Рішення сесії

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

   П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

                                                      ХХХ сесії шостого скликання

Від 20.12.12 р.                                                                                                                        №

смт. Нова Маячка

 Про розпорядження селищного голови                                                                

прийняті в міжсесійний період  

             Заслухавши інформацію селищного голови Костиря Андрія Андрійовича про розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період , відповідно до ст. 42   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

 В И Р І Ш И Л А :

       Затвердити розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період  :

 1. З основної діяльності  з № 105 по № 112
 2. З особового складу  з  № 95 по №  103

 ( Перелік додається )

  Селищний голова                                                                                                                                                           А.А. Костиря

 

                                                           ДОДАТОК

                                                                                  До рішення ХХХ сесії шостого                                               скликання

                                                  № ____   від  20.12.12 р.

 

П Е Р Е Л І К

                  розпоряджень селищного голови, прийнятих в міжсесійний період

 

№№

п/п   Назва розпорядження                                                                                    Індекс            Дата

З особового складу :

1. Про  доплату за вислугу років Бердага А.В.                                            95          05.11.12

2. Про відрядження Прудської С.О.                                                              95-а       05.11.12

3. Про доплату за вислугу років Чушак Ю.А.                                              96          05.11.12

4. Про надання щорічної основної відпустки Костіній О.В.                       97          05.11.12

5. Про надання щорічної основної відпустки Прудському В.М.                98          05.11.12

6. Про надання щорічної основної відпустки Михайленко Л.І.                  99          15.11.12

7. Про надання щорічної основної відпустки Спільному Є.Л.                   100         19.11.12

8. Про надання щорічної основної відпустки Михайленко В.В.                101         19.11.12

9. Про надання щорічної основної відпустки Полонікову О.А.                102         21.11.12

10.Про преміювання працівників апарату Новомаячківської

     селищної ради                                                                                           103         21.11.12

 

З основної діяльності:

1.Про  надання матеріальної допомоги на поховання                              105            07.11.12

2.Прореєстрацію Щетнікової Н.Х.                                                               106           09.11.12

3.Про скликання ХХІХ сесії Новомаячківської селищної ради шостого

   скликання                                                                                                     107           12.11.12

4.Про   проведення в селищі «Чистого четверга»                                      108           14.11.12

5.Про виконання адміністративного стягнення у виді  громадських

   робіт  за вироком

   Цюрупинського районного суду відносно Новікова І.М.                        109                    14.11.12

6.Про  оголошення в селищі місячника пожежної безпеки                        110          15.11.12

7.Про  створення комісії по розгляду заяви Саніна В.М.                           111          21.11.12

8.Про виконання адміністративного стягнення  у виді громадських

  робіт  за вироком Цюрупинського районного суду
відносно Савіцького М.М.                                                                             112                     28.11.12            

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(проект)  Р І Ш Е Н Н Я

ХХХ сесії  шостого скликання

Від хх.12.2012 р.                                        № 

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду.

 Розглянувши заяви гр.  Губка Андрія Віталійовича  про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Губка Андрію Віталійовичу та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії з земельних питань Новомаячківської селищної ради  Компанець О.В., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст.ст. 12, 40, 93, 116, 120, 122, 123, 124,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про оренду землі» (зі змінами та доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада 

В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Губка Андрію Віталійовичу, за адресою: вул. Леніна,9  смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – трикратний земельний податок.

1.1. Гр. Губка Андрію Віталійовичу в місячний термін з дня прийняття даного рішення замовити в  землевпорядній організації технічну документацію вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                          А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

ХХХ сесії шостого скликання

Від хх.12.2012 р.                                              №   

Смт. Нова Маячка 

Про внесення змін до договору

купівлі-продажу земельної ділянки.

 Заслухавши заяву директора ПП «ДНІПРО-А-АГРО» Б.Б.Альошина,  інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради по земельним питанням О.В. Компанець, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись ст.12  Земельного кодексу України,  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до договору купівлі-продажу земельної ділянки від 26 квітня 2012 року укладеного на підставі рішення ХІV сесії шостого скликання Новомаячківської селищної ради №279 від 20.12.2011 р. «Про продаж земельних ділянок для здійснення підприємницької діяльності» та рішення ХХІ сесії шостого скликання Новомаячківської селищної ради №358 від 20.04.2012 р. «Про продаж земельних ділянок для здійснення підприємницької діяльності,» а саме:

- пункт 2.2. розділу 2. «Ціна продажу земельної ділянки, строки і порядок оплати» викласти в наступній редакції: 

         2.2. Сума, зазначена в п.2.1. цього Договору, сплачується Покупцем шляхом перерахування одноразового  платежу – 70% ціни продажу 368550,00 (Триста шістдесят вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят) гривень 00 копійок у вересні місяці 2013 року та решти суми в розмірі 157950,00 (сто п’ятдесят сім тисяч дев’ятсот п’ятдесят) гривень 00 копійок до двадцятого жовтня 2013 року, до місцевого бюджету Новомаячківської селищної ради Цюрупинського району Херсонської області на р/рахунок 33117327700286, ЄДРПОУ 38045231, МФО 852010, УДКСУ у Цюрупинському районі Херсонської області код платежу 33010101 (кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності).   

2.В зв’язку з перенесенням оплати за продаж земельної ділянки на один рік ПП  «ДНІПРО-А-АГРО» при розрахунках  врахувати індекс інфляції. 

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                          А.А. Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(ПРОЕКТ)Р І Ш Е Н Н Я

ХХХ  сесії  шостого  скликання

Від  хх.11.2012  р.                                                                №    

смт. Нова Маячка

Про передачу в повне господарське відання 

будівель – об’єктів власності 

територіальної громади селища.

 Відповідно до ст 24, 78, 136 Господарського Кодексу України, керуючись пунктом 31 частини першої ст 26, ст 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань з питань економічного та соціального розвитку селища Нова Маячка, селищна Рада 

В И Р І Ш И Л А :

1.Передати будівлі та споруди – об’єкти власності територіальної громади в повне господарське відання: 

- за адресою: смт Нова Маячка вул. Леніна,88 - Новомаячківському дошкільному навчальному закладу №2; 

- за адресою: смт Нова Маячка вул. 1 Травня,125 - Новомаячківському дошкільному навчальному закладу №1; 

- за адресою: смт Нова Маячка вул. Одеська,25 - Новомаячківському дошкільному навчальному закладу №3; 

2. Доручити селищному голові Костирі А.А. підписати акти приймання-передачі зазначених будівель в місячний термін. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економічного та соціального розвитку селища Нова Маячка. 

Селищний голова                                                            А.А.Костиря

 

 

Селищний головаА.А.Костиря

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(ПРОЕКТ)Р І Ш Е Н Н Я

ХХІХ  сесії  шостого  скликання

Від  хх.11.2012  р.                                   №    

смт. Нова Маячка

Про надання земельних ділянок 

в оренду в межах селища

 

Розглянувши заяву гр. Шагова Валерія Леонідовича та технічну документацію із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Шагову Валерію Леонідовичу під розміщення магазину продовольчих товарів в смт Нова Маячка, Цюрупинського району Херсонської області, заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст.ст. 12, 38, 39, 40, 93, 120, 122, 123, 124, 125, 126 Земельного Кодексу України, Закону України “Про оренду землі”, «Положення про оренду земельних ділянок у смт. Нова Маячка та порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки» (рішення №594 сесії Новомаячківської селищної ради від 9.04.2008р.) та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні“ , селищна Рада 

В И Р І Ш И Л А :

 1.Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо відведення земельної ділянки    в оренду гр. Шагову Валерію Леонідовичу під розміщення магазину продовольчих товарів площею 0,0181 га із земель запасу Новомаячківської селищної ради  за адресою смт. Нова Маячка, вул. Леніна № 240 Цюрупинського району Херсонської області

Кадастровий номер земельної ділянки:

під розміщення магазину продовольчих товарів 6525055700:01: 033 : 0017 – 0,0181 га,

1.1.Надати в оренду строком на 49 років гр. Шагову Валерію Леонідовичу земельну ділянку під розміщення магазину продовольчих товарів площею 0,0181 га із земель запасу Новомаячківської селищної ради  за адресою смт. Нова Маячка, вул. Леніна № 240 Цюрупинського району Херсонської області

2.Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Шагову Валерію Леонідовичу під розміщення магазину продовольчих товарів площею 0,0378 га,  за адресою смт. Нова Маячка, вул. Климака № 32 Цюрупинського району Херсонської області

 Кадастровий номер земельної ділянки:

під розміщення магазину продовольчих товарів 6525055700:01: 009 : 0021 – 0,0378 га,

2.1.Надати в оренду строком на 49 років гр. Шагову Валерію Леонідовичу земельну ділянку під розміщення магазину продовольчих товарів площею 0,0181 га із земель запасу Новомаячківської селищної ради  за адресою смт. Нова Маячка, вул. Климака № смт Нова Маячка, Цюрупинського району Херсонської області.

3.Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Шагову Валерію Леонідовичу під розміщення магазину продовольчих товарів площею 0,0135 га,  за адресою смт. Нова Маячка, вул. Дніпровська № 114 Цюрупинського району Херсонської області

 Кадастровий номер земельної ділянки:

під розміщення магазину продовольчих товарів 6525055700:01: 009 : 0021 – 0,0378 га,

3.1.Надати в оренду строком на 49 років гр. Шагову Валерію Леонідовичу земельну ділянку під розміщення магазину продовольчих товарів площею 0,0135 га із земель запасу Новомаячківської селищної ради  за адресою смт. Нова Маячка, вул. Дніпровська № 114 смт Нова Маячка, Цюрупинського району Херсонської області.

4. Встановити орендну плату в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

5. Перегляд орендної плати проводити згідно ст. 23 “ Зміна орендної плати “ Закону України “ Про оренду землі “ (зі змінами і доповненнями) .

6. При укладанні договору оренди передбачити умови, вказані в ст. 15 Закону України    “ Про оренду землі “ (зі змінами і доповненнями).

7. Доручити селищному голові Костирі А.А. підписати договір оренди при нотаріальному посвідченні .

8. Спеціалісту Новомаячківської селищної ради по земельним питанням Спільному Є.Л. внести зміни до земельно – кадастрової документації.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                            А.А.Костиря

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

ХХХ сесії  шостого  скликання

Від хх .12.2012  р.                                    №  

смт. Нова Маячка 

Про погодження надання 

земельних  ділянок за межами селища 

громадянам у власність для ведення особистого 

селянського господарства. 

 Розглянувши заяву гр. Лунченко Тетяни Анатоліївни про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради гр. Лунченко Тетяні Анатоліївні для ведення особистого селянського господарства та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст.ст. 12, 33,  81, 116, 118, 121, 123, п. 12 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада 

В И Р І Ш И Л А :

1. Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для ведення особистого селянського господарства  гр. Лунченко Тетяні Анатоліївні орієнтовною площею 0,80 га відповідно до додатку (додається).

2. Гр. Лунченко Тетяні Анатоліївні в місячний строк  дане рішення подати для подальшого розгляду до Цюрупинської районної державної адміністрації .

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                   А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(ПРОЕКТ)Р І Ш Е Н Н Я

ХХХ сесії  шостого скликання

Від хх.12.2012 р.                                                        №

смт. Нова Маячка

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою та надання  земельних

ділянок у власність .

 

Розглянувши заяву гр. Трунової Любов Миколаївни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки в смт Нова Маячка гр.  Труновій Любов Миколаївні та інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради по земельним питанням Компанець О.В., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст. ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 125, 126, п.12 розділу Х “Перехідні положення” Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд  гр. Труновій Любов Миколаївні розташованої за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка вул. Дніпровська,169.

1.1. Надати у власність гр. Труновій Любов Миколаївні земельну ділянку,  розташовану за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка вул. Дніпровська,169, загальною площею  0,1500 га в т.ч. :

- 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд.

      Кадастровий номер земельної ділянки:

- для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд 6525055700:01: 005 : 0022 – 0,1500 га,

            1.2. Гр. Труновій Любов Миколаївні в місячний термін отримати та зареєструвати у встановленому порядку державний акт.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова            А.А.Костиря.

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

      П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

       ХХХ сесії шостого скликання

Від 20.12.12 р.                                               №

смт. Нова Маячка

  Про затвердження

 Правил утримання домашніх

 тварин у смт. Нова Маячка

           Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 9 Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”, ст. 16 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, відповідно до законів України “Про благоустрій населених пунктів”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 2 червня 2009 року № 264 “Про затвердження Методичних рекомендацій і розроблення правил утримання домашніх тварин у населених пунктах”, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”з метою врегулювання відносин у сфері поводження, утримання, використання домашніх тварин на території смт. Нова маячка Новомаячківська селищна  рада

 

                                                                       В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити Правила утримання домашніх тварин у смт. Нова Маячка, що додається .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань

 

 Селищний голова                                                           А.А.Костиря

 

  

                                                                                              Додаток

                                                                                              до проекту рішення ХХХ сесії

                                                                                              Новомаячківської селищної ради

                                                                   шостого скликання

№ _____ від 20.12.2012 року

ПРАВИЛА

 утримання домашніх тварин

у  смт. Нова Маячка


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Правила утримання домашніх тварин у селах Новомаячківської селищної ради (далі – Правила) розроблено з метою врегулювання відносин у сфері поводження, утримання, використання домашніх тварин на території Новомаячківської селищної ради Цюрупинського району Херсонської області.
   
1.2. Правовою основою Правил є закони України "Про благоустрій населених пунктів", "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про місцеве самоврядування в Україні, "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб" та інші нормативно – правові акти.
    1.3. Поняття та терміни, які використовуються у цих Правилах, мають таке значення:

- адаптованість собаки в умовах населеного пункту – перевірка мінімально необхідного переліку навичок, виконання яких дозволяє визначити стан нервової системи собаки, його керованість, ступінь безпеки собаки по відношенню до його власника й оточення, а також наявність у самого власника навичок керування собакою визначається шляхом тестування за встановленою програмою;

- бездоглядні тварини – домашні собаки та коти, незалежно від породи та призначення (у тому числі собаки, що мають ошийник з особистим номерним знаком і намордник), які знаходяться без власника та не на прив’язі на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті та інших громадських місцях;

- безпритульні тварини – домашні  тварини,  що  залишилися  без догляду   людини  або  утворили  напіввільні  угруповання,  здатні розмножуватися поза контролем людини;

- біостерилізація – позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

- вигул собак – тимчасове знаходження собак у присутності їхніх власників або осіб, що їх заміняють, на відкритому повітрі, поза місцями постійного проживання цих собак, з метою задоволення їхніх фізіологічних потреб і гармонійного розвитку;

- відчуження тварини – передача права власності на тварину юридичним чи фізичним особам у спосіб, що не заборонений чинним законодавством;

- власник собаки чи кота – юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, які не суперечать законодавству України;

- гуманне ставлення до тварин – дії,  що  відповідають  вимогам захисту   тварин   від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин,  сприяння їх  благу,  покращання якості їх життя тощо;

- громадське місце – частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони;

- дикі тварини - тварини, природним середовищем існування яких є дика природа, у тому числі ті, які перебувають у неволі чи напіввільних умовах;

- домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;

- домашні собаки та коти – тварини, які утримуються власниками як домашні улюбленці, компаньйони-помічники (поводирі незрячих, охоронці житла та іншого майна тощо), об’єкти комерційного використання, що знаходяться під контролем (наглядом) власника, членів його сім’ї або уповноваженої власником особи;

- експериментальна тварина – тварина, що використовується для проведення наукових дослідів, експериментів;

- евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин,  що виключають їх передсмертні страждання;

- екскременти – відходи життєдіяльності тварини;

- жорстоке умертвіння тварин – умертвіння тварин  без застосування  знеболюючих   засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;

- жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування  тварин одна на одну,  вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;

- ідентифікація домашніх тварин – біркування, чіпування, таврування тварин тощо, з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;

- карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або частини  приміщень, які  призначені для  тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;

- куточок живої природи – складова частина кабінету (відділу, лабораторії, класу) біології загальноосвітніх і позашкільних навчальних, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів, які створюються для проведення навчальних, практичних занять, з метою здобуття поглиблених знань про живі організми, формування фактичних умінь та навичок, вивчення, спостереження та догляду за рослинами і тваринами, на які є відповідні дозволи санітарних, ветеринарних та інших служб;

- місце або зона для вигулу тварин – територія, на якій власник має право вільного вигулу тварини за умов дотримання вимог Правил;

- притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин.

- потенційно небезпечні собаки – собаки, які належать до порід собак, визнаних потенційно небезпечними, а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід. Перелік таких порід наведено у Додатку 1. Службові собаки та собаки бійцівських порід є джерелом підвищеної небезпеки;

- поводир незрячого (тварина супроводу) – собака, який використовується для полегшення пересування в умовах міста інвалідів І або ІІ групи, позбавлених зору, або залишковий зір яких не дає можливості самостійно орієнтуватися в просторі, осіб, які мають обмежені фізичні можливості і потребують допомоги спеціально підготовленого собаки для пересування і спілкування. При цьому, тварина повинна пройти підготовку у спеціалізованих закладах із підготовки собак-поводирів та реабілітації інвалідів. Після закінчення навчання (підготовки), тварина разом з комплектом необхідного спорядження та підтверджуючим документом установленого зразка (що має назву "Собака-поводир сліпого") передається особі, позбавленій зору;

- пункт тимчасового утримання тварин (пункт перетримки)спеціально обладнані приміщення (території) для тимчасового утримання вилучених або іншим способом відчужених тварин, а також знайдених або виловлених бездоглядних тварин;

 

- реєстрація домашніх тварин – система обліку тварин, яку здійснює орган місцевого самоврядування, шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до загальної електронної бази домашніх тварин;

- собаки, що визнані небезпечними – собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним з дотриманням вимог законодавства України.

- спровокована агресія – агресивна поведінка тварини, викликана навмисними діями;

- тимчасова ізоляція (карантинування) тварин – тимчасове перебування тварин у пунктах перетримки та притулках (міні притулках) для утримання тварин до вирішення питань, пов’язаних з їхнім подальшим утриманням;

- утримання в домашніх умовах – обмеження  природної  волі домашніх тварин,  що виключає  їх  вільне  переміщення  за  межами квартири, подвір'я окремого будинку;

- шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини – шкода, яка призвела до погіршення стану фізичного або психічного здоров’я людини, ушкодження майна, якщо існує причинно-наслідковий зв’язок між дією цієї тварини і заподіяною шкодою.

 

2. Склад і зміст Правил утримання домашніх тварин в смт. Нова Маячка.

 

            2.1. Сфера дії цих Правил.

 

Дія цих Правил поширюється на відносини, що виникають у зв'язку з утриманням домашніх тварин та поводженням із ними фізичних та юридичних осіб в смт. Нова Маячка .

Дія цих Правил не поширюється на установи Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, центрального органу виконавчої влади у справі охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади в галузі митної служби.

 

2.2. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил.    

 

Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів у сфері утримання домашніх тварин в смт. Нова Маячка, відповідно до законодавства здійснюється шляхом їх врахування під час розроблення та реалізації Правил.

            З метою дотримання інтересів вищезазначених суб'єктів, Новомаячківська селищна рада в межах наданих чинним законодавством України повноважень та відповідно до Законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про місцеве самоврядування в Україні", Статуту територіальної громади смт. Нова Маячка забезпечує :

- оприлюднення проекту Правил разом із відповідним аналізом регуляторного впливу з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань;

- прийняття зауважень та пропозицій протягом 1 місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу;

- розгляд та врахування розробником цього проекту одержаних протягом встановленого строку усіх зауважень і пропозицій щодо проекту Правил та відповідного аналізу регуляторного впливу;

- проведення громадських слухань;

- оприлюднення Правил після їх встановлення Новомаячківською селищноюрадою протягом п'яти робочих днів з дня прийняття рішення селищною радою. 

 

            2.3. Участь громадян і громадських організацій у виконанні Правил.

Громадські організації у сфері захисту тварин від жорстокого поводження: беруть участь у проведенні державними органами  управління  у сфері захисту тварин від жорстокого поводження перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями планів і заходів, пов'язаних із захистом тварин від жорстокого поводження;

ставлять перед відповідними органами державної влади питання про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримують, відповідно до чинного законодавства, у разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами;

подають до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження, в тому числі здоров'ю громадян і майну громадських організацій.

Громадські організації, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження, мають право одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації ними своїх статутних цілей і завдань.

            Діяльність громадських організацій у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється відповідно до законодавства України на основі їх статутів.

Громадяни повинні дотримуватися Правил утримання домашніх тварин в смт. Нова Маячка , не допускати порушень цих Правил, гуманно ставитись до тварин та виховувати гуманне ставлення до них у дітей.

 

            2.4. Порядок внесення змін до Правил.

           

Внесення змін до Правил, або їх перегляд здійснюється Новомаячківською селищноюрадою у випадку прийняття інших нормативно-правових актів у цій сфері в порядку, визначеному чинним законодавством України, з урахуванням вимог щодо їх громадського обговорення і розгляду пропозицій та зауважень до них.

 

2.5 Вимоги до утримання домашніх тварин в смт. Нова Маячка .

 

2.5.1. Загальні Правила утримання тварин, що виключають жорстокість.

Умови утримання тварин повинні  відповідати  їх  біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.

            Умови утримання   тварин  повинні  задовольняти  їх  природні потреби в їжі,  воді,  сні,  рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.

            Кількість тварин,   що  утримуються,  обмежується  можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог Закону України "Про захист тварин від жорсткого поводження" та цих Правил.

            Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити   необхідні  простір,  температурно-вологісний  режим, природне освітлення,  вентиляцію та можливість контакту тварин  із природним для них середовищем.

Утримання тварин  у  дитячих  закладах  допускається за умови забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно  до  вимог Закону України "Про захист тварин від жорсткого поводження" та цих Правил.

 

 

2.5.2. Особливості утримання домашніх тварин

Особа, яка утримує домашню тварину, зобов'язана:

- забезпечити домашній тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог Закону України "Про захист тварин від жорсткого поводження" та цих Правил;

- дотримуватися санітарно-гігієнічних  норм експлуатації жилого приміщення,  де  утримується  домашня  тварина  (місце  постійного утримання), та норм співжиття.

            Особи, які утримують домашніх тварин,  мають право з'являтися з ними поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх).

            Супроводжувати домашню   тварину   може  особа,  яка  досягла 14-річного віку.

Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити:

- безпеку оточуючих  людей  і  тварин,  а   також   майна   від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;

- безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

- безпеку дорожнього  руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході, шляхом  безпосереднього контролю за її поведінкою.

При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

Дозволяється утримувати домашніх тварин:

 - у будинках, де проживає кілька сімей, - лише  за  письмовою  згодою всіх мешканців будинку.  При цьому не дозволяється  утримувати  домашніх  тварин  у  місцях   загального користування;

- у зоокутках дитячих,  освітніх, санаторно-оздоровчих закладів - з дозволу відповідного органу за погодженням з      органами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини;

- у вільному  вигулі  на  ізольованій,  добре огородженій  території (в ізольованому приміщенні) на прив'язі або без неї;

-  юридичними  особами: для  охорони  -   в обладнаних  приміщеннях  або  на прив'язі;  для дослідної мети – у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках;

собак - без  повідків  і  намордників – під час оперативного використання    правоохоронними   органами,   собак   спеціального призначення,  а також собак,  під  час  муштри,  на  полюванні,  на навчально-дресирувальних майданчиках.

Фізичні та  юридичні  особи,  які  утримують домашніх тварин, зобов'язані   дотримуватися   вимог   нормативно-правових   актів, зазначених  у  статті  2  Закону України " Про захист тварин від жорстокого поводження",  санітарно-гігієнічних  і ветеринарних норм та правил, а також не допускати порушень прав і законних   інтересів   інших  фізичних  і  юридичних  осіб  та  не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин.

 

2.5.3. При поводженні з домашньою твариною особа, яка її утримує, зобов'язана:

- дбати про домашню тварину, забезпечувати їй достатню кількість їжі та постійний доступ до води;

- надавати можливість домашній тварині здійснювати необхідні рухи, контактувати з собі подібними;

- забезпечити наявність намордника, повідка, що необхідні для здійснення вигулу  домашньої тварини  поза місцем її постійного утримання;

- забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками;

- забезпечувати своєчасне надання домашній тварині ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

- негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки  заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров'ю людині або іншим тваринам;

- негайно доставляти домашню тварину, яка вчинила дії, передбачені пунктом шостим цього розділу, у ветеринарну установу для огляду;

- запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин.

 

2.5.4. При поводженні з тваринами не допускається:

 

- використання оснащення, інвентарю, що травмують тварин;

- примушування тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмувань;

- нанесення побоїв, травм, з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;

- використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень тощо.

          При проведенні больових процедур обов'язкове застосування знеболюючих препаратів.

Забороняється:

- розведення тварин з виявленими генетичними змінами, що спричиняють їм страждання;

- розведення тварин зі спадково закріпленою агресивністю;

- примушування до нападу одних тварин на інших, крім випадків використання  собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів для полювання;

- проведення генетичних змін на тваринах;

- застосування до тварин фармакологічних та механічних засобів допінгу;

інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження;

            - тримання незареєстрованих собак;

            - тримання котів, собак на присадибних ділянках на відстані менше 15 метрів від вікон сусідніх житлових будинків.  

 

2.6. Вимоги до реєстрації та перереєстрації домашніх тварин.

 

2.6.1. Реєстрація та електронна ідентифікація домашніх тварин може проводитися протягом десяти календарних днів з дня придбання (купівлі, отримання в дар тощо) тварини.

2.6.2. Реєстрація здійснюється працівниками організацій, підприємств, установ, уповноважених на те органом місцевого самоврядування, за місцем проживання (реєстрації) власника.

2.6.3. Електронна ідентифікація домашніх тварин проводиться лікарем ветеринарної медицини.

2.6.4. Обов`язковій реєстрації підлягають собаки всіх порід з трьохмісячного віку.

2.6.5. Обов’язковій тимчасовій реєстрації також підлягають домашні тварини, які належать фізичним або юридичним особам, які незареєстровані в смт. Нова Маячка вразі, якщо вони перебувають на території  селища більше 45 діб.

2.6.6. Організації, підприємства, установи, уповноважені на те органом місцевого самоврядування, у п’ятиденний термін з моменту реєстрації видають власнику зареєстрованої тварини реєстраційне посвідчення, особистий номерний знак (жетон), який повинен бути прикріплений до ошийника собаки, і ознайомлюють власника домашньої тварини з Правилами утримання домашніх тварин в смт. Нова Маячка та ветеринарно-санітарними вимогами до її утримання.

2.6.7. За бажанням власника працівники клубу любителів тварин або розплідника можуть клеймувати тварину.

2.6.8. Реєстрація та перереєстрація домашніх тварин відбувається при пред’явленні їх власником квитанції (платіжного доручення) про внесення плати.

Крім того, власники собак, породи яких зазначені у додатку 1, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.07.2002 № 944 “Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам”, повинні до або під час реєстрації (перереєстрації) укласти договір обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, що може бути заподіяна третім особам. У разі відсутності договору страхування, реєстрація (перереєстрація) не проводиться.

Для проведення реєстрації, власником домашньої тварини подається паспорт, відповідний документ, який підтверджує право власності на цю тварину, ветеринарний документ встановленого зразка на тварину, з відміткою про проведення необхідних досліджень та щеплень.

Перереєстрація домашніх тварин проводиться в разі зміни місця проживання чи реєстрації власника, або зміни власника тварини.

2.6.9. Домашні тварин, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються не зареєстрованими.

2.6.10. Для проведення перереєстрації власником домашньої тварини подається паспорт, відповідний документ, що підтверджує право власності на тварину і попередньо видане реєстраційне посвідчення на домашню тварину встановленого зразка. При перереєстрації видається лише нове посвідчення про реєстрацію, без зміни ідентифікаційного коду, крім випадків, коли реєстрація була проведена в іншому населеному пункті.

2.6.11. Кошти за послуги, пов’язані з реєстрацією чи перереєстрацією домашніх тварин, сплачуються власником відповідно до встановлених тарифів, що встановлюються органами місцевого самоврядування.

2.6.12. Від внесення плати за реєстрацію та перереєстрацію собак звільняються інваліди по зору, для яких собака слугує поводирем.

 

2.7. Вимоги до утримання в смт. Нова Маячка  потенційно небезпечних домашніх тварин.

 

Придбання порід собак, які визнано потенційно небезпечними дозволяється лише особам, які досягли 18-річного віку та пройшли спеціальне навчання у кінологічних організаціях. Особи, яким дозволено утримувати собак, визнаних потенційно небезпечними, повинні обов`язково бути членами кінологічних клубів та об’єднань, мати рекомендації від цих організацій і забезпечувати утримання потенційно небезпечних порід собак у відповідності до цих Правил, Законів України та інших нормативно-правових актів.

       

       2.8. Вимоги до вигулу домашніх тварин.

2.8.1. Особи, які утримують домашніх тварин або супроводжувальні особи мають право знаходитися з тваринами поза межами їх постійного утримання (супроводжувати її). Вигулювати собак в смт.Нова Маячка  дозволяється у визначених зонах: землях запасу Новомаячківської селищної ради – кв.98, (кінець вулиці Леніна, за домогосподарством                 № 307; кв.28 - перед провулком Військовий ; кв.42 - вздовж вулиці Степова.

 

2.8.2. Дозволяється виводити собак за межі території подвір'я, організацій, підприємств тощо лише на повідку, з прикріпленим до ошийника номерним індивідуальним знаком (жетоном), а потенційно небезпечних собак та собак, що визнані небезпечними - обов'язково на короткому повідку і у наморднику.

 

2.8.3. Особа, яка супроводжує тварину, має бути не молодше 14-ти річного віку (при вигулі собак потенційно небезпечних та які визнані небезпечними - не молодше 18-річного віку) та фізично спроможною керувати твариною.

 

2.8.4. Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана:

- забезпечити безпеку супроводжуваної тварини, оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною, дорожнього руху при проходженні з твариною біля транспортних шляхів і при їх переході, шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою;

- здійснювати вигул собак без повідка лише в місцях та зонах для вигулу тварин, які зазначені відповідними знаками або надписами (окрім собак, які визнані як потенційно небезпечні);

- прибирати екскременти за своїми тваринами в місцях загального користування                         (ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів);

- навчати собак за визнаними навчальними програмами без повідків і намордників на майданчиках для дресирування.

 

2.8.5. При вигулі домашніх тварин забороняється:

- супроводжувати тварин у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

- приводити тварин (крім собак-поводирів) у громадські місця, приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського харчування, установ охорони здоров'я, освіти та культури, на територію дитячих та спортивних майданчиків,парків, скверів, на території інших об'єктів благоустрою крім місць, визначених для вигулу тварин;

- залишати тварин бездоглядними (без нагляду);

- вигулювати собак без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах яких зроблено відмітку);

- вигулювати собак у не відведених для цього місцях.

 

         2.9. Вимоги до проведення вилову та тимчасової ізоляції домашніх тварин.

 

Собаки, незалежно  від породи,  належності та призначення,  у тому числі  й  ті,  що  мають  нашийники  з  номерними  знаками  і намордники,  але  знаходяться  без  власника  на вулицях, площах, ринках, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову.

Тимчасовій ізоляції підлягають собаки,  коти та інші  домашні тварини   в   разі,  якщо  на  це  є  відповідне  рішення  органів санітарно-епідеміологічної  служби  та  ветеринарної  медицини,  а також ті,  що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині. Тимчасова ізоляція домашніх тварин  може  проводитись  у примусовому  порядку,  якщо  домашня  тварина  є  небезпечною  для оточуючих.

Тимчасово ізольовані домашні тварини протягом семи днів з дня їх  вилову  повинні  бути  обстеженими  і  після висновків державної установи  ветеринарної   медицини про стан  здоров'я тварин, поверненими власникам (після  сплати  витрат  на  обстеження і утримання), а в разі виявлення обставин, що можуть загрожувати життю   та здоров'ю оточуючих, переданими спеціалізованим організаціям для подальшого лікування чи умертвіння.

Для забезпечення вилову та тимчасової ізоляції  собак,  котів та  інших домашніх тварин органами місцевого самоврядування можуть створюватися комунальні служби або підприємства з питань утримання та поводження з тваринами в населених  пунктах відповідно до місцевих програм регулювання чисельності тварин у   населених пунктах.

Вилов собак, котів та інших домашніх тварин окремими громадянами  забороняється,  крім  випадків, коли ці тварини  є небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей.

Вилов собак, котів та інших домашніх тварин, як правило, проводиться за відсутності сторонніх осіб із 5-ї до 7-ї години, або після 20-ї години (влітку - після 22-ї години).

Виловлені безпритульні домашні тварини протягом семи днів з дня їх вилову обов'язково утримуються на карантинних майданчиках служби або підприємства,  що  здійснює вилов, і можуть бути повернуті власникам із дозволу ветеринарної  установи  після пред'явлення реєстраційного посвідчення та оплати вартості  витрат на вилов і утримання.

Виловлені бродячі  домашні  тварини протягом п'яти днів з дня їх  вилову  утримуються на карантинних майданчиках служби або підприємства, що здійснює   вилов, і можуть бути передані спеціалізованим організаціям для  передачі  тварин  у спеціалізовані притулки.

Якщо протягом двох місяців з моменту заявлення у ЗМІ про затримання безпритульної тварини не буде виявлено  її  власника  або  власник  не заявить  про  своє  право  на  тварину,  право власності на цю тварину переходить  до  особи, у якої  вона була  на утриманні  та в користуванні.

У разі  відмови  особи, у якої безпритульна тварина була на утриманні та в користуванні, від набуття права власності на неї, ця тварина   переходить  у   власність  територіальної  громади,  на території якої її було виявлено.

Повернені власникам тварини підлягають щепленню проти сказу.

Власники зобов'язані протягом тридцяти днів утримувати таких тварин в  ізольованому приміщенні і за  вказівкою ветеринарної установи доставляти їх для огляду.

 

2.10. Вимоги до функціонування притулків для безпритульних тварин.

 

Для утримання безпритульних тварин створюються  притулки для тварин.

Притулки для тварин можуть створюватися органами виконавчої влади,   органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями,   незалежно від форм власності, громадськими і благодійними організаціями та фізичними особами.

Притулки для тварин проводять свою діяльність за рахунок коштів їх  власників,  а  також  будь-яких  інших  не заборонених законом джерел.

Місцеві бюджети можуть передбачати кошти на створення притулків для   тварин  та  відшкодування  витрат  притулкам  по утриманню тварин незалежно від їх форм власності.

Положення про притулок для тварин затверджується центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини.

 

2.11. Вимоги до умертвіння домашніх тварин.

 

Умертвіння тварин допускається:

- для припинення страждань тварин,  якщо вони  не  можуть бути припинені в інший спосіб;

- за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;

- при регулюванні  чисельності диких тварин  і тварин, що не утримуються  людиною, але  перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини;

- за необхідності умертвіння окремих тварин,  які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання, або є носіями особливо небезпечного захворювання;

- за необхідності  оборони  від нападу тварини,  якщо життя або здоров'я людей знаходиться в небезпеці.

При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:

- умертвіння проводиться методами,  що виключають  передсмертні страждання тварин;

- приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини.

Забороняється: - застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що   призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін'єкцій,  отруєння,  курареподібних препаратів, перегріву та інші больові методи.

Умертвіння тварин,  що страждають,  проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.

 

2.12. Вимоги до поховання, переробки або утилізації померлих домашніх тварин.

 

Поховання померлих домашніх тварин, у тому числі шляхом кремації, здійснюється за рахунок їх власників на місцях поховання, відведених органами місцевого самоврядування у встановленому законодавством порядку, з дотриманням санітарно-епідеміологічного та екологічного законодавства.

За згодою власника та за його рахунок можлива переробка або утилізація померлих домашніх тварин з дотриманням санітарно-епідеміологічного та екологічного законодавства..

Забороняється викидати трупи домашніх тварин у контейнери для збору побутових відходів, викидати чи захоронювати їх у не відведених для цього місцях.

 

2.13. Інші вимоги Правил.

 

Виконавчий комітет Новомаячківської селищної ради визначає підприємства та організації, які повинні здійснювати обслуговування і забезпечення відповідного технічного та санітарно-епідемічного стану місць та зон для вигулу, майданчиків для дресирування собак. Виконання непередбачених цими Правилами вимог до утримання домашніх тварин в смт. Нова Маячка, забезпечується їх власниками відповідно до чинного законодавства України.

 

2.14. Здійснення контролю за виконанням Правил.

 

Здійснення контролю за виконанням Правил покладається на виконавчий комітет Новомаячківської селищної ради.

            Виконавчий комітет селищноїроади ради забезпечує:

- ознайомлення власників домашніх тварин з цими Правилами;

- слідкує за додержанням власниками тварин цих Правил;

- повідомляє працівників спеціалізованого підприємства по вилову тварин про наявність безпритульних тварин та сприяє виконанню ними своїх обов’язків;

- координацію діяльності, у разі наявності, підпорядкованих підприємств, установ, організацій щодо дотримання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів тримання собак, котів та інших тварин;

- здійснення контролю за додержанням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у сфері тримання собак, котів та інших тварин фізичними і юридичними особами та їх філій згідно з чинним законодавством України.

 

Перевірка виконання вимог цих Правил, складання протоколів про адміністративні правопорушення, накладення і стягнення штрафів, розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачених чинним законодавством України, здійснюється уповноваженими на те посадовими особами та органами, уповноваженими розглядати справи про адміністративні правопорушення.

 

          2.15. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил.

 

За порушення вимог цих Правил винні особи несуть кримінальну,  адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

2.16. Перелік законодавчих та нормативно-правових актів, на основі яких діють Правила.

 

Правила діють на основі законів України "Про благоустрій населених пунктів", "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про тваринний світ", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб", інших нормативно-правових актів та нормативних документів.

 

2.17. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що здійснюють державне регулювання у сфері утримання домашніх тварин.

 

Повноваження органів виконавчої влади  та  органів  місцевого самоврядування  у  сфері  захисту тварин від жорстокого поводження визначаються Законом України "Про захист тварин від жорсткого поводження" та іншими законами України.

 

                                                                                                                               Додаток 1

                                                                                                                                  до Правил

 

Перелік
порід собак, визнаних як потенційно небезпечні

 

 1. Акіта – іну.
 2. Американський бульдог.
 3. Американський стафордширський тер’єр.
 4. Англійський мастиф.
 5. Аргентинський дог.
 6. Бельгійська вівчарка.
 7. Бернський зенненхунд.
 8. Бордоський дог.
 9. Бразильська філа.
 10. Бульмастиф.
 11. Бультер’єр.
 12. Доберман.
 13. Кавказька вівчарка.
 14. Кане корсо.
 15. Мастіно неаполетано.
 16. Московська сторожова.
 17. Німецька вівчарка.
 18. Німецький дог.
 19. Перо преса канаріо.
 20. Південноруська вівчарка.
 21. Пітбультер’єр.
 22. Різеншнауцер.
 23. Родезійський ріджбек.
 24. Ротвейлер.
 25. Середньоазіатська вівчарка.
 26. Тосаіну.
 27. Чорний тер’єр.
 28. Німецький боксер.
 29. Фокстер’єр.
 30. Ягтер’єр німецький.
 31. Метиси вищезазначених порід з явними фенотипічними ознаками.

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(ПРОЕКТ)Р І Ш Е Н Н Я

ХХХ сесії  шостого скликання

Від 20.12.2012 р.                                               №

смт. Нова Маячка

Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність .

Розглянувши заяву гр. Смагіної Оксани Василівни про затвердження «Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Смагіній Оксані Василівні загальною площею 0,1500 га: в тому числі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1500 га із земель запасу Новомаячківської селищної ради за адресою: вул. Шевченко,33 смт Нова Маячка, Новомаячківської селищної ради Цюрупинського району Херсонської області»  та інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради по земельним питанням Компанець О.В., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст. ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126, 186, п.12 розділу Х “Перехідні положення” Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Смагіній Оксані Василівні загальною площею 0,1500 га: в тому числі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1500 га із земель запасу Новомаячківської селищної ради за адресою: вул. Шевченко,33 смт Нова Маячка, Новомаячківської селищної ради Цюрупинського району Херсонської області»

1.1. Надати у власність гр. Смагіній Оксані Василівні земельну ділянку,  розташовану за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка вул. Шевченко,33 загальною площею  0,1500 га в т.ч. :

- 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд.

      Кадастровий номер земельної ділянки:

- для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд 6525055700:01: 062 : 0016 – 0,1500 га,

            1.2. Гр. Смагіній Оксані Василівні в місячний термін отримати та зареєструвати у встановленому порядку державний акт.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова            А.А.Костиря.


 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(ПРОЕКТ)Р І Ш Е Н Н Я

ХХХ сесії  шостого скликання

Від хх.12.2012 р.                                               №

смт. Нова Маячка

Про затвердження технічної документації

із землеустрою та надання  земельних

ділянок у власність .

Розглянувши заяву гр. Трунової Любов Миколаївни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки в смт Нова Маячка гр.  Труновій Любов Миколаївні та інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради по земельним питанням Компанець О.В., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст. ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 125, 126, п.12 розділу Х “Перехідні положення” Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд  гр. Труновій Любов Миколаївні розташованої за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка вул. Дніпровська,169.

1.1. Надати у власність гр. Труновій Любов Миколаївні земельну ділянку,  розташовану за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка вул. Дніпровська,169, загальною площею  0,1500 га в т.ч. :

- 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд.

      Кадастровий номер земельної ділянки:

- для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд 6525055700:01: 005 : 0022 – 0,1500 га,

            1.2. Гр. Труновій Любов Миколаївні в місячний термін отримати та зареєструвати у встановленому порядку державний акт.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова            А.А.Костиря.

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(проект)   Р І Ш Е Н Н Я

ХХХ  сесії  шостого скликання

Від хх.12.2012 р.                                                              №  

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення 

технічної документації

на  земельні ділянки

для безоплатної передачі у власність

для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд.

 Розглянувши заяву гр. гр. Бабінець Тетяни Миколаївни, Бесараб Миколи Миколайовича, Турбаби Василя Васильовича щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд гр. гр. Бабінець Тетяні Миколаївні, Бесараб Миколі Миколайовичу, Турбабі Василю Васильовичу, розташованих в смт Нова Маячка та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 120, 121, 122,  125,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Бабінець Тетяні Миколаївні на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка пров. Пирогова,49 .

1.1.Гр. Бабінець Тетяні Миколаївні замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

2. Надати дозвіл гр. Бесараб Миколі Миколайовичу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Дніпровська,199а .

2.1.Гр. Бесараб Миколі Миколайовичу замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

 3. Надати дозвіл гр. Турбабі Василю Васильовичу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Радянська,45.

3.1.Гр. Турбабі Василю Васильовичу замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря