з)підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.                                                                                                              Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб'єкти господарювання, які провадять комп'ютерні та відеоігри.

3. Порядок придбання торгового патенту

Для провадження передбачених цією статтею видів підприємницької діяльності суб'єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:                                                                                                                                                    а)               найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);                                         б)            юридична адреса (місцезнаходження) суб'єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);                                                                                                                                                                         в)            вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

г)    вид торгового патенту;

г) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";

є) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

є) період, на який придбається торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цієї статті. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

Відомості, наведені в поданій суб'єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

Звірка відомостей, наведених в поданій суб'єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред'явлені суб'єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.

У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб'єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб'єкту господарювання.Торговий патент видається особисто фізичній особі - підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.   У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим пунктом.  Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб'єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

           Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти. У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб'єкт господарювання придбає короткотерміновий торговий патент. .Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них. Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються
центральним органом державної податкової служби.

4.Об*єкт оподаткування

З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:                                                                                                                        

а)поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв'язку, і фурнітура до них;
б)товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;                                                                            
 
в)готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев'язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;                                                                                                                         г)зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;                                  
г)вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, торф паливний кусковий, торф'яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;                                                                                                                           д) проїзні квитки                                                                                                                                                                            
є) зошити.

 З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, виднів установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами - резидентами України.При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

5. Ставка збору

      Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється селищною радою (далі у цьому пункті - органами місцевого самоврядування) з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі - мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг. Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг встановлюється в межах селища Нова Маячка 0,1 розміру мінімальної заробітної плати. Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється в розмірі 0,4 мінімальної   заробітної плати залежно від місця розташування таких пунктів продажу. Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць становить 1,2 розміру мінімальної заробітної плати.Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:

для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) - розмір мінімальної заробітної плати;

для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, - розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда; для проведення інших оплатних розважальних ігор - розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.                                                                                                                                     Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням
короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

6.Порядок та строки сплати збору

6.1.Порядок сплати збору платниками збору, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) - збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б)   здійснюють торгівлю валютними цінностями - за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

в)   здійснюють діяльність у сфері розваг - за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г)   здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;

ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, - за місцем провадження такої діяльності.

6.2.Строки сплати збору:

а)за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б)   за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в)   за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту суб'єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

 Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями Податкового Кодексу України.

                                               7. Строк дії торгового патенту

Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних місяців.

Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п'ятнадцяти календарних днів.

Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

У разі невнесення суб'єктом господарювання збору у встановлений цією статтею строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.Суб'єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Кодексу підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу державної податкової служби. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб'єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

                                                  8. Прикінцеві положення

Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території смт Нова Маячка вступає в законну силу з моменту прийняття рішення територіальної громади селища, але не раніше 1 січня 2012 року.

Внесення змін і доповнень до ПОЛОЖЕННЯ, затвердження ставки податку  на наступний рік розглядається на  засіданнях територіальної громади селища та затверджується її рішенням , але не пізніше 1 січня наступного року.

ПОЛОЖЕННЯ діє виключно на території селища Нова Маячка .

                                           Туристичний збір

1.Платниками збору є громадяни України , іноземці , а також особи без громадянства , які прибувають на територію смт. Нова Маячка на якій діє рішення селищної ради про встановлення туристичного збору, та отримують  ( споживають ) послуги з тимчасового проживання ( ночівлі ) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк , що являється  базою справляння туристичного збору.                                                              1.2.Платниками збору не можуть бути особи які :                                                                                      
 а) постійно проживають , у тому числі на умовах договорів найму  у смт. Нова Маячка ;                                                                   
б) особи , які прибули у відрядження ;                                                                                                                                                  
в) інваліди , діти – інваліди та особи , що супроводжують інвалідів І групи або дітей – інвалідів     ( не більше одного супроводжуючого ) ;                                                                                                                                                                         г) ветерани війни ;                                                                                                                                                                            
 д) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ;                                                                                                       
є) особи які прибули за путівками та курсівками в санаторії та пансіонати .

2. Ставка збору

2.1. Ставка встановлюється у розмірі 1% до бази справляння збору.

2.2. Базою справляння збору є вартість усього періоду проживання ( ночівлі ) в місцях за вирахуванням податку на додану вартість.

3.Податкові агенти

3.1 Справляння збору може здійснюватися податковими агентами ,а саме :

а) адміністраціями готелів , кемпінгів , мотелів , гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу , санаторно – курортними закладами  ;

б) квартирно – посередницькими організаціями , які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки  ( квартири ) , що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму ;

в) юридичними особами або фізичними особами  ( підприємцями ) , які уповноважуються селищною радою справляти збір на умовах  договору укладеного з Новомаячківською селищною радою.

4. Особливості справляння збору

4.1.Податкові агенти справляють збір під час надання послуг , пов’язаних з тимчасовим проживанням ( ночівлею ) , і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку ( квитанції ) на проживання .   

                                                      5.Порядок сплати збору

       5.1.Збір сплачується до селищного бюджету авансовими внесками до 30 числа ( включно ) кожного місяця ( у лютому до 28 ( 29 ) включно ). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації . Остаточна сума збору , обчислена відповідно до податкової декларації за звітний ( податковий ) квартал ( з урахуванням фактично внесених авансових платежів ) , сплачується у строки , визначені для квартального податкового періоду.

        5.2. Податковий агент , який має підрозділ без статусу юридичної особи , що надає послуги з тимчасового проживання ( ночівлі ) не за місцем реєстрації такого податкового агента , зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента  туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

            5.3.Базовий податковий ( звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

  Додаток 1

до рішення ХХІУсесії

селищної ради шостого скликання

№ 384  від 27.06.2012 року

 

ЗВІТ

про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту -

проекту рішення Новомаячківської селищної  ради

«Про встановлення  місцевих податків та зборів на території Новомаячківської селищної ради на 2013 рік» »

 

1.Вид та назва регуляторного акту:

Проект рішення  Новомаячківської селищної  ради «Про встановлення  місцевих податків та зборів на території Новомаячківської  селищної ради на 2013 рік»

 2.Назва виконавця заходів базового відстеження:

Виконавчий комітет селищної ради.

3.Цілі прийняття акту:

Метою прийняття цього регуляторного акту є встановлення в смт. Нова Маячкам місцевих податків і зборів відповідно до визначеного Податковим Кодексом переліку і в межах визначених ним граничних розмірів ставок та отримання до бюджету Новомаячківської селищної ради відповідних надходжень.

4.Строк виконання заходів з відстеження:

27.05.2012 - 27.06.2012

5. Тип відстеження:   базове відстеження.

6.Методи одержання результатів відстеження:статистичний

 - вивчення умов здійснення господарської діяльності по видах, по яких встановлюються ставки єдиного податку;

 - вивчення  динаміки кількості суб’єктів господарювання в розрізі видів діяльності, по яких передбачено встановлення ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

 -   вивчення умов надання послуг операторами паркування на майданчиках для паркування  згідно норм Податкового кодексу України;

 -   вивчення умов надходження туристичного збору до селищного бюджету   в розрізі об’єктів оподаткування.

 

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи даних: відстеження результативності регуляторного  акта здійснювалось на основі:

- Податкового кодексу України,

-Указу Президента України від 03.07.1998 р. № 727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (із змінами і доповненнями),

 - діючих рішень   селищної ради  :

     рішення ІХ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання  від 30.06.2011 року  

     № 187 « Про затвердження ставок єдиного податку ».

     рішення ІХ сесії  Новомаячківської селищної ради шостого скликання  від 30.06.2011      

     року № 188 « Про затвердження Положення про збір за провадження деяких видів  

    підприємницької діяльності на території смт. Нова Маячка  ».

     рішення ІХ сесії  Новомаячківської селищної ради шостого скликання  від 30.06.2011      

     року № 189 « Про затвердження Положення про туристичний збір на території смт. Нова    

    Маячка  ».

     рішення ІХ сесії  Новомаячківської селищної ради шостого скликання  від 30.06.2011      

     року № 190 « Про затвердження Положення про паркування транспортних засобів на   

     території смт. Нова Маячка  ».

     рішення ІХ сесії  Новомаячківської селищної ради шостого скликання  від 30.06.2011      

     року № 192 « Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно відмінне від   

     земельної ділянки ».

     рішення ХУІІ сесії  Новомаячківської селищної ради шостого скликання  від 12.01.2012      

     року № 303 « Про внесення змін до рішення ІХ сесії Новомаячківської селищної ради  

     шостого скликання від 30.06.2011 року № 187 «По затвердження ставок єдиного       

    податку »,.

    

   8.  Кількісні та якісні значення показників результативності акту  :

Показники результативності дії

            регуляторного акту                                                           2011        2012-2013

 

1. Надходження до міського бюджету місцевих податків

 і зборів, разом, тис.грн                                                                      191105,77                 -

 1.1.надходження збору за провадження деяких видів

підприємницької діяльності                                                               13745,02                         -

 

 1.2.надходження збору за місця для паркування

 транспортних засобів                                                                       0,0                             -

 1.3.надходження туристичного збору                                             0,0                             -

 1.4.надходження єдиного податку                                              177360,75                       -

 1.5.надходження податкуна нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки                                                          0,0                             -

2.Кількість платників місцевих податків і зборів, на

яких розповсюджується дія регуляторного акту,

всього тис.грн.:                                                                                    -                               -

 2.1.платників збору за провадження деяких видів

підприємницької діяльності                                                      -                            -

 2.2.платників збору за місця для паркування                                    

транспортних засобів                                                                           0,0                           -

 2.3. платників туристичного збору                                                    0,0                          -        

 2.4. платників єдиного податку                                                         -                           -           

 2.5. платників податкуна нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки                                                           0,0                         -          

3.Розмір коштів і час, що витрачатимуться платниками

місцевих податків і зборів, пов’язаними з виконанням

вимог регуляторного акта                                                                                              *

4.Рівень проінформованості суб’єктів господарювання

та\або фізичних осіб з основних положень акта, %                         80,0                          -

5.Кількість придбаних патентів на здійснення торговельної

діяльності та діяльності з надання платних послуг                          0,0                          -          

6.Площа земельних ділянок, відведена для паркування                  0,0                          -

7.Кількість паркомісць                                                                         0,0                          -         

 

 

* Розмір коштів і час, що витрачатимуться платниками місцевих податків і зборів, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акту:

 - розмір коштів  визначається на підставі Податкового кодексу України;

 - час, який витрачають платники місцевих податків і зборівне залежить  від їх розміру.

 

 

9.Оцінка результатів реалізація регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Основним показником результативності регуляторного акту є збільшення надходжень до селищного бюджету.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить:

 

 - поповнення дохідної частини селищного бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку  селищної ради;

  - недопущення ухилення від оподаткування окремих суб’єктів підприємницької діяльності, де розрахунки між продавцем і покупцем здійснюються за готівкові кошти, а також існують труднощі у визначені достовірності суми доходів та здійснення контролю за такими доходами;

 - упорядкування стану паркування транспортних засобів, покращення дисципліни оплати зборуза місця паркування транспортних засобів;

 - збільшення суспільних благ у населених пунктах селищної ради.

 Селищний голова                                                                А.А.Костиря

 В.о. головного бухгалтера                                                  В.О.Максимова

 

  НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                  Р І Ш Е Н Н Я

       ХХІУ сесії шостого скликання

Від 27.06.12 р.                                               №  388

смт.Нова Маячка

Про розпорядження селищного голови                                                                

прийняті в міжсесійний період  

            Заслухавши інформацію селищного голови Костиря Андрія Андрійовича про розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період , відповідно до ст. 42   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

В И Р І Ш И Л А : 

             Затвердити розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період  :

  1. З основної діяльності  з № 42 по № 48
  2. З особового складу  з  № 27  по №  40

 ( Перелік додається )

 

 Селищний голова                                                                А.А.Костиря

                                                                        ДОДАТОК

                                                                                  До рішення ХХІУ сесії шостого скликання

                                                 № 388  від 27.06.12 р.

 

П Е Р Е Л І К

                  розпоряджень селищного голови, прийнятих в міжсесійний період

 

№№

п/п   Назва розпорядження                                                                         Індекс             Дата

З особового складу :

1. Про  надання щорічної основної відпустки Саніній І.В.                           27         14.05.12

2. Про звільнення Кадирова А.В.                                                                   28         16.05.12

3. Про звільнення Яковенко А.М.                                                                   29        16.05.12

4. Про надання щорічної основної відпустки Іванченко О.В.                      30         21.05.12

5. Про надання щорічної основної відпустки Тришкіній О.С.                     31         21.05.12

6. Про звільнення Галкіної Г.С.                                                                      32         21.05.12

7. Про надання щорічної основної відпустки Бєлаш В.В.                             33         22.05.12

8. Про надання щорічної основної відпустки Бондаренко С.Ф.                  34         22.05.12

9. Про надання щорічної основної відпустки Забара Н.В.                            35         22.05.12

10.Про надання щорічної основної відпустки Саніну С.М.                         36         22.05.12

11.Про оплату праці у святкові дні                                                     37         22.05.12

12.Про зарахування Куренкова В.В.                                                              38         31.05.12

13.Про зарахування Галкіна В.О.                                                                   39         31.05.12

14.Про затвердження посадових обов»язків працівників селищного

     Будинку культури                                                                                        40         31.05.12

 

 

З основної діяльності :

1. Про профілактичні заходи по боротьбі з карантинними

    шкідниками, бур»янами та хворобами рослин на території

    селищної ради                                                                                              42         30.04.12

2. Про підготовку та відзначення в селищі 200-річчя від дня

    народження Т.Г.Шевченко                                                                          43        16.05.12

3. Про підготовку та відзначення в селищі 16-ї річниці Конституції

    України                                                                                                          44        16.05.12

4. Про затвердження зміни лімітів  споживання енергоносіїв на травень

    2012 року                                                                                                        45        23.05.12            

5. Про виконання адміністративного стягнення у виді громадських

    робіт за вироком Цюрупинського районного суду відносно

    Прокопчук Л.Р.                                                                                             46         28.05.12

6. Про скликання ХХІІІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого

     скликання                                                                                                      47        29.05.12

7. Про затвердження графіку чергування                                                         48        05.06.12                                                                               

  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

ХХІУ сесії шостого скликання

Від 27.06.12 р.                                              № 386

смт. Нова Маячка

 Про надання щорічної  основної відпустки

та матеріальної допомоги Кос В.І.

 Відповідно до ст.ст.2,6,10,12 Закону України « Про відпустки », ст.ст.74, 75, 79 Кодексу законів України про працю, керуючись Постановою Кабінету міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 « Про упорядкування  структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів », та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні“ ,   селищна рада

 В И Р І Ш И Л А :

 Надати  заступнику селищного голови Кос Валентину Івановичу щорічну основну відпустку за відпрацьований період з 07 липня  2011 по 06 липня 2012 року  тривалістю 30 календарних днів з 01 липня 2012 року по 30 липня 2012 року включно.

  1. Надати Кос В.І.  матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати. 
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з питань планування бюджету та фінансів.

  Селищний голова                                                                           А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                Р І Ш Е Н Н Я

                                                       ХХІУ сесії шостого скликання

Від  27.06.12 року                                        № 385

смт. Нова Маячка

 Про сплату частини прибутку

до загального фонду селищного

бюджету підприємствами

комунальної форми власності

             Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись статтею 2 Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”, п. 13 ч. 2 ст. 29 Бюджетного кодексу України відповідно до ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні », селищна рада

                                                           В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити “Положення про сплату частини прибутку (доходу) до загального фонду селищного бюджету господарських організацій комунальної форми власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності” (додається).

 2. Встановити норматив відрахування частини прибутку (доходу) господарських організацій комунальної форми власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності у розмірі 5%.

3. Затвердити розрахунок частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду селищногобюджету згідно  додатку. Розрахунки частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті за цим рішенням здійснюються з 01 січня 2013 року.

4.Опублікувати дане рішення на офіційному сайті селищної ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань планування  бюджету та фінансів

 Селищний голова                                                                    А.А.Костиря

                                                                                                        Додаток

до рішення ХХІУсесії

селищної ради шостого  скликання

№ 385 від 27.06.2012 року

 Положення

про сплату частини прибутку (доходу) до загального

фонду селищного бюджету господарських організацій

комунальної форми власності або у статутних

фондах яких є частка комунальної власності

                                                            Загальні положення

 Частина прибутку (доходу) господарських організацій комунальної форми власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності встановлюється статтею 2 Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” та п. 13 ч. 2 ст. 29 Бюджетного кодексу України.

Частина прибутку (доходу) господарських організацій комунальної форми власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності – це платіж (далі дивіденд), який здійснюється юридичною особою на користь відповідно органу місцевого самоврядування у зв’язку з розподілом частини прибутку такого підприємства.

 Платники збору

 Платниками відрахувань частини прибутку(доходу) до селищного бюджету – є господарські організації комунальної форми власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності.

Об’єкт оподаткування

 Об’єктом оподаткування є сума чистого прибутку (доходу), розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Ставка збору

 Норматив відрахувань частини прибутку господарських організацій комунальної форми власності складає 5%.

 Порядок обчислення і строки сплати збору

 Частина прибутку (доходу) розраховується на підставі бухгалтерського прибутку, показники якого відображаються в звітах про фінансові результати.

Сума частини прибутку (доходу) визначається платниками самостійно, виходячи із позитивного значення суми чистого прибутку (доходу) за звітний період – квартал (рядок 220 Звіту про фінансові результати, форма №2).

Для господарських організацій, в уставних фондах яких є частка комунальної власності, вказані відрахування здійснюються з частини прибутку (доходу) згідно розміру комунальної частки в їх уставних фондах.

Даний платіж нараховують та перераховують всі господарські організації незалежно від того, чи є господарська організація платником податку на прибуток чи ні. Таким чином, нарахування та перерахування дивідендів розповсюджується і на платників єдиного податку.

 Розрахунок частини прибутку (доходу) (Додаток №2), що підлягає сплаті до загального фонду селищного  бюджету за результатами фінансово- господарської діяльності у 2013 році надається до податкової інспекції щоквартально протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день.

Платник податку зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації.

Якщо останній день строку сплати припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий операційний (банківський) день.

  Відповідальність платників за сплату податку та контроль за його надходженням.

 Платники та їх службові особи несуть відповідальність за правильність обчислення і своєчасність сплати податку.

Контроль за сплатою частки прибутку (доходу) покладається на Цюрупинську районну державну податкову інспекцію.

Податкова інспекція здійснює облік сплати платниками податку згідно встановленого порядку.

Стягнення не внесених в строк сум податку здійснюється згідно з діючим законодавством.

Платник податку, що не подає розрахунок у строки, визначені законодавством, сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або його затримку.

У разі коли платник податку не сплачує узгоджену суму податкового зобов’язання протягом граничних строків, визначених цим Законом, такий платник податку зобов’язаний сплатити штраф у таких розмірах:

 при затримці до 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов’язання, – у розмірі десяти відсотків погашеної суми податкового боргу;

 - при затримці від 31 до 90 календарних днів включно, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов’язання, – у розмірі двадцяти відсотків погашеної суми податкового боргу;

 - при затримці, що є більшою 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов’язання, – у розмірі п’ятдесяти відсотків погашеної суми податкового боргу.

  Аналіз регуляторного впливу

 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» надаємо аналіз впливу регуляторного акту, а саме, проекту рішення Новомаячківської селищної  ради «Про сплату частини прибутку до загального фонду селищного бюджету підприємствамикомунальної форми власності »

                                                1.     Проблеми.

 Проблема наповнення селищного бюджету  та визначення можливості збільшення доходів за рахунок відрахування до загального фонду селищного бюджету частини прибутку (доходу)  підприємствами комунальної власності селищної ради.

 Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада  має право встановлювати для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності  селищної ради, розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до загального фонду селищного  бюджету.

  Суб’єкти, на яких  проблема справляє негативний вплив:

Для підприємств комунальної власності: зменшується обсяг прибутку (доходу), що залишається в розпорядженні підприємств.

 2.     Цілі державного регулювання.

 Збільшення надходжень до селищного  району.

Збільшення фінансування на видатки  селищного бюджету.

Приведення у відповідність чинного регулювання з принципами державної регуляторної політики.

3.     Механізми та заходи, які забезпечують розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта:

 

Затвердження Порядку  та нормативу відрахувань підприємствами комунальної власності Новомаячківської селищної ради частини чистого прибутку (доходу).

  4.     Альтернативи.

  Можливі способи та їх оцінка:

     1). При збереженні чинного регулювання:

- менші обсяги надходжень до селищного бюджету та фінансування видатків, що затверджені в бюджеті селища;

2. При обраному способі:

- збільшення надходжень в доходну частину селищного бюджету та направлення їх на видатки бюджету селища.

 Вигоди та витрати.

Бюджет селища  отримуватиме більший обсяг доходів.

 Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується:

1)    Селищна рада отримуватиме більше доходів до бюджету селища за рахунок відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємств, які належать до комунальної власності, при цьому витрати відсутні.

2)    у підприємств комунальної власності за рахунок відрахувань частини чистого прибутку (доходу) зменшується обсяг прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств.

3)    Вигода населенню полягає в тому, що за рахунок збільшення надходжень до селищного бюджету збільшуються видатки бюджету селища.

 5.     Визначення результативності регуляторного акта.

  Прийняття даного рішення надасть можливість направляти більший обсяг коштів з селищного  бюджету  на створення суспільних благ громади селища. Споживачами суспільних благ (освіта, охорона здоров’я, культура) є всі мешканці селища.

З цією метою селищна рада приймає рішення «Про сплату частини прибутку

до загального фонду селищного бюджету підприємствамикомунальної форми власності

» в межах своєї компетенції, встановленої Законом України «Про місцеве самоврядування в України».

  Строки проведення відстеження – протягом одного місяця від дня публікації.

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХІV сесії  шостого скликання

Від 27.06.2012 р.                                           №  393

смт.Нова Маячка

 Про надання  дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

земельноїділянки в постійне користування. 

 Розглянувши заяву головного лікаря КП «Цюрупинська ЦРЛ» Попенко О.І. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування під розміщення Новомаячківської аптеки №28, яка розташована в межах смт. Нова Маячка орієнтовною площею  1874 кв. м, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста  Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 38, 39, 92, 116, 122, 123, 125, п.12 розділу Х „Перехідні положення” Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

 В И Р І Ш И Л А :

1.Дати дозвіл КП «Цюрупинська ЦРЛ», (гол. лікар Попенко О.І.), на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування під розміщення Новомаячківської аптеки №28, яка розташована в межах селища загальною орієнтовно площею 1874 кв. м, за адресою Херсонська область, Цюрупинський район, смт Нова Маячка вул. Леніна,98,  відповідно додатку (додається).

2. Головному лікарю КП «Цюрупинської ЦРЛ» Попенко О.І. в місячний термін замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради .

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                                  А.А.Костиря

 

                НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

               Р І Ш Е Н Н Я

      ХХІУ сесії шостого скликання

Від 27.06.12 р.                                               № 397

смт.Нова Маячка

 

Про перелік питань для розгляду                                                                                   

на сесіях Новомаячківської селищної ради

 та засіданнях постійних                                                                 

депутатських комісій на ІІІ квартал                                                                                   

2012 року .

  Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна Рада

 В и р і ш и л а

Затвердити перелік питань для розгляду на сесіях Новомаячківської селищної  Ради у ІІІ кварталі  2012 року (додаток 1).

  1.  З переліком питань для розгляду на засіданнях постійних комісій селищної ради у  ІІІ кварталі 2012 року погодитись  (додаток 2).
  2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії селищної ради та на секретаря ради Пісковцову І.І.

  Селищний голова                                                                А.А.Костиря

  

Додаток № 1

До рішення ХХІУ сесії шостого скликання 

№  397 від 27.06.2012 року

 Питання для розгляду на сесіях селищної ради у ІІІ кварталі 2012 року
 Липень

        1.    Про  виконання програми соціального та економічного розвитку селища Нова   Маячка  за І півріччя 2012 року

                                   Доповідає :  Костиря А.А. – заступник селищного голови

Готують: постійна депутатська  комісія селищної ради з питань гуманітарної політики, гласності та зв»язків з громадськими організаціями

 

2.      Про хід виконання рішень сесій селищної Ради .

                                   Доповідає: секретар Ради – Пісковцова І.І.

Готують: робоча група.

3.      Блок земельних питань .

                             

Серпень

            1. Про виконання селищного бюджету за І півріччя 2012 року

                    Доповідає  : Максимова В.О. – в.о. головного бухгалтера

  Готують:  постійна комісія селищної ради з питань  планування бюджету та фінансів, робоча група.

2. Про хід виконання рішень сесій .

Доповідає: секретар Ради – Пісковцова І.І.

Готуює : робоча група.

 

       3.  Блок земельних питань .

                                                                                                                                         Вересень

             1 . Про  готовність загальноосвітніх закладів до роботи в новому навчальному році

                    Доповідать:  Білоконська Л.М. – в.о. директора ЗОШ І-ІІІ ст.

                        Яковенко Г.В. – директор ЗОШ І-ІІ ст.

  Готують:  постійна комісія селищної ради з питань                                          

  соціально – економічного розвитку селища , робоча група.

2. Про хід виконання рішень сесій .

Доповідає: секретар Ради – Пісковцова І.І.

Готуює : робоча група.

 

      3.  Блок земельних питань .

      4.  Про перелік питань для розгляду на сесіях селищної Ради та засіданнях

           постійних депутатських комісійна  ІУ квартал 2012 року

                        Доповідає : секретар Ради – Пісковцова І.І.

                          Готує : робоча група

 

                                                                                            Додаток № 2

До рішення ХХІУ сесії шостого скликання 

№ 397 від 27.06.2012 року

 

ПИТАННЯ

для розгляду на засіданнях постійних комісій селищної Ради у                     
  ІІІ кварталі 2012 року

Постійна комісія  з питань планування, бюджету, фінансів.

ІІІ квартал

 1. Про виконання селищного бюджету за  ІІ квартал  2012 року

Доповідає:  в.о. головного бухгалтера Максимова В.О.                             

 Готують : члени комісії

Питання, які розглядаються на кожному засіданні комісії:

- Контроль за виконанням рішень сесії  селищної  ради.

 по мірі необхідності.

- Розгляд заяв та листів громадян, підприємств, установ та організацій.

 по мірі необхідності.

- Участь у підготовці матеріалів з питань, що виносяться на розгляд сесії

 постійно.

Постійна комісія  мандатна, з питань депутатської діяльності та етики .

ІІІ квартал

1.      Ознайомлення мешканців селища з рішеннями  сесій Новомаячківської селищної ради

Готують: члени комісії.

                              Доповідають : депутати селищної Ради

2.      Виконання депутатами доручень виборців та селищного голови

Готують: члени комісії.

                              Доповідають : депутати селищної Ради

 

Питання, які розглядаються на кожному засіданні комісії:

-         контроль за виконанням рішень сесії селищної ради по мірі необхідності;

-         розгляд заяв та листів громадян, підприємств, установ та організацій по мірі необхідності;

-         участь у підготовці матеріалів з питань, що виносяться на розгляд сесії .

 

  Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку селища 

ІІІ квартал

1.      Про виконання  програми соціального та економічного розвитку селища Нова Маячка за 9 місяців  2012 року

Готують : члени комісії.

Доповідає:   Костиря Андрій Андрійович – селищний голова

 

2.      Про перелік питань для розгляду на сесійних засіданнях  Новомаячківської селищної ради у ІУ кварталі 2012 року.

Готують : члени комісії.

Доповідає  Пісковцова Ірина Іванівна – секретар ради

 

Питання, які розглядаються на кожному засіданні комісії:

- Контроль за виконанням рішень сесії селищної  ради.

 по мірі необхідності.

- Розгляд заяв та листів громадян, підприємств, установ та організацій.

 по мірі необхідності.

-         Участь у підготовці матеріалів з питань, що виносяться на розгляд сесії             
        (  постійно).

-          

Постійна комісія селищної ради з питань агропромислового комплексу земельних ресурсів , екології , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

ІІІ квартал

1. Про розгляд заяв та скарг мешканців селища

Доповідає: Полоніков О.А. -  – голова комісії                             

Готують : члени комісії

 

Питання, які розглядаються на кожному засіданні комісії:

- Контроль за виконанням рішень сесії селищної Ради.

 по мірі необхідності.

- Розгляд заяв та листів громадян, підприємств, установ та організацій.

 по мірі необхідності.

- Участь у підготовці матеріалів з питань, що виносяться на розгляд сесії .

  Постійна комісія з питань медицини , охорони здоров“я , материнства , дитинства та соціального захисту населення.

ІІІ квартал

1.  Про готовність загальноосвітніх закладів селища до роботи в новому навчальному році

Готують : члени комісії.

Доповідають : Білоконська Л.М. – в.о. директора ЗАШ І-ІІІ ст.

                                                                     Яковенко Г.В. – директор ЗОШ І-ІІ ст.            

Питання, які розглядаються на кожному засіданні комісії:

- Контроль за виконанням рішень сесії селищної  ради.

 по мірі необхідності.

- Розгляд заяв та листів громадян, підприємств, установ та організацій.

 по мірі необхідності.

-         Участь у підготовці матеріалів з питань, що виносяться на розгляд сесії                      (  постійно).

 

  Постійна комісія з питань гуманітарної політики , гласності та зв“язків з громадськими організаціями.

ІІІ квартал

      1.   Про відзначення Дня Незалежності .

Готують : члени комісії.

Доповідає:   Марченко І.А.. – директор Будинку культури

                                            

Питання, які розглядаються на кожному засіданні комісії:

- Контроль за виконанням рішень сесії селищної  ради.

 по мірі необхідності.

- Розгляд заяв та листів громадян, підприємств, установ та організацій.

 по мірі необхідності.

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я

                                                       ХХІУ сесії шостого скликання

Від  27.06.12 року                                        № 387

смт. Нова Маячка

 

Про преміювання Костиря А.А.,

Кос В.І.

             Керуючись “ Положенням про оплату праці та матеріальне стимулювання працівників Новомаячківської селищної ради “, згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09 березня 2006 року “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, за зразкове виконання посадових обов“язків і окремих важливих завдань, за сумлінну, бездоганну роботу, відповідно до ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні », селищна рада

                                                            В И Р І Ш И Л А :

 1. Нарахувати премію в межах економії фонду заробітної плати.

     Костиря  Андрій Андрійович      – селищний голова                            -        862 грн.

   Кос Валентин Іванович               -   заступник селищного голови         -         678 грн.

    Оплату провести за рахунок економії фонду заробітної плати .

 2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську

   комісію  з питань планування бюджету та фінансів.

 

Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.


 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                                                  Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                    ХХІУ сесії шостого скликання

Від  27.06.12 року                                                                  № 396

смт. Нова Маячка

Про селищну програму  сприяння                                                                                                     
розвитку громадянського суспільства                                                                                     
«Свідома громадськість та відкрита влада»                                                                                      
на період до 2015 року.

          На виконання розпорядження голови Цюрупинської районної державної адміністрації від 29.03.2012р.  №  211 « Про проект районної програми сприяння розвитку громадського суспільства »Свідома громадськість та відкрита влада» на період до 2015 року», з метою реалізації констутиційних прав громадян на участь  в управлінні державними і місцевими справами , налагодження соціального партнерства , враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської  комісії з питань гуманітарної політики, гласності та  зв’язків з громадськими організаціями,  керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна  рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити селищну програму сприяння розвитку громадянського суспільства    «Свідома громадськість та відкрита влада» на період до 2015 року. 
2.Контроль за виконанням покласти на комісію з питань гуманітарної політики, гласності та  зв’язків з громадськими організаціями.

Селищний голова                                                                          А.А.Костиря                                                            

                                                                                                               Додаток

до рішення ХХІУ сесії

селищної ради шостого   скликання

№ 396 від 27.06.2012 рок

СЕЛИЩНА ПРОГРАМА                                                   

сприяння розвитку громадянського суспільства                                                          

  «Свідома громадськість та відкрита влада» на період до 2015 року

Паспорт Програми 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Новомаячківська селищна рада

 

2.

Розробник Програми

Новомаячківська селищна рада

 

3.

Відповідальний виконавець Програми

 Відділ організаційної та кадрової роботи апарату районної державної адміністрації

 

4.

Учасники Програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації та її апарату, виконкоми сільських селищних рад, громадська рада при районній державній адміністрації.

 

5.

Терміни реалізації Програми

2012 – 2015 роки

 

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Селищний  бюджет

 

7.

Основні джерела фінансування Програми

Фінансування здійснюється за рахунок коштів селищного  бюджету та інших джерел, незаборонених законодавством.

 

 І. Проблема,

на розв’язання якої спрямована Програма

          Розвиток громадянського суспільства – одна з найважливіших умов становлення України як демократичної, правової і соціальної держави.                                                              Цей процес передбачає налагодження плідного діалогу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, демократизацію усіх сфер державного управління і суспільного життя, всебічний захист прав і свобод людини та громадянина.                                                                                                                             
На досягнення таких цілей спрямовані численні ініціативи Президента України В.Ф.Януковича, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, що підтримані громадськістю. Ініціативи знайшли своє втілення у прийнятті Законів України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про доступ до публічної інформації», запровадженні згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» нових, більш прогресивних, механізмів залучення громадян до управлінського процесу.                                                                                                                               
 
Разом з тим, в Україні залишається ряд актуальних проблем, що уповільнюють розвиток громадянського суспільства, перешкоджають налагодженню дієвого соціального партнерства та діалогу.                                                                                                                   
Насамперед, це стосується питань удосконалення нормативно-правової бази, впровадження публічних консультацій щодо управлінських рішень, фінансової підтримки соціально важливої діяльності об’єднань громадян, координації заходів з розбудови інститутів громадянського суспільства.
Такі проблеми актуальні і для смт. Нова Маячка .

   З огляду на зазначене в селищі вперше розроблено програму сприяння розвитку громадянського суспільства «Свідома громадськість та відкрита влада» на період до 2015 року (далі – Програма). 
Повноцінна реалізація заходів з розвитку громадянського суспільства, передбачених Програмою, можлива за умов їх чіткої координації,  узгодженості дій виконкому селищної ради та  об’єднань громадян.                                                                    

Дана Програма спрямована на комплексне вирішення найактуальніших для громадськості проблемних питань, створення необхідних умов для розбудови громадянського суспільства загалом.                                                                                                    
Зміст Програми повністю відповідає цілям, визначеним стратегією програми економічного та соціального  розвитку селища, а саме: у частині людського розвитку, підвищення якості життя населення, розвитку системи послуг населенню, якісної інфраструктури життєзабезпечення.
                                                                            Правовою основою Програми є Конституція України, Програма Президента України В.Ф.Януковича «Україна для людей», Цивільний кодекс України, Закони України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про об’єднання громадян», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про організації роботодавців», «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», «Про благодійництво та благодійні організації», «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про інформацію», «Про соціальні послуги», «Про доступ до публічної інформації», Укази Президента України від 01 серпня 2002 року № 683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади», від 15 вересня 2005 року № 1276/2005 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Концепція сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1035-р, постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади», від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», щорічне Послання Президента України В.Ф.Януковича до Верховної Ради України «Модернізація України – наш стратегічний вибір», положення Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, від 05 жовтня 2011 року  № 618 Про проект районної програми сприяння розвитку громадянського суспільства  «Свідома громадськість та відкрита влада» на період до 2015 року

ІI. Мета Програми

Мета Програми – створення в селищі належних умов для всебічного розвитку громадянського суспільства.

ІІІ. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Програму планується реалізувати шляхом:                                                                                         
 
- проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії з питань громадянського суспільства та соціального партнерства;                                                                                                    - організації тематичних тренінгів, семінарів, навчань, конференцій, слухань тощо для різних цільових груп;

Термін реалізації програми: 2012 – 2015 роки.

ІV. Завдання і заходи Програми

Основні завдання Програми:                                      

- посилити взаємодію Новомаячківської селищної ради та громадянських організацій;                   
- забезпечити широке інформування населення з питань розвитку громадянського суспільства та налагодження соціального партнерства;                                                                       - забезпечити вивчення громадської думки.                                                                                        
 - активізувати участь об’єднань громадян у процесі надання населенню соціальних послуг;                                                                                                                                                        - забезпечити публічність і відкритість у діяльності Новомаячківської селищної ради

Заходи до Програми визначені у додатку 1.

V. Очікувані результати від виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити врахування громадської думки в управлінському процесі;                                              
- поліпшити якість надання соціальних послуг населенню, залучити для цього додаткові ресурси;                                                                                                                                                         - підвищити рівень громадянської культури і правової освіти населення селища;

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 2.

VІ. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету.        
Головним розпорядником коштів та виконавцем Програми визначити Новомаячківську селищну раду

 


ЗАХОДИ

щодо реалізації селищної програми сприяння розвитку громадянського суспільства «Свідоме суспільство та відкрита влада»

на період до 2015 року

№ з/п

Найменування заходу

Відповідальнівиконавці

Строк виконання,роки

Орієнтовний обсяг та джерела фінансування на рік, тис. грн

Очікуваний результат

усього

у тому числі

 

районний

бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

І. Активізація участі громадськості в управлінні державними і місцевими справами

1.

Проводити консультаціїз громадськістю, щодо проектів регуляторних актів, програми економічного, соціального розвитку селища, бюджету селища, звіту  селищного голови

Спеціалісти селищної ради

2011 – 2015

-

-

-

Залучення громадськості до процесу підготовкита виконання соціально важливих  управлінських рішень

2.

Виносити на розгляд засідання  виконкому селищної ради питання про стан розвитку громадянського суспільства з визначенням кола проблем та затвердженням конкретних заходів щодо їх розв’язання

Спеціалісти  селищної ради

Щороку

-

-

-

Акцентування уваги  селищної ради на питаннях розвитку громадянського суспільства і залучення населення до управлінського процесу, прийняття відповідних управлінських рішень

3.

Залучати представників громадських  організацій до участі у засіданнях виконкому,постійних комісій селищної  ради з розгляду питань, пов’язаних з інтересами працюючих і захистом трудових прав громадян

Спеціалісти селищної ради

2012 – 2015

-

-

-

Врахування в управлінській діяльності позиції трудящих, інтереси яких представляють громадські організації

4.

Проводити публічні обговорення програми соціально – економічного розвитку селища та бюджету селища

Спеціалісти селищної ради

2012 – 2015

-

-

-

Забезпечення публічного обговорення проблемних питань, пов’язаних з налагодженням в селищі соціального партнерства, прийняття спільних рішень щодо поліпшення відповідної ситуації

ІІ. Поліпшення якості соціальних послуг, що надаються населенню, залучення додаткових ресурсів для розвитку соціальної сфери

5.

 Оприлюднювати на офіційному сайті селищної ради базу даних про виконані в селищі соціальні проекти , конкурси, круглі столи.

Спеціалісти селищної ради

Щороку, починаючи з 2012

-

-

-

Забезпечення прозорості та публічності у процесі реалізації соціальних проектів

ІІІ. Врахування громадської думки в управлінському процесі, удосконалення системи комунікацій між Новомаячківською селищною радою та громадськістю

6.

Оприлюднювати  на офіційному сайті селищної ради  звіти про роботу  селищної ради із зверненням громадян та щодо забезпечення доступу до публічної інформації

Спеціалісти селищної ради

Постійно

-

-

-

Забезпечення безперешкодного  доступу населеннядо відомостей про роботу   селищної ради

ІV. Підвищення рівня громадянської культури і правової освіти населення, обізнаності  посадових осіб органів місцевого самоврядування у питаннях громадянського суспільства

7.

Проводити єдиний день інформування населення селища  з питань історії, сучасного стану та перспектив розбудови громадянського суспільства в країні

Спеціалісти селищної ради

Щороку

-

-

-

Забезпечення проведення тематичних зустрічей, лекційних читань на зборах громадян за місцем проживання, трудових колективів

9.

Організувати  закупку, друкованих матеріалів(банери, біл- борди, соціальної реклами)з питань розвитку громадського суспільства, державних свят, розповсюдження їх серед населення, розміщення на об’єктах зовнішньої реклами, закладах соціальної сфери.

 

2012

2013

2014

2015

-

-

-

-

 

 

Забезпечення інформування населення про хід реалізації селищної  програми сприяння розвитку громадянського суспільства .

                           


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання селищної  програми сприяння розвитку громадянського суспільства «Свідома громадськість та відкрита влада» на період до 2015 року

з/п

Найменування показника

Одиниця

виміру

Значення показників

Усього

у тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

 

1

2

3

4

6

7

8

9

 

1.

Підвищення фахового рівня державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядуванняу сфері громадянського суспільства

кількість осіб

1

-

1

-

-

 

2.

Кількість спільних семінарів-нарад для членів громадських рад та працівників селищної ради

одиниць

4

1

1

1

1

 

3.

Кількість соціальної реклами (розмір 3х6) з тематики  розвитку громадянського суспільства для розміщенняна біл-бордах

одиниць

4

1

1

1

1

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХІV сесії  шостого скликання

Від 27.06.2012 р.                                               № 389

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою

щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду.

Розглянувши заяви гр. Доклова Сергія Вікторовича Тимченко Тетяни Семенівни, Калашнікової Любов Миколаївни, Селезньової Аліни Олександрівни,  Ємельянцева Віктора Федотовича про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Доклову Сергію Вікторовичу, Тимченко Тетяні Семенівні, Калашніковій Любов Миколаївні, Селезньовій Аліні Олександрівні,  Ємельянцеву Віктору Федотовичу, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради  з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 40, 93, 116, 120, 122, 123, 124,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про оренду землі» (зі змінами та доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Доклову Сергію Вікторовичу за адресою: вул. Одеська,4  смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 3% від нормативної грошової оцінки землі.

2. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Тимченко Тетяні Семенівні за адресою: провул. Кримський,5 смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 3% від нормативної грошової оцінки землі.

3. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Калашніковій Любов Миколаївні за адресою: вул. Леніна,132  смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 3% від нормативної грошової оцінки землі.

4. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Селезньовій Аліні Олександрівні за адресою: вул. 9 Січня,77  смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 3% від нормативної грошової оцінки землі.

5. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр.  Ємельянцеву Віктору Федотовичу за адресою: вул.Телеграфна,13  смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 3% від нормативної грошової оцінки землі.

6. Гр. гр. Доклову Сергію Вікторовичу, Тимченко Тетяні Семенівні, Калашніковій Любов Миколаївні, Селезньовій Аліні Олександрівні,  Ємельянцеву Віктору Федотовичу в місячний термін з дня прийняття даного рішення замовити в  землевпорядній організації технічну документацію вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.   

            7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                                           А.А.Костиря                         

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХІV  сесії  шостого скликання

Від 27.06.2012 р.                                            №   390

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення 

технічної документації

на  земельні ділянки

для безоплатної передачі у власність

для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд

 

Розглянувши заяву гр. Макухи Галини Іванівни, Макухи Вадима Миколайовича, Рябової Олександри Василівни  щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд гр. Макухі Галині Іванівні, Макухі Вадиму Миколайовичу, Рябовій Олександрі Василівні розташованих в смт Нова Маячка,  враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 120, 121, 122,  125,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Макуха Галині Іванівні на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Садова,22 «в».

1.1.Гр. Макуха Галині Іванівні замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

2. Надати дозвіл гр. Макуха Вадиму Миколайовичу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Садова,176 .

2.1.Гр. Макуха Вадиму Миколайовичу замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

3.  Надати дозвіл гр. Рябовій Олександрі Василівні на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,04 га, в тому числі: 

 - 0,04 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Алєєва, 39.

3.1.Гр. Рябовій Олександрі Василівні  замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХІV сесії  шостого скликання

Від 27.06.2012 р.                                               №  392

смт. Нова Маячка

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою та надання  земельних

ділянок у власність .

 

Розглянувши заяву гр. Забари Тетяни Сергіївни  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки в смт Нова Маячка та інформацію спеціаліста Новомаячківської селищної ради по земельним питанням Компанець О.В., керуючись ст. ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 125, 126, п.12 розділу Х “Перехідні положення” Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд та для ведення особистого селянського господарства гр. Забарі Тетяні Сергіївні  розташованих за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка провул. Кримський,19.

1.1. Надати у власність гр. Забарі Тетяні Сергіївні земельну ділянку,  розташовану за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка провул. Кримський,19, загальною площею  0,1500 га в т.ч. :

- 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд.

      Кадастровий номер земельної ділянки:

- для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд 6525055700:01: 055 : 0035 – 0,1500 га,

            1.2. Гр. Забарі Тетяні Сергіївні в місячний термін отримати та зареєструвати у встановленому порядку державний акт.

            2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                                       А.А.Костиря.

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХІV сесії шостого скликання

Від 27.06.2012 р.                                              №  391

Смт.Нова Маячка

Про внесення змін до договорів оренди

земельних ділянок.

             Заслухавши заяву представника ТОВ «Астеліт» О.А.Бабійчука, інформацію спеціаліста І категорії селищної ради по земельним питанням О.В. Компанець, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись ст.12, 201, 206  Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», технічною документацією з нормативної грошової оцінки земель смт Нова Маячка та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

ВИРІШИЛА:

1.В зв’язку зі зміною нормативної грошової оцінки земель смт Нова Маячка внести зміни до договору оренди землі від 17 січня 2007 року №4АА001929-040772900001 під розміщення телекомунікаційного обладнання, адреса земельної ділянки Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, квартал 38, провул. Робочий, загальною площею 0,0216 га, а саме:

- в розділі «Об’єкт оренди» п.5 викласти в такій редакції «Нормативна грошова оцінка

земельної ділянки становить 7617,72 грн (сім тисяч шістсот сімнадцять грн. 72 коп)»;

 - в розділі «Орендна плата» пункт 9 викласти в такій редакції :

            «Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 10,00% від             нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 761,77 грн.  

            ( сімсот шістдесят одна грн. 20 коп.) на рік»;

- пункт 11 викласти в такій редакції «Орендна плата вноситься щомісячно рівними частками не пізніше 25 числа звітного місяця».

2. При внесенні змін до договорів оренди та при укладенні нових передбачити розділ «Умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки».

3.Спеціалісту земельного відділу Бердага А.В. дане рішення довести до відома орендаря ТОВ «Астеліт».

4.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                          А.А. Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 РІШЕННЯ

 ХХІУ сесії шостого скликання

Від 27.06. 2012 р.                                              №  395

Смт. Нова Маячка

Про вилучення земельних ділянок (присадибних)

 

             Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії  Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 141, 142 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

ВИРІШИЛА:

 

1.              Припинити право постійного користування гр. Мудриєвської Феодосії Василівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Леніна ,40, загальною площею 0,15 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

2.              Припинити право постійного користування гр. Гінатуліної Тамари Акимівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Леніна ,1, загальною площею 0,27 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

3.              Припинити право постійного користування гр. Гінатуліної Тамари Акимівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, провул. Сонячний ,12, загальною площею 0,40 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

4.              Припинити право постійного користування гр.. Крамаренко Івана Петровича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, провул. Кримський ,14, загальною площею 0,15 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

5.              Припинити право постійного користування гр. Ляшенко Надії Сергіївни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Радянська ,67, загальною площею 0,32 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

6.              Припинити право постійного користування гр. Шатохіної Марії Леонтіївни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Одеська ,33, загальною площею 0,53 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

7.              Припинити право постійного користування гр. Прудського Володимира Володимировича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Леніна ,164, загальною площею 0,25 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

8.              Припинити право постійного користування гр. Костирі Петра Леонтійовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. 1Травня ,19, загальною площею 0,25 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

9.              Припинити право постійного користування гр. Чебукіної Любові Олексіївни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Алеєва ,56, загальною площею 0,25 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

10.          Припинити право постійного користування гр. Лаврук Олександра Мироновича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Горького ,7а, загальною площею 0,30 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

11.          Припинити право постійного користування гр. Лаврук Олександра Мироновича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Горького ,11а, загальною площею 0,20 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

12.          Припинити право постійного користування гр. Дуки Інни Вадимівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Петровського ,  , загальною площею 0,60 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

13.          Припинити право постійного користування гр. Піскун Наталії Михайлівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Одеська ,47, загальною площею 0,37 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

14.          Припинити право постійного користування гр. Лядусова Івана Івановича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, провул. Перекопський ,24, загальною площею 0,25 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

15.          Припинити право постійного користування гр. Бєлік Ніни Іванівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Шевченко ,12, загальною площею 0,81 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

16.          Припинити право постійного користування гр. Віхрової Лідії Василівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Одеська ,57, загальною площею 0,53 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

17.          Припинити право постійного користування гр. Буйкевич Марії Костянтинівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Садова ,41, загальною площею 0,25 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

18.          Припинити право постійного користування гр. Козачок Ганни Іванівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Дніпровська ,128, загальною площею 0,05 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

19.          Припинити право постійного користування гр. Страхова Василя Васильовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Садова ,141, загальною площею 0,63 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

20.          Припинити право постійного користування гр. Григорової Емілії Іванівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Дніпровська ,191, загальною площею 0,53 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

21.          Припинити право постійного користування гр. Чечиної Єфросинії Федорівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Горького ,47, загальною площею 0,41 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

22.          Припинити право постійного користування гр. Каземирової Марії Іванівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, провул. Рабочий ,6, загальною площею 0,30 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

23.          Припинити право постійного користування гр. Пруцького Івана Петровича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Садова ,160, загальною площею 0,54 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

24.          Припинити право постійного користування гр. Ломако Марії Ференцівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Жовтнева ,16, загальною площею 0,35 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

25.          Припинити право постійного користування гр. Маковоз Андрія Григоровича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Садова ,221, загальною площею 0,53 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

26.          Припинити право постійного користування гр. Скрильник Марії Кіндратівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Громадянська ,7, загальною площею 0,39 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

27.          Припинити право постійного користування гр. Вороніної Валентини Степанівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. 9 Січня ,83, загальною площею 0,25 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

28.          Припинити право постійного користування гр. Завірюхи Анастасії Гаврилівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, провул. Ремісничий ,23, загальною площею 0,35 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

29.          Припинити право постійного користування гр. Чернишової Віри Яківни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Радянська ,41а, загальною площею 0,25 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

30.          Припинити право постійного користування гр. Усольцева Олександра Мартимяновича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Одеська ,155, загальною площею 0,30 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

31.          Припинити право постійного користування гр. Григорова Миколи Володимировича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Садова ,35, загальною площею 0,37 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

32.          Припинити право постійного користування гр. Чечиної Катерини Андріївни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Садова ,148, загальною площею 0,39 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

33.          Припинити право постійного користування гр. Апалькової Ганни Влодимирівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, провул. Білоцерковський ,62, загальною площею 0,15 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

34.          Припинити право постійного користування гр. Алєєва Івана Семеновича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Горького ,7, загальною площею 0,50 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

35.          Припинити право постійного користування гр. Федорченко Миколи Васильовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Дніпровська ,7б, загальною площею 0,60 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

36.          Припинити право постійного користування гр. Біжика Степана Олександровича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Жовтнева ,20, загальною площею 0,36 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

37.          Припинити право постійного користування гр. Хлистової Віри Лук’янівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. 1Травня ,12, загальною площею 0,60 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

38.          Припинити право постійного користування гр. Чеверди Ірини Сергіївни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Жовтнева ,30, загальною площею 0,25 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

39.          Припинити право постійного користування гр. Савіної Марії Федорівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Леніна ,242, загальною площею 0,50 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

40.          Припинити право постійного користування гр. Ушакова Михайла Федоровича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Одеська ,85, загальною площею 0,59 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

41.          Припинити право постійного користування гр. Молчанової Клавдії Федорівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Пирогова ,30, загальною площею 0,27 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

42.          Припинити право постійного користування гр. Черняєва Миколи Івановича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Громадянська ,22, загальною площею 0,46 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

43.          Припинити право постійного користування гр. Чечина Олексія Олексійовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Садова ,54, загальною площею 0,47 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

44.          Припинити право постійного користування гр. Свердловича Юрія Юрійовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Шевченко ,21, загальною площею 1,26 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

45.          Припинити право постійного користування гр. Ващенко Олени Олексіївни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Дніпровська ,161, загальною площею 0,85 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

46.          Припинити право постійного користування гр. Лелик Параски Василівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Климака ,47, загальною площею 0,30 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

47.          Припинити право постійного користування гр. Трубаєвої Ганни Петрівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Степова ,100, загальною площею 0,55 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

48.          Припинити право постійного користування гр. Пуляєвої Віри Парфентіївни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Одеська ,7, загальною площею 0,56 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

49.          Припинити право постійного користування гр. Баранова Анатолія Васильовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Основська ,19, загальною площею 0,71 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

50.          Припинити право постійного користування гр. Гітрука Миколи Семеновича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Дніпровська ,28, загальною площею 0,58 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

51.          Припинити право постійного користування гр. Кос Антоніни Петрівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Пролетарська ,115, загальною площею 0,51 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

52.          Припинити право постійного користування гр. Сичової Євгенії Іванівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Дніпровська ,54, загальною площею 0,35 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

53.          Припинити право постійного користування гр. Сичової Євгенії Іванівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Дніпровська ,43, загальною площею 0,44 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

54.          Припинити право постійного користування гр. Медведєвої Ганни Олексіївни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Основська ,96, загальною площею 0,38 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

55.          Припинити право постійного користування гр. Гринченко Андрія Опанасовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, провул. Військовий ,48, загальною площею 0,51 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

56.          Припинити право постійного користування гр. Саніна Івана Миколайовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Толстого ,31, загальною площею 0,40 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

57.          Припинити право постійного користування гр. Саніна Миколи Миколайовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Степова ,136, загальною площею 0,48 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

58.          Припинити право постійного користування гр. Савіна Леонтія Васильовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Леніна ,219, загальною площею 0,95 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

59.          Припинити право постійного користування гр. Мулько Віри Семенівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Одеська ,8, загальною площею 0,40 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

60.          Припинити право постійного користування гр. Фисини Семена Івановича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, провул. Білоцерковський ,37, загальною площею 0,90 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

61.          Припинити право постійного користування гр. Прудської Євгенії Василівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Дніпровська ,37, загальною площею 0,32 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

62.          Припинити право постійного користування гр. Черкашиної Євгенії Василівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, провул. Білоцерковський ,12, загальною площею 0,35 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

63.          Припинити право постійного користування гр. Чухалової Марії Іванівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Леніна ,196, загальною площею 0,40 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

64.          Припинити право постійного користування гр. Литовченко Володимира Сергійовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Рафтопуло ,10, загальною площею 0,22 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

65.          Припинити право постійного користування гр. Саніної Ніни Петрівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Леніна ,89, загальною площею 0,37 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

66.          Припинити право постійного користування гр. Дьяченко Лідії Дмитрівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Леніна ,226, загальною площею 0,34 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

67.          Припинити право постійного користування гр. Литвиненко Тетяни Миколаївни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Садова ,179, загальною площею 0,58 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

68.          Припинити право постійного користування гр. Хлистова Анатолія Петровича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Садова ,205, загальною площею 0,73 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

69.          Припинити право постійного користування гр. Хлистова Анатолія Олександровича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Горького ,18, загальною площею 0,31 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

70.          Припинити право постійного користування гр. Сметани Олексія Теодоровича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Жовтнева ,70, загальною площею 0,27 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

71.          Припинити право постійного користування гр. Сметани Олексія Теодоровича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Жовтнева ,90, загальною площею 0,62 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

72.          Припинити право постійного користування гр. Молчанова Олександра Олексійовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Толстого ,55, загальною площею 0,15 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

73.          Припинити право постійного користування гр. Прудської Євгенії Іванівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Дніпровська ,148, загальною площею 0,41 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

74.          Припинити право постійного користування гр. Мартинова Сергія Миколайовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Червоноармійська ,23, загальною площею 0,36 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

75.          Припинити право постійного користування гр. Кайдашової Лідії Олексіївни  земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Петровського ,60, загальною площею 0,42 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

76.          Припинити право постійного користування гр. Гасенко Марії Кузьмівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Радянська ,9, загальною площею 0,40 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

77.          Припинити право постійного користування гр. Ващенко Надії Григорівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Одеська ,124, загальною площею 0,65 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

78.          Припинити право постійного користування гр. Зайця Михайла Михайловича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Шевченко ,54, загальною площею 0,39 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

79.          Припинити право постійного користування гр. Літвіненко Іван Лукич  земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Пролетарська ,42, загальною площею 0,38 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

80.          Припинити право постійного користування гр. Кириченко Олени Євгеніївни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Пирогова ,66, загальною площею 0,25 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

81.          Припинити право постійного користування гр. Фисини Євгенії Мефодіївни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Радянська ,66, загальною площею 0,41 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

82.          Припинити право постійного користування гр. Байдикова Миколи Сергійовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Шевченко ,1, загальною площею 0,30 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

83.          Припинити право постійного користування гр. Лохматова Олега Валерійовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Леніна ,155, загальною площею 0,25 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

84.          Припинити право постійного користування гр. Барана Миколи Миколайовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Степова ,62, загальною площею 0,72 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

85.          Припинити право постійного користування гр. Саніної Наталії Борисівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Жовтнева ,126, загальною площею 0,50 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

86.          Припинити право постійного користування гр. Бакуменко Ольги Олександрівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Леніна ,90, загальною площею 0,15 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

87.          Припинити право постійного користування гр. Оберемок Василя Олександровича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Пирогова ,13, загальною площею 0,39 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

88.          Припинити право постійного користування гр. Петрук Валентини Василівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Леніна ,257 , загальною площею 0,26 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

89.          Припинити право постійного користування гр. Полякова Віктора Андрійовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Леніна ,211, загальною площею 0,49 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

90.          Припинити право постійного користування гр. Шалашової Віри Петрівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. 9 Січня ,28, загальною площею 0,27 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

91.          Припинити право постійного користування гр. Ліфінцевої Ольги Іванівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Громадянська ,17, загальною площею 0,40 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

92.          Припинити право постійного користування гр. Орешко Юхима Михайловича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Радянська ,74, загальною площею 0,25 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

93.          Припинити право постійного користування гр. Чернової Клавдії Василівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Червоноармійська ,45, загальною площею 0,40 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

94.          Припинити право постійного користування гр. Мальченко Марії Федорівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Пролетарська ,15, загальною площею 0,51 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

95.          Припинити право постійного користування гр. Рашевського Миколи федоровича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Жовтнева ,142, загальною площею 0,63 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

96.          Припинити право постійного користування гр. Островського Петра Івановича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Толстого ,37, загальною площею 0,15 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

97.          Припинити право постійного користування гр. Островського Петра Івановича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Гоголя ,18, загальною площею 0,30 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

98.          Припинити право постійного користування гр. Мєшкової Клавдії Григорівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Основська ,43, загальною площею 0,30 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

99.          Припинити право постійного користування гр. Литвиненко Любов Іванівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Дніпровська ,78, загальною площею 0,60 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

100.      Припинити право постійного користування гр. Фисини Петра Трофимовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, провул. Білоцерковський ,3, загальною площею 0,45 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

101.      Припинити право постійного користування гр. Черкашина Олексанра Михайловича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Алеєва ,20, загальною площею 0,37 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

102.      Припинити право постійного користування гр. Карпова Миколи Федоровича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Петровського ,58, загальною площею 0,40 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

103.      Припинити право постійного користування гр. Богданова Олександра Івановича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Жовтнева ,59, загальною площею 0,40 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

104.      Припинити право постійного користування гр. Баранчук Тамари Іванівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Шевченко ,47а, загальною площею 0,25 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

105.      Припинити право постійного користування гр. Шахової Клавдії Єфимівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Дніпровська ,110, загальною площею 0,33 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

106.      Припинити право постійного користування гр. Саніної-Піддубної Віти Анатоліївни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, провул. Сонячний ,9, загальною площею 0,42 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

107.      Припинити право постійного користування гр. Ємельянцевої Мотрони Максимівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Телеграфна ,13, загальною площею 0,40 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

108.      Припинити право постійного користування гр. Степаненко Петра Леонідовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Жовтнева ,55, загальною площею 0,40 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

109.      Припинити право постійного користування гр. Чистякова Олександра Григоровича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Леніна ,45, загальною площею 0,30 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

110.      Припинити право постійного користування гр. Кіріченко Ольги Іванівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Леніна ,253, загальною площею 0,30 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

111.      Припинити право постійного користування гр. Кийко Лідії Кузьмівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Пролетарська ,36, загальною площею 0,25 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

112.      Припинити право постійного користування гр. Григорової Галини Михайлівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Пролетарська ,61, загальною площею 0,22 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

113.      Припинити право постійного користування гр. Степаненко Леоніда Петровича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Жовтнева ,53, загальною площею 0,25 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

114.      Припинити право постійного користування гр. Фисини Григорія Григоровича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. 1 Травня ,46, загальною площею 0,43 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

115.      Припинити право постійного користування гр. Князєвої Алли Миколаївни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Алєєва ,48, загальною площею 0,25 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

116.      Припинити право постійного користування гр. Завгороднєго Валерія Георгійовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, провул. Український  ,41, загальною площею 0,30 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

117.      Припинити право постійного користування гр. Григорової Ганни Гнатівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Садова ,27, загальною площею 0,73 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

118.      Припинити право постійного користування гр. Випирайло Віктора Петровича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Одеська ,115, загальною площею 0,51 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

119.      Припинити право постійного користування гр. Саніної Марії Михайлівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Жовтнева ,127, загальною площею 0,40 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

120.      Припинити право постійного користування гр. Перевишиної Лідії Антонівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Климака ,15, загальною площею 0,31 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

121.      Припинити право постійного користування гр. Доклової Марії Дмитрівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Одеська ,4, загальною площею 0,60 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

122.      Припинити право постійного користування гр. Назарової Валентини Петрівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Петровського ,66, загальною площею 0,56 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

123.      Припинити право постійного користування гр. Трюхан Івана Івановича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, провул. Перекопський ,39, загальною площею 0,25 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

124.      Припинити право постійного користування гр. Шумарової Галини Михайлівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Садова ,89, загальною площею 0,74 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

125.      Припинити право постійного користування гр. Гузь Клавдії Михайлівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Червона ,44, загальною площею 0,36 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

126.      Припинити право постійного користування гр. Чумаченко Олексія Ілліча земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Садова ,171, загальною площею 0,52 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

127.      Припинити право постійного користування гр. Ващенко Раїси Андріївни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Одеська ,101, загальною площею 0,6718 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

128.      Припинити право постійного користування гр. Попова Олексія Юхимовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Пирогова ,36, загальною площею 0,54 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

129.      Припинити право постійного користування гр. Крамаренко Володимира Костянтиновича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Жовтнева ,78а, загальною площею 0,25 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

130.      Припинити право постійного користування гр. Фролова Павла Костянтиновича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Леніна ,50, загальною площею 0,33 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

131.      Припинити право постійного користування гр. Волошко Євдокії Михайлівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Садова ,47, загальною площею 0,40 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

132.      Припинити право постійного користування гр. Шкала Анатолія Григоровича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Одеська ,153, загальною площею 0,67 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

133.      Припинити право постійного користування гр. Мірошниченко Людмили Володимирівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Червона ,8а, загальною площею 0,28 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

134.      Припинити право постійного користування гр. Луданої Марії Яківни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, провул. Марївський ,48, загальною площею 0,70 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

135.      Припинити право постійного користування гр. Баран Ганни Микитівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Громадянська ,65, загальною площею 0,28 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

136.      Припинити право постійного користування гр. Несіна Анатолія Сергійовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Леніна ,236, загальною площею 0,60 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

137.      Припинити право постійного користування гр. Трубаєвої Клавдії Федорівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, провул. Військовий ,28, загальною площею 0,54 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

138.      Припинити право постійного користування гр. Черняєвої Євгенії Іванівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Одеська ,74, загальною площею 0,40 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

139.      Припинити право постійного користування гр. Пуляєва Олександра Григоровича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Пролетарська ,108, загальною площею 0,40 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

140.      Припинити право постійного користування гр. Кочубейник Галини Григорівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. 9 Січня ,11, загальною площею 0,25 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

141.      Припинити право постійного користування гр. Хохулі Віри Дмитрівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Основська ,7, загальною площею 0,38 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

142.      Припинити право постійного користування гр. Масловець Миколи Івановича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Жовтнева ,151, загальною площею 0,58 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

143.      Припинити право постійного користування гр. Харченко Анатолія Васильовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Садова ,168, загальною площею 0,76 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

144.      Припинити право постійного користування гр. Волько Василя Тихоновича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. 1 Травня ,39, загальною площею 0,35 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

145.      Припинити право постійного користування гр. Крамаренка Олександра Костянтиновича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Жовтнева ,28, загальною площею 0,40 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

146.      Припинити право постійного користування гр. Єрохіної Клавдії Тимофіївни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Комунарів ,14, загальною площею 0,64 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

147.      Припинити право постійного користування гр. Єгорової Олександри Анатоліївни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Шевченко ,42а, загальною площею 0,31 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

148.      Припинити право постійного користування гр. Кондрацького Віктора Андрійовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. 1травня ,38, загальною площею 0,43 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

149.      Припинити право постійного користування гр. Чернищова Григорія Тимофійовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Жовтнева ,158, загальною площею 1,03 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

150.      Припинити право постійного користування гр. Шатохіна Євгенія Петровича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Одеська ,95, загальною площею 0,59 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

151.      Припинити право постійного користування гр. Пуляєвої Віри Устинівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Толстого ,47, загальною площею 0,28 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

152.      Припинити право постійного користування гр. Боровика Анатолія Анатолійовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Горького ,22, загальною площею 0,40 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

153.      Припинити право постійного користування гр. Розумняк Ольги Павлівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. 1Травня ,77, загальною площею 0,31 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

154.      Припинити право постійного користування гр. Кордік Клавдії Дмитрівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Жовтнева ,110, загальною площею 0,46 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

155.      Припинити право постійного користування гр. Григорової Ганни Миколаївни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Одеська ,163, загальною площею 0,15 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

156.      Припинити право постійного користування гр. Москаль Лідії Миколаївни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Основська ,10, загальною площею 0,43 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

157.      Припинити право постійного користування гр. Гончаренко Сергія Валентиновича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Пирогова ,26, загальною площею 0,35 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

158.      Припинити право постійного користування гр. Давидової Клавдії Олексіїівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Леніна ,268, загальною площею 0,18 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

159.      Припинити право постійного користування гр. Саніна Михайла Сергійовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Дніпровська ,159, загальною площею 0,05 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

160.      Припинити право постійного користування гр. Юхненко Ольги Сергіївни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Основська ,47, загальною площею 0,44 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

161.      Припинити право постійного користування гр. Роменського Івана Федоровича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Садова ,198, загальною площею 0,64 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

162.      Припинити право постійного користування гр. Гомонець Варвари Іванівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Радянська ,45, загальною площею 0,40 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

163.      Припинити право постійного користування гр. Хохулі Клавдії Григорівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Дніпровська ,6, загальною площею 0,60 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

164.      Припинити право постійного користування гр. Колодій Тамари Іванівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Петровського ,40, загальною площею 0,39 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

165.      Припинити право постійного користування гр. Кісіль Івана Івановича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Дніпровська ,204, загальною площею 0,34 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

166.      Припинити право постійного користування гр. Шатохіна Олександра Володимировича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Пролетарська ,127, загальною площею 0,62 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

167.      Припинити право постійного користування гр. Петрика Федіра Теодоровича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Жовтнева ,120, загальною площею 0,30 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

168.      Припинити право постійного користування гр. Кутнього Олександра Михайловича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, провул. Робочий ,32, загальною площею 0,25 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

169.      Припинити право постійного користування гр. Осіяненко В’ячеслава Валентиновича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Жовтнева ,3, загальною площею 0,50 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

170.      Припинити право постійного користування гр. Фролової Віри Федорівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Леніна ,52, загальною площею 0,05 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

171.      Припинити право постійного користування гр. Шаповал Марії Сергіївни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Червона ,61, загальною площею 0,31 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

172.      Припинити право постійного користування гр. Шатохіна Сергія Леонідовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Толстого ,18, загальною площею 0,30 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

173.      Припинити право постійного користування гр. Прудського Валерія Володимировича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. 9 Січня ,62, загальною площею 0,20 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

174.      Припинити право постійного користування гр. Михайленко Леоніда Федоровича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Пирогова ,30, загальною площею 0,40 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

175.      Припинити право постійного користування гр. Пуляєвої Любов Григорівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Леніна ,117, загальною площею 0,31 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

176.      Припинити право постійного користування гр. Литвиненко Сергія Анатолійовича земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Червона ,46, загальною площею 0,30 га  в зв’язку зі смертю.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

177.      Спеціалісту Новомаячківської селищної ради з питань  землевпорядкування  Спільному Є.Л. внести зміни до земельно-кадастрової документації.

178.      Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                     А.А. Костиря

 

Новомаячківська селищна рада

Цюрупинського району

Херсонської області
 РІШЕННЯ
XXIV сесії шостого скликання

Від 27.06.2012р.                                            №  394
Смт. Нова Маячка
Про протести прокурора на рішення
Новомаячківської селищної ради
№ 173 від 23.05.2011р та № 270 від 29.11.2011р..
Розглянувши протести прокурора Цюрупинського району Ю.Риженко на рішення Новомаячківської селищної ради №270 від 29.11.2011 р «Про внесення доповнення до рішень сесій Новомаячківської селищної ради» та №173 від 23.05.2011р.» Про погодження надання земельних ділянок за межами селища громадянам у власність для ведення особистого селянського господарства» щодо скасування рішення Новомаячківської селищної ради №270 від 29.11.2011 р «Про внесення доповнення до рішень сесій Новомаячківської селищної ради» та №173 від 23.05.2011р.» Про погодження надання земельних ділянок за межами селища громадянам у власність для ведення особистого селянського господарства» та інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст. 12 Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні," селищна Рада

вирішила:

  1.          Залишити в силі рішення Новомаячківської селищної ради №270 від 29.11.2011р. «Про внесення доповнення до рішень сесій Новомаячківської селищної ради» та №173 від 23.05.2011р. «Про погодження надання земельних ділянок за межами селища громадянам у власність для ведення особистого селянського господарства»
  2.          Спеціалістам Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування надалі надавати викопіювання громадянам, які бажають отримати земельні ділянки для ведення особистих селянських господарств чи для городництва в розмірі 0,80 га кожному.
  3.          Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та національного використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                                                                                                                                                     А.А.Костиря