Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                  Р І Ш Е Н Н Я

        ХХ сесії  шостого скликання

Від 04.04.12 р.                                                 №  354

Смт.Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення ХУІ сесії

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 297 від 04.01.2012 року

«Про програму по ремонту та утриманню

доріг та вулиць селища на 2012 рік »

 

            Заслухавши інформацію в.о. головного бухгалтера Максимової В.О. про необхідність внесення змін до програму по ремонту та утриманню доріг та вулиць селища на 2012 рік, з метою благоустрою доріг та вулиць селища   відповідно до  ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” ,  селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни  до рішення ХУІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 297 від 04.01.2012 року  « Про програму по ремонту та утриманню

доріг та вулиць селища на 2012  рік», а саме до розділу  «  Фінансове забезпечення » та викласти   його в такій редакції :

                                                  Фінансове забезпечення

 

Фінансування програми передбачається в сумі 248 160 грн. в тому числі :

-  за рахунок місцевого бюджету в сумі 80 000 грн.

 

Грейдерування грунтових доріг та узбіч селища                         - 70 000 грн.  

Ямковий ремонт доріг ( вулиця Леніна, вулиця Садова )                     -  10 000 грн.

 

-  за рахунок державного бюджету в сумі 168 160 грн.

 

Ямковий ремонт доріг( вулиця Леніна, вулиця Садова )                      -  53 738 грн.

Капітальний ремонт вулиці Леніна                                                         - 114 422 грн.                                                 

 

2. В.о. головного бухгалтера Максимовій В.О. передбачити кошти на реалізацію

     програми .

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

    питань соціально - економічного розвитку селища.

 

 

Селищний голова                                                                                      А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                        Р І Ш Е Н Н Я

                                                            ХХ сесії  шостого скликання

Від 04.04.12 р.                                                 №  355

Смт.Нова Маячка

Провнесення змін до рішення ХІІ сесії

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 245 від 27.10.2011 року « Про

селищну програму профілактики

злочинності, вдосконалення організації роботи

дільничних інспекторів міліції,

покращення їх матеріально-технічного забезпечення та

підняття іміджу служби в смт. Нова Маячка на 2011-2015 роки»

            Заслухавши інформацію в.о. головного бухгалтера Максимової В.О. про необхідність внесення змін до селищної програми профілактики злочинності, вдосконалення організації роботи дільничних інспекторів міліції, покращення їх матеріально-технічного забезпечення тапідняття іміджу служби в смт. Нова Маячка на 2011-2015 рокз метою благоустрою доріг та вулиць селища   відповідно до  ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  селищна Рада

  

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни  до рішення ХІІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 245 від 27.10.2012 року  « Про програму профілактики злочинності, вдосконалення організації роботи дільничних інспекторів міліції, покращення їх матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в смт. Нова Маячка на 2011-2015 роки»», а саме до розділів :

2.   ПОКРАЩЕННЯ СЛУЖБОВО-ПОБУТОВИХ УМОВ.

1. Здійснити капітальний ремонт службового приміщення

     2012 рік

      Селищна рада

                                                                                                              

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ.

Фінансове забезпечення програми здійснюється як за рахунок коштів державного бюджету, та і за рахунок коштів місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законодавством.

1. Виділити кошти на капітальний ремонт службового приміщення  в сумі 197 000 грн.

     2012 рік

      Селищна рада

 2. В.о. головного бухгалтера Максимовій В.О. передбачити кошти на реалізацію

     програми .

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

    питань соціально - економічного розвитку селища.

 

Селищний голова                                                     А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                               Р І Ш Е Н Н Я

                                                        ХХ сесії  шостого скликання

Від 04.04.12 р.                                               №  353

Смт.Нова Маячка

 Про внесення змін до рішення ХУІ сесії

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 295 від 04.01.2012 року

«Про  програму економічного та соціального

розвитку селища Нова Маячка на 2012рік »

             Заслухавши інформацію в.о. головного бухгалтера Максимової В.О. про необхідність внесення змін до програми економічного та соціального

розвитку селища Нова Маячка на 2012рік, з метою стабільного розвитку соціальної інфраструктури селища, підвищення ефективності та надійності функціонування господарчого комплексу,  відповідно до  ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни  до рішення ХУІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 295 від 04.01.2012 року  « Про програму економічного та соціального

розвитку селища Нова Маячка на 2012рік  рік», а саме до розділу 2.11 «Розвиток житлово-комунальної сфери» та викласти його в такій редакції :

 2.11. Розвиток житлово-комунальної сфери.

Загальна характеристика

В селищі  розроблено комплексну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Новомаячківської селищної ради 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ:

-         незабезпеченість стовідсоткового покриття затрат підприємств по наданню послуг;

-         неповне фінансування передбачених пільг і субсидій;

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

-         стабілізація роботи  СКП „ Сількомунгосп „;

-         зниження собівартості житлово-комунальних послуг через запровадження приладів обліку;

-         створення умов для розширення  переліку послуг  які надає населенню СКП                          „ Сількомунгосп „

-         приведення полігонів твердих побутових відходів у відповідність до чинного законодавства ;

-         топографо-геодезична зйомка для приведення полігону твердих побутових відходів у відповідність до чинного законодавства в сумі 10 000 грн.

-         виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення полігону твердих побутових відходів у відповідність до чинного законодавства в сумі 5 000 грн.

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ:

-         створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг;

-         формування економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги;

-         підвищення відповідальності надавачів послуг за рівень тарифів, повноту та якість послуг, а споживачів за своєчасну оплату;

 

2. В.о. головного бухгалтера Максимовій В.О. передбачити кошти на реалізацію

     програми .

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

    питань соціально - економічного розвитку селища.

  Селищний голова                                                     А.А.Костиря

 

  НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

                                           ХХ сесії  шостого скликання

Від 04.04.12 р.                                                                                     347

Смт.Нова Маячка

 Про внесення змін до рішення 

сесії ради № 300 від 04.01.12

             Розглянувши протест Цюрупинської районної прокуратури, з метою забезпечення умов екологічно - безпечного проживання селища Нова Маячка та призупинення деградації природних ресурсів і створення умов відновлення їх потенціалу  , керуючись ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » селищна Рада

 В И Р І Ш И Л А :

1.      Внести зміни до програми  «Охорона навколишнього середовища – здоров’я кожного» на 2012 рік, включивши заходи по охороні атмосферного повітря.   

2.      В.о. головного бухгалтера Максимовій В.О. збільшити фінансування програми за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища невикористаних у 2011 році .

3.      Контроль за виконаннямданого рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК,  земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів .

 Селищний голова                                                                                           А.А.Костиря 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської област

    Р І Ш Е Н Н Я

  ХХ сесії шостого скликання

 

Від  04.04.2012 р.                                                                           №  344

смт. Нова Маячка

Про внесення змін до рішення

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№  292  від 04.01.2012 року

“Про селищний бюджет на  2012 рік ”.

  Заслухавши  інформацію в.о. головного бухгалтера  Максимової В.О. , про внесення змін до рішення  ХУІ сесії Новомаячківської селищної ради  шостого скликання  № 292             від 04.02.2012 року “Про селищний бюджет на 2012 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України та згідно висновку РФУ №   від         .2012 року  ,селищна рада:

                                                      В И Р І Ш И Л А:

 1. Збільшити  видаткову частину по загальному фонду в сумі 198000 грн.,за рахунок 

         вільного залишку:                                         

        КФК  250404 «Інші видатки»  198000 грн.

        КЕКВ 2133 «капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі     198000 грн.

                 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  

            комісію  з питань планування бюджету та фінансів.

 Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Херсонської області

Цюрупинського району

РІШЕННЯ

ХІХ сесії шостого скликання

№ 352

Від 04.04.12року

Смт Нова Маячка

 Про дозвіл на виготовлення проекту

землеустрою щодо відведення земельної

ділянки в оренду ПАТ «Енергопостачальна

 компанія «Херсонобленерго»

            Розглянувши заяву технічного директора ПАТ «Енергопостачальна

 компанія «Херсонобленерго»  В.А.Гетманова про дозвіл на виготовлення проекту

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в оренду ПАТ «Енергопостачальна

компанія «Херсонобленерго» під розміщення КТП та будівництва повітряної лінії ПЛ-10кВ, інформацію спеціаліста І категорії селищної ради по земельним питанням О.В. Компанець, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись ст. 12, 38, 76, 93, 116, 122, 123, 124, п.12 Розділу Х «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в оренду ПАТ «Енергопостачальна компанія «Херсонобленерго» під:

-          розміщення КТП орієнтовною площею 0,0009га;

-          будівництва повітряної лінії ПЛ-10кВ довжиною 640 м орієнтовною площею 0,0042га,

розташованих за адресою: Цюрупинський район, Херсонська область,  смт. Нова Маячка, на розі вулиць Степова та Комунарів.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – в розмірі 3,00% від нормативної грошової оцінки землі. 

2. Керівництву ПАТ «Енергопостачальна компанія «Херсонобленерго» замовити в землевпорядній організації проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в оренду та після відповідних погоджень  надати до селищної ради для укладення договору оренди.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів.

Селищний голова                                                                                         А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХІХ  сесії  шостого скликання

Від .04.2012 р.                                              №   351

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення 

технічної документації

на  земельні ділянки

для безоплатної передачі у власність

для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд.

Розглянувши заяву гр. Мовмиги Марини Петрівни  щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд гр. Мовмигі Марині Петрівні  розташованих в смт Нова Маячка,  враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 120, 121, 122,  125,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Мовмигі Марині Петрівні  на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Шевченко,42б.

1.1.Гр. Мовмигі Марині Петрівні  замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХІХ сесії  шостого скликання

Від хж.04.2012 р.                                               №  350

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою

щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду.

 

Розглянувши заяви гр. Шатохіної Світлани Василівни, Михайленка Леоніда Федоровича про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Шатохіній Світлані Василівні, Михайленку Леоніду Федоровичу,  враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради  з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 40, 93, 116, 120, 122, 123, 124,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про оренду землі» (зі змінами та доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

            В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Шатохіній Світлані Василівні за адресою: провул. Марївський,3,  смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 3% від нормативної грошової оцінки землі.

2. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку гр. Михайленку Леоніду Федоровичу за адресою: вул. Пирогова,30, смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 3% від нормативної грошової оцінки землі.

3. Гр. гр. Шатохіній Світлані Василівні, Михайленку Леоніду Федоровичу  в місячний термін з дня прийняття даного рішення замовити в  землевпорядній організації технічну документацію вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.   

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                           А.А.Костиря   

  НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХІХ сесії  шостого  скликання

Відх .04.2012  р.                                    №  348

смт.Нова Маячка

Про погодження надання

земельних  ділянок за межами селища

громадянам у власність для ведення особистого

селянського господарства.

Розглянувши заяву гр. гр. Нагаєць Олексія Володимировича, Нагаєць Віктора Олексійовича про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради гр. Нагаєць Олексію Володимировичу, Нагаєць Віктору Олексійовичу для ведення особистого селянського господарства, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 33,  81, 116, 118, 121, 123, п. 12 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати пропозиції про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для ведення особистого селянського господарства  гр. Нагаєць Олексію Володимировичу орієнтовною площею 0,80 га відповідно до додатку (додається).

2. Надати пропозиції про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для ведення особистого селянського господарства  гр. Нагаєць Віктору Олексійовичу орієнтовною площею 0,80 га відповідно до додатку (додається).

3. Гр. гр. Нагаєць Олексію Володимировичу, Нагаєць Віктору Олексійовичу в місячний строк  дане рішення подати для подальшого розгляду до Цюрупинської районної державної адміністрації .

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                А.А.Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХІХ сесії  шостого  скликання

 

Від х.04.2012  р.                                             №  349

смт.Нова Маячка

 Про погодження надання земельної

ділянки  за межами селища  громадянам

в оренду для ведення особистого селянського господарства.

 Розглянувши заяву гр. Булавки Людмили Іванівни, Турбаби Анатолія Івановича про надання земельної ділянки за межами селища в оренду для ведення особистого селянського господарства гр.  Булавкі Людмилі Іванівні, Турбабі Анатолію Івановичу, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії з земельних питань  Новомаячківської селищної ради Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 33,  93, 116, п. 12 розділу Х «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»  Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Надати пропозиції про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в оренду для городництва гр. Булавкі Людмилі Іванівні орієнтовною площею 0,80 га із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради відповідно до додатку (додається).

Строк оренди – 49 років.

Орендна плата – 8,00% від нормативної грошової оцінки землі (просить 3%).

2.Надати пропозиції про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в оренду для городництва гр. Турбабі Анатолію Івановичу орієнтовною площею 0,80 га із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради відповідно до додатку (додається).

Строк оренди – 49 років.

Орендна плата – 8,00% від нормативної грошової оцінки землі (просить 3%).

3. Даний висновок в місячний термін подати для подальшого розгляду до Цюрупинської районної державної адміністрації .

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську

комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                А.А.Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХ сесії шостого скликання

Від 04.04.2012 р.                                              №   346

Смт.Нова Маячка

Про внесення змін до рішення
 ХУІІ сесії шостого скликання
№ 317 від 12.01.2012 року «Про
затвердження Положення про
селищний фонд охорони
 навколишнього природного
середовища на 2012 рік».

      Відповідно до ст.ст. 26, 33  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»  та згідно ст..47 Закону України «Про охорону навколишнього середовища» (зі змінами), селищна Рада

 ВИРІШИЛА:

1.      Пункт 2 «Положення про селищний фонд охорони навколишнього природного середовища на 2012 рік» доповнити пунктом  «добровільних внесків підприємств, організацій, установ, громадян та інших надходжень»

2.      Пункт 5 «Положення про селищний фонд охорони навколишнього природного середовища на 2012 рік» доповнити словами: «проведення обстеження ґрунтів, ліквідація лісових пожеж, наслідків буреломів, вітроломів, сніголамів, заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з браконьєрством,  проведення екологічної експертизи.

3.      Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                          А.А. Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

                                                     ХХ сесії шостого скликання

 

Від  04.04.2012 р.                                         №  345

смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№  292     від   04.01.2012 року

“Про селищний бюджет на     2012 рік ”.

   Заслухавши  інформацію в.о. головного бухгалтера   Максимової В.О. , про внесення змін до рішення  ХУІ сесії Новомаячківської селищної ради  шостого скликання  № 292             від 04.02.2012 року “Про селищний бюджет на 2012 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України згідно заключення за результатами розгляду «Про селищний бюджет»  Цюрупинськокої районної державної адміністрації фінансового управління від 07.03.2012 року№178  ,селищна рада:

 

                                                      В И Р І Ш И Л А:

 

Внести зміни, а  саме:

  1. У пункті  10 текстової частині рішення виправляємо назву з «в управлінні Державного казначейства в районі» на «в управлінні Державної казначейської служби України у Цюрупинському районі Херсонської області».
  2. До пункту 4 внести підпункт «обсяг надання кредиту з селищного бюджету в сумі 10 тис.грн.» та до додатку 4 включити   програму «Власний дім»  по КФКВ 250911 в сумі 10 тис.грн.                                                                                                                 
  3. Додаємо додаток «Показник продукту комплексної програми» згідно вимогам Порядку підготовки ,фінансування та моніторингу виконання комплексних програм,затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20.04.2007 р.№339.                                                                                                                               
  4. До пункту 6 виправляємо суму  316240 грн. на  суму 464575 грн.»                                                                                                                                                                                 
  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  

            комісію  з питань планування бюджету та фінансів.

 

 Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.