Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

 Херсонської області

    Р І Ш Е Н Н Я

ХХІ сесії шостого скликання   

Від   20.04.12 р.                                                                                                                       № 364

смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення      

Новомаячківської селищної ради

Шостого скликання

 №292 від 04.01.2012 року

Про селищний бюджет на 2012 рік .

 

  Заслухавши  інформацію в.о. головного бухгалтера      Максимової В.О.    , про внесення змін до рішення  ХУІ  сесії Новомаячківської селищної ради    шостого скликання № 292       від  04.01.2012  року “Про селищний бюджет на 2012 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України ,селищна рада:

                                                  В И Р І Ш И Л А:

 

1.Збільшити доходи спеціального фонду селищного бюджету по КФКД 25020100«Благодійні внески громадян,гранти та дарунки ,отримані бюджетними установами»» в сумі  1180 грн,

2.Збільшити видатки спеціального фонду  селищного бюджету по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» в сумі 1180 грн

КЕКВ 1131 «Предмети ,матеріали,обладнання та інвентар» в сумі 1180 грн

Квітень

+1180

.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  

            комісію  з питань планування бюджету та фінансів.

 

Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХІ сесії шостого скликання

Від  20.04.12 р.                                                № 356

Смт. Нова Маячка

 

Про проведення місячника по благоустрою

та санітарному утриманню селища

 

            З метою покращення благоустрою та санітарного стану селища , відповідно до Закону України « Про благоустрій населених пунктів » , керуючись  ст. 26  Закону України “ Про місцеве самоврядування в  Україні “ , селищна рада

 

                                                                       В И Р І Ш И Л А :

 

1.       Провести  в селищі  з 20.04.2012 року по 20.05.2012 року місячник по благоустрою та санітарному утриманню селища.

2.       Заступнику селищного голови Кос В.І. провести нараду з керівниками підприємств , установ та організацій селища , приватними підприємцями з питання організації проведення місячника та ознайомлення з закріпленими територіями.

      ( Перелік додається )

3.       Зобов”язати керівників організацій підприємств , установ селища , приватних підприємців , навести порядок на закріплених територіях .

4.       Організувати  протягом місячника висадку квітів на територіях прилеглих до установ , підприємств , організацій та приватних садиб .

5.       Директорам ЗОШ організувати упорядкування військових поховань , що увічнюють пам’ять про перемогу у Великій вітчизняній війні в центрі селища .

6.       Доручити  СКП « Сількомунгосп » ліквідувати несанкціоновані сміттєзвалища на території селища , на території прилеглій до кладовищ та під’їздних шляхів , упорядкувати військові поховання на кладовищах.

7.       Оголосити конкурс на двір зразкового порядку за поданням депутата відповідного округу.

8.       Оголосити конкурс на підприємство зразкового порядку .

9.       Створити комісію по проведенню місячника та підведенню підсумків у складі :

      Кос  В.І.                            голова комісії , заступник селищного голови

      Компанець О.В.                член комісії , спеціаліст і категорії

      Д’яченко В.С.                   депутат селищної ради

10.   Створеній комісії щочетверга здійснювати  попередній огляд виконаних робіт , а 18.05.2012 року підвести підсумки проведення місячника та відзначення переможців конкурсів

11.   Зобов”язати депутатів селищної ради  провести роз’яснювальну роботу серед населення селища та довести до його відома дане рішення .

12.   Призначити відповідальним за хід проведення місчника заступника селищного голови , голову адміністративної комісії Кос Валентина Івановича.

13.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань

       гуманітарної політики , гласності та зв’язків з громадськими організаціями.

 

Селищний голова                                                                               А.А.Костиря

       НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                 Р І Ш Е Н Н Я

                ХХІ сесії шостого  скликання

Від 20.04.12 р.                                               № 365

смт.Нова Маячка

 

Про преміювання

селищного голови Костиря А.А. та

заступника селищного голови Кос В.І.

  

Керуючись Положенням про оплату праці та матеріальне стимулювання працівників Новомаячківської селищної ради, згідно Постанови Кабінету Міністрів України  № 268 від 09 березня 2006 року “Про упорядкування  структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів Прокуратури, судів та інших органів “, за зразкове виконання посадових обов’язків  і окремих важливих завдань, за сумлінну бездоганну роботу,  відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна Рада

 В и р і ш и л а :

За зразкове виконання посадових обов“язків і окремих важливих завдань, за сумлінну,  бездоганну роботу нарахувати премію в межах економії фонду  заробітної плати :

 

Костиря                                 -          селищний голова                             -          880 грн.

Андрій Андрійович

  

 Кос                                        -          заступник селищного голови          -          280 грн.

 Валентин Іванович

 

 Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н НЯ

ХХІ сесії шостого скликання

Від 20.04.2012  р.                                              №   363

Смт. Нова Маячка

 

Про затвердження Середньострокової програми
комплексного розвитку та підвищення
конкурентоспроможності економіки селища
 Нова Маячка Цюрупинського району
Херсонської області на 2013 – 2015 роки

 

На виконання розпорядження голови Цюрупинської районної державної адміністрації від 26.03.2012 року № 190 «Про формування проекту Середньострокової програми комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки Цюрупинського району на 2013 – 2015 роки» керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1.       Затвердити Середньострокову програму комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки селища Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області на 2013 – 2015 роки

2.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економічного та соціального розвитку смт.Нова Маячка.

 

 

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря  

 

 Додаток до рішення ХХІ сесії шостого скликання 

                                                                                    № 363 від 20.04.2012 року

 

Середньострокова програма комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки селища Нова Маячка на 2013 – 2015 роки.

 

ЗМІСТ

І. Вступ

 

ІІ. Аналіз економічного, соціального та культурного розвитку селища Нова Маячка  за  2011 рік

  

 

ІІІ. Головні проблеми  розвитку економіки і соціальної сфери селища

 

ІV. Цілі та пріоритети економічного та соціального розвитку, які плануються досягти у 2013 – 2015 року

V. Механізми реалізації програми  та фінансове забезпечення програми

 

VІ. Очікувані результати виконання програми

 

VІІ . Прогнозні результати  виконання програми

 

 

Вступ

Зміни міжнародної економічної кон’юнктури, ураження економіки України наслідками світової фінансово-економічної кризи, політичні та суспільні зрушення висувають нові вимоги до завдань розвитку міста.

Прийнята національна Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» визначила стратегію реформування національної економіки на 5 років і дала орієнтири для розвитку всіх регіонів держави. Тому на порядку денному – розроблення механізму реалізації  Стратегії – Середньострокової програми комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки селища Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області на 2013 – 2015 роки, яка стане  втіленням загальнодержавних реформ.

Середньострокова програма є сукупністю обґрунтованих пріоритетів соціально-економічного та культурного  розвитку селища, сформованих у вигляді оперативних цілей, для досягнення яких визначаються завдання, інструменти, заходи, їх джерела фінансування. Вона визначає головні проблеми, які заважають динамічному розвитку селища, обґрунтовує необхідні структурні перетворення економіки, культури та соціальної сфери.

    Програмою визначено головну мету та пріоритети розвитку селища Нова Маячка на 2013 – 2015 роки.

Програму підготовлено на виконання розпорядження голови Цюрупинської районної державної адміністрації № 190 від 26.03.2012 року «Про формування проекту Середньострокової програми комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки Цюрупинського району на 2013 – 2015 роки», розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації № 190 від 14.03.2012 «Про формування проекту Середньострокової програми комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки Херсонської області на 2013 – 2015 роки « „Стратегії розвитку Київської області на період до 2015 року”, та на основі вимог Конституції України з урахуванням положень Законів України:

- „Про місцеве самоврядування в Україні”;

- „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного                    і соціального розвитку України”;

- „Про державні цільові програми”;

- „Про стимулювання розвитку регіонів”;

- „Про інвестиційну діяльність”;

- „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення   до Програми затверджуються Новомаячківською селищною радою.

 

2. Аналіз економічного, соціального та культурного розвитку селища Нова Маячка  за  2011 рік

 

     Дії Новомаячківської селищної ради та її виконавчого комітету в  2011 році були спрямовані на зміцнення позитивних тенденцій розвитку економіки селища Нова Маячка , а також вирішення нагальних проблем в економічній та соціальних сферах.

Основними напрямками  соціально - економічного розвитку селища  є :

  • розвиток  підприємств всіх форм власності;
  • раціональне використання землі в селищі;
  • створення належних умов для розвитку підприємництва;
  • збереження мережі та забезпечення функціонування в селищі закладів освіти, охорони здоров’я та культури;
  • соціальний захист населення ;
  • забезпечення зайнятості населення селища
  • створення нових робочих місць за рахунок підприємств всіх форм власності.               

Забезпечена своєчасна виплата заробітної плати підприємствами та організаціями селища не залежно від форм власності;

Забезпечено обслуговування одиноких непрацездатних громадян за місцем проживання у кількості 70 чоловік.

Здійснюються  заходи щодо подальшого розвитку і функціонування української мови, як державної;

Збережено в селищі мережу закладів освіти, культури, охорони здоров’я;

функціонують селищні бібліотека для дорослих  та бібліотека для дітей.

Населення селища повністю охоплене торгівельним обслуговуванням .

На території селища Нова Маячка  працюють :

-          магазини , які реалізують продовольчі та промислові товари ,  насіннєві  магазини ,перукарні ,кафе – бари , ринки ,аптеки .                     

Проводиться залучення підприємців до вирішення соціальних проблем селища та організації культурно – масових заходів.

   З метою забезпечення 100% оплати за спожиті енергоносії населення селища проводиться роз’яснювальна робота щодо необхідності своєчасного розрахунку за спожити воду , електроенергію та газ. Рішенням УІІ  сесії Новомаячківської селищної ради № 142 від 07.04.2011 збільшено тарифи на  воду :

                 за 1 куб.м. води згідно лічильника                    -          6 грн. 60 коп.

                 за 1 людину за місяць                                         -          28 грн. 60 коп.

СКП « Сількомунгосп » проводиться роз’яснювальна робота з населенням селища щодо необхідності встановлення водолічильників

Протягом 2011 року продовжується розвиток адресності у вирішенні проблем  малозабезпечених сімей, сімей з дітьми, інвалідів, пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

Щорічно в селищі проводиться Всеукраїнська благодійна акція “Милосердя”;

створено умови для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури шляхом будівництва пандусів.
     Ррозпорядженням  № 37, № 43, № 56 , № 60   надана матеріальна допомога на поховання   в сумі 600 гривень.

Розпорядженням  № 61,  надана матеріальна допомога  малозабезпеченій сім»ї  Кобза М.В. в сумі 500 гривень.

На території селища не достатньо  забезпечено обов’язковість дошкільної освіти для кожної дитини;

Діє 2 загальноосвітні школи та 3 дошкільних дитячих заклади та групи короткотривалого перебування дітей та група вихідного дня.

На засіданнях виконавчого комітету в травні розглянуто питання про організацію оздоровлення дітей в літній період . На період оздоровлення збільшено вартість харчування в дошкільних закладах на 10 % . в загальноосвітніх закладах працювали пришкільні табори відпочинку . Щовівторка на апаратній нараді керівники дошкільних закладів звітують про харчування в дитячих садках , санітарний стан установ та піднімають питання , які потребують  першочергового вирішення .

З метою благоустрою селища на виконання  рішення  № 120 від 15.03.2011 року УІ сесією шостого скликання з 20.03 2011 року по 20.05.2011 року проведено   двомісячник благоустрою та санітарного  утримання селища

 

Протягом 2011 року щовівторка на апаратній нараді при селищному голові за участю керівників установ та спеціалістів ради заслуховується аналіз  головного бухгалтера про  виконання бюджету за поточний місяць , квартал , рік .

 Рішенням ІУ сесії Новомаячківської селищної ради № 78 від 06.01.2011 року затверджено селищний бюджет на 2011 рік. Питання виконання бюджету  розглядається на сесійних засідання щоквартально.

Встановлено жорсткий контроль за ефективністю використання бюджетних коштів по Новомаячківській селищній раді.

Не допускається  виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості по видаткам з селищного бюджету.

На виконання законів України  про плату за землю та оренду землі забезпечується повнота надходжень до бюджету Новомаячківської  селищної ради  орендної плати,  вживаються заходи щодо ліквідації  заборгованості за оренду земель резервного фонду та запасу.

Проводиться  постійна робота з платниками податків щодо дотримання ними зобов’язань перед бюджетом 2011 року Новомаячківської селищної ради.

Забезпечена своєчасна виплата заробітної плати підприємствами та організаціями селища не залежно від форм власності.

 

РОБОТА ПО РЕФОРМУВАННЮ АГРАРНОГО КОМПЛЕКСУ.

Загальна площа земель селищної ради складає 14182,6 га в т.ч.                                   
рілля – 8185,68 га.

Загальна площа сільгоспугідь за межами населеного пункту                               
 становить – 7504,6 га;

В т.ч. ріллі  - 6913,0 га.

І. Сільськогосподарські землі, які підлягали розпаюванню.

Підлягало розпаюванню і розпайовано ріллі – 5388,71 га.

Кількість власників сертифікатів, які мають право на земельну частку (пай) по обом господарствам – 1745 чол.,

отримали – 1735 чол..

крім того за рішенням суду отримали право на земельну частку (пай) ще 2 чоловіка - Кан Людмила і Спесівцева Наталія.

З них отримали державні акти на право власності на земельну частку (пай) –

1571 чол.  -  дані орієнтовні,

а також для ведення особистих селянських господарств – 210 чол на площі 168,0 га.

Передано власниками земельних паїв в оренду згідно договорів загальною площею – 3357,39 га, використовується орендарями паї без договорів оренди – 1837,85 га.

В стадії оформлення знаходяться договори оренди земельних паїв на загальну площу 1827,12 га :

Самостійно господарюють на своїх паях та на земельних ділянках наданих для ведення особистих селянських господарств – 94 чол. і обробляють 193,47 га.

Таким чином станом на сьогоднішній день із розпайованих земель залишилось 162,21 га, на які не укладені договори оренди, а їх власники сертифікатів: переоформлюють сертифікати на державні акти;

або невідоме їх місце перебування, або не оформили спадщину,

або свідомо чи не свідомо не бажають оформлювати своїх прав на землю. Дана земля використовується сільгосппідприємствами, а податки не сплачуються.

 

Використання земель державної власності (землі запасу та резервного фонду) – на зазначених землях діє 23 землекористувачі (фермерів, юридичних та фізичних осіб), які вмикористовують землю загальною площею – 1392,11га

На частину земель резервного фонду і земель запасу замовлені проекти відведення земельних ділянок і на них виготовляється відповідна документація:

1 кооператив власників ВРХ – 37,0 га (пасовище)  біля кладовища по вул. Алєєва;

Фізична особа – 17 га (пасовище) – біля МТФ колишнього КСП «Новомаячківський»;

 ТОВ “Слов’янка” – 15,5 га під сад;

Фізичні особи -56,0 га під городництво та особисті селянські господарства.

З приводу ефективності використання земель можу відмітити таке: доволі ефективно використовують землі сільськогосподарського призначення фермерські господарства: «Дніпро» - голова Б. Б.Альошин,

 «Каховське» голова А.О. Мальченко,

 «Дубки» голова О.К.Крамаренко,

«Оксамит» голова А.К.Крамаренко,

а також такі підприємства:

ВАТ ім. Латиських стрільців голова С. М.Хомулін,

ТОВ «РО-СЛА» (директор М. М.Кальченко),

ТОВ «Тачанка» директор С.П.Байло,

пп. «Агрорегіон» директор- С.А.Компаніченко,

 фіз. особа Г. А. Костиря,  О. Д. Солонько

Інші сільгосппідприємства в силу різних причин значно знизили рівень ефективності використання землі. Особливо це стосується фермерських господарств:   «Лілія» голова С.О. Крашенін, «Протон» голова Штоколенко О. І,   «Спектр» голова М.Л.Костиря,  «Старт-2006» голова Д.О. Штоколенко, «Мрія» голова С. М.Марченко.

А такі господарства, як «Ураган» голова С.В. Токар,  «Світлана» Голова С. І.Хлистова, «Тюльпан» голова Л. Ф. Рибась, «Маяк» голова В. В. Хлистов,    Дмитерко майже зупинили свою діяльність та предали орендовані землі в суборенду.

Особливої уваги потребують землі надані під пасовища – це урочище «Каборга» і землі біля кладовища «Солоне». Біля кладовища земельну ділянку громадяни ніяк не оформлять в оренду вже більше 6 років, а землі в «Каборгі» сильно поросли маслинами та іншими деревами та кущами. Скоро скотину не буде ніде там і випасати.

Найбільш ефективно на сьогоднішній день використовують землю орендарі та одноосібники (в тому числі особисті селянські господарства), які використовують землю для вирощування городини.

 

РОБОТА ПО КОМУНАЛЬНОМУ ТА ПОБУТОВОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ

 

 На території селища діють слідуючі  об”єкти комунального та побутового призначення – СКП „ Сількомунгосп”,  радгосп-рабкооп   ” Новомаячківський” , ринок ТОВ ” МАР ЛТД „,

Організація роботи з благоустрою територій селища :.

Організація змагань на кращу вулицю , дім проводиться щорічно у межах місячника благоустрою та санітарної очистки . Нагородження переможців змагань проводиться на святкування Дня селища.

За СКП  ” Сількомунгосп „ закріплена територія звалищ побутових відходів ,  скотомогильник та  кладовища  селища , на яких зокрема знаходяться поховання  полеглих воїнів. Щорічно , в рамках проведення місячника по благоустрою селища  та в міру необхідності , вищезазначені об”єкти приводяться в належний стан.

Рішенням ХІ сесії шостого скликання № 237 від 21.09.2011 року виділені кошти на  поточний ремонт регулятора частоти станції управління глибинним                             

насосом в сумі  15 000,00 грн.

СКП « Сількомунгосп » безперебійно забезпечує населення селища якісною питною водою .

 

СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА СЕЛИЩА

 

Дитячий садок “ Золотий ключик “

Дитячий садок “ Сонечко “

Дитячий садок “ Струмочок “

Новомаячківська дільнична лікарня

Будинок культури

Місцева сільська пожежна команда

Новомаячківська ЗОШ І-ІІІ ст.

Новомаячківська ЗОШ І-ІІ ст

Дитячий психо-неврологічний санаторій “ Надія “

СКП “ Сількомунгосп “

Радгосп – рабкооп “ Новомаячківський “

ТОБО “ Приватбанк “

Поштове відділення

Відділення міліції

15.Новомаячківське лісництво ДП Великокопанівського ЛМГ

16.ВАТ ім..Латиських стрільців

17.Сортовипробувальна дільниця

18.Музична школа

19.Відділення НАСК “ Оранта “

20.Аптека № 28

21.Відділення зв»язку

22.Новомаячківська дільниця Цюрупинського РЕЗ і ЕМ

23.Новомаячківська дільниця Херсонського управління зрошувальних

    систем

24.Новомаячківське відділення ВАТ « Херсонгаз»

25. Ощадбанк

 

З метою організації змістовного дозвілля молоді селища  в селищному Будинку культури  діють гуртки : вокально-інструментальний , вокальний . духовий оркестр , танцювальний , студія гітаристів . Загальна кількість школярів , що займаються в Будинку культури – 65 чоловік .

   Щосуботи в Будинку культури проходять дискотеки для молоді . На дискотеці організовано чергування вчителів ,депутатів ,  дільничних інспекторів . Народний аматорський ансамбль “ Троїсті музики “ неодноразова брали участь в районних та обласних конкурсах та концертах .

   Працівники селищного Будинку культури організовують концерти для населення селища до Дня незалежності , 8 березня /

У Новомаячківському Будинку  культури працює 9 працівників

Художньо- творча робота :

Новорічний концерт , святкова дискотека

Урочистий мітинг та концерт до Дня Перемоги

Святкування Дня селища

Святкування Дня незалежності України

 

Рішенням ХІ сесії шостого скликання № 237 від 21.09.2011 року виділені кошти на виконання робіт по розробці проекту будівництва спортивного залу    в сумі    41546 грн.

 

Даний аналіз дає змогу прогнозувати виконання очікуваних показників розвитку основних галузей та сфер діяльності селища в 2011 році та планувати  їх зростання .

 

3. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери селища

 

     Державна політика розвитку сільських територій покликана

забезпечувати формування сприятливого інституційного,  організаційного та

економічного середовища  на загальнонаціональному та регіональному рінях,

стимулювати налагодження дієвих механізмів  залучення вітчизняних і

закордонних  інвестицій  у сільську місцевість, а також створювати комфортні  умови для проживання і роботи мешканців українського села. 

Основна проблема:брак коштів в місцевому бюджеті для вирішення нагальних проблем селища

 

4 Цілі та пріоритети економічного та соціального розвитку, які плануються досягти у 2013 – 2015 року

Метою соціально – економічного та культурного розвитку селища є підвищення добробуту населення на основі зростання конкурентноспроможності та підвищення інвестиційної привабливості селища, підтримка рівня та якості життя населення шляхом забезпечення стабільного розвитку селища.

     Основними пріоритетами соціально – економічного та культурного розвитку селища є:

-          розвиток комунального господарства СКП «Сількомунгосп»

-          забезпечення населення  якісною питною водою, в частині поступової заміни обладнання на СКП «Сількомунгосп»”; відновлення мережі зовнішнього освітлення селища та електрифікація новобудов;

-          побудова мережі каналізаційної системи;

-          запобігання підтоплення на території смт.Нова Маячка

-          енергозбереження в дитячих закладах шляхом заміни вікон та дверей та переведення опалювальних систем на нові енергозберігаючі технології;

-          будівництво житла для молодих спеціалістів;

-          будівництво соціального житла для соціально-незахищених верств населення ( діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, тощо

-          облаштування місць культурного відпочину (відновлення парку, побудова танцювального майданчика, будівництво дитячих майданчиків,  боротьба з чагарниками);

-          будівництво спортивного комплексу

-          упоррядкування полігону твердих побутових відходів (за межами населеного пункту);  

-          легалізація найманої робочої сили та „тіньової”  зайнятості населення, в частині надання допомоги уповноваженим органам під час рейдів та перевірок;

-          упорядкування та ремонт доріг селища;

-          завершення коригування генерального плану селища;

-          створення сприятливих умов для залучення інвестицій для розвитку економіки селища;

 

 

5. Механізми реалізації програми  та фінансове забезпечення програми

 

Передумовою успішної реалізації Програми є узгодження розподілу завдань, управлінських дій між інституційними структурами, дотримання балансу між потребами і реальними ресурсами, стимулювання і забезпечення відповідальності, координація ходу реалізації Програми та своєчасне внесення, у разі потреби, коректив у поставлені завдання та інструменти.

Основними інструментами реалізації програми   будуть:

 

Щорічні програми соціально-економічного розвитку:

Завдання і заходи програми будуть конкретизуватися у щорічних програмах соціально-економічного розвитку селищної ради.

 

Селищні цільові програми:

З метою реалізації окремих напрямів програми реалізовуватимуться діючі та розроблятимуться нові селищні цільові програми.

Виконавцями основних завдань Програми будуть селищна рада, підприємства, установи та організації усіх форм власності. Форми та методи їх роботи мають забезпечити координацію та регулювання процесу реалізації програми, наявність інформаційного та правового супроводу розробки та забезпечення реалізації пріоритетних цільових програм.

Джерелами фінансування середньострокової програми є державні кошти у вигляді субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам, кошти державного бюджету, які виділяються на виконання регіональних заходів у рамках відповідних державних програм, кошти районного та місцевого бюджетів, у т.ч. видатки розвитку,   інші джерела

Середньострокова програма є відкритою для доповнень та коригувань у відповідності до стратегічних напрямів розвитку селищної ради та бюджетних можливостей.

6. Очікувані результати виконання програми

 

Реалізація головних завдань та заходів соціально-економічного розвитку в середньостроковому періоді дозволить поліпшити інвестиційну привабливість, створити умови для вирівнювання соціально-економічних умов і стандартів проживання населення, поліпшити стан житлово – комунальної сфери селищної ради.

У кінцевому результаті селищна рада повинна поліпшити свої позиції по рівню соціально-економічного розвитку серед інших селищ, сіл України.

 

7 . Прогнозні результати  виконання програми

 

За результатами реалізації Програми будуть створені умови для підвищення рівня життя населення селищної ради, покращення умов проживання, стану житлово – комунальної сфери.

 Ефект від виконання - підвищення соціально-економічної ефективності селищної ради, покращення екологічних параметрів і збереження середовища.

 

                                                                                    VІІІ. ЗАХОДИ

щодо реалізації  середньострокової програми комплексного розвитку

та підвищення конкурентоспроможності економіки Новомаячківської селищної ради на 2013 – 2015 роки

 

 

Найменування завдань

Показники

Заходи, спрямовані на забезпечення виконання показників

Термін виконан-ня

Відпові-дальні виконавці

Фінансуван-

ня, тис. грн

Очікуваний результат

Наймену-вання

Одиниці виміру

Значення

Селищ-ний бюджет

Район

ний бюд-

жет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Розвиток матеріально – технічної бази СКП «Сількомунгосп»:

1.Придбання спецтехніки :

- трактор;

- автомобіль для вивезення сміття;

- причеп;

- косилка;

2. Придбання обладнання для виготовлення тротуарної плитки, парканів, пам»ячників

 

Забезпечення населення селища якісною питаною водою

1. Розробка схеми оптимізації роботи системи централізованого  водопостачання смт Нова Маячка

 

 

тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

160

 

240

36

7

 

 

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

63,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2015

 

 

 

 

 

2012-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

СКП «Сіль комунгосп »

 

 

 

 

 

СКП                   «Сількомун госп »

 

 

 

 

 

 

 

СКП                   «Сількомун госп »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 тис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 тис.

 

 

 

 

 

 

 

 

Розширення системи послуг населенню СКП «Сількомунгосп»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення цілодобової подачі води та забезпечення населення селища якісною питною водою

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

Освітлення селища

1.Відновлення зовнішнього освітлення вулиць Леніна. 1- Травня,

Телеграфна.

2. Електрифікація новобудов по провулку Південному, Українському, вулиці Гоголя.

 

 

 

 

Виготовлення проектно – кошторисної документації

 

 

 

 

 

 

2013-2015

 

 

 

 

Створення належних умов для проживання населення

3

Запобігання підтопленню селища

1. Будівництво системи вертикального дренажу у північній частині селища

 

 

Млн.грн.

     2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виготовлення проектно – кошторисної документації

 

2013-2015

 

 

 

 

 

 

Новомаячківська селищна рада

 

100 тис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 млн.900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення належних умов для проживання населення

4

Енергозбереження в дошкільних дитячих закладах.

1. Заміна вікон у ДНЗ № 1

2. Заміна вікон у ДНЗ № 2

 

Тис. грн

 

 

 

 

54

 

 

48

 

Складення відповідних кошторисів на проведення робіт

 

 

 

 

2013

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

Новомаячківська селищна рада

 

 

 

 

10 тис.

 

 

10 тис.

 

 

 

 

44 тис.

 

 

38 тис.

Забезпечення 100% охоплення дітей дошкільним вихованням

5

Будівництво житла для молодих спеціалістів

1. Зведення 3-х житлових будинків

 

Тис.грн

900

Виготовлення проектно – кошторисної документації

2013-2015

Новомаячківська селищна рада

90 тис.

810 тис.

Залучення кадрів молодих спеціалістів до роботи в смт. Нова Маячка

6

Забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

1. Переобладнання будівлі гуртожитку у соціальне житло

 

Тис.грн

400

Виготовлення проектно – кошторисної документації

2013-2015

Новомаячківська селищна рада

40 тис.

360 тис.

Забезпечення житлом пільгової категорії дітей

7

Розвиток фізичної культури та спорту в селищі

1.Будівництво спортивного комплексу

2. Ремонт даху селищного будинку культури

 

Млн.грн

 

 

 

 

 

 

Тис.грн.

7 млн.240 тис.

 

 

 

 

 

207

Виготовлення проектно – кошторисної документації

 

 

 

Виготовлення проектно – кошторисної документації

2013-2015

 

 

 

 

 

2012-2013

Новомаячківська селищна рада

 

 

 

Новомаячківська селищна рада

1,5 млн.

 

 

 

 

 

 

20 тис.

5 млн.740 тис.

 

 

 

 

 

187 тис.

 

 

 

 

 

Створення належних умов для розвитку культури та спорту в селищі

8

Упорядкування та ремонт доріг селища

1. Прокладання асфальту частини вулиці Садова та провулку Мельничний

 

Млн..грн

4 млн. 50 тис.

Виготовлення проектно – кошторисної документації

2012-2013

Новомаячківська селищна рада

450 тис.

3 млн.600 тис.

Створення належних умов для проживання населення

 

 

 


 

 

 

 


 

1

2

3

4

5

Створення умов для реалізації державних гарантій і консти-туційних прав дітей - сиріт та дітей,   позбавлених    батьків-

ського піклування

Забезпечення контролю за дотриманням закладами вимог Закону України “Про охорону дитинства” в частині захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Постійно

Проведення адміністратив-них змін, застосування нових технологій роботи                   з дітьми

Колосовська Л.М.

Подолання соціальної ізольованості дітей шкільного віку.

Забезпечення розвитку, виховання, навчання та ранньої соціальної адаптації дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного і шкільного віку

Створення більш сприятливих умов для фізичного, розумового і духовного розвитку дитини та сприяння поширенню сімейних форм виховання

Постійно

 

Влаштування вихованців до дошкільних, загально-освітніх та позашкільних навчальних закладів, що сприятиме подоланню соціальної ізольованості, влаштування вихованців інтернатних  закладів до сімейних форм виховання

Колосовська Л.М.

Кулик В.В.

Спільна Л.Л.

Прудська С.М

Здійснення поточних ремонтів в дошкільних навчальних закладах селища

 

 

Передбачення в селищному бюджеті коштів на проведення поточних ремонтів

Протягом року

Проведення поточних ремонтів

Кулик В.В.

Спільна Л.Л.

Прудська С.М.

Збереження мережі та забезпечення доступності для широких верств населення якісних послуг закладів культури клубного типу, бібліотек

Участь у забезпеченні  комплектування та  значного оновлення бібліотечних фондів,  упровадження нових нестандартних форм взаємодії з читачами (у тому числі новітніх   інформаційних технологій).

 

Забезпечення виділення коштів з бюджетів усіх рівнів для проведення ремонтних робіт закладів культури

Протягом року

Участь у комплектуванні та оновленні  фондів бібліотек, забезпечення доступності інформаційного простору для населення. Збільшення кількості людей, бажаючих відвідувати бібліотечні установи. Розширення спектру послуг обслуговування населення та підвищення їх якості.

 

Марченко І.А.

Орєшко Т.В.

Дроздова Т.С.

Реалізація державної політики у сфері забезпечення гендерної рівності

Забезпечення впровадження гендерної складової до програм соціально-економічного розвитку району

Протягом року

Врахування гендерного компоненту при розробці соціально-економічної програми селища, галузе-вих програм, планів та приведення їх у відповідність до норм Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”

Колосовська Л.М.

Реалізація молодіжної політики

Проведення семінарів-тренінгів, “круглих столів”, молодіжних форумів, інтелектуальних ігор, дебатних турнірів, квестів,  конкурсів, фестивалів, спрямованих на інтелектуальне самовдоско-налення молоді, творчий та фізичний розвиток особистості, зайнятість та самореалізацію молодих громадян

Протягом року

Підвищення ролі молоді в розбудові демократичного суспільства, створенні належних умов для інтелектуального, куль-турного і фізичного розвитку молодих грома-дян, утвердження духовно і соціально благополучної особистості

Марченко І.А.

Орєшко Т.В.

Дроздова Т.С.

 

 

Операційна ціль. Забезпечення охорони здоров'я, фізичного оздоровлення населення

 

Поліпшення доступності населення до якісної медичної допомоги

проведення для населення основних загально-діагностичних обстежень, у тому числі:

-         клінічні аналізи: загальний аналіз крові, аналіз крові на цукор, загальний аналіз сечі;

-         рентгенографія;

-         електрокардіографія;

-         ультразвукове обстеження

Протягом року

Виявлення в населення селища захворювань на ранніх стадіях та своєчасне призначення  лікування, зниження хронізації захворювань

Удовиченко Л.І.

 

Удосконалення матеріально-технічної бази сфери фізичної культури і спорту

Спорудження спортивного комплексу

- зі штучним покриттям;

- з тренажерним обладнанням

2012-2015 р.р.

Створення належних умов для фізкультурно-оздоровчих занять

Кос В.І.

Стратегічна ціль. Розвиток інфраструктури життєзабезпечення

 

Операційна ціль. Реформування житлово-комунального господарства. Водозабезпечення.

Впровадження ресурсо- й енергозберігаючих технологій

 

Забезпечення населення селища якісною питною водою

 

Реконструкція мереж водопос-тачання та водовідведення; заміна обладнання на артезіанських свердловинах.

 

2012-2015 р.р.

Поліпшення якості води та технічного стану систем водопостачання за рахунок реконструкції мереж водопостачання; економія споживання енергоресурсів за рахунок встановлення енергозберігаючого обладнання, зменшення втрат води

 

Кос В.І.

Толстой В.В.

Поліпшення житлових і соціально-побутових умов населення та підвищення рівня інженерного влаштування селища

 

 

Надання пільгових кредитів

Протягом

року

Покращення житлових умов мешканців селища

Кос В.І.

Захист території від підтоплення

Ліквідація процесів затоплення і підтоплення та захист від шкідливої дії вод

 

2012-2015

 

Кос В.І.

Стратегічна ціль. Збереження та раціональне використання природних ресурсів

 

Операційна ціль. Збереження та розвиток природних ресурсів. Розвиток земельних відносин та землекористування

 

Розвиток земельних відносин та землекористування

Інвентаризація земель

2012-2014 роки

 

Проведення інвентаризації земель дає можливість визначити реальні та кількісні межі землевласників і землекористувачів, виявити незадіяні в процесі господарської діяльності земельні ділянки, встановити обмеження (обтяження) у використанні цих ділянок. Інвентаризація земель несільськогоспо-дарського призначення дозволяє забезпечити                    їх ефективне використання (продаж, передачу                           в оренду).

Достовірна інформація                   з інвентаризації земель сприяє збільшенню надходжень до  державного                     і місцевого бюджетів                      

Компанець О.В.

 

Грошова оцінка земель

2012-2014 роки

Збільшення  надходжень до бюджету  від сплати орендної плати та земельного податку

Компанець О.В.

1

2

3

4

5

 

Грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

2012-2014 роки

Збільшення  надходжень до бюджетів усіх рівнів від сплати орендної плати та земельного податку

Компанець О.В.

Встановлення меж  селища

2012-2014 роки

Упорядкування  існуючого адміністративно-територіального поділу, вирішення питання соціального захисту населення (забезпечення додатково пасовищами, земельними ділянками для городництва), розміщення забудови на території населеного пункту, раціонального використання земель та ведення контролю за їх використанням та охороною. Збільшення надходжень від плати за землю

Компанець О.В.

 

 

 

 

 

Оформлення правовстанов-люючих документів на землю несільськогосподарського  при-значення під об’єктами комунальної власності терито-ріальних громад

 

2012-2014 роки

Використання зазначених земель відповідно до умов чинного земельного зако-нодавства

Компанець О.В.

Операційна ціль. Покращення екологічної ситуації. Збереження та розвиток природного середовища

 

Попередження процесів затоплення та підтоплення на території селища

Улаштування водовідвідних систем по захисту від шкідливої дії вод

2012-2015

Поліпшення умов прожи-вання населення

Кос В.І.)

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХІ сесії  шостого  скликання

Від 20.04.12 р.                                                   №  358

смт.Нова Маячка

 

 

Про продаж земельних ділянок

для здійснення підприємницької діяльності.

 

                Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В. про порядок та умови розрахунку продажу земельної ділянки прийнятого ХІУ сесією Новомаячківської селищної ради шостого скликання 20.12.2011 р. рішення №279, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів керуючись ст.ст. 12, 120, 127, 128, п.12 РОЗДІЛУ Х «Перехідні положення» Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“  селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити умови продажу земельної ділянки приватному підприємству «Дніпро-А-Агро»:

1.1. Використовувати земельну ділянку за цільовим та функціональним  призначенням.

1.2. Забезпечити вільний доступ  до проданої земельної ділянки органів контролю за дотриманням  власником умов продажу.

1.3. Питання майнових відносин вирішувати у встановленому законом порядку.

2. Затвердити умови розрахунку  продажу земельної ділянки, зазначеної у рішенні Новомаячківської селищної ради №279 від 20.12.2011 р., з перерахуванням одноразового платежу – 70% ціни продажу 368550,00 (триста шістдесят вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят) гривень 00 копійок в листопаді місяці 2012 року та решти суми 157950,00 (сто п’ятдесят сім тисяч дев’ятсот п’ятдесят)  до двадцятого  грудня 2012 року. Ціна   земельної   ділянки   має  бути  сплачена   ПОКУПЦЕМ   до  місцевого  бюджету  смт Нова Маячка на  рахунок   № 33117327700286, ЄДРПОУ 38045231, МФО 852010,    УДКСУ  у Цюрупинському районі  Херсонській області, код  33010101(кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності)

За кожний день прострочення платежу нараховується пеня в розмірі 0,5 відсотків  від суми простроченого платежу.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                        А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХІ сесії  шостого  скликання

Від 20.04.12 р.                                                   №  357

смт.Нова Маячка

 

 

Про надання дозволу на викуп земельної ділянки

для здійснення підприємницької діяльності.

 

            Розглянувши заяву гр.  Мальченко А.О., свідоцтво про право власності на нерухоме майно гр. Мальченко А.О. під розміщення господарського двору, заслухавши інформацію спеціаліста І категорії селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів керуючись ст.ст. 12, 120, 127, 128, п.12 РОЗДІЛУ Х «Перехідні положення» Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“  селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Дати дозвіл гр. Мальченку А.О. на викуп земельної ділянки загальною площею 1,84 га, яка на даний час перебуває в оренді гр. Мальченка А.О. з 24 вересня 2008 року під розміщення господарського двору. Земельна ділянка розташована за адресою: Херсонська обл. Цюрупинський район смт Нова Маячка проа. Мельничний,36. 

2.Селищному голові оголосити конкурс на проведення експертно-грошової оцінки землі тва після виготовлення її надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                                А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХІХ  сесії  шостого скликання

Від 20.04.2012 р.                                             №   359

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення 

технічної документації

на  земельні ділянки

для безоплатної передачі у власність

для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд.

 

Розглянувши заяву гр. Баран Тамари Іванівни, Козлової Марії Михайлівни, Клюкіної Ольги Григорівни, Сидоренко Сергія Анатолійовича  щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд гр. Баран Тамарі Іванівні, Козловій Марії Михайлівні, Клюкіній Ользі Григорівні, Сидоренку Сергію Анатолійовичу розташованих в смт Нова Маячка,  враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 120, 121, 122,  125,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Баран Тамарі Іванівні на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка провул. Білоцерківський,31 .

1.1.Гр. Баран Тамарі Іванівні замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

2. Надати дозвіл гр. Козловій Марії Михайлівні на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка провул. Робочий,16 .

2.1.Гр. Козловій Марії Михайлівні замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

 

3. Надати дозвіл гр. Клюкіній Ользі Григорівні на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Климака,94.

3.1.Гр. Клюкіній Ользі Григорівні замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

4. Надати дозвіл гр. Сидоренку Сергію Анатолійовичу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. 1 Травня,20.

4.1.Гр. Сидоренку Сергію Анатолійовичу в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

ХІХ сесії  шостого скликання

Від 20.04.2012 р.                                               №  360

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою

щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду.

 

Розглянувши заяви гр. Шатохіна Сергія Леонідовича, Фуголь Людмила Миколаївна про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Шатохіну Сергію Леонідовичу, Фуголь Людмилі Миколаївні,  враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради  з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 40, 93, 116, 120, 122, 123, 124,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про оренду землі» (зі змінами та доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Шатохіну Сергію Леонідовичу за адресою: провул. Толстого,18,  смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 3% від нормативної грошової оцінки землі.

2. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку гр. Фуголь Людмилі Миколаївні за адресою: вул. Радянська,120, смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 3% від нормативної грошової оцінки землі.

3. Гр. гр. Шатохіну Сергію Леонідовичу, Фуголь Людмилі Миколаївні в місячний термін з дня прийняття даного рішення замовити в  землевпорядній організації технічну документацію вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.   

            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                                           А.А.Костиря                                   

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

 ХХІ сесії  шостого скликання

Від 20.04.2012 р.                                           №  362

смт. Нова Маячка

Про надання  дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

земельноїділянки в постійне користування. 

Розглянувши заяву головного лікаря КП «Цюрупинська ЦРЛ» Попенко О.І. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування під розміщення Н. Маячківської міської дільничної лікарні, яка розташована в межах смт. Нова Маячка орієнтовною площею 23240 кв. м, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста  Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 38, 39, 92, 116, 122, 123, 125, п.12 розділу Х „Перехідні положення” Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада


В И Р І Ш И Л А : 

1.Дати дозвіл КП «Цюрупинська ЦРЛ» ,(гол. лікар Попенко О.І.), на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування під розміщення Н.Маячківської  дільничної лікарні, яка розташована в межах смт Нова Маячка загальною орієнтовно площею 23240 кв. м, за адресою вул. Пирогова,63,  відповідно додатку (додається).

2. Головному лікарю КП «Цюрупинської ЦРЛ» Попенко О.І. в місячний термін замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради .

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                                А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н НЯ

ХХІ сесії шостого скликання

Від 20.04.2012  р.                                              №   361

Смт. Нова Маячка

 Про заяву Цюрупинського МУВГ по внесенню

змін до рішення № 1324 сесії Новомаячківської

селищної ради від 24.09.10 р..

  Розглянувши заяву начальника Цюрупинського МУВГ І.О.Андрієнко про внесення змін до рішення № 1324 сесії Новомаячківської селищної ради від 24.09.2010 року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування» , заслухавши інформацію спеціаліста  І категорії з земельних питань Новомаячківської селищної ради Компанець О.В., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст.12 Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

                В И Р І Ш И Л А:

1.      В тексті зазначеного рішення, кількість дренажних станцій змінити з 17 штук на 15 штук, а також загальну площу земельних ділянок які відводяться для обслуговування вищевказаних дренажних насосних станцій змінити з 0,17 га на 0,42 га . 

2.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря