Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

   Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІ сесії сьомого  скликання

Від  27.11.17 р.                                             № 372

смт. Нова Маячка

 

Про внесення доповнень до рішення ХХІ сесії Новомаячківської

селищної ради сьомого скликання  від 23.12.2016 р. № 259

«Про затвердження розміру харчування одного дітодня в                                                                               

дошкільних закладах по Новомаячківській селищній раді»

 

        Заслухавши інформацію голови  постійної депутатської комісії з питань медицини, охорони здоров»я, материнства, дитинства та соціального захисту населення Баранової А.В., керуючись ст. 35 Закону України  « Про дошкільну освіту »,  Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних  дошкільних та інтернатних навчальних закладах,затвердженим Наказом міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новомаячківська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Доповнити п.3 даного рішення підпунктом :

– звільнити  від сплати за харчування в ДНЗ дітей пільгових категорій, а саме : дітей –інвалідів.

 

2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну депутатську комісію з питань  планування фінансів та бюджету.

 

 

Новомаячківський селищний голова                                            В.І Кос

 

  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІ сесії сьомого скликання

Від  27.11.17 р.                                               № 373

смт. Нова Маячка

Про звільнення від оплати  за

харчування  дітей у ДНЗ

            Розглянувши подання завідуючої ДНЗ № 1 Кулик Валентини Василівни про звільнення Плесовських Вікторії Олександрівни від оплати за харчування сина Плесовських Артема Степановича,  14.01.2015 року народження у ДНЗ № 1; про звільнення Алоян Ерікназ Мгарівни від оплати за харчування доньки Алоян Ліяни Халтьївни,02.01.2012 року народження у ДНЗ № 1; про звільнення Орлинської Наталії Анатоліївни від оплати за харчування  доньки Орлинської Маргарити Романівни, 29.03.2014року народження у ДНЗ № 1, розглянувши подання завідуючої ДНЗ № 3 про звільнення Чумаченко Віти Олександрівни від оплати за харчування дітей Чумаченко Данила Олександровича, 08.03.2012  року народження та Чумаченко Артема Олександровича, 26.05.2013 року народження  у ДНЗ № 3 , розглянувши протокол постійної депутатської комісії з питань медицини, охорони здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту населення, відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України від 21.11.2002 року № 667 « Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах » , згідно Закону України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» від 16.03.2014 року № 1603-ІУ,  керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.      Звільнити Плесовських Вікторію Олександрівну від оплати за харчування сина Плесовських Артема Степановича, 14.01.2015 року народження у ДНЗ № 1, на 50% як багатодітну родину з 01.12.2017 року.

2.      Звільнити Алоян Ерікназ Мгарівну від оплати за харчування доньки Алоян Ліяни Халтьївни, 02.01.2012  року народження у ДНЗ № 1, на 100% як родину, що отримує допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям » з 01.12.2017 року по 31.01.2018 року.

3.      Звільнити Орлинську Наталію Анатоліївну від оплати за харчування доньки Орлинської  Маргарити Романівни, 29.03.2014 року народження у ДНЗ № 1, на 100% як родину в якій виховується дитина-інваліда з 01.12.2017 року.

4.      Звільнити Чумаченко Віту Олександрівну від оплати за харчування дітей Чумаченко Данила Олександровича, 08.03.2012 року народження та Чумаченко Артема Олександровича, 26.05.2013 року народження у ДНЗ № 1, на 100% як родину, що отримує допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям » з 01.12.2017 року по 31.01.2018 року.

5.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань медицини, охорони здоров’я материнств , дитинства та соціального захисту населення                                                               

 

Новомаячківський селищний голова                                           В.І.Кос

  

 

 

                                                                                         НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

                                 Р І Ш Е Н Н Я

  ХХХІ  сесії сьомого скликання

         Від 27.11.17 р.                                              №  368 

         смт. Нова Маячка

 

        Про виконання бюджету

        Новомаячківської селищної

        ради за  ІІІ квартал   2017 року

 

 

            Заслухавши інформацію  головного бухгалтера Демиденко О.В. про виконання бюджету   

      Новомаячківської селищної ради за ІІІ квартал 2017 року, керуючись ст. 26 Закону України "Про

      місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 

В И Р І Ш И Л А :

1.      Затвердити звіт  головного бухгалтера Демиденко О.В.  про виконання доходної та видаткової частини селищного бюджету за  ІІІ квартал 2017 року.

( Додається ).

2.      Встановити жорсткий контроль за ефективністю використання бюджетних коштів по Новомаячківській селищній раді.

3.      Не допускати виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості по видаткам з селищного бюджету.

4.      На виконання законів України  про плату за землю та оренду землі забезпечити повноту надходжень до бюджету Новомаячківської  селищної ради  орендної плати.

5.      Проводити постійну роботу з платниками податків щодо дотримання ними зобов’язань перед бюджетом 2017 року Новомаячківської селищної ради

  1. Контроль за виконання даного рішення  покласти на постійну депутатську   

 комісію з питань планування бюджету та фінансів .

 

 

          Новомаячківський селищний голова                                                                                Кос В.І.

 

 

 

                                                           ДОДАТОК

                                                                                  До рішення   ХХХІ сесії сьомого                                                                                 

 скликання № 368  від  27.11.17 р.

 

ЗВІТ

про виконання бюджету Новомаячківської селищної ради за  ІІІ   квартал  2017 року

 

             За 3 квартали 2017 року доходна частина загального фонду бюджету селищної ради без врахування трансфертів виконана на111,76 %, при планових показниках     2428210– грн., фактичні надходження становлять 2713810,56 грн.Дані в розрізі надходжень податків та зборів наведені в таблиці:

Код

 Назва

 Уточ.пл.

Факт

% вик.

10000000

Податкові надходження  

2416650

2701156,13

111,8

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

5000

16700

334

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

9000

0

0

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

74000

78417,23

106

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

3750

3673,24

97,95

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

1000

1380,76

138,1

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

9000

12125,23

134,7

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

30000

41410,38

138

18010500

Земельний податок з юридичних осіб  

44100

98680,45

223,8

18010600

Орендна плата з юридичних осіб  

219600

275236,79

125,3

18010700

Земельний податок з фізичних осіб  

781000

998756,68

127,9

18010900

Орендна плата з фізичних осіб  

92700

262942,8

283,6

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

67500

102585,51

152

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

630000

322761,26

51,2

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників

450000

486852,8

108,2

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції 

2000

3104,71

155,2

22090000

Державне мито  

200

456,23

228,1

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

 

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження  

 

1800

0

Всього (без урахування трансфертів)

 

2428210

2713810,56

111,76

 

Крім цього, одержано  субвенції  до загального фонду селищного бюджету на суму 2656690   грн.

Фінансування всіх статтей бюджету здійснювалось відповідно до затверджених видатків в розрізі кодів функціональної класифікації видатків селищного  бюджету :

- по коду функціональної класифікації видатків

 КПК 0170 “Органи місцевого самоврядування” касові видатки склали 1090571

    грн.,при запланованих   1257310 грн ;

- по КПК 1010 “Дошкільні заклади освіти” – при плані  2669630  грн.,  касові видатки склали 2487894,81 грн ;     

          - по КПК 4060  “Бібліотеки” –   при затверджених планах 178524,00 грн.,  касові видатки склали 158994,36  грн    

         - по КПК 4090 “Палаци і будинки культури – при затверджених планах 515167грн.,  касові видатки склали 484553,52  грн                

- по КПК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»  При затверджених планах 39859,00  грн касові видатки  складають 35136,00 грн ,   

      По КПК 7010 «Місцева пожежна охорона»  При затверженному плані479500,00  грн касові видатки склали397964,39  грн ,

       По  КПК  8600 «Інші видатки»  проведені видатки на утримання опорного пункту. При затверджених планах 83150 грн касові видатки склали 78500 грн.        

     По КПК  6060  «Благоустрій міст,сіл та селищ» при планових призначеннях  133347,00 грн касові видатки склали 129689  грн.           

     По КПК 8800  Інші субвенції  затверджено на звітний період -216 942,00 грн , касові видатки - 216 942,00грн ,або 100 %

    На рахунок  спеціального фонду по Новомаячківській селищній раді  по  КФК 010116   «Органи місцевого самоврядування»  надійшли кошти  в сумі10616,14  грн  від оренди приміщень . .      

  КПК 1010 «Дошкільні заклади освіти « надійшли кошти в сумі 268583,05 грн від батьківської плати за відвідування дитячого садку. Кошти в сумі 247630,39  грн використано по КЕКВ 2230( продукти харчування). Залишок на кінець звітного періоду складає 24386,81грн       

 КПК 4090 «Палаци та будинки культури « надійшли кошти від вхідної плати за послуги дискотеки в сумі 40650,00   грн  ,касові видатки склали  41057,74грн Залишок на кінець звітного періоду складає 74,81 грн

Кредиторська заборгованість Новомаячківської селищної ради станом на  01 жовтня   2017 року відсутня.

 

   

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІ  сесії  сьомого скликання

Від 27.11.17 р.                                             №  378

смт Нова Маячка

 

Про заяви громадян щодо клопотання

до головного управління Держгеокадастру

у Херсонській області стосовно виділення

земельних ділянок за межами селища для

ведення особистого селянського господарства.

 

Заслухавши заяву громадянина Шатохіна Сергія Володимировича , про клопотання до головного управління Держгеокадастру у Херсонській області щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради площею 0,8006 га, інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А. враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст.ст. 12, 33,  81, 116, 118, 121, 123, п. 12 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного Кодексу України, наказу Держземагенства України від 15.10.2014 №328 «Про введення в дію рішень колегії Держземагенства України від 14.10.2014»  та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

           

1. Клопотати до Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області щодо надання дозволу на розробку проекту відведення щодо передачі у власність земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради площею 0,8006 га громадянину Шатохіну Сергію Володимировичу .

Кадастровий номер земельної ділянки 6525055700:03:063:0126.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Новомаячківський селищний голова                                           В.І.Кос.

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІ сесії сьомого скликання

Від 27.11.17 р.                                              №  377

смт Нова Маячка

 

Про затвердження детального плану території

земельної ділянки .

.

             Заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А., розглянувши заяву директора ТОВ «Агрофірма «Слов’янка» Кальченка Миколи Миколайовича,  містобудівну документацію «Детальний план території існуючого кварталу промислової зони селища з метою відведення земельної ділянки орієнтовною площею по 0,014 га, в оренду під розміщення ПЛ-10кВ для забезпечення приєднання електроустановок виробничої будівлі томатного цеху ТОВ «Агрофірма «Слов’янка», за адресою: смт Нова Маячка, пров. Робочий,  Олешківський район, Херсонська область», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись п.8 ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п.42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити містобудівну документацію  «Детальний план території існуючого кварталу промислової зони селища з метою відведення земельної ділянки орієнтовною площею по 0,014 га, в оренду під розміщення ПЛ-10кВ для забезпечення приєднання електроустановок виробничої будівлі томатного цеху ТОВ «Агрофірма «Слов’янка», за адресою: смт Нова Маячка, пров. Робочий,  Олешківський район, Херсонська область» «Детальний план території»  

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

 

 

 

Новомаячківський  селищний голова                                                          В.І. Кос.

 

 

  

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІ сесії сьомого скликання

Від 27.11.17 р.                                              №  376

Смт. Нова Маячка

 

Про дозвіл на виготовлення

документації детального

плану території земельної ділянки.

 

             Заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів Полонікова О.А., заяви гр. гр. Єложенко Сергія Миколайовича, Єложенко Людмили Миколаївни, про дозвіл на виготовлення технічної документації «Детальний план території» земельної ділянки, що пропонується у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, із земель запасу Новомаячківської селищної ради, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись п.8 ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п.42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

ВИРІШИЛА:

1. Дати дозвіл гр. Єложенко Сергію Миколайовичу на виготовлення технічної документації «Детальний план території земельної ділянки», що пропонується у власність орієнтовною площею 0,15 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. Садова, 47 В, смт. Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області.

2. Дати дозвіл гр. Єложенко Людмилі Миколаївні на виготовлення технічної документації «Детальний план території земельної ділянки», що пропонується у власність орієнтовною площею 0,15 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. Садова, 22 Є, смт. Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області.

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

 

 

 

Новомаячківський селищний голова                                                          В.І. Кос

 

 

 

  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІ  сесії  сьомого скликання

Від 27.11.17 р.                                             № 375 

смт Нова Маячка

 

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки  у власність

для будівництва і обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

 

Заслухавши заяви гр. гр. Єложенко Сергія Миколайовича, Єложенко Людмили Миколаївни, інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А. про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. гр. Єложенко Сергію Миколайовичу, Єложенко Людмилі Миколаївні, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів керуючись ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 125, Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Єложенко Сергію Миколайовичу , на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною орієнтовною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з них:

- під забудовою – 0,10 га;

розташованої за адресою: Херсонська область Олешківський район смт Нова Маячка вул. Садова,47 В  .

1.1.Гр. Єложенко Сергію Миколайовичу замовити в землевпорядній організації проект землеустрою вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

2. Надати дозвіл гр. Єложенко Людмилі Миколаївні , на  складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною орієнтовною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з них:

- під забудовою – 0,10 га;

розташованої за адресою: Херсонська область Олешківський район смт Нова Маячка вул. Садова,22-Є  .

2.1.Гр. Єложенко Людмилі Миколаївні замовити в землевпорядній організації проект землеустрою вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

 

 

Новомаячківський селищний голова                                                                  В.І.Кос.