Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

УІІІ сесії шостого скликання

Від 23.05.11 р.                                               № 176

смт. Нова Маячка

 

Про виконання бюджету

Новомаячківської селищної

ради за І квартал 2011 року

 

            Заслухавши інформацію головного бухгалтера Агеєвої Т.В. про виконання бюджету Новомаячківської селищної ради за І квартал  2011 року , керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Затвердити звіт  головного бухгалтера  Агеєвої Т.В. про виконання доходної та

видаткової частини селищного бюджету за І квартал 2011 року  по загальному та      

 спеціальному  фондам .

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Затверджений план доходів на І квартал 2011 року                      -          112440             

Фактично надійшло                                                                         -          135234             

План виконано на                                                                           -            120%             

Заплановано дотацій                                                                        -          501169              

Надійшло дотацій                                                                            -          501169             

 

№ п\п

 

     план

    факт

    виконання

   Відсоток

1

Податок на доходи з фізичних осіб

75310

74942,58

- 367,42

99

2

Податок на прибуток підприємств

 

1000

+ 1000

99

3

Збір на спец використання природних ресурсів

 

18

+ 18

 

4

Плата за землю

28740

32905,64

+ 4165,64

114

5

Податок з реклами

 

10,64

+ 10,64

 

6

ринковий збір

 

4239,75

+ 4239,75

 

7

комунальний податок

 

223,90

+ 223,90

 

8

надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном , що перебуває в комунальній власності

375

370,09

- 4,91

98

9

місцеві податки і збори

3700

5524,89

+ 1824,89

149

10

реєстраційний збір за проведення державної реєстрації

 

306

+ 306

 

11

Збір за видачу дозволу на розміщення об“єктів торгівлі та сфери послуг

 

75

+ 75

 

12

Фіксований сільгоспподаток

4050

5686,45

+1636,45

140

13

Держмито

40

561,85

+521,85

1404

14

Адмінштрафи та інші санкції

225

4642

+ 4417

2063

15

інші надходження

 

4727,28

+4727,28

-

16

 

Всього

112440

135234,07

+22794,07

120

                         

Затверджений план видатків  на  І квартал 2011 року  –   894704 грн.

Касові видатки становлять –   710314 грн.

 

В розрізі установ                                                                  План                           касові

 

Органи місцевого самоврядування                                      203569                       166097

Місцева пожежна охорона                                                   45485                          41905 

Дошкільні заклади освіти                                                    451335                       363835          

Бібліотеки                                                                             39300                          31980 

Палаци і будинки культури                                                 92780                         75726

Інші культурно – освітні заклади                                        6850                           5777              

Фізична культура і спорт                                                    1400                           1400               

Інші видатки ( опорний та допризивна підготовка

юнаків )                                                                                 18865                         14814

видатки на соціальний захист

населення                                                                                         600                            300

благоустрій міст ,сіл,                                                                     1970                              -

землеустрій                                                                               33950                        9880

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Надійшло коштів всього  -      74466 грн.

Касові видатки становлять –   51619 грн.

 

В розрізі установ:                                                                 надійшло                       касові

 

Органи місцевого самоврядування                                                         

     ( послуги селищної ради)                                                13415                         11909

Дошкільні заклади освіти                                                                              

     ( батьківська плата )                                                        47362                           31050

Палаци і будинки культури                                                                         

     ( послуги дискотеки)                                                       11059                             6030

Спонсорська допомога                                                        2630                              2630                                                                                  

                                                                                                                  

Залишок коштів по спеціальному фонду   складає  97894 грн. в т.ч. по транспортному  податку  -  56690 грн.

 

2.      Встановити жорсткий контроль за ефективністю використання бюджетних коштів по Новомаячківській селищній раді.

3.      Не допускати виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості по видаткам з селищного бюджету.

4.      На виконання законів України  про плату за землю та оренду землі забезпечити повноту надходжень до бюджету Новомаячківської  селищної ради  орендної плати, ліквідувати заборгованість за оренду земель резервного фонду та запасу.

5.      Проводити постійну роботу з платниками податків щодо дотримання ними зобов’язань перед бюджетом 2011 року Новомаячківської селищної ради

 1. Контроль за виконання даного рішення  покласти на постійну депутатську   

 комісію з питань планування бюджету та фінансів .

 

Селищний голова                                                                                         Костиря А.А.

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                Р І Ш Е Н Н Я

       УІІІ сесії шостого скликання

Від 23.05.11 р.                                               № 180

Смт.Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення УІІ сесії

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 160 від 07.04.2011 року «Про

внесення змін до рішення ІУ сесії

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 88 від 06.01.2011 року

 « Про селищну програму  ” Громадський помічник

дільничного інспектора ” на 2011 рік»

 

         З метою зміцнення законності і правопорядку на території Новомаячківської селищної Ради , забезпечення додержання прав і свобод населення , охорони громадського порядку та громадської безпеки , запобігання адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів , керуючись ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести зміни до рішення до рішення УІІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого

    скликання № 160 від 07.04.2011 року «Про внесення змін до рішення ІУ сесії

    Новомаячківської селищної ради шостого скликання № 88 від 06.01.2011 року

    « Про селищну програму  ” Громадський помічник дільничного інспектора ” на

    2011рік», а саме до розділу ІІІ « Організація  та фінансове забезпечення » та викласти його в такій редакції :

 

 

ІІІ . ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ФІНАНСОВЕ  ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

 

-          Питання щодо стану виконання цієї Програми  розглядається на засідані сесії селищної ради з   заслуховуванням звітів виконавців Програми .

-          Фінансування заходів Програми здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету .

-          Для реалізації заходів Програми у 2011 році  за рахунок коштів місцевого бюджету  Новомаячківської селищної Ради :

1.         Затвердити витрати на утримання громадського помічника дільничного інспектора  на 2011 рік в сумі  41 655  грн.

-      заробітна плата                                                                         -           11 560

-     нарахування на заробітну плату                                                 -          4 200

-     оплата  послуг                                                                           -           710

-     оплата електроенергії                                                               -           1 980

-     оплата природного газу                                                            -           22 930

-     оплата інших комунальних послуг                                          -           275

 

Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів місцевого бюджету формуються виходячи з показників виконання проекту та з реальних можливостей бюджету . Можливе фінансування з інших джерел , не заборонених законодавством .

 

2.         Головному бухгалтеру Агеєвій Т.В. передбачити кошти на реалізацію програми .

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально - економічного розвитку селища.

 

 

Селищний голова                                                                               А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

     Р І Ш Е Н Н Я

УІІІ  сесії шостого  скликання

Від  23.05.11  р.                                            № 184

Смт.Нова Маячка

 

Про збільшення вартості  харчування
одного дітодня в дошкільних закладах
по Новомаячківській селищній раді
на оздоровчий період 2011 року

 

        Заслухавши інформацію головного бухгалтера Агєєвої Т.В., керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новомаячківська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Збільшити вартість харчування на 10 % у дошкільних закладах освіти по Новомаячківській селищній раді на період оздоровлення дітей з 01 червня по 31 серпня 2011 року.
 2. Затвердити розмір харчування одного дітодня в дошкільних закладах по Новомаячківській селищній раді з 01.06.2011 року по 31.08.2011 року :
  1. молодша група в сумі  11,00 грн. на день.
  2. старша група в сумі 13,20 грн. на день
 3. Затвердити розмір батьківської плати (50 % від вартості дітодня)  в дошкільних закладах освіти по Новомаячківській селищній раді.
  1.  молодша група в сумі  5,50 грн. на день.
  2.  старша група в сумі 6,60 грн. на день
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                 А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

УІІІ  сесії шостого скликання

Від  23.05.11 р.                                               № 179

Смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення  УІ сесії

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№ 139 від 15.03.2011 року «Про внесення змін до

рішення ІУ сесії Новомаячківської селищної ради

шостого скликання № 87 від 06.01.2011 року Про програму по

 ремонту та утриманню доріг та вулиць селища  на 2011 рік

 

            Заслухавши  інформацію головного бухгалтера Агеєвої Т.В про внесення змін до рішення ІУ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання № 87 від 06.01.2011 року “Про програму по ремонту та утриманню доріг та вулиць селища  на 2011 рік, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України, селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.  Внести  зміни до рішення УІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання

№ 139 від 15.03.2011 року «Про внесення змін до рішення ІУ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання № 87 від 06.01.2011 року “Про програму по ремонту та утриманню доріг та вулиць селища  на 2011 рік ” , а саме до розділу «Фінансове  забезпечення програми »  :

 

Фінансове забезпечення програми.

Фінансування програми передбачається за рахунок місцевого бюджету в сумі 66 190 грн.

 

Благоустрій центральної вулиці селища ( вул. Леніна)                           -

Грейдерування грунтових доріг та узбіч селища                        65 275      грн.  

Проведення дорожньої розмітки в районі школи                         -

Ямковий ремонт доріг                                                                               -     

Розробка робочого проекту капітального ремонту вулиці Леніна      600        грн.

Державна експертиза кошторисної документації  по

 капітальному ремонту вулиці Леніна                                                    315        грн.                                      

 

                      

  2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  

 комісію  з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

Селищний голова                                                                           А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

 УІІІ сесії шостого скликання

Від 23.05.11 р.                                              №  177

смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення ІУ сесії

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№ 78 від 06.01.2011 року

Про селищний бюджет на 2011 рік .

 

Заслухавши  інформацію головного бухгалтера Агеєвої Т.В про внесення змін до рішення ІУ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання № 78 від 06.01.2011 року

Про селищний бюджет на 2011 рік , відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу

України ,селищна рада:

 

                                                      В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Внести зміни до помісячного розпису видатків загального фонду селищного бюджету по
  КФК 110201 «Бібліотеки»»
  КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії»
  червень         грудень

+ 30                  - 30

 1. Внести зміни до помісячного розпису видатків загального фонду селищного бюджету по
  КФК 250404 «Інші видатки»
  КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії»
  червень         жовтень           листопад        грудень

+ 90                  - 30        - 30                 - 30

 1. Внести зміни до помісячного розпису видатків загального фонду селищного бюджету по
  КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»
  КЕКВ 1133 «Продукти харчування»
  червень         липень             серпень           вересень         жовтень          листопад

+ 1429            + 1429       + 1429        - 1429           - 1429                     - 1429

 1. Зменшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету по
  КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
  КЕКВ 1134 «Оплата послуг»  в сумі 828 грн.
  лютий             березень

- 328                - 500

 1. Збільшити  видаткову частину загального фонду селищного бюджету по
  КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
  КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг» в сумі 828 грн.
  травень          

+ 828                

 1. Зменшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету по
  КФК 070101 Дошкільні заклади освіти»
  КЕКВ 1134 «Оплата послуг»  в сумі  2179 грн.
  січень             лютий             березень         квітень            травень

- 196             - 26                  - 1180            - 751                - 26

 1. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету по
  КФК 070101 Дошкільні заклади освіти»
  КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг» в сумі  2179 грн.
  травень

+ 2179

 1. Зменшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету по
  КФК 110204 «Палаци і будинки культури»
  КЕКВ 1134 «Оплата послуг»  в сумі  1105  грн.
  січень             лютий             березень         квітень            травень

- 25             - 25                  - 105              - 930                - 20

 1. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету по
  КФК 110204 «Палаци і будинки культури»
  КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг» в сумі  1105 грн.
  травень

+ 1105

 1. Зменшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету по
  КФК 250404 «Інші видатки»
  КЕКВ 1134 «Оплата послуг»  в сумі  275 грн.
  березень        

- 275              

 1. Збільшити  видаткову частину загального фонду селищного бюджету по
  КФК 250404 «Інші видатки»
  КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг» в сумі  275 грн.
  березень        

+ 275             

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  

            комісію  з питань планування бюджету та фінансів.

          

 

 

Селищний голова                                                                                А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

УІІІ   сесії  шостого  скликання

Від 23.05.11 р.                                              №  164

смт. Нова Маячка

 

Про затвердження положення

щодо організаційно - правових процедур

з оренди та приватизації комунального

майна територіальної громади

Новомаячківської селищної ради

З метою забезпечення ефективного використання майна спільної власності територіальних громад району, виконання доходної частини селищного бюджету, відповідно до статті 76 Закону України «Про бюджет України на 2008 рік», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Постановою Кабінету Міністрів України №1846 від 27.12.2006 року «Про внесення змін до методики розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна», статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань соціально-економічного розвитку селища, селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

        1.    Скасувати рішення Новомаячківської селищної ради від 28.05.08р «Про Положення щодо

             організаційно-правовихпроцедур  з  оренди  та приватизації майна територіальних громад  

             району»

 1. Затвердити Положення щодо організаційно-правових процедур з оренди та приватизації комунального майна територіальної громади Новомаячківської селищної громади (додається).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань соціально-економічного розвитку селища.

 

Селищний голова                                                                                                               А. А.Костиря

 

                                                     Додаток

                                                     До рішення УІІІ сесії шостого скликання

                         № 164 від 23.05.2011 року

ПОЛОЖЕННЯ

щодо організаційно - правових процедур з оренди та приватизації комунального майна територіальної громади Новомаячківської селищної ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.                         Положення визначає основні принципи права на оренду, порядок та правила передачі в оренду об'єктів спільної власності Новомаячківської територіальної громади та цілісних майнових комплексів, обов'язкові для виконання всіма підприємствами, установами та організаціями, що є об'єктами комунальної власності селищної територіальної громади.

1.2.                         Положення розроблено відповідно до ст.ст.29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про приватизац3ію невеликих державних підприємств» (малу приватизацію),» Про державну програму приватизації», «Про Державний бюджет України на 2008 рік».

1.3.                         Передача в оренду майна комунальної власності селищної територіальних громад району здійснюється виключно на конкурсних засадах.

2. ОБ ЄКТИ ОРЕНДИ ТА СУБ ЄКТИ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН

2.1                              Об'єктами оренди відповідно до цього Положення є об'єкти визначені в Законі України «Про оренду державного та комунального майна», що належить до комунальної власності селищної територіальної громади.

2.2              За рішенням селищної ради повноваження орендодавця здійснює селищна рада в особі голови ради та селищне комунальне підприємство «Сількомунгоспу»    з обов'язковим затвердженням договору оренди рішенням виконкому. На затвердження надаються документи:

рішення конкурсної комісії договір оренди (проект) оцінка орендного майна розрахунок орендної плати

         документи     що     підтверджують     виконання     істотних     умов,    

         передбачених ст.10 Закону України «Про оренду державного та

         комунального майна»

 2.3.  Орендарями комунального майна можуть бути: юридичні особи;

фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності. Особливості оренди майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності громадянами та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства визначаються законодавством України.

 

3.  ПОРЯДОК ТА ПРАВИЛА ОБЛІКУ ОБ ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА.

    3.1.        Облік оренди  ,ведеться бухгалтерією селищної ради за

єдиною системою на підставі інвентаризаційних відомостей, підприємства - балансоутримувача і матеріалів технічної інвентаризації у філіях обласного державного бюро технічної інвентаризації.

Основною задачею обліку об'єктів комунального майна є отримання даних про його кількісний та якісний склад.

3.2.           Підприємства і установи, які мають на своєму балансів об'єкти_
комунальної власності, здійснюють їх первинний облік у бухгалтерії селищної ради надаючи бухгалтерські звіти про облік та
технічний стан об’єктів.

3.3.          В бухгалтерії селищної ради узагальнюються і аналізуються матеріали первинного обліку, бухгалтерської звітності та діючих договорів оренди, на їх підставі ведеться єдиний реєстр об'єктів комунального майна, що може бути передано в оренду та яке знаходиться в оренді.

3.4.                     Комунальні підприємства, установи, організації в повному господарському віддані або в оперативному управлінні яких знаходиться комунальне майно, що не використовується ними, надають інформацію про це виконкому селищної ради для вирішення питань подальшої експлуатації.

3.5.                                              Єдиний реєстр ведеться відповідною посадовою особою в документальному вигляді.

3.6.                                              До єдиного реєстру включається інформація щодо інвентарного номера, назви об'єкта, його місцезнаходження, вартісних, кількісних та якісних показників, статусу (вільний, знаходиться в оренді, повному господарському віданні, оперативному управлінні тощо), інша інформація.

3.7.                                              Реєстрація і технічна інвентаризація об'єктів комунальної власності проводиться за рахунок підприємств балансоутримувачів.

4.  УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ, ОЦІНКА
ОБ ’ЄКТІВ   ОРЕНДИ, ОРЕНДНА ПЛАТА.

4.1.            Договір оренди об'єкта комунальної власності укладається на підставі розпорядження голови селищної ради про результати конкурсу за рішенням комісії.

4.2.            Договір оренди повинен містити істотні умови, визначені Законом України «Про оренду державного та комунального майна»,та особливі умови, передбачені Типовим договором оренди. До договору оренди, також включаються зобов'язання переможця конкурсу, взяті на себе відповідно до умов конкурсу.

4.3.            Переможець конкурсу, з яким укладено договір оренди, відшкодовує орендодавцю кошти які той витратив на проведення експертної оцінки об'єкту оренди.

4.4.            Термін оренди у договорі оренди до 3 років. Якщо майно передається в оренду на строк більше ніж три роки , то договір потребує Державної реєстрації.

4.5.            Спори які виникають у ході укладення договору оренди, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

4.6.            Передача об'єктів оренди здійснюється в термін, встановлений за згодою сторін, відповідно до договору оренди, та оформляється актом прийняття - передачі, який підписується уповноваженими представниками сторін.

4.7.            Орендар має переважне право на переукладання договору оренди за умови відсутності заборгованості по орендній платі та експлуатаційних витрат.

4.8.            Плата за оренду об'єктів комунальної власності селищної територіальної громади зараховується орендодавцю і спрямовується 100% - балансоутримувачу об'єкту оренди.

Між   орендодавцем   та   орендарем   укладається   угода   на   участь   в експлуатаційних затратах.

5.   ПОЛІПШЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА, ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

5.1.                           Здійснення орендарями невід'ємних поліпшень орендованого майна проводиться з урахуванням вимог чинного законодавства та за письмовою згодою орендодавця на підставі кошторису, погодженого в селищній раді. Попередньо кожна заява розглядається постійною комісією селищної ради з питань соціально-економічного розвитку селища.

5.2.                           У разі розірвання договору оренди поліпшення орендованого майна, здійсненні орендарем за рахунок власних коштів з дозволу орендодавця , визнаються власністю орендодавця та компенсуються ним в розмірі висновків незалежного аудиту.

5.3.                           Амортизаційні відрахування на орендоване майно використовуються відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

6.   КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД РАЙОНУ ПРИ ВИКОНАННІ

ДОГОВОРІВ ОРЕНДІ

6.1. Контроль за виконанням зобов'язання за договорами оренди об'єктів комунальної власності в інтересах територіальних громад покладається на орендодавця.

6.2.                           У разі невиконання або неналежного виконання орендарем зобов'язань за договором оренди об'єктів комунальної власності, орендодавець повинен оперативно вживати відповідно до чинного законодавства заходи щодо поновлення порушених прав та інтересів селищної територіальної громади з залученням селищної ради та в судовому порядку.

6.3.                           Селищна рада приймає рішення про здійснення експертної оцінки орендованого майна при необхідності (ріст цін, інфляція та інше ).

6.4.                           Щорічний звіт виконкому селищної ради розглядається постійними комісіями селищної ради, обговорюються селищною радою на черговій сесії.

7.   . НАБУТТЯ ПРАВА НА ОРЕНДУ ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОНКУРСНИХ ЗАСАДАХ,

7.1.       Конкурс проводиться при надходженні однієї або кількох пропозицій за
ініціативою постійно діючої конкурсної комісії.

7.2.            Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на виконком селищної ради.

7.3.            Оголошення конкурсу.

 

7.3.1.      Конкурс, що проводиться на підставі заяв суб'єктів підприємницької

            діяльності, оголошується шляхом опублікування інформації в ЗМІ.

7.3.2.      Інформація про об'єкти комунальної власності, що підлягають передачі

            в оренду на конкурсних засадах, повинна містити такі відомості:

 

-   назва об'єкту та його місцезнаходження;

-   характеристика об'єкту оренди ( кількісні, якісні показники);

-   початковий розмір орендної платив розрахунку за один календарний місяць;

-   адреса, номера телефонів організатора конкурсу;

-   фінансові умови конкурсу щодо експлуатації об'єкту оренди.

7.4.      Мета, завдання та умови конкурсу.

7.4.1.Конкурс на право оренди об'єктів комунальної власності полягає у визначені орендаря, який запропонував найвищу орендну плату та взяв на себе додаткові зобов'язання щодо утримання майна та благоустрою селища. 7.4.2.Початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном визначається згідно Методики розрахунку, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786, з урахуванням внесених змін Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 року. 7.5.Умови участі у конкурсі.

7.5.1. До    участі    в    конкурсі    допускаються    суб'єкти    підприємницької діяльності, які подали заявку та документи , передбачені цим Положенням.

До заяви про участь у конкурсі додається:

Фізичними особами, які є суб'єктами підприємницької діяльності:

свідоцтво   про   державну   реєстрацію   суб'єкта   підприємницької

діяльності;

копії установчих документів, прошитих та засвідчених підписом

керівника, завіреною печаткою юридичної особи

Бюджетними установами, організаціями, іншими не прибутковими організаціями

Положення (Статут) бюджетної установи, організації; Копію документів про реєстрацію неприбуткової організації •  7.5.2.Відомості   про  учасника  конкурсу  заносяться  до  книги  реєстрації конкурсної комісії:

порядковий номер учасника конкурсу;

найменування та місце знаходження учасника конкурсу;

прізвище,  ім'я та по батькові фізичної особи або представника

юридичної особи. 7.5.3.Інформація про учасників конкурсу та зміст поданих документів не підлягають розголошенню.

7.5.4.Конкурс проводиться у день та місці визначеному в оголошені конкурсної комісії, склад якої затверджується виконавчим комітетом селищної ради

7.5.5.3асідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 кількості членів конкурсної комісії.

7.5.6.Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії.

7.5.7.Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується членами конкурсної комісії.

7.5.8.Питання припинення діяльності конкурсної комісії, внесення змін до її складу вирішується виконавчим комітетом селищної ради шляхом прийняття відповідного рішення.

7.6.Проведення конкурсу. Визначення переможця конкурсу.

7.6.1.Конкурс розпочинає та веде голова конкурсної комісії або призначена ним особа.

7.6.2.Рішення про переможця конкурсу приймається конкурсною комісією шляхом  відкритого  голосування.  Якщо  голоси розділилися  проводиться таємне голосування.

7.6.3.Оголошення переможця конкурсу здійснює головуючий.

 

 

 

                                                   НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

УІІІ   сесії  шостого скликання

Від 23.05.11 р.                                              № 181

смт. Нова Маячка

 

Про виділення коштів на оновлення містобудівної

документації

Розглянувши  лист заступника голови районної державної адміністрації І.С. Місько та інформацію спеціаліста І категорії з юридичних питань Яковенко А.М. відповідно до  статті 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також враховуючи ті обставини, що селищна рада не має вільних коштів, селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

         1.    Відмовитись від пропозиції  районної державної адміністрації стосовно організації роботи щодо оновлення містобудівної документації за рахунок місцевого бюджету.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань соціально-економічного розвитку селища.

 

Селищний голова                                                                                                    А. А.Костиря

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

 УІІІ  сесії шостого скликання

Від 23.05.11 р.                                              №  163

смт. Нова Маячка

 

Про заснування офіційного веб-порталу

Новомаячківської селищної ради

 

            З метою інформування населення селища про основні події на території смт. Нова Маячка , які мають суспільне значення та потребують першочергового вирішення , відповідно до п.8  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада:

                                                      В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Заснувати офіційний веб-портал Новомаячківської селищної ради за електронною адресою  novamayachka-sr.at.ua
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань гуманітарної політики, гласності та зв’язків з громадськими організаціями.

          

Селищний голова                                                                                 А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

 УІІІ сесії шостого скликання

Від 23.05.11 р.                                              №  178

смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення ІУ сесії

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№ 78 від 06.01.2011 року

Про селищний бюджет на 2011 рік .

 

Заслухавши  інформацію головного бухгалтера Агеєвої Т.В про внесення змін до рішення ІУ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання № 78 від 06.01.2011 року

Про селищний бюджет на 2011 рік , відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу

України ,селищна рада:

 

                                                      В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Збільшити  видаткову частину спеціального фонду селищного бюджету по
  КФК  070101 «Дошкільні заклади освіти»
  КЕКВ 1133 «Продукти харчування» в сумі 13830 грн. за рахунок залишку на початок року.
 2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного бюджету по
  КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних з будівництвом, ремонтом та реконструкцією доріг» в сумі 56690 грн. за рахунок залишку на початок року.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  

            комісію  з питань планування бюджету та фінансів.

          

Селищний голова                                                                               А.А.Костиря

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                 Р І Ш Е Н Н Я

       УІІІ сесії шостого скликання

Від 23.05.11 р.                                              № 162

смт. Нова Маячка

 

Про розпорядження селищного голови                                                                

прийняті в міжсесійний період  

           

            Заслухавши інформацію селищного голови Костиря Андрія Андрійовича про розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період , відповідно до ст. 42   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

             Затвердити розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період  :

 1. З основної діяльності   з № 55 по № 64
 2. З особового складу  з № 19 по № 36

 

 

 ( Перелік додається )

 

 

Селищний голова                                                                 А.А. Костиря

 

 

                                                                       ДОДАТОК

                                                                                      До рішення УІІ сесії шостого скликання

                                                        № 162   від 23.05.11р.

 

П Е Р Е Л І К

розпоряджень селищного голови, прийнятих в міжсесійний період з 07.04.11р.по 23.05.11р

 

№№

п/п   Назва розпорядження                                                                          Індекс             Дата

З особового складу :

1.Про надання щорічної основної відпустки Чумаченко Г.М.                        19             08.04.11

2.Про доплату за вислугу років Глущук О.Ф.                                                  20            08.04.11

3.Про відрядження Спільної Л.Л.                                                                     21             11.04.11

4.Про зарахування Бубенко Л.С.                                                                      22              11.04.11

5.Про звільнення Закупнєва В.М.                                                                     23              14.04.11

6.Про Бєлаш В.В.                                                                                               24             14.04.11

7.Про створення спеціального тимчасового місця для                                     25             18.04.11

   організації оплачуваних    громадських робіт                                                   

8.Про зарахування Євменова В.О.                                                                    26             20.04.11

9.Про звільнення Прудської Є.П.                                                                     27             20.04.11

10.Про надання щорічної основної відпустки Агеєвій Т.В.                            28             20.04.11

11.Про надання щорічної основної відпустки Руснак О.А.                             29             22.04.11

12.Про оплату праці у святкові дні                                                                  30             22.04.11

13.Про дозвіл на виїзд автомобіля                                                                    31            22.04.11

13.Про дозвіл на виїзд автомобіля                                                                    32            06.05.11

14.Про надання щорічної основної відпустки Іванченко О.В.                        33             18.05.11

15.Про надання щорічної основної відпустки Петрик В.Ф.                            34             18.05.11

16.Про надання щорічної основної відпустки Колосовській Л.М.                  35            18.05.11

16.Про надання додаткової оплачуваної  відпустки Колосовській Л.М.     36               18.05.11

 

 

З основної діяльності :

1. Про виконання адміністративного стягнення  у виді громадських

     робіт за вироком  Цюрупинського районного суду  відносно

     Агеєва І.М.                                                                                                     55             07.04.11

2.  Про надання матеріальної допомоги на поховання                                    56             08.04.11

3.  Про оголошення догани та попередження                                                  57              08.04.11

4. Про проведення в селищі Всеукраїнського суботника                                58              13.04.11

5. Про профілактичні заходи по боротьбі з карантинними бур’янами на

    території ради                                                                                               59              13.04.11

6. Про надання матеріальної допомоги на поховання                                    60              05.05.11

7. Про надання матеріальної допомоги                                                           61              05.05.11

8. Про виконання адміністративного стягнення  у виді громадських

     робіт за вироком  Цюрупинського районного суду  відносно

     Попова А.І.                                                                                                    62             13.05.11

9. Про виконання адміністративного стягнення  у виді громадських

     робіт за вироком  Цюрупинського районного суду  відносно

     Грабовського А.В.                                                                                         63            16.05.11

10.Про скликання УІІІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого

    скликання                                                                                                        64             16.05.11

                       

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                 Р І Ш Е Н Н Я

    УІІІ сесії шостого скликання

Від 23.05.11 р.                                              № 161

смт. Нова Маячка

 

Про соціальний захист

населення селища

 

            Заслухавши інформацію фахівця Цюрупинського УПСЗН Крашеніної Тетяни Василівни про соціальний захист населення селища  , селищна рада відмічає , що селищний центр надає соціальну допомогу  пенсіонерам , одиноким  непрацездатним особам , малозабезпеченим сім’ям , жінкам , які народили дітей , тощо.

            В селищному центрі працює 6 працівників , які обслуговують 70  одиноких громадян на дому .

             Видаються білети на безкоштовний проїзд до районного та обласного центру.

            Оформляються пільги по комунальним платежам інвалідам війни , учасникам війни та дітям війни .

            Одиноко проживаючим пенсіонерам оформляються субсидії . Всього оформлено 340 субсидій..

            Здійснюється прийом документів на придбання твердого палива – 182 чол.та 8 багатодітний сімей.

            Безпритульні ( 20 чол. ) отримують матеріальну допомогу , соціальну допомогу у вигляді медикаментів , одягу , продовольчих наборів.

            Надається матеріальна допомога на лікування . Інваліди мають можливість отримати компенсацію для придбання путівок .

            Оформлюється одноразова допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до 3-х років.

            На обліку у селищному центрі соціального захисту перебуває 9 учасників бойових дій , 9  інвалідів ВВВ , 12 сімей загиблих воїнів.

            Фахівець Цюрупинського УПСЗН Крашеніна Т.В. приймає активну участь в підготовці святкування 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

            Виходячи з вищевказаного , відповідно до ст. 26  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

      Інформацію фахівця Цюрупинського УПСЗН Крашеніної Тетяни Василівни про соціальний захист населення селища , взяти до відома.

 

 

Селищний голова                                                                 А.А. Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

     Р І Ш Е Н НЯ

УІІІ сесії шостого скликання

Від 23.05. 11 р.                                              № 165 

Смт. Нова Маячка

 

Про відміну рішень сесії

Новомаячківської селищної ради.  

 

               Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії  з земельних питань Новомаячківської селищної ради Компанець О.В. про відміну рішення сесії  Новомаячківської селищної рад, керуючись ст.12  Земельного Кодексу України зі змінами і доповненнями та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В ИР І Ш И Л А:

1.   Відмінити пункт 1.4  рішення № 305 сесії Новомаячківської селищної ради від

      30.01.2004 «Про дозвіл на розробку проектів відведення земельних ділянок для

      безоплатної передачі у власність» згідно поданої заяви гр Прийми Любов

      Михайлівни.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  

     комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони    

     навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                        А.А.Костиря  

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

     Р І Ш Е Н НЯ

УІІІ сесії шостого скликання

Від 23.05.11  р.                                              № 166 

Смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішень сесій                                                                             

Новомаячківської селищної ради.

 

                                                                                                                    

               Розглянувши заяви гр. гр. Штоколенко Миколи Івановича, Шатохіна Сергія Володимировича, Сідєльнікова Олександра Вікторовича, Саніної Наталії Вікторівни та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В. про внесення змін до рішень сесій  Новомаячківської селищної ради, керуючись ст.12, 20, 39, 90 Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

               В И Р І Ш И Л А:

 

1. Внести зміни до рішення  № 298 сесії  Новомаячківської селищної ради від 18.04.2007 року «Про дозвіл на розробку технічної документації на земельні ділянки для безоплатної передачі у власність», а саме: пункт 7 даного рішення викласти в такій редакції: Надати дозвіл на розробку технічної документації на земельні ділянки для безоплатної передачі у власність гр. Штоколенко Миколі Івановичу, які знаходяться за адресою вул. Петровського,46 орієнтовною площею 0,36 га , в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд,

 - 0,21 га  для ведення особистого селянського господарства.

2. Внести зміни до рішення № 1142 сесії  Новомаячківської селищної ради від 22.12.2009 року «Про погодження надання земельної ділянки за межами селища в оренду» гр. Шатохіну Сергію Володимировичу, а саме: в п.2 даного рішення площу земельної ділянки для городництва змінити з 0,32 га на 0,38 га згідно поданої заяви.

3. Внести зміни до рішення № 1160 сесії  Новомаячківської селищної ради від 28.01.2010 року «Про погодження надання земельної ділянки за межами селища в оренду» гр. Сідєльнікову Олександру Вікторовичу, а саме: в п.2 даного рішення площу земельної ділянки для городництва змінити з 0,37 га на 0,42 га згідно поданої заяви.

4. Внести зміни до рішення № 1160 сесії  Новомаячківської селищної ради від 28.01.2010 року «Про погодження надання земельної ділянки за межами селища в оренду» гр. Саніній Наталії Вікторівні  , а саме: в п.3 даного рішення площу земельної ділянки для городництва змінити з 0,47 га на 0,60 га згідно поданої заяви.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

 

Селищний голова                                                                                        А.А.Костиря  

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

УІІІ  сесії  шостого скликання

Від 23.05.11 р.                                              №  167

смт. Нова Маячка

 

Про дозвіл на виготовлення 

технічної документації

на  земельні ділянки

для безоплатної передачі у власність.

 

Розглянувши заяву гр. Прийми Любов Михайлівни щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки  для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд,  розташованої в смт Нова Маячка, заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати дозвіл гр. Приймі Любов Михайлівні на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Одеська,154.

1.1. Гр. Приймі Любов Михайлівні замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

 

Селищний голова                                                                                        А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

                                                       УІІІ сесії  шостого скликання

Від 23.05.11 р.                                                                                                         № 168

смт. Нова Маячка

 

Про дозвіл на розробку  проекту землеустрою

щодо відведення земельних ділянок для

безоплатної передачі громадянам у власність

 

Розглянувши заяву гр. Костюченко Тетяни Іванівни, Пуляєва Івана Миколайовича про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність із земель запасу Новомаячківської селищної ради гр. Костюченко Тетяні Іванівні, Пуляєву Івану Миколайовичу та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради  з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 33, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України, та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

 

            В И Р І Ш И Л А :

 

1.Надати дозвіл на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність із земель запасу Новомаячківської селищної ради для будівництва і обслуговування жилого будинку та для ведення особистого селянського господарства гр. Костюченко Тетяні Іванівні  за адресою вул. Червона, квартал №74 смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,70 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд;

 - 0,55 га для ведення особистого селянського господарства.

2.Надати дозвіл на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність із земель запасу Новомаячківської селищної ради для будівництва і обслуговування жилого будинку та для ведення особистого селянського господарства гр. Пуляєву Івану Миколайовичу за адресою вул. Гоголя, квартал 20, смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,30 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд;

 - 0,15 га для ведення особистого селянського господарства.

3. Остаточну площу земельних ділянок, які передаються у приватну власність громадянам, зазначеним у даному рішенні, визначити за результатами кадастрових зйомок.

4. Гр. Костюченко Тетяні Іванівні в місячний строк замовити в  землевпорядній організації проект відведення вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.                                                                                                                                               

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

 

 

Селищний голова                                                                             А.А.Костиря                         

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

      УІІІ сесії  шостого скликання

Від 23.05.11 р.                                               № 169

смт. Нова Маячка

 

Про надання дозволу на виготовлення

 технічної документації на земельну

 ділянку до договору оренди

 

Розглянувши клопотання ВАТ ЕК «Херсонобленерго» про надання дозволу на виготовлення технічної документації на земельну ділянку до договору оренди, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст. ст. 12, 93, 120, 122, 124, 134, п.12 розділу Х Земельного Кодексу України, та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

 

            В И Р І Ш И Л А :

 

1.Дати дозвіл ВАТ ЕК «Херсонобленерго» на виготовлення технічної документації на земельну ділянку площею 1,1452 га під обєктами для виробництва та розподілу електроенергії на території селища Нова Маячка.

2. ВАТ ЕК «Херсонобленерго» замовити виготовлення технічної документації на земельні ділянки та надати на розгляд та затвердження сесії селищної ради.                                                                                                                                            

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                                             А.А.Костиря             

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

УІІІ  сесії  шостого скликання

Від 23.05.11 р.                                             №  170

смт. Нова Маячка

 

Про дозвіл на виготовлення  технічної

документації на  земельні ділянки

для безоплатної передачі у спільну сумісну власність.

 

Розглянувши заяву гр. Забари Тетяни Олексіївни та Самойлова Олександра Олексійовича  щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право спільної сумісної власності на земельну ділянку гр. Забарі Тетяні Олексіївні та Самойлову Олександру Олексійовичу для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,  розташованої в смт Нова Маячка та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121 , 125  Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати дозвіл гр. Забарі Тетяні Олексіївні та Самойлову Олександру Олексійовичу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право спільної сумісної власності на земельну ділянку загальною орієнтовною площею 0,15 га , в тому числі: 

 - 0,15 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

 розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Жовтнева,26.

2. Остаточну площу земельних ділянок, які передаються у приватну власність громадянам, зазначеним у даному рішенні, визначити за результатами кадастрових зйомок.

3. Гр. Забарі Тетяні Олексіївні та Самойлову Олександру Олексійовичу замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради .

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                                                        А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

УІІІ сесії  шостого  скликання

Від 23.05. 11  р.                                       №  171

смт.Нова Маячка

 

Про погодження надання земельної

ділянки  за межами селища 

громадянам в оренду для ведення

городництва.

 

Розглянувши заяву гр. гр. Федосеєва Анатолія Миколайовича, Федосеєва Тимура Анатолійовича, Федосеєвої Ірини Анатоліївни, Яковенко Оксани Петрівни, Яковенко Валентини Миколаївни, Яковенко Петра Івановича про надання земельної ділянки за межами селища для ведення особистого селянського господарства  та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 36, 93, 123, 124, п. 12 розділу Х «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»  Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Не заперечує про виготовлення проекту відведення  земельної  ділянки  для передачі в оренду із земель резервного фонду для ведення городництва гр. Федосеєву Анатолію Миколайовичу орієнтовною площею 2,00 га в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради відповідно до додатку (додається). Строк оренди – 49 років.

2.      Не заперечує про виготовлення проекту відведення  земельної  ділянки  для передачі в оренду із земель резервного фонду для ведення городництва гр. Федосеєву Тимуру Анатолійовичу орієнтовною площею 2,00 га в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради відповідно до додатку (додається). Строк оренди – 49 років.

3.      Не заперечує про виготовлення проекту відведення  земельної  ділянки  для передачі в оренду із земель резервного фонду для ведення городництва гр. Федосеєвій Ірині Анатоліївні орієнтовною площею 2,00 га в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради відповідно до додатку (додається). Строк оренди – 49 років.

4.      Не заперечує про виготовлення проекту відведення  земельної  ділянки  для передачі в оренду із земель резервного фонду для ведення городництва гр. Яковенко Оксані Петрівні орієнтовною площею 2,00 га в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради відповідно до додатку (додається). Строк оренди – 49 років.

5.      Не заперечує про виготовлення проекту відведення  земельної  ділянки  для передачі в оренду із земель резервного фонду для ведення городництва гр. Яковенко Валентині Миколаївні орієнтовною площею 2,00 га в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради відповідно до додатку (додається). Строк оренди – 49 років.

6.      Не заперечує про виготовлення проекту відведення  земельної  ділянки  для передачі в оренду із земель резервного фонду для ведення городництва гр. Яковенко Петру Івановичу орієнтовною площею 2,00 га в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради відповідно до додатку (додається). Строк оренди – 49 років.

7.      Даний висновок подати для подальшого розгляду до Цюрупинської районної державної адміністрації .

8.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                                 А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

  УІІІ сесії  шостого  скликання

Від 23.05.11  р.                                              № 182

смт.Нова Маячка

 

Про  затвердження технічної

документації з нормативної

грошової оцінки земель смт Нова Маячка

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель смт Нова Маячка Цюрупинського рвайону Херсонської облатсі, виготовлену ТОВ Консалтингова фірма «Спектр», керуючись ст.ст. 12, 201 Земельного Кодекса України, ст.ст. 5, 6, 7, 15, 18  Закона України «Про оцінку земель»,  ст.ст. 26, 46, 59 п.1 Закона України "Про місцеве самоврядування в Україні" селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А  :

 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель смт Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області, виготовлену ТОВ Консалтингова фірма «Спектр»

2. З 1 травня 2011 року ввести в дію нормативну грошову оцінку земель смт Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області з базовою вартістю одного квадратного метра земель у розмірі 34,24 грн/м2.

3. Фізичним та юридичним особам в двомісячний термін: звернутись в управління Держкомзему у Цюрупинському районі та замовити витяги з технічної документації про норматину грошову оцінку земельних ділянок, які знаходяться в їх користуванні або власності та додаткові угоди до документів, що посвідчують право користування землею.

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.


Селищний голова                                                                              А.А.Костиря

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я 

УІІІ  сесії  шостого скликання

Від   23.05.11  р.                                              № 172   

смт. Нова Маячка

 

Про заяви та скарги громадян

 

   Розглянувши заяви громадян: 

1.              Шустової Наталі Василівни про встановлдення межі  земельних ділянок по провул. Білоцерківський,50 (землекористувач Шустова Н.В) та провул. Білоцерківський,52 (землекористувач Єложенко А.В.);

2.              Овчарук Олександра Миколайовича про встановлення межі земельних ділянок по вул Жовтнева, 12 (землекористувач Овчарук О.М.) та вул Жовтнева,14 (землекористувач Антоненко М.І.)

протокол засідання постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Спільного Є.Л., керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 158, 159, 160, 161  Земельного Кодексу України, Закону України „Про звернення громадян” та ст. 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні” Новомаячківська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Погодити орієнтовні розміри земельних ділянок, які розташовані за адресою провул. Білоцерківський,50 (землекористувач Шустова Н.В) та провул. Білоцерківський,52 (землекористувач Єложенко А.В.) згідно додатку №1 .

2. Погодити орієнтовні розміри земельних ділянок, які розташовані за адресою вул. Жовтнева, 12 (землекористувач Овчарук О.М.) та вул Жовтнева,14 (землекористувач Антоненко М.І.) згідно додатку №2.

 3. Громадянам Шустовій Н.В та Єложенко А.В. оформити свої земельні ділянки відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

 

Селищний голова                                                                                        А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

  УІІІ сесії  шостого  скликання

Від 23.05.11  р.                                              № 175  

смт.Нова Маячка

 

Про   «Положення про порядок встановлення

розмірів орендної плати за земельні ділянки

 державної та комунальної власності в межах

 смт Нова Маячка»

Керуючись Конституцією України,  Податковим кодексом України, Земельним кодексом України, Законами України “Про оренду землі,” "Про місцеве самоврядування в Україні" селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А  :

 

1. В зв’язку з введенням в дію Податкового кодексу України скасувати «Положення про оренду земельних ділянок у смт.Нова Маячка та порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки» прийняте на сесії  Новомаячківської селищної ради ( рішення №594 від 9.04.2008 року):

2. Затвердити «Положення про порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності в межах смт. Нова Маячка» (додається).

3. Нарахування орендної плати за цим Положенням здійснювати з дня прийняття  цього рішення.

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

 

 Селищний голова                                                                                А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

УІІІ сесії  шостого скликання

Від 23.05.11 р.                                                №  183 

смт. Нова Маячка

 

Про надання  дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельних ділянок в постійне користування. 

 

Розглянувши заяву  директора Новомаячківського СКП «Сількомунгосп» Толстого В.В.  про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування під розміщення спортивного  комплексу та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 50, 51, 52,  92, 116, 122, 123, 125, п.12 розділу Х „Перехідні положення” Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.Дати дозвіл Новомаячківському СКП «Сількомунгосп» ( директор Толстой В.В.)  на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування під розміщення спортивного  комплексу  загальною орієнтовною площею 0,18 га відповідно додатку (додається).

2. Виконуючому обов’язки директора Новомаячківського СКП «Сількомунгосп» Толстому В.В. в місячний термін замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради .

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                                 А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

 УІІІ сесії  шостого  скликання

Від 23.05.11  р.                                    №  173

смт. Нова Маячка

 

Про погодження надання

земельних  ділянок за межами селища

громадянам у власність для ведення особистого

селянського господарства.

 

Розглянувши заяву гр. гр. Свекли Руслани Вікторівни, Шалудько Лідії Андріївни, Володіна Віктора Андрійовича, Свекли Віктора Йосиповича, Свекли Йосипа Адамовича, Остапюк Діни Миколаївни, Мандрик Нелі Володимирівни, Мандрик Василя Миколайовича, Черняєвої Тетяни григорівни, Черняєва Сергія Миколайовича, Пачевського Ігоря Станіславовича про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для ведення особистого селянського господарства, протокол постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. та заслухавши інформацію спеціаліста Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 33,  81, 116, 118, 121, 123, п. 12 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для ведення особистого селянського господарства  гр. Свеклі Руслані  Вікторівні орієнтовною площею 0,80 га відповідно до додатку (додається).

2. Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для ведення особистого селянського господарства  гр. Шалудько Лідії Андріївні орієнтовною площею 0,80 га відповідно до додатку (додається).

3. Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для ведення особистого селянського господарства  гр. Володіну Віктору Андрійовичу  орієнтовною площею 0,80 га відповідно до додатку (додається).

4. В звязку з наполяганням гр. Свекли Віктора Йосиповича в наданні йому земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 2,00 га, що протирічить рішенням сесії №110 від 29.11.02р та №156 від 28.02.03р., відмовити в задоволені його заяви.  

5. Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для ведення особистого селянського господарства  гр. Свеклі Йосипу  Адамовичу орієнтовною площею 0,80 га відповідно до додатку (додається).

6. Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для ведення особистого селянського господарства  гр. Остапюк Діні Миколаївні орієнтовною площею 0,80 га відповідно до додатку (додається).

7. Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для ведення особистого селянського господарства  гр. Мандрик Нелі Володимирівні орієнтовною площею 0,80 га відповідно до додатку (додається).

8. Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для ведення особистого селянського господарства  гр. Мандрик Василю Миколайовичу орієнтовною площею 0,80 га відповідно до додатку (додається).

9. Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для ведення особистого селянського господарства  гр. Черняєвій Тетяні Григорівні орієнтовною площею 0,80 га відповідно до додатку (додається).

10. Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для ведення особистого селянського господарства  гр. Черняєву Сергію Миколайовичу орієнтовною площею 0,80 га відповідно до додатку (додається).

11. Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для ведення особистого селянського господарства  гр. Пачевському Ігорю Станіславовичу орієнтовною площею 0,80 га відповідно до додатку (додається).

12. Гр. гр. Свеклі Руслані Вікторівні, Шалудько Лідії Андріївні, Володіну Віктору Андрійовичу, Свеклі Віктору Йосиповичу, Свеклі Віктору Адамовичу, Остапюк Діні Миколаївні, Мандрик Нелі Володимирівні, Мандрик Василю Миколайовичу, Черняєвій Тетяні Григорівні, Черняєву Сергію Миколайовичу, Пачевському Ігорю Станіславовичу в місячний строк  дане рішення подати для подальшого розгляду до Цюрупинської районної державної адміністрації

 

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                                 А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

   Р І Ш Е Н Н Я

УІІІ  сесії  шостого  скликання

Від  23.05.11  р.                                               174 

смт. Нова Маячка

 

Про дозвіл на розробку

проекту відведення на умовах оренди землі.

 

Розглянувши заяву гр.Левіна Володимира Івановича  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди із земель запасу Новомаячківської селищної ради, заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради   з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 36, 116, 122, 123, 124  Земельного Кодексу України (зі змінами та доповненнями) Закону України «Про оренду землі» та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні, “ селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.  Надати дозвіл на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди для городництва із земель запасу Новомаячківської селищної ради гр. Левіну Володимиру Івановичу  за адресою біля земельної ділянки по вул. Пролетарська,29, смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,20 га.

Строк оренди – 5 років.

2. Гр. Левіну Володимиру Івановичу  у місячний строк замовити в  землевпорядній організації проект відведення на умовах оренди та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                                       А.А.Костиря