Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХІІ сесії шостого скликання

Від  22.08.11 р.                                                   №  208

смт. Нова Маячка

 

Про виконання бюджету

Новомаячківської селищної

ради за І півріччя 2011 року

 

            Заслухавши інформацію головного бухгалтера Агеєвої Т.В. про виконання бюджету Новомаячківської селищної ради за І півріччя 2011 року , керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Затвердити звіт  головного бухгалтера  Агеєвої Т.В. про виконання доходної та

видаткової частини селищного бюджету за І півріччя 2011 року  по загальному та      

 спеціальному  фондам .

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Затверджений план доходів на І півріччя 2011 року                    -          251240             

Фактично надійшло                                                                         -          389182             

План виконано на                                                                           -          155 %             

Заплановано дотацій                                                                      -          1010082             

Надійшло дотацій                                                                            -          1010082            

 

№ п\п

 

     план

    факт

    виконання

   Відсоток

1

Податок на доходи з фізичних осіб

165640

174813

+ 9173

105

2

Податок на прибуток підприємств

1600

1902

+ 302

118

3

Збір на спец використання природних ресурсів

      -

3120

+ 3120

 

4

Плата за землю

66880

152397

+ 85517

228

5

Податок з реклами

       -

10

+ 10

 

6

ринковий збір

       -

4240

+ 4240

 

7

комунальний податок

       -

224

+ 224

 

8

надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном , що перебуває в комунальній власності

750

754

+ 4

100

9

Збір за місця для паркування транспортних засобів

1240

122

-1118

10

10

Реєстраційний збір за проведення державних реєстрацій

     -

419

+ 419

 

11

реєстраційний збір за проведення державної реєстрації

6180

9642

+ 3462

156

12

Збір за видачу дозволу на розміщення об“єктів торгівлі та сфери послуг

    -

75

+ 75

 

13

Фіксований сільгоспподаток

8210

8292

+ 82

101

14

Держмито

90

809

+ 719

899

15

Адмінштрафи та інші санкції

450

8789

+ 8349

1953

16

інші надходження

      -

23574

+ 23574

 

17

Кошти від реалізації безхозного майна

200

    -

- 200

 

                         

Затверджений план видатків  на  І півріччя 2011 року  –   1627004 грн.

Касові видатки становлять –   1445140 грн.

 

В розрізі установ                                                                  План                           касові

 

Органи місцевого самоврядування                                   373535                       327173

Місцева пожежна охорона                                                 89770                          84075 

Дошкільні заклади освіти                                                    856924                       753268           

Бібліотеки                                                                             70370                          70253 

Палаци і будинки культури                                                159655                       140997

Інші культурно – освітні заклади                                        13000                          11861            

Фізична культура і спорт                                                    600                                -                  

Інші видатки ( опорний та допризивна підготовка

юнаків )                                                                                25540                         22463

видатки на соціальний захист

населення                                                                              1500                            1100

благоустрій міст ,сіл,                                                2160                              -

землеустрій                                                                           33950                           33950

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Надійшло коштів всього  -      134223 грн.

Касові видатки становлять –    113130 грн.

 

В розрізі установ:                                                                 надійшло                       касові

 

Органи місцевого самоврядування                                                       

     ( послуги селищної ради)                                               3958                             1410

Дошкільні заклади освіти                                                                              

     ( батьківська плата )                                                       93895                           80285

Палаци і будинки культури                                                                         

     ( послуги дискотеки)                                                      18820                            13885

Спонсорська допомога                                                       17550                            17550                                                                                  

                                                                                                                  

Залишок коштів по спеціальному фонду   складає  75603 грн. в т.ч. по транспортному  податку  -  34738 грн.

 

2.      Встановити жорсткий контроль за ефективністю використання бюджетних коштів по Новомаячківській селищній раді.

3.      Не допускати виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості по видаткам з селищного бюджету.

4.      На виконання законів України  про плату за землю та оренду землі забезпечити повноту надходжень до бюджету Новомаячківської  селищної ради  орендної плати, ліквідувати заборгованість за оренду земель резервного фонду та запасу.

5.      Проводити постійну роботу з платниками податків щодо дотримання ними зобов’язань перед бюджетом 2011 року Новомаячківської селищної ради

 1. Контроль за виконання даного рішення  покласти на постійну депутатську   

 комісію з питань планування бюджету та фінансів .

 

Селищний голова                                                                                       Костиря А.А.


НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХІІ сесії шостого скликання

Від  22.08.2011  р.                                        №  209

смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення ІУ сесії

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№ 78 від 06.01.2011 року

Про селищний бюджет на 2011 рік .

 

  Заслухавши  інформацію в.о. головного бухгалтера Максимової В.О. про внесення змін до рішення ІУ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання № 78 від 06.01.2011 року “Про селищний бюджет на 2011 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу

України та згідно висновку РФУ №460 від 13.07.2011 і рішення сесії Цюрупинської районної ради № 170 від 05.07.2011,селищна рада:

 

                                                      В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Збільшити доходну частину селищного бюджету по загальному фонду в сумі
  44502  грн., а саме по кодам:

·        13050300 «Земельний податок з фізичних осіб» в сумі 17510 грн.
серпень
  + 17510

·        21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» в сумі 3492 грн.
серпень
  + 3492

·        24060300 «»Інші надходження» в сумі 23500 грн.
серпень
  + 23500

 1. Збільшити  видаткову частину селищного бюджету по загальному фондупо
  КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» в сумі 1700  грн.
  КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в тому числі м`який інвентар та обмундирування» в сумі 1700 грн.
  серпень
  + 1700
  Збільшити  видаткову частину селищного бюджету по загальному фонду
  по
  КФК 060702 «Місцева пожежна охорона» в сумі 690 грн.
  КЕКВ 1111 «Заробітна плата» в сумі 500 грн.
  серпень
  + 500
  КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 190 грн.
  серпень
  + 190

 2. Збільшити  видаткову частину селищного бюджету по загальному фондупо
  КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» в сумі 20880 грн.
  КЕКВ 1111 «Заробітна плата» в сумі 15320 грн.
  серпень
  + 15320
  КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 5560 грн.
  серпень
  + 5560

 3. Збільшити  видаткову частину селищного бюджету по загальному фондупо
  КФК 110201 «Бібліотеки» в сумі 6140 грн.
  КЕКВ 1111 «Заробітна плата» в сумі 4500 грн.
  серпень
  + 4500
  КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 1640 грн.
  серпень
  + 1640
 4. Збільшити  видаткову частину селищного бюджету по загальному фондупо
  КФК 110204 «палаци і будинки культури» в сумі 3722 грн.
  КЕКВ 1111 «Заробітна плата» в сумі 2400 грн.
  серпень
  + 2400
  КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 880 грн.
  серпень
  + 880
  КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг» в сумі 1587 грн.
  серпень
  + 442
 5. Збільшити  видаткову частину селищного бюджету по загальному фондупо
  КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» в сумі 1370 грн.
  КЕКВ 1111 «Заробітна плата» в сумі 1000 грн.
  серпень
  + 1000
  КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 370 грн.
  серпень
  + 370
 6. Збільшити  видаткову частину селищного бюджету по загальному фондупо
  КФК 160903 «Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства» в сумі 10000 грн.
  КЕКВ 1310 «Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам , організаціям)» в сумі 10000 грн.
  серпень
  + 10000
 7. Збільшити доходну частину загального фонду  селищного бюджету  по КФКД 41021600 «Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов`язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери» в сумі 16100 грн.
 8. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету  по
  КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» в сумі 9965 грн.
  КЕКВ 1111 «Заробітна плата» в сумі 7310 грн.
  липень     серпень     вересень     жовтень     листопад      грудень
  +500          + 500          +1180         +1305          + 1305         + 2520
  КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 2655 грн.
  липень     серпень     вересень     жовтень     листопад      грудень
  +183         + 182          + 430         + 475          +  475             + 910
 9. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету по
  КФК  110204 «Палаци і будинки культури» в сумі 6135 грн.
  КЕКВ 1111 «Заробітна плата» в сумі 4500 грн.
  липень     серпень     вересень     жовтень     листопад      грудень
  + 307          + 307          +766         + 798          + 798            + 1524
  КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 1635 грн.
  липень     серпень     вересень     жовтень     листопад      грудень
  +112         + 112         + 278          + 290           +  290             + 553
 10. Зменшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету по
  КФК 130106 «Фізична культура і спорт» в сумі 1200 грн.
  КЕКВ 1172 «Окремі доходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку» в сумі 1200 грн.
    квітень            серпень
   - 600                   - 600
 11. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету  по
  КФК 130115 «Спорт для всіх та заходи з фізичної культури» в сумі 1200 грн.
     квітень            серпень
    + 600                  + 600
 12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  

            комісію  з питань планування бюджету та фінансів.

     Селищний голова                                                                                   А.А.Костиря


 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

              Р І Ш Е Н Н Я

       ХІІ сесії шостого скликання

Від 22.08.11 р.                                              № 210

смт.Нова Маячка

 

Про розпорядження селищного голови                                                                 

прийняті в міжсесійний період  

           

            Заслухавши інформацію селищного голови Костиря Андрія Андрійовича про розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період , відповідно до ст. 42   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

             Затвердити розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період  :

 1. З основної діяльності   з  № 74 по № 78
 2. З особового складу  з  № 59 по № 67

 

 

 ( Перелік додається )

 

Селищний голова                                                                А.А.Костиря

 

                                                                       ДОДАТОК

                                                                                      До рішення ХІІ сесії шостого скликання

                                                        №    від .08.11р.

 

П Е Р Е Л І К

розпоряджень селищного голови, прийнятих в міжсесійний період з 30.06.11р.по .08.11р

 

№№

п/п   Назва розпорядження                                                                         Індекс             Дата

З особового складу :

1. Про надання щорічної основної відпустки Кос В.І.                                   59             01.07.11

2. Про надання щорічної основної відпустки Компанець О.В.                     60             19.07.11

3. Про надання додаткової оплачуваної відпустки Компанець О.В.           61             19.07.11

4. Про надання щорічної основної відпустки Орешко Т.В.                           62             19.07.11

5. Про надання щорічної основної відпустки Дроздовій Т.С.                       63            19.07.11

6. Про надання щорічної основної відпустки Полоннік І.Є.                          64             19.07.11

7. Про надання щорічної основної відпустки Бердага А.В.                           65             19.07.11

8. Про надання щорічної основної відпустки Пісковцовій І.І.                       66             19.07.11

9. Про зарахування Мусатої Л.А.                                                                         67             22.07.11

 

З основної діяльності :

1. Про створення комісії                                                                                        74             29.06.11

2. Про виконання адміністративного стягнення  у виді громадських

     робіт за вироком  Цюрупинського районного суду  відносно

    Ляшенко І.П.                                                                                                         75             07.07.11

3.  Про оголошення догани                                                                                    76              14.07.11

4. Про виконання покарання  у виді громадських

     робіт за вироком  Цюрупинського районного суду  відносно

     Івченко С.С..                                                                                                         77              26.07.11

5.  Про оголошення догани                                                                                    78              26.07.11

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХІІ  сесії шостого скликання

Від  22.08.11 р.                                              №   211

Смт Нова Маячка

 

Про внесення змін до земельно-
кадастрової документації.

           

Розглянувши заяву Шатохіної Людмили Миколаївни, Марченка Леоніда Миколайовича, Білоконської Лілії Миколаївни, Саніна Віталія Вікторовича  про внесення змін до земельно-кадастрової документації  в зв’язку з уточненням площі земельної ділянки  та заслухавши інформацію спеціаліста  з питань землевпорядкування  Новомаячківської селищної ради Спільного Є.Л., керуючись ст. 12  Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

 

1.Внести зміни до земельно-кадастрової документації Новомаячківської селищної ради, а саме:
змінити площу земельної ділянки, яка знаходиться по вул. Садова,161 по факту її використання гр. Шатохіною Людмилою Миколаївною з 0,83 га на 0,72 га.

2.Внести зміни до земельно-кадастрової документації Новомаячківської селищної ради, а саме:
змінити площу земельної ділянки, яка знаходиться по вул. Жовтнева,53 по факту її використання гр. Марченко Леонідом Миколайовичем з 0,40 га на 0,20 га.

3. Внести зміни до земельно-кадастрової документації Новомаячківської селищної ради, а саме:
змінити площу земельної ділянки, яка знаходиться по вул. Громадянська,4 по факту її використання гр. Білоконською Лілією Миколаївною  з 0,40 га на 0,25 га.

4. Внести зміни до земельно-кадастрової документації Новомаячківської селищної ради, а саме:
змінити площу земельної ділянки, яка знаходиться по вул. Радянська,15 по факту її використання гр. Саніним Віталієм Вікторовичем  з 0,61 га на 0,38 га.

5. Спеціалісту з питань землевпорядкування Спільному Є.Л. внести зміни до земельно-кадастрової документації. 

 

Селищний голова                                                                            А.А.Костиря  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я 

ХІІ  сесії  шостого скликання

Від 22.08.2011  р.                                              №  219

смт. Нова Маячка

 

Про дозвіл на розробку проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки для ведення

 городництва на умовах оренди землі.     

 

Розглянувши заяву гр. Давидова Василя Михайловича про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди із земель запасу Новомаячківської селищної ради, заслухавши протокол засідання постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та інформацію спеціаліста з земельних питань Новомаячківської селищної ради  Спільного Є.Л., керуючись ст.ст. 12, 36, 93, 116, 122, 123, 124  Земельного Кодексу України (зі змінами та доповненнями) Закону України «Про оренду землі» та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні, “ селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1.  Надати дозвіл на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди для ведення городництва із земель запасу Новомаячківської селищної ради гр. Давидову Василю Михайловичу за адресою біля земельної ділянки по вул. Шевченко,35, смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,45 га.

Строк оренди – 10 років.

2. Гр. Давидову Василю Михайловичу у місячний строк замовити в  землевпорядній організації проект відведення на умовах оренди та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                                   А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХІІ сесії  шостого скликання

Від 22.08.11 р.                                             №  213

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на розробку  проекту землеустрою

щодо відведення земельних ділянок для

безоплатної передачі громадянам у власність.

 

Розглянувши заяви гр. гр. Баранова Володимира Івановича, Островерхової Валентини Володимирівни, Прудського Володимира Володимировича, Литвиненко Іраїди Анатоліївни, Коваленко Юлії Анатоліївни, Бойко Вікторії Леонідівни, про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність із земель запасу Новомаячківської селищної ради гр. гр. Баранову Володимиру Івановичу, Островерхової Валентині Володимирівні, Прудському Володимиру Володимировичу, Литвиненко Іраїді Анатоліївні, Коваленко Юлії Анатоліївні, Бойко Вікторії Леонідівні, заслухавши інформацію спеціаліста Новомаячківської селищної ради  з питань землевпорядкування Спільного Є.Л. та протоколи засідання постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст.ст. 12, 33, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України, та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність із земель запасу Новомаячківської селищної ради для будівництва і обслуговування жилого будинку та для ведення особистого селянського господарства гр. Баранову Володимиру Івановичу за адресою провул. Робочий,5, смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,35 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд;

 - 0,20 га для ведення особистого селянського господарства.

2. Надати дозвіл на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність із земель запасу Новомаячківської селищної ради для ведення особистого селянського господарства гр. Островерхової Валентині Володимирівні  за адресою вул. Степова, б\н, смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,44 га в тому числі:

 - 0,44 га для ведення особистого селянського господарства

3.Надати дозвіл на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність із земель запасу Новомаячківської селищної ради для будівництва і обслуговування жилого будинку та для ведення особистого селянського господарства гр. Прудському Володимиру Володимировичу за адресою вул. Радянська,98, смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,40 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд;

 - 0,25 га для ведення особистого селянського господарства.

4.Надати дозвіл на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність із земель запасу Новомаячківської селищної ради для будівництва і обслуговування жилого будинку та для ведення особистого селянського господарства гр. Литвиненко Іраїді Анатоліївні  за адресою провул. Робочий,21, смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,30 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд;

 - 0,15 га для ведення особистого селянського господарства.

5.Надати дозвіл на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність із земель запасу Новомаячківської селищної ради для ведення особистого селянського господарства гр. Коваленко Юлії Анатоліївні  за адресою біля земельної ділянки по вул. Площа свободи ,49, смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,35 га в тому числі:

 - 0,35 га для ведення особистого селянського господарства

6.Надати дозвіл на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність із земель запасу Новомаячківської селищної ради для будівництва і обслуговування жилого будинку та для ведення особистого селянського господарства гр. Бойко Вікторії Леонідівні за адресою провул. Сонячний,1, смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,25 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд;

 - 0,10 га для ведення особистого селянського господарства.

7. Остаточну площу земельних ділянок, які передаються у приватну власність громадянам, зазначеним у даному рішенні, визначити за результатами кадастрових зйомок.

8. Гр. Баранову Володимиру Івановичу, Островерхової Валентині Володимирівні, Прудському Володимиру Володимировичу, Литвиненко Іраїді Анатоліївні, Коваленко Юлії Анатоліївні, Бойко Вікторії Леонідівні в місячний строк замовити в  землевпорядній організації проект відведення вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.                                                                                                                                                       9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

       Селищний голова                                                                                 А.А.Костиря       

      НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХІІ  сесії  шостого скликання

Від 22.08.2011 р.                                              №   214

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення 

технічної документації

на  земельні ділянки

для безоплатної передачі у власність.

 

Розглянувши заяву гр. Лінер Сергія Івановича, Завгороднього Сергія Федоровича,  Полуян Михайла Фомича, Мельничук Ганни Іванівни, Селезньової Євгенії Олександрівни, Легкої Вікторії Віталіївни щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки гр. Лінер Сергію Івановичу, Завгородньому Сергію Федоровичу,  Полуян Михайлу Фомичу, Мельничук Ганні Іванівні, Селезньовій Євгенії Олександрівні, Легкій Вікторії Віталіївні для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд,  розташованої в смт Нова Маячка, заслухавши інформацію спеціаліста  Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування спільного Є.Л., керуючись ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Лінер Сергію Івановичу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Основська,2.

2. Надати дозвіл гр. Завгородньому Сергію Федоровичу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Червоноармійська,4.

3. Надати дозвіл гр.  Полуян Михайлу Фомичу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Садова,17.

4. Надати дозвіл гр. Мельничук Ганні Іванівні на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Основська,40.

5. Надати дозвіл гр. Селезньовій Євгенії Олександрівні на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка провул. Робочий,12.

6. Надати дозвіл гр. Легкій Вікторії Віталіївні на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Жовтнева,134.

7. Гр. Лінер Сергію Івановичу, Завгородньому Сергію Федоровичу,  Полуян Михайлу Фомичу, Мельничук Ганні Іванівні, Селезньовій Євгенії Олександрівні, Легкій Вікторії Віталіївні замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради .

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХІІ сесії  шостого скликання

Від 22.08.2011 р.                                               № 215

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою

щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду.

 

     Розглянувши заяву гр. Саніної Наталії Равіліївни, Ляшенко Миколи Андрійовича про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування  гр. Саніній Наталії Равіліївні, Ляшенко Миколі Андрійовичу та заслухавши інформацію спеціаліста  Новомаячківської селищної ради  з питань землевпорядкування Спільного Є.Л., керуючись ст.ст. 12, 40, 93, 116, 122, 123, 124,  п.12 розділу Х Земельного кодексу України (зі змінами та доповненнями), Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі» (зі змінами та доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку гр. Саніній Наталії Равіліївні  за адресою: вул. Дніпровська,51 смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – в розмірі трикратного земельного податку.

2.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку гр. Ляшенко Миколі Андрійовичу за адресою: вул. Радянська,67, смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – в розмірі трикратного земельного податку.

3. Гр. Саніній Наталії Равіліївні, Ляшенко Миколі Андрійовичу в місячний термін з дня прийняття даного рішення замовити в  землевпорядній організації технічну документацію вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.                                                                                                                                           

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                           А.А.Костиря   

             НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХІІ  сесії  шостого скликання

Від 22.08.2011 р.                                                  №   216

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення  технічної

документації на  земельні ділянки

для безоплатної передачі у спільну сумісну власність.

 

Розглянувши заяву гр. Юхненко Галини Михайлівни та Юхненко Олександра В’ячеславовича щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право спільної сумісної власності на земельну ділянку гр. Юхненко Галині Михайлівні та Юхненко Олександру В’ячеславовичу для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,  розташованої в смт Нова Маячка та заслухавши інформацію спеціаліста  Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Спільного Є.Л., керуючись ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121 , 125  Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Юхненко Галині Михайлівні та Юхненко Олександру В’ячеславовичу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право спільної сумісної власності на земельну ділянку загальною орієнтовною площею 0,15 га , в тому числі: 

 - 0,15 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

 розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Основська,48.

2. Остаточну площу земельних ділянок, які передаються у приватну власність громадянам, зазначеним у даному рішенні, визначити за результатами кадастрових зйомок.

3. Гр. Юхненко Галині Михайлівні та Юхненко Олександру В’ячеславовичу замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради .

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря   

    НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

   Р І Ш Е Н Н Я

ХІІ  сесії  шостого скликання

Від  22.08.11.  р.                                    №  220

смт.Нова Маячка

 

Про надання дозволу

на виготовлення технічної документації

з експертної оцінки земельної ділянки.      

                                                      

Розглянувши заяву директора ПП «Дніпро-А-Агро» Альошина Б.Б. про надання дозволу на викуп орендованої земельної ділянки розташованої в смт Нова Маячка, вул. Леніна,170, заслухавши інформацію спеціаліста  з земельних питань Спільного Є.Л. , керуючись ст. 12, 82, 127, 128, 151 Земельного Кодексу України,  Указами Президенкта України від 12.07.1995 р №608/95 «Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення»(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N399/2000 від 09.03.2000),від 10.01.1999р. №32/99 «Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада 

 

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із експертної оцінки для викупу земельної ділянки несільськогосподарського призначення наданої в оренду ПП «Дніпро-А-Агро» (директор АльошинБ.Б.) під розміщення томатного цеху по первинній переробці овочевої продукції

 за адресою смт Нова Маячка, вул. Леніна,170.

2. ПП «Дніпро-А-Агро» в місячний замовити технічну документацію із експертної оцінки для викупу вищеназваної  земельної ділянки та надати на розгляд до селищної ради.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , екології , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                           А.А.Костиря 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

ХІІ сесії  шостого  скликання

Від 22.08.2011  р.                                        №  218

смт.Нова Маячка

 

Про погодження надання земельної

ділянки  за межами селища 

громадянам в оренду для ведення

особистого селянського господарства.

 

Розглянувши заяву гр. гр. Ващенко Наталії Михайлівни, Саніна Сергія Івановича, Саніна Івана Сергійовича, про надання земельної ділянки за межами селища для ведення особистого селянського господарства  та заслухавши інформацію спеціаліста з земельних питань  Новомаячківської селищної ради Спільного Є.Л., керуючись ст.ст. 12, 33, 93, 123, 124, п. 12 розділу Х «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»  Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Не заперечує про виготовлення проекту відведення  земельної  ділянки  для передачі в оренду із земель резервного фонду для ведення особистого селянського господарства гр. Ващенко Наталії Михайлівні орієнтовною площею 0,80 га в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради відповідно до додатку (додається). Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 3,00% від нормативної грошової оцінки землі

2.      Не заперечує про виготовлення проекту відведення  земельної  ділянки  для передачі в оренду із земель резервного фонду для ведення особистого селянського господарства гр. Саніну Сергію Івановичу орієнтовною площею 0,80 га в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради відповідно до додатку (додається). Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 3,00% від нормативної грошової оцінки землі

3.      Не заперечує про виготовлення проекту відведення  земельної  ділянки  для передачі в оренду із земель резервного фонду для ведення особистого селянського господарства гр. Саніну Івану Сергійовичу орієнтовною площею 0,80 га в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради відповідно до додатку (додається). Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 3,00% від нормативної грошової оцінки землі

4.      Даний висновок в місячний термін подати для подальшого розгляду до Цюрупинської районної державної адміністрації .

5.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХІІ  сесії  шостого скликання

Від 22.08.2011 р.                                           №  212

смт. Нова Маячка

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою та надання  земельних

ділянок у власність .

 

Розглянувши заяву гр. Татарченка Євгенія Васильовича, Кириченко Світлани Віталіївни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки в смт Нова Маячка та інформацію спеціаліста Новомаячківської селищної ради по земельним питанням Спільного Є.Л., керуючись ст. ст. 12, 33, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 125, 126, п.12 розділу Х “Перехідні положення” Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд та для ведення особистого селянського господарства гр. Татарченку Євгенію Васильовичу  розташованих за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка вул. Дніпровська,188.

1.1. Надати у власність гр. Татарченку Євгенію Васильовичу земельні ділянки,  розташовані за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка вул. Дніпровська,188, загальною площею  0,9311 га в т.ч. :

- 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд,

- 0,7811 га для ведення особистого селянського господарства.

      Кадастрові номера земельних ділянок:

- для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд 6525055700:01: 015 : 0007 – 0,1500 га,

- для ведення особистого селянського господарства 6525055700:01: 015:0008 – 0,7811 га

            1.2. Гр. Татарченку Євгенію Васильовичу в місячний термін отримати та зареєструвати у встановленому порядку державний акт.

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд  гр. Кириченко Світлані Віталіївні розташованої за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка вул. Пролетарська,155.

2.1. Надати у власність гр. Кириченко Світлані Віталіївні земельну ділянку,  розташовану за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка вул. пролетарська,155, загальною площею  0,1500 га в т.ч. :

- 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд

      Кадастровий номер земельної ділянки:

- для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд 6525055700:01: 035 : 0032 – 0,1500 га,

2.2. Гр. Кириченко Світлані Віталіївні в місячний термін отримати та зареєструвати у встановленому порядку державний акт.

            3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                                     А.А.Костиря.

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я 

ХІІ  сесії  шостого скликання

Від   22.08.2011  р.                                          №   223

смт. Нова Маячка

Про заяви та скарги громадян.

   Розглянувши заяви громадян: 

1.              Пєтухової Л.М.  про встановлення меж між  земельними ділянками по вул. Пролетарська, № 47,(землекористувач Пєтухова Л.М.) та № 47А, (землекористувач Черкесова Н.М.).

2.              Чебукіної Н.П., Шатова О.А. та Мартинової Н.П. про встановлення межі земельних ділянок по вул. Дніпровська,№ 94, (землекористувач Чебукіна Н.П.), вул. Дніпровська, № 90, (землекористувач Шатов О.А.) та Дніпровська, № 88, (землекористувачі Лісовська Г.Д. та Кульбака Р.В.).

3.              Іванченко С.М. про надання їй земельної ділянки яка перебуває у власності гр. Іванченко М.М. за адресою вул.. Жовтнева, № 9.

4.      Штоколенко Н.І. щодо забезпечення проїзду до її земельної ділянки яка         розташована в кв. №98.                                                                                           протоколи засідання постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Спільного Є.Л., керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 158, 159, 160, 161  Земельного Кодексу України, Закону України „Про звернення громадян” та ст. 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні” Новомаячківська селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Погодити орієнтовні розміри земельних ділянок, які розташовані за адресою вул. Пролетарська, 47 (землекористувач Пєтухова В.М.) та вул. Пролетарська,47А (землекористувач Черкесова Н.М.) згідно додатку.

 1.1. Громадянам Пєтуховій Л.М. та Черкесовій Н.М. оформити право користування своїми земельними ділянками відповідно до чинного законодавства.

2. Погодити орієнтовні розміри земельних ділянок, які розташовані за адресою вул. Дніпровська, 90 (землекористувач Шатов О.А.) та вул. Дніпровська,94 (землекористувач Чебукіна Н.П.) згідно додатку.

 2.1. Громадянам Чебукіній Н.П. та Шатову О.А. оформити право користування своїми земельними ділянками відповідно до чинного законодавства.

2.2. Громадянам Лісовській Г.Д. та Кульбака Р.В. оформити право спільної сумісної власності на земельну ділянку за адресою вул. Дніпровська,88, після чого розглянути заяву гр. Матинової Н.П.

3. Рекомендувати гр. Іванченко С.М., для вирішення надання земельної ділянки за адресою вул. Жовтнева,9, звернутися до суду.

4. Направити попередження громадянам, мешканцям вул. Леніна, земельні ділянки яких прилеглі до проїзду яким користується гр. Штоколенко Н.І. в кв. 98, щодо недопущення засмічення вищевказаного проїзду.

5.Затвердити акт обстеження земельної ділянки, яка розташована за адресою вул. Леніна, 275, (землекористувач Пруцька Л.М.),  щодо не порушення меж суміжної земельної ділянки за адресою вул. Леніна, 277,(землевласник Кан Л.М.), складений постійною депутатською комісією з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

6.Затвердити акт обстеження земельної ділянки, яка розташована за адресою вул. Одеська, 131, (землекористувач Савіна В.П.),  щодо не порушення меж суміжної земельної ділянки за адресою вул. Одеська, 133,(землекористувач Григорова В.П.), складений постійною депутатською комісією з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

 ХІІ сесії  шостого  скликання

Від 22.08.2011  р.                                    №  222

смт.Нова Маячка

 

Про погодження надання

земельних  ділянок за межами селища

громадянам у власність для ведення особистого

селянського господарства.

 Розглянувши заяви гр. гр. Крамаренко Наталії Григорівни, Крамаренко Любов Василівни, Калашян Гюлізар Джамалівни, Авдоян Оганес Аджалі ,Авдоян Амар Аджалі, Авдоян Гогар Аджалі, про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для ведення особистого селянського господарства, протоколи постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. та заслухавши інформацію спеціаліста Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Спільного Є.Л., керуючись ст.ст. 12, 33, 93, 116, 123, 124, п. 12 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про оренду землі» (зі змінами і доповненнями)12, 33,  81, 116, 118, 121, 123, п. 12 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Заяви гр. гр. Крамаренко Наталії Григорівни, Крамаренко Любов Василівни, Калашян Гюлізар Джамалівни, Авдоян Оганес Аджалі ,Авдоян Амар Аджалі, Авдоян Гогар Аджалі, розглянути на черговій сесії.

2. Зобов`язати земельний відділ Новомаячківської селищної ради провести аналізу стану оформлення громадянами раніше наданих земельних ділянок в контурі 42а, про що доповісти на черговому засіданні постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                        А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

ХІІ сесії  шостого  скликання

Від 22.08. 2011  р.                                       №  221

смт.Нова Маячка

 

Про погодження надання земельної

  ділянки  за межами селища 

громадянам в оренду під городництво.

 

Розглянувши заяву гр. гр. Філь Лідії Вікторівни, Філь Миколи Анатолійовича, Філь Анатолія Івановича, Філь Олени Григорівни, Шанауріної Валентини Григорівни,   про надання земельної ділянки за межами селища під городництво, протокол постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста з земельних питань  Новомаячківської селищної ради Спільного Є.Л.., керуючись ст.ст. 12, 22, 36, 93, 124, п. 12 розділу Х «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»  Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для передачі в оренду із земель резервного фонду для ведення городництва гр. Філь Лідії Вікторівні  площею 2,00 га в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради відповідно до додатку (додається). Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 3,00% від нормативної грошової оцінки землі.

2.      Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для передачі в оренду із земель резервного фонду для ведення городництва гр. Філь Миколі Анатолійовичу площею 2,00 га в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради відповідно до додатку (додається). Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 3,00% від нормативної грошової оцінки землі.

3.      Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для передачі в оренду із земель резервного фонду для ведення городництва гр. Філь Анатолію Івановичу площею 2,00 га в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради відповідно до додатку (додається). Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 3,00% від нормативної грошової оцінки землі.

4.      Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для передачі в оренду із земель резервного фонду для ведення городництва гр. Філь Олені Григорівні  площею 2,00 га в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради відповідно до додатку (додається). Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 3,00% від нормативної грошової оцінки землі.

5.      Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для передачі в оренду із земель резервного фонду для ведення городництва гр. Шанауріній Валентині Григорівні  площею 2,00 га в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради відповідно до додатку (додається). Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 3,00% від нормативної грошової оцінки землі.

6.      Даний висновок в місячний термін подати для подальшого розгляду до Цюрупинської районної державної адміністрації .

7.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                А.А.Костиря


 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХІІ  сесії  шостого скликання

Від 22.08.2011 р.                                               №  217

смт. Нова Маячка

 

Про надання  дозволу на

розробку проектів землеустрою

щодо відведення земельних ділянок  в

постійне користування. 

 

Розглянувши заяву завідуючого дошкільним навчальним закладом яслі-сад №1 Кулик Валентини Василівни, яслі-сад №2 Спільної Лідії Леонідівни, яслі-сад №3 Прудської Світлани Миколаївни  про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування під розміщення  дошкільного навчального закладу яслі-сад та заслухавши інформацію спеціаліста  Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Спільного Є.Л., керуючись ст.ст. 12, 38, 39, 92, 116, 122, 123, 125, п.12 розділу Х „Перехідні положення” Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо складання державного акту на право постійного користування землею під розміщення дошкільного навчального закладу яслі-сад №1 Новомаячківської селищної ради, який знаходиться за адресою: смт Нова Маячка вул. 1 Травня,125 загальною орієнтовною площею 0,43 га.

1.1. Завідуючій дошкільним навчальним закладом яслі-сад №1 Кулик Валентині Василівні в  двомісячний термін замовити в землевпорядній організації проект землеустрою вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради .

2. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо складання державного акту на право постійного користування землею під розміщення дошкільного навчального закладу яслі-сад №2 Новомаячківської селищної ради, який знаходиться за адресою: смт Нова Маячка вул. Леніна,88 загальною орієнтовною площею 0,18 га.

2.1. Завідуючій дошкільним навчальним закладом яслі-сад №2 Спільній Лідії Леонідівні в  двомісячний термін замовити в землевпорядній організації проект землеустрою вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради .

3. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо складання державного акту на право постійного користування землею під розміщення дошкільного навчального закладу яслі-сад №3 Новомаячківської селищної ради, який знаходиться за адресою: смт Нова Маячка вул. Одеська,25 загальною орієнтовною площею 0,17 га.

3.1. Завідуючій дошкільним навчальним закладом яслі-сад №3 Прудській Світлані Миколаївні в  двомісячний термін замовити в землевпорядній організації проект землеустрою вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради .

 4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                                А.А.Костиря