Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

 ХХІІІ  сесії шостого скликання

Від  07.06.12 р.                                                 № 374

смт. Нова Маячка

 

Про виконання бюджету

Новомаячківської селищної

ради за 3 місяці 2012 року

 

            Заслухавши інформацію виконуючого обов’язки головного бухгалтер  про виконання бюджету Новомаячківської селищної ради за 3 місяці 2012 року , керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Затвердити звіт виконуючої обов’язки головного бухгалтера   про виконання доходної та видаткової частини селищного бюджету за 3 місяці 2012 року  по загальному та  спеціальному  фондам .

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Затверджений план доходів за 3 місяці  2012 року                      - 153680                      

Фактично надійшло                                                                         -235566,40      

План виконано на                                                                           -153%                        

Заплановано дотацій                                                                      -704225                    

Надійшло дотацій                                                                            -704225                                    

№ п\п

 

     план

    факт

    виконання

   Відсоток

1

Податок на доходи з фізичних осіб

86652

91102,45

4450,45

105

2

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

 

3227

3227

 

3

Збір на спец використання природних ресурсів

54

850

796

1574

4

Плата за землю

44878

127609,65

82731,65

284

5

Місцеві податки і збори

5175

5264

89

102

6

Фіксований сільськогосподарський податок

16188

4532,67

-11655,33

28

7

Адміністративні штрафи

310

782

472

252

8

надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном , що перебуває в комунальній власності

375

381,36

6,36

102

9

Державне мито

48

1138,29

1090,29

2371

10

Інші надходження

 

678,98

678,98

 

Затверджений план видатків по загальному фонду  на  3 місяці  2012 року  –   1168640 грн.

Касові видатки по загальному фонду  становлять –  873701,65  грн.

В розрізі установ                                                                  План                           касові

Органи місцевого самоврядування                                          285696                     191348,37

Місцева пожежна охорона                                                          52915                        46830,91

Дошкільні заклади освіти                                                          594183                      470128,63

Видатки на соціальний захист населення                                 800                             450

Благоустрій міст,сіл,селищ                                                             4179                            -

Бібліотеки                                                                                      53445                          39801,11

Палаци і будинки культури                                                        128412                       97480,09 

Інші культурно – освітні заклади                                               8613                           7527,39 

Фізична культура і спорт                                                              400                              400      

Інші видатки ( опорний та допризивна підготовка             34997                        19735,15

юнаків )          

надання державного пільгового кредиту                                  5000                          -                                 

                                                           СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Надійшло коштів всього  -      62131,47грн.

Касові видатки становлять –   59199,55 грн.

В розрізі установ:                                                                 надійшло                       касові

Органи місцевого самоврядування                                     12541,06                 14667,68                  

     (від оренди майна бюджетних установ)                                 

Дошкільні заклади освіти                                                      38742,50                  32213,97                       

     ( батьківська плата )                                                      

Палаци і будинки культури                                                 8698,91                    10168,90                      

     ( послуги дискотеки,та від оренди

майна бюджетних установ)                                               

Від отриманих благодійних внесків,грантів,дарунків         

По  дошкільним закладам                                                     2149                      2149

Залишок коштів по спеціальному фонду   . по транспортному  податку  складає- 78389,82 грн.

По забрудненню навколищнього середовища залишок складє-12204,49 грн

По єдиному податку-87024,41 грн.

По благодійним взноси на будівництво спортивного комплексу-95200 грн

2.      Встановити жорсткий контроль за ефективністю використання бюджетних коштів по Новомаячківській селищній раді.

3.      Не допускати виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості по видаткам з селищного бюджету.

4.      На виконання законів України  про плату за землю та оренду землі забезпечити повноту надходжень до бюджету Новомаячківської  селищної ради  орендної плати, ліквідувати заборгованість за оренду земель резервного фонду та запасу.

5.      Проводити постійну роботу з платниками податків щодо дотримання ними зобов’язань перед бюджетом 2012 року Новомаячківської селищної ради

  1. Контроль за виконання даного рішення  покласти на постійну депутатську   

 комісію з питань планування бюджету та фінансів .

Селищний голова                                                                                       Костиря А.А.

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                                                                                     Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                         ХХІІІ сесії шостого скликання

Від   07.06.12 року                                                                                                      № 375

смт. Нова Маячка

 Про внесення змін до рішення ХУІ сесії

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№  292  від 04.01.2012 року

“Про селищний бюджет на  2012 рік ”.

  Заслухавши  інформацію в.о. головного бухгалтера  Максимової В.О. , про внесення змін до рішення  ХУІ сесії Новомаячківської селищної ради  шостого скликання  № 292    від 04.01.2012 року “Про селищний бюджет на 2012 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України та згідно висновку РФУ № 394  від 01.06.2012  .2012 року ,селищна рада:

                                                       В И Р І Ш И Л А:

 1.Внести зміни по  видаткам по загальному фонду селищного бюджету,а саме:

Зменшити видатки по  КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»  в сумі  500грн

КЕКВ  1131 «Предмети,матеріали,обладнення та інвентар» в сумі  500 грн.

Лютий

-500

Збільшити видатки по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» в сумі  500 грн

КЕКВ 1134 «Оплата послуг» в сумі 500 грн.

Червень

+500

2.Зменшити видатки по  КФК 250404 «Інші видатки» в сумі  400грн

КЕКВ  1165 «Інші комунальні послуги» в сумі  400 грн.

Січень

-400

Збільшити видатки по КФК  по  КФК 250404 «Інші видатки» в сумі  400 грн

КЕКВ 1134 «Оплата послуг» в сумі 400 грн.

Червень

+400

 3.  Збільшити видатки по спеціальному фонду селищного бюджету за рахунок залишку  по КФК 240601 «Охорона навколищнього середовища» в сумі 250 грн.

КЕКВ 1131 «Предмети,матеріали,обладнення та інвентар» в сумі 250 грн.

Червень

+250

4.Внести зміни по видаткам  спеціального фонду селищного бюджету  по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт ,пов»язанех з будівництвом,ремонтом та реконструкцією доріг»

КЕКВ 1134 «Оплата послуг»  в сумі 69010 грн.

 Січень  лютий  березень  квітень  травень  червень липень серпень вересень жовтень

-11546   -4006    -4434      -9424     -3988       -4106    -4489     -4553     -4644      -5036

 листопад грудень

-5209         -7575

КЕКВ 1310 «Субсідії та поточні трансферти підприємствам» в сумі 69010  грн

Січень  лютий  березень  квітень  травень  червень липень серпень вересень жовтень

+11546  +4006   +4434       +9424   +3988      +4106    +4489  +4553    +4644       +5036

листопад  грудень

+5209       +7575

 5..Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську

комісію  з питань планування бюджету та фінансів.

 Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я

                                                     ХХІІІ сесії шостого скликання

Від 07.06.12 р.                                                                                                           № 378

Смт.Нова Маячка

Про внесення змін до рішення ХУІІІ сесії

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання  від 17.02.2012 року № 330

« Про внесення змін до рішення ХУІ сесії

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 298 від 04.01.2012 року

 « Про селищну програму  ” Громадський помічник

 дільничного інспектора ” на 2012 рік»

         З метою зміцнення законності і правопорядку на території Новомаячківської селищної Ради , забезпечення додержання прав і свобод населення , охорони громадського порядку та громадської безпеки , запобігання адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів , керуючись ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні“ , селищна Рада

В И Р І Ш И Л А : 

1.  Внести зміни до рішення  ХУІІІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 330 від 17.02.2012 року « Про внесення змін до рішення ХУІ сесії

Новомаячківської селищної ради шостого скликання № 298 від 04.01.2012 року

 « Про селищну програму  ” Громадський помічник  дільничного інспектора ” на 2012 рік , а саме до розділу ІІІ « Організація  та фінансове забезпечення » та викласти його в такій редакції :

ІІІ . ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ФІНАНСОВЕ  ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

-         Питання щодо стану виконання цієї Програми  розглядається на засідані сесії селищної ради з   заслуховуванням звітів виконавців Програми .

-         Фінансування заходів Програми здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету .

-         Для реалізації заходів Програми у 2012 році  за рахунок коштів місцевого бюджету  Новомаячківської селищної Ради :

       Затвердити витрати на утримання громадського помічника дільничного інспектора  на

       2012 рік в сумі 69 797  грн.

-      заробітна плата                                                                                  -          13 177

-     нарахування на заробітну плату                                                     -          4 784

-     предмети , матеріали , обладнання                                             -          5 500

-     оплата  послуг                                                                                     -          4 260

-     інші видатки                                                                                         -          500

-     оплата електроенергії                                                                       -          5 357

-     оплата природного газу                                                                    -          35 319

-    оплата інших комунальних послуг                                                   -          900

 Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів місцевого бюджету формуються виходячи з показників виконання проекту та з реальних можливостей бюджету . Можливе фінансування з інших джерел , не заборонених законодавством .

 2.   В.о.головного бухгалтера Максимовій В.О. передбачити кошти на реалізацію

      програми .

3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

      питань соціально - економічного розвитку селища.

 Селищний голова                                                                               А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

                                                            ХХІІІ сесії  шостого скликання

Від 07.06.12 р.                                                                                                                   377

Смт.Нова Маячка

Про внесення змін до рішення ХХ сесії

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання  від 04.04.2012 року № 347 «Про

внесення змін до рішення
сесії ради № 300 від 04.01.12»

            Заслухавши інформацію в.о. головного бухгалтера Максимової В.О. про внесення змін до програми « Охорона навколишнього середовища – здоров»я кожного», з метою забезпечення умов екологічно - безпечного проживання селища Нова Маячка та призупинення деградації природних ресурсів і створення умов відновлення їх потенціалу  , керуючись ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » селищна Рада

В И Р І Ш И Л А : 

1.      Внести зміни до рішення ХХ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання від 04.04.2012 року № 347  « Про  внесення змін до рішення сесії ради № 300 від 04.01.12 » та викласти його в такій редакції :

                                                                                                                                          ПРОГРАМА

“ Охорона навколишнього середовища – здоров’я кожного “

Загальні положення.

Програма розроблена і спрямована на охорону довкілля , забезпечення умов екологічно-безпечного проживання населення селища та призупинення деградації природних ресурсів та створення умов відновлення їх потенціалу.

Мета та основні завдання програми.

Метою програми є поліпшення стану довкілля ,  здійснення заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф , визначення території для складування , зберігання  або розміщення побутових та інших відходів відповідно до законодавства.

Основні завдання програми:

-          Благоустрій селища;

-         Озеленення селища

-         Впорядкування сміттєзвалищ

-         Забезпечення умов екологічно-безпечного проживання населення селища

Строки виконання програми.

Дана програма реалізовується на протязі 2012 року

Фінансове забезпечення програми.

Фінансування програми передбачається за рахунок місцевого бюджету в сумі 380  гривень  та спонсорської допомоги:

 

-         Озеленення  селища : купівля квітів, кущів та дерев             -          3800  грн.

 

Основні заходи програми.

1.      Благоустрій центральної вулиці селища ( вул. Леніна).

2.      Щорічно , в квітні місяці проводити місячник благоустрою та санітарної очистки селища.

3.      Закріплення за організаціями селища територій для наведення санітарного порядку.

4.      Впорядкування парку в центрі селища

5.      Проведення навчальних закладах селища виховних заходів щодо екологічного виховання дітей та молоді.

6.      Озеленення селища

7.      Охорона атмосферного повітря

Очікувані результати виконання програми.

  1. Виконання основних завдань і заходів програми поліпшить санітарний стан селища , сприятиме запобіганню забрудненню довкілля.

  2.      Контроль за виконаннямданого рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК,  земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів .

 Селищний голова                                                                                           А.А.Костиря 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                      Р І Ш Е Н Н Я

                                                       ХХІІІ сесії  шостого скликання

Від 07.06.12 р.                                                                                                          № 376

Смт.Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення ХХІІ сесії

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання від 10.05.2012 року № 368

«Провнесення змін до рішення ХІІ сесії

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 245 від 27.10.2011 року « Про

селищну програму профілактики

злочинності, вдосконалення організації роботи

дільничних інспекторів міліції,

покращення їх матеріально-технічного забезпечення та

підняття іміджу служби в смт. Нова Маячка на 2011-2015 роки»

            Заслухавши інформацію в.о. головного бухгалтера Максимової В.О. про необхідність внесення змін до селищної програми профілактики злочинності, вдосконалення організації роботи дільничних інспекторів міліції, покращення їх матеріально-технічного забезпечення тапідняття іміджу служби в смт. Нова Маячка на 2011-2015 року   відповідно до  ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  селищна Рада 

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни  до рішення ХХІІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 368 від 10.05.2012 року  Провнесення змін до рішення ХІІ сесії

Новомаячківської селищної ради шостого скликання № 245 від 27.10.2011 року « Про програму профілактики злочинності, вдосконалення організації роботи дільничних інспекторів міліції, покращення їх матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в смт. Нова Маячка на 2011-2015 роки»», а саме до розділів :

2.   ПОКРАЩЕННЯ СЛУЖБОВО-ПОБУТОВИХ УМОВ.

1. Здійснити капітальний ремонт будівлі опорного пункту

     2012 рік

      Селищна рада

2. Здійснити капітальний ремонт опалювальної системи, системи водопостачання та каналізації будівлі опорного пункту

     2012 рік

      Селищна рада

3. Здійснити капітальний ремонт фасаду будівлі опорного пункту

     2012 рік

     Селищна рада                                                                            

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ.

Фінансове забезпечення програми здійснюється як за рахунок коштів державного бюджету, та за рахунок коштів місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законодавством.

 1. Виділити кошти  з районного бюджету на капітальний ремонт службового приміщення 

    в сумі 197 000 грн.

     2012 рік

      Селищна рада

2. Виділити кошти з місцевого бюджету на капітальний ремонт опалювальної системи, системи водопостачання та каналізації будівлі опорного пункту в сумі  54 000 грн.

     2012 рік

      Селищна рада

 3.  Виділити кошти з місцевого бюджету на капітальний ремонт фасаду будівлі опорного

     пункту в сумі  19 500 грн.

     2012 рік

     Селищна рада

 2. В.о. головного бухгалтера Максимовій В.О. передбачити кошти на реалізацію

     програми .

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

    питань соціально - економічного розвитку селища.

 Селищний голова                                                     А.А.Костиря


 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н НЯ

ХХІІІ сесії шостого скликання

Від 07.06. 2012 р.                                              №   379

Смт. Нова Маячка

 Про відміну рішень сесії

Новомаячківської селищної ради.  

                Розглянувши заяву гр. Макухи Володимира Івановича, Трунова Валерія Анатолійовича, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста  І категорії по  земельним питанням Новомаячківської селищної ради Компанець О.В. про відміну рішення сесії  Новомаячківської селищної ради, керуючись ст.12  Земельного Кодексу України зі змінами і доповненнями та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 В ИР І Ш И Л А:

1.   На підставі заяви гр. Макухи Володимира Івановича скасувати   рішення № 1168 сесії Новомаячківської селищної ради від 08.02.2010р. «Про дозвіл на виготовлення технічної документації на земельні ділянки для безоплатної передачі у власність» 

2. На підставі заяви гр. Трунова Валерія Анатолійовича та наданих документів (рішення апеляційного суду Херсонської області) скасувати   рішення № 82 сесії Новомаячківської селищної ради від 06.01.2011р. «Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення  земельних ділянок в оренду.» 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську   комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря  

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХІІІ сесії  шостого скликання

Від 07.06.2012 р.                                               №  381

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою

щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду.

 Розглянувши заяви гр. Макухи Володимира Івановича, Трунова Валерія Анатолійовича, Гончаренко Дарії Ігорівни та Горбачової Тетяни Володимирівни про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Макухі Володимиру Івановичу, Трунову Валерію Анатолійовичу, Гончаренко Дарії Ігорівні та Горбачовій Тетяні Володимирівні  враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради  з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 40, 93, 116, 120, 122, 123, 124,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про оренду землі» (зі змінами та доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Макухі Володимиру Івановичу за адресою: вул. Громадянська,51  смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 3% від нормативної грошової оцінки землі.

2. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Трунову Валерію Анатолійовичу за адресою: вул. Степова,120  смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 3% від нормативної грошової оцінки землі.

3. Гр. гр. Макуха Володимиру Івановичу, Трунову Валерію Анатолійовичу в місячний термін з дня прийняття даного рішення замовити в  землевпорядній організації технічну документацію вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.    

 4.Відмовити в наданні дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Гончаренко Дарії Ігорівні та Горбачовій Тетяні Володимирівні  за адресою: вул. Пирогова, 26, смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд,

в зв’язку з ненаданням громадянкою Горбачовою Т.В. документів які підтверджують її право власності на частину будинку який розташований за адресою смт. Нова Маячка вул. Пирогова, 26.

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                           А.А.Костиря         

     НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я 

ХХІІІ  сесії  шостого скликання

Від   07.06.2011  р.                                          №   383

смт. Нова Маячка

Про заяви та скарги громадян.

  Розглянувши заяви громадян: 

1.   Леоненко Лідії Семенівни  про встановлення межі  земельної ділянки по вул. Климака, № 19, яка перебуває у її користуванні.

2.    Саніної Оксани Юріївни про встановлення межі  земельної ділянки по вул. Садова, № 155, в зв’язку з купівлею будинку за даною адресою з метою оформлення права користування земельною ділянкою.                            

         протоколи засідання постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 158, 159, 160, 161  Земельного Кодексу України, Закону України „Про звернення громадян” та ст. 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні” Новомаячківська селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

 Відмовити громадянці Леоненко Л.С. в наданні земельної ділянки площею 0,04га, яка розташована в кінці городу громадянки Литвиненко Т. П. за адресою вул. Климака, 21, в зв’язку з тим що громадянкою Леоненко Л.С. не були надані документи які б підтверджували що ця земельна ділянка, належить до її земельної ділянки по вул.  Климака, 19.

  1. Відмовити громадянці Саніній Оксані Юріївні в наданні земельної ділянки площею 0,20 га, яка розташована в кінці земельної ділянки по вул. Садова, 136, в зв’язку з тим що вищевказана ділянка надана громадянці Черкашиній В.П. відповідно до рішення виконкому Новомаячківської селищної ради № 46 від 25.05.1994 р. «Про виділення та вилучення земельних ділянок».
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря         

  НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХІІІ сесії шостого скликання

Від 07.06.2012 р.                                              №   380

Смт.Нова Маячка

Про внесення змін до договорів оренди

земельних ділянок.

              Заслухавши заяву громадянина Чепіль Андрія Миколайовича, інформацію спеціаліста І категорії селищної ради по земельним питанням О.В. Компанець, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись ст.12, 201, 206  Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», технічною документацією з нормативної грошової оцінки земель смт Нова Маячка та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

ВИРІШИЛА:

1.В зв’язку зі зміною нормативної грошової оцінки земель смт Нова Маячка внести зміни до договору оренди землі від 09 грудня 2010 року № 041072900007 для обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд, орендар гр. Чепіль Андрій Миколайович, адреса земельної ділянки Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Основська,53, загальною площею 0,15 га, а саме:

- в розділі «Об’єкт оренди» п.5 викласти в такій редакції «Нормативна грошова оцінка

земельної ділянки становить 17648,80 грн»;

 - в розділі «Орендна плата» пункт 9 викласти в такій редакції :

            «Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 3,00% від   нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 529,5 грн.  

            ( п’ятсот двадцять дев’ять грн. п’ятдесят коп.) на рік»;

- в пункті 11 друге речення викласти в такій редакції «Орендна плата вноситься

            щомісячно рівними частками не пізніше 25 числа звітного місяця».

2.В зв’язку зі зміною нормативної грошової оцінки земель смт Нова Маячка внести зміни до договору оренди землі від 09 грудня 2010 року № 041072900008 для ведення особистого селянського господарства, орендар гр. Чепіль Андрій Миколайович, адреса земельної ділянки Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Основська,53, загальною площею 0,6709 га, а саме:

- в розділі «Об’єкт оренди» п.5 викласти в такій редакції «Нормативна грошова оцінка

земельної ділянки становить 9266,21 грн»;

 - в розділі «Орендна плата» пункт 9 викласти в такій редакції :

            «Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 3,00% від   нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 278,0 грн.  

            ( Двісті сімдесят вісім грн.) на рік»;

- в пункті 11 друге речення викласти в такій редакції «Орендна плата вноситься

            щомісячно рівними частками не пізніше 25 числа звітного місяця».

3. При внесенні змін до договорів оренди та при укладенні нових передбачити розділ «Умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки».

4.Спеціалісту земельного відділу Бердага А.В. дане рішення довести до відома орендаря громадянина Чепіль Андрія Миколайовича.

5.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                          А.А. Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХІІІ сесії  шостого скликання

Від 07.06.2012 р.                                               № 382

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення  проекту відведення щодо

відведення земельної ділянки громадянам в оренду.

 Розглянувши заяву гр. Мартинова Миколи Анатолійовича  про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення особистого селянського господарства, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради  з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 40, 93, 116, 120, 122, 123, 124,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про оренду землі» (зі змінами та доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

 В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки щодо передачі  в оренду для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  гр. Мартинову Миколі Анатолійовичу за адресою: біля земельної ділянки по вул. Червоноармійська,20,  смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 3% від нормативної грошової оцінки землі.

2. Гр. Мартинову Миколі Анатолійовичу в місячний термін з дня прийняття даного рішення замовити в  землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.   

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                           А.А.Костиря