Рішення сесії

 

                                                                              НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

                                                                                               Олешківського району

                                                                                                   Херсонської області

                                                                                                       Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                              ХХІ сесії  сьомого   скликання

                                                                                                                    № 261

Від 23.12.16 р.                                             

смт. Нова Маячка

 

Про затвердження штатного розпису

Новомаячківської селищної бібліотеки

 на 2017 рік ”.

 

  Відповідно до  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та згідно постанови  Кабінету Міністрів України №89 від 25.03.2014 року, постанови КМУ №1073 від 30.09.2009 року, постанови КМУ №84 від 22.01.2005 року селищна рада:

 

                                                      В И Р І Ш И Л А:

 

1 Затвердити штатний розпис працівників Новомаячківської бібліотеки  для дорослих

. в кількості 2,5 штатні одиниці з місячним фондом оплати праці згідно штатного розпису

завідуюча бібліотекою            1

бібліотекар                                1

прибиральниця                        0,5

 Затвердити штатний розпис працівників Новомаячківської бібліотеки  для дітей

. в кількості 1,5 штатні одиниці з місячним фондом оплати праці згідно штатного розпису

завідуюча бібліотекою              1

бібліотекар                               0,5

 

    2. Згідно Закону України «Про культуру» №2778-УІ від 14.12.2010 року ст. 29,п.3.постанови КМУ  №84 від 22.01.2005 року затвердити надбавки за вислугу років

 

Завідуючий бібліотекою для дорослих   30%

Завідуючий бібліотекою для дітей   30%

Бібліотекарю  10%

 

   3 Згідно Постанови КМУ №89 від  25.03.2014 року «Про внесення зміни до п.1 постанови КМУ від 30.09.2009 року №1073» встановити надбавку за особливі умови праці працівникам  Новомаячківської   бібліотеки  з 01 січня 2017 року:

 

 Завідуючим бібліотек для дорослих та дітей у розмірі   10% до посадового окладу

Бібліотекарям   у розмірі  10% до посадового окладу.

 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

Новомаячківськийс елищний голова                                                  В.І. Кос

 

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

                                                                                                          Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                ХХІ сесії  сьомого   скликання

                                                                                                                    № ­­263

Від 23.12.16 р.                                             

смт. Нова Маячка

 

Про затвердження загальної кількості

штатних одиниць по селищному будинку культури

 

              Керуючись статтями 26 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу Міністерства культури та туризму України від 18.10.2005 року за № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі єдиної тарифної сітки»,  Новомаячківська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

              1. Затвердити з 1 січня 2017 року загальну кількість штатних одиниць  по селищному будинку культури  в кількості 9,25 штатної одиниці, в тому числі:

           

директор

1 ст.

худ. керівник

1 ст.

прибиральниця

1,5 ст.

опалювач газової котельні (середньорічне)

0,25 ст

Керівник танцювального гуртка

1 ст

Акомпаніатор

1ст

Завгосп

0,5ст

Керівник  гуртка дитячих та юнацьких об»єднань

1ст

охоронник

2 ст

 

 2 Затвердити з 1 січня 2016року  1 штатну одиницю по народному колективу «Троїсті музики».

 

 

 

Новомаячківський селищний голова                                                   В.І.Кос

 

 

 

  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

  ХХІсесії  сьомого   скликання

          № ­­262

Від 23.12.16р.                                            

смт. Нова Маячка

 

 Про затвердження загальної кількості

штатних одиниць по дошкільних

навчальних закладах селищної ради на 2017 рік

 

      Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 року за № 1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» та з метою упорядкування штатних нормативів дошкільних навчальних закладів   Новомаячківська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

         1. Затвердити загальну кількість штатних одиниць  з січня 2017  року:

             1.1. по дошкільному навчальному закладу №1   –  22,01   штатних одиниць;

             1.2. по дошкільному навчальному закладу №2  –  14,8   штатних одиниць. 

         1.3. по дошкільному навчальному закладу №3  –  15,28   штатних одиниць. 

 

 

 

 

Новомаячківський селищний голова                                    Кос В.І.                                             

  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

                                                                Р І Ш Е Н Н Я

                                             ХХІ сесії  сьомого   скликання

­­260

Від 23.12.16 р.                                              

смт. Нова Маячка

 

Про затвердження загальної чисельності

апарату селищної ради на 2017 рік

 

                   Керуючись пунктом 5 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. за  № 700 «Про внесення змін до постанови              Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. за № 268» та постанови           Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. за № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої             влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Новомаячківська  селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

 

           1.     Затвердити загальну чисельність апарату селищної ради на 2017 рік в кількості 21,75  (двадцять одна,75) штатних одиниць в тому числі:

 

Селищний голова

1 шт од

Заступник селищного голови

1 шт од

Секретар Ради

1 шт од

Головний бухгалтер

1 шт од

Спеціаліст І категорії

3 шт од

Спеціаліст ІІ категорії з бух обл. та фін звітн

1 шт од

Спеціаліст з бух обл. та фін звітності

1 шт од

Спеціаліст з земельн питань

3 шт од

 Касир

1 шт од

Інспектор ВОС

2 шт од

Секретар -друкарка

1 шт од

Оператор комп’ютерного набору

0,5 шт од

Прибиральниця

1 шт од

Водій

2 шт од

Сторож

2 шт од

Опалювач газової котельні

0,5(на опал період)

 2. Затвердити з 1січня 2017 року чисельність пункту охорони правопорядку в кількості  1 штатна одиниця.

 

3. Затвердити з 1 січня 2017 року чисельність місцевої пожежної команди в кількості 10 штатних одиниць в тому числі :

 

Начальник пожежної команди     1 шт од

Водій пожежної машини                4 шт од

Боєць                                                4 шт од

Водій                                                1 шт од

 

Новомаячківський селищний голова                                В.І. Кос                           

 

 

 

  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХІ  сесії cьомого скликання

Від 23.12.16 р.                                                   № 246

смт. Нова Маячка

 

Про селищний

бюджет на 2017 рік.

          

     Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, частиною 1  статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, Законом України  «Про Державний бюджет на 2017 рік» та враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії  з  питань планування бюджету та фінансів Новомаячківська селищна рада

 

                                                   ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2017 рік:

доходи селищного бюджету у сумі 7052275,00 гривень, у тому числі доходи    загального фонду бюджету – 6660690,00 гривень, доходи спеціального фонду бюджету –   

391585,00 гривень; (додаток 1)

видатки селищного бюджету у сумі  7052275,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету –6660690,00 гривень, видатки спеціального фонду бюджету –     391585,00 гривень; (додаток 3)

 

 2Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету в сумі  133214,00 гривень.

 

4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

 

оплата праці працівників бюджетних установ (КЕКВ 2110);

нарахування на заробітну плату (2120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів(2220);

забезпечення продуктами харчування (КЕКВ 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270);

поточні трансферти населенню (КЕКВ 2730);

 

5.  Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів  на 2017 рік:

 субвенцію  районному бюджету  на утримання фахівця із соціальної роботи в сумі 56220 гривень. 

6.Затвердити  в складі видатків селищного бюджету  кошти на реалізацію місцевих програм  у сумі 1561050,00 грн згідно з додатком №7 до цього рішення. 

 

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право  виконавчому комітету селищної ради у разі виникнення тимчасових касових розривівотримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

       8.  Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Дозволити селищному голові у процесі виконання селищного бюджету за  обґрунтованим поданням керівників установ селищного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по  загальному фонду , а по тих статтях , які затверджуються рішенням  сесії селищної ради , тільки на підставі змін внесених до рішення 

11. Установити,  що у загальному фонді селищного бюджету на 2017 рік до доходів належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України. 

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.

13. Доручити селищному голові укласти угоду з районною радою про передачу субвенції з районного бюджету  місцевому бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів та закладів культури.

14.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію  з  питань планування бюджету та фінансів.

 15. Додатки № 1,3,5,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

 

 

Новомаячківський селищний голова                                            В.І.Кос

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Олешківського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

 ХХІ  сесії сьомого скликання

Від 23.12.16 р.                                                 № 241

смт. Нова Маячка

 

Про Програму соціально-економічного

та культурного розвитку

селища Нова Маячка на 2017 рік

 

З метою стабільного розвитку соціальної інфраструктури селища, підвищення

ефективності та надійності функціонування  господарчого комплексу, поліпшення якості  виконання соціальних програм та покращення життєзабезпечення населення селища, керуючись ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»  селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Затвердити Програму  соціально-економічного та культурного  розвитку селища Нова

Маячка на 2017 рік. ( Додається )

 2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

      питань соціально – економічного розвитку селища .

 3.  Інформацію про хід виконання рішення заслуховувати на засіданнях сесії селищної

      ради щопівроку.

 

 

 

 

  Новомаячківський селищний голова                                         В.І.Кос

 

  ДОДАТОК

                                                                                   до рішення ХХІ сесії сьомого   

   скликання від 23.12.2016р. № 241

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

СЕЛИЩА НОВА МАЯЧКА НА 2017 РІК

Програма соціально-економічного та культурного розвитку смт. Нова Маячка на 2017 рік (далі – Програма) є документом, у якому, на основі аналізу розвитку селища, визначаються цілі та завдання соціально-економічної та культурної політики селищної  ради на 2016 р., спрямовані на розвиток селища – вирішення проблеми підтоплення, роботи з  благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, поповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення селища.

Програма базується на основних показниках прогнозу економічного і соціального розвитку селища, комплексі макроекономічних та аграрно-промислових прогнозів національних, державних та регіональних та районних програм.

 Прогнозні розрахунки і заходи програми розроблені на основі аналізу соціально-економічної ситуації в аграрно-господарському та приватному комплексі селища, пропозицій депутатів, помічників депутатів, членів виконавчого комітету, центральних органів виконавчої влади, методичних рекомендацій Міністерства економіки України та цілей і заходів, визначених затвердженими регіональними програмами.

Ураховуючи підсумки 2016 року серед головних пріоритетів економічного і соціального розвитку селища в 2017 році мають бути:

-  спрямування наявних ресурсів на соціальне відродження селища та підвищення доходів жителів селища, створення умов для розвитку аграрного сектору;

-  підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів із енергозбереження в усіх сферах діяльності;

-   надійне функціонування систем життєзабезпечення населення, реформування і розвиток житлового та комунального господарства, забезпечення населення якісною питною водою у частині поступової заміни мережі діючого водопроводу, відновлення зовнішнього освітлення вулиць селища та електрифікація новобудов з застосуванням інноваційних технологій;

-   підвищення рівня соціальних стандартів і якості послуг, які безпосередньо надаються населенню, соціального захисту, розвиток освіти, створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, відродження культурних і просвітницьких традицій, будівництво спортивного комплексу;

-  активізація інвестиційної діяльності, продовження реконструкції та поточного ремонту об’єктів життєзабезпечення, розвиток та відновлення мережі селищних доріг;

-  сприяння суб`єктам господарювання у реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць, освоєння передових технологій;

-   забезпечення подальшого розвитку малого підприємництва, фермерських та особистих селянських господарств й підвищення їх ролі у соціально-економічному житті селища;

-  забезпечення населення якісними комунальними послугами;

-  здійснення природоохоронних заходів, вирішення питання підтоплення селища, призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища: зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, впорядкування утилізації твердих побутових відходів, організація вивезення сміття;

-  завершення роботи по виготовленню генерального плану селища;

-  будівництво, придбання та ремонт житла молодим спеціалістам, реконструкція гуртожитку під соціальне житло для соціально-незахищених верств населення ( діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, тощо);

-  формування спроможної громади шляхом добровільного об’єднання територіальних громад.

Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість забезпечити стабільні темпи економічного зростання, сприятиме наповненню бюджету селища та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну сферу для створення повноцінного життєвого середовища, додержання державних соціальних стандартів та гарантій.                                                                           

            У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Новомаячківською селищною радою за поданням депутатів, комісій селищної ради, членів виконавчого комітету та громадян селища. Звітування про стан виконання Програми здійснюватиметься щопівроку на пленарних засіданнях селищної ради.

1. Соціальна сфера

1.1. Демографічна ситуація                                                                                                     

            Населення селища переживає стійкий період демографічного старіння, що виражається у зростанні чисельності осіб, старших працездатного віку.                                                                        

    Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів є одним з пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне і моральне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій. В ході виконання програм здійснюються заходи щодо поліпшення становища громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, які проживають на території селища, забезпечення доступності медичної допомоги та інших послуг, сприяння активній участі літніх людей у житті суспільства. Вживаються заходи по залученню трудових колективів до соціальної підтримки ветеранів праці, інвалідів та інших категорій громадян.                    

          У селищі функціонує служба соціальної допомоги вдома.                            

          Організована робота з надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам. Люди похилого віку, які проживають в селищі, повинні стати об’єктами підвищеної уваги та турботи зі сторони селищної ради.                                                                            

    Для поліпшення демографічної ситуації головними завданнями в 2017 році передбачається:

-  забезпечення підтримки сімей з дітьми;

-  проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно права на окремі види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти;

-  запровадження механізму запобігання насильства у сім'ї, проведення кампаній "Стоп насильству": забезпечення максимального виявлення випадків насильства;

-  організація озеленення і підтримання в належному виді місць громадського відпочинку для молоді та сімей з дітьми;

-  забезпечення зайнятості молоді у вільний від навчання час.  

 

1.2. Зайнятість населення та ринок праці                                                          

      У рамках програми передбачається здійснення комплексу заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, розширення сфери застосування праці, „детінізації” зайнятості:

 - зменшення диспропорції між попитом та пропозицією робочої сили, створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості;                                                                                                                                   

    - залучення до громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру безробітних громадян та здійснення організації громадських робіт на умовах співфінансування з Олешківським районним центром зайнятості населення по прибиранню придорожніх смуг, проведення робіт з благоустрою населеного пункту, впорядкування кладовищ, зон відпочинку та місць меморіальних поховань на території Новомаячківської селищної ради - посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків  використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем;

1.3. Доходи населення та заробітна плата                                                                                   

         Діяльність селищної ради та виконкому буде спрямовано на недопущення зниження доходів населення від трудової діяльності, підвищення соціальної відповідальності роботодавців, удосконалення соціального діалогу.

Протягом 2017 року передбачається здійснити такий комплекс заходів:                                                             

       - недопущення виплати зарплати в розмірах, нижчих від затвердженого законодавством мінімального рівня, а також виключення фактів мінімізації офіційного заробітку працівників.

1.4. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування                                                     

        Головним напрямом роботи у сфері пенсійного забезпечення в 2017 році буде:            

        - сприяння забезпечення фінансової стабільності солідарної пенсійної системи та  розвитку додаткового пенсійного забезпечення (недержавне пенсійне забезпечення).

1.5. Реформування житлово-комунального господарства                                 

        З метою реалізації програми передбачається здійснити інвентаризацію і енергоаудит усіх основних фондів комунального господарства, спрямованих на:

- своєчасне виконання комплексу робіт з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року;                                               - виконання роботи поточного та ямкового ремонту вулиць селища                             

 - здійснення освітлення вулиць селища;                                                                                   

  - посадка та догляд за озеленювальними та декоративними насадженнями.

2. Гуманітарна сфера

2.1. Здоров’я населення

 З метою забезпечення якісної і доступної медичної допомоги в рамках регіональних програм протидії поширенню інфекційних соціально небезпечних хвороб, запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань, передбачається:                 - розширення доступу мешканців селища до спеціалізованої медичної допомоги шляхом проведення обов’язкової диспансеризації населення один раз на рік із залученням діагностичного обладнання та медичних фахівців;                                                - сприяння укомплектуванню лікарні необхідним діагностичним медичним обладнанням з залученням коштів різних суб’єктів господарювання, приватних і комерційних структур для розвитку матеріально-технічної бази місцевої лікарні;                                                                               

  - вжиття заходів щодо забезпечення надання населенню своєчасної екстреної допомоги.

 

2.2. Освіта

 У рамках програми передбачається:          

    - підвищення іміджу та престижу дошкільного навчального закладу та середньо-освітньої школи селища;                                                            

      - комп’ютеризація навчального процесу, забезпечення телекомунікаційними засобами, доступу до мережі Інтернет, базовими та спеціалізованими програмними продуктами;                                                                                               - забезпечення ефективною сучасною комп’ютерною технікою та мережі Інтернет, підвищення комп’ютерної грамотності педагогічних працівників;                                                                               

 - придбання та встановлення спортивно-ігрових майданчиків в ДНЗ ;

2.3. Культура і духовність

З метою забезпечення подальшого розвитку культури, духовності, забезпечити:                         

   - практику проведення селищних та календарних свят, оглядів, фестивалів, конкурсів за жанрами народної творчості, фольклорного мистецтва, української народної пісенної творчості;                                                                                                                   - святкування Дня селища, відкриття Новорічної ялинки, тощо               

  - зміцнення матеріальної бази бібліотеки та забезпечення поповнення бібліотечних фондів;                                                                        - відродження та розповсюдження надбань традиційної культури, залучення  закладів до організації і підтримки різних форм дозвілля дітей, юнацтва, молоді та дорослого населення.

У рамках програми передбачається вжити заходи щодо:                                                                               

     - упорядкування та озеленення прилягаючої території Будинку культури;                                               

- передплата періодичних видань та комплектування фонду різноманітних видань селищної бібліотеки;

2.4. Підтримка сімей, дітей та молоді

У рамках реалізації програми планується:                                                                                 

   - проведення лекцій, бесід та надання консультацій лікарями з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, профілактики туберкульозу, наркоманії, тютюнопаління;                                  

     - надання відповідної кваліфікованої медичної допомоги сім’ям, які бажають мати дітей;               

        - підвищення рівня та якості медичного забезпечення материнства і дитинства;                               

          - удосконалення системи охорони здоров’я населення, насамперед підлітків, молоді, а також зниження рівня смертності, професійних захворювань, побутового та виробничого травматизму та збільшення тривалості життя населення;                                                                     

    - проведення комплексу виховних, інформаційно-пропагандистських та адміністративних заходів щодо запобігання соціальному сирітству, безпритульності та бездоглядності дітей, а також інформаційно-виховної кампанії щодо створення у суспільстві позитивного іміджу багатодітних сімей;                                                                                                                 

        - розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;                                                                                                                                        

          - виконання заходів що до відпочинку та оздоровлення дітей на період 2017-2018 років;              

          - створення умов для патріотичного, морального та духовного виховання молоді, формування її активної життєвої позиції шляхом залучення до участі в міжрайонних, всеукраїнських і регіональних інформаційно-просвітницьких та мистецьких акціях і заходах;                                                                                                                                                    

       - виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні виконувати виховні функції і забезпечення захисту прав дітей;

 - забезпечення обліку дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування з метою захисту їх особистих,майнових та житлових прав;                                                                 

       - забезпечення  постановки на облік на отримання  соціального житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;                                                                                                      

   - ведення обліку багатодітних сімей та сприяння забезпеченню реалізації, передбачених законодавством пільг для таких сімей.

2.5. Фізичне виховання та спорт

У рамках реалізації програми передбачається:                                                     

     - будівництво спортивного комплексу;                                                                             

       - залучення громадян до регулярних занять фізичною культурою та спортом;                              

        - формування складу збірних команд селища з пріоритетних видів спорту, а також забезпечення їм належних умов для підготовки;                                                                           

   - створення умов для розвитку дитячо-юнацького спорту;                                 

    - проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах, у місцях масового відпочинку громадян;                                                                               

    - впорядкування селищного стадіону, та створення належних умов для можливості населенню займатись спортом;

3. Розвиток інфраструктури життєзабезпечення

3. 1. Безпека життєдіяльності населення

Головні цілі на 2017 рік:                                            

      - вирішення питання забезпечення населення якісною питною водою, приведення у відповідність полігону твердих побутових відходів, озеленення вулиць селища та упорядкування під’їзних шляхів, організація вивезення сміття.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:                                                                                                     

           - організація  озеленення територій підприємств, організацій, установ, торгівельних закладів;                                                                                                                                                 

      - зменшення негативного впливу відходів на навколишнє середовище (ліквідація стихійних сміттєзвалищ ).                                                                                                        

        Реалізація заходів дозволить оздоровити екологічну ситуацію та створити умови  для  культурного відпочинку  жителів селища.

 3.1.2. Охорона праці

З метою стабілізації стану безпеки праці, поліпшення гігієни праці, виробничого середовища та в рамках програми планується сприяння :                                                              

     - організації проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників;              

      - посиленню контролю за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці;

3.2.Житлово-комунальна сфера

Основні завдання та заходи на 2017 рік:                       

        - підвищення якості комунальних послуг для всіх верств населення, підвищення рівня рентабельності СКП «Сількомунгосп»;                                                                                    

        - забезпечення оплати населенням житлово-комунальних послуг на рівні 100%;                                                                    - впровадження приладів обліку  води населенням селища;

3.3 Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади селища:

- ефективне використання майна, що належить до спільної власності територіальної громади селища;                                                      - беззбиткова діяльність комунального підприємства;                                                                

   - збільшення надходжень до селищного  бюджету за оренду нерухомого комунального майна;                                                                                                                                                       

    - пошук інвесторів для подальшого підвищення ефективності використання комунального майна;                                                                                                                                                   

   - перегляд орендних ставок за використання нерухомого майна  з урахуванням ринкових показників орендної плати по області;

4. Розвиток реального сектору економіки

4.1. Енергоефективність та енергозбереження                                                                                    

     Продовжити впровадження заходів, спрямованих на забезпечення надійного, безперебійного та якісного енерго- та газозабезпечення всіх споживачів у селищі з метою впровадження енергоефективних заходів, енергозберігаючих технологій на підприємствах господарського комплексу, у бюджетних установах і організаціях, на підприємствах життєзабезпечення населення передбачається:                                                                                              

   - сприяння встановленню  сучасних приладів обліку енергоносіїв для побутових споживачів.

4.2. Агропромисловий комплекс і розвиток селища.

З метою сприяння розвитку агропромислового комплексу в 2017 році передбачається здійснити комплекс заходів щодо:                                                                                                         

     - залучення інвесторів щодо розробки інфраструктури агропромислового ринку, зокрема – створення сільськогосподарських кооперативів

4.3. Транспорт

У 2017 році передбачається спрямувати кошти на фінансування витрат, пов’язаних з ремонтом і утриманням селищних доріг.                                                                      

    Першочерговими напрямами їх використання визначаються:                  

      - поточний ремонт та експлуатаційне утримання. При умові державної підтримки планується, також проведення капітального ремонту селищних доріг.;                                                         

- створення та утримання елементів примусового зниження швидкості на небезпечних ділянках доріг ;                                                                                                                                          

- визначити маршрут руху вантажного транспорту територією селища                                  

     Реалізація даних завдань та заходів дасть змогу якісно надавати послуги населенню в пасажирських автомобільних перевезеннях та створить умови для безпечного та безаварійного дорожнього руху.

4.4. Зв’язок та інформаційні технології

Пріоритетами розвитку в галузі пошти та зв’язку на 2016 рік будуть заходи щодо сприяння створення, розвитку та інтеграції нових інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, розвитку інформаційного суспільства (створення рівних умов для доступу споживачів до мережі Інтернет в населеному пункті), удосконалення поштової мережі.                                                                                                                              

У 2017 році буде продовжено виконання комплексу пріоритетних завдань програми, щодо розвитку інформаційного суспільства:

- розвиток телекомунікаційної інфраструктури селища з використанням сучасних технологій відповідно до стандартів ЄС;                                                                                                    

 - забезпечення вільного доступу населення до телекомунікаційних послуг та інформаційних ресурсів;                                                                                                                           

    - забезпечення сприятливих умов для подання звітності в електронному вигляді до державних органів із застосуванням електронного цифрового підпису відповідно до чинного законодавства України;                                                                                                                

   - підвищення комп’ютерної та інформаційної грамотності населення, насамперед, шляхом упровадження у сфері освіти новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій.

5. Фінансові ресурси

5.1. Податково-бюджетна діяльність                                                                                               

      Головними напрямами щодо забезпечення наповнюваності бюджету у 2017 році визначено:                                                                                                                                                     

- забезпечення повноти сплати орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності згідно з укладеними договорами оренди землі;                                                                       

      - забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до селищного бюджету;                                                                                                                             

           - забезпечення першочергових та соціально захищених видатків;                                                                

             - забезпечення своєчасних та повних розрахунків об’єктів бюджетної сфери селища за спожиті енергоресурси;                                                                                                                   

- посилення попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень;                                                                                               

    - вжиття заходів щодо раціонального використання бюджетних коштів;


6. Ринкові перетворення

6.1. Розвиток підприємництва та фермерських господарств

У 2017 році в рамках програми передбачається здійснити комплекс заходів щодо:                        

- проведення моніторингу виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;                                                                                             

    - створення в селищі сприятливого інвестиційного клімату;                                                                            

     - подальше формування привабливого інвестиційного іміджу селища шляхом:

1.      Забезпечення реалізації державної стратегії підтримки малого бізнесу;

     2.   Оприлюднення інформації щодо розвитку підприємництва.

7. Регіональний розвиток

З метою наближення рівня життя населення до європейських стандартів та створення умов для посилення економічної активності територіальних громад, що сприятиме поступовому усуненню галузевих і територіальних диспропорцій у розвитку продуктивних сил і забезпеченню прискореного зростання в економічному та соціальному розвитку селища, у 2017 році буде забезпечено:                                                                                    

   - підвищення ефективності реалізації місцевих, обласних, державних цільових програм щодо розвитку селища – проведення моніторингу існуючих цільових програм та обґрунтування їх дієвості й необхідності реалізації на даному етапі розвитку селища Нова Маячка ;                                                                                                                                                           

    - реалізацію заходів програми відносно розвитку місцевого самоврядування;

реалізацію заходів Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2025 року, у тому числі:                                                                                                                                                          

   - визначення основних засад проведення адміністративно-територіальної реформи;                     

  - забезпечення раціонального використання земельних ресурсів з урахуванням потреб населення селища;

Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Ця Програма набуває чинності з дня її прийняття на сесії селищної  ради і закінчується її термін після прийняття нового проекту.

В процесі виконання Програма може уточнюватися для врахування нових соціально-економічних процесів, що відбуватимуться в економіці держави та селища. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Новомаячківською селищною радою.