Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

 ХХХІ сесії шостого скликання

Від 28.12.2012  р.                                           № 

смт. Нова Маячка

 

Про селищний

бюджет на 2013 рік.

 

Відповідно до Бюджетного Кодексу України, керуючись ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомаячківська селищна рада

                                                 

В И Р І Ш И Л А:

  1. Установити загальний обсяг доходів Новомаячківського селищного бюджету на 2013 рік у сумі _____ грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі _______ грн.., спеціального фонду бюджету _______ грн., (додаток№1).
  2. Затвердити загальний обсяг видатків Новомаячківського селищного бюджету на 2013 рік у сумі ______ грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі ____ грн.., та видатків спеціального фонду бюджету _____ грн.., за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток№2) та головними розпорядниками коштів (додаток №3).
  3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів Новомаячківського селищного бюджету у сумі ____ грн.
  4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2013 рік:

        ●  Дотації вирівнювання місцевим бюджетам у сумі _____ грн;

        ●  Додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих                                                                                                                                                                            бюджетів у сумі ______ грн.

     5.  Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду Новомаячківського

           селищного бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою:

                    ● заробітна плата (код 1110)

                    ● нарахування на заробітну плату (код 1120)

                    ● медикаменти та перевязувальний матеріал (код 1132)

                    ● продукти харчування (код 1133)

                    ● оплата комунальних послуг і енергоносіїв (код 1160)

                    ● поточні трансферти населенню (код 1340)

     6. Затвердити в складі видатків Новомаячківського селищного бюджету кошти на

         реалізацію державних та регіональних  галузевих програм на загальну суму _____

         грн, (додаток №4).

7.       Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку                                                  

Потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробатної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги звязку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8.       Додатки №1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

                      

Селищний голова                                                                                   А.А.Костиря.