Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІІІ сесії сьомого скликання

Від 22.12.17 р.                                              № 401

смт Нова Маячка

 

Про затвердженняпорядкупродажуземельнихділянок несільськогосподарського

призначення, на яких розташовані об’єктинерухомого майна,                                                                                               

    що є власністю фізичнихта юридичних осіб

    З метою забезпечення гарантій та прав на набуття права власності на землю й захисту прав територіальної громади з розвитку ринку землі, врегулювання земельних відносин щодо продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю фізичних та юридичних осіб, збільшення реальних надходжень до міського бюджету, відповідно до статей 12, 83, 116, 127, 128, 129 Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність», Постанов Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 року № 381 «Про затвердження порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності», від 11.10.2002 року № 1531 «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення» та керуючись статтею статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

ВИРІШИЛА:

 

1.    Затвердити Порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю фізичних та юридичних осіб (додається).

 

2.    Встановити, що:

-    при продажу земельних ділянок під об’єктами нерухомості авансовий внесок складає не більше 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеною за нормативно грошовою оцінкою земельної ділянки;

-    строки та порядок внеску регулюються договором про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

 

Контроль  за виконанням даного  рішення покласти на  постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

       Новомаячківський селищний голова                                                               В.І.Кос


                                                                                       Додаток

До рішення ХХХІІІ сесії   Новомаячківської        

селищної  ради сьомого скликання від  22.12. 2017 року № 401

 

ПОРЯДОК

продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення,

на яких розташовані об’єкти нерухомого майна,

що є власністю фізичних та юридичних осіб

 

І. Загальні положення

    1.1. Порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю фізичних та юридичних осіб (надалі – Порядок) – розроблений відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність», Постанов Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 року № 381  «Про затвердження порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності», від 11.10.2002 року № 1531 «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення» та інших актів чинного законодавства.

    1.2. Об'єктами продажу є земельні ділянки несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Норми цього Порядку поширюються на земельні ділянки, які розташовані в межах смт Нова Маячка та належать до категорії земель, що можуть бути передані у власність згідно чинного законодавства України.

    1.3.   Суб'єктами правовідносин з продажу земельних ділянок є:

    Продавець – Новомаячківська селищна рада в межах повноважень, визначених чинним законодавством України.

    Покупці – громадяни, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які є власниками об'єктів нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках в смт Нова Маячка.

    1.4. Продаж земельних ділянок у власність здійснюється за заявами (клопотаннями) власників об'єктів нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках в смт Нова Маячка.

    1.5. Продаж земельних ділянок за заявами (клопотаннями) зацікавлених осіб полягає в передачі права власності на земельну ділянку покупцю за ціною, визначеною на підставі експертної грошової оцінки відповідно до встановленого чинним законодавством порядку.

    1.6. Підготовку проектів рішень селищної ради про продаж (відмову в продажу) земельних ділянок під власним майном, забезпечує спеціаліст з земельних питань (землевпорядник) Новомаячківської селищної ради.

    1.7.  Укладення договорів про сплату авансового внеску, контроль за сплатою авансового внеску та надходження коштів від продажу земельних ділянок забезпечує головний бухгалтер Новомаячківської селищної ради. Замовлення експертної грошової оцінки після проведення конкурсного відбору з метою визначення ціни земельної ділянки здійснює Новомаячківська селищна рада.

    1.8. Цей Порядок не поширюється на продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації.

 

ІІ. Порядок подання, розгляду та підготовки документів

 для продажу земельних ділянок громадянам та юридичним особам

    2.1. Громадяни, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність (під власним майном), подають заяву (клопотання) до Новомаячківської селищної ради.

    2.2. У заяві (клопотанні) зазначаються місце розташування земельної ділянки, її цільове призначення, розміри та площа, а також згода на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки на виконання робіт з виготовлення звіту про експертну грошову оцінку вартості земельної ділянки.

     До заяви (клопотання) додаються:

     а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності), та документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд);

     б) копія установчих документів для юридичної особи, а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу;

     в) свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця у разі продажу земельної ділянки фізичній особі - підприємцю (нотаріально завірену копію);

     г) витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

    2.3. У разі подання заяви (клопотання) про продаж земельної ділянки іноземними державами, іноземними юридичними особами або спільними підприємствами, заснованими за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, розгляд клопотання і продаж земельних ділянок здійснюється Новомаячківською селищною радою після отримання погодження Кабінету Міністрів України.

    2.4. Новомаячківська селищна рада у місячний строк розглядає заяву (клопотання) і приймає рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (якщо такий проект відсутній) та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки (крім земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд) чи про відмову в продажу із зазначенням обґрунтованих причин відмови.

    2.5. Перелік підстав для відмови в продажу земельної ділянки: 

    а) неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки;

    б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

    в) якщо щодо суб'єкта підприємницької діяльності порушена справа про банкрутство або припинення його діяльності;

    г) встановлена      Земельним кодексом України заборона на передачу земельної ділянки у приватну власність;

    ґ) відмова від укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

    Рішення про відмову продажу земельної ділянки може бути оскаржено в суді.

    2.6.  Заява (клопотання) з доданими документами передається до розгляду на   постійну депутатську комісію  комісію  з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

    2.7.  Постійну депутатська комісія  з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів  протягом 15 днів розглядає заяву (клопотання) та надає відповідні пропозиції та зауваження щодо проведення експертної оцінки та продажу земельної ділянки.

    2.8. У разі наявності правових підстав для продажу земельної ділянки та відповідності поданих матеріалів та документів законодавству України, а також цьому Порядку, спеціаліст з земельних питань (землевпорядник) Новомаячківської селищної ради за результатами опрацювання заяви (клопотання) готує проект рішення Новомаячківської селищної ради про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

    2.9. Рішення Новомаячківської селищної ради  про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є підставою для проведення експертної грошової оцінки  та укладення між Новомаячківською селищною радою та заявником договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки згідно типового договору (додається).

    2.10. Кошти в рахунок авансового внеску в розмірі не більше 20 відсотків вартості нормативної грошової оцінки земельної ділянки, сплачуються громадянином, фізичною особою-підприємцем або юридичною особою в 10-денний термін після укладання відповідного договору.

    2.10. Сплата заявником авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки є підставою для виготовлення Новомаячківською селищною радою  через спеціалізовану експертну організацію експертної грошової оцінки вартості земельної ділянки, рецензування звіту, а також проведення державної землевпорядної експертизи у випадках, визначених законодавством України.

    2.11. Вартість проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки не може бути більшою ніж авансовий внесок покупця такої ділянки. Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки.

               

ІІІ. Підготовка та проведення експертної грошової оцінки

вартості земельної ділянки

    3.1. Після укладення договору про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки та надання заявником документа, що підтверджує сплату цього внеску,  організовує проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

    3.2. З метою підготовки земельної ділянки до продажу, заявник подає до Новомаячківської селищної ради  документи та вихідні дані, необхідні для виконання експертної грошової оцінки земельної ділянки, а саме:

- засвідчені нотаріально копії установчих документів, витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з відображенням відомостей про наявність або відсутність даних про порушення провадження у справі про банкрутство, про перебування у процесі припинення діяльності станом на час подання заяви (для юридичних осіб);

- витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з відображенням відомостей про наявність або відсутність даних про порушення провадження у справі про банкрутство, про перебування у процесі припинення або перебування у процесі припинення підприємницької діяльності станом на час подання заяви, копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи доходів і зборів та мають відмітку в паспорті громадянина України) (для фізичних осіб – підприємців);

- копія документа, що посвідчує особу, та копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи доходів і зборів та мають відмітку в паспорті громадянина України) (для фізичних осіб);

- нотаріально засвідчені копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку (при наявності);

- копію витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

- нотаріально засвідчені копії правовстановлюючих документів на будівлі і споруди, розміщені на земельній ділянці (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу тощо);

- копію технічного паспорта на будівлі та споруди, розміщені на земельній ділянці;
- копія проектної документації об’єкту будівництва (техніко-економічні показники, кошторис тощо) (при наявності);

- план земельної ділянки масштабу 1:500, що відповідає існуючій ситуації на земельній ділянці з нанесеними межами земельної ділянки та червоними лініями.

    За необхідності, додатково можуть надаватись й інші документи, не зазначені у пункті 3.2 цього Порядку.

    3.3. Роботи з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюються суб'єктом господарювання, який має дозвільні документи на виконання землеоціночних робіт, відповідно до Закону України «Про оцінку землі» та інших нормативно-правових актів. Відбір таких суб'єктів господарювання проводиться відповідно до вимог законодавства України про публічні закупівлі. Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок підлягають рецензуванню у встановленому порядку. 

    3.4. Роботи з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюються після подання заявником документів та вихідних даних, зазначених у пункті 3.2 цього Порядку, до Новомаячківської селищної ради .

    3.5. Новомаячківська селищна рада, як замовник експертної грошової оцінки, має право направляти звіт з експертної грошової оцінки вартості земельної ділянки:

- на рецензування до оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
- на добровільну Державну експертизу землевпорядної документації, або вимагати отримання висновку Державної експертизи землевпорядної документації від виконавців експертної грошової оцінки.

    3.6. Після отримання звіту про експертну грошову оцінку вартості земельної ділянки Новомаячківськ селищна рада письмово повідомляє заявника про необхідність подання заяви про продаж земельної ділянки.

    3.7. З метою прийняття селищною радою рішення про продаж земельної ділянки заявник подає такі документи:

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений у встановленому порядку (другий примірник), у разі якщо земельна ділянка раніше не передана в оренду заявнику;

- звіт про експертну грошову оцінку вартості земельної ділянки;

- рецензія на звіт про експертну грошову оцінку вартості земельної ділянки, у разі проведення рецензування;

- позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації – у разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законодавством;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

- оригінал витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з відображенням відомостей про наявність або відсутність даних про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи, про перебування юридичної особи в процесі припинення або перебування фізичної особи - підприємця у процесі припинення підприємницької діяльності станом на час подання заяви (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців);

    3.8. За бажанням заявника та за згодою селищної ради ради придбання земельної ділянки може здійснюватися з розстроченням платежу, але не більше ніж на п'ять років. В такому випадку, в заяві заявник вказує бажаний період розстрочення платежу, який може бути скоригований рішенням селищної ради про продаж земельної ділянки.

 

IV. Підготовка та прийняття рішення про продаж земельної ділянки

    4.1. На підставі заяви (клопотання) та поданих документів спеціаліст з земельних питань (землевпорядник) селищної ради готує проект рішення селищної ради про продаж земельної ділянки, який направляється на розгляд постійної депутатської комісії  з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів селищної ради. У разі розстрочення сплати вартості земельної ділянки проект рішення погоджується з постійною комісією міської ради з питань бюджету і фінансів. 

    4.2. Рішення про продаж земельної ділянки або про відмову у продажу земельної ділянки приймає селищна  рада в порядку, встановленому Регламентом  Новомаячківської селищної ради. 

    4.3. Рішенням Новомаячківської селищної ради про продаж земельної ділянки: 

- затверджується звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

- затверджуються ціна земельної ділянки та умови її продажу. 

    4.4. Рішенням про продаж земельної ділянки може бути передбачено розстрочення платежу за земельну ділянку в порядку, встановленому законодавством України. 

    4.5. Рішенням селищної ради про продаж земельної ділянки, відповідно до якого заявник повинен укласти договір купівлі-продажу землі встановлюється, що рішення втрачає чинність після закінчення терміну дії експертної грошової оцінки. У разі якщо протягом цього строку заявник не уклав договір купівлі-продажу, та/або у разі якщо заявник відмовляється від укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом цього строку, сплачений авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки, у таких випадках не повертається.

   4.6. Під відмовою заявника від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки мається на увазі ухилення та не підписання заявником договору купівлі-продажу земельної ділянки (з його нотаріальним посвідченням) протягом терміну дії експертної грошової оцінки з дня прийняття рішення селищної ради про продаж земельної ділянки.

   4.7. Рішення селищної ради про продаж земельної ділянки передається заявнику.

 

V. Порядок укладання договорів купівлі-продажу та розрахунків при продажі земельних ділянок без проведення земельних торгів

   5.1. Рішення селищної ради про продаж земельної ділянки є підставою для укладення договору купівлі – продажу земельної ділянки.

   5.2. Новомаячківська селищна рада, від імені якої діє селищний голова чи секретар селищної  ради (в разі виконання секретарем обов’язків селищного голови) укладає з покупцем договір купівлі – продажу земельної ділянки, який підлягає нотаріальному посвідченню.

   5.3. Всі витрати за нотаріальне оформлення договору купівлі – продажу земельної ділянки покладаються на Покупця.

   5.4. Розрахунки за придбання земельної ділянки можуть здійснюватися з розстроченням платежу за згодою сторін за умови погодження з постійною комісією міської ради з питань бюджету і фінансів, але не більше ніж на п’ять років, при умові:

- сплати покупцями протягом 30 календарних днів після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу не менш як 50 відсотків частини платежу, що зараховується до місцевого бюджету;

- встановлення відповідно до законодавства заборони на продаж або інше відчуження покупцем земельної ділянки до повного розрахунку за договором купівлі-продажу.

    5.5. Розрахунок з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки здійснюється шляхом погашення суми розстроченого платежу рівними частинами не рідше ніж один раз у три місяці згідно з графіком, який є невід’ємною частиною договору купівлі-продажу, або одноразово у повному обсязі у строк, який не перевищує трьох місяців після внесення першого або чергового платежу. При цьому під час визначення розміру платежу враховується індекс інфляції, встановлений Держкомстатом України за період з місяця, що настає за тим, у якому внесено перший платіж, по місяць, що передує місяцю внесення платежу.

    5.6. Прострочення погашення частини платежу більш як на два місяці є підставою для припинення розстрочення платежу за придбання земельної ділянки. Залишок платежу підлягає стягненню продавцем у порядку, встановленому чинним законодавством України.

    5.7. Право власності на придбану земельну ділянку виникає після державної реєстрації речового права на земельну ділянку. Державна реєстрація речового права на земельну ділянку здійснюється після сплати покупцем повної вартості земельної ділянки або 50 відсотків вартості земельної ділянки при розстроченні платежу.

    5.8. При порушенні покупцем фінансових зобов’язань щодо виконання умов договору купівлі-продажу покупець сплачує пеню у розмірі п’ятикратної облікової ставки Національного банку України. 

    5.9. У разі відмови покупця від укладання договору купівлі-продажу сплачені кошти (авансовий внесок) не повертаються, якщо відмова не пов’язана з порушенням зобов’язань продавцем.
    5.10. У разі, якщо покупець після підписання договору купівлі-продажу відмовиться прийняти у власність придбану земельну ділянку, продавець має право вимагати прийняття покупцем у власність об’єкта купівлі-продажу та сплати його повної вартості, штрафних санкцій у розмірі п’яти відсотків вартості земельної ділянки, відшкодування збитків, завданих затримкою виконання взятих на себе зобов’язань або відмовою від договору купівлі-продажу.

    5.11. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів до банківської установи на обумовлені договором рахунки як плату за придбану земельну ділянку.
    5.12. Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається. 

    5.13. Підставою для припинення обтяження прав покупця на земельну ділянку є довідка про повне виконання грошового зобов’язання за договором купівлі-продажу та сплати (у разі наявності) штрафних санкцій, визначених договором купівлі-продажу, яку видає бухгалтерія Новомаячківської селищної ради на підставі звернення покупця земельної ділянки. 

    5.14. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок у смт Нова Маячка, зараховуються до селищного бюджету у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

 

Новомаячківський селищний голова                                                              В.І.Кос                                                        

                                                                                                                 

 

                                                                                                                     Додаток 

                                                                                          до Порядку продажу земельних ділянок 

                                                                                          несільськогосподарського призначення, 

                                                                                          на яких розташовані об’єкти нерухомого 

                                                                                          майна, що є власністю фізичних та 

                                                                                          юридичних осіб

 

ДОГОВІР № ___

про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки

 

смт Нова Маячка                                                                                                          «___» __________20__ року

 

Новомаячківська селищна рада, Олешківського району, Херсонської області, в особі селищного голови ___________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що знаходиться за адресою: смт Нова Маячка, Олешківського району, Херсонської області, вул. Соборна, 119, ідентифікаційний код: ____________, в подальшому «ОДЕРЖУВАЧ», з однієї Сторони, та _______________________________________________, в особі _________________________,

(повна назва юридичної або фізичної особи), ідентифікаційний номер (код)                          (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі __________________, надалі «ПЛАТНИК», з іншої Сторони, керуючись взаємною згодою та статтею 128 Земельного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:


1. Предмет договору

     1.1. ПЛАТНИК зобов'язується перерахувати ОДЕРЖУВАЧУ авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею ______га, яка знаходиться в смт Нова Маячка, Олешківського району, Херсонської області, вул.____________________, цільове призначення якої: ____________________________________________, а ОДЕРЖУВАЧ зобов'язується за рахунок частини коштів авансового внеску здійснити оплату робіт з проведення експертної грошової оцінки цієї земельної ділянки та провести зарахування залишку коштів авансового внеску (зменшеного на суму, витрачену на проведення експертної грошової оцінки) в рахунок оплати ПЛАТНИКОМ ціни договору купівлі – продажу земельної ділянки, що буде укладений між ПЛАТНИКОМ та Новомаячківською селищною радою.

1.2. Згідно витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, виданого відділом Держгеокадастру в Олешківському районі Херсонської області «___»_________20__р. №____ нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить ______ грн.____коп. (_____________________________________________________).

                                          2. Сума та порядок оплати авансового внеску

     2.1. Авансовий внесок, що підлягає перерахуванню ПЛАТНИКОМ, становить ______ відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, вказаної в п. 1.2. Договору або в грошовому виразі______грн. ___ коп.(_______________________________).       

     2.2. Перерахування ПЛАТНИКОМ авансового внеску здійснюється не пізніше 10 (десяти) календарних днів після укладення Договору.

Авансовий внесок сплачується ПЛАТНИКОМ в безготівковому порядку, шляхом перерахування (переказу) коштів на банківський рахунок за такими реквізитами:

Одержувач: ___________________________________________________________________________.          

Призначення платежу: Авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки на вул._______________ в смт Нова Маячка .

2.3. ПЛАТНИК, не пізніше 3 (трьох) банківських днів після перерахування авансового внеску зобов'язаний представити ОДЕРЖУВАЧУ оригінал примірника платіжного доручення (квитанції) про перерахування коштів.

3. Використання коштів авансового внеску

3.1. Після перерахування ПЛАТНИКОМ коштів авансового внеску ОДЕРЖУВАЧ, на підставі частини 8 статті 128 Земельного кодексу України, укладає з суб'єктом оціночної діяльності, який визначений на конкурентних засадах та має ліцензію на виконання землеоціночних робіт, договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, зазначеної в цьому Договорі, та оплачує за рахунок коштів авансового внеску вартість робіт з проведення її експертної грошової оцінки.

3.2. Кошти авансового внеску, за вирахуванням суми, сплаченої за виконання робіт по визначенню експертної грошової оцінки земельної ділянки, після підписання між Новомаячківською селищною радою та ПЛАТНИКОМ договору купівлі – продажу земельної ділянки перераховуються ОДЕРЖУВАЧЕМ на відповідний казначейський рахунок Новомаячківської селищної ради в рахунок оплати ціни продажу земельної ділянки, що буде зазначена в договорі купівлі –продажу земельної ділянки.

3.3. Якщо перерахована ПЛАТНИКОМ сума авансового внеску буде:

більшою за загальну суму, яку буде сплачено за виконання робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки (за рахунок авансового внеску) та суму коштів, яку необхідно буде сплатити ПЛАТНИКУ в рахунок оплати ціни договору купівлі – продажу земельної ділянки, залишок коштів авансового внеску перераховується органом Державного казначейства до відповідного бюджету на рахунку якого обліковується надходження коштів від продажу землі;

меншою за загальну суму, яку буде сплачено за виконання робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки (за рахунок авансового внеску) та суму коштів, яку необхідно буде сплатити ПЛАТНИКУ в рахунок оплати ціни договору купівлі – продажу земельної ділянки, ПЛАТНИК проводить доплату коштів, яких не вистачає для проведення оплати ціни договору купівлі – продажу земельної ділянки, в сумі та в строки, що будуть зазначені в договорі купівлі – продажу земельної ділянки.

3.4. У разі відмови ПЛАТНИКА від укладення договору купівлі – продажу земельної ділянки перераховані ним кошти авансового внеску йому не повертаються, а зараховуються в дохід місцевого бюджету.

4. Заключні положення

4.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і є дійсним до моменту його остаточного виконання або припинення (розірвання).

4.2. Договір є чинним впродовж всього строку його дії і не може бути розірваним Сторонами в односторонньому порядку, за виключенням випадків, вказаних у цьому Договорі.

4.3. У разі, якщо ПЛАТНИК порушить строки перерахування авансового внеску, які вказані в п. 2.2. цього Договору, більше, ніж на 15 (п'ятнадцять) календарних днів, даний Договір вважається розірваним ОДЕРЖУВАЧЕМ в односторонньому порядку. Про розірвання Договору в односторонньому порядку ОДЕРЖУВАЧ направляє ПЛАТНИКУ відповідне письмове повідомлення, в якому зазначається причина розірвання Договору та дата, з якої Договір вважається розірваним ОДЕРЖУВАЧЕМ в односторонньому порядку.

4.4. Розірвання Договору в односторонньому порядку є підставою для скасування прийнятих селищною радою рішень щодо надання ПЛАТНИКУ дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

4.5. Умови цього Договору мають однакову зобов'язальну силу для його Сторін і можуть бути змінені Сторонами тільки за їх взаємною згодою.

4.6. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за даним Договором третій стороні.

4.7. Питання, що стосуються виконання Сторонами умов цього Договору і не знайшли відображення в Договорі, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України. Спори, що виникають при виконанні умов цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а при недосягненні згоди в судовому порядку.

4.8. Цей Договір укладено Сторонами українською мовою, у двох примірниках – по одному примірнику для кожної з Сторін, що мають однакову юридичну силу.

 

5. Реквізити та підписи сторін:

 

ОДЕРЖУВАЧ:                                                                                              ПЛАТНИК:

 Підписи сторін 

«ОДЕРЖУВАЧ»                                                                                             «ПЛАТНИК»

_________________                                                  ________________         
    М. П.                                                                      М. П. (за наявності печатки)
 

 

  

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІІІ сесії сьомого скликання

Від 22.12.17 р.                                              №  409

смт Нова Маячка

 

Про затвердження положення

про конкурсний відбір суб’єктів

оціночної діяльності.

.

 

            З метою визначення на конкурентних засадах суб’єкта оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись ст.12,127,128 Земельного Кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 381 «Про затвердження порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу та придбання земельної ділянки державної та комунальної власності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу (додаток 1).

 2. Затвердити склад конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу (додаток 2).

3. Затвердити Типовий договір на проведенняекспертноїгрошовоїоцінкиземельноїділянкинесільськогосподарськогопризначення на якій розташовано об’єкти нерухомого майна (додаток 3).

4.   Контроль  за виконанням даного  рішення покласти на  постійну депутатську комісію  комісію  з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Новомаячківський селищний голова                                          В.І.Кос

 

 

 

                                                                                                                   ДОДАТОК 1

до рішення ХХХІІІ сесії Новомаячківської селищної 

ради сьомого скликання від 22.12..17 р.   № 409

Положення

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок в смт Нова Маячка, що підлягають продажу

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, яким доручається у випадках, передбачених чинним законодавством України, проведення експертної оцінки земельних ділянок на території смт Нова Маячка для продажу Новомаячківською селищною  радою земельних ділянок. Відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією. Всі процедурні питання по підготовці та проведенню конкурсу здійснює Новомаячківська селищна  рада.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

 - виконавці  робіт із оцінки земель (далі виконавці) – суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на провадження відповідних  видів господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

- конкурсна документація – конкурсна пропозиція та підтвердні документи, передбачені умовами конкурсу, що подаються до конкурсної комісії;

- конкурсна   пропозиція учасника конкурсу щодо вартості та строку виконання послуг з виконання робіт із  оцінки земель;

 

- підтвердні документи - документи, які визначають правовий статус претендента, підтверджують його право на виконання послуг з виконання робіт із  оцінки земель,  а також документи, що підтверджують відповідність конкурсної пропозиції умовам конкурсу;

 

- претендент - суб’єкт господарювання, який подав до конкурсної комісії необхідну документацію, передбачену умовами конкурсу;

 

- умови конкурсу - обов’язковий для претендентів перелік вимог, які необхідно виконати для участі у конкурсі;

 

- учасник конкурсу - претендент, підтвердні документи якого відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі в конкурсі.

 

 1.3. Конкурсний відбір виконавців здійснюється конкурсною комісією (далі – комісія,. утвореною Новомаячківською селищною радою.

 

Комісія утворюється у складі п’яти осіб, з числа яких призначаються голова комісії та секретар.

 

1.4. Основними завданнями та функціями комісії є:

визначення умов проведення конкурсу;

визначення строку проведення конкурсу;

опублікування інформації про проведення конкурсу;

розгляд поданих претендентом підтвердних документів

визначення учасників конкурсу;

розгляд конкурсних пропозицій;

визначення переможців конкурсу;

визнання конкурсу таким, що не відбувся;

складання протоколів про результати проведення конкурсу, підготовка та подання їх на затвердження організатору земельних торгів.

 

1.5. Очолює комісію голова.

Голова комісії у межах наданих повноважень:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених цим Порядком;

у разі порушення вимог цього Порядку в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації письмово повідомляє претендента про недопущення його до участі в конкурсі із зазначенням обґрунтованих підстав відмови;

у разі необхідності залучає до роботи комісії експертів та консультантів.

 

1.6. Секретар комісії:

готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

забезпечує виконання доручень голови комісії;

оформляє протоколи засідань комісії.

 

1.7. На період відсутності голови та/або секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження покладаються рішенням організатора земельних торгів на одного з членів комісії. На період довготривалої відсутності інших членів комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) за рішенням селищної ради відбувається заміна тимчасово відсутніх членів комісії.

2. Підготовка до проведення конкурсу

2.1. Інформація про проведення конкурсу з відбору виконавців готується комісією і повинна містити:

мету проведення робіт;

дані про земельні ділянки:

місце розташування;

орієнтовний розмір;

цільове призначення;

умови конкурсу;

перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців;

строк подання конкурсної документації;

поштову адресу, за якою подаються документи;

інформацію про проведення конкурсу:

дату, час і місце проведення конкурсу;

відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони.

 

2.2. Інформація про проведення конкурсу не пізніше ніж за 30 днів до проведення конкурсу публікується у друкованих засобах масової інформації.

 

2.3. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка " "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель" із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг оцінки земель  за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

згода на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента - фізичної особи - підприємця);

копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

копія(ї) ліцензії(й);

копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);

проект завдання на виконання послуг з виконання робіт у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор   конкурсного відбору .

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

 

2.4. У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів вимогам пункту 2.3 цього розділу або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

3. Порядок проведеня  конкурсу

3.1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу, а конкурс - за наявності не менше двох учасників конкурсу.

 

3.2. При обранні переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із   оцінки земель враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

запропонована учасником конкурсу вартість послуг (робіт):

15 балів - найменша пропозиція;

12 балів - друга за найменшою пропозиція;

8 балів - третя за найменшою пропозиція;

7 балів - інші пропозиції;

запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг (робіт):

5 балів - найменша пропозиція;

4 бали - друга за найменшою пропозиція;

3 бали - інші пропозиції;

 

кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці учасником конкурсу (у разі обрання виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель):

3 бали - найбільша пропозиція;

2 бали - друга за найбільшою пропозиція;

1 бал - інші пропозиції.

 

3.3. Рішення комісії про обрання переможця приймається шляхом визначення учасника, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

Секретар комісії на засіданні комісії заповнює відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців згідно з додатком 3 до цього Порядку.

 

3.4. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців додається до протоколу. Протокол підписують голова комісії, секретар та усі присутні на засіданні члени комісії.

 

3.5. За наявності одного учасника конкурсу з відбору виконавців комісія приймає рішення щодо проведення повторного конкурсу. Якщо на участь у повторному конкурсі надійде заява тільки від претендента, який подавав свою конкурсну пропозицію на попередньому конкурсі, комісія приймає рішення про укладення з ним договору на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, або на проведення земельних торгів за умови дотримання вимог пункту 2.3 розділу II цього Порядку.

При цьому претендент не може внести нову пропозицію та зобов’язаний підтвердити чинність попередньої пропозиції.

 

3.6. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі або жодна із заяв, що надійшли на участь у конкурсі, не відповідає його умовам, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

 

3.7. У триденний строк після затвердження протоколу комісія письмово інформує організатора земельних торгів, переможця конкурсу та інших учасників про результати конкурсу.

 

3.8. Інформація про результати конкурсу не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу розміщується організатором на офіційному веб-сайті , а також (за бажанням ) публікується у друкованих засобах масової інформації.

 

3.9. За результатами конкурсу Новомаячківська селищна рада не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу укладає з переможцем конкурсу договір на виконання послуг з виконання робіт із  оцінки земель .

 

Новомаячківський селищний голова                                                                В.І.Кос

 

 

                                                                                                          ДОДАТОК 2

до рішення ХХХІІІ  сесії Новомаячківської селищної 

ради сьомого скликання .12.2017р. № 409

 

Склад комісії по конкурсному відбору

суб'єктів оціночної діяльності

 

Голова комісії:     -  головний бухгалтер селищної ради Демиденко О.В.

Секретар комісії:    - спеціаліст  селищної ради з земельних питань Спільний Є.Л.

Члени комісії:  -  спеціаліст І категорії селищної ради з юридичних питань Сичова Г.В,

                               -  директор СКП «Сількомунгосп» Толстой В.В.,

                                - член виконкому селищної ради Компанець О.В.

 

 

 

 

 

 

Новомаячківський селищний голова                                                     Кос В.І.

 

                                                                                    Додаток 1  

                                                                              до   «Положення про конкурсний відбір

                                                                                   суб’єктів оціночної діяльності»

 

  

До конкурсної комісії ___________________________________

    (місцезнаходження комісії)

 

 

ЗАЯВА

 

про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна).

 

Заявник:________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

 

Керівник:_______________________________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові, посада)

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:_________________________________________

_______________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи)

 

Телефон__________________факс___________________e-mail__________________

 

Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із оцінки земель

( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна)

 

_______________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

 

 

 

 

«___»_____________20___р. __________________________

                                                                                                                                                         

 

 

 

М.П.                                           (підпис керівника)                                                                       

 

                                                                                    Додаток 2 

                                                                              до   «Положення про конкурсний відбір

                                                                                   суб’єктів оціночної діяльності»

 

 

 

До конкурсної комісії _________________________________

(місцезнаходження комісії)

 

 

 

ЗГОДА

на обробку персональних даних

 

 

Я, _______________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених підпунктом 2.3 пункту 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель (в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах.

 

 

 

 

____________________                                              ______________________

     (дата)                                                                                                (підпис)

 

                                                                                    Додаток 3 

                                                                              до   «Положення про конкурсний відбір

                                                                                   суб’єктів оціночної діяльності»

Конкурсна комісія

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

 

                                                                   ВІДОМІСТЬ

                підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавця:

_____________________________________________________________________________    (послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів)

 

N з/п

Учасник конкурсу

Кількість набраних балів

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                   

___________                                      ___________________________________

(підпис)                      (ініціали, прізвище)

 

Секретар комісії      

___________                                        _____________________________

(підпис)                      (ініціали, прізвище)

 

Члени комісії                                    _______________________________

                                                           ________________________________

                                                           ________________________________

 

 

                                                                                                          ДОДАТОК 3

до рішення  ХХХІІІ  сесії Новомаячківської селищної 

ради шостого скликання .12.2017р. №

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР №_________

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

несільськогосподарського призначення,на якій розташовані

об'єкти нерухомого майна

 

смт Нова Маячка «____»_______________20__р.

 

Сторони:

Замовник: _______________________________________________в особі _______________________________________________,

якийдіє на підставі ____________________міської ради, з однієїсторони,

Оцінювач(суб'єктоціночноїдіяльності):____________________________

 _________________________________________, в особі__________________,

якийдіє на підставі___________________________________,з другоїсторони,

керуючисьвзаємноюзгодою та діючимзаконодавствомУкраїни, уклалицейДоговір про наступне:

 1. Предмет Договору.

 1.1. Замовникдоручає, а Оцінювачбере на себе зобов'язання по визначеннювартості та виконаннюзвіту про експертнугрошовуоцінкуземельноїділянки для _______________________________, площею ________м², на якійрозташованіоб'єктинерухомого майна ____________________, щознаходиться за адресою: ____________________________________________.

 2. Вартістьробіт та порядок розрахунків.

 2.1. Загальнавартістьробіт, зазначених у п.1.1. Договору визначаєтьсязгідноконкурснихпропозиційОцінювача у розмірі ________________________.

 2.2. На підставіданого Договору та виписаногоОцінювачемрахунку, Замовникперераховуєкоштипопередньою оплатою на рахунокОцінювачапротягомтрьохробочихднів. НевчаснеперерахуваннякоштівПокупцемпродовжуєтермінвиконанняробіт на термінзатримки оплати.

 3. Права та обов'язкисторін.

 3.1. Оцінювачзобов'язаний на вимогуЗамовникадаватипоясненнящодоподаногозвіту та об'єктуоцінки.

 3.2. Оцінювач не несевідповідальності за наслідки, щовиникливнаслідоквикористаннярезультатівоцінки з метою, що не була предметом Договору.

 3.3. Замовниксприяєнаданнювсієїнеобхідноїінформаціїпрооб'єктоцінки, яка відповідно до чинного законодавствамаєзнаходитись у власниканерухомого майна і необхідна для виконанняОцінювачемробіт, передбачених п.1.1. Договору.

 3.4. Якщо в процесіроботиОцінювачавиникла потреба у проведенніінвентаризації майна, аудиторськоїперевіркиабопроведення таких робітвід особи, яка бажаєкупитиземельнуділянку, терміндії Договору при цьомупродовжуєтьсянаперіодвиконання таких робіт.

 3.5. Якщо в процесіоцінкивиникла потреба в залученніспеціалістіввузькихгалузей, Оцінювачмає право вимагатизалучення таких, при цьому оплата їхніхпослуг проводиться за рахунокзагальноївартостіробіт з виконанняекспертноїгрошовоїоцінки. Терміндії Договору при цьомупродовжуєтьсянаперіодвиконання таких робіт.

 3.6. Оцінювачсамостійнопогоджуєзвіт з експертноїгрошовоїоцінки з відповідними органами державноївлади та місцевогосамоврядування.

 4. Порядок приймання і передачіробіт.

 4.1. Прийманнявиконанихробіт за цим Договором оформляється актом приймання - передачіробіт (далі-акт).

 4.2. Покупецьзобов'язанийпідписати акт протягом 3-х робочихднів з дня одержанняекспертноговисновку.

 У разівідмовивідпідписанняакта,Покупецьскладаєпротягом 5 днів з моменту отримання акта експертноговисновкумотивований протокол розбіжностей. Якщопротягоммісяця з моменту отриманняЗамовникомвиконаноїроботи акт прийому - передачіробіт по експертнійгрошовійоцінці не буде повернуто Оцінювачу, робота вважаєтьсяприйнятою без зауважень.

 5. Строк виконанняробіт.

 5.1. Початком робітвважаєтьсяпідписання Договору, за умовинаданняОцінювачувсієїнеобхідноїінформації про об'єктоцінки.

 5.2. ТермінвиконанняробітвизначаєтьсяконкурснимипропозиціямиОцінювача до подачі на обов'язковудержавнуекспертизу. Про передачу на експертизуОцінювачінформуєвідділземельнихресурсіввписьмовійформі.

 5.3.Термін виконанняробітпродовжується на термінпроходженняобов'язкової (повторної) державноїекспертизи.

 5.4. Оцінювачмає право виконатироботидостроково.

 6. Відповідальністьсторін.

 6.1. За невиконанняабоненалежневиконаннязобов'язань за цим Договором сторонинесутьвідповідальністьзгідно з законодавством та цим Договором.

 6.2. Невиконанняробіт в термінизазначені в п.5.2 є підставою для розірванняцього Договору.

 6.3. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняєтьсявідвідповідальності за порушеннязобов'язання, якщо вона доведе, щоцепорушеннясталося не з її вини.

 7. Умовирозірвання Договору.

 7.1. ЦейДоговірможе бути розірваний за взаємноюзгодоюсторін у порядку, визначеномучиннимзаконодавством, крімвипадку, зазначеному у п.6.2. 

 8. Іншіумови.

 8.1. Договірнабираєчинності з моменту йогопідписання і діє до повноговиконання сторонами передбачених ним зобов'язань.

 8.2. Умовицього Договору можуть бути зміненілише за взаємноюзгодоюСторінз обов'язковимскладаннямдодаткової угоди.

 8.3. Усі спори, щопов'язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорівміж сторонами. Якщоспір не може бути вирішений шляхом переговорів, вінвирішується в судовому порядку за встановленоюпідвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеномувідповіднимчиннимзаконодавствомУкраїни.

 8.4. У випадках, не передбаченихцим Договором, стороникеруються нормами чинногозаконодавства.

 8.5. Даний Договірукладений у двохоригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

 8.6. Післяпідписанняцього Договору усіпопередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чиінакшестосуєтьсяцього Договору втрачаютьюридичну силу.

 8.7. Додатками до даного договору є Активиконанихробіт.

 9. Юридичніадреси та реквізитисторін:

Замовник                                                      Оцінювач (Виконавець-суб'єкт

Новомаячківська селищна рада                                                    оціночноїдіяльності)

Херсонська область, Олешківський район                   ____________________________

Смт Нова Маячка, вул. Соборна, 119,                                         ______________________________                                ____________________________

р/р_________________________                                      ____________________________

  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІІІ сесії сьомого скликання

Від 22.12.17 р.                                              №  408

смт Нова Маячка

 

Про затвердження детального плану території

земельної ділянки яка передається у власність.

.

 

             Заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А., розглянувши заяву гр. Костюченко Івана Андрійовича містобудівну документацію «Детальний план території»  частини існуючого кварталу присадибної забудови смт Нова Маячка, земельна ділянка орієнтовною площею  0,1500 га, що пропонуються для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд гр. Костюченко Івану Андрійовичу, за адресою: смт Нова Маячка вул. Жовтнева, 53, Олешківський район, Херсонська область,  враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись п.8 ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п.42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

 

1.Затвердити містобудівну документацію «Детальний план території»  частини існуючого кварталу присадибної забудови смт Нова Маячка,  земельна ділянка орієнтовною площею по 0,1500 га, що пропонуються для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд гр. Костюченко Івану Андрійовичу, за адресою: смт Нова Маячка вул. Жовтнева, 53.  

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

 

 

 

Новомаячківський селищний голова                                                          В.І. Кос.

 

 

  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІІІ сесії сьомого скликання

Від 22.12.17 р.                                              № 407 

смт. Нова Маячка

 

Про дозвіл на виготовлення

документації детального

плану території земельної ділянки.

 

             Заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів Полонікова О.А., заяви гр. Шахової Катерини Геннадіївни, про дозвіл на виготовлення технічної документації «Детальний план території» земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0,0237 га, за адресою Херсонська область, Олешківський район, смт Нова Маячка, вул. Садова,152, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись п.8 ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п.42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Дати дозвіл гр. Шахової Катерини Геннадіївни, на виготовлення технічної документації «Детальний план території» земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0,0237 га, за адресою Херсонська область, Олешківський район, смт Нова Маячка, вул. Садова,152,

2.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

 

 

 

Новомаячківський селищний голова                                                          В.І. Кос

 

 

 

  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

   XXXІІІ    сесії  сьомого   скликання

391

Від 22.12.17 р.

смт Нова Маячка

    

Про селищний бюджет

на 2018 рік

 

Керуючись пунктом 23 частини 1статті 26, частиною 1 статті 61  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України , Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»,та враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів , селищна  рада ВИРІШИЛА:

 

1.                     Визначити на 2018рік:

-  доходи селищного бюджету у сумі 8341335 гривень, в тому числі доходи загального фонду селищного бюджету  7844800 гривень, доходи спеціального фонду селищного бюджету 496535 гривень, згідно з додатком    № 1 цього рішення;

-  видатки селищного бюджету у сумі 8341335 гривень, в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету  7844800 гривень, видатки спеціального фонду селищного бюджету496535 гривень.

 

2.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету  у сумі 78400 гривень.

3. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 3 до цього рішення. Субвенція районому бюджету на утримання фахівця із соціальної роботи у сумі 38490 грн.

 

4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду селищного бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

   оплата  праці працівників бюджетних установ(КЕКВ 2110);

   нарахування на заробітну плату(КЕКВ2120);

   придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів(КЕКВ2220);

   забезпечення продуктами харчування(КЕКВ2230);

   оплата комунальних послуг та енергоносіїв(КЕКВ2270);

   поточні трансферти населенню(КЕКВ2730);  

 

 

5. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих  програм у сумі  1 276 537 гривень згідно з додатком № 7 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів селищного  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 10. Установити, що до доходів  загального  фонду селищного бюджету на 2018 рік належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України,

11. Установити, що джерелом формування спеціального фонду селищного бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

12. Надати право селищному голові  у процесі виконання селищного бюджету , за обґрунтованим поданням керівників установ, здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією , в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду, а по тих статтях ,які затверджуються рішенням сесії селищної ради,тільки на підставах змін внесених до рішення:

13.Доручити селищному голові укласти угоду з районною радою про передачу субвенції з районного бюджету місцевому бюджету, на утримання дошкільних навчальних закладів, та закладів культури.

14.   Додатки № 1,3,5,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

     Новомаячківський селищний голова                                            В.І.Кос