Рішення сесії

 

                                                                                          

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

У  сесії сьомого скликання

Від 25.12.15 р.                                                 № 72

смт. Нова Маячка

 

Про селищну програму  соціальної підтримки

окремих категорій громадян на 2016 рік

 

З метою сприяння вирішенню матеріально-побутових проблем соціально незахищених верств населення  селища, створення умов для покращення матеріального стану сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, багатодітних сімей; сімей, у складі яких є діти-інваліди; одиноких пенсіонерів, які не мають сторонньої опіки; одиноких матерів; громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  учасників  АТО при наявності посвідчення учасника бойових дій або довідки з  військової частини про участь військовослужбовця  в АТО, на виконання Законів України “Про соціальні послуги”, “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, “Про охорону дитинства”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, інших законодавчих документів та на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні ».селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

     1. Затвердити селищну Програму соціальної підтримки окремих категорії громадян на

          2016 рік( далі – Програма ), що додається.

     2.  В.о. головного бухгалтера Михайленко Л.І.  передбачити кошти на реалізацію

          програми

     3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з

         питань медицини, охорони здоров»я, материнства, дитинства та соціального захисту  

         населення.

 

 

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

 

 

                                                                

Д О Д А Т О К

До рішення У сесії сьомого скликання № 72 від 25.12.2015 року

 

СЕЛИЩНА ПРОГРАМА

соціальної  підтримки окремих категорій громадян на 2016 рік

 

1.      Загальна характеристика

Програма спрямована на забезпечення  реалізації Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про соціальні послуги”, “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, “Про охорону дитинства”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”..

2.      Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Упродовж останніх років одним з першочергових завдань держави та  місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування є розвиток системи соціального захисту та соціального обслуговування громадян, які гостро потребують  допомоги.

У першу чергу негативні наслідки економічних проблем відчувають  незахищені верстви населення. Зокрема, невідкладної підтримки потребують сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, інваліди; багатодітні сім’ї та сім’ї, які виховують дітей-інвалідів; діти-сироти; особи похилого віку; одинокі матері; особи, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи,  та інші категорії громадян області.  

Так, в смт. Нова Маячка  проживає 61 багатодітна сімей, 17 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 4 сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах.

3.     Мета Програми

Сприяння вирішенню матеріально-побутових проблем  соціально незахищених верств населення  селища.

Основна мета Програми полягає в вирішенні матеріально-побутових проблем соціально незахищених верств населення  селища, створення умов для покращення матеріального стану сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, багатодітних сімей; сімей, у складі яких є діти-інваліди; одиноких пенсіонерів, які не мають сторонньої опіки; одиноких матерів; громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4.      Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Сприяти покращенню матеріального стану соціально незахищених і вразливих верств населення селища шляхом впровадження додаткових соціальних гарантій, у тому числі за рахунок коштів  селищного бюджету. Для цього необхідно запроваджувати такі основні принципи :

-          створити необхідні умови для забезпечення відкритості та безперешкодного доступу громадян до інформації стосовно державних та місцевих соціальних програм, існуючих державних і регіональних соціальних гарантій та стандартів.

Основним засобом забезпечення адресності є диференціація рівня допомоги для різних категорій населення, визначення рівня допомоги для соціально вразливих верств населення: передусім, малозабезпечених сімей з дітьми (до 18 років) і багатодітних сімей; одиноких малозабезпечених матерів; інвалідів; дітей-сиріт; малозабезпечених громадян похилого віку.     

5.  Заходи по виконанню програми

     -    утримання посади фахівця із соціальної роботи;

-          надання матеріальної допомоги багатодітним, малозабезпеченим сім’ям, дітям – сиротам, інвалідам  для придбання одягу, взуття, ліків ;

-          надання матеріальної допомоги  малозабезпеченим сім’ям на поховання близьких.

-          надання матеріальної допомоги учасникам  АТО при наявності посвідчення учасника бойових дій або довідки з  військової частини про участь військовослужбовця  в АТО.

6.      Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми

Джерелом фінансування заходів Програми є кошти селищного  бюджету, затверджені сесією селищної ради на відповідний рік.

         Загальна сума фінансування на 2016 рік – 45 625 грн. :

     -    утримання посади фахівця із соціальної роботи – 32 625 грн.;

-          надання матеріальної допомоги багатодітним, малозабезпеченим сім’ям, дітям – сиротам, інвалідам  для придбання одягу, взуття, ліків – 1500 грн.;

-          надання матеріальної допомоги  малозабезпеченим сім’ям на поховання близьких – 1500 грн.

-          надання матеріальної допомоги учасникам  АТО при наявності посвідчення учасника бойових дій або довідки з  військової частини про участь військовослужбовця  в АТО – 10 000 грн. 

    

  

ПАСПОРТ

                                          селищної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян на 2016 рік

 

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

2.

Дата, номер і назва розпорядного документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 Рішення У сесії  сьомого скликання

№ 72 від 25.12.2015 року

3.

Розробник програми

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

4.

Спів розробник програми

ЦРЦ ССС ДМ

5.

Відповідальний виконавець

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

6.

Учасник програми

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

7.

Термін реалізації програми

2016 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для довгострокових програм)

Селищний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми:

45 625 грн.

9.1.

Всього:

45 625 грн.

9.2.

У тому числі:

- коштів місцевого бюджету

- інших джерел

 

45 625 грн.

 

,       

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського Району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                У  сесії сьомого скликання

Від 25.12.15 р.                                                 № 66

Смт.Нова Маячка

 

Про Програму соціально-економічного

та культурного розвитку

селища Нова Маячка на 2016 рік

 

З метою стабільного розвитку соціальної інфраструктури селища, підвищення

ефективності та надійності функціонування  господарчого комплексу, поліпшення якості  виконання соціальних програм та покращення життєзабезпечення населення селища, керуючись ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»  селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Затвердити Програму  соціально-економічного та культурного  розвитку селища Нова

Маячка на 2016 рік. ( Додається )

 2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

      питань соціально – економічного розвитку селищна .

 3.  Інформацію про хід виконання рішення заслуховувати на засіданнях сесії селищної

      ради щопівроку.

 

 

 

 

  Селищний голова                                                                                     А.А.Костиря

 

 

 

 

                                                                 Д О Д А Т О К

                                                                                 До рішення № 66

                                                                                 У сесії  сьомого скликання

                                                                                 від 25.12.2015 року

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

СЕЛИЩА НОВА МАЯЧКА НА 2016 РІК

Програма соціально-економічного та культурного розвитку смт. Нова Маячка на 2016 рік (далі – Програма) є документом, у якому, на основі аналізу розвитку селища, визначаються цілі та завдання соціально-економічної та культурної політики селищної  ради на 2016 р., спрямовані на розвиток селища – вирішення проблеми підтоплення, роботи з  благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, поповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення селища.

Програма базується на основних показниках прогнозу економічного і соціального розвитку селища, комплексі макроекономічних та аграрно-промислових прогнозів національних, державних та регіональних та районних програм.

 Прогнозні розрахунки і заходи програми розроблені на основі аналізу соціально-економічної ситуації в аграрно-господарському та приватному комплексі селища, пропозицій депутатів, помічників депутатів, членів виконавчого комітету, центральних органів виконавчої влади, методичних рекомендацій Міністерства економіки України та цілей і заходів, визначених затвердженими регіональними програмами.

Ураховуючи підсумки 2015 року серед головних пріоритетів економічного і соціального розвитку селища в 2016 році мають бути:

-  спрямування наявних ресурсів на соціальне відродження селища та підвищення доходів жителів селища, створення умов для розвитку аграрного сектору;

-  підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів із енергозбереження в усіх сферах діяльності;

-   надійне функціонування систем життєзабезпечення населення, реформування і розвиток житлового та комунального господарства, забезпечення населення якісною питною водою у частині поступової заміни мережі діючого водопроводу, відновлення зовнішнього освітлення вулиць селища та електрифікація новобудов з застосуванням інноваційних технологій;

-   підвищення рівня соціальних стандартів і якості послуг, які безпосередньо надаються населенню, соціального захисту, розвиток освіти, створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, відродження культурних і просвітницьких традицій, будівництво спортивного комплексу;

-  активізація інвестиційної діяльності, продовження реконструкції та поточного ремонту об’єктів життєзабезпечення, розвиток та відновлення мережі селищних доріг;

-  сприяння суб`єктам господарювання у реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць, освоєння передових технологій;

-   забезпечення подальшого розвитку малого підприємництва, фермерських та особистих селянських господарств й підвищення їх ролі у соціально-економічному житті селища;

-  забезпечення населення якісними комунальними послугами;

-  здійснення природоохоронних заходів, вирішення питання підтоплення селища, призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища: зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, впорядкування утилізації твердих побутових відходів, організація вивезення сміття;

-  завершення роботи по виготовленню генерального плану селища;

-  будівництво, придбання та ремонт житла молодим спеціалістам, реконструкція гуртожитку під соціальне житло для соціально-незахищених верств населення ( діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, тощо);

-  формування спроможної громади шляхом добровільного об’єднання територіальних громад.

Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість забезпечити стабільні темпи економічного зростання, сприятиме наповненню бюджету селища та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну сферу для створення повноцінного життєвого середовища, додержання державних соціальних стандартів та гарантій.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Новомаячківською селищною радою за поданням депутатів, комісій селищної ради, членів виконавчого комітету та громадян селища. Звітування про стан виконання Програми здійснюватиметься щопівроку на пленарних засіданнях селищної ради.

1. Соціальна сфера

1.1. Демографічна ситуація                       

Населення селища переживає стійкий період демографічного старіння, що виражається у зростанні чисельності осіб, старших працездатного віку.

Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів є одним з пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне і моральне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій. В ході виконання програм здійснюються заходи щодо поліпшення становища громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, які проживають на території селища, забезпечення доступності медичної допомоги та інших послуг, сприяння активній участі літніх людей у житті суспільства. Вживаються заходи по залученню трудових колективів до соціальної підтримки ветеранів праці, інвалідів та інших категорій громадян.

У селищі функціонує служба соціальної допомоги вдома.

Організована робота з надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам. Похилі люди, які проживають в селищі, повинні стати об’єктами підвищеної уваги та турботи зі сторони селищної ради.

Для поліпшення демографічної ситуації головними завданнями в 2016 році передбачається:

-  забезпечення підтримки сімей з дітьми;

-  проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно права на окремі види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти;

-  запровадження механізму запобігання насильства у сім'ї, проведення кампаній "Стоп насильству": забезпечення максимального виявлення випадків насильства;

-  організація озеленення і підтримання в належному виді місць громадського відпочинку для молоді та сімей з дітьми;

-  забезпечення зайнятості молоді у вільний від навчання час.

 

1.2. Зайнятість населення та ринок праці

 У рамках програми передбачається здійснення комплексу заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, розширення сфери застосування праці, „детінізації” зайнятості:

 - зменшення диспропорції між попитом та пропозицією робочої сили, створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості;

- залучення до громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру безробітних громадян та здійснення організації громадських робіт на умовах співфінансування з Цюрупинським районним центром зайнятості населення по прибиранню придорожніх смуг, проведення робіт з благоустрою населеного пункту, впорядкування кладовищ, зон відпочинку та місць меморіальних поховань на території Новомаячківської селищної ради

- посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків  використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем;

 

1.3. Доходи населення та заробітна плата

Діяльність селищної ради та виконкому буде спрямовано на недопущення зниження доходів населення від трудової діяльності, підвищення соціальної відповідальності роботодавців, удосконалення соціального діалогу.

Протягом 2016 року передбачається здійснити такий комплекс заходів:

- недопущення виплати зарплати в розмірах, нижчих від затвердженого законодавством мінімального рівня, а також виключення фактів мінімізації офіційного заробітку працівників;

 

1.4. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

Головним напрямом роботи у сфері пенсійного забезпечення в 2016 році буде:

- сприяння забезпечення фінансової стабільності солідарної пенсійної системи та  розвитку додаткового пенсійного забезпечення (недержавне пенсійне забезпечення).

 

1.5. Реформування житлово-комунального господарства

З метою реалізації програми передбачається здійснити інвентаризацію і енергоаудит усіх основних фондів комунального господарства, спрямованих на:

своєчасне виконання комплексу робіт з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року;

 виконання роботи поточного та ямкового ремонту вулиць селища

здійснення освітлення вулиць селища;

посадка та догляд за озеленювальними та декоративними насадженнями.

2. Гуманітарна сфера

2.1. Здоров’я населення

 З метою забезпечення якісної і доступної медичної допомоги в рамках регіональних програм протидії поширенню інфекційних соціально небезпечних хвороб, запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань, передбачається:

 розширення доступу мешканців селища до спеціалізованої медичної допомоги шляхом проведення обов’язкової диспансеризації населення один раз на рік із залученням діагностичного обладнання та медичних фахівців;

сприяння укомплектуванню лікарні необхідним діагностичним медичним обладнанням з залученням коштів різних суб’єктів господарювання, приватних і комерційних структур для розвитку матеріально-технічної бази місцевої лікарні;

вжиття заходів щодо забезпечення надання населенню своєчасної екстреної допомоги;

2.2. Освіта

 У рамках програми передбачається:

 підвищення іміджу та престижу дошкільного навчального закладу та середньо-освітньої школи селища;

комп’ютеризація навчального процесу, забезпечення телекомунікаційними засобами, доступу до мережі Інтернет, базовими та спеціалізованими програмними продуктами;

забезпечення ефективною сучасною комп’ютерною технікою та мережі Інтернет, підвищення комп’ютерної грамотності педагогічних працівників;

придбання спортивного обладнання (тренажерів) для закладу освіти;

придбання та встановлення спортивно-ігрових майданчиків в ДНЗ ;

2.3. Культура і духовність

З метою забезпечення подальшого розвитку культури, духовності, забезпечити:

практику проведення селищних та календарних свят, оглядів, фестивалів, конкурсів за жанрами народної творчості, фольклорного мистецтва, української народної пісенної творчості;

святкування Дня селища, відкриття Новорічної ялинки, тощо

зміцнення матеріальної бази бібліотеки та забезпечення поповнення бібліотечних фондів;

відродження та розповсюдження надбань традиційної культури, залучення  закладів до організації і підтримки різних форм дозвілля дітей, юнацтва, молоді та дорослого населення.

У рамках програми передбачається вжити заходи щодо:

упорядкування та озеленення прилягаючої території Будинку культури;

передплата періодичних видань та комплектування фонду різноманітних видань селищної бібліотеки;

2.4. Підтримка сімей, дітей та молоді

У рамках реалізації програми планується:

проведення лекцій, бесід та надання консультацій лікарями з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, профілактики туберкульозу, наркоманії, тютюнопаління;

надання відповідної кваліфікованої медичної допомоги сім’ям, які бажають мати дітей;

підвищення рівня та якості медичного забезпечення материнства і дитинства;

удосконалення системи охорони здоров’я населення, насамперед підлітків, молоді, а також зниження рівня смертності, професійних захворювань, побутового та виробничого травматизму та збільшення тривалості життя населення;

проведення комплексу виховних, інформаційно-пропагандистських та адміністративних заходів щодо запобігання соціальному сирітству, безпритульності та бездоглядності дітей, а також інформаційно-виховної кампанії щодо створення у суспільстві позитивного іміджу багатодітних сімей;

розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

виконання заходів що до відпочинку та оздоровлення дітей на період 2016-2017 років;

створення умов для патріотичного, морального та духовного виховання молоді, формування її активної життєвої позиції шляхом залучення до участі в міжрайонних, всеукраїнських і регіональних інформаційно-просвітницьких та мистецьких акціях і заходах;

виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні виконувати виховні функції і забезпечення захисту прав дітей;

    забезпечити облік дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування з метою захисту їх особистих,майнових та житлових прав;

   забезпечити  постановку на облік на отримання  соціального житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

  вести облік багатодітних сімей та сприяти забезпеченню реалізації, передбачених законодавством пільг для таких сімей.

2.5. Фізичне виховання та спорт

У рамках реалізації програми передбачається:

будівництво спортивного комплексу;

 залучення громадян до регулярних занять фізичною культурою та спортом;

 формування складу збірних команд селища з пріоритетних видів спорту, а також забезпечення їм належних умов для підготовки;

створення умов для розвитку дитячо-юнацького спорту;

проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах, у місцях масового відпочинку громадян;

впорядкування селищного стадіону, та створення належних умов для можливості населенню займатись спортом;

3. Розвиток інфраструктури життєзабезпечення

3. 1. Безпека життєдіяльності населення

Головні цілі на 2016 рік:

вирішення питання забезпечення населення якісною питною водою, приведення у відповідність полігону твердих побутових відходів, озеленення вулиць селища та упорядкування під»їзних шляхів, організація вивезення сміття.

Основні завдання та заходи на 2016 рік:

організація  озеленення територій підприємств, організацій, установ, торгівельних закладів;

зменшення негативного впливу відходів на навколишнє середовище (ліквідація стихійних сміттєзвалищ ).

Реалізація заходів дозволить оздоровити екологічну ситуацію та створити умови  для  культурного відпочинку  жителів селища .

 3.1.2. Охорона праці

З метою стабілізації стану безпеки праці, поліпшення гігієни праці, виробничого середовища та в рамках програми планується сприяння :

організації проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників;

посиленню контролю за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці;

3.2.Житлово-комунальна сфера

Основні завдання та заходи на 2016 рік:

підвищення якості комунальних послуг для всіх верств населення, підвищення рівня рентабельності СКП «Сількомунгосп»;

 забезпечення оплати населенням житлово-комунальних послуг на рівні 100%;

- впровадження приладів обліку  води населенням селища;

3.3 Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади селища:

- ефективне використання майна, що належить до спільної власності територіальної громади селища;

- беззбиткова діяльність комунального підприємства;

- збільшення надходжень до селищного  бюджету за оренду нерухомого комунального майна;

- пошук інвесторів для подальшого підвищення ефективності використання комунального майна;

- перегляд орендних ставок за використання нерухомого майна  з урахуванням ринкових показників орендної плати по області;

4. Розвиток реального сектору економіки

4.1. Енергоефективність та енергозбереження

Продовжити впровадження заходів, спрямованих на забезпечення надійного, безперебійного та якісного енерго- та газозабезпечення всіх споживачів у селищі

з метою впровадження енергоефективних заходів, енергозберігаючих технологій на підприємствах господарського комплексу, у бюджетних установах і організаціях, на підприємствах життєзабезпечення населення передбачається:

сприяння встановленню  сучасних приладів обліку енергоносіїв для побутових споживачів.

4.2. Агропромисловий комплекс і розвиток селища.

Запровадження нових технологій вирощування сільськогосподарських культур, які дають збереження структури ґрунтів та зниження шкідливої дії вітрової ерозії ґрунтів, значного скорочення енерговитрат при вирощуванні сільськогосподарських культур за енергозберігаючими технологіями.

З метою сприяння розвитку агропромислового комплексу в 2016 році передбачається здійснити комплекс заходів щодо:

залучення інвесторів щодо розробки інфраструктури агропромислового ринку, зокрема – створення сільськогосподарських кооперативів

 

4.3. Транспорт

У 2016 році передбачається спрямувати кошти на фінансування витрат, пов’язаних з ремонтом і утриманням селищних доріг.

Першочерговими напрямами їх використання визначаються:

поточний ремонт та експлуатаційне утримання. При умові державної підтримки планується, також проведення капітального ремонту селищних доріг.;

створення та утримання елементів примусового зниження швидкості на небезпечних ділянках доріг ;

визначити маршрут руху вантажного транспорту територією селища

Реалізація даних завдань та заходів дасть змогу якісно надавати послуги населенню в пасажирських автомобільних перевезеннях та створить умови для безпечного та безаварійного дорожнього руху.

4.4. Зв’язок та інформаційні технології

Пріоритетами розвитку в галузі пошти та зв’язку на 2016 рік будуть заходи щодо сприяння створення, розвитку та інтеграції нових інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, розвитку інформаційного суспільства (створення рівних умов для доступу споживачів до мережі Інтернет в населеному пункті), удосконалення поштової мережі.

У 2016 році буде продовжено виконання комплексу пріоритетних завдань програми, щодо розвитку інформаційного суспільства:

розвиток телекомунікаційної інфраструктури селища з використанням сучасних технологій відповідно до стандартів ЄС;

забезпечення вільного доступу населення до телекомунікаційних послуг та інформаційних ресурсів;

забезпечення сприятливих умов для подання звітності в електронному вигляді до державних органів із застосуванням електронного цифрового підпису відповідно до чинного законодавства України;

підвищення комп’ютерної та інформаційної грамотності населення, насамперед, шляхом упровадження у сфері освіти новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій.

5. Фінансові ресурси

5.1. Податково-бюджетна діяльність

Головними напрямами щодо забезпечення наповнюваності бюджету у 2016 році визначено:

забезпечення повноти сплати орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності згідно з укладеними договорами оренди землі;

забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до селищного бюджету;

забезпечення першочергових та соціально захищених видатків;

забезпечення своєчасних та повних розрахунків об’єктів бюджетної сфери селища за спожиті енергоресурси;

посилення попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень;

вжиття заходів щодо раціонального використання бюджетних коштів;

6. Ринкові перетворення

6.1. Розвиток підприємництва та фермерських господарств

У 2016 році в рамках програми передбачається здійснити комплекс заходів щодо:

проведення моніторингу виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

створення в селищі сприятливого інвестиційного клімату;

подальше формування привабливого інвестиційного іміджу селища шляхом:

забезпечення реалізації державної стратегії підтримки малого бізнесу;

оприлюднення інформації щодо розвитку підприємництва.

7. Регіональний розвиток

З метою наближення рівня життя населення до європейських стандартів та створення умов для посилення економічної активності територіальних громад, що сприятиме поступовому усуненню галузевих і територіальних диспропорцій у розвитку продуктивних сил і забезпеченню прискореного зростання в економічному та соціальному розвитку селища, у 2016 році буде забезпечено:

підвищення ефективності реалізації місцевих, обласних, державних цільових програм щодо розвитку селища – проведення моніторингу існуючих цільових програм та обґрунтування їх дієвості й необхідності реалізації на даному етапі розвитку селища Нова Маячка

реалізацію заходів програми відносно розвитку місцевого самоврядування;

реалізацію заходів Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2025 року, у тому числі:

забезпечення модернізації систем освітлення з використанням енергоефективних ламп;

визначення основних засад проведення адміністративно-територіальної реформи;

забезпечення раціонального використання земельних ресурсів з урахуванням потреб населення селища;

Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Ця Програма набуває чинності з дня її прийняття на сесії селищної  ради і закінчується її термін після прийняття нового проекту.

В процесі виконання Програма може уточнюватися для врахування нових соціально-економічних процесів, що відбуватимуться в економіці держави та селища. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Новомаячківською селищною радою.

 

 


НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

У сесії сьомого скликання

Від 25.12.15 р.                                              №  76

Смт.Нова Маячка

 

Про створення тимчасової

депутатської комісії

 

            З метою здійснення контролю за використанням бюджетних коштів виділених для проведення капітального ремонту будинку, розташованого за адресою : смт. Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області вулиця Жовтнева, 163-а для проживання сім’ї молодого спеціаліста-лікаря, відповідно до ст.ст. 26 , 47 Закону України “ Про місцеве самоврядування в  Україні “ , селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

            Створити тимчасову депутатську комісію у складі :

 

Санін Володимир Михайлович     -           депутат від виборчого округу № 2

Долженко Павло Михайлович       -           депутат від виборчого округу № 3

Бура Олександра Миколаївна        -           депутат від виборчого округу № 12

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                 А.А.Костиря