Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

                     ХХІІ  сесії сьомого скликання

Від 03.02.17 р.                                                 № 268

смт. Нова Маячка

 

Про затвердження фінансового звіту  директора

Новомаячківського селищного 

комунального підприємства «Сількомунгосп»

за 2016 рік

 

         Заслухавши фінансовий звіт директора  Новомаячківського селищного комунального підприємства «Сількомунгосп» Коломоєць Геннадія Георгійовича за  2016 рік , керуючись ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

Затвердити фінансовий звіт директора  Новомаячківського селищного комунального підприємства «Сількомунгосп»   «Сількомунгосп»  за 2016 рік.

( звіт додається ).

 

 

 

 

Новомаячківський селищний голова                                  В.І.Кос

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 Олешківського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХІІ сесії сьомого скликання

Від 03.02.17  р.                                               №   269

смт. Нова Маячка

 

Про тарифи на послуги водопостачання,

що надає СКП «Сількомунгосп»

населенню смт. Нова Маячка

 

            В зв’язку з приведенням у відповідність до економічно обґрунтованих витрат СКП «Сількомунгосп», в зв’язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати, підвищенням тарифів  на електроенергію та вартості паливно – мастильних матеріалів, матеріалів для проведення ремонтно – відновлювальних робіт, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Затвердити та ввести в дію з 01 березня 2017 року тариф на водопостачання :

-          для населення без лічильника       -           42,40 грн. з чоловіка

-          для населення з лічильником        -           10,60 за 1 м.куб.

-          для організацій без лічильника     -           42,40 грн. за 1 м.куб.          

 

2.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціального та економічного розвитку смт. Нова Маячка.           

 

 

 

 

 

Новомаячківський селищний голова                                           В.І.Кос

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

    ХХІІ сесії сьомого скликання

Від  03.02.17 р.                                               № 266

смт. Нова Маячка

 

Про розпорядження селищного голови                                                                

прийняті в міжсесійний період  

 

            Заслухавши інформацію селищного голови Кос Валентина Івановича про розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період , відповідно до ст. 42   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

             Затвердити розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період  :

1.     З основної діяльності  з  № 100  по № 105

 

 

 

 

( Перелік додається )

 

 

Новомаячківський селищний голова                                                В.І.Кос

 

 

                                                              ДОДАТОК

До рішення  ХХІІ  сесії сьомого  скликання № 266 від  03.02.2017р.

 

П Е Р Е Л І К

                  розпоряджень селищного голови, прийнятих в міжсесійний період

 

З особового складу :

З основної діяльності :

№ з/п

                                          Назва розпорядження

Дата

1

Про ліміти споживання  енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній установі Новомаячківської селищної ради

100

20.12.16

2

Про призупинення роботи дошкільних навчальних закладів на території Новомаячківської селищної ради

101

27.12.16

3

Про проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами Новомаячківської селищної ради покладених на них завдань та обов’язків

102

27.12.16

4

Про скликання ХХІІ сесії Новомаячківської селищної ради сьомого скликання

103

27.12.16

5

Про організацію роботи по переходу на новий план рахунків бухгалтерського обліку селищної ради

104

27.12.16

6

Про внесення змін до Положення про облікову політику

105

27.12.16

       

 

  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

    ХХII сесії сьомого скликання

.                                                                         № 273

Від  03.02.2017 р

смт. Нова Маячка

 

Про затвердження Положення

про місцеві ініціативи

в смт Нова Маячка

 

            Заслухавши інформацію селищного голови Кос Валентина Івановича  відповідно до ст.26   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

 

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити Положення про місцеві ініціативи в смт Нова Маячка (додається)

 

2. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань гуманітарної політики, гласності та зв’язків з громадськими  організаціями.

 

 

 

Новомаячківський селищний голова                                           В.І.Кос

  

 

 

                                                                                     ДОДАТОК

                                                                                 До рішення ХХІI сесії сьомого                                                                                                     скликання № 273 від  03.02.2017 р.

 

 

Положення про місцеві ініціативи в смт Нова Маячка

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Право на місцеві ініціативи

       Місцева ініціатива – одна з форм участі членів територіальної громади смт Нова Маячка (далі – членів громади) у місцевому самоврядуванні. Місцева ініціатива оформлюється проектом рішення з вирішення будь-яких питань, які віднесені до відання місцевого самоврядування, внесена в порядку, передбаченому цим Положенням, для розгляду на найближчій сесії ради.

 

1. 2. Предмет місцевої ініціативи.

1.2.1. Предметом місцевої ініціативи можуть бути будь-які питання, віднесені до відання місцевого самоврядування та питання місцевого значення, що не віднесені до компетенції органів державної влади.

 

РОЗДІЛ 2. ВНЕСЕННЯ МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ

 

2.1. Ініціатори внесення місцевої ініціативи.

Ініціативна група – члени територіальної громади, що вносять місцеву ініціативу на розгляд ради. До ініціативної групи повинно входити не менше 5 осіб, кожній з яких виповнилося 18 років та які зареєстровані на території громади.

 

2.2. Подання місцевої ініціативи.

2.2.1. Місцева ініціатива вноситься на ім’я секретаря ради. У повідомленні про внесення місцевої ініціативи обов’язково зазначаються:

- опис проблеми, вирішити яку покликана місцева ініціатива;

- проект рішення;

- прізвища, імена і по батькові, адреса проживання та контакти членів ініціативної групи;

- прізвище, ім’я і по батькові, контакти уповноваженого представника ініціативної групи;

- підписні листи оформлені згідно із додатком 1.

     У випадку, якщо проект рішення, внесений як місцева ініціатива, є регуляторним актом, то поданню його на розгляд ради передує визначена законодавством процедура (відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»);

     У випадку необхідності, секретар ради протягом десяти робочих днів з моменту реєстрації місцевої ініціативи доручає профільним виконавчим органам ради надати господарське, юридичне та фінансове обґрунтування проекту рішення. Отримані документи долучає до проекту рішення, запропонованого ініціативною групою;

      У випадку, якщо у повідомленні про внесення місцевої ініціативи не дотримані норми п.1 цієї статті, місцева ініціатива вважається не внесеною та підлягає поверненню ініціаторам, для здійснення уточнень та нового внесення.

 

2.3. Збір підписів членів територіальної громади.

2.3.1. Для внесення місцевої ініціативи ініціативній групі необхідно зібрати 0,1% підписів членів територіальної громади, які досягли 18 років та зареєстровані в межах територіальної громади.

2.3.2. Ініціативна група збирає підписи членів територіальної громади на підписних листах.

2.3.3. Підписні листи повинні містити наступні дані:

-           прізвище, ім’я та по батькові підписанта;

-           дата та рік народження;

-           місце реєстрації підписанта;

-           особистий підпис.

 Підписні листи заповнюються згідно додатку до цього Положення.

 

2.4. Реєстрація місцевої ініціативи.

2.4.1. З моменту отримання місцевою радою повідомлення про внесення місцевої ініціативи, яка відповідає п.п.2.1 п.2 Розділу 2  цього Положення, секретар ради повинен забезпечити:

- протягом п’яти робочих днів реєстрацію повідомлення про внесення місцевої ініціативи у Книзі реєстрації загальних зборів, місцевих ініціатив, громадських слухань;

- протягом одного робочого дня після реєстрації повідомлення інформування в письмовій формі із зазначенням номеру реєстрації уповноваженого представника ініціативної групи;

- протягом десяти робочих днів після реєстрації повідомлення розміщення повного тексту повідомлення про внесення місцевої ініціативи, а також всіх додатків до нього, на офіційному сайті Новомаячківської селищної ради  у окремому розділі «Громадська участь», окрім персональних даних.

 

2.5. Книга реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань.

2.5.1. Селищна рада веде Книгу реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань, до якої заноситься:

- питання, що вносяться шляхом місцевої ініціативи;

- список членів ініціативної групи з даними, що у повідомленні про внесення місцевої ініціативи;

-рішення, прийняте з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи;

- адресати (органи і посадові особи), яким направлено рішення з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи;

 - інші дані.

2.5.2. До Книги реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань додаються результати попереднього аналізу, підготовленого профільними виконавчими органами ради та посадовими особами, яким це доручалося, проекту рішення з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи.

 

2.6. Перевірка поданих документів.

2.6.1. Секретар ради протягом десяти робочих днів з моменту реєстрації повідомлення про внесення місцевої ініціативи забезпечує перевірку поданих документів на відповідність вимогам цього Положення та приймає рішення:

-  передати місцеву ініціативу для підготовки до розгляду на найближчу сесію ради;

-  повернути повідомлення про внесення місцевої ініціативи з вмотивуванням у письмовій формі причин повернення.

2.6.2. Місцева ініціатива не виноситься на засідання ради, про що повідомляється на офіційному сайті селищної ради у спеціальному підрозділі «Громадська участь», виключно у таких випадках:

- предмет місцевої ініціативи відноситься до відання органів державної влади або інших органів місцевого самоврядування;

- місцева ініціатива подана особами, не передбаченими  цього Положення;

-  не дотримано вимог до оформлення, передбачених п.2.2. Розділу 2  цього Положення;

- недостатня кількість підписів членів громади, передбачених п.2.3. Розділу 2 цього Положення.

 

 

РОЗДІЛ 3. РОЗГЛЯД МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ

 

3.1. Підготовка місцевої ініціативи до розгляду на сесії ради.

3.1.1. Секретар ради організовує підготовку місцевої ініціативи до розгляду на сесії ради відповідно до вимог Регламенту ради, про що письмово повідомляє уповноваженого представника ініціативної групи.

3.1.2. Секретар ради контролює включення поданого питання та проекту рішення ради до порядку денного найближчої сесії ради.

3.1.3. Розгляд проекту рішення є першочерговим та відбувається за участі ініціативної групи з питань місцевої ініціативи. Члени ініціативної групи обов’язково запрошуються на засідання постійних і тимчасових депутатських комісій ради та беруть участь у всіх засіданнях з питань внесеної ними місцевої ініціативи.

3.1.4. Про розгляд поданої місцевої ініціативи постійними або тимчасовими комісіями ради або розгляд на пленарному засіданні ради повідомляється територіальну громаду на офіційному сайті селищної ради в спеціальному розділі «Громадська участь» не менше ніж за два робочі дні до дня розгляду.

 

3.2. Розгляд місцевої ініціативи на сесії ради.

3.2.1. Місцева ініціатива, внесена на розгляд пленарного засідання ради у встановленому порядку, підлягає обов’язковому та першочерговому розгляду на відкритому засіданні ради відповідно до вимог регламенту ради.

3.2.2. Постійні та тимчасові депутатські комісії ради проводять засідання, на яких розглядають проект рішення, поданий у порядку місцевої ініціативи, за участі членів ініціативної групи та готують висновки і рекомендації в межах своєї компетенції. Відсутність висновків або рекомендацій комісій не може бути підставою для відмови у розгляді проекту рішення на сесії ради.

 

3.3. Участь членів ініціативної групи у роботі сесії ради.

3.3.1.Члени ініціативної групи беруть участь у сесії ради під час розгляду проекту рішення ради, поданого у порядку місцевої ініціативи.

3.3.2.Уповноважений представник ініціативної групи виступає на засіданнях депутатських комісій та пленарному засіданні ради у ролі доповідача або співдоповідача.

3.3.3. Присутні на засіданні члени ініціативної групи беруть участь в обговоренні місцевої ініціативи в порядку, встановленому Регламентом ради.

 

3.4. Оприлюднення прийнятого рішення ради.

3.4.1.Ухвалене рішення ради з питань місцевої ініціативи в п’ятиденний термін надсилається уповноваженому представнику ініціативної групи та оприлюднюється в на офіційному сайті селищної ради в спеціальному розділі «Громадська участь», а також в інший спосіб, що встановлюється Регламентом ради та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

 

 

Новомаячківський селищний голова                                                    Кос В.І.

 

  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області 

  Рішення                                                            

                                               XХІІ  сесії  сьомого   скликання

                                                                    №  280

Від 03.02.17 р.                                             

смт. Нова Маячка

 

“Про селищну програму по благоустрою та

  санітарному утриманню селища»

  Нова Маячка на 2017 рік ”.

     

      Заслухавши  інформацію  про внесення змін до рішення  V сесії Новомаячківської селищної ради  сьомого скликання  № 251   від 23.12.2016 року «Про селищну програму по благоустрою та  санітарному утриманню селища.» керуючись ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада:

 

                                                      В И Р І Ш И Л А:   

       Внести зміни  у  перелік заходів ,які були  затверджені , та віднесені до благоустрою селища ,а також внести зміни до  фінансового забеспечення  цих заходів.

     Зміни викласти їх у слідуючий   редакції :

 

 

Додатково включити в перелік заходів і в фінансове забезпечення:

 1. Додаткова  передача коштів КП  Новомаячківський «Сількомунгосп» на видатки по утриманню наглядача кладовища  у сумі 4224    грн.

 

 

 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

Новомаячківський селищний голова                                    В.І.Кос.

  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХІІ  сесії  сьомого скликання

Від 03.02.17 р.                                             №   272

смт Нова Маячка

 

Про затвердження плану діяльності

Новомаячківської селищної  ради

з підготовки проектів регуляторних актів

на 2017 рік 

 

 

У відповідність до ст.ст 7, 32 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись п. 7 ч. 1 ст. 26  ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомаячківська селищна рада

 

 

В И Р І Ш И Л А :

           

1. Затвердити план діяльності Новомаячківської селищної  ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік  (додаток 1).

2. Затвердити план-графік проведення заходів Новомаячківської селищної ради  з відстеженням результативності прийнятих регуляторних актів на 2017 рік (додаток 2).

3. Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Новомаячківської селищної ради.

4. Контроль покласти на постійну депутатську комісію з соціально-економічного розвитку Новомаячківської селищної ради.

 

Новомаячківський селищний голова                                           В.І.Кос.

 

  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХІІ  сесії  сьомого скликання

Від 03.02.17 р.                                             № 270 

смт Нова Маячка

 

Про надання будівлі у

тимчасове користування

 

Розглянувши заяву голови Громадської організації «Новомаячківської фізкультурно-оздоровчої районної асоціації»  С.О. Ступака, Директора ДЮСШ «Золота нива»

А.В. Діденко про надання у тимчасове користування приміщення за адресою смт. Нова Маячка, вул. Соборна 101 для діяльності спортивної секції з боксу як виділення ДЮСШ, керуючись ст. 29 ЗУ «Про фізичну культуру і спорт», ст. 32 п. 9, ст. 60 п. 5 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

В И Р І Ш И Л А :

           

1.Надати у тимчасове користування приміщення за адресою смт. Нова Маячка,

 вул. Соборна, 101 для діяльності спортивної секції з боксу як відділенню ДЮСШ «Золота нива».

2. Акт приймання-передачі підписується обома сторонами.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціального та економічного розвитку селища Нова Маячка.

 

 

 

 

 

Новомаячківський селищний голова                                           В.І. Кос.

  

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

       ХХІІ  сесії  сьомого скликання

Від 03.02.17 р.                                         №   282          

 смт.Нова Маячка

 

Про внесення доповнень до рішення ХХІХ сесії

Новомаячківської селищної ради шостого скликання

№ 468 від 22.11.2012 р. «Про селищну програму

захисту населення і територій від надзвичайних                                                                                  

 ситуацій техногенного

і природного характеру  на 2013-2017 роки»

 

            У зв’язку з випадками захворювання свиней на африканську чуму (АЧС) на території Херсонської області,  метою посилення ветеринарно-санітарного контролю та створення матеріального резерву, в інтересах безпеки окремої людини, суспільства, матеріальних цінностей і довкілля,  керуючись Законом України «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 2013-2017 роки» ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Внести  доповнення до рішення ХХІХ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання № 468 від 22.11.2012 р. «Про селищну програму захисту населення і територій від надзвичайних   ситуацій техногенного і природного характеру  на 2013-2017 роки», а саме :

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

п. 5 Створити матеріальний резерв для екстреного розгортання та належних умов функціонування карантинних ветеринарно-поліцейських постів ( кунги, дезбар»єри, спецодяг, паливно-мастильні матеріали, дрова, попереджувальні знаки, тощо).

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

Виділити кошти Новомаячківському СКП «Сількомунгосп»  для створення матеріального резерву для екстреного розгортання та належних умов функціонування карантинних ветеринарно-поліцейських постів ( кунги, дезбар»єри, спецодяг, паливно-мастильні матеріали, дрова, попереджувальні знаки, тощо) в сумі – 10 000 грн.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

 

Новомаячківський селищний голова                                                В.І.Кос

 Африканська чума свиней (АЧС) — контагіозна вірусна геморагічна хвороба, яка перебігає гостро, підгостро, хронічно безсимптомно й характеризується лихоманкою, геморагічним діатезом, ціанозом шкіри, некродистрофічними змінами паренхіматозних органів і високою летальністю, що призводить до значних економічних збитків. Входить до переліку особливо небезпечних (карантинних) хвороб тварин та списку інфекційних та інвазійних хвороб тварин затвердженого МЕБ на 2016 рік.

Це одна із найбільш небезпечних хвороб свиней, оскільки характеризується високою смертністю, значними економічними збитками, зумовленими відсутністю вакцини, запровадженням спеціального режиму для свиногосподарств, обов'язковістю дотримання ветеринарно-санітарних вимог до утримання свиней, витратами на проведення моніторингових та діагностичних досліджень, організацію профілактичних та ліквідаційних заходів, в разі загрози чи виникнення хвороби та торговельними обмеженнями, що запроваджуються для недопущення її розповсюдження. Вірус африканської чуми свиней не становить небезпеки для людини.

Що необхідно знати пересічному громадянину про Африканську чуму свиней (АЧС) ?

1.      Що АЧС не становить небезпеки для людей.

2.      Що на АЧС хворіють лише дикі та свійські свині (всіх видів, порід та статево-вікових груп).

3.      Що резервуаром Африканської чуми свиней в природі є дикі свині, від яких заражаються свійські (домашні свині).

4.      Що основний шлях передачі збудника - це безпосередній контакт тварин між собою (хворої та здорової) та перенос збудника від хворої до здорової тварини через посередника, в ролі якого найчастіше виступає людина, що випадково забруднилась виділеннями хворої тварини та мала контакт зі здоровою, а також - предмети догляду, інвентар, взуття та одяг, транспортні засоби та корми, в тому числі й харчові відходи.

5.      Що збудник хвороби тривалий час може зберігати свою життєздатність поза організмом і в першу чергу в харчових продуктах заражених вірусом АЧС (наприклад: в копченій шинці - до 5 місяців).

6.      Що холод (заморожена свинина) - всього лиш консервує збудника (продукт залишається небезпечним для свиней після розморожування).

7.      Що виявивши хвору тварину (не стандартна поведінка) чи труп свині в природному середовищі необхідно негайно сповістити про це лікаря ветеринарної медицини та вжити заходів, щодо унеможливлення контакту із виділеннями хворої тварини.

Що мають знати власники тварин про Африканську чуму свиней (АЧС) ?

·         не висококонтагіозна (з низьким ступенем заразності),

·         гостра (ознаки хвороби розвиваються дуже швидко),

·         інфекційна (здатна до зараження, тобто може передаватись від однієї сприйнятливої тварини до іншої),

·         вірусна (на збудник не діють антибіотики, тому не має лікування)

·         хвороба (хворобливий стан організму - тварина виглядає підозріло, не так як завжди)

·         свиней (хворіють лише домашні та дикі свині).