Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

                                           ХХІХ сесії сьомого скликання

Від  21.09.17 р.                                               № 343

смт. Нова Маячка

 

Про розпорядження селищного голови                                                                

прийняті в міжсесійний період  

 

            Заслухавши інформацію селищного голови Кос Валентина Івановича про розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період , відповідно до ст. 42   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

             Затвердити розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період  :

1.      З основної діяльності  з № 62 по № 63

2.      З особового складу з № 53 по 63

 

( Перелік додається )

 

Новомаячківський селищний голова                                                В.І.Кос

 

  

                                                              ДОДАТОК

До рішення  ХХІХ  сесії сьомого  

скликання № 343 від  21.09.2017р.

 

П Е Р Е Л І К

                                                     розпоряджень селищного голови, прийнятих в міжсесійний період 

З основної діяльності :

№ з/п

                                          Назва розпорядження

Дата

1

Про зміни до помісячного розпису загального фонду селищного бюджету

62

17.08.17

2

Про скликання ХХУІХ  сесії Новомаячківської селищної ради сьомого скликання

63

17.08.17

З особового складу :

№ з/п

                                          Назва розпорядження

Дата

1

Про надання щорічної основної відпустки Дроздовій В.М.

53

21.07.17

2

Про преміювання працівників апарату Новомаячківської селищної ради

54

24.07.17

3

Про надання щорічної основної відпустки Пісковцовій І.І.

55

31.07.17

4

Про  надання додаткової оплачуваної відпустки Пісковцовій І.І.

56

31.07.17

5

Про  надання щорічної основної відпустки Михайленко Л.І.

57

31.07.17

6

Про  надання додаткової оплачуваної відпустки Михайленко Л.І.

58

31.07.17

7

Про  надання щорічної основної відпустки Романюк Д.Ю.

59

31.07.17

8

Про надання щорічної основної відпустки Спільному Є.Л.

60

31.07.17

9

Про зарахування Толстого В.В.

61

04.08.17

10

Про надання частини щорічної основної відпустки Татарченко А.А.

62

08.08.17

11

Про надання щорічної основної відпустки Добровольському О.В.

63

08.08.17

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

                                     Олешківського району

Херсонської області

    Р І Ш Е Н Н Я

ХХІХ сесії сьомого  скликання

Від  21.09.17 р.                                                 № 342

смт. Нова Маячка

 

Про роботу селищного

Будинку культури

 

       Заслухавши інформацію директора Новомаячківського селищного Будинку культури Марченко Інни Анатоліївни про проведену роботу, Новомаячківська селищна рада відмічає, що штат будинку культури складається з 11 працівників. Функціонує 15 клубних флотувань, з них 8 – для дітей, де займається 151 дитина. Один колектив зі званням «народний» - «Троїсті музики». Всього в гуртках займається 229 учасників.             Будинок культури організовує свою роботу згідно плану в рамках якого у 2017 році проведено 88 заходів. З них:

-          38 культурно-освітні та розважальні;

-          14 концертів та вистав;

-          2 виставки декоративно-прикладного мистецтва;

-          2 вистави професійних колективів;

-          51 дискотека

Відвідало заходи 5 120 чоловік, з них 1390 дітей. Створено відеотеку святкових заходів. Щорічно оновлюється стенд «Клубний орієнтир». Для молоді проводяться дискотеки, в тому числі тематичні. Інформація про роботу колективу Будинку культури  висвітлюється на офіційному сайті селищної ради та в газеті «Селищний вісник».                                                      Для селищного Будинку культури  придбано :

-          Баян, на суму 5 000 грн.;

-          Пульт мікшерний, на суму 20 000 грн.;

-          Мікрофонний набір, на суму 18 166 грн.;

-          Сценічне світлове обладнання, на суму 24 125 грн.;

-          Замінено вікна, на суму 27 000 грн.

-          Виготовлений кошторис на ремонт малого залу на суму 240 000 грн.

Виходячи з вищевказаного, керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новомаячківська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

Інформацію директора Новомаячківського селищного Будинку культури про роботу Будинку культури, взяти до відома.

 

 Новомаячківський селищний голова                                                        В.І Кос

 

  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

                                                                                                           Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                          XXIX    сесії  сьомого   скликання

                                                                                                                 №  344

Від 21 .09.2017 р.                                        

смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення XXI сесії

Новомаячківської селищної ради

cьомого скликання

246   від 23.12.2016 року

“Про селищний бюджет на 2017 рік ”.

     

      Заслухавши  інформацію  про внесення змін до рішення  XXI сесії Новомаячківської селищної ради  сьомого скликання  № 246   від 23.12.2016 року “Про селищний бюджет на 2017 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України згідно висновку фінансового управління Олешківської РДА від        р № 01-31/           селищна рада:

                                                      В И Р І Ш И Л А:

 

1.   Збільшити доходну частину  загального фонду селищного бюджету на суму          111 000  грн . за  слідуючими  видами  бюджетних надходжень: 

  КФКД 18010700 Земельний податок з фізичних осіб-1110000 грн. 

 

2. Збільшити видаткову частину загального  фонду селищного бюджету  на суму

   106 000 грн. Напрямком використання коштів визнати:

           

         2.1  КПК 6650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»в сумі 100 000  грн       

          КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам»

          вересень  +100 000          

 

         2.2 КПК  8800 «Інші субвенції» в сумі 4000 грн.

          КЕКВ 2620   Поточні трансферти органам .вищого рівня     

          Вересень + 4000

        

          2.3 КПК 0170  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної  ради та її виконавчого комітету у сумі 2000 грн.

      КЕКВ 2250 «Оплата на відрядження»

      Вересень+1000

       КЕКВ 2210 «Предмети .матеріали, обладнання та інвентар)

       Вересень +1000

 

3. Збільшити профіцит загального фонду  селищного бюджету в сумі   5000 грн,що утворився  за рахунок перевиконання плану надходжень до доходної частини  загального фонду селищного бюджету.

 Напрямком використання визначити передачу коштів із загального фонду бюджету  до  спеціального фонду бюджету   (бюджету розвитку ).

 

4.Збільшити  дефіцит спеціального фонду селищного бюджету в сумі 5000 грн, за рахунок коштів  одержаних від загального фонду   до бюджету розвитку (спеціального фонду).

 

5.Спрямувати кошти до  бюджету розвитку (спеціального фонду) селищного бюджету

 у сумі 5000 грн. на :

      

   5.1   КПК 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території » у сумі 5000 грн

    КЕКВ 3122 Капітальне будівництво,(придбання) інших об*єктів»

    вересень  +5000

 

6 .Провести перерозподіл бюджетних призначень загального фонду :

     6.1 Зменшити видатки по :    :  

            КПК 1010 «Дошкільні заклади освіти»

            КЕКВ 2210 «Предмети,інвентар матеріали»

            грудень -18700

       6.2 Збільшити видатки  по :

            КПК 0170  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матер.-техн.       забезпечення діяльності селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

            КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)

            Вересень  +18700

Джерелом покриття видатків визначити перевиконання плану  по доходам загального фонду.

 

        Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

 

Новомаячківський селищний голова                                            В.І.Кос.

 

 

 

  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківсьського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

XXIX    сесії сьомого скликання

Від 21.09.17 р.                                                                                            №  347

смт. Нова Маячка

 

Про зміни до селищної програми  соціальної

 підтримки окремих категорій громадян на 2017 рік

№ 252 від 23.12.16   р

 

З метою сприяння вирішенню матеріально-побутових проблем соціально незахищених категорій мешканців селища,створення умов для покращення стану сімей,які опинилися у складних житевих обставинах,одиноких пенсіонерів,які не мають стороньої  опіки, на виконання Законів України «Про соціальні послуги»»Про державну допомогу сім'ям з дітьми»,інших,та керуючись Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,селищна рада :

 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

     Внести зміни до рішення V сесії Новомаячківської селищної ради сьомого скликання від 23.12.2016р. № 252 «Про селищну програму  соціальної підтримки окремих категорій громадян на 2017 рік, а саме :

 

                 «ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ»

 

1.      Збільшити загальний обсяг фінансових ресурсів на виконання програми на

      4000 грн.( утримання фахівця із соціальної роботи) згідно постанови КМУ  №435 від 30.06.2017 р

 

     2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з

         питань медицини, охорони здоров»я, материнства, дитинства та соціального захисту  

         населення.

 

 

 

 

Новомаячківський селищний голова                                                     В.І.Кос

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

XXIX   сесії шостого скликання 

                    .                                                № 346

 

Від 21,09. 2017 р.                                                

Смт.Нова Маячка

 

Про внесення змін до селищної програми «Питна вода»

На 2013-2020 роки.                                                                                                                                                                          

  

  Відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» і ст. 3 Закону      України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006 - 2020 роки»

 З метою забезпечення  безперебійного постачання населення селища  питною водою, та підвищення її якості   в с.м.т. Нова Маячка , керуючись ст.26  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні  “Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України,   , селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Внести зміни до  селищної  програми  «Питна вода» в смт. Нова Маячка на 2017 рік  ,а саме в частині

2.                                    Заходи програми.

З метою забезпечення  безперебійного постачання населення селища  питною водою, та підвищення її якості  :

Внести  доповнення  в заходи програми :

Будівництво(закільцювання) водопровідної мережі по вул..Шевченко

Фінансове забезпечення програми.

3.      Внести зміни в частині фінансування програми ,а саме :

Замовити і проплатити вартість виконання робіт ,щодо експертизи проектно- кошторисної документації будівництва об'єкту  «Закільцювання водопровідної мережі по вул..Шевченко» на суму 5000 грн.

 

    Фінансування програми передбачається за рахунок  спеціального фонду місцевого    

    бюджету розвитку

4.      Головному бухгалтеру Демиденко О.В.. передбачити кошти на реалізацію програми .

5.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціального та економічного розвитку селища Нова Маячка

 

 

 

 

 

 Новомаячківський селищний голова                                                                  В.І.Кос       

  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

      Р І Ш Е Н Н Я

        ХХIX сесії сьомого скликання

Від 21.09.17 р.                                              № 345

смт.Нова Маячка

 

Про внесення змін до селищної  програми по ремонту та утриманню                                                          

доріг та вулиць селища на 2017 рік

 

            З метою благоустрою доріг та вулиць селища, покращення дотримання правил дорожнього руху, збільшення терміну експлуатації автотранспорту та покращення умов перевезення вантажу та пасажирів на території селища, керуючись ст. 26 Закону України    « Про місцеве самоврядування в Україні » селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.        Внести зміни до пункту   «Фінансове забеспечення виконання програми»

Збільшити фінансування на 100 000 грн

(Поточний ремонт дорожнього покриття по  вулиці Соборна )

 

.

2.        Головному бухгалтеру Демиденко О.В.передбачити кошти на реалізацію програми

.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально – економчного розвитку селища.

 

 

 

 

 Новомаячківський селищний голова                              В.І.Кос

                                                                               

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

ХХІХ сесії сьомого скликання

Від  21.09.17 р.                                               № 348

смт. Нова Маячка

 

Про звільнення від оплати  за

харчування  дітей у ДНЗ

 

            Розглянувши подання завідуючої ДНЗ № 1 Кулик Валентини Василівни про звільнення Гузь Марини Павлівни від оплати за харчування доньок Гузь Олександри Олександрівни, 16.06.2012 року народження та Гузь Аліни Олександрівни, 27.03.2011 року народження у ДНЗ № 1, розглянувши протокол постійної депутатської комісії з питань медицини, охорони здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту населення, відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України від 21.11.2002 року № 667 « Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах » , згідно Закону України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» від 16.03.2014 року № 1603-ІУ,  керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.      Звільнити Гузь Марину Павлівну  від оплати за харчування доньок Гузь Олександри Олександрівни, 16.06.2012 року народження та Гузь Аліни Олександрівни, 27.03.2011 року народження у ДНЗ № 1,на 50% як багатодітну родину з 01.10.2017 року

2.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань медицини, охорони здоров’я материнств , дитинства та соціального захисту населення                                                               

Новомаячківський селищний голова                                           В.І.Кос

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

ХХІХ сесії сьомого скликання

Від  21.09.17 р.                                               № 356

смт. Нова Маячка

 

Про надання дозволу на внесення змін до                                                                                                              

 право установчих документів Новомаячківського                                                                                                

  СКП «Сількомунгосп»

 

            На виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних  режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки» , Постанови Верховної Ради України від 19.05.2016 року № 1377-УІІІ «Про перейменування окремих населених пунктів та районів»,  керуючись Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», враховуючи рекомендації постійних комісій селищної ради , відповідно до  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.      У зв»язку зі зміною назви Цюрупинського району дати згоду на внесення змін до право установчих документів Новомаячківського СКП « Сількомунгосп», а саме в зміні назви Цюрупинського району на Олешківський район.

2.      Визначити місцезнаходження Новомаячківського СКП «Сількомунгосп» :                                    

 вулиця 1-Травня,118                                                                                                                                       

  смт. Нова Маячка                                                                                                                               

 Олешківський район                                                                                                                        

  Херсонська область                                                                                                                               

 75120.

3.      Уповноважити керівника Новомаячківського СКП «Сількомунгосп» в установленому законодавством порядку здійснити державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

4.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань гуманітарної політики, гласності та зв’язків з громадськими організаціями.

Новомаячківський селищний голова                                           В.І.Кос