Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                                                                                        Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                               ХХІІ  сесії шостого скликання

Від 10.05.12 року                                                                                          № 366

смт. Нова Маячка

Про внесення змін до рішення ХУІ сесії

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№  292  від 04.01.2012 року

“Про селищний бюджет на  2012 рік ”.

  Заслухавши  інформацію в.о. головного бухгалтера  Максимової В.О. , про внесення змін до рішення  ХУІ сесії Новомаячківської селищної ради  шостого скликання  № 292             від 04.01.2012 року “Про селищний бюджет на 2012 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України та згідно висновку РФУ № 335  від 04.05.2012 року ,селищна рада:

 

                                                      В И Р І Ш И Л А:

 

1.   Збільшити  видаткову частину по загальному фонду в сумі  6700 грн,за рахунок

вільного залишку:

2.КФК  070101 «Дошкільні заклади освіти» в сумі  6200 грн.

КЕКВ 1131 «Премети,матеріали,обладнення та інвентар» в сумі 1500 грн.

Травень

+1500

КЕКВ 1134 «Оплата послуг»в сумі 4700 грн.

Травень

+4700

3.КФК  010116 «Органи місцевого самоврядування» в сумі 500 грн.

 КЕКВ1172 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм .не віднесені до заходів розвитку» в сумі 500 грн.

Травень

+500

 

4.Внести зміни по   видаткам по загальному фонду

Зменшити видатки по  КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»    в сумі 420 грн

КЕКВ  1131 «Предмети,матеріали,обладнення та інвентар» в сумі 420 грн.

Лютий

-420

 

Збільшити видатки по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» в сумі 420 грн

КЕКВ 1172 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм,не віднесені до заходів розвитку» в сумі 420 грн.

Травень

+420

 

5.Внести зміни  до помісячного розпису загального фонду

 по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»

 КЕКВ 1110 «Заробітня плата»

 травень червень липень серпень вересень жовтень

 +9757     -4751    -10009   -2218     +4075      -4204  

Листопад грудень

 -4172       +11522

КЕКВ 1120 «Нарахуваня на заробітну плату»

травень червень липень серпень вересень жовтень

  +3498     -1659    -3670    -766       +1452      -1464

 Листопад грудень

 -1454       +4063

6.Збільшити видатки спеціального фонду селищного бюджету за рахунок залишку бюджету розвитку:

По КФК 250404 «Інші видатки» в сумі 46481 грн.

КЕКВ  2133 «Капітальний ремонт інших об»єктів» в сумі 46481 грн

Травень

+46481

7.Збільшити доходну частину спеціального фонду в сумі 32019 грн.,а саме:

   по ККД 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб»  в сумі  9000 грн.

   по ККД  18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» в сумі 23019 грн.

8. Збільшити видатки спеціального фонду по

  КФК 250404 «Інші видатки» в сумі 27019 грн 

  КЕКВ  2133 «Капітальний ремонт інших об»єктів» в сумі 27019грн

 Травень

 +27019

9. КФК 110204 «Палаци та будинки культури» в сумі 5000 грн.

  КЕКВ  2133 «Капітальний ремонт інших об»єктів» в сумі 5000 грн

  Травень

 +5000

10.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську

комісію  з питань планування бюджету та фінансів.

 Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                  Р І Ш Е Н Н Я

        ХХІІ сесії  шостого скликання

Від 10.05.12 р.                                                 №  368

Смт.Нова Маячка

Провнесення змін до рішення ХІІ сесії

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 245 від 27.10.2011 року « Про

селищну програму профілактики

злочинності, вдосконалення організації роботи

дільничних інспекторів міліції,

покращення їх матеріально-технічного забезпечення та

підняття іміджу служби в смт. Нова Маячка на 2011-2015 роки»

            Заслухавши інформацію в.о. головного бухгалтера Максимової В.О. про необхідність внесення змін до селищної програми профілактики злочинності, вдосконалення організації роботи дільничних інспекторів міліції, покращення їх матеріально-технічного забезпечення тапідняття іміджу служби в смт. Нова Маячка на 2011-2015 рокз метою благоустрою доріг та вулиць селища   відповідно до  ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни  до рішення ХІІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 245 від 27.10.2012 року  « Про програму профілактики злочинності, вдосконалення організації роботи дільничних інспекторів міліції, покращення їх матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в смт. Нова Маячка на 2011-2015 роки»», а саме до розділів :

2.   ПОКРАЩЕННЯ СЛУЖБОВО-ПОБУТОВИХ УМОВ.

1. Здійснити капітальний ремонт будівлі опорного пункту

     2012 рік

      Селищна рада

2. Здійснити капітальний ремонт опалювальної системи опорного пункту

     2012 рік

      Селищна рада

3. Здійснити капітальний ремонт фасаду будівлі опорного пункту

     2012 рік

     Селищна рада                                                                                               

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ.

Фінансове забезпечення програми здійснюється як за рахунок коштів державного бюджету, та за рахунок коштів місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законодавством.

 1. Виділити кошти  з районного бюджету на капітальний ремонт службового приміщення 

    в сумі 197 000 грн.

     2012 рік

      Селищна рада

2. Виділити кошти з місцевого бюджету на капітальний ремонт опалювальної системи

    опорного пункту в сумі  54 000 грн.

     2012 рік

      Селищна рада

 3.  Виділити кошти з місцевого бюджету на капітальний ремонт фасаду будівлі опорного

     пункту в сумі  19 500 грн.

     2012 рік

     Селищна рада

 2. В.о. головного бухгалтера Максимовій В.О. передбачити кошти на реалізацію

     програми .

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

    питань соціально - економічного розвитку селища.

 Селищний голова                                                                                             А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХІІ  сесії шостого скликання 

Від 10.05.12 р.                                                № 367

Смт.Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення ХУІ сесії

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання від 04.01.2012 року № 296

«Про селищну програму розвитку                                                                                  

фізичної культури та спорту в                                                                                             

смт. Нова Маячка на 2012 рік »                                                                         

 

      З метою забезпечення розвитку спорту в смт. Нова Маячка та залучення до занять спортом широких верств  населення , підготовки кваліфікованих спортсменів і сприяння досягненню високих результатів у змаганнях , керуючись ст.26  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні  “ , селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести зміни  до рішення ХУІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого

    скликання № 296 від 04.01.2012 року  «Про селищну програму розвитку                                                                                  

    фізичної культури та спорту в  смт. Нова Маячка на 2012 рік», а саме до розділу  «      

   Фінансове забезпечення » та викласти   його в такій редакції :

                                                  Фінансове забезпечення

  Фінансування програми передбачається за рахунок місцевого бюджету в сумі 9 560 грн.    

  та спонсорської допомоги.

   Заявочні внески                                                   -          2 000 грн.

   на відкриття сезону ігор,

   на закриття сезону ігор,

   кубок юнацьких змагань

   Придбання спортивної форми для

   футбольної команди                                            -          7 560 грн.

2. В.о. головного бухгалтера Максимовій В.О. передбачити кошти на реалізацію

     програми .

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

    питань соціального та економічного розвитку селища Нова Маячка

  Селищний голова                                                            А.А.Костиря  

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХІІ  сесії шостого скликання 

Від 10.05.12 р.                                                № 373

Смт.Нова Маячка

Про затвердження Положення

 про порядок підготовки та прийняття

 регуляторних актів  Новомаячківською селищною радою

             На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. №150 , керуючись ст.26  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні  “ , селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Положення про порядок підготовки та прийняття регуляторних актів 

    Новомаячківською селищною радою (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію

    З питань гуманітарної політики, гласності та зв»язків з громадськими організаціями.

  Селищний голова                                                                А.А.Костиря

  

                                                                                                                      Додаток

                                                                                  До рішення ХХІІ сесії шостого скликання

                                                                                  № 373 від 10.05.2012 року

                                           

                                                                                                                                         Положення

про порядок підготовки та прийняття

регуляторних актів  Новомаячківською селищною радою

 

I. Загальні положення

 

1.1 Метою положення про порядок підготовки регуляторних актів Новомаячківської селищної ради  (далі - Положення) є встановлення єдиного підходу до обґрунтування проектів та прийняття прозорих, ефективних та економічно доцільних регуляторних актів, а також усунення перешкод для розвитку підприємницької діяльності. Положення регулює процеси підготовки, прийняття проектів регуляторних актів та визначення ефективності прийнятих рішень.

1.2. Положення розроблене на підставі Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності "(далі – Закону) та Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. №308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»

 

II. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

 

2.1.Планування роботи селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюється в рамках підготовки та затвердження плану роботи ради в порядку, встановленому Законом України " Про місцеве самоврядування в Україні ”, регламентом селищної ради, з урахуванням вимог статті 7 Закону України ” Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”.

 2.2. План діяльності селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються в мережі Інтернет на  офіційному сайті

    Новомаячківської селищної ради : novamayachkasr.at.ua  

 

III. Підготовка проектів регуляторних актів та порядок їх розгляду.

 

3.1. При підготовці проекту регуляторного акта у сфері господарської діяльності його розробник готує аналіз регуляторного впливу до оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень і пропозицій, а при одержанні їх після опублікування проекту вирішує питання про їх урахування, виходячи при цьому з вимог статей 4,8,9,13 Закону України " Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”.

3.2.Порядок розгляду і прийняття Новомаячківською селищною  радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності регламентується Законами України " Про місцеве самоврядування " , " Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 ”Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта ” та цим Положенням. Відповідно до цього порядку розглядаються і приймаються регуляторні акти, окремі положення яких спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між  Новомаячківською селищною радою та суб’єктами господарювання

3.3. При розгляді і прийнятті регуляторних актів у сфері господарської діяльності селищна рада виходить з того, що згідно із Законом України ”Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ” ця діяльність спрямовується на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також відносин між регуляторним органом влади та суб’єктами господарювання, на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави в діяльності суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що проводиться в межах, у порядку та у спосіб, встановлені Конституцією України та Законами України.

3.4. Кожен проект регуляторного акта в сфері господарської діяльності, внесений на розгляд селищної  ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта положенням Закону України " Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ", зокрема принципам державної регуляторної політики ( стаття 4) й вимогам до підготовки аналізу регуляторного впливу (стаття 8).

3.5. Відповідальна постійна комісія ради може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта у випадках, передбачених ст.33 Закону та в порядку, встановленому частинами другою та третьою статті 34 цього Закону. Підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу винесеного проекту регуляторного акта забезпечує відповідальна постійна комісія ради.

 3.6. У разі внесення на розгляд сесії селищної  ради проекту регуляторного впливу відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, які внесли проект.

3.7. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії селищної  ради, або експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту, відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам ст.ст. 4 та 8 Закону.

3.8. У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням селищної  ради або її відповідальної постійної комісії функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії селищної  ради, якщо інше не встановлено у рішенні  селищної  ради чи відповідальної постійної комісії.

3.9. Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії селищної ради, та щодо відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами,їх об’єднаннями розробникові цього проекту та профільній постійній депутатській комісії.

3.10. Строк, упродовж якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта й не може бути меншим, ніж один місяць та більшим, ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані впродовж встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

3.11. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений селищною  радою, якщо відсутній аналіз регуляторного впливу та (або) якщо проект регуляторного акта не був оприлюднений. У разі виявлення будь-якої з цих обставин у прийнятому рішенні селищний  голова вживає заходи для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону - скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

3.12. Проекти регуляторних актів можуть оприлюднюватися в будь-який спосіб, який гарантує доведення інформації до мешканців Новомаячківської територіальної громади: як у друкованих засобах масової інформації, так і на офіційному сайті селищної  ради у мережі Інтернет.

 

3.14. Регуляторний акт, прийнятий селищною радою, офіційно оприлюднюється в засобах масової інформації  на офіційному сайті селищної ради у мережі Інтернет, в терміни, визначені Законом.

 

IV. Виконання заходів щодо відстеження регуляторних актів

 

4.1. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

 4.2. Виконання заходів щодо відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих селищною  радою, забезпечується її виконавчим органом у терміни та порядку, визначені Законом. Звіт про відстеження результативності регуляторних актів селищна  рада оприлюднює на офіційному сайті селищної ради у мережі інтернет в зазначений  термін із дня підписання цього звіту.

4.3. Наступного робочого дня з дня оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акта виконавець подає звіт до головної (профільної) постійної комісії селищної  ради.

4.4. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає головна (профільна) постійна комісія селищної  ради або розробник проекту цього регуляторного акта.

 

 V. Порядок здійснення регуляторної політики виконкомом Новомаячківської селищної  ради та Новомаячківським селищним головою

 

5.1. Розпорядження селищного  голови, які є регуляторними актами, готуються та приймаються відповідно до вимог Закону.

 5.2. Відстеження результативності рішень селищного голови, що є регуляторними актами, здійснюється виконкомом селищної  ради в порядку, визначеному Законом.

5.3. Підготовка та прийняття регуляторних актів виконкому селищної ради здійснюється відповідно до вимог Закону та затвердженому Регламенту роботи виконкому  Новомаячківської селищної ради.

5.4. Селищна  рада заслуховує щорічний звіт селищного голови про здійснення державної регуляторної політики виконкомом селищної  ради в терміни й порядку, визначені Законом. 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                         Р І Ш Е Н Н Я

                                                         ХХІІ сесії шостого скликання

Від 10.05.12 р.                                                                                                                          № 369

смт.Нова Маячка

 Про розпорядження селищного голови                                                                

прийняті в міжсесійний період  

             Заслухавши інформацію селищного голови Костиря Андрія Андрійовича про розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період , відповідно до ст. 42   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

 В И Р І Ш И Л А :

  Затвердити розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період  :

  1. З основної діяльності  з № 24 по № 41
  2. З особового складу  з  № 12  по №  26

 ( Перелік додається )

 Селищний голова                                                                                           А.А.Костиря

  ДОДАТОК

                                                                                   До рішення ХХІІ сесії шостого скликання

                                                  № 369  від 10.05.12 р.

 

П Е Р Е Л І К

                  розпоряджень селищного голови, прийнятих в міжсесійний період

 

№№

п/п   Назва розпорядження                                                                         Індекс             Дата

З особового складу :

1. Про відрядження Костиря А.А.                                                                  12         07.03.12

2. Про відрядження Пісковцової І.І.                                                               13         22.03.12

3. Про оплату праці у святкові дні                                                                  14         22.03.12

4. Про оголошення догани                                                                              15         26.03.12

5. Про оголошення догани                                                                              16         26.03.12

6. Про  оголошення догани                                                                             17         29.03.12

7. Про надання щорічної основної відпустки Руснак О.А.                           18         29.03.12

8. Про звільнення Глущук О.Ф.                                                                      19         02.04.12

9. Про звільнення Закупнєва В.М.                                                                 20         10.04.12

10.Про навантаження Білаш В.В.                                                                   21         10.04.12

11.Про надання щорічної основної відпустки Іванченко В.Д.                     22         10.04.12

12.Про надання відпустки без збереження заробітної плати

    Яковенко А.М.                                                                                            23          18.04.12

13.Про преміювання працівників апарату Новомаячківської

     селищної ради                                                                                            24          23.04.12

14.Про створення спеціального тимчасового робочого місця для

    організації оплачу вальних громадських робіт                                        25          24.04.12

15.Про оплату праці у святкові дні                                                               26          26.04.12

  

З основної діяльності :

1. Про план заходів з нагоди дня народження Т.Г. Шевченко                    24        05.03.12

2. Про виконання адміністративного стягнення у виді громадських

    робіт за вироком Цюрупинського районного суду відносно

    Нагаєць О.В.                                                                                                  25        06.03.12

3. Про надання матеріальної допомоги на поховання                                  26        07.03.12

4. Про надання матеріальної допомоги                                                          27         07.03.12            

5. Про реєстрацію Соснової С.О.                                                                     28       15.03.12

5. Про скликання ХІХ сесії Новомаячківської селищної ради шостого

    скликання                                                                                                       29          15.03.12  

6. Про виконання покарання у виді громадських

    робіт за вироком Цюрупинського районного суду відносно

    Селезньова О.О.                                                                                           29-а        15.03.12

7. Про участь у засіданні комісії районної ради                                            30           20.03.12

8. Про призначення відповідальних за повноту надходження коштів

    до бюджету                                                                                                    31          26.03.12      

9. Про скликання ХХ сесії Новомаячківської селищної ради шостого

    скликання                                                                                                      32          26.03.12

10.Про створення комісії по проведенню обліку обов»язкового

    контингенту дітей дошкільного і шкільного віку у 2012 році                     33          26.03.12   

11.Про  проведення в селищі акції « За чисте довкілля » та

     Дня благоустрою                                                                                          34           26.03.12

12.Про реєстрацію Козак В.Д.                                                                          35             03.04.12

13.Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян

     в Новомаячківській селищній раді                                                               36             03.04.12

14.Про скликання ХХІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого

     скликання                                                                                                      37             10.04.12

15.Про план заходів пов»язаних з 26-ми роковинами Чорнобильської

      катастрофи                                                                                                    38            19.04.12

16.Про виконання покарання у виді громадських робіт за вироком

     Цюрупинського районного суду відносно Редька В.О.                             39             23.04.12

17.Про заходи щодо охорони врожаю зернових і грубих кормів від

     пожеж у 2012 році                                                                                        40             30.04.12

18.Про скликання ХХІІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого

     скликання                                                                                                      41             30.04.12

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХІІ сесії  шостого скликання

Від 10.05.2012  р.                                              371

смт.Нова Маячка

Про заяву ФГ «Каховське»

про погодженнянадання земельної

ділянки під артезіанську свердловину замежами селища. 

Розглянувши заяву голови ФГ «Каховське»  Мальченко А.О про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки в оренду під розміщення артезіанської свердловини за межами селища, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста  І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 93, 123, 124 п.12 розділу Х „ПЕРЕХІДНІ РОЛОЖЕННЯ”  Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати пропозиції про надання  дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі в оренду під розміщення артезіанської свердловини із земель запасу на полі контур №5 згідно «Технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки громадянам-власникам сертифікатів на земельну ділянку (пай) із земель колишньої колективної власності КСП «Новомаячківський» в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради орієнтовною площею 0,30 га згідно додатку (додається)            .

2.Дане рішення подати для подальшого розгляду до Цюрупинської районної державної   адміністрації .

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХІІ сесії  шостого  скликання

Від 10.05.2012  р.                                          №    370

смт.Нова Маячка 

Про погодження надання

земельних  ділянок за межами селища

громадянам у власність для ведення особистого

селянського господарства.

Розглянувши заяву гр. гр. Костиря Любов Петрівни, Костиря Дмитра Андрійовича, Костиря Олександри Михайлівни, про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради гр. гр. Костиря Любов Петрівні, Костиря Дмитру Андрійовичу, Костиря Олександрі Михайлівні для ведення особистого селянського господарства, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 33,  81, 116, 118, 121, 123, п. 12 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Надати пропозиції про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для ведення особистого селянського господарства  гр. Костиря Любов Петрівні орієнтовною площею 0,80 га відповідно до додатку (додається).

2. Надати пропозиції про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для ведення особистого селянського господарства  гр. Костиря Дмитру Андрійовичу орієнтовною площею 0,80 га відповідно до додатку (додається).

3. Надати пропозиції про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для ведення особистого селянського господарства  гр. Костиря Олександрі Михайлівні орієнтовною площею 0,80 га відповідно до додатку (додається).

4. Гр. гр. Костиря Любов Петрівні, Костиря Дмитру Андрійовичу, Костиря Олександрі Михайлівні в місячний строк  дане рішення подати для подальшого розгляду до Цюрупинської районної державної адміністрації .

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                                   А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

РІШЕННЯ

ХХІІ сесії шостого скликання

№ 372

 Від 10.05. 2012року

Смт Нова Маячка

 ПроПрограму розроблення

містобудівної документації на 201-2013 роки

по Новомаячківській селищній раді

Цюрупинського району ”.

 Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В. про Програму розроблення  містобудівної документації на 201-2013 роки по  Новомаячківській селищній раді,» враховуючи  протокол постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись Земельним Кодексом України, законами України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про генеральну схему планування території України», “Про місцеве самоврядування в Україні” селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.      Затвердити  «Програму розроблення містобудівної документації на 201-2013 роки по Новомаячківській селищній раді Цюрупинського району» (додається).

2.      Спеціалістам селищної ради в своїй роботі керуватися даною програмою.

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                               А.А.Костиря  

  

Додаток  до рішення сесії

Новомаячківської с/ради

№  372  від 10.05.12 р.

Затверджено:

 селищний голова __________А.А.Костиря

 

 

Програма розроблення містобудівної документації на 201-2013 роки.

І. Загальні положення.

Селищна програма розроблення містобудівної документації на 2012-2013 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про генеральну схему планування терит орії України», «Про місцеве самоврядування».

ІІ. Аналіз стану забезпечення містобудівною документацією

селища Нова Маячка.

Наявна документація по плануванню території селища Нова Маячка була розроблена та затверджена у 1970 році, до теперішнього часу не коригувалась, через що втратила актуальність та не відповідає вимогам економічного, соціального та культурного розвитку селища. Відсутність схеми планування селища гальмує економічний та інвестиційний розвиток смт Нова Маячка, тому її розробка є нагальною необхідністю.

Загальна кошторисна вартість містобудівної документації по виготовленню генерального плану смт Нова Маячка становить 1514,108 тис. грн., в тому числі: проведення топографо-геодезичної зйомки селища з розширенням меж – 1350,005тис. грн.; проектних робіт  – 164,103 тис грн..

ІІІ. Мета та напрями реалізації Програми.

Метою Програми є організаційне, матеріальна та фінансове забезпечення розроблення комплексу містобудівної документації селища для реалізації державної регіональної політики, динамічного збалансованого соціально-економічного розвитку селища, узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу та громадськості, залучення інвестицій. Загальна характеристика наведена в додатку №1.

Основними завданнями Програми є:

-         регулювання соціально-економічного розвитку населеного пункту, обґрунтування по забезпеченню екологічної рівноваги, громадської стабільності;

-         комплексна оцінка екологічних, економічних, соціальних, інженерно-технічних та інших передумов і обмежень у використанні території селища,;

-         визначення та обґрунтування шляхів вирішення проблем використання території, розбудови населеного пункту;

-         вдосконалення системи розселення та сталого розвитку населеного пункту;

-         обґрунтування розміщення підприємств, закладів та інших установ, які мають вплив на територіальну організацію економіки;

-         організація схеми розвитку інженерно транспортної інфраструктури, врахування державних, громадських та приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання території;

-         виконання топографо-геодезичних та картографічних матеріалів селища з метою розроблення містобудівної документації та створення містобудівного кадастру;

-         визначення та коригування меж населеного пункту;

-         охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

-         регулювання забудови населеного пункту;

-         аналіз законодавчих вимог щодо планування території.

Реалізація Програми буде здійснюватись шляхом розроблення містобудівної документації селища з залученням коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування відповідно до вимого діючого законодавства.

ІУ. Ресурсне забезпечення Програми.

Реалізацію Програми передбачається здійснювати за рахунок:

-         коштів місцевого бюджету;

-         коштів потенційних інвесторів;

-         благодійних внесків;

-         коштів інших джерел, не заборонених законом.

Обсяг видатків місцевого бюджету на відповідний рік визначається селищною радою при затвердженні місцевого бюджету (додаток №2).

У. Очікувані результати.

За результатами виконання Програми будуть визначені принципові рішення щодо планування, забудови та іншого використання території селища з метою створення повноцінного життєвого середовища, забезпечення додержання державних соціальних стандартів та надання соціальних гарантій шляхом розвитку виробничої, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту, забезпечення раціонального використання територіальних ресурсів.

Реалізація Програми буде сприяти додержанню норм містобудівного та земельного законодавства при регулюванні використання територій шляхом забезпечення дотримання норм затвердженої містобудівельної документації. Це дасть  можливість комплексної забудови території селища. Реалізація Програми також дасть змогу розташовувати та проектувати нове будівництво, здійснювати реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів містобудування та упорядкування територій, проводити вибір,вилучення (викуп), надання у власність чи користування земельних ділянок для містобудівних потреб, визначити межі населеного пункту.

УІ. Прогнозні результати.

За результатами реалізації Програми буде розроблено генеральний план смт Нова Маячка із встановленням меж селища. Ефект від виконання – соціально економічного та культурного життя населення, покращення екологічних параметрів і збереження навколишнього середовища, вдосконалення архітектурно-естетичних характеристик простору життєдіяльності населення.

 

 

Спеціаліст І категорії

селищної ради із земельних питань ________________О.В.Компанець

Додаток №1

ПАСПОРТ

селищної програми розроблення містобудівної документації на 2012-2013 роки. 

1

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програм

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 15.11.2011 р. №711 «Про проект районної програми розроблення містобудівної документації на 2012-2013 роки», відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

2

Розробник програми

Спеціаліст І категорії селищної ради по земельним питанням

3

Керівник програми

Заступник селищного голови

4

Строк та етапи реалізації програми

Реалізація програми розрахункова протягом 2012-2013 років

5

Учасники програми

Селищна рада

6

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

1514,108 тис грн.

7

У тому числі коштів місцевого бюджету

164,103 тис грн.

8

Основні джерела фінансування

Фінансування здійснюється за рахунок коштів потенційних інвесторів, благодійних внесків та інших джерел, не заборонених законодавством

 Спеціаліст І категорії

селищної ради із земельних питань ________________О.В.Компанець

 Додаток №2

 Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми.

 

№п/п

Назва містобудівної документації

Загальна кошторисна вартість

 проектно-вишукувальних робіт

 (тис грн. )

 

В тому числі

всього

Топо

графічні

Проекту

вальні

Місцевий бюджет

Інші джерела

Розподіл по рокам

2012

2013

1

Генеральний план селища Нова Маячка з розширенням меж селища

1514,108

1350,005

164,103

164,103

1350,005

1514,108

-

 Спеціаліст І категорії

селищної ради із земельних питань ________________О.В.Компанець