Рішення сесії

 

                         

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Олешківського району
Херсонської області
Р І Ш Е Н Н Я
ХХХУ  сесії  сьомого скликання
Від 15.02.18 р.                                             №  433
смт Нова Маячка
 

Про заяви громадян щодо клопотання

до головного управління Держгеокадастру

у Херсонській області стосовно виділення

земельних ділянок за межами селища для

ведення особистого селянського господарства.

 
Заслухавши заяву громадянина Сидоренка Сергія Сергійовича , про клопотання до головного управління Держгеокадастру у Херсонській області щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради площею 2,0 га, інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А. враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів,керуючись ст.ст. 12, 33,  81, 116, 118, 121, 123, п. 12 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного Кодексу України, наказу Держземагенства України від 15.10.2014 №328 «Про введення в дію рішень колегії Держземагенства України від 14.10.2014»  та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
           
1. Клопотати до Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області щодо надання дозволу на розробку проекту відведення щодо передачі у власність земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради площею 2,0 га громадянину Сидоренко Сергію Сергійовичу .
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.
 
Новомаячківський селищний голова                                           В.І.Кос.
 
  
 
НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Олешківського району
Херсонської області
 Р І Ш Е Н Н Я
ХХХУ сесії сьомого скликання
Від 15.02.18 р.                                              №  434
смт Нова Маячка
 
Про затвердження детального плану території
земельної ділянки яка передається у власність.
.
 
             Заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А., розглянувши заяву гр. Хлистова Олександра Анатолійовича містобудівну документацію «Детальний план території»  земельної ділянки орієнтовною площею 0,1500 га, що пропонується для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд гр. Хлистову Олександру Анатолійовичу, за адресою: смт Нова Маячка вул. Садова, 205, Олешківський район, Херсонська область,  враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись п.8 ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п.42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада
ВИРІШИЛА:
 
1.Затвердити містобудівну документацію «Детальний план території»  земельної ділянки орієнтовною площею 0,1500 га, що пропонується для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд гр.  Хлистову Олександру Анатолійовичу,  за адресою: смт Нова Маячка вул. Садова,205,  Олешківський район, Херсонська область.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.
 
 
 
Новомаячківський селищний голова                                                          В.І. Кос.
 
 
  
НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Олешківського району
Херсонської області
  Р І Ш Е Н Н Я
                 ХХХ V сесії сьомого скликання
Від  15.02.18 р.                                                № 430
смт. Нова Маячка
 
Про  зміни до селищної програми  по благоустрою
та санітарному утриманню селища
Нова Маячка на 2018 рік
 
   З метою впорядкування та благоустрою селища Нова Маячка  та поліпшення його санітарного стану, керуючись ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна рада
 
В И Р І Ш И Л А :
 
1.      Затвердити зміни до  селищної програми  по благоустрою та санітарному утриманню селища Нова Маячка на 2018 рік
В Фінансове забезпечення додати пункт  .
 Збільшити видатки у сумі 10000 грн . на проведення розчистки вулиць селища від снігу.
Збільшити видатки у сумі  1400 грн на послуги кущерізки
2.      Головному бухгалтеру Демиденко О.В. передбачити кошти на реалізацію програми .
3.      Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально – економічного розвитку  селища .
 
 
 
 
 
Новомаячківський селищний голова                                           В.І.Кос                                                                                      
 
 
    

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

  ХХХУ  сесії сьомого скликання

         Від 15.02.18 р.                                              №   426

         смт. Нова Маячка

 

        Про виконання бюджету

        Новомаячківської селищної

        ради за 2017 рік

 

 

            Заслухавши інформацію  головного бухгалтера Демиденко О.В. про виконання бюджету   

      Новомаячківської селищної ради за  2017 рік, керуючись ст. 26 Закону України "Про

      місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 

В И Р І Ш И Л А :

1.      Затвердити звіт  головного бухгалтера Демиденко О.В.  про виконання доходної та видаткової частини селищного бюджету за   2017 рік.

( Додається ).

2.      Встановити жорсткий контроль за ефективністю використання бюджетних коштів по Новомаячківській селищній раді.

3.      Не допускати виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості по видаткам з селищного бюджету.

4.      На виконання законів України  про плату за землю та оренду землі забезпечити повноту надходжень до бюджету Новомаячківської  селищної ради  орендної плати.

5.      Проводити постійну роботу з платниками податків щодо дотримання ними зобов’язань перед бюджетом 2017 року Новомаячківської селищної ради

  1. Контроль за виконання даного рішення  покласти на постійну депутатську   

 комісію з питань планування бюджету та фінансів .

 

 

          Новомаячківський селищний голова                                                            Кос В.І.

 

                                                           ДОДАТОК

                                                                                  До рішення  ХХХУ сесії сьомого                                                                                  скликання № 426   від  15.02.18 р.

 

ЗВІТ

про виконання бюджету Новомаячківської селищної ради за 2017 року

 

             За  2017 року доходна частина загального фонду бюджету селищної ради без врахування трансфертів виконана на 106,1  %, при планових показниках   3260200 грн., фактичні надходження становлять  3458606,58    грн.Дані в розрізі надходжень податків та зборів наведені в таблиці:

Код

 Назва

 Уточ.пл.

Факт

% вик.

10000000

Податкові надходження  

3246400

3443191,9

106,06

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

5000

16700

334

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

10000

0

0

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

100000

109450,23

109,5

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

5000

4983,64

99,7

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

1000

2607,5

260,8

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

10000

13023,69

130,2

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

30000

55948,18

186,5

18010500

Земельний податок з юридичних осіб  

59800

114928,5

192,2

18010600

Орендна плата з юридичних осіб  

293000

368287,41

125,7

18010700

Земельний податок з фізичних осіб  

1025000

1071455,3

104,5

18010900

Орендна плата з фізичних осіб  

217600

275686,31

126,7

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

90000

161073,65

179

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

800000

404838,67

50,6

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників

600000

844575,82

140,8

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції 

3000

3287,71

109,6

22090000

Державне мито  

300

529,14

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

10000

9197,83

92

24000000

Інші неподаткові надходження  

 

2400

 

Всього (без урахування трансфертів)

 

3260200

3458606,58

106,1

Крім цього, одержано  субвенції  до загального фонду селищного бюджету на суму  3728490  грн.

Фінансування всіх статтей бюджету здійснювалось відповідно до затверджених видатків в розрізі кодів функціональної класифікації видатків селищного  бюджету :

- по коду функціональної класифікації видатків

 КПК 0170 “Органи місцевого самоврядування” касові видатки склали 1524561,06

  грн.,при запланованих   1556421,00 грн ;виконання 98%

- по КПК 1010 “Дошкільні заклади освіти” – при плані  3439046  грн.,  касові видатки склали 3429368,71 грн ;виконання 99,7%     

          - по КПК 4060  “Бібліотеки” –   при затверджених планах 232550грн.,  касові видатки склали 213473,72 грн    виконання 91,8%

           - по КПК 4090 “Палаци і будинки культури – при затверджених планах 706723грн.,  касові видатки склали 674135,15  грн  виконання 95,3%              

- по КПК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»  При затверджених планах 51905,00  грн касові видатки  складають 47379,55 грн , виконання  91,3 %   

      По КПК 7010 «Місцева пожежна охорона»  При затверженному плані 594238,00  грн касові видатки склали593602,34  грн ,виконання 99,9 %

       По  КПК  8600 «Інші видатки»  проведені видатки на утримання опорного пункту. При затверджених планах 150770,00 грн касові видатки склали144874,84 грн. виконання 96 %       

     По КПК  6060  «Благоустрій міст,сіл та селищ» при планових призначеннях  138347,00 грн касові видатки склали 137759,93  грн. виконання 99,6%         

    На рахунок  спеціального фонду по Новомаячківській селищній раді  по  КПК 0170   «Органи місцевого самоврядування»  надійшли кошти  в сумі 15697,37  грн  від оренди приміщень . .      

  КПК 1010 «Дошкільні заклади освіти « надійшли кошти в сумі 377659,93 грн від батьківської плати за відвідування дитячого садку. Кошти в сумі 363475,49  грн використано по КЕКВ 2230( продукти харчування). Залишок на кінець звітного періоду складає 17618,59грн       

 КПК 4090 «Палаци та будинки культури « надійшли кошти від вхідної плати за послуги дискотеки в сумі 49950,00   грн  ,касові видатки склали  50431,95грн Залишок на кінець звітного періоду складає 0,60 грн

Кредиторська заборгованість Новомаячківської селищної ради станом на  01 січня   2018 року відсутня.

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Олешківського району
Херсонської області
                                                       Р І Ш Е Н Н Я
                                       ХХХІІІ сесії сьомого скликання
Від 15.02.18 р.                                               № 423
смт. Нова Маячка
 
Про затвердження  результатів
виконання програми соціального та економічного
розвитку селища за 2017 рік
Заслухавши та обговоривши  інформацію щодо  виконання основних показників програми соціального та економічного розвитку селища за  2017 рік, сесія селищної  ради  відмічає, що протягом 2017 року забезпечено стабільну роботу бюджетних установ та  комунального господарства,  забезпечено безперебійне водопостачання, газопостачання та належне надання торгівельних, інших послуг організаціями, підприємствами, установами населенню.
Зокрема протягом 2017 року виділено кошти :
- на співфінансування харчування дітей у  ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 40 000 грн.                                                                                 ( зарплата кухарів, продукти харчування)
- на співфінансування харчування дітей у ЗОШ І-ІІ ст. в сумі 20 000 грн.
( зарплата кухарів, продукти харчування)
- на харчування дітей у ДНЗ – 257 000 грн.
- на придбання пральної машини та медобладнання ( апарат для аналізу крові) для лікарської  амбулаторії в сумі 50 000 грн. та ремонт електрокардіографа на суму 3 500 грн.
- на перевезення пільгової категорії громадян в сумі 92 887 грн.
- на грейдерування доріг в сумі 50 000 грн.
- на ямковий ремонт доріг – в сумі 100 0000 грн.
- на поточний ремонт доріг – 100 000 грн.
- на капітальний ремонт доріг – в сумі 100 000 грн.
- на благоустрій та озеленення  для СКП «Сількомунгосп» в сумі 25 000 грн. ( придбання саджанців троянд, благоустрій кладовищ)
- на придбання продуктових наборів до 9 Травня  в сумі 4 000 грн.
- на святкування Дня селища в сумі 16 300 грн.
- на виготовлення проектно-кошторисної документації по закільцюванню водопровідної мережі вулиці Шевченко - в сумі 5 000 грн.
- на ремонт будівлі пожежної частини – в сумі 31 000 грн.
- на придбання запчастин для пожежних автомобілів – 15 695 грн.
- на придбання засобів дистанційного обліку газу для установ – 50 000 грн.
- на придбання принтеру для ДНЗ – 4 185 грн.
- на придбання посуду для ДНЗ – 4 035 грн.
- на роботи по виготовленню генерального плану  - 120 500 грн.
- на придбання новорічних подарунків для дітей. Які відвідують ДНЗ – 14 863 грн.
 У сфері соціального розвитку.
У 2017 році народилося 35 дитини, померло 83 чоловік.                                                                                                                                             -  забезпечено  обслуговування одиноких непрацездатних громадян за місцем   проживання у кількості  112 чоловік, яких обслуговує 7 соціальних працівників
 У сфері гуманітарного розвитку
Збережено мережу закладів освіти, культури, охорони здоров’я;                                                                                                                                         
Рішенням виконавчого комітету від 26.07.17 р. затверджено контингент дітей та підлітків. Всього дітей дошкільного віку – 441 чол. , з них відвідують ДНЗ – 179 чол.
Всього дітей шкільного віку – 806 чол.
На обліку перебуває 820 сімей з дітьми.
Багатодітних сімей – 46, де виховується 157 дітей, з них сімей де виховується :
-          троє дітей – 35 сімей
-          четверо дітей – 5 сімей
-          п»ятеро дітей – 5 сімей
-          семеро дітей –  1сім»я                                                                                                                                              
На території селища функціонує Новомаячківська філія ЦРЦСССДМ, метою якої є надання психологічної, соціально-педагогічної, соціально – медичної, юридичної та інформаційної  допомоги сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, багатодітним сім’ям; сім’ям, у складі яких є діти-інваліди; одиноких матерів; проведення профілактичної роботи з умовно-засудженими щодо попередження рецидивів та популяризації здорового способу життя.
Рішенням Новомаячківської селищної ради були передбачені кошти на утримання  в 2017 році посади фахівця із соціальної роботи в сумі  56 220 грн.
Населення селища обслуговується 4 лікарями амбулаторії ЗПСМ і 1 лікарем стаціонарного відділення ( відділення розраховане на 25 ліжок).В амбулаторії працює флюорограф для обстеження населення селища та прилеглих сіл.  Працює лабораторія                  На засіданні виконавчого комітету 27.11.2017 року заслухана інформація завідувача  Новомаячківської лікарської амбулаторії Дудченко Миколи Миколайовича про реалізацію протитуберкульозних заходів на території селищної ради протягом 2017 року                             
Штат будинку культури складається з 11 працівників. Функціонує 15 клубних формувань, з них 8 – для дітей, де займається 151 дитина. Один колектив зі званням «народний» - «Троїсті музики». Всього в гуртках займається 229 учасників                                                                    
У  2017 році проведено 88 заходів. З них:
-          38 культурно-освітні та розважальні;
-          14 концертів та вистав;
-          2 виставки декоративно-прикладного мистецтва;
-          2 вистави професійних колективів;
-          51 дискотека
Відвідало заходи 5 120 чоловік, з них 1390 дітей                                                                                          
У сфері розвитку підприємництва                                                                                                                    
- На території селища працює 2 кафе, 2 ринки, 2 перукарні, 3 магазини продовольчих товарів, 5 магазинів непродовольчих товарів,15 магазинів змішаної торгівлі, 4 аптеки.                      
Підприємці селища залучаються до вирішення соціальних проблем селища, а саме є спонсорами проведення Дня селища, Дня Перемоги, Дня визволення селища від німецько-фашистських загарбників, Новорічних та Різдвяних свят.
 У сфері енергозабезпечення
 -   З метою забезпечення 100% оплати за спожиті енергоносії населення селища проводиться   роз’яснювальна робота щодо необхідності своєчасного розрахунку за спожиті воду, електроенергію та газ.
-     СКП « Сількомунгосп » проводиться роз’яснювальна робота з населенням селища
щодо необхідності встановлення водо лічильників.                                                                                                                                     З загальної кількості 1545 абонентів лічильниками обладнано 519 дворів.
- Здійснювався контроль за дотриманням лімітів споживання енергоносіїв бюджетними установами селищної ради.
 
Соціальний захист
Протягом 2017 року розпорядженням селищного голови  надана матеріальна допомога на лікування  мешканцям селища в сумі 9 500 грн.:
Надана матеріальна допомога мешканцям селища на поховання родичів у розмірі 600 грн.
Двом багатодітним сім’ям надано матеріальну допомогу в розмірі 700 гривень для придбання одягу та взуття малолітнім дітям.
Інваліду ІІ групи  надано матеріальну допомогу в розмірі двісті гривень для придбання одягу та взуття сину.
Інваліду І групи по зору надана матеріальна допомога на  придбання ліків у сумі 200 грн
Надано матеріальну допомогу мешканцю селища у розмірі 4 000 грн. для придбання матеріалів для ремонту будинку.
Безкоштовно надано по 2 куб.м. дров на опалювальний період :                                            
  -  7 особам з інвалідністю                                                                                                                    
- 4 сім’ям, в яких виховуються діти – інваліди
З метою сприяння вирішенню матеріально-побутових проблем соціально незахищених верств населення  селища, створення умов для покращення матеріального стану сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, багатодітних сімей; сімей, у складі яких є діти-інваліди; одиноких пенсіонерів, які не мають сторонньої опіки; одиноких матерів; громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  учасників  АТО затверджена селищна Програму соціальної підтримки окремих категорії громадян.
Благоустрій селища
З метою покращення благоустрою та санітарного стану селища у 2017 році було проведено двомісячник по благоустрою та санітарному утриманню селища.
Проводені  наради з керівниками підприємств, установ та організацій селища, приватними підприємцями з питання організації проведення місячника та ознайомлення з закріпленими територіями.
Керівники  організацій підприємств, установ селища, приватні підприємці, наводять порядок на закріплених територіях .
Організовується   протягом двомісячника висадка квітів на територіях прилеглих до установ, підприємств, організацій та приватних садиб.
СКП « Сількомунгосп » ліквідовує несанкціоновані сміттєзвалища на території селища, на території прилеглій до кладовищ та під’їздних шляхів, упорядковує військові поховання на кладовищах.
Оголошується конкурс на двір зразкового порядку за поданням депутата відповідного округу.
Оголошується  конкурс на підприємство зразкового порядку .
Створюється  комісія по проведенню місячника та підведенню підсумків. Комісії здійснює  попередній огляд виконаних робіт та підводить  підсумки проведення місячника та відзначення переможців конкурсів.
Депутати селищної ради  проводять роз’яснювальну роботу серед населення по нанесенню номерних знаків на житлові будинки.
 
Охорона здоров’я, материнства та дитинства
 
У  2017 році надано пільги на харчування дітей в дошкільних закладах селищної ради :
-          8 сімей звільнено на 100% ( малозабезпечені, діти-інваліди, вимушено переміщені особи з зони АТО)
-          3 багатодітні сім»ї звільнено на 50%.
            
Житлова політика.
             У 2017 році рішенням виконавчого комітету зараховано на квартирний облік дитину, позбавлену батьківського піклування Мельник Володимира та дитину-сироту Леоненко Олену.
 
Виходячи з вишевказаного , керуючись ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » селищна рада
 
В И Р І Ш И Л А :
 
1.      Затвердити  результати виконання програми соціального та економічного
розвитку селища за 2017 рік.
.     2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально – економчного розвитку селища.
 
 
 
 
 
 Новомаячківський селищний голова                              В.І.Кос
                                                                               

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

                                       ХХXV сесії сьомого скликання

Від  15.02.18 р.                                              № 428

смт.Нова Маячка

 

Про внесення змін до селищної  програми                                                                        

розвитку земельних відносин   на 2018 рік                                                

 

 

            З метою раціонального і ефективного використання земель у сільськогосподарському виробництві , керуючись ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.        Внести зміни до пункту   «Фінансове забеспечення виконання програми» у сумі 83870 грн.,  на виготовлення грошової оцінки землі ,в тому числі:

Збільшити фінансування на  70000 грн. з загального фонду

Збільшити фінансування на  13800 грн. з спеціального  фонду(від відшкодування втрат сільгосп.та лісгосп.виробництва)

.

2.        Головному бухгалтеру Демиденко О.В.передбачити кошти на реалізацію програми

.

3.        Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально – економчного розвитку селища.

 

 

 Новомаячківський селищний голова                              В.І.Кос

                                                                               

 

                                                                                                                                                        ДОДАТОК

До рішення  ХХХУ  сесії сьомого  скликання № 425        від  15.02.18 р.

 

Інформація про виконання селищних програм у 2017 році

№ п/п

Назва програми

Плановий обсяг

фінансування

Заходи

 

Фактичний обсяг фінансування

Заходи

1

Про селищну програму  по благоустрою

та санітарному утриманню селища

Нова Маячка на 2017 рік

 

149 771 грн.

Послуги на поховання невідомих і бездомних  - 2 000 грн.         

Послуги кущерізки -15 000 грн.       

Утримання наглядача кладовища - 23 424 грн.

Укладання доріжок і тротуарів - 8 347 грн.

Грейдерування вулиць - 50 000 грн.

Розчищення вулиць від снігу -  50 000 грн.

 

20 000 грн.

грейдерування доріг

послуги кущерізки

2

Про селищну програму  ” Громадський помічник

дільничного інспектора ” на 2017 рік

 

105 216 грн.

- заробітна плата-38 400 грн.

-  нарахування на заробітну плату        -8 450 грн.

- оплата  послуг -5 646 грн.

- оплата водопостачання - 500 грн.

- оплата електроенергії -  10 280 грн.

-  оплата природного газу -           41 640 грн.

- інші  видатки   -  300 грн.

 

59 472 грн.

підтримка правопорядку

3

Про селищну програму

“ Допризовна підготовка юнаків “ на 2017

6 000 грн.

за автопослуги по перевезенню  призовників у м. Олешки

6 000 грн.

Послуги по доставці призовників

4

«Про програму розвитку дошкільних навчальних

закладів Новомаячківської селищної ради на 2011-2017 роки»      

 

370 670 грн.

Заробітна плата з нарахуванням -                110 970 грн.

Послуги  - 23 000  грн.

Матеріали, обладнання, інвентар         - 35 000  грн.

Медикаменти - 10 000 грн.

Інші   видатки   - 800 грн.

Продукти харчування  - 190 900 грн.

 

150 000 грн.

забеспечення обладнанням, інвентарем, послугами заклади ДНЗ

5

Про селищну програму 

розвитку земельних відносин  по Новомаячківської

селищній раді на 2015-2020 р.р.

 

60 000 грн.

коригування генерального плану смт. Нова Маячка -    60 000 грн.

 

 

60 000 грн.

розробка генплану селища

6

Про селищну програму  по інженерному захисту території смт. Нова Маячка

від затоплення поверхневими та підтоплення

 грунтовими водами на період 2015-  2020 роки»

 

70 000 грн.

Послуги по виконанню робіт по запобіганню та ліквідації наслідків підтоплення

0 грн.

іригаційні послуги

7

Про  селищну Програму
«Інформування громадськості»
на 2017 рік

 

10 000 грн.

Висвітлення діяльності соціально-економічного розвитку селища в місцевій газеті  « Селищний вісник», друкування місцевої газети

3 000 грн.

Випуск газети «Селищний вісник»

8

Про селищну програми розвитку культури

і духовності на 2017 рік

 

73 372 грн.

73 553 грн.

Заробітна плата з нарахуваннями        - 53952 грн.

Послуги - 9 100 грн.

Придбання предметів та матеріалів -                 10 320 грн.

 

73 553 грн.

забеспечення обладнанням, інвентарем, послугами заклади культури

9

Про селищну  програму

 забезпечення пожежної

 безпеки на 2017 рік

 

644 620 грн.

Заробітна плата - 433 700 грн.

Нарахування на заробітну плату - 95 415 грн.

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та  інвентарю -90 390 грн.

Оплата послуг - 2 300 грн.    

Оплата електроенергії - 5 655 грн.

Оплата вугілля - 14 160 грн.

 Інші виплати           - 3 000  грн.

 

344 989 грн.

Забезпечення пожежної безпеки

10

Про селищну програму  соціальної підтримки

окремих категорій громадян на 2017 рік

 

66 220 грн.

- утримання посади фахівця із соціальної роботи – 56 220 грн.;

- надання матеріальної допомоги багатодітним, малозабезпеченим сім’ям, дітям – сиротам, інвалідам  для придбання одягу, взуття, ліків –  6000 грн.;

- надання матеріальної допомоги  малозабезпеченим сім’ям на поховання близьких – 1500 грн.

- надання матеріальної допомоги учасникам  АТО при наявності посвідчення учасника бойових дій або довідки з  військової частини про участь військовослужбовця  в АТО – 2 500 грн.

 

49 665 грн.

утримання фахівця з соц. роботи,

відшкодування проїзду

11

Про селищну програму розвитку                          фізичної культури та спорту в                                            смт. Нова Маячка на 2017 рік                                                                          

 

5 000 грн.

Заявочний внесок   -5 000 грн.

 

3 500 грн.

Заявочний внесок