Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

 ХУІ сесії шостого скликання

Від 04.01.12 р.                                             №  292

смт. Нова Маячка

Про селищний

бюджет на 2012 рік.

Відповідно до Бюджетного Кодексу України, керуючись ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомаячківська селищна рада                             

В И Р І Ш И Л А:

  1. Установити загальний обсяг доходів Новомаячківського селищного бюджету на 2012 рік у сумі 4277539 грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 3778300 грн, спеціального фонду бюджету 499239 грн,(додаток№1).
  2. Затвердити загальний обсяг видатків Новомаячківського селищного бюджету на 2012 рік у сумі 4277539 грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 3778300 грн, та видатків спеціального фонду бюджету 499239 грн, за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток№2) та головними розпорядниками коштів (додаток №3).
  3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів Новомаячківського селищного бюджету у сумі 75566 грн.
  4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2012 рік:

        ●  Дотації вирівнювання місцевим бюджетам у сумі 37700 грн;

        ●  Додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих                                                                                                                                                                            бюджетів у сумі 2816900 грн.

     5.  Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду Новомаячківського

           селищного бюджету на 2011 рік за їх економічною структурою:

                    ● заробітна плата (код 1110)

                    ● нарахування на заробітну плату (код 1120)

                    ● медикаменти та перевязувальний матеріал (код 1132)

                    ● продукти харчування (код 1133)

                    ● оплата комунальних послуг і енергоносіїв (код 1160)

                    ● поточні трансферти населенню (код 1340)

     6. Затвердити в складі видатків Новомаячківського селищного бюджету кошти на

         реалізацію державних та регіональних  галузевих програм на загальну суму 316240

         грн, (додаток №4).

7.      Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку                                                  

Потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробатної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги звязку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8.      Додатки №1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

     9. Дозволити селищному голові у процесі виконання селищного бюджету за     обґрунтованим поданням керівників установ селищного бюджету здійснювати

         перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу         його бюджетних призначень по загальному фонду , а по тих статтях , які

         затверджуються рішенням  сесії селищної ради , тільки на підставі змін внесених до   рішення.

     10.Надати право селищному голові у разі виникнення тимчасових касових розривів     селищного бюджету , пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального

         фонду селищного бюджету , в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних    установ та нарахувань до неї , придбання продуктів харчування і медикаментів ,

         оплату комунальних  послуг та енергоносіїв , отримувати позики на їх покриття в  управлінні державного  казначейства України в районі та у разі незабезпечення

         виконання розрахунково  визначених міністерством фінансів України помісячних   прогнозних обсягів доходів , що враховуються при визначенні між бюджетних

         трансфертів – середньострокові позики з єдиного казначейського рахунку.

11.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію   з питань планування бюджету та фінансів.

      Селищний голова                                                                                   А.А.Костиря.

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н НЯ

ХУІ сесії шостого скликання

Від 04.01.12  р.                                           № 291 

Смт. Нова Маячка

Про реорганізацію Цюрупинської районної

Централізованої бібліотечної системи,

подальше утримання та фінансування бібліотеки

     З метою збереження та розвитку селищних бібліотек, як інформаційного, освітнього та культурного закладу, що діє на території селища, керуючись ст. ст.  26, 60 Закону України «про місцеве самоврядування в Україні », ст. ст. 6, 26, 27 Закону України «про бібліотеки та бібліотечну справу», селищна рада

В И Р І Ш И Л А : 

1. Підтримати реорганізацію Цюрупинської районної Централізованої бібліотечної системи шляхом створення Цюрупинської районної бібліотеки для дорослих, Цюрупинської районної бібліотеки для дітей та окремих сільських бібліотек  територіальних громад Цюрупинського району.

2.    Відповідно до ст. 88  Бюджетного кодексу України продовжувати фінансування та утримання Новомаячківської селищної бібліотеки для дорослих та Новомаячківської селищної бібліотеки для дітей з бюджету Новомаячківської селищної ради 

Селищний голова                                                               А.А. Костиря 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

                  ХУІ сесії шостого скликання

Від 04.01.12 р.                                                 294

смт.Нова Маячка

Про селищну програму  по благоустрою

та санітарному утриманню селища

Нова Маячка на 2012 рік

   З метою впорядкування та благоустрою селища Нова Маячка  та поліпшення його санітарного стану , керуючись ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.      Затвердити селищну програму  по благоустрою та санітарному утриманню селища Нова Маячка на 2012 рік ( додається ) .

2.      В.о. головного бухгалтера Максимовій В.О. при складанні проекту бюджету на 2012 та наступні роки , передбачити кошти на реалізацію програми .

3.      Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально – економічного розвитку  селища .

 Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

      Д О Д А Т О К

     До рішення Х УІ сесії шостого скликання № 294 від 04.01.2012 р.

 П Р О Г Р А М А

                        по благоустрою та санітарному утриманню селища Нова Маячка на 2012 рік

Мета програми

Впорядкування та благоустрій селища

 Організаційні заходи

 1. Проведення місячника по благоустрою та санітарному утриманню селища.

    Відповідальний :  голова адм.комісії Кос В.І.                                                                                                                       

    Термін :  квітень – травень 2012 року

2. Утворити селищну робочу групу для сприяння проведенню місячника по   

    благоустрою та санітарному утриманню селища

    Відповідальний :   Кос В.І.- заступник селищного голови

    Термін : березень 2012 року

 Практичні заходи щодо реалізації програми

 1.Встановити біля адмінбудинків , об“єктів соціальної сфери , в місцях

   масового перебування громадян урни для збирання сміття.

   Відповідальний :  Кос В.І.- заступник селищного голови

   Термін -  постійно

2. Запровадити проведення “ чистих четвергів “ у організаціях , підприємствах ,

    установах селища.

   Відповідальні : Кос В.І.- заступник селищного голови , керівники

   Термін – щочетверга

3. Закріпити за організаціями , підприємствами , установами селища територію

    для наведення санітарного порядку і довести  інформацію до керівників.

    Відповідальний : Кос В.І. – заступник селищного голови

    Термін – березень 2011 року

4.  Здійснювати поховання бездомних та безродніх громадян  .

     Відповідальний : директор СКП “ Сількомунгосп “

5.  Утримання прибудинкових територій у належному стані

     Відповідальний – начальник ГПОП Петрик Ф.Т.

     Термін – постійно

4.      Очищення від сміття під“їздних  до селища доріг.

Відповідальний : директор СКП “ Сількомунгосп “

 Фінансове забезпечення програми

    Фінансове забезпечення програми здійснюється як за рахунок коштів державного бюджету так і за рахунок коштів селищного бюджету та інших джерел , не забезпечених законодавством у сумі  4 359  грн. :

Послуги на поховання невідомих і бездомних                                         2 015

Послуги кущерізки                                                                                       2 344

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                Р І Ш Е Н Н Я

       ХУІ сесії шостого скликання

Від 04.01.12 р.                                               № 298

Смт.Нова Маячка

 Про селищну програму  ” Громадський помічник

дільничного інспектора ” на 2012 рік

          З метою зміцнення законності і правопорядку на території Новомаячківської селищної Ради , забезпечення додержання прав і свобод населення , охорони громадського порядку та громадської безпеки , запобігання адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів , керуючись ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

 В И Р І Ш И Л А : 

1.      Затвердити селищну програму « Громадський помічник дільничного інспектора » на 2012 рік

2.      В.о. головного бухгалтера Максимовій В.О. передбачити кошти на реалізацію програми .

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально - економічного розвитку селища.

 Селищний голова                                                                               А.А.Костиря

 

                                                                 Д О Д А Т О К

                                                                                                                                                До рішення ХУІ сесії шостого скликання

                                                                                                                                            № 298 від 04.01.2012 року

П Р О Г Р А М А

“ Громадський помічник дільничного інспектора “на 2012 рік 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

   Програма “ Громадський помічник дільничного інспектора “ Новомаячківської селищної Ради на 2012 рік  / далі програма / розроблена відповідно до Закону України “ Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного контролю “ та Бюджетним Кодексом України .

   Громадськими помічниками  дільничного інспектора  можуть бути громадяни , які досягли 18 річного віку , виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку та здатні за своїм діловими моральними якостями , за станом здоров”я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов”язання .

ІІ . МЕТА  І  ЗАВДАННЯ

   Метою прогами є зміцнення законності і правопорядку на теріторії Новомаячківської селищної Ради , забеспечення додержання прав і свобод населення , охорона громадського порядку та громадської безпеки , запобігання адміністротивних правопорушень та злочинів .

Основним завданням Програми є :

-          надання допомоги органам внутрішніх справ у забеспеченні громадського порядку і громадської безпеки , запобіганні адміністротивним проступкам і злочинам

-          інформування органам внутрішніх справ у виявленні і розкритті злочинів , розшуку осіб , які їх вчинили , захист інтересів держави , підприємств , установ , організацій від злочинних посягань , участь у забеспеченні безпеки дорожнього руху та боротьби з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх

-          надання невідкладної допомоги особам , які потерпіли від несчастних випадків чи правопорушень

-          участь у рятуванні людей і майна , підтриманні громадського порядку у разі стихійного лиха

-          виконання конкретного доручення селищного голови Новомаячківської селищної Ради .

ІІІ . ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ФІНАНСОВЕ  ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

-          Питання щодо стану виконання цієї Програми  розглядається на засідані сесії селищної ради з   заслуховуванням звітів виконавців Програми .

-          Фінансування заходів Програми здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету .

-          Для реалізації заходів Програми у 2012 році  за рахунок коштів місцевого бюджету  Новомаячківської селищної Ради :

1.         Затвердити витрати на утримання громадського помічника дільничного інспектора  на 2012 рік в сумі 70 437  грн.

-      заробітна плата                                                                        -           13 177

-     нарахування на заробітну плату                                             -           4 784

-     предмети , матеріали , обладнання                                         -           5 500

-     оплата  послуг                                                                           -           3 700

-     інші видатки                                                                             -           500

-     оплата електроенергії                                                              -           5 357

-     оплата природного газу                                                          -           35 319

-    оплата інших комунальних послуг                                         -           2 100

 Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів місцевого бюджету формуються виходячи з показників виконання проекту та з реальних можливостей бюджету . Можливе фінансування з інших джерел , не заборонених законодавством .

 ІУ . ЗАХОДИ  ЩОДО  ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ

 1.         Проводити облік житла , де проживають особи похилого віку , самотні особи та особи , визнані недієздатними , постійно хворі , інші особи , які потребують опіки та хворі на алкоголізм , з метою запобігання фактів знущання над ними ,  незаконного відчуження їх житла .

2.         Здійснити профілактичну та консультативну роботу з сім”ями , які потребують соціальної допомоги , у першу чергу , із числа тих , де батьки страждають на алкоголізм , наркоманію , непрацездатні , з асоціальною поведінкою , неповні сім”ї та інше.

3.         З метою запобігання негативним проявам серед неповнолітніх , у тому числі пияцтва , наркоманії , дитячій бездоглядності і безпритульності , забезпечувати виявлення дітей , які жебракують , вчиняють правопорушення або стали жертвами злочинної діяльності дорослих , проводити спільні оперативно- профілактичні операції з цих питань.

4.         Організувати та провести на території Новомаячківської селищної Ради соціальні операції по виявленню осіб , які незаконно займаються розповсюдженням наркотиків .

5.         Організувати та провести оперативно- профілактичні заходи щодо виявлення і постановки на облік осіб , які зловживають спиртними напоями , скоюють правопорушення , займаються виготовленням самогону та інших спиртних напоїв , вживають наркотики чи психотропні засоби , з метою застосування до них заходів реагування у відповідності із чинним законодавством України.

6.         Організувати і провести спеціальні операції , спрямовані на попередження правопорушень з боку раніше судимих осіб , у тому числі у побуті , поліпшення профілактичної роботи серед осіб , які стоять на обліку .

7.         Забезпечити систематичний контроль за поведінкою неповнолітніх і молоді , які відбули покарання та звільнились з місць позбавлення волі .

8.         Брати активну участь в охороні громадського порядку , припиненні адміністративних правопорушень і злочинів та запобігання їм.

9.         Доставляти в міліцію, ГПОП, приміщення селищної ради тощо осіб , які вчинили правопорушення з метою припинення .

10.     Складати протоколи про адміністративні правопорушення .

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

   Р І Ш Е Н Н Я

ХУІ сесії шостого  скликання

Від  04.01.12 р.                                             № 301

Смт.Нова Маячка

Про затвердження розміру харчування
одного дітодня в дошкільних закладах
по Новомаячківській селищній раді

        Заслухавши інформацію в.о. головного бухгалтера Максимової В.О. , керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новомаячківська селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити розмір харчування одного дітодня в дошкільних закладах по Новомаячківській селищній раді з 01.01.2012 року  :

-          молодша група в сумі  12,00 грн. на день.

-          старша група в сумі 15,00 грн. на день

  1. Затвердити розмір батьківської плати (50 % від вартості дітодня)  в дошкільних закладах освіти по Новомаячківській селищній раді.

-           молодша група в сумі  6,00 грн. на день.

-           старша група в сумі 7,50 грн. на день

  1. Затвердити розмір харчування одного дітодня в дошкільних закладах по Новомаячківській селищній раді на оздоровчий період  з 01.06.2012 року по 31.08.2012 року :

-          молодша група в сумі  13,20 грн. на день.

-          старша група в сумі 16,50 грн. на день 

  1. Затвердити розмір батьківської плати (50 % від вартості дітодня)  в дошкільних закладах освіти по Новомаячківській селищній раді на оздоровчий період  з 01.06.2012 року по 31.08.2012 року :

-          молодша група в сумі  6,60 грн. на день.

-           старша група в сумі   8,25 грн. на день

 Селищний голова                                                                    А.А.Костиря

  НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н  Я

   ХУІ сесії шостого  скликання

Від 04.01.12 р.                                                № 299

Смт.Нова Маячка

 Про селищну програму

“ Допризовна підготовка юнаків“ на 2012 рік

             З метою забезпечення  тісного зв”язку інспекторів військово - облікового столу селищної ради з загальноосвітніми закладами селища в галузі військово патріотичного виховання молоді ,  підготовки документів на допризовну молодь до 16-річного віку для проведення приписки до призовних дільниць , керуючись ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

 В И Р І Ш И Л А :

1.      Затвердити селищну програму “ Допризовна підготовка юнаків “ на 2012 рік

/ Додається /

2.      В.о. головного бухгалтера Максимовій В.О. при складанні проекту бюджету на 2012 рік передбачити кошти на реалізацію програми .

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань медицини , охорони здоров“я , материнства , дитинства та соціального захисту населення.

 Селищний голова                                                                 А.А.Костиря

                                                                                                                                   Д О Д А Т О К

                                                                                                                               До рішення ХУІ сесії шостого скликання

                                                                                                                               №  299  від 04.01.12 року

П Р О Г Р А М А

“ Допризовна підготовка юнаків “

по Новомаячківській селищній Раді на 2012 рік

 І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

    Громадяни України відповідно до Конституції України зобов”язані в установленому до Законодавства право пройти військову підготовку в лавах Української Армії .

   Всі юнаки які досягли 16 річного віку зобов”язані пройти допризовну комісію при Цюрупинському РВК .

   Всі юнаки які досягли 18 річного віку зобов”язані пройти призовну комісію осінню чи весною по  датах народження для відправки в лави УА .

   Ті юнаки , які мали відстрочку по освіті , по захворюванню , по медичному обстеженню також проводять перекомісію при Цюрупинському РВК .

 ІІ . МЕТА І ЗАВДАННЯ

   Метою програми є строгий облік допризовників , а також призовників в ряди УА .

 Основним завданням  Програми є :   Своєчасне заведення особливих справ на допризовників , яким виповнилось 16 років . Доставка допризовників і призовників для проведення медичного обстеження і здачі аналізів з смт.Нова Маячка до районної лікарні , з районної лікарні до Цюрупинського РВК .

   Для тих призовників які пройшли медичне обстеження і придатні до військової справи організувати доставку їх на обласний збірний пункт м. Херсон .

 ІІІ . ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

Фінансування заходів програми “ Допризовна підготовка юнаків “ здійснюється відповідно чинного Законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету .

Для реалізації заходів Програми у 2012 році за рахунок коштів місцевого бюджету                            ( загальний рахунок ) Новомаячківської селищної Ради затвердити кошти в сумі 4 500 грн. за автопослуги по перевезенню  призовників в м. Цюрупинськ  до Цюрупинського військкомату для проходження медичної комісії в весняний і осінній період і для приписки юнаків які досягли 16-ти річного віку  .

ІУ .  ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

1.      Здійснити консультативну роботу при зустрічі з юнаками допризовного віку

2.      Підготовка особистих справ при досягненні юнаками 16-ти річного віку для проведення допризовної комісії .

3.      Проводити інформацію серед юнаків які підлягають призову в УА .

4.      Своєчасно предоставити в Цюрупинський РВК результати медичного обстеження для подання відстрочки юнакам призовного віку .

5.      З метою виконавчої роботи серед молоді які досягли призовного віку , як захисникам Вітчизни організувати воєнно-політичне інформування .

6.      Доводити до військовозобов”язаних юнаків Кримінального Кодексу України про кримінальну відповідальність за ухилення від проходження військової служби  , військові злочини .

7.      Надавати правові психологічні консультації з питань проходження військовозобов”язаних .

8.      Організувати та проводити інформаційно- довідкову роботу .

9.      Провести виступи перед військовозобов”язаними на теми політичного і військового виховання , спрямовані на формування вірності конституційному обов”язку , військового бойового духу , стійкості та готовності до збройного захисту держави .

10.  Доводити до військовозобов”язаних , які відправляються , заходи безпеки під час прямування до пунктів військових комісаріатів і військових частин .

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

    Р І Ш Е Н Н Я

                                                                  ХУІ сесії шостого скликання

Від 04.01.12 р.                                              № 297

Смт.Нова Маячка

Про програму по ремонту та утриманню                                                                   

доріг та вулиць селища на 2012 рік

            З метою благоустрою доріг та вулиць селища , покращення дотримання правил дорожнього руху ,  збільшення терміну експлуатації автотранспорту та покращення умов перевезення вантажу та пасажирів на території селища , керуючись ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » селищна Рада

В И Р І Ш И Л А : 

1.      Затвердити програму по ремонту та утриманню доріг та вулиць селища на 2012 рік

 ( Додається ) .

2.      В.о. головного бухгалтера Максимовій В.О. при складанні бюджету на 2012  рік передбачити кошти на реалізацію програми .

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально – економчного розвитку селища. 

Селищний голова                                                                                           А.А.Костиря                                              

                                   ДОДАТОК                                                                                                                    

                                                                                                                         до рішення № 297 від 04.01.12 р.       

                                                                                                                         ХУІ  сесії  шостого скликання              

 

ПРОГРАМА

                                                          По ремонту та утриманню  доріг та вулиць селища .

Загальні положення.

Програма розроблена і спрямована на проведення ремонту та благоустрою доріг і вулиць місцевого значення .

Мета та основні завдання програми.

Метою програми є поліпшення та благоустрій доріг та вулиць селища , що призведе до покращення дотримання правил дорожнього руху, збільшення терміну експлуатації автотранспорту та умов перевезення вантажу та пасажирів і , що найважливіше, дасть змогу надійно зв”язати околиці селища з центром .

Основні завдання програми:

-         ремонт та благоустрій доріг та вулиць селища;

-         встановлення дорожніх знаків;

-         проведення дорожньої розмітки.

Строки виконання програми.

Дана програма реалізовується на протязі  2012 року.

Фінансове забезпечення програми.

Фінансування програми передбачається за рахунок місцевого бюджету в сумі 178 160 грн.

Благоустрій центральної вулиці селища ( вул. Леніна)                          -

Грейдерування грунтових доріг та узбіч селища                                    93160 грн.  

Проведення дорожньої розмітки в районі школи                                   -

Ямковий ремонт доріг                                                                              -  85000                                                  

 

Основні заходи програми. 

1. Благоустрій центральної вулиці селища ( вул. Леніна).

2. Грейдерування грунтових доріг та узбіч селища                                -  

3. Проведення дорожньої розмітки в районі школи.

4. Ямковий ремонт доріг                                                    

Очікувані результати виконання програми.

Виконання основних завдань і заходів програми поліпшить якість експлуатації доріг, покращить умови пересування жителів по селищу та безпеку руху школярів біля школи.

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я

                                                           ХУІ сесії  шостого скликання

Від 04.01.12 р.                                                 №  293

Смт.Нова Маячка

 Про селищну  програму

 забезпечення пожежної

 безпеки на 2012 рік

             Заслухавши інформацію в.о. головного бухгалтера Максимової В.О. про необхідність прийняття селищної програми забезпечення пожежної безпеки на  2012 рік, з метою активізації на території селища  роботи по реалізації Закону України “Про пожежну безпеку” і комплексного підходу до розв’язання проблем захисту населених пунктів району і довкілля від пожеж та їх наслідків,  відповідно до  ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” ,  селищна Рада

 В И Р І Ш И Л А : 

  1.        Затвердити селищну програму забезпечення пожежної безпеки на 2012 рік

( Додається )

  1.   2    В.о. головного бухгалтера Максимовій В.О.  передбачити кошти на реалізацію програми .

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально - економічного розвитку селища.

 Селищний голова                                                     А.А.Костиря

                                                                 Д О Д А Т О К

                                                                                                                                                                          До рішення № 293

                                                                                                                                                                         ХУІ сесії  шостого скликання

                                                                                                                                                                           від 04.01.2012 року

СЕЛИЩНА ПРОГРАМА

забезпечення пожежної безпеки на 2012 рік

З метою активізації на території селища  роботи по реалізації Закону України “Про пожежну безпеку” розроблено селищну Програму забезпечення пожежної безпеки на 2012 рік (далі -  Програма) на основі комплексного підходу до розв’язання проблем захисту населених пунктів району , національного надбання і довкілля від пожеж та їх наслідків. Вона визначає шляхи вдосконалення системи забезпечення пожежної безпеки, організаційні засади її функціонування, зміцнення нормативно-правової, науково-технічної і ресурсної бази, напрями державного управління у цій сфері.

Програмою передбачаються заходи, спрямовані на:

створення єдиної системи забезпечення пожежної безпеки в районі  та її розвиток;

забезпечення життєво-важливих інтересів регіону у сфері пожежної безпеки;

розроблення організаційно-правових засад діяльності щодо забезпечення пожежної безпеки в селищі;

удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням пожежної безпеки в селищі;

ефективне розв’язання завдань із забезпеченням протипожежного захисту та оперативного реагування на обстановку в селищі;

посилення державного нагляду за станом пожежної безпеки в селищі на об’єктах незалежно від форми власності, організація гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків;

удосконалення тактичних прийомів і технологій гасіння пожеж, розроблення та впровадження нових вітчизняних засобів пожежегасіння, екологічно безпечних вогнегасних речовин;

інформаційне забезпечення державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення з питань пожежної безпеки;

зміцнення кадрового потенціалу пожежної охорони селища;

досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення в сфері пожежної безпеки.

Організаційне забезпечення

1. Проаналізувати та розглянути на виконкомах стан пожежної безпеки в селищі , на підприємствах, установах та організаціях. За результатами аналізу та з урахуванням фактів негативного впливу на протипожежний стан розробити комплексні плани заходів щодо запобігання пожеж та загибелі людей на них.

                                                                                                         Начальник МПО Полоніков О.А.

                                                                                                        керівники підприємств, організацій, установ

                                                                                                         Щорічно                    

2. Забезпечити встановлення адресних табличок на житлових будинках.

СКП “ Сількомунгосп “

Протягом року

3. Забезпечити розміщення  на об'єктах з масовим перебуванням людей та на пожежонебезпечних об‘єктах соціальної реклами протипожежного спрямування.

                                                                                                            Керівники

             Протягом року

    4. Організувати щорічне проведення Дня знань щодо обережного поводження з вогнем в загальноосвітніх та дошкільних закладах.

 

                                                                                                      Керівники освітніх закладів                                                                 

                                                                                                      Протягом року

 

  5. Щорічно проводити для керівників інструктажі з питань забезпечення пожежної    безпеки в селищі.

                                                                                                      Начальник МПО Полоніков О.А.

Протягом року

Розвиток матеріально-технічної бази пожежної охорони

  1.Провести капітальний  ремонт та здійснювати поточні ремонти будівлі та приміщень пожежного депо смт. Нова Маячка

  Селищна рада

                                                                                                                      2012 рік 

                                                  Фінансове забезпечення

Фінансування Програми у 2012 році року здійснювати відповідно до законодавства за рахунок коштів  селищного, районного, обласного бюджету в межах наявних фінансових ресурсів та інших джерел не заборонених  законодавством  у сумі 192 989 грн. :

      Заробітна плата                                                            135 200

      Нарахування на заробітну плату                                 45 404

      Предмети , матеріали , обладнання та інвентар в

      тому числі м’який інвентар та обмундирування       8 140

      Оплата послуг                                                              1 600

      Оплата електроенергії                                                  2 645

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського Району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

 ХУІ сесії шостого скликання

Від 04.01.12 р.                                                                                                                   № 295

Смт.Нова Маячка

Про Програму економічного та                                                                                       

соціального розвитку

селища Нова Маячка на 2012 рік

З метою стабільного розвитку соціальної інфраструктури селища , підвищення

ефективності та надійності функціонування  господарчого комплексу , поліпшення якості  виконання соціальних програм та покращення життєзабезпечення населення селища , керуючись ст.26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні „ селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

 1.  Затвердити Програму економічного та соціального розвитку селища Нова Маячка на  2012 рік. ( Додається )

 2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  питань соціально – економічного розвитку селищна .

 3.  Інформацію про хід виконання рішення заслуховувати на засіданнях сесії селищної  ради щопівроку.

   Селищний голова                                                                                     А.А.Костиря

                                                                  Д О Д А Т О К

                                                                                 До рішення № 295

                                                                                 ХУІ сесії  шостого скликання

                                                                                 Від 04.01.2012 року

 П Р О Г Р А М А

економічного та соціального розвитку селища Нова Маячка на 2012 рік 

Дії Новомаячківської селищної ради та її виконавчого комітету в 2012 році  будуть спрямовані на зміцнення позитивних тенденцій розвитку економіки селища Нова Маячка , а також вирішення нагальних проблем в економічній та соціальних сферах.

Основними напрямками  соціально - економічного розвитку селища  є

-            розвиток  підприємств всіх форм власності;

-            раціональне використання землі в селищі;

-            створення належних умов для розвитку підприємництва;

-            збереження мережі та забезпечення функціонування в селищі закладів освіти, охорони здоров’я та культури;

-            соціальний захист населення ;

-            забезпечення зайнятості населення селища

-            створення нових робочих місць за рахунок підприємств всіх форм власності.

1.1. У сфері соціального розвитку.

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ:

-          забезпечення зайнятості населення;

-          підвищення рівня доходів населення та його соціального захисту;

-          забезпечення своєчасної виплати заробітної плати підприємствами та організаціями селища не залежно від форм власності;

-          поліпшення демографічної ситуації;

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ

-          зростання грошових доходів населення

-          створення  робочих місць;

-          забезпечити обслуговування одиноких непрацездатних громадян за місцем проживання у кількості  72 чоловік.

1.2. У сфері гуманітарного розвитку

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

-          збільшення кількості населення яке веде здоровий спосіб життя;

-          збереження історичних пам’яток на території селища.

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ:

-          реалізація заходів, направлених на поліпшення здоров’я населення селища , зменшення захворюваності соціально небезпечними хворобами;

-          здійснити заходи щодо подальшого розвитку і функціонування української мови, як державної;

-          збереження в селищі мережі закладів освіти, культури, охорони здоров’я;

-          збереження та поновлення книжкового фонду бібліотек.

1.3. У сфері охорони навколишнього середовища

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

-          вдосконалення та впровадження економічного механізму природокористування;

-          розвиток природно-ресурсного потенціалу;

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ:

-          виконання природоохоронних заходів, передбачених у державних та місцевих програмах екологічного спрямування;

1.4. У сфері реформування державної власності

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

-          активізація та впровадження роботи з підготовки об’єктів до приватизації, особливо тих, які не використовуються, а також об’єкти незавершеного будівництва, які не ввійшли до статутних фондів підприємств.

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ:

-          сприяти пошуку ефективних власників суб’єктів господарювання, які будуть виставлені на приватизацію в 2012 році

-          забезпечення надходження коштів від оренди державного майна.

1.5. У сфері розвитку підприємництва

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

-    збільшення кількості підприємств малого бізнесу;

-          усунення економічних та адміністративних перешкод щодо розвитку підприємництва в селищі;

-          залучення підприємців до вирішення соціальних проблем селища.

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ:

-          збільшення кількості зайнятих у сфері малого підприємництва

-          збільшення частки малих підприємств

1.6. У сфері енергозабезпечення

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

-          формування та безперервне удосконалення економічних та організаційних механізмів, які спрямовані на забезпечення стабільного постачання населенню та підприємствам селища енергоносіїв;

-          раціональне використання паливно - енергетичних ресурсів;

-          подолання кризи неплатежів за спожиті енергоресурси.

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ:

-          визначитися з граничними обсягами споживання паливно - енергетичних ресурсів на основі міжгалузевих норм споживання теплової та електричної енергії для бюджетних установ та організацій

-          забезпечення 100% оплати за спожиті енергоносії.

-          електрифікація вулиць селища – Телеграфна , Садова , Гоголя , провулок Південний , провулок Український.

1.7. У сільському господарстві

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

-         виконання робіт по коригуванню генерального плану селища Нова Маячка та

     визначення меж населеного пункту .

-          створення сприятливого економічного середовища для забезпечення стабільності в розвитку агропромислового комплексу селища;

-          зняття соціальної напруженості в селі шляхом продовження аграрних реформ , поліпшення умов життя  населення селища ;

-          підвищення зайнятості та рівня оплати праці на селі.

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ:

-          провести інвентаризацію земель селища Нова Маячка  та за його межами;

-          збільшити питому вагу в розрахунках за земельні та майнові паї грошової форми оплати;

-          продовжити реформування агропромислового комплексу селища  з метою отримання державних актів на право приватної власності на землю

-          завершити заміну сертифікатів на право приватної власності на земельну частку (пай) на державні акти на право приватної власності на землю,

1.8.Зв’язок.

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

-          розширення АТС

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ:

-          телефонізація селища

-          впровадження мобільного зв’язку;

2. Диинамічне підвищення рівня життя населення, розв’язання проблеми бідності

2.1. Грошові доходи та заробітна плата

Загальна характеристика

На рівень доходів певною мірою впливає своєчасна виплата заробітної плати.   

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ:

-          розрив між величиною прожиткового мінімуму та розміром мінімальної заробітної плати;

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

-          відновити стимулюючу функцію заробітної плати;

-          наближення розміру мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму;

 

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ:

-          зростання грошових доходів населення селища

-          зростання рівня заробітної плати

2.2. Ринок праці

          Загальна характеристика

          У 2012 році планується введення додаткових робочих місць , шляхом залучення до громадських оплачуваних робіт мешканців селища , які перебувають на обліку у Цюрупинському    районному центрі зайнятості.

 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ:

-          професійно - кваліфікаційна незбалансованість попиту і пропозиції робочої сили;

-          працевлаштування неконкурентоспроможних на ринку праці верств населення                     (інвалідів, молоді, );

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

-          забезпечення зайнятості населення;

-          посилення соціального захисту безробітних.

-          ліквідація  прихованого безробіття;

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ:

 -        створення  нових робочих місць;

2.3. Соціально - трудові відносини.

Загальна характеристика

        Укладено  колективні договори в підвідомчих організаціях селищної ради. Колективно-договірним регулюванням соціально-трудових відносин охоплено  працюючі  в підвідомчих організаціях громадяни. Необхідністю є вивчення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та вжиття заходів, спрямованих на їх послаблення чи усунення.   

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ:

-          недосконала законодавча база для регулювання соціально–трудових відносин;

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

-          вдосконалення нормативно–правової бази врегулювання трудових відносин;

-          посилення державного нагляду і контролю за дотриманням трудових прав найманих працівників.

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ:

-          врегулювання спірних питань шляхом примирення,;

-          запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

-          зростання чисельності працівників, охоплених колективними договорами;

-          укладення колективних договорів на підприємствах усіх форм власності, а також приведення їх положень у відповідність із чинним законодавством;

-          зменшення кількості конфліктних ситуацій на підприємствах завдяки проведенню активної примирної політики.

2.4. Соціальне забезпечення

Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності                            

Протягом 2012 року продовжувати розвиток адресності у вирішенні проблем  малозабезпечених сімей, сімей з дітьми, інвалідів, пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Вирішуватимуться питання щодо поліпшення умов проживання підопічних геріатричного відділення тимчасового проживання  та  одиноких непрацездатних громадян що на обслуговуванні соціальних працівників .

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ:

-          недостатній рівень адресності  при наданні пільг окремим категоріям  населення;

-          низький рівень державних соціальних допомог ;

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

-          підвищення соціальних гарантій сім’ям з дітьми та іншим уразливим верствам населення;

-          наближення розміру соціальних допомог до прожиткового мінімуму;

-          посилення адресності у наданні пільг, компенсацій та соціальних гарантій;

-          сприяння залученню благодійної допомоги для вирішення проблем найбільш незахищених верств населення;

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ:

-          проведення в селищі  щорічної Всеукраїнської благодійної акції “Милосердя”;

-          створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури.

-          надання матеріальної допомоги багатодітним , малозабезпеченим сім“ям , дітям – сиротам для придбання одягу , взуття , ліків - 1000

-          надання матеріальної допомоги  малозабезпеченим сім“ям на поховання близьких – 1000 грн.

            -    надання матеріальної допомоги  сім’ям загиблих співробітників ОВС.

2.5. Охорона праці

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ:

-          підвищення  спеціальної підготовки роботодавців та відповідальних посадових осіб з питань охорони праці;

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

-          виконання законів та реалізація державної політики в галузі охорони праці;

-          соціальний захист працівників, зокрема зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці.

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ:

-          організаційне забезпечення діяльності селищної  ради з питань безпечної життєдіяльності населення;

-          скорочення випадків виробничого травматизму..

2.6.. Охорона здоров’я, материнства та дитинства.

Загальна характеристика.

Протягом останніх років Новомаячкіською селищною  радою,  прийнято  програми, спрямовані  на вирішення загальних питань охорони здоров’я, материнства та дитинства. З метою запобігання захворюваності населення, особливо дітей, на керовані інфекційні хвороби проводиться їх імунізація.

Забезпеченість населення селища  лікарями  не достатня

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ:

-          залишається значною захворюваність населення на туберкульоз за рахунок перебування в селищі сезонних працівників;

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

-          зниження захворюваності населення на туберкульоз

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІ

-          забезпечення виконання регіональних програм:

2.7. Фізична культура і спорт

З метою належного виконання реалізації державних програм розвитку фізичної культури і спорту в селищі  Новомаячківської селищною радою  разом з адміністрацією ЗОШ , проводиться певна організаційна та практична робота.

В селищі Функціонують 2  стадіони, 2  спортивних зали

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ:

- створення належних умов для задоволення потреб населення селища у організації  систематичних

занять фізичною культурою і спортом,

-          створення умов для підготовки і участі  спортсменів, футбольної  команди селища у районних,  обласних змаганнях.

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

-          впровадження здорового способу життя з метою поліпшення здоров’я населення селища

-          формування  мережі дитячо-юнацьких фізкультурно-спортивних закладів;

-          залучення до систематичних занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей.

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ:

-          забезпечення виконання селищної  комплексної програми “Фізичне виховання - здоров’я нації”;

-          залучення до занять фізичною культурою і спортом максимальної кількості осіб різних верств населення з метою поліпшення здоров’я та збільшення тривалості життя.

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ:

-          створення належних умов для задоволення потреб населення селища  в організації здорового способу життя, систематичних занять фізичною культурою і спортом;

-          фінансування на розвиток матеріально-технічної бази;

-          будівництво спортивного залу

2.8. Освіта

Загальна характеристика

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ:

-          не забезпечено обов’язковість дошкільної освіти для кожної дитини;

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

-          збільшення бюджетних асигнувань на освіту з одночасним поліпшенням їх використання;

-          розширення доступності отримання молодим поколінням якісної освіти;

-          комп’ютеризація та інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів;

-          збереження здоров’я дітей, створення умов для їх повноцінного

       харчування

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ:

-          збільшення бюджетних поточних видатків на освіту у структурі бюджету району та селища ;

-          збільшення кількості дошкільних закладів освіти

-          впровадження механізмів підтримки учнів із числа дітей - сиріт та інвалідів;

2.9. Житлова політика та житлово-комунальне господарство.

2.10. Житлова політика.

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ:

-          обмеженість бюджетних асигнувань усіх рівнів у житлове будівництво;

-          відсутність фінансово-кредитних механізмів залучення коштів населення;

-          низький рівень платоспроможності населення, який не дозволяє вирішувати власні житлові проблеми шляхом будівництва або купівлі житла на вторинному ринку.

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

-          створення економічних передумов і стимулів залучення у житлову сферу коштів громадян як потенційних інвесторів;

-           спорудження житла  для  сімей молодих спеціалістів .

 

2.11. Розвиток житлово-комунальної сфери.

Загальна характеристика

В селищі  розроблено комплексну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Новомаячківської селищної ради 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ:

-          незабезпеченість стовідсоткового покриття затрат підприємств по наданню послуг;

-          неповне фінансування передбачених пільг і субсидій;

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

-          стабілізація роботи  СКП „ Сількомунгосп „;

-          зниження собівартості житлово-комунальних послуг через запровадження приладів обліку;

-          створення умов для розширення  переліку послуг  які надає населенню СКП                          „ Сількомунгосп „

-          приведення полігонів твердих побутових відходів у відповідність до чинного законодавства ;

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ:

-          створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг;

-          формування економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги;

-          підвищення відповідальності надавачів послуг за рівень тарифів, повноту та якість послуг, а споживачів за своєчасну оплату;

2.12. Культура.

Загальна характеристика.

У реалізації культурної політики в селищі  важливу роль відіграють заходи, спрямовані на збереження і розвиток мережі культурно-мистецьких закладів ,їх творчого, кадрового потенціалу, зміцнення матеріально-технічної бази, підвищення рівня культурного обслуговування різних верств населення, розвиток та популяризацію духовних культурних надбань.

Діяльність установ і закладів культури, професійних художніх колективів в цілому забезпечує рівень задоволення духовних потреб населення  селища .

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ:

-          збереження культурно-мистецьких закладів, їх творчого потенціалу, історико-культурної спадщини та культурних надбань;

-          закріплення кадрів,

-          забезпечення підтримки  аматорських колективів селища

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

Виходячи з необхідності збільшення духовно-інтелектуального потенціалу у 2012 році передбачається забезпечити:

-          збереження та якісний розвиток Будинку культури

-          збереження історико-культурної спадщини;

-          повноцінну діяльність творчого потенціалу галузі;

-          розвиток і функціонування української мови, як державної;

-          розвиток культури і мистецтв,  бібліотечної справи, художнього самодіяльного руху;

-           кінообслуговування населення.

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ

-          збереження мережі закладів культури;

-         капітальний ремонт  танцювального майданчика.

2.13. Державна політика, стосовно дітей,  сім’ї та молоді.

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ:

-          низький рівень громадсько-політичної активності молоді;

-          необхідність фінансової підтримки програм та проектів молодіжних громадських організацій;

-          проблема правового та соціального захисту сім’ї, жінок, дітей та молоді;

-          розвиток нових форм виховання дітей - сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування;

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

-          забезпечення прав та гарантій молоді на ринку праці;

-          залучення молоді до активного громадсько-політичного життя та підтримка діяльності молодіжних громадських організацій;

-          створення умов для розвитку наукового та творчого потенціалу молоді;

-          забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, сімей та молоді соціально-незахищених категорій;

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ:

-          забезпечення проведення молодіжних конкурсів, фестивалів, наукових конференцій;

-          організація цільових змін для оздоровлення та відпочинку дітей, молоді і сімей пільгових категорій;

2.14.  Охорона навколишнього природного середовища.

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ:

-          деградація земель внаслідок водної та вітрової ерозії, вторинного засолення та осолонцювання;

-          зменшення продуктивності сільськогосподарських угідь, значна їх розораність;

-          підтоплення земель ;

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ:

-          посилити контроль за використанням земель в селищі ;

-          вирішувати питання по підтопленню смт. Нова Маячка

-          збільшення площ під парками та скверами

2.15. Газифікація селища

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ :

-    сприяння подальшому розвитку газифікації приватного сектору

2.16. Забезпечення населення селища якісною питною водою

         Основні проблеми в наданні якісних послуг :

-         зношеність водопровідних мереж

-         слабка матеріально-технічна база

         2.17. Благоустрій селища

           -    Озеленення вулиць

           -    Впорядкування сміттєзвалищ

           -    Поховання безродніх громадян          

2.18.  Торгівля.

Населення селища повністю охоплено торгівельним обслуговуванням.

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ:

-          ліквідація торгівлі у невстановлених місцях;

-          створення оптового ринку ;

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

-          здійснення заходів щодо подолання стихійних  ринків з одночасним розвитком стаціонарної торгової мережі, припинення виїзної та виносної торгівлі у невстановлених місцях;

-          проведення передсвяткових ярмарків  на ринках селища ;

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ:

-          ліквідація торгівлі у невстановлених місцях;

-          впорядкування торгівлі в торгівельній мережі та на ринках селища ;

-          недопущення безпідставного росту цін на основні продукти харчування.

2.19 Побутове обслуговування

На  на території селища зростає кількість точок побутового обслуговування, заснованих на приватній власності: ,

 СНОВНІ ПРОБЛЕМИ:

-          недостатність  соціально необхідниих видів  послуг;

-          нелегальна трудова діяльність в сфері побутового обслуговування – надання побутових послуг фізичними особами на дому.

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

-          залучення субєктів господарювання всіх форм власності до відкриття на території населених пунктів точок побутового обслуговування;

-          надання допомоги місцевим жителям, які мають відповідні професії і надають побутові послуги у подальшій реєстрації для легалізації їх діяльності відповідно до чинного законодавства;

-          збільшення надання побутових послуг пільговим категоріям населення.

2.20.Утримання доріг

Значна увага буде приділена поточному ремонту та утриманню всієї мережі автомобільних доріг (ямковий ремонт, планування узбіч, заливки тріщин тощо). Також планується виконати заходи по поліпшенню умов безпеки дорожнього руху на мережі доріг селища

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

-          утримання доріг в належному стані;

-          своєчасне освоєння виділених коштів на  ремонт доріг.

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХУІ  сесії шостого скликання 

Від 04.01.12 р.                                                № 296

Смт.Нова Маячка

 Про селищну програму розвитку                                                                                   

фізичної культури та спорту в                                                                                            

смт. Нова Маячка на 2012 рік                                                                           

       З метою забезпечення розвитку спорту в смт. Нова Маячка та залучення до занять спортом широких верств  населення , підготовки кваліфікованих спортсменів і сприяння досягненню високих результатів у змаганнях , керуючись ст.26  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні  “ , селищна Рада

В И Р І Ш И Л А : 

1.      Затвердити селищну  програму розвитку  фізичної культури та спорту в смт. Нова Маячка на 2012 рік ( додається ) .

2.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціального та економічного розвитку селища Нова Маячка

         Селищний голова                                                            А.А.Костиря 

ДОДАТОК                                                                                                                    

                                                                      до рішення № 296 від 04.01.12 р.       

                                                     ХУІ сесії шостого скликання              

 

ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури та спорту в смт. Нова Маячка 

 Загальні положення.

Програма розроблена і спрямована на сприяння фізичному розвитку молоді , популяризації спорту серед широких верств населення.

 Мета та основні завдання програми. 

Метою програми є створення належних умов для занять спортом , розвиток спеціалізованих спортивних закладів для задоволення потреб населення у зміцненні здоров’я та фізичного розвитку, виховання активної орієнтації на здоровий спосіб життя . організація змістовного дозвілля населення.

Основні завдання програми :

-         Розвиток мережі секцій , гуртків  та клубів ;

-         Удосконалення системи проведення місцевих та участі у районних та обласних змаганнях з футболу серед дитячих та аматорських команд;

-         Забезпечення збереження та подальшого розвитку матеріально – технічної бази фізичної культури та спорту, поліпшення умов її функціонування

 Строки виконання програми.       

Дана програма реалізовується на протязі  2012 року.

Фінансове забезпечення програми. 

Фінансування програми передбачається за рахунок місцевого бюджету в сумі 2 000 грн. та спонсорської допомоги.

    Заявочні внески                                                  -          2 000

   на відкриття сезону ігор,

   на закриття сезону ігор,

   кубок юнацьких змагань

Основні заходи програми.

1. Проводити роботу щодо збільшення кількості спортивних секцій на базі  загальноосвітньої школи

2. Організувати систему проведення спортивних змагань серед дітей різного   віку

3.      Забезпечити участь футбольної команди «Прогрес» у змаганнях першості  району

4.   Вжити заходи щодо впорядкування стадіонів на території селища.

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

   Р І Ш Е Н Н Я

              ХУІ сесії  шостого скликання

Від 04.01.12 р.                                                 № 302

смт. Нова Маячка

Про структуру апарату виконавчого                                                                           

органу Новомаячківської селищної ради ,                                                                 

загальну чисельність апарату та витрати                                                                             

на його утримання .                                             

            Заслухавши інформацію в.о. головного бухгалтера Максимової В.О. про структуру апарату виконавчого органу Новомаячківської селищної ради , загальну чисельність апарату та витрати на його утримання  , відповідно до  ст. 26   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ ,  селищна Рада

 В И Р І Ш И Л А : 

1.      Затвердити на 01.01.2012 року :

1.1.    Структуру апарату виконавчого органу Новомаячківської селищної ради .

( Додається ) .

1.2.    Загальну чисельність апарату ради  22,0  одиниці .

1.3.    Витрати на утримання апарату ради та її виконавчого органу в сумі 268 34 ,75  грн. на місяць.

2.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісії з питань планування бюджету та фінансів 

Селищний голова                                                                А.А.Костиря  

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

                                              ХУІ сесії  шостого скликання

Від 04.01.12 р.                                                                                         300

Смт.Нова Маячка

Про селищну програму “ Охорона навколишнього

 середовища  – здоров’я кожного  “ на 2012 рік

            З метою забезпечення умов екологічно - безпечного проживання селища Нова Маячка та призупинення деградації природних ресурсів і створення умов відновлення їх потенціалу  , керуючись ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.      Затвердити селищну програму “ Охорона навколишнього середовища – здоров’я кожного“ на 2012 рік  

2.      В.о. головного бухгалтера Максимовій В.О. при складанні бюджету на 2012 рік передбачити кошти на реалізацію програми .

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК ,  земельних ресурсів , екології , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів .

 Селищний голова                                                                                           А.А.Костиря

                                                                                             ДОДАТОК                                                                                                                   

                                                                                                                                                     До рішення ХУІ сесії шостого скликання

                                                 № 300  від 04.01.2012 року.

ПРОГРАМА

“ Охорона навколишнього середовища – здоров’я кожного “

Загальні положення.

Програма розроблена і спрямована на охорону довкілля , забезпечення умов екологічно-безпечного проживання населення селища та призупинення деградації природних ресурсів та створення умов відновлення їх потенціалу.

Мета та основні завдання програми.

Метою програми є поліпшення стану довкілля ,  здійснення заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф , визначення території для складування , зберігання  або розміщення побутових та інших відходів відповідно до законодавства.

Основні завдання програми:

-          Благоустрій селища;

-         Озеленення селища

-         Впорядкування сміттєзвалищ

-         Забезпечення умов екологічно-безпечного проживання населення селища

Строки виконання програми.

Дана програма реалізовується на протязі 2012 року

Фінансове забезпечення програми.

Фінансування програми передбачається за рахунок місцевого бюджету в сумі 130  гривень  та спонсорської допомоги:

-         Озеленення  селища : купівля квітів   -          130  грн.

Основні заходи програми.

1.      Благоустрій центральної вулиці селища ( вул. Леніна).

2.      Щорічно , в квітні місяці проводити місячник благоустрою та санітарної очистки селища.

3.      Закріплення за організаціями селища територій для наведення санітарного порядку.

4.      Впорядкування парку в центрі селища

5.      Проведення навчальних закладах селища виховних заходів щодо екологічного виховання дітей та молоді.

6.      Озеленення селища

Очікувані результати виконання програми.

Виконання основних завдань і заходів програми поліпшить санітарний стан селища , сприятиме запобіганню забрудненню довкілля.