Рішення сесії

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

ХІХ сесії шостого скликання

Від   23.03.2012 р.                                           № 331

смт. Нова Маячка

 

Про виконання бюджету

Новомаячківської селищної

ради за 12 місяців 2011 року

 

            Заслухавши інформацію виконуючого обов’язки головного бухгалтер  про виконання бюджету Новомаячківської селищної ради за 12 місяців 2011 року , керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Затвердити звіт виконуючої обов’язки головного бухгалтера   про виконання доходної та видаткової частини селищного бюджету за 12 місяців 2011 року  по загальному та  спеціальному  фондам .

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

 

Затверджений план доходів за 12 місяців  2011 року                 - 845573                      

Фактично надійшло                                                                        -938096,89                  

План виконано на                                                                           -111%                       

Заплановано дотацій                                                                      -2065400                  

Надійшло дотацій                                                                           -2065400                                  

№ п\п

 

     план

    факт

    виконання

   Відсоток

1

Податок на доходи з фізичних осіб

384100

419143,30

35043,30

109

2

Податок на прибуток підприємств

5000

2755

-2225

55

3

Збір на спец використання природних ресурсів

600

5534

4934

922

4

Плата за землю

377881

401246,84

23365,84

106

5

Податок з реклами

 

10,64

10,64

 

6

ринковий збір

 

4239,75

4239,75

 

7

комунальний податок

 

226,9

226,9

 

8

надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном , що перебуває в комунальній власності

1500

1512,62

12,62

101

9

Збір за місця для паркування транспортних засобів

2500

121,89

-2378,11

5

10

Реєстраційний збір за проведення державних реєстрацій

 

839,80

839,80

 

11

Кошти від реалізації безхазяйного майна,знахідок,спадкового майна

400

 

-400

 

12

Збір за видачу дозволу на розміщення об“єктів торгівлі та сфери послуг

 

75

75

 

13

Фіксований сільгоспподаток

28100

32222,73

4122,73

115

14

Держмито

200

2938,30

2738,30

1469

15

Адмінштрафи та інші санкції

4392

15861

11469

361

16

інші надходження

23500

33190,10

9690,10

141

17

Збір провадження деяких видів підприємницької діяльності

17400

18179,02

779,02

104

Затверджений план видатків  на  12 місяців  2011 року  –   3038384 грн.

Касові видатки становлять –  2896882,58  грн.

В розрізі установ                                                                 План                          касові

Органи місцевого самоврядування                                       704437                       650872,84

Місцева пожежна охорона                                                   169360                                 167666,22

Дошкільні заклади освіти                                                   1570494                     1545553,86

Бібліотеки                                                                              142394                       142323,97

Палаци і будинки культури                                                 295733                        283571,25 

Інші культурно – освітні заклади                                        25360                           25108,04      

Фізична культура і спорт                                                    1200                              800  

Інші видатки ( опорний та допризивна підготовка                   56496                           43570,66

юнаків )                                                                                

видатки на соціальний захист                                              

населення                                                                                     1800                                 1500

благоустрій міст ,сіл,                                                                        2160                                1965,74                           

землеустрій                                                                                   33950                              33950

програми в галузі с/г ,лісовогогосподарства,                    35000                             -

мисливства              

                                                           СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

 

Надійшло коштів всього  -      269860,07грн.

Касові видатки становлять –    грн.

В розрізі установ:                                                                надійшло                       касові

Органи місцевого самоврядування                                   16348,93                      10481,29                  

     (від оренди майна бюджетних установ)                                

Дошкільні заклади освіти                                                                185284,33                    184881,21                       

     ( батьківська плата )                                                      

Палаци і будинки культури                                                  35391,20                    29733,93                       

     ( послуги дискотеки,та від оренди

майна бюджетних установ)                                                          

Від отриманих благодійних внесків,грантів,дарунків         

По  дошкільним закладам                                                      8253,05                      8253,05

По бібліотекам                                                                        1620                            1620

Від підприємств,організацій,фізичних осіб та від            

 інших бюджетних установ для виконання цільових

на громадські роботи                                                            22962,56                          22962,56

 

Залишок коштів по спеціальному фонду   . по транспортному  податку  складає- 74845,69 грн.

По забрудненню навколищнього середовища залишок складє-7127,61 грн

По єдиному податку-177360,75 грн.

По благодійним внескам на будівництво спортивного комплексу-14500 грн

 

2.      Встановити жорсткий контроль за ефективністю використання бюджетних коштів по Новомаячківській селищній раді.

3.      Не допускати виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості по видаткам з селищного бюджету.

4.      На виконання законів України  про плату за землю та оренду землі забезпечити повноту надходжень до бюджету Новомаячківської  селищної ради  орендної плати, ліквідувати заборгованість за оренду земель резервного фонду та запасу.

5.      Проводити постійну роботу з платниками податків щодо дотримання ними зобов’язань перед бюджетом 2011 року Новомаячківської селищної ради

  1. Контроль за виконання даного рішення  покласти на постійну депутатську   

 комісію з питань планування бюджету та фінансів .

 

Селищний голова                                                                                       Костиря А.А.

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Херсонської області

Цюрупинського району

Р І Ш Е Н Н Я

ХІХ сесії шостого скликання

№ 335

Від  23.03.12 року

Смт Нова Маячка

 

Про створення Новомаячківської
селищної бібліотеки для дорослих,
Новомаячківської селищної бібліотеки
для дітей

             ХХ сесія шостого скликання Цюрупинської районної ради відповідно до свого Рішення № 290 від 06 лютого 2012 року вважає за доцільне проведення реорганізації Цюрупинської районної Централізованої системи відділу культури і туризму районної державної адміністрації шляхом створення Цюрупинської районної бібліотеки для дорослих, Цюрупинської районної бібліотеки для дітей та окремих сільських, селищних, міських бібліотек відповідних територіальних громад району.                                                                               Пунктом 2 вищезазначеного рішення сільським, селищним, міським радам рекомендовано упорядкувати діяльність та функціонування бібліотечних закладів відповідно до чинного законодавства.                                                                                                                       На цих підставах відповідно до ст.  ст. 14, 15 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні » селищна рада

                                                               В И Р І Ш И Л А :

  1. .      Створити Новомаячківську селищну бібліотеку для дорослих.
  2.       Затвердити Положення «Про Новомаячківську селищну бібліотеку для дорослих».
  3. .      Створити Новомаячківську селищну бібліотеку для дітей.

4.      Затвердити Положення «Про Новомаячківську селищну бібліотеку для дітей».                          

5.   Присвоїти групу по оплаті праці працівникам бібліотечних закладів селищної

      ради – поза групою.                                                                                                                       

6.  В.о. головного бухгалтера селищної ради Максимовій В.О.,  нараховувати заробітну

     плату працівникам бібліотечних закладів селищної ради відповідно до

     присвоєної групи по оплаті праці.

Селищний голова                                                                     А.А. Костиря

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення № 335  ХІХ сесії
Новомаячківської
 селищної ради
від 23.03.2012 року

 

ПОЛОЖЕННЯ
Про Новомаячківську селищну бібліотеку для дітей
Новомаячківської селищної ради

І. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблене у відповідності до Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» і визначає функціонування Новомаячківської селищної бібліотеки для дітей.

1.2. Новомаячківська селищна бібліотека для дітей підпорядкована Новомаячківській селищній раді, відділу культури і туризму Цюрупинської районної державної адміністрації

1.3.  Новомаячківська селищна бібліотека для дітей формує, зберігає і організовує фонд документів, що визначає його структуру, організовує його циркуляцію і використання.

1.4. Новомаячківська селищна бібліотека для дітей фінансується з бюджету Новомаячківської селищної ради в межах асигнувань передбачених на утримання бібліотечних та клубних закладів. Додаткове фінансування здійснюється за рахунок коштів, одержаних бібліотекою від господарської діяльності, надання платних послуг, пожертвувань та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

1.5. Новомаячківська селищна бібліотека для дітей працює у взаємодії з бібліотеками усіх форм власності і підпорядкування, надає їм консультативно-методичну допомогу.

1.6.  Новомаячківська селищна бібліотека для дітей не є юридичною особою.

ІІ. Організація обслуговування населення

2.1. Новомаячківська селищна бібліотека для дітей забезпечує громадянам рівні права на бібліотечне обслуговування, незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних і релігійних переконань, місця проживання. Новомаячківська селищна бібліотека для дітей здійснює свою діяльність виходячи з особистих, соціальних  та інших потреб жителів населених пунктів, що знаходяться на території Новомаячківської селищної ради в інформації, спілкуванні, забезпеченні своїх громадських прав.

2.2.    Новомаячківська селищна бібліотека для дітей обслуговує населення смт Нова Маячка через абонемент, читальний зал, може здійснювати дистанційне обслуговування  засобами комунікацій.

2.3. Користувачі  Новомаячківської селищної бібліотеки для дітей мають доступ до бібліотечного фонду. Бібліотека використовує наявні технічні можливості для здійснення віддаленого пошуку інформації.

 

ІІІ. Формування і використання бібліотечного фонду

3.1. Бібліотечний фонд Новомаячківської селищної бібліотеки для дітей має бути універсального профілю і формується на різних носіях.

3.2. Фонд Новомаячківської селищної бібліотеки для дітей включає найбільш повний репертуар документів і баз даних. Наукова, спеціальна та особливо цінна література, що надходить  в декількох або одному примірнику, найбільш важливі інформаційні бібліографічні документи зберігаються в спеціальних кімнатах, або спеціально обладнаних шафах.

3.3.   Новомаячківська селищна бібліотека для дітей здійснює облік документів, що надходять до бібліотеки.

3.4. Облік документів, що вибувають з бібліотечного фонду (складання акту, виключення з форм обліку, довідково-бібліографічного апарату) здійснює бібліотека; зняття з балансового рахунку здійснюється бухгалтерією Новомаячківської селищної ради.

IV. Організаційні принципи

4.1.  Організацією засновником Новомаячківської селищної бібліотеки для дітей є Новомаячківська селищна рада.

4.2.  Штатний розпис Новомаячківської селищної бібліотеки для дітей затверджується Новомаячківською селищною радою, та погоджується начальником відділу культури та туризму Цюрупинської районної державної адміністрації.

4.3. Віднесення Новомаячківської селищної бібліотеки для дітей до відповідної групи по оплаті праці керівників та спеціалістів проводиться за результатами роботи за минулий рік відповідно до нормативно-правових актів Міністерства культури України, відділом культури і туризму Цюрупинської районної державної адміністрації.

4.4.  Атестація бібліотечних працівників проводиться відділом культури і туризму Цюрупинської районної державної адміністрації.

V. Керівництво
 Новомаячківської селищної бібліотеки для дітей

5.1.  Новомаячківську селищну бібліотеку для дітей очолює – завідуючий бібліотекою (або провідний бібліотекар). Завідуючий бібліотекою (або провідний бібліотекар) призначається  і звільняється з посади головою Новомаячківської селищної ради за погодженням начальника відділу культури і туризму Цюрупинської районної державної адміністрації.

5.2. Завідуючий бібліотекою (або провідний бібліотекар) організовує її роботу, несе персональну відповідальність за її результат.

5.3. Завідуючий бібліотекою (або провідний бібліотекар) видає накази в межах своєї компетенції.

5.4. При завідуючому бібліотекою (або провідному бібліотекареві ) можуть створюватися дорадчі органи для прийняття рішень з основних напрямів роботи Новомаячківської селищної бібліотеки для дітей.

5.5. Завідуючий бібліотекою (або провідний бібліотекар) забезпечує підготовку і вчасне подання до селищної ради та до відділу культури і туризму Цюрупинської районної державної адміністрації належної планово-звітної документації.

5.6. Завідуючий бібліотекою (або провідний бібліотекар) організовує підвищення кваліфікації кадрів, вивчає, аналізує, узагальнює і поширює передовий досвід бібліотечних закладів, запроваджує кращий вітчизняний та світовий досвід у практику роботи бібліотеки.

VІ. Припинення діяльності
 Новомаячківської селищної бібліотеки для дітей

6.1. Реорганізація, ліквідація бібліотеки здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

 Селищний голова                                                                    А.А. Костиря


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення № 335 ХІХ сесії
Новомаячківської
 селищної ради
від 23.03.2012 року

 

ПОЛОЖЕННЯ
Про Новомаячківську селищну бібліотеку для дорослих
Новомаячківської селищної ради

І. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблене у відповідності до Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» і визначає функціонування Новомаячківської селищної бібліотеки для дорослих.

1.2. Новомаячківська селищна бібліотека для дорослих підпорядкована Новомаячківській селищній раді, відділу культури і туризму Цюрупинської районної державної адміністрації

1.3.  Новомаячківська селищна бібліотека для дорослих формує, зберігає і організовує фонд документів, що визначає його структуру, організовує його циркуляцію і використання.

1.4. Новомаячківська селищна бібліотека для дорослих фінансується з бюджету Новомаячківської селищної ради в межах асигнувань передбачених на утримання бібліотечних та клубних закладів. Додаткове фінансування здійснюється за рахунок коштів, одержаних бібліотекою від господарської діяльності, надання платних послуг, пожертвувань та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

1.5. Новомаячківська селищна бібліотека для дорослих працює у взаємодії з бібліотеками усіх форм власності і підпорядкування, надає їм консультативно-методичну допомогу.

1.6.  Новомаячківська селищна бібліотека для дорослих не є юридичною особою.

ІІ. Організація обслуговування населення

2.1. Новомаячківська селищна бібліотека для дорослих забезпечує громадянам рівні права на бібліотечне обслуговування, незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних і релігійних переконань, місця проживання. Новомаячківська селищна бібліотека для дорослих здійснює свою діяльність виходячи з особистих, соціальних  та інших потреб жителів населених пунктів, що знаходяться на території Новомаячківської селищної ради в інформації, спілкуванні, забезпеченні своїх громадських прав.

2.2.    Новомаячківська селищна бібліотека для дорослих обслуговує населення смт Нова Маячка через абонемент, читальний зал, може здійснювати дистанційне обслуговування  засобами комунікацій.

2.3. Користувачі  Новомаячківської селищної бібліотеки для дорослих мають доступ до бібліотечного фонду. Бібліотека використовує наявні технічні можливості для здійснення віддаленого пошуку інформації.

ІІІ. Формування і використання бібліотечного фонду

3.1. Бібліотечний фонд Новомаячківської селищної бібліотеки для дорослих має бути універсального профілю і формується на різних носіях.

3.2. Фонд Новомаячківської селищної бібліотеки для дорослих включає найбільш повний репертуар документів і баз даних. Наукова, спеціальна та особливо цінна література, що надходить  в декількох або одному примірнику, найбільш важливі інформаційні бібліографічні документи зберігаються в спеціальних кімнатах, або спеціально обладнаних шафах.

3.3.   Новомаячківська селищна бібліотека для дорослих здійснює облік документів, що надходять до бібліотеки.

3.4. Облік документів, що вибувають з бібліотечного фонду (складання акту, виключення з форм обліку, довідково-бібліографічного апарату) здійснює бібліотека; зняття з балансового рахунку здійснюється бухгалтерією Новомаячківської селищної ради.

IV. Організаційні принципи

4.1.  Організацією засновником Новомаячківської селищної бібліотеки для дорослих є Новомаячківська селищна рада.

4.2.  Штатний розпис Новомаячківської селищної бібліотеки для дорослих затверджується Новомаячківською селищною радою, та погоджується начальником відділу культури та туризму Цюрупинської районної державної адміністрації.

4.3. Віднесення Новомаячківської селищної бібліотеки для дорослих до відповідної групи по оплаті праці керівників та спеціалістів проводиться за результатами роботи за минулий рік відповідно до нормативно-правових актів Міністерства культури України, відділом культури і туризму Цюрупинської районної державної адміністрації.

4.4.  Атестація бібліотечних працівників проводиться відділом культури і туризму Цюрупинської районної державної адміністрації.

V. Керівництво
 Новомаячківської селищної бібліотеки для дорослих

5.1.  Новомаячківську селищну бібліотеку для дорослих очолює – завідуючий бібліотекою (або провідний бібліотекар). Завідуючий бібліотекою (або провідний бібліотекар) призначається  і звільняється з посади головою Новомаячківської селищної ради за погодженням начальника відділу культури і туризму Цюрупинської районної державної адміністрації.

5.2. Завідуючий бібліотекою (або провідний бібліотекар) організовує її роботу, несе персональну відповідальність за її результат.

5.3. Завідуючий бібліотекою (або провідний бібліотекар) видає накази в межах своєї компетенції.

5.4. При завідуючому бібліотекою (або провідному бібліотекареві ) можуть створюватися дорадчі органи для прийняття рішень з основних напрямів роботи Новомаячківської селищної бібліотеки для дорослих.

5.5. Завідуючий бібліотекою (або провідний бібліотекар) забезпечує підготовку і вчасне подання до селищної ради та до відділу культури і туризму Цюрупинської районної державної адміністрації належної планово-звітної документації.

5.6. Завідуючий бібліотекою (або провідний бібліотекар) організовує підвищення кваліфікації кадрів, вивчає, аналізує, узагальнює і поширює передовий досвід бібліотечних закладів, запроваджує кращий вітчизняний та світовий досвід у практику роботи бібліотеки.

VІ. Припинення діяльності
 Новомаячківської селищної бібліотеки для дорослих

6.1. Реорганізація, ліквідація бібліотеки здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

 

Селищний голова                                                                        А.А. Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                Р І Ш Е Н Н Я

       ХІХ сесії шостого скликання

Від 23.03.12 р.                                               № 333

Смт.Нова Маячка

Про внесення змін до рішення ХУІ сесії

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 294 від 04.01.2012 року

 « Про селищну програму по благоустрою та

санітарному утриманню селища Нова Маячка на 2012 рік»

         Заслухавши інформацію в.о. головного бухгалтера Максимової В.О. про внесення змін до рішення ХУІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання № 294 від 04.01.2012 року « Про селищну програму по благоустрою та санітарному утриманню селища Нова Маячка на 2012 рік», керуючись ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні“ , селищна Рада

В И Р І Ш И Л А : 

1.  Внести зміни до рішення ХУІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 294 від 04.01.2012 року  « Про селищну програму по благоустрою та

санітарному утриманню селища Нова Маячка на 2012 рік», а саме до розділу

 « Фінансове забезпечення програми » та викласти його в такій редакції :

Фінансове забезпечення програми 

   Фінансове забезпечення програми здійснюється як за рахунок коштів державного бюджету так і за рахунок коштів селищного бюджету та інших джерел , не забезпечених законодавством у сумі  6 359  грн. :

Послуги на поховання невідомих і бездомних                                                                         2 015

Послуги кущерізки                                                                                                                           2 344

Придбання вапна для наведення належного санітарного стану

під»їздних шляхів у межах селища                                                                                             2 000

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

      питань соціально - економічного розвитку селища.

 Селищний голова                                                                               А.А.Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я

                                                            ХІХсесії шостого скликання

Від 23.03.12 р.                                               № 338

смт.Нова Маячка

 

Про перелік питань для розгляду                                                                                   

на сесіях Новомаячківської селищної ради

 та засіданнях постійних                                                                 

депутатських комісій на ІІ квартал                                                                                   

2012 року .

  

Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна Рада

 

В и р і ш и л а :

 

 

  1. Затвердити перелік питань для розгляду на сесіях Новомаячківської селищної  Ради у ІІ кварталі  2012 року (додаток 1).

 

  1. З переліком питань для розгляду на засіданнях постійних комісій селищної ради у  ІІ кварталі 2012 року погодитись  (додаток 2).

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії селищної ради та на секретаря ради Пісковцову І.І.

 

 Селищний голова                                                                А.А.Костиря

 

 Додаток № 1

До рішення ХІХ сесії шостого скликання 

№  338 від 23..03.2012 року

 
Питання для розгляду на сесіях селищної ради у ІІ кварталі 2012 року
 
Квітень

       1.    Про  оголошення місячника благоустрою та санітарного утримання селища

                                   Доповідає :  Кос В.І. – заступник селищного голови

Готують: постійна депутатська  комісія селищної ради з питань гуманітарної політики,гласності та зв»язків з громадськими організаціями

2.      Про хід виконання рішень сесій селищної Ради .

                                   Доповідає: секретар Ради – Пісковцова І.І.

Готують: робоча група.

3.      Блок земельних питань .                            

Травень

           1. Про виконання селищного бюджету за І квартал 2012 року

                    Доповідає  : Максимова В.О. – в.о. головного бухгалтера

  Готують:  постійна комісія селищної ради з питань  планування бюджету та фінансів, робоча група.

2. Про хід виконання рішень сесій .

Доповідає: секретар Ради – Пісковцова І.І.

Готуює : робоча група.

            3.  Блок земельних питань .

                                                                       Червень

 

            1 . Про  виконання програми економічного і соціального розвитку селища за І

                  півріччя 2012 року

                    Доповідає:   Костиря А.А.- селищний голова  

  Готують:  постійна комісія селищної ради з питань                                          

  соціально – економічного розвитку селища , робоча група.

2. Про хід виконання рішень сесій .

Доповідає: секретар Ради – Пісковцова І.І.

Готуює : робоча група.

 

      3.  Блок земельних питань .

      4.  Про перелік питань для розгляду на сесіях селищної Ради та засіданнях

           постійних депутатських комісійна  ІІ квартал 2012 року

                        Доповідає : секретар Ради – Пісковцова І.І.

                          Готує : робоча група

  

Додаток № 2

До рішення ХІХ сесії шостого скликання 

№ 338 від 23.03.2012 року

 

ПИТАННЯ

для розгляду на засіданнях постійних комісій селищної Ради у                      
ІІ кварталі 2012 року

Постійна комісія  з питань планування, бюджету, фінансів.

ІІ квартал

 1. Про виконання селищного бюджету за  І квартал  2012 року

Доповідає:  в.о. головного бухгалтера Максимова В.О.                              

 Готують : члени комісії

Питання, які розглядаються на кожному засіданні комісії:

- Контроль за виконанням рішень сесії  селищної  ради.

 по мірі необхідності.

- Розгляд заяв та листів громадян, підприємств, установ та організацій.

 по мірі необхідності.

- Участь у підготовці матеріалів з питань, що виносяться на розгляд сесії

 постійно.

Постійна комісія  мандатна, з питань депутатської діяльності та етики .

ІІ квартал

1.      Ознайомлення мешканців селища з рішеннями  сесій Новомаячківської селищної ради

Готують: члени комісії.

                              Доповідають : депутати селищної Ради

2.      Виконання депутатами доручень виборців та селищного голови

Готують: члени комісії.

                              Доповідають : депутати селищної Ради

 

Питання, які розглядаються на кожному засіданні комісії:

-         контроль за виконанням рішень сесії селищної ради по мірі необхідності;

-         розгляд заяв та листів громадян, підприємств, установ та організацій по мірі необхідності;

-         участь у підготовці матеріалів з питань, що виносяться на розгляд сесії .

 

  Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку селища 

ІІ квартал

1.      Про виконання  програми соціального та економічного розвитку селища Нова Маячка за І півріччя   2012 рік

Готують : члени комісії.

Доповідає:   Костиря Андрій Андрійович – селищний голова

 

2.      Про перелік питань для розгляду на сесійних засіданнях  Новомаячківської селищної ради у ІІІ кварталі 2012 року.

Готують : члени комісії.

Доповідає  Пісковцова Ірина Іванівна – секретар ради

 

Питання, які розглядаються на кожному засіданні комісії:

- Контроль за виконанням рішень сесії селищної  ради.

 по мірі необхідності.

- Розгляд заяв та листів громадян, підприємств, установ та організацій.

 по мірі необхідності.

-         Участь у підготовці матеріалів з питань, що виносяться на розгляд сесії                     (  постійно).

-          

Постійна комісія селищної ради з питань агропромислового комплексу земельних ресурсів , екології , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

І квартал

1. Про розгляд заяв та скарг мешканців селища

Доповідає: Полоніков О.А. -  – голова комісії                             

Готують : члени комісії

 

Питання, які розглядаються на кожному засіданні комісії:

- Контроль за виконанням рішень сесії селищної Ради.

 по мірі необхідності.

- Розгляд заяв та листів громадян, підприємств, установ та організацій.

 по мірі необхідності.

- Участь у підготовці матеріалів з питань, що виносяться на розгляд сесії .

  Постійна комісія з питань медицини , охорони здоров“я , материнства , дитинства та соціального захисту населення.

ІІ квартал

1.  Про підготовку до оздоровчого періоду на території селища Нова Маячка

Готують : члени комісії.

Доповідає : голова опікунської ради Колосовська Л.М.         

Питання, які розглядаються на кожному засіданні комісії:

- Контроль за виконанням рішень сесії селищної  ради.

 по мірі необхідності.

- Розгляд заяв та листів громадян, підприємств, установ та організацій.

 по мірі необхідності.

-         Участь у підготовці матеріалів з питань, що виносяться на розгляд сесії                     

(  постійно).

 

  Постійна комісія з питань гуманітарної політики , гласності та зв“язків з громадськими організаціями.

ІІ квартал

      1.   Про відзначення  пасхальних та травневих свят , відзначення Дня селища  .

Готують : члени комісії.

Доповідає:   Марченко І.А.. – директор Будинку культури

                                           

Питання, які розглядаються на кожному засіданні комісії:

- Контроль за виконанням рішень сесії селищної  ради.

 по мірі необхідності.

- Розгляд заяв та листів громадян, підприємств, установ та організацій.

 по мірі необхідності.

-         Участь у підготовці матеріалів з питань, що виносяться на розгляд сесії                       (  постійно).

  Постійна комісія у справах пенсіонерів , ветеранів та інвалідів

ІІ квартал

 

1.   Про розгляд звернень  ветеранів, пенсіонерів , інвалідів ВВВ

Готують : члени комісії.

                                 Доповідає : спеціаліст І категорії Колосовська Л.М.

2.   Про відзначення Дня Перемоги у ВВВ

                                Готують : члени комісії

                                Доповідає : директор БК Марченко І.А.         

Питання, які розглядаються на кожному засіданні комісії:

- Контроль за виконанням рішень сесії селищної  ради.

 по мірі необхідності.

- Розгляд заяв та листів громадян, підприємств, установ та організацій.

 по мірі необхідності.

- Участь у підготовці матеріалів з питань, що виносяться на розгляд сесії              

                (  постійно).

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                                                                                        Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                        ХІХ  сесії шостого скликання

Від 23.03.2012 р.                                                                                                            №  332

смт. Нова Маячка

Про внесення змін до рішення

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№  292  від 04.01.2012 року

“Про селищний бюджет на 2012 рік ”.

  Заслухавши  інформацію в.о. головного бухгалтера  Максимової В.О. , про внесення змін до рішення  ХУІ сесії Новомаячківської селищної ради  шостого скликання  № 292         від 04.02.2012 року “Про селищний бюджет на 2012 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України та згідно висновку РФУ №192   від  14.03.2012 року  ,селищна рада:

                                                      В И Р І Ш И Л А:

    1.Збільшити  видаткову частину по загальному фонду в сумі 8200 грн,за рахунок

         вільного залишку:                                         

         КФК  100203 «Благоустрій міст,сіл,та селищ»  2000 грн

         КЕКВ 1131  «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар » в сумі 2000  грн

          Березень

           +2000                             

      2.КФК  010116 «Органи місцевого самоврядування» в сумі  6200  грн                 

        КЕКВ 1134 «Оплата послуг » в сумі 1500 грн

        Березень

        +1500

        КЕКВ1131 « Предмети ,матеріали,обладнення та інвентар» в сумі  700 грн

        Березень

         +7000

       1140 «Видатки на відрядження» в сумі 4000 грн

        Березень

       +4000

3.Установити профіцит загального фонду селищного бюджету в сумі 100000 грн,що утворився за рахунок вільного залишку загального фонду селищного бюджету.Напрямком використання визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

4.Установити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 100000 грн.джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

5.Спрямувати кошти бюджету розвитку (спеціального фонду )селищного бюджету по

КФК 110204 «Палаци та будинки культури» в сумі 100000 грн.

КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт інших об»єктів « в сумі 100000 грн.

Березень

+100000

6.Збільшити  по спеціальному фонду видатки в сумі 50000 грн,за рахунок вільного залишку бюджету розвитку по:

7.КФК 110204 «Палаци та будинки культури» в сумі 30000 грн.

  КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт інших об»єктів» в сумі 30000 грн.

  Березень 

 +30000

8.КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» ва сумі 20000 грн.

 КЕКВ 2110 «Придбання обладнення і предметів довгострокового користування» в сумі 20000 грн.

Березень

+20000

9.Внести зміни до помісячного розпису видатків загального фонду селищного бюджету по:

 КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»

 КЕКВ 1111 «Заробітна плата»

 Березень   квітень   травень  червень  серпень  жовтень  листопад

 +37000       +24000    +10000   -19000    -30000    -15000    -7000

КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату»

Березень   квітень   травень   червень  серпень  жовтень  листопад

+13431    +8712       +3630      -6897      -10890    -5445       -2541

10.КФК 110204 «Палаци та будинки культури»

КЕКВ 1111 «Заробітна плата»

Квітень   травень   червень   жовтень   листопад  грудень

+5000      +5000     +5000       -5000        -5000       -5000

  КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату»

Квітень  травень    червень   жовтень   листопад  грудень

+1815      +1815      +1815       -1815       -1815      -1815

  11..Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  

       комісію  з питань планування бюджету та фінансів.

 Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                 Р І Ш Е Н Н Я

       ХІХ сесії шостого скликання

Від 23.03.12 р.                                               №  334

смт.Нова Маячка

Про розпорядження селищного голови                                                                

прийняті в міжсесійний період  

            Заслухавши інформацію селищного голови Костиря Андрія Андрійовича про розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період , відповідно до ст. 42   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

             Затвердити розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період  :

  1. З основної діяльності  з № 15 по № 23
  2. З особового складу  з  № 5  по №  11

( Перелік додається )

 Селищний голова                                                                А.А.Костиря

 

                                                                       ДОДАТОК

                                                                                   До рішення ХІХ сесії шостого скликання

                                                  № 334   від 23.03.12 р.

П Е Р Е Л І К

                                                                                 розпоряджень селищного голови, прийнятих в міжсесійний період

 

№№

п/п   Назва розпорядження                                                                         Індекс             Дата

З особового складу :

1. Про покладання виконання обоав»язків селищного голови   .                                 5           06.02.12

2. Про надання щорічної основної відпустки Кадирову А.В.                                           6          17.02.12

3. Про звільнення Петрик Ф.Т.                                                                                               7          17.02.12

4. Про доплату за вислугу років Дроздовій В.М.                                                                8          17.02.12

5. Про доплату за вислугу років Костіну М.Л.                                                                     9          22.02.12

6. Про надання щорічної основної відпустки Глущук О.Ф.                                          10         22.02.12

7. Про доплату за роботу в умовах ненормованого робочого дня

    Бірюк Д.С., Кадирову А.В.                                                                                                11        22.02.12

 

З основної діяльності :

1. Про результати проведення щорічної оцінки виконання посадовими

    особами Новомаячківської селищної ради покладених на них

    обов»язків і завдань за 2011 рік                                                                                15        02.02.12

2. Про план заходів із протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної

    дискримінації в селищі на 2012 рік                                                                           16       08.02.12

3. Про підготовку та відзначення в селищі Дня вшанування учасників

   бойових дій на території інших держав і 23-ї річниці виведення військ

    колишнього СРСР з Республіки Афганстан                                                           17        08.02.12

4. Про скликання ХУІІІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого

    скликання                                                                                                                        18        08.02.12            

5. Про виконання покарання у виді громадських робіт за вироком

    Цюрупинського районного суду відносно Хлистова Олексія

     Олексійовича                                                                                                                19         13.02.12

5. Про скликання ХУІІІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого

    скликання               

6. Про реєстрацію Повх Л.Г.                                                                                         20          23.02.12

7. Про план заходів   щодо забезпечення прав дітей у селищі                         21          24.02.12      

8. Про виконання покарання у виді громадських робіт за вироком

    Цюрупинського районного суду відносно Кальченко Д.М.                            22          24.02.12

9. Про реєстрацію Жидкевича Ю.Л.                                                                        23          29.02.12                                                                                          

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                       Р І Ш Е Н НЯ

ХІХ сесії шостого скликання

Від 23.03.2012  р.                                              №   337

Смт. Нова Маячка

Про включення до переліку комунальної

власності дитячого садка.                                                                                              

              Заслухавши інформацію спеціаліста І кат з юридичних питань Яковенко А.М , керуючись ст. ст. 26, 29, 60 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

               В И Р І Ш И Л А:

 1.      Дитячий садок в смт. Нова Маячка, вул. Садова, 150  включити до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади Новомаячківської селищної ради.

2.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря  

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

        Р І Ш Е Н НЯ

ХІХ  сесії шостого скликання

Від  23.03.2012  р.                                              №   336

Смт. Нова Маячка

Про прийняття у комунальну власність

Будівлі дитячого садка.                                                                                       

              Заслухавши інформацію спеціаліста І кат з юридичних питань Яковенко А.М., розглянувши ухвалу Цюрупинського районного суду , враховуючи мирову угоду між Новомаячківською селищною радою та Хлистовим В.Д., керуючись  ст. 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

               В И Р І Ш И Л А

1. Прийняти у комунальну власність територіальної громади Новомаячківської селищної ради  будівлю дитячого садка в смт. Нова Маячка, вул. Садова, 150 .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХІХ  сесії  шостого скликання

Від 23.03.2012 р.                                               №   342

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення  технічної

документації на  земельні ділянки

для безоплатної передачі у спільну сумісну власність

для будівництва та обслуговування житлових будинків.

 Розглянувши заяву гр. Масаковської Любов Василівни та Жихарєва Сергія Петровича щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право спільної сумісної власності на земельну ділянку гр. Масаковській Любов Василівні та Жихарєву Сергію Петровичу для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,  розташованої в смт Нова Маячка та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії  Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 89, 116, 118, 120, 121, 122, 125  Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Масаковській Любов Василівні та Жихарєву Сергію Петровичу  на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право спільної сумісної власності на земельну ділянку загальною орієнтовною площею 0,15 га , в тому числі: 

 - 0,15 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

 розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. 1 Травня,40.

2. Остаточну площу земельних ділянок, які передаються у приватну власність громадянам, зазначеним у даному рішенні, визначити за результатами кадастрових зйомок.

3. Гр. Масаковській Любов Василівні та Жихарєву Сергію Петровичу замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради .

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                                                        А.А.Костиря 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХІХ сесії  шостого скликання

Від 23.03.2012 р.                                                             №   341

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення 

технічної документації

на  земельні ділянки

для безоплатної передачі у власність

для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд.

Розглянувши заяву гр.  Мартинова Дмитра Миколайовича, Трюхан Миколи Івановича щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд гр. Мартинову Дмитру Миколайовичу, Трюхан Миколі Івановичу розташованих в смт Нова Маячка заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 120, 121, 122,  125,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл гр. Мартинову Дмитру Миколайовичу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Леніна,46.

1.1.Гр. Мартинову Дмитру Миколайовичу замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

1.2. В зв’язку з прийняттям даного рішення вважати таким, що втратили чинність:

-  пункт 2, 2.1, 2.2  рішення Новомаячківської селищної ради №464 від 15.11.2007 р «Про затвердження технічної документації  із землеустрою та надання  земельних ділянок у власність»; (смерть заявника Прудської Надії Дмитрівни)

- пункт 7 рішення Новомаячківської селищної ради №311 від 12.01.2012 р «Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду». (договір дарування будинку заявниками)

2. Надати дозвіл гр. Трюхан Миколі Івановичу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Пролетарська,171.

2.1.Гр. Трюхан Миколі Івановичу замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХІХ сесії  шостого скликання

Від 23.03.2012 р.                                               № 340

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою

щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду.

 

Розглянувши заяви гр. Каплюк Тетяни Володимирівни, Лелеко Ірини Василівни, Піддубного  Сергія Вікторовича про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Каплюк Тетяні Володимирівні, Лелеко Ірині Василівні,  Піддубному Сергію  Вікторовичу та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради  з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 40, 93, 116, 120, 122, 123, 124,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про оренду землі» (зі змінами та доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

            В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Каплюк Тетяні Володимирівні за адресою: вул. Леніна,18 смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 3% від нормативної грошової оцінки землі.

2. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку гр. Лелеко Ірині Василівні за адресою: вул. Пролетарська,80, смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 25 років. Орендна плата – 3% від нормативної грошової оцінки землі.

 3. . Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку гр. Піддубному Сергію Вікторовичу за адресою: вул. Пролетарська,118, смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 25 років. Орендна плата – 3% від нормативної грошової оцінки землі.

 

3. Гр. гр. Каплюк Тетяні Володимирівні, Лелеко Ірині Василівні, Піддубному Сергію Вікторовичу в місячний термін з дня прийняття даного рішення замовити в  землевпорядній організації технічну документацію вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.   

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                           А.А.Костиря 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХІХ сесії шостого скликання

Від 23.03.2012 р.                                                                                                             №   339

Смт.Нова Маячка

Про внесення змін до договорів оренди

земельних ділянок.

             Заслухавши заяву приватного підприємця Костирі Любов Петрівни, інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., протокол постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів керуючись ст.12, 201, 206  Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», технічною документацією з нормативної грошової оцінки земель смт Нова Маячка та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

ВИРІШИЛА: 

1.В зв’язку зі зміною нормативної грошової оцінки земель смт Нова Маячка внести зміни до договору оренди землі від 20 січня 2009 року №040972900001 під розміщення магазину, орендар пп Костиря Любов Петрівна, адреса земельної ділянки Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. 1 Травня,135, загальною площею 0,0200 га, а саме:

- в розділі «Об’єкт оренди» п.5 викласти в такій редакції «Нормативна грошова оцінка

земельної ділянки становить 28521,92 грн»;

 - в розділі «Орендна плата» пункт 9 викласти в такій редакції :

            «Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 10,00% від          нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 2852,2 грн.   

            ( дві тисячі вісімсот п’ятдесят дві грн. 20 коп.) на рік»;

- в пункті 11 друге речення викласти в такій редакції «Орендна плата вноситься

            щомісячно рівними частками не пізніше 25 числа звітного місяця».

2. При внесенні змін до договорів оренди та при укладенні нових передбачити розділ «Умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки».

3.Спеціалісту земельного відділу Бердага А.В. дане рішення довести до відома орендаря приватного підприємця Костирю Любов Петрівну.

4.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                          А.А. Костиря               

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Херсонської області

Цюрупинського району

РІШЕННЯ

ХУІІІ сесії шостого скликання

№ 343

Від 23. 03. 2012року

Смт Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення технічної документації

щодо відведення земельної ділянки в оренду

Новомаячківському радгосп-робкоопу.

            Розглянувши заяву голови правління Новомаячківського радгосп-робкоопу Пісковцова А.В. про дозвіл на виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки в оренду Новомаячківському радгосп-робкоопу під розміщення заготівельного складу магазину, інформацію спеціаліста І категорії селищної ради по земельним питанням О.В. Компанець, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись ст. 12, 38, 93, 116, 122, 123, 124, п.12 Розділу Х «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Земельного Кодексу України, Закону України «Про оренду землі» (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України) та ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” селищна рада

 ВИРІШИЛА:

1.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування Новомаячківському радгосп-пробкоопу під розміщення заготівельного складу магазину за адресою: Цюрупинський район, Херсонська область,  смт. Нова Маячка, вул. Леніна,47 загальною  площею 0,03 га.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – в розмірі 10,00% від нормативної грошової оцінки землі. 

2. Голові правління Новомаячківського радгосп-робкоопу Пісковцову А.В.    замовити в землевпорядній організації технічну документацію щодо відведення земельної ділянки в оренду та після відповідних погоджень  надати до селищної ради для укладення договору оренди.

3..Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів.

Селищний голова                                                                                         А.А.Костиря