Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

   Р І Ш Е Н Н Я

XXVI    сесії сьомого скликання

Від 30.06.17 р.                                                 № 329

смт.Нова Маячка

 

Про Програму соціально-економічного

та культурного розвитку

селища Нова Маячка на 2017 рік

 

З метою створення сприятливих соціально-побутових умов та покращення матеріально технічної бази стабільного розвитку соціальної інфраструктури селища,  керуючись ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Внести зміни до Програму  соціально-економічного та культурного  розвитку селища Нова Маячка на 2017 рік. :

Додати пункт «   Фінансове забезпечення».

 

 

           Передача коштів районому бюджету для  Новомаячківської лікарської амбулаторії (поточний ремонт електрокардіографа) у сумі 3500 грн.,

 

 

 

 

 2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

      питань соціально – економічного розвитку селищна .

 

 

 

 

 

  Новомаячківський селищний голова                                               В.І.Кос

 

 

       

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Олешківського району

 

Херсонської області

 

   Р І Ш Е Н Н Я

 

XXVI    сесії сьомого скликання

 

Від 30.06.17 р.                                                 № 329

 

смт.Нова Маячка

 

 

 

Про Програму соціально-економічного

 

та культурного розвитку

 

селища Нова Маячка на 2017 рік

 

 

 

З метою створення сприятливих соціально-побутових умов та покращення матеріально технічної бази стабільного розвитку соціальної інфраструктури селища,  керуючись ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

 селищна рада

 

 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 

 

1.      Внести зміни до Програму  соціально-економічного та культурного  розвитку селища Нова Маячка на 2017 рік. :

 

Додати пункт «   Фінансове забезпечення».

 

 

 

 

 

           Передача коштів районому бюджету для  Новомаячківської лікарської амбулаторії (поточний ремонт електрокардіографа) у сумі 3500 грн.,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

 

      питань соціально – економічного розвитку селищна .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Новомаячківський селищний голова                                               В.І.Кос

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Олешківського району

 

Херсонської області

 

   Р І Ш Е Н Н Я

 

 XXVIсесії сьомого скликання

 

Від  30.06.17                                                       № 326

 

смт. Нова Маячка

 

 

 

Про внесення змін до рішення XXV сесії

 

Новомаячківської селищної ради сьомого скликання

 

№323 від 15.06.2017 року «Про встановлення ставок

 

місцевих податків та зборів на території Новомаячківської

 

селищної ради на 2018 рік»

 

 

Заслухавши інформацію заступника селищного голови Новомаячківської селищної ради Косташ О.О. та враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку селища Нова Маячка, керуючись Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи від 28.12.2014 №71-VIII, зі змінами та доповненнями у 2017 році, п.24 ст.26 Закону України про місцеве самоврядування Новомаячківська селищна рада

 

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Доповнити рішення сесії Новомаячківської селищної ради №323 від 15.06.2017 року «Про встановлення ставок місцевих податків та зборів на території Новомаячківської

 

селищної ради на 2018 рік»

 

2. Замінити в п.2 речення «мінімальна заробітна плата» на «мінімальний прожитковий мінімум» для першої групи платників єдиного податку.

 

3. Доповнити розділ І «Податку на нерухоме майно» п.п. 1.2.2 підпунктами:

 

 

 

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

 

 

 

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

 

 

 

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

 

 

 

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

 

 

 

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

 

 

 

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

 

4. Внести зміни до п.1.5 п.п.1.5.1 «ставки податку для юридичних осіб будівлі, яких віднесені до житлового фонду з 2% мінімальної заробітної плати на 1,5%  мінімальної заробітної плати.

 

5.Внести зміни до розділу ІІ «Транспортний податок» п.п. 2.2. 1., а саме:

 

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуска яких минуло не більше 5-ти років включно та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розміру мінімальної заробітної плати встановленої Законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 

6. Внести зміни до розділу ІІІ «Збір за паркування транспортних засобів» п.3,  а саме: замінити «ставку збору за паркування транспортних засобів з 0, 15% мінімальної заробітної плати на 0,075 % мінімальної заробітної плати».

 

7. Замінити у розділі IV «Туристичний збір» п.5 «порядок сплати збору» п.п.5.1 збір сплачується щоквартально у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк обчислений відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал до місцевого бюджету.

 

8. Внести зміни у розділ І «Податок на нерухоме майно» п.1.4 «Пільги і сплати податку» п.п.1.4.1 б), а саме « для житлового будинку/ будинків незалежно від їх кількості  - на 150 кв. м.  замінити на 120 кв.м.

 

9. Доповнити рішення № 323 від 15.06.2017 року «Про встановлення ставок місцевих податків та зборів на території Новомаячківської селищної ради на 2018 рік»  п. 8, а саме: «питання не врегульовані цим рішенням регулюються Податковим кодексом України та іншими нормативними актами»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новомаячківський селищний голова                                                                       В.І. Кос

 

  

 

 

 

Додаток

 

до рішення № 326      

 

XXVI сесії Новомаячківської

 

селищної ради сьомого

 

скликання

 

 

 

 

 

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ на 2018 рік

 

1. ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

1.1. Платники податку

 

1.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

 

1.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

 

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

 

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

 

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

1.2. Об’єкт оподаткування

 

1.2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

 

1.2.2. Не є об’єктом оподаткування:

 

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

 

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

 

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

 

г) гуртожитки;

 

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

 

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

 

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

 

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

 

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

 

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

 

 

 

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

 

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

 

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

 

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

 

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

 

1. 3. База оподаткування

 

1.3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

 

1.3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

 

1.3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

1.4. Пільги із сплати податку

 

1.4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

 

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 150  кв. метрів;

 

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

 

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).       

 

1.4.2. Звільнити від сплати податку на нерухоме майно з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебуває у власності учасників бойових дій та інвалідів Великої вітчизняної війни, одиноко проживаючих дітей війни; на 50 % воїнів-інтернаціоналістів,  учасників  та інвалідів АТО при наявності відповідних документів, пенсіонерів.

 

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

 

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

 

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

 

Селищна рада  до25грудня  року, що пердує звітному  подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості рішення щодо ставок та надання пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом міністрів України.

 

1.5. Ставка податку

 

 1.5.1. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування в таких розмірах:

 

1) для об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності ( до 2%):

 

- фізичних осіб:

 

а) будівлі, віднесені до житлового фонду –  1 % мін. з/п;

 

- юридичних осіб –  1,5 % мін. з/п.

 

2) для об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності( до 1%):

 

- фізичних осіб  :

 

а) господарські  будівлі – 0,1 % мін. з/п;

 

б) будівлі торгівельні – 1 % мін. з/п;

 

в) інші – 1 % мін. з/п.

 

- для юридичних осіб:

 

1) будівлі торгівельні – 1 % мін. з/п;

 

2) інші будівлі – 1% мін. з/п.

 

1.6. Податковий період

 

1.6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

1.7. Порядок обчислення суми податку

 

1.7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

 

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 1.4.1 пункту 1.4 , та пільги встановленою селищною радою з неоподатковуваної площі таких об’єктів та відповідної ставки податку;

 

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 1.4.1 пункту 1.4  та пільги встановленої селищною радою з неоподатковуваної площі таких об’єктів, та відповідної ставки податку;

 

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 1.4.1 пункту 1.4  та пільги встановленої селищною радою з неоподатковуваної площі таких об’єктів та відповідної ставки податку;

 

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

 

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

 

1.7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом  1.7.1 пункту  1.7 цієї статті, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

 

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

 

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

 

1.7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

 

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

 

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

 

права на користування пільгою із сплати податку;

 

розміру ставки податку;

 

нарахованої суми податку.

 

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

 

1.7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

1.7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

 

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

1.8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

 

 1.8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

 

1.8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення - рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

1.9. Порядок сплати податку

 

1.9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

Фізичні особи можуть сплачувати податок у   селищній раді   через касу  за квитанцією про прийняття податків.

 

1.10. Строки сплати податку

 

1.10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

 

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

 

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

 

2. ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

 

2. Платники податку

 

 2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.2.1 пункту  2.2 цієї статті є об’єктами оподаткування.

 

 2.2. Об’єкт оподаткування

 

2.2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуска яких минуло не більше 5-ти років включно та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розміру мінімальної заробітної плати встановленої Законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 

2.3. База оподаткування

 

2.3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цієї статті.

 

 2.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цієї статті. 

 

2.5. Податковий період

 

2.5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

 2.6. Порядок обчислення та сплати податку

 

2.6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

 

2.6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

 

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення - рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

 

2.6.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2018 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

 

З 1 квітня 2018 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

 

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

 

2.6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

 

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

2.6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

 

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

2.6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

 

 2.7. Порядок сплати податку

 

2.7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

 2.8. Строки сплати податку

 

2.8.1. Транспортний податок сплачується:

 

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

 

б) юридичними особами - авансовими внесками  щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

3. ЗБІР ЗА ПАРКУВАННЯ  ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

 

1. Збір за паркування транспортних засобів – це стоянка  транспортних  засобів у спеціально обладнаних або відведених для цього місцях .

 

 2. Платниками збору за паркування автомототранспорту є юридичні особи та громадяни , які паркують  автомобілі в спеціально обладнаних або відведених для цього місцях .  

 

3. Ставка збору за паркування  транспортних засобів становить 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр площі земельної ділянки і стягується контролером селищної ради за квитанціями суворої звітності.Плата за паркування автомототранспорту сплачується безпосередньо перед початком паркування водіями автомототранспортних  засобів.   Збір сплачується до місцевого бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28(29) включно).Остаточна сума збору , обчислена відповідно до податкової декларації за податковий квартал , сплачується у строки , визначені для квартального податкового періоду. 

 

4.Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцем знаходження земельної ділянки.

 

 4. ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

 

1.    Платники збору.

 

1.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію смт. Нова Маячка, на якій діє рішення Новомаячківської селищної ради про встановлення  туристичного збору, та отримують ( споживають) послуги з тимчасового проживання ( ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування  в зазначений строк, що являється базою справляння туристичного збору.

 

1.2.Платниками збору не можуть бути особи, які:

 

а/ постійно проживають, утому числі на умовах договорів найму у місті, радою якого      встановлено такий збір;

 

б/ особи, які прибули у відрядження;

 

в/ інваліди, діти - інваліди та  особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей –інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

 

г/ ветерани війни;

 

д/ учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

 

е/ особи, які прибули за путівками та курсівками в  санаторії та пансіонати.

 

2.    Ставка збору

 

2.1.Ставка встановляється  у  розмірі 1% до бази справляння  збору.

 

2.2.Базою справляння  збору є вартість усього періоду проживання ( ночівля) в місцях за  вирахуванням податку на додану вартість.

 

 3.    Податкові агенти.

 

3.1.Справляння збору може здійснюватися податковими агентами , а  саме;

 

а/ юридичними особами або фізичними особами – підприємцями, які   уповноважуються селищною радою справляти  збір на умовах  договору, укладеного з Новомаячківською селищною радою.

 

4.    Особливості справляння збору.

 

4.1.Податкові агенти  справляють збір під час надання послуг пов’язаних з тимчасовим проживанням( Ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у  рахунку

 

(квитанції) на проживання.

 

5. Порядок сплати збору.

 

 

 

5.1.Збір сплачується щоквартально у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк обчислений відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал до місцевого бюджету.

 

5.2.Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання  ( ночівля) не за місцем реєстрації такого податкового збору в

 

органі державної податкової служби   за місцезнаходженням підрозділу.

 

5.3. Базовий податковий ( звітний  ) період дорівнює календарному  кварталу.

 

 

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Цюрупинського району

 

Херсонської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 ХХУІ сесії сьомого скликання

 

Від 30.06.17 р.                                              №   327

 

Смт. Нова Маячка

 

 

 

Про внесення змін та доповненнь до рішення сесії

 

Новомаячківської селищної ради

 

№322 від 15.06.2017 р.

 

 «Про встановлення ставок земельного податку

 

на території селища Нова Маячка»

 

           

 

Заслухавши інформацію спеціаліста з земельних питань Новомаячківської селищної ради Спільного Є.Л., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природнихресурсів,  керуючись  Законом України «Про внесення змін до Податкового  кодексу  України   та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»  від 28.12.2014 № 71-VІІІ, пунктом 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна   рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Доповнити рішення сесії Новомаячківської селищної ради №322 від 15.06.2017 р. «Про встановлення ставок земельного податку на території селища Нова Маячка» пунктом 2.1. такого змісту: дане рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

 

2.Виключити з п. 4.1. додатку № 1 рішення сесії Новомаячківської селищної ради №322 від 15.06.2017 р. Про встановлення ставок земельного податку на території селища Нова Маячка», (далі вищезазначене рішення), слово «додатком» та замінити його словами «податковим кодексом».

 

3.Доповнити п. 4.2. додатку № 1 вищезазначеного рішення словами «до 15.07.2017 року».

 

4.Виключити п. 9.2. додатку № 1 вищезазначеного рішення.

 

5. Виключити додаток № 3  вищезазначеного рішення.

 

6.Доповнити п. 9.1. додатку № 1 вищезазначеного рішення наступними параграфами:

 

            Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

 

Державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

 

Державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 

Державні установи та організації які здійснюють свою діяльність у сфері запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 

Бюджетні неприбуткові організації які утворені та зареєстровані в порядку визначеним законом і належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель.

 

7. В п. 11.1.,13.2.,13.5., додатку № 1 вищезазначеного рішення, замінити слова «Цюрупинський ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області» замінити словами «Олешківське відділення ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області "

 

8. В п. 2, додатку № 2 вищезазначеного рішення, слова «Землі громадського призначення», замінити словами «Землі громадської забудови».

 

9. В п. 12, додатку № 2 вищезазначеного рішення, ставку земельного податку для власників земельних ділянок, земельних часток (паїв), змінити з 10% на 3%.

 

10. Виключити пункти 13,13.1.,13.2., додатку № 2 вищезазначеного рішення

 

11. Питання не врегульовані цим рішенням регулюються Податковим кодексом України та іншими нормативними актами.

 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

 

 

           

 

 

 

Новомаячківський селищний голова                                                          В.І.Кос

 

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Олешківського району
Херсонської області
РІШЕННЯ

          ХХVI сесії сьомого скликання

                     Від 30.06.17 р.                                                            № 330                    

 cмт Нова Маячка

                    Про затвердження

                    Положення про порядок

                    призначення звільнення з посади

                    керівників підприємств, установ та організацій

                    комунальної власності

                    Новомаячківської територіальної громади.

 

З метою встановлення єдиного механізму організаційно-правових заходів, щодо призначення на посаду або звільнення з посади  керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Новомаячківської територіальної громади,  відповідно до статті 17, 25, 29, 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 78 Господарського кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.94 N170 "Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору", враховуючи висновки постійної депутатської комісії, селищна Рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити «Положення про порядок призначення, звільнення з посади керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності Новомаячківської територіальної  громади».               (Додається )

                   2.Вважати таким, що втратило чинність рішення Новомаячківської селищної ради ХХХI сесії п’ятого скликання № 607 від 28.05.2008 року «Про положення про порядок призначення, звільнення з посади керівників підприємств та організацій комунальної власності територіальної селищної громади» з 30 червня 2017 року.

3.Доручити селищному голові виступати стороною у контрактах з керівниками підприємств, установ  та організацій комунальної власності Новомаячківської територіальної громади, відповідно до цього Положення.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку селища.

 

 

 

 

                     Новомаячківський селищний голова                                                         В.І.Кос

             

  


                                           

                                     ДОДАТОК

                          До рішення № 330  від 30.06.2017 р.

                                                                                                                         ХХVI сесії сьомого скликання

 

           ПОЛОЖЕННЯ

          про порядок призначення, звільнення з посади керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності Новомаячківської територіальної  громади».

 

                                         

                                              1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.           Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності Новомаячківської територіальної громади  (далі ‑ Положення) розроблене відповідно до Кодексу законів про працю України, Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року №170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору, інших нормативно-правових актів та встановлює процедуру призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій комунальної власності Новомаячківської територіальної громади.

   

1.2.       Дія даного Положення не поширюється на відносини, щодо призначення та звільнення керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

 

1.3.       Це Положення визначає механізм призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій (далі - підприємств), що перебувають у комунальній власності Новомаячківської територіальної громади (далі - керівник).

 

1.4.       Керівником може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні

                   обов’язки.

 

1.5  Відповідно ст. 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до відання виконавчого комітету Новомаячківської  селищної ради належить управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності Новомаячківської територіальної громади .

Призначення та звільнення керівника підприємства, установи чи організації комунальної власності Новомаячківської територіальної громади, що знаходиться в управлінні селищної ради, здійснюється за розпорядженням селищного голови з послідуючим затвердженням селищною радою.

 

1.6.  Призначення керівників здійснюється з урахуванням вимог ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", шляхом укладення контракту.

 

1.7.       Контракт відповідно до цього Положення укладається з керівниками підприємств, установ та організацій комунальної власності Новомаячківської територіальної громади , які здійснюють виробничу , науково - дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання прибутку, а також з керівниками , які не відносяться до категорії державних службовців.

 

1.8.        Контракт укладається між Виконавчим комітетом Новомаячківської селищної ради  в особі селищного голови (далі – Орган управління) та керівником підприємства, установи організації, що належать до комунальної власності Новомаячківської територіальної громади  (далі – Керівник).

 

1.9.       З керівниками закладів освіти , культури , фізкультури та спорту , соціального захисту , що є об’ єктами комунальної власності Новомаячківської територіальної  громади контракт не укладається. Вони призначаються на посаду відповідним районним управлінням.

 

2.УКЛАДАННЯ КОНТРАКТУ

2.1.           Відповідно до ст. 21 Кодексу Законів про Працю в Україні контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії , права , обв’язки і відповідальність сторін , умови матеріального забезпечення і організації праці працівника , умови розірвання договору можуть встановлюватись угодою сторін.

 

2.2.           Контракт може бути укладений на термін від 1 до 5 років.

 

2.3.           Відбір кандидатур вакантної посадипідприємств, установ  та організацій комунальної власності Новомаячківської територіальної громади здійснюється селищним головою.

З керівником підприємств, установ  та організацій комунальної власності територіальної  громади раніше обраним чи призначеним на посаду, також укладається чи переукладається контракт.

 

2.4.           Пропозиція з відповідними документами  щодо кандидатури на посаду керівника підприємства подається постійній депутатській комісії з питань соціально -економічного розвитку селища Нова Маячка, селищному голові та сесії ради.

 

2.5.           Постійна депутатська комісія з питань соціально - економічного розвитку селища Нова Маячка розглядає пропозицію і виносить рішення рекомендаційного характеру щодо укладення контракту.

 

 

2.6.           Селищний голова, враховуючи рішення постійної депутатської комісії своїм розпорядженням укладає контракт з керівником підприємства, установи чи організації з послідуючим затвердженням селищною радою.

 

2.7.           Контракт укладається у письмовій формі  у двох примірниках. Один примірник зберігається у селищній раді, другий  - у керівника підприємства. Обидва примірника мають однакову юридичну силу.

 

2.8.           Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами, якщо інше не передбачено умовами контракту, і може бути змінений тільки за угодою сторін в письмовій формі.

 

2.9.           Трудові книжки керівників підприємства, установи чи організацій комунальної власності Новомаячківської територіальної громади зберігаються у відділі кадрів підприємства.

 

3. ЗВІЛЬНЕННЯ З ПОСАДИ, РОЗІРВАННЯ ТА ПРОДОВЖЕННЯ КОНТРАКТУ.

 

3.1.    Контракт з керівником підприємства, установи чи організації  може бути розірваний на підставі, передбаченій діючим законодавством , або за умовами контракту , за наявності погодження з селищним головою.

 

3.2. Керівник підприємства, установи  чи організації комунальної власності Новомаячківської територіальної  громади звітує за результатами своєї роботи  на сесії селищної ради. В разі визнання роботи незадовільною, керівник може бути звільнений за поданням селищного голови.

 

3.3.  Виступити з ініціативою щодо звільнення з посади керівника підприємства, установи чи організації комунальної власності Новомаячківської територіальної  громади може селищний голова.

 

 3.4. Пропозиція щодо звільнення керівника підприємства, установи чи організації комунальної власності Новомаячківської територіальної громади подається на розгляд постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку селища Нова Маячка .

 

3.5. Селищний голова враховуючи рішення постійної депутатської комісії видає розпорядження про звільнення з посади керівника або вносить питання про його звільнення на чергову сесію селищної ради.

 

3.6.   За два місяці до закінчення строку дії контракту керівник підприємства, установи чи організації повинен подати до селищної ради письмову заяву про подовження чи припинення контракту. Постійна депутатська комісія вносить пропозиції, щодо нової кандидатури на посаду керівника, чи подовження контракту.

            При відсутності згоди селищного голови або керівника підприємства на продовження     контракту по закінченню строку його дії, трудовий договір вважається припиненим.

 

3.7. По закінченні строку дії контракту селищний голова видає розпорядження про звільнення з посади керівника з послідуючим затвердженням на сесії ради.

 

 

4. ЗАКЛЮЧНІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

4.1.   Селищний голова має право вимагати від Керівника звіт про результати роботи виконання показників, передбачених контрактом, пояснення, щодо причин їх невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління підприємством та розпорядження його майном.

                   Керівник підприємства, установи чи організації, щоквартально звітує про результати роботи  Новомаячківській селищній раді та доповідає на засіданнях виконавчого комітету.

 

4.2  Спори між сторонами контракту розглядаються в установленому чинним законодавством  порядку.


 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

                                                                Р І Ш Е Н Н Я

                                             XXVI   сесії  сьомого   скликання

                                                                    № 328

Від 30.06.17 р.                                            

смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішенняXXIсесії

Новомаячківської селищної ради

cьомого скликання

246   від 23.12.2016 року

“Про селищний бюджет на 2017 рік ”.     

      Заслухавши  інформацію  про внесення змін до рішення  XXI сесії Новомаячківської селищної ради  сьомого скликання  № 246   від 23.12.2016 року “Про селищний бюджет на 2017 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України згідно висновку фінансового управління Олешківської РДА від 07.04.2017   р № 01-31/120       селищна рада:

                                                      В И Р І Ш И Л А:

     Провести перерозподіл бюджетних призначень загального фонду :

        1.Зменшити видатки загального фонду селищного бюджету на загальну суму 12000 грн. по:

     КПК 4030 Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та iншi мист.  заклади та заходи

     КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних(регіональних     програм,не   віднесених до заходів розвитку»

           квітень  -12000 грн

        2. Збільшити видатки загального фонду селищного бюджету на загальну суму 12000 грн. по:

        2.1    Передача коштів районому бюджету для поточного ремонту електрокардіографа  Новомаячківської  лікарській амбулаторії у сумі 3500 грн.,

         КПК 8800 «Інші субвенції»

         КЕКВ 2620»Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

         Липень  +3500

         2.2  КПК 0170  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

      КЕКВ 2210 «Предмети .матеріали, обладнання та інвентар)

         липень +4000

      КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)

         липень +4500       

    3.Провести зміни в помісячному розписі загального фонду селищного бюджету по :

        3.1 КПК 4060 «Бібліотеки»

         КЕКВ 2120  «Нарахування на заробітну плату»

         Липень +2000 грудень -2000

        Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

Новомаячківський селищний голова                                           В.І.Кос.