Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

   Р І Ш Е Н НЯ

ІХ сесії шостого  скликання

Від 30.06.11 р.                                              № 188

смт. Нова маячка

 

Про затвердження « Положення  про збір за                                                                        

  провадження деяких видів підприємницької                                                                                

діяльності на  території смт. Нова Маячка »

 

З метою надходження коштів до селищного бюджету , керуючись  ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні“ ,   селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити    « Положення  про збір за провадження деяких видів підприємницької                                                                                  

    діяльності на  території смт. Нова Маячка » на 2012 рік

2. Дане рішення розмістити на офіційному  веб-порталі  Новомаячківської селищної ради    

     за електронною адресою  novamayachka-sr.at.ua

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

    питань планування бюджету та фінансів.

 

Селищний голова                                                                             А.А.Костиря

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗБІР ЗА ПРОВАДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІНА ТЕРИТОРІЇ С.М.Т. НОВА МАЯЧКА

 

1.Загальні положення

Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території смт Нова Маячка розроблено відповідно до Податкового Кодексу України, для найбільш ефективного використання правових норм закріплених в Податковому законодавстві.

 

2.Платники податку

2.1.Платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б)діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в)торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г)діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

2.2.Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з
надання платних послуг такі суб'єкти господарювання:

а)аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б)розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

в)фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

г)фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, такі продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

ґ) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д)суб'єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами -
інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

е) суб'єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;

є) суб'єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб'єкту;

ж)суб'єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з)підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб'єкти господарювання, які провадять комп'ютерні та відеоігри.

 

3. Порядок придбання торгового патенту

Для провадження передбачених цією статтею видів підприємницької діяльності суб'єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

а)   найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

б)   юридична адреса (місцезнаходження) суб'єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

в)    вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

г)    вид торгового патенту;

г) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";

є) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

є) період, на який придбається торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цієї статті. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

Відомості, наведені в поданій суб'єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

Звірка відомостей, наведених в поданій суб'єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред'явлені суб'єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.

У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб'єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб'єкту господарювання.

Торговий патент видається особисто фізичній особі - підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.

У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим пунктом.

            Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб'єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

           Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.

           У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб'єкт господарювання придбає короткотерміновий торговий патент.

          Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них.

        Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються
центральним органом державної податкової служби.

 

4.Об*єкт оподаткування

З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

а)поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв'язку, і фурнітура до них;

б)товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;

в)готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев'язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;

г)зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;

г)вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, торф паливний кусковий, торф'яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;

д) проїзні квитки

є) зошити.

 З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, виднів установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами - резидентами України.

При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

 

5. Ставка збору

  Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється селищною радою (далі у цьому пункті - органами місцевого самоврядування) з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі - мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

 Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг встановлюється в межах селища Нова Маячка 0,1 розміру мінімальної заробітної плати.

 Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється в розмірі 0,4 мінімальної   заробітної плати залежно від місця розташування таких пунктів продажу.

  Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць становить 1,2 розміру мінімальної заробітної плати.

Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:

для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) - розмір мінімальної заробітної плати;

для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, - розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда;

для проведення інших оплатних розважальних ігор - розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.

Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням
короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

6.Порядок та строки сплати збору

6.1.Порядок сплати збору платниками збору, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) - збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б)   здійснюють торгівлю валютними цінностями - за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

в)    здійснюють діяльність у сфері розваг - за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г)   здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;

ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, - за місцем провадження такої діяльності.

6.2.Строки сплати збору:

а)за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б)   за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в)    за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту суб'єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

 Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями Податкового Кодексу України.

                                      

                       7. Строк дії торгового патенту

Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних місяців.

Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п'ятнадцяти календарних днів.

Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

У разі невнесення суб'єктом господарювання збору у встановлений цією статтею строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

Суб'єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Кодексу підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу державної податкової служби. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб'єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

8. Прикінцеві положення

Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території смт Нова Маячка вступає в законну силу з моменту прийняття рішення територіальної громади селища, але не раніше 1 січня 2012 року.

Внесення змін і доповнень до ПОЛОЖЕННЯ, затвердження ставки податку  на наступний рік розглядається на  засіданнях територіальної громади селища та затверджується її рішенням , але не пізніше 1 січня наступного року.

ПОЛОЖЕННЯ діє виключно на території селища Нова Маячка .

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

   Р І Ш Е Н Н Я

 ІХ сесії  шостого скликання

Від 30.06.11 р.                                               № 187

Смт. Нова Маячка

 

Про затвердження ставок

єдиного податку

 

            З метою виконання прогнозних показників по надходженню податків до селищного бюджету, відповідно до Указу Президента України від 03.07.1998 року № 727/98 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб”єктів малого підприємництва”, Закону України № 98/96 –ВР від 23.03.1996 року « про патентування деяких видів підприємницької діяльності » , Закону України № 889-ІУ від 22.05.03р. «Про податок з доходів фізичних осіб» та керуючись ст. 26 Закону України “Про місце самоврядування в Україні”, селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

  

 Затвердити ставки єдиного податку на 01.01. 2012 рік по видах діяльності:

 

 

   КВЕД

               Вид підприємницької діяльності

 Ставка податку

                 1

Сільське господарство , мисливство та пов’язані з ним послуги

 

              1,1

Рослинництво

200

            1,11

Вирощування зернових та технічних культур

200

            1,12

Овочівництво , декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників

200

              1,2

Тваринництво

200

            1,21

Розведення великої рогатої худоби

200

       01.23.0

Розведення свиней

200

            1,24

Розведення птиці

200

       01.25.0

Розведення інших тварин

200

       01.30.0

Змішане сільське господарство

200

       01.41.0

Надання послуг у рослинництві ; облаштування ландшафту

200

       02.01.1

Лісництво та лісозаготівля

 

       02.02.0

Надання послуг у лісовому господарстві

200

       05.01.0

Рибальство , надання послуг у рибальстві

200

               15

Виробництво харчових продуктів , напоїв

 

            15,1

Виробництво м’яса та м’ясних продуктів

200

            15,3

Перероблення та консервування овочів та фруктів

200

       15.41.0

Виробництво нерафінованих олії та жирів

200

       15.43.0

Виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів

200

            15,8

Виробництво інших харчових продуктів

200

          15,81

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

200

       15.82.0

Виробництво сухарів . печива , пирогів і тістечок тривалого зберігання

200

       15.89.9

Виробництво решти харчових продуктів

200

               17

Текстильне виробництво

 

            17,4

Виробництво готових текстильних виробів крім одягу

200

          17,72

Виробництво трикотажних полуверів , кардиганів та аналогічних виробів.

200

       17.72.1

Виробництво полуверів та подібних виробів

200

               18

Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра

 

       18.22.0

Виробництво верхнього одягу

200

       18.22.1

виробництво верхнього одягу

200

       18.24.0

виробництво іншого одягу та аксесуарів

200

               20

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини крім меблів 

 

       20.10.0

Лісопильне та стругальне виробництво ; просочування деревини

200

            20,3

Виробництво дерев’яних будівельних конструкцій та столярних виробів

200

       20.30.0

Виробництво дерев’яних будівельних  конструкцій та столярних виробів

200

            20,4

Виробництво дерев’яної тари

200

            20,5

виробництво інших виробів з деревини та корка , соломки і матеріалів для плетіння

200

       20.51.0

виробництво інших виробів  з деревини

200

               22

Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформацій

200

       24.52.0

виробництво парфумерних та косметичних засобів

200

      25.24.0

виробництво інших виробів з пластмас

200

      26,25

виробництво інших керамічних виробів не для будівництва, не віднесених до інших групувань

200

       26,6

виробництво виробів з бетону ,гіпсу та цементу

200

       26.61.0

виробництво виробів з бетону для будівництва

200

       26.66.0

виробництво інших виробів з бетону ,гіпсу та цементу

200

       26.70.0

оброблення декоративного та будівельного каменю

200

           28

Виробництво готових металевих виробів

 

      28.11.0

виробництво будівельних металевих конструкцій

200

      28,12

виробництво будівельних металевих виробів

200

      28.51.0

оброблення та нанесення покриття на метали

200

      28,52

загальні механічні операції

200

      28.52.0

загальні механічні операції

200

      28.75.0

виготовлення інших готових металевих виробів

200

      29.11.3

Ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін

200

      29.56.5

Монтаж машин та устаткування спеціального призначення ,не віднесених до інших групувань

200

       31.20.2

Ремонт та технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури

200

       31.62.3

ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування , не віднесеного до інших групувань

200

      32.20.2

ремонт та технічне обслуговування передавальної апаратури

200

      35.11.0

будування та ремонт суден

200

           36

виробництво меблів ; виробництво іншої продукції

200

         36.1

виробництво меблів

200

       36.12.0

виробництво меблів для офсівта підприємств торгівлі

200

       36.14.0

виробництво інших меблів

200

       36.63.0

виробництво іншої продукції ,не віднесеної до інших групувань

200

               45

Будівництво

 

       45.11.0

розбирання та знесення будівель ; земляні роботи

200

            45,2

будівництво будівель та споруд

200

       45.21.1

будівництво будівель

200

       45.21.6

будівництво інших споруд

200

       45.23.1

будівництво автострад, доріг ,вулиць ,залізниць ,злітно - посадкових смуг на аеродромах

200

       45.32.0

ізоляційні роботи

200

          45.33

санітарно – технічні роботи

200

       45.33.1

монтаж системи опалення , вентиляції та кондиціонування повітря

200

       45.33.2

водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи

200

       45.34.0

інші монтажні роботи

200

       45.41.0

штукатурні роботи

200

       45.42.0

столярні та теслярські роботи

200

       45.44.2

МАЛЯРНІ РОБОТИ

200

       45.45.0

інші роботи з завершення будівництва

200

            45,5

оренда будівельної техніки з оператором

200

       50.10.2

роздрібна торгівля автомобілями

200

       50.20.0

технічне обслуговування та ремонт автомобілів

200

       50.20.2

технічне обслуговування автомобілів за замовленням населення

200

            50,3

Торгівля автомобільними деталями та приладдям

200

       50.30.2

роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям

200

       50.40.3

посередництво в торгівлі мотоциклами

200

               51

Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

 

       51.11.0

посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною , живими тваринами , текстильною сировиною та напівфабрикатами

200

       51.13.0

посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами

200

       51.17.0

посередництво в торгівлі продуктами харчування , напоями та тютюновими виробами

200

       51.18.0

посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами

200

       51.19.0

посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту

200

            51,2

оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами

200

          51,21

оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин

200

            51,3

оптова торгівля продуктами харчування , напоями та тютюновими виробами

200

       51.31.0

оптова торгівля фруктами та овочами

200

       51.33.0

оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією , тваринами маслом та жирами

200

          51,38

оптова торгівля іншими продуктами харчування

200

       51.39.0

неспеціалізована оптова торгівля харовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

200

       51.41.0

оптова торгівля текстильними товарами

200

       51.41.1

оптова торгівля тканинами

200

          51.42

оптова торгівля одягом та взуттям

200

       51.42.1

оптова торгівля одягом

200

       51.42.3

оптова торгівля взуттям

200

          51,47

оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення

200

       51.47.1

оптова торгівля меблями , покриттям для підлоги та нееленкричними побутовими приладами

200

       51.47.9

оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення , не віднесеними до інших групувань

200

       51.53.1

оптова торгівля деревиною

200

       51.53.2

оптова торгівля будівельними матеріалами

200

       51.56.0

оптова торгівля іншими проміжними продуктами

200

       51.70.0

інші види оптової торгівлі

200

               52

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

 

            52.1

роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах

200

          52,11

роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту

200

          52,12

роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту

200

            52,2

роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах продовольчими товарами

200

          52,21

роздрібна торгівля фруктами та овочами ,включаючи картоплю

200

       52.22.0

роздрібна торгівля м’ясом та м’ясними продуктами

200

       52.24.1

роздрібна торгівля хлібом та хлібобулочними виробами

200

       52.24.2

роздрібна торгівля  хлібобулочними виробами

200

          52,25

роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями

200

          52,26

роздрібна торгівля тютюновими виробами

200

       52.27.2

роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами

200

       52.32.0

роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами

200

          52,33

роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами

200

       52.33.0

роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами

200

            52,4

роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах непродовольчими товарами

200

       52.41.0

роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами

200

          52,42

роздрібна торгівля одягом

200

       52.42.1

роздрібна торгівля одягом , в тому числі спортивним

200

       52.43.0

роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами

200

       52.43.1

роздрібна торгівля взуттям

200

       52.44.1

роздрібна торгівля меблями

200

       52.44.2

роздрібна торгівля побутовими товарами

200

       52.44.9

роздрібна торгівля іншими товарами для дому

200

       52.45.0

роздрібна торгівля побутовими електротоварами , радіо-та телеапаратурою

200

       52.45.2

роздрібна торгівля радіотелевізійними товарами

200

       52.46.0

роздрібна залізними виробами ,фарбами та склом

200

       52.47.0

роздрібна торгівля книгами ,газетами та канцелярським товарами

200

       52.47.3

роздрібна торгівля канцелярськими товарами

200

          52,48

роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах іншими непродовольчими товарами

200

       52.48.1

роздрібна торгівля офісними та комп’ютерним устаткуванням

200

       52.48.5

спеціалізована роздрібна торгівля іграми та іграшками

200

       52.48.6

спеціалізована торгівля квітами, рослинами , насінням ,добривами, домашніми тваринами та кормами для них

200

       52.48.9

роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не віднесеними до інших групувань

200

            52,5

роздрібна торгівля  уживаними товарами в магазинах

200

       52.50.0

роздрібна торгівля уживаними  товарами  в магазинах

200

       52.50.9

роздрібна торгівля іншими уживаними товарами

200

          52,62

роздрібна торгівля з лотків та на ринках

200

       52.62.1

роздрібна торгівля з лотків

200

       52.62.2

роздрібна торгівля на ринках

200

       52.63.0

роздрібна торгівля поза магазинами не віднесена до інших групувань

200

      52.71.1.

ремонт взуття

200

       52.71.2

ремонт виробів зі шкіри та інших матеріалів

200

          52,72

ремонт побутових  електричних товарів

200

       52.72.1

ремонт радіотелевізійної аудіо - та відеоапаратури

200

       52.72.2

ремонт інших побутових електричних товарів

200

          52,73

ремонт годинників та ювелірних виробів

200

          52,74

ремонт інших побутових виробів та  предметів особистого вжитку

200

       55.10.0

діяльність готелів

200

          55,11

готелі з ресторанами

200

       55.12.0

готелі без ресторанів

200

          55,22

надання місць кемпінгам

200

       55.23.0

надання інших місць для тимчасового проживання , не віднесених до інших групувань

200

       55.23.1

надання місця для короткотермінового переживання в літніх будиночках, котеджах , квартирах ,які здають  під час відпускного періоду

200

            55,3

ліяльність ресторанів

200

       55.30.2

діяльність кафе

200

            55,4

діяльність барів

200

            55,5

діяльність їдалень та послуги з постачання готової їжі

200

       55.51.2

діяльність шкільних їдалень та кухонь

200

       55.52.0

послуги з постачання готової їжі

200

       60.21.1

діяльність автомобільного регулярного транспорту

200

          60,22

діяльність таксі

200

          60,23

діяльність нерегулярного пасажирського транспорту

200

       60.24.1

діяльність автомобільного вантажного транспорту

200

       61.10.1

діяльність морського пасажирського транспорту

200

       61.20.1

діяльність рейсового пасажирського річкового транспорту

200

               63

додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

200

       63.30.0

послуги в організації подорожувань

200

       63.40.0

організація перевезення вантажів

200

       64.12.0

кур’єрська діяльність

200

       64.20.0

діяльність зв’язку

200

       65.23.0

інше фінансове посередництво

200

               66

страхування

200

       66.03.0

інші послуги у сфері страхування

200

       67.13.0

інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

200

       67.20.0

допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

200

              70.

операції з нерухомим майном

200

       70.11.0

організація будівництва об’єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду

200

       70.12.0

купівля та продаж власного нерухомого майна

200

       70.20.0

здавання в оренду власного нерухомого майна

200

       70.31.0

діяльність агентств нерухомості

200

       70.31.1

посередницькі послуги під час купівлі , продажу , здавання в оренду та оцінювання нерухомості  виробничо – технічного призначення

200

       70.31.3

посередницькі послуги під час купівлі . продажу . здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок

200

       70.10.0

оренда автомобілів

200

       71.40.0

прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку

200

               72

діяльність у сфері інформатизації

 

       72.10.0

консультування з питань інформатизації

200

       72.21.0

розроблення стандартного програмного забезпечення

200

       72.22.0

інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення

200

       72.30.0

оброблення даних

200

            72,4

діяльність , пов’язана з банками даних

200

            72,5

ремонт і технічне обслуговування офісної та електронно – обчислювальної техніки

200

       72.50.1

ремонт і технічне обслуговування офісної техніки

200

       72.50.2

ремонт і технічне обслуговування електронно – обчислювальної техніки

200

       72.60.0

інша діяльність у сфері інформатизації

200

       73.20.1

дослідження  і розробки в галузі гуманітарних наук

200

               74

діяльність у сферах права , бухгалтерського обліку , інжинірингу ; надання послуг підприємцям

200

          74,11

діяльність у сфері права

200

       74.11.1

адвокатська діяльність

200

       74.11.2

нотаріальна та інша юридична діяльність

200

          74,12

діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту

200

          74,13

дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки

200

          74,14

консультування з питань комерційної діяльності та управління

200

       74.15.0

управління підприємствами

200

       74.20.1

діяльність у сфері інжинірингу

200

       74.20.3

діяльність у сфері геодезії , гідрографії та гідрометеорології

200

       74.40.0

рекламна діяльність

200

       74.50.0

підбір та забезпечення персоналом

200

       74.70.0

прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування  та транспортних засобів

200

          74,81

діяльність у сфері фотографії

200

       74.84.0

інші послуги . надані юридичним особам та не включені до інших групувань

200

       74.85.0

надання секретарських послуг та послу7г з перекладом

200

       74.87.0

надання інших комерційних послуг

200

       80.21.3

позашкільна освіта

200

       80.41.0

школи підготування водіїв транспортних засобів

200

       80.42.0

освіта дорослих та інші види освіти

200

            85,1

діяльність у сфері охорони здоров’я людини

200

       85.12.0

медична практика

200

            85,2

ветеринарна діяльність

200

               92

діяльність у сфері культури  та спорту . відпочинку та розваг

200

       92.13.0

демонстрація кінофільмів

200

       92.33.0

діяльність ярмарок та атракціонів

200

          92,34

інша видовищно – розважальна діяльність

200

       92.62.0

інша діяльність у сфері спорту

200

            92,7

діяльність у сфері відпочинку та розваг

200

          92,71

діяльність у організації азартних ігор

200

       92.72.0

інші види рекреаційної діяльності

200

               93

надання індивідуальних послуг

200

       93.02.0

надання послуг перукарнями та салонами краси

200

          93,03

організація поховань та надання пов’язаних  з ним послуг

200

       93.05.0

надання інших індивідуальних послуг

200

            99,9

інші види діяльності

200

2.  Відмінити рішення ІУ сесії Новомаячківської селищної ради

     шостого скликання  № 93 від 06.01.11 року «Про затвердження ставок єдиного

      податку» як таке, що втратило чинність з 01.01.2012 року.

3.   Дане рішення розмістити на офіційному  веб-порталі  Новомаячківської селищної ради     

     за електронною адресою  novamayachka-sr.at.ua

4.  Контроль покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і  

     фінансів.

 

 

Селищний голова                                                                                   А.А. Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

    Р І Ш Е Н НЯ

ІХ сесії шостого  скликання

Від 30.06.11 р.                                              №  192

смт. Нова маячка

 

Про затвердження положення

«Про податок на нерухоме майно

відмінне від земельної ділянки»

 

  З метою надходження коштів до селищного бюджету, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 265 Податкового Кодексу України, селищна рада

 

                                                                    В И Р І Ш И Л А :

 

1.  Затвердити положення «про податок на нерухоме майно відмінне від земельної

     ділянки»  на 2012 рік.

2.  Дане рішення розмістити на офіційному  веб-порталі  Новомаячківської селищної ради    

     за електронною адресою  novamayachka-sr.at.ua

2   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

     питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

Селищний голова                                                                 А.А. Костиря

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Розділ 1. Загальні положення

 

1.1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Положення) розроблено на основі Податкового кодексу України №2755-17 ВР затвердженого 02 грудня 2010 року.

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Новомаячківської селищної ради.

 

Розділ 2. Платники податку

 

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в  тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості, розміщеної на території Новомаячківської селищної ради.

 

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

 

а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній  частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній  сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

Розділ 3. Об'єкт оподаткування

 

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової  нерухомості.

 

3.2. Не є об'єктом оподаткування:

 

а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах  відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом;

 в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;

ґ) об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім'ям та прийомним сім'ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю;

 д) гуртожитки.

 

Розділ 4. База оподаткування

 

4.1. Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової  нерухомості.

 

4.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами

державної реєстрації прав на нерухоме майно.

 

4.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

 

4.4. У разі наявності у платника податку кількох об'єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об'єктів.

 

Розділ 5. Пільги із сплати податку

 

5.1. База оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

 

а) для квартири - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.

 

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий  (звітний) період і застосовується до об'єкта житлової нерухомості,у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об'єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

 

Розділ 6. Ставка податку

 

6.1. Ставки податку встановлюються селищною радою в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об'єкта житлової нерухомості:

 

для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

 

Розділ 7. Податковий період

 

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює  календарному року.

 

Розділ 8. Порядок обчислення суми податку

 

8.1. Обчислення суми податку з об'єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості.

 

8.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу. Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.

 

8.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об'єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку. Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

 

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності це положення, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна  станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

 

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.

 

8.6. У разі набуття права власності на об'єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об'єкт.

 

Розділ 9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

 

9.1. У разі переходу права власності на об'єкт  оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

 

9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

Розділ 10. Порядок сплати податку

 

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта  оподаткування і зараховується до бюджету Новомаячківської селищної ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ).

 

Розділ 11. Строки сплати податку

 

11.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

 

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до  30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

    Р І Ш Е Н НЯ

ІХ сесії шостого  скликання

Від 30.06.11 р.                                              №  190

смт. Нова маячка

 

Про затвердження « Положення про паркування

транспортних засобів на території смт. Нова Маячка»

 

 

З метою надходження коштів до селищного бюджету , керуючись  ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні“ ,   селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити   « Положення про паркування  транспортних засобів на території смт. Нова  

    Маячка» на 2012 рік

2.   Дане рішення розмістити на офіційному  веб-порталі  Новомаячківської селищної ради    

     за електронною адресою  novamayachka-sr.at.ua

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

    питань планування бюджету та фінансів.

 

Селищний голова                                                                             А.А.Костиря

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ТЕРИТОРІЇ С.М.Т. НОВА МАЯЧКА

 

  1. Загальні положення

Положення про паркування транспортних засобів на території смт Нова Маячка розроблено відповідно до Податкового Кодексу України, для найбільш ефективного використання правових норм закріплених в Податковому законодавстві.

 

2.Платники податку

Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва),
фізичні особи – підприємці , які згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

 

3. Об’єкт оподаткування

Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

 

4. База оподаткування

Базою оподаткування є площа земельної ділянки , відведена для паркування , а також площа комунальних гаражів , стоянок , паркінгів ( будівель , споруд , їх частин ) , які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

5.Ставка податку

          Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі   0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 

6. Порядок обчислення податку

            При визначенні ставки збору селищна рада враховує місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, режим роботи та їх заповнюваність.

7. Строк та порядок сплати збору

Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа
(включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний)квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки ,визначені для квартального податкового періоду.

Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов'язаний

Зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

 

8.Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

9. Прикінцеві положення

Положення про  паркування транспортних засобів на території смт Нова Маячка вступає в законну силу з моменту прийняття рішення територіальної громади селища, але не раніше 1 січня 2012 року.

Внесення змін і доповнень до ПОЛОЖЕННЯ, затвердження ставки податку  розглядається на  засіданнях територіальної громади селища та затверджується її рішенням, але не пізніше 1 січня наступного року.

ПОЛОЖЕННЯ діє виключно на території селища Нова Маячка .

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ІХ сесії шостого скликання

Від 30.06.11 р.                                              №  193

смт. Нова маячка

 

Про затвердження «Порядку розміщення

зовнішньої реклами на території смт Нова Маячка»

 

            З метою надходження коштів до селищного бюджету, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада

 

                                                                    В И Р І Ш И Л А :

 

1.  Затвердити Порядок розміщення зовнішньої реклами на території смт Нова Маячка

2.  Дане рішення розмістити на офіційному  веб-порталі  Новомаячківської селищної ради    

     за електронною адресою  novamayachka-sr.at.ua

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

     питань планування бюджету та фінансів.

 

Селищний голова                                                                 А.А. Костиря

 

 

 

 

Порядок розміщення

зовнішньої реклами на території смт Нова Маячка»

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Порядок розміщення зовнішньої реклами в смт Нова Маячка розроблений на підставі статті 16 Закону України «Про рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року №2067,постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 року №968 “Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами”, згідно Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» ст.7 п.3, п.66 додатку 2 до постанови КМУ від 21 травня 2009 року № 526 і регулює відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами в селищі, та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

 

1.2.Порядок прийняття в експлуатацію засобів (об’єктів) зовнішньої реклами в

 Смт Нова Маячка введений з метою:

 

- запобігання травматизму серед населення селища, внаслідок порушення вимог техніки безпеки щодо розташування та експлуатації рекламних засобів розповсюджувачами  засобів (об’єктів) зовнішньої реклами;

 

- запобігання встановленню засобів (об’єктів) зовнішньої реклами у невідповідності до отриманої дозвільної документації;

 

- запобігання встановленню засобів (об’єктів) зовнішньої реклами з порушеннями естетичних та ергономічних вимог до рекламних засобів, визначених порядком розміщення зовнішньої реклами в селищі Нова Маячка.

 

Контроль за порядком прийняття в експлуатацію об’єктів зовнішньої реклами покладається на земельний відділ селищної ради.

 

Контроль за станом благоустрою біля рекламоносія та зовнішнім виглядом рекламоносіїв покладається на власника рекламоносія.

 

1.3.У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 

 – зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

 

 – виконавчий орган ради – виконавчий комітет міської ради;

 

 - дозвіл – документ  установленої  форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету селищної ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місті;

 

 – рекламоносії - носії інформації, що містять візуальне зображення реклами та розміщуються на окремих тимчасових та стаціонарних спеціальних конструкціях;

 

 – спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні, плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

 

- рекламний щитбілборд (від англ. billboard – афіша, реклама на дошці) встановлений, як правило, на узбіччях автотрас і магістралей, на власній підставці. Популярні розміри рекламного поля серійних щитів – 3 х 6 м і 3 х 12 м.

 

рекламний щит «призматрон». Найчастіше, цей вид рекламних установок у народі прийнято називати призмабордом або призмавіжном. Звичайно, під словом «призмавіжн» розуміється магістральний щит, рекламна площина якого складається зі складальних тригранних сегментів. Електричний привід конструкції дозволяє по черзі (або за заданою програмою) показувати різні грані сегментів, експонуючи розміщені на них зображення.

 

- рекламна розтяжка баннер (баннерна тканина, баннерне полотно) —  від англ. banner – прапор, транспарант. Міцне вінілове полотно з покриттям для сольвентного друку, армоване поліестеровою ниткою. Найчастіше використовується для виробництва рекламоносіїв та площини в зовнішній рекламі. Переваги: міцний і довговічний матеріал та невисока ціна.

 

- рекламна стіна брандмауер— рекламна конструкція, розташована на стіні будівлі. Зазвичай виготовляється із баннерної тканини. Переваги: великий розмір, розміщується практично в будь-якій частині селища. Розміри брандмауерів можуть бути будь-якого формату, а також неправильної форми.

 

- вивіска — рекламна конструкція невеликого формату. Зазвичай на ній зображено назву і вид  діяльності організації, несе в собі елементи фірмового стилю — корпоративні кольори, особливий дизайн, властивий компанії. Розміщується біля входу (або над входом) в будівлю або організацію. Вивіска дозволяє презентувати компанію потенційним клієнтам і партнерам ще до того, як вони увійдуть до офісу.

 

- світловий короб (лайтбокс) – закрита об’ємна конструкція (зазвичай товщиною           120 – 250 мм.), виконана на основі несучої металорами із установленими усередину світильниками. Лицьова поверхня короба виконується зі світлорозсіючого (транслюцентного) матеріалу (акрилове скло, банерна тканина ПВХ і ін.), з наступним нанесенням на нього рекламної інформації. Розміщується паралельно фасаду будинку.

 

- свтіловий стенд сіті-лайт – об’єкт зовнішньої реклами, розміром однієї рекламної площини  1,2 х 1,8м; розміщують сіті-лайт як окремо, так і на стовпах, у тому числі на опорах вуличного освітлення.

 

- об’єкти зовнішньої реклами – спеціальні конструкції з розміщеними на них

рекламоносіями;

 

 – місце розташування об’єкту зовнішньої реклами – певна площа поверхні будинку (будівлі), споруди, елемента вуличного обладнання або визначеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове використання.

 

-алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

демонтаж – комплекс заходів, які передбачають відокремлення спеціальної конструкції разом з основою від місця її розташування та транспортування у місце її подальшого зберігання;

 

договір про надання у користування місць для розміщення рекламного засобу – договір між робочим органом та розповсюджувачем реклами, укладений на підставі рішення виконавчого комітету міської ради про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, у якому визначаються права та обов’язки сторін;

 

договір про тимчасове користування місцями для розміщення рекламного засобу (пріоритету) – договір між робочим органом та заявником (юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, яка подала заяву щодо отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами), у якому визначаються права та обов’язки сторін;

 

договір на розміщення тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів) – договір між власником місця розташування рекламного засобу та розповсюджувачем реклами щодо розміщення мобільної (переносної) рекламної конструкції, яка встановлюється на вулиці тільки під час роботи розповсюджувача реклами та у безпосередній близькості від його місця розташування;

 

пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

 

самовільно встановлений рекламний засіб – рекламний засіб, розміщений без виданого у встановленому порядку дозволу або не демонтований власником після прийняття виконавчим комітетом селищної ради рішення про відмову у продовженні дозволу або його скасування;

 

соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно-корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;

 

мобільна (переносна) рекламна конструкція штендер,яка встановлюється на вулиці тільки під час роботи особи-розповсюджувача реклами та у безпосередній близькості від її місця розташування.

 

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України „Про рекламу”.

 

1.4. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчим комітетом селищної ради відповідно до цього Порядку.

 

Справляння плати  за  видачу  зазначених дозволів виконавчим органом селищної ради забороняється.

 

1.5. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою території селища.

 

1.6. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами виконком селищної ради визначає робочий орган з відповідними повноваженнями. Повноваження щодо регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами в смт Нова Маячка здійснює земельний відділ селищної ради (далі – робочий орган). Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

 

У процесі  регулювання  діяльності  з  розміщення  зовнішньої реклами  робочим  органом  залучаються  на   громадських   засадах представники  об’єднань  громадян  та  об’єднань підприємств,  які провадять діяльність у сфері реклами.

 

1.7. До повноважень робочого органу належать:

 

- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії на підставі рішення виконавчого комітету селищної ради;

 

- прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування об’єкту зовнішньої реклами, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

 

- підготовка проекту рішення виконавчого комітету селищної ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;

 

- видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету селищної ради;

 

- подання виконавчому комітету селищної ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочого органу на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення;

 

- надання, у разі потреби, розповсюджувачам зовнішньої реклами містобудівних умов та обмежень на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

 

- укладення договорів про надання у користування місць для розміщення рекламного засобу; договорів на розташування тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів); про тимчасове користування місцями для розміщення рекламного засобу (пріоритету);

 

- організація розміщення соціальної реклами серед розповсюджувачів в порядку, визначеному п. 2.27 цього Порядку;

 

- здійснення перевірки надходження плати за укладеними договорами;

 

- проводить розрахунок розміру плати за користування місцями, які надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами.

 

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

 

2. Контроль за розміщенням та порядок демонтажу об’єктів зовнішньої реклами

 

2.1.Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

 

- розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки;

 

- розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

 

- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати житлових будинків;

 

- фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений або не виступати над поверхнею землі;

 

- на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2-х метрів від поверхні землі;

 

- нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менше 5-ти метрів від поверхні дорожнього покриття;

 

- у місцях де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одному з фасадами будівель або огорожами лінію.

 

2.2. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

 

- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

 

- на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини;

 

2.3. Розроблення необхідної технічної документації об’єкту зовнішньої реклами здійснюється підприємствами, установами, організаціями, які мають на це відповідні ліцензії та дозволи.

 

2.4. В разі відсутності оформленого дозволу в установленому порядку спеціальна конструкція вважається самовільно встановленою.

 

Демонтажу підлягають:

 

а) засоби (об’єкти) зовнішньої реклами, власників яких встановити неможливо;

 

б) самовільно розміщені засоби (об’єкти) зовнішньої реклами (відсутність дозволу з будь-яких причин, у тому числі, в разі його анулювання);

 

в) засоби (об’єкти) зовнішньої реклами після закінчення терміну дії дозволу;

 

г)   спеціальні конструкції, що створюють уразі їх неналежної експлуатації загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіяння шкоди майну третіх осіб (про встановлення таких фактів складається відповідний акт);

 

ґ) в разі невідповідності технічних характеристик рекламного засобу  та місця його встановлення виданому дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

 

д) в інших випадках, передбачених договором про надання в користування місць для розміщення рекламного засобу і є єдиними для всіх розповсюджувачів реклами;

 

е) в разі несплати плати за тимчасове користування місцями об’єктів зовнішньої реклами більше ніж за два місяць;

 

ж) в разі не подання звітності про оплату за користування місцем розміщення зовнішньої реклами.

 

Демонтаж спеціальних конструкцій є засобом усунення порушень порядку розміщення реклами у селищі відповідно до діючих на момент демонтажу нормативно-правових актів та формою самозахисту територіальної громади у розумінні статті 19 Цивільного кодексу України.

 

Демонтаж та наступне зберігання спеціальної конструкції не передбачає переходу права власності на неї до територіальної громади міста та/або комунального підприємства.

 

Демонтаж спеціальної конструкції, власник якої не встановлений, здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради.

 

Демонтаж спеціальної конструкції, власник якої встановлений, здійснюється на підставі рішення суду.

 

Демонтаж спеціальної конструкції, власник якої уклав договір з робочим органом, здійснюється на умовах, визначених договором.

 

2.5. Розташування дахових об’єктів зовнішньої реклами забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

 

2.6. Підключення об’єктів зовнішньої реклами до існуючих мереж зовнішнього     освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

 

2.7. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

 

2.8. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.

 

3. Подання звітності по нарахуванню плати за розміщення об’єктів зовнішньої реклами

 

3.1. Звітність подається щомісячно до 5 числа місяця наступного за здійсненням оплати надавати Робочому органу інформацію про перерахування коштів до бюджету селища (копію платіжного доручення з відміткою банку, що обслуговує Заявника.

 

4. Відповідальність розповсюджувачів зовнішньої реклами

 

4.1. Відповідальність за технічний стан об’єкту зовнішньої реклами, порушення   вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації об’єкту зовнішньої реклами несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно з законодавством.

 

4.2. Розповсюджувач зовнішньої реклами винний у порушені цього Порядку несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

4.3. Контроль за додержанням цього Порядку здійснює виконавчий комітет селищної ради, робочий орган та інші організації, установи відповідно до чинного законодавства.

 

4.4. У разі порушення Порядку розміщення зовнішньої реклами у смт Нова Маячка робочий орган або інші органи зазначені в п.4.3. цього Порядку, звертаються до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

    Р І Ш Е Н НЯ

ІХ сесії шостого  скликання

Від 30.06.11 р.                                              №189

смт. Нова маячка

 

Про затвердження « Положення про туристичний збір

на  території смт. Нова Маячка »

 

З метою надходження коштів до селищного бюджету , керуючись  ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні“ ,   селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити  « Положення  про туристичний збір на  території смт. Нова Маячка » на      

     2012 рік  .

2.  Дане рішення розмістити на офіційному  веб-порталі  Новомаячківської селищної ради    

     за електронною адресою  novamayachka-sr.at.ua

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

    питань планування бюджету та фінансів.

 

Селищний голова                                                                             А.А.Костиря

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР НА ТЕРИТОРІЇ С.М.Т. НОВА МАЯЧКА

 

1.Платники збору

1.Платниками збору є громадяни України , іноземці , а також особи без громадянства , які прибувають на територію смт. Нова Маячка на якій діє рішення селищної ради про встановлення туристичного збору, та отримують  ( споживають ) послуги з тимчасового проживання ( ночівлі ) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк , що являється  базою справляння туристичного збору.

1.2.Платниками збору не можуть бути особи які :

а) постійно проживають , у тому числі на умовах договорів найму  у смт. Нова Маячка ;

б) особи , які прибули у відрядження ;

в) інваліди , діти – інваліди та особи , що супроводжують інвалідів І групи або дітей – інвалідів ( не більше одного супроводжуючого ) ;

г) ветерани війни ;

д) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ;

є) особи які прибули за путівками та курсівками в санаторії та пансіонати .

 

2. Ставка збору

2.1. Ставка встановлюється у розмірі 1% до бази справляння збору.

2.2. Базою справляння збору є вартість усього періоду проживання ( ночівлі ) в місцях за вирахуванням податку на додану вартість.

 

3.Податкові агенти

3.1 Справляння збору може здійснюватися податковими агентами ,а саме :

а) адміністраціями готелів , кемпінгів , мотелів , гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу , санаторно – курортними закладами  ;

б) квартирно – посередницькими організаціями , які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки  ( квартири ) , що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму ;

в) юридичними особами або фізичними особами  ( підприємцями ) , які уповноважуються селищною радою справляти збір на умовах  договору укладеного з Новомаячківською селищною радою .

 

4. Особливості справляння збору

4.1.Податкові агенти справляють збір під час надання послуг , пов’язаних з тимчасовим проживанням ( ночівлею ) , і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку ( квитанції ) на проживання .

 

5.Порядок сплати збору

 

       5.1.Збір сплачується до селищного бюджету авансовими внесками до 30 числа ( включно ) кожного місяця ( у лютому до 28 ( 29 ) включно ). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації . Остаточна сума збору , обчислена відповідно до податкової декларації за звітний ( податковий ) квартал ( з урахуванням фактично внесених авансових платежів ) , сплачується у строки , визначені для квартального податкового періоду.

        5.2. Податковий агент , який має підрозділ без статусу юридичної особи , що надає послуги з тимчасового проживання ( ночівлі ) не за місцем реєстрації такого податкового агента , зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента  туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

            5.3.Базовий податковий ( звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

                   ІХ сесії шостого скликання

Від 30.06.11 р.                                                № 191

Смт. Нова Маячка

 

Про затвердження ставки

фіксованого податку на доходи

фізичних осіб від

підприємницької діяльності.

 

            Згідно Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003 року № 889-ІУ, Указу Президента України № 727/98 від 03.07.98 р. « Про спрощену систему оподаткування , обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва » , Закону України № 98 /96-ВР від 23.03.96р. « Про патентування деяких видів підприємницької діяльності » ,  керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А  :

 

1.      Затвердити ставку фіксованого податку на доходи фізичних осіб від підприємницької діяльності на 2012 рік в розмірі  100 грн. на місяць.

2.      Відмінити рішення ІІ  сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання № 43 від 14.12.10 року, як таке, що втратило чинність з 01.01.2012 року.

3.   Дане рішення розмістити на офіційному  веб-порталі  Новомаячківської селищної ради    

     за електронною адресою  novamayachka-sr.at.ua

3.      Контроль покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

Селищний голова                                                                             А.А. Костиря

 

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 РІШЕННЯ

 ІХ сесії шостого скликання

Від 30.06. 2011 р.                                              № 

Смт. Нова Маячка

Про вилучення земельних ділянок (присадибних).

            Розглянувши заяву гр. Євменова Володимира Володимировича, Трубаєва Валерія Вікторовича, Кравченко Ольги Степанівни про припинення права постійного користування земельною ділянкою  та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії  Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 141, 142 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

ВИРІШИЛА:

1.              Припинити право постійного користування гр. Євменовим Володимиром Володимировичем  земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. Шевченко,35, загальною площею 0,35 га в зв’язку з відмовою від використання.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

2.              Припинити право постійного користування гр. Трубаєвим Валерієм Вікторовичом земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка,  біля земельної ділянки по вул. Площа Сободи,49  загальною площею 0,40 га в зв’язку з неможливістю її подальшого використання.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

3.              Припинити право постійного користування гр. Кравченко Ольгою Степанівною земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка,  вул. Климака,87  загальною площею 0,40 га в зв’язку з продажею будинку.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

4.              Припинити право постійного користування гр. бабикіною Інною Григорівною земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка,  вул. Комунарів,31  загальною площею 0,30 га в зв’язку зі смертю останньої.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

5.              Спеціалісту Новомаячківської селищної ради з питань  землевпорядкування  Спільному Є.Л. внести зміни до земельно-кадастрової документації.

6.              Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                          А.А. Костиря

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

     (ПРОЕКТ) Р І Ш Е Н НЯ

ІХ сесії шостого скликання

Від 30.06.2011  р.                                              №  

Смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішень сесій                                                                             Новомаячківської селищної ради.

 

                                                                                                                    

               Розглянувши заяву гр. Прийми Наталії Арсентіївни та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В. про внесення змін до рішень сесій  Новомаячківської селищної ради, керуючись ст.12, 20, 39, 90 Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

               В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення № 1142 сесії  Новомаячківської селищної ради від 22.12.2009 року «Про погодження надання земельної ділянки за межами селища в оренду» гр. Приймі Наталії Арсентіївні, а саме: в п.1 даного рішення площу земельної ділянки для городництва змінити з 0,30 га на 0,38 га згідно поданої заяви.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

 

Селищний голова                                                                                        А.А.Костиря  

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я 

ІХ сесії  шостого скликання

Від 30.06.2011  р.                                              № 

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо

 відведення земельної ділянки для ведення особистого

селянського господарства на умовах оренди землі.           

 

Розглянувши заяву гр.Шахова Андрія Леонідовича про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди із земель запасу Новомаячківської селищної ради, заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради   з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 33, 93, 116, 122, 123, 124  Земельного Кодексу України (зі змінами та доповненнями) Закону України «Про оренду землі» та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні, “ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.  Надати дозвіл на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди для ведення особистого селянського господарства із земель запасу Новомаячківської селищної ради гр. Шахову Андрію Леонідовичу за адресою біля земельної ділянки по вул. Петровського,16, квартал74 смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,50 га.

Строк оренди – 10 років.

2. Гр. Шахову Андрію Леонідовичу у місячний строк замовити в  землевпорядній організації проект відведення на умовах оренди та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

 

 

Селищний голова                                                                                          А.А.Костиря

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

      ІХ сесії  шостого скликання

Від 30.06.11 р.                                                   № 

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на розробку  проекту землеустрою

щодо відведення земельних ділянок для

безоплатної передачі громадянам у власність.

Розглянувши заяви гр.гр. Єложенко Ірини Василівни, Терехова Олексія Федоровича про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність із земель запасу Новомаячківської селищної ради гр.гр. Єложенко Ірині Василівні, Терехову Олексію Федоровичу та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради  з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 33, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України, та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

            В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність із земель запасу Новомаячківської селищної ради для будівництва і обслуговування жилого будинку та для ведення особистого селянського господарства гр. Єложенко Ірині Василівні  за адресою вул. Шевченко, 5а, смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,45 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд;

 - 0,30 га для ведення особистого селянського господарства.

2.Надати дозвіл на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність із земель запасу Новомаячківської селищної ради для будівництва і обслуговування жилого будинку та для ведення особистого селянського господарства гр. Терехова Олексія Федоровича  за адресою провул. Ремісничий, 7, смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,45 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд;

 - 0,30 га для ведення особистого селянського господарства.

3. Остаточну площу земельних ділянок, які передаються у приватну власність громадянам, зазначеним у даному рішенні, визначити за результатами кадастрових зйомок.

4. Гр.гр. Єложенко ірині Василівні, Терехову Олексію Федоровичу в місячний строк замовити в  землевпорядній організації проект відведення вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.                                                                                                                                                       5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

 

 

Селищний голова                                                                             А.А.Костиря                                                

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ІХ  сесії  шостого скликання

Від 30.06.2011 р.                                                             №  198

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення 

технічної документації

на  земельні ділянки

для безоплатної передачі у власність.

 

Розглянувши заяву гр. Байдикова Василя Івановича, Руднєва Алефтина Миколайовича, Прудського Віктора Миколайовича, Літвіненка Володимира Петровича, Савіної Валентини Петрівни, Литвиненко Любов Григорівни, Коханської Марії Омелянівни, Чайкіної Тетяни Петрівни,Сидорюка Миколи Семеновича, Пруцької Любові Миколаївни, Баран Олени Василівни, Безрукавого Романа Володимировича, Волько Наталії Володимирівни, Бондаренко Івана Івановича, Прудської Катерини Сергіївни, Ліфінцев Віталій Леонідович щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки гр. Байдикову Василю Івановичу, Руднєву Алефтину Миколайовичу, Прудському Віктору Миколайовичу, Літвіненку Володимиру Петровичу, Савіній Валентині Петрівні, Литвиненко Любов Григорівні, Коханській Марії Омелянівні, Чайкіній Тетяні Петрівні,Сидорюку Миколі Семеновичу, Пруцької Любові Миколаївні,Баран Олені Василівні, Безрукавому Роману Володимировичу, Волько Наталії Володимирівні, Бондаренко Івану Івановичу,Прудській Катерині Сергіївні, Ліфінцеву Віталію Леонідовичу для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд,  розташованої в смт Нова Маячка, заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Байдикову Василю Івановичу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Одеська,103.

2. Надати дозвіл гр. Руднєву Алефтину Миколайовичу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка пров. Ремісничий,12.

3. Надати дозвіл гр. Прудському Віктору Миколайовичу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Дніпровська,166а.

4. Надати дозвіл гр. Літвіненку Володимиру Петровичу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Основська,44.

5. Надати дозвіл гр. Савіній Валентині Петрівні на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Одеська,131.

6. Надати дозвіл гр. Литвиненко Любов Григорівні на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Основська,50.

7. Надати дозвіл гр. Коханській Марії Омелянівні на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Основська,67.

8. Надати дозвіл гр. Чайкіній Тетяні Петрівні на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Леніна,169.

9. Надати дозвіл гр. Сидорюк Миколі Семеновичу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Степова,28.

10. Надати дозвіл гр.Пруцької Любові Миколаївні  на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Леніна,275.

11. Надати дозвіл гр.Баран Олені Василівні  на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка провул. Ремісничий,14.

12. Надати дозвіл гр.Безрукавому Роамну Володимировичу  на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Леніна,93.

13. Надати дозвіл гр.Волько Наталії Володимирівні  на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Степова,3.

14. Надати дозвіл гр.Бондаренко Івану Івановичу  на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. 9 Січня,59.

15. Надати дозвіл гр.Прудській Катерині Сергіївні  на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Комунарів,31.

16. Надати дозвіл гр. Ліфінцеву Віталію Леонідовичу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Основська,32.

 

16. Гр. Байдикову Василю Івановичу, Руднєву Алефтину Миколайовичу, Прудському Віктору Миколайовичу, Літвіненку Володимиру Петровичу, Савіній Валентині Петрівні, Литвиненко Любов Григорівні, Коханській Марії Омелянівні, Чайкіній Тетяні Петрівні Сидорюку Миколі Семеновичу, Пруцької Любові Миколаївні,Баран Олені Василівні, Безрукавому Роману Володимировичу, Волько Наталії Володимирівні, Бондаренко Івану Івановичу,Прудській Катерині Сергіївні, Ліфінцеву Віталію Леонідовичу замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради .

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                        А.А.Костиря

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(проект)  Р І Ш Е Н Н Я

      ІХ сесії  шостого скликання

Від 30.06.2011 р.                                               №

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою

щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду.

 

Розглянувши заяву гр. Забари Анни Анатоліївни, Волошко Наталії Іваніни та Денісової Євгенії Іванівни, Жарової Людмили Яківни про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування  гр. Забарі Анні Анатоліївні, Волошко Наталії Іваніні та Денісовій Євгенії Іванівні, Жаровій Людмилі Яківні та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради  з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 40, 93, 116, 122, 123, 124,  п.12 розділу Х Земельного кодексу України (зі змінами та доповненнями), Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі» (зі змінами та доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

            В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку гр. Забарі Анні Анатоліївні за адресою: вул. Дніпровська,120 смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – в розмірі трикратного земельного податку.

2.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку гр. Волошко Наталії Іваніни та Денісової Євгенії Іванівни за адресою: вул. Алєєва,32, смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – в розмірі трикратного земельного податку.

3. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку гр. Жаровій Людмилі Яківні а адресою: вул. Леніна,71 смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – в розмірі трикратного земельного податку.

4. Гр. Забарі Анні Анатоліївні, Волошко Наталії Іваніні та Денісовій Євгенії Іванівні, Жаровій Людмилі Яківні в місячний термін з дня прийняття даного рішення замовити в  землевпорядній організації технічну документацію вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.                                                                                                                                                5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                             А.А.Костиря                                                

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(ПРОЕКТ)Р І Ш Е Н Н Я

ІХ сесії  шостого скликання

Від 30.06.2011 р.                                            №

смт. Нова Маячка

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою та надання  земельних

ділянок у власність .

Розглянувши заяву гр. Григорової Ніни Іванівни  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки в смт Нова Маячка та інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради по земельним питанням Компанець О.В., керуючись ст. ст. 12, 33, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 125, 126, п.12 розділу Х “Перехідні положення” Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд та для ведення особистого селянського господарства гр. Григоровій Ніні Іванівні  розташованих за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка вул. Червоноармійська,24.

2. Надати у власність гр. Григоровій Ніні Іванівні  земельні ділянки,  розташовані за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка вул. Червоноармійська,24, загальною площею  0,5475 га в т.ч. :

- 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд,

- 0,3975 га для ведення особистого селянського господарства.

      Кадастрові номера земельних ділянок:

- для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд 6525055700:01: 029 : 0005 – 0,1500 га,

- для ведення особистого селянського господарства 6525055700:01: 029:0006 – 0,3975 га

 3. Гр. Григоровій Ніні Іванівні  в місячний термін отримати та зареєструвати у встановленому порядку державний акт.

 4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань        агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                                                                       А.А.Костиря.

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  (ПРОЕКТ)Р І Ш Е Н Н Я 

ІХ  сесії  шостого скликання

Від   30.06.2011  р.                                          №   

смт. Нова Маячка

Про заяви та скарги громадян.

   Розглянувши заяви громадян: 

1.              Верещацької Віри Іванівни  про встановлдення межі  земельних ділянок по вул. Садова №194(землекористувач Батій Г.С.) та №196(землекористувач Верещацька В.І.).

2.              Григорової Валентини Петрівни про встановлення межі земельних ділянок по вул Одеська, 131 (землекористувач Савіна В.П.) та вул Одеська,133 (землекористувач Григорова В.П.).

3.              Семенова Олександра Миколайовичя про встановлення межі земельних ділянок по вул Одеська, 55 (землекористувач Качановський М.М.) та вул Одеська,57 (землекористувач Семенов О.М.).

4.              Пруцької Любові Миколаївни про непідписання акту узгодження меж земельної ділянки по вул. Леніна, 275, громадянкою Кан Л.М., яка є власником земельної ділянки по вул. Леніна, 277.

5.              Баран Олени Василівни про непідписання акту узгодження меж земельної ділянки по провул. Ремісничий,14, громадянином Руднєвим А.М., який є землекористувачем земельної ділянки по провул. Ремісничий, 12.

6.              Руднєва Алефтина Миколайовича про непідписання акту узгодження меж земельної ділянки по провул. Ремісничий,12, громадянкою Баран О.В., яка є землекористувачем земельної ділянки по провул. Ремісничий, 14.

протокол засідання постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Спільного Є.Л., керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 158, 159, 160, 161  Земельного Кодексу України, Закону України „Про звернення громадян” та ст. 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні” Новомаячківська селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Громадянину Батій Г.С., власнику земельної ділянки по вул. Садова, 194, рекомендувати провести винос в натурі своєї земельної ділянки.

1.1.Громадянці Верещацькій В.І., у разі не згоди з встановленними межами земельної ділянки гр. Батій Г.С., відповідно до ст. 58 Земельного Кодексу України, рекомендувати звернутися до суду.

2. Погодити орієнтовні розміри земельних ділянок, які розташовані за адресою вул. Одеська, 131 (землекористувач Савіна В.П.) та вул Одеська,133 (землекористувач Григорова В.П.) згідно додатку.

 2.1. Громадянам Савіній В.П. та Григоровой В.П. оформити право користування своїми земельними ділянками відповідно до чинного законодавства.

3. Погодити орієнтовні розміри земельних ділянок, які розташовані за адресою вул. Одеська, 55 (землекористувач КачановськийМ.М.) та вул Одеська,57 (землекористувач Семенов О.М..) згідно додатку.

 3.1. Громадянам Семенову О.М. та Качановському М.М. оформити право користування своїми земельними ділянками відповідно до чинного законодавства.

4.Доручити  постійній депутатській комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів провести обстеження земельної ділянки за адресою вул. Леніна, 275, на предмет порушення абож непорушення меж земельної ділянки по вул. Леніна, 277, власник якої є гр. Кан Л.М., про що скласти відповідний акт.

5. Доручити постійній депутатській комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів провести обстеження земельної ділянки за адресою провул. Ремісничий, 14, на предмет порушення абож непорушення меж земельної ділянки по провул. Ремісничий, 12, землекористувачем якої є гр. Руднєв А.М., про що скласти відповідний акт.

6. Доручити постійній депутатській комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів провести обстеження земельної ділянки за адресою провул. Ремісничий, 12, на предмет порушення абож непорушення меж земельної ділянки по провул. Ремісничий, 14, землекористувачем якої є гр. Баран О.В., про що скласти відповідний акт.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                                                        А.А.Костиря

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(ПРОЕКТ)Р І Ш Е Н Н Я

ІХ сесії  шостого скликання

Від 30.06.2011 р.                                            №

смт. Нова Маячка

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки.

Розглянувши заяву ПАТ «ЕК «Херсонобленерго», технічну документацію на земельні ділянки площею 1,1452 га під обєктами для виробництва та розподілу електроенергії на території смт Нова Маячка, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст. 12, 93, 120, 122, 124, 134, п.12 Розділу Х Перехідних положень Земельного Кодексу України, Закону України «Про оренду землі» та ст.26 Закону України «Про місцеве самоврчяядування в Україні» сесія селищної ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію на земельні ділянки площею 1,1452 га під обєктами ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» для виробництва та розподілу електроенергії на території смт Нова Маячка.

2. Передати ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» в оренду земельні ділянки площею 1,1452 га для виробництва та розподілу електроенергії на території смт Нова Маячка строком на 9 років, встановивши орендну плату в розмірі 3,00% від номативної грошової оцінки земельної ділянки.

Орендну плату переглядати через кожен рік.

Орендну плату вносити щомісячно рівними частками  до 20 числа наступного за звітним місяця.

3. ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» в місячнтий строк укласти та зареєструвати  договір оренди землі.

4. Доручити селищному голові Костирі А.А. підписати договір оренди при нотаріальному посвідченні .

5. Спеціалісту Новомаячківської селищної ради по земельним питанням Спільному Є.Л. внести зміни до земельно – кадастрової документації.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

 

Селищний голова                                                                                                                   А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

 ІХ сесії  шостого  скликання

Від 30.06.2011  р.                                    № 

смт. Нова Маячка

Про погодження надання

земельних  ділянок за межами селища

громадянам у власність для ведення особистого

селянського господарства.

Розглянувши заяву гр. гр. Прудської Тетяни Вікторівни, Фисини Валентини Петрівни, Фисини Олександра Анатолійовича про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для ведення особистого селянського господарства, протокол постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 33,  81, 116, 118, 121, 123, п. 12 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для ведення особистого селянського господарства  гр. Прудській Тетяні Вікторівні орієнтовною площею 0,80 га відповідно до додатку (додається).

2. Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для ведення особистого селянського господарства  гр. Фисині Валентині Петррівні орієнтовною площею 0,80 га відповідно до додатку (додається).

3. Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для ведення особистого селянського господарства  гр. Фисині Олександру Миколайовичу орієнтовною площею 0,80 га відповідно до додатку (додається).

4. Гр. гр. Прудської Тетяни Вікторівні, Фисині Валентині Петрівні, Фисині Олександру Анатолійовичу в місячний строк  дане рішення подати для подальшого розгляду до Цюрупинської районної державної адміністрації .

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                 А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

ІХ сесії  шостого  скликання

 

Від 30.06. 2011  р.                                    №203 

смт.Нова Маячка

 

Про погодження надання земельної

  ділянки  за межами селища 

громадянам в оренду під городництво.

 

Розглянувши заяву гр. Яковенко Геннадія Васильовича, Гриненко Олександра Олександровича, Саніної Людмили Іванівни про надання земельної ділянки за межами селища під городництво, протокол постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 22, 36, 93, 124, п. 12 розділу Х «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»  Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для передачі в оренду із земель резервного фонду для ведення городництва гр. Яковенко Геннадію Васильовичу площею 2,00 га в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради відповідно до додатку (додається). Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 3,00% від нормативної грошової оцінки землі.

2.      Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для передачі в оренду із земель резервного фонду для ведення городництва гр.Гриненку Олекксандру Васильовичу площею 2,00 га в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради відповідно до додатку (додається). Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 3,00% від нормативної грошової оцінки землі.

3.      Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для передачі в оренду із земель резервного фонду для ведення городництва гр.Саніній Людмилі Іванівні площею 2,00 га в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради відповідно до додатку (додається). Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 3,00% від нормативної грошової оцінки землі.

4.      Даний висновок подати для подальшого розгляду до Цюрупинської районної державної адміністрації .

5.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                 А.А.Костиря

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

ІХ  сесії  шостого скликання

Від 30.06.2011 р.                                                             №  

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на розробку проекту землеустрою

 щодо відведення  земельних ділянок

для безоплатної передачі громадянам

у спільну сумісну власність.

 

Розглянувши заяву гр. Черкесової Наталії Михайлівни та Гладкої Людмили Григорівни, Чечиної Валентини Єгорівни, Чечіна Павла Вікторовича, Чечина Віталія Вікторовича, Спесивцевої Наталі Вікторівни про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у спільну сумісну власність із земель запасу Новомаячківської селищної ради гр. Черкесовій Наталії Михайлівні та Гладкій Людмилі Григорівні, Чечиній Валентині Єгорівні, Чечіну Павлу Вікторовичу, Чечину Віталію Вікторовичу, Спесивцевій Наталі Вікторівні для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд для ведення особистого селянського господарства  розташованої в смт Нова Маячка та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 33, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121 , 125,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у спільну сумісну власність із земель запасу Новомаячківської селищної ради гр. Черкесовій Наталії Михайлівні та Гладкій Людмилі Григорівні загальною орієнтовною площею 0,39 га за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Пролетарська,47а, в тому числі: 

 - 0,15 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

 - 0,24 га для ведення особистого селянського господарства.

2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у спільну сумісну власність із земель запасу Новомаячківської селищної ради гр. Чечиній Валентині Єгорівні, Чечіну Павлу Вікторовичу, Чечину Віталію Вікторовичу, Спесивцевій Наталі Вікторівні загальною орієнтовною площею 0,27 га за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Одеська,127, в тому числі: 

 - 0,15 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

 - 0,12 га для ведення особистого селянського господарства.

3. Остаточну площу земельних ділянок, які передаються у спільну сумісну власність громадянам, зазначеним у даному рішенні, визначити за результатами кадастрових зйомок.

4. Гр. Черкесовій Наталії Михайлівні та Гладкій Людмилі Григорівні Чечиній Валентині Єгорівні, Чечіну Павлу Вікторовичу, Чечину Віталію Вікторовичу, Спесивцевій Наталі Вікторівні замовити в землевпорядній організації  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у спільну сумісну власність та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради .

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                        А.А.Костиря