Рішення сесії

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

 У сесії  сьомого скликання

Від 25.12.2015 р.                                                        № 65

смт. Нова Маячка

 

Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність .

 

Розглянувши заяву громадянки Винник Тетяни Олексіївни про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Вінник Тетяні Олексіївні загальною площею 0,1500 га в тому числі: для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1500 га із земель Новомаячківської селищної ради за адресою: вул. Основська, 7, смт Нова Маячка, Цюрупинського району Херсонської області  та інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А. , враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст. ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 186,  Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Винник Тетяні Олексіївні загальною площею 0,1500 га в тому числі: для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1500 га із земель Новомаячківської селищної ради за адресою: вул. Основська, 7, смт Нова Маячка, Новомаячківської селищної ради Цюрупинського району Херсонської області»

1.1. Надати безоплатно у власність гр. Винник Тетяні Олексіївні  земельну ділянку,  розташовану за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка вул. Основська, 7,  загальною площею  0,1500 га в т.ч. :

- 0,1500 га для  будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

      Кадастровий номер земельної ділянки – 6525055700:01: 001 : 0126.

            1.2. Гр. Винник Тетяні Олексіївні  в місячний термін  зареєструвати у встановленому порядку право власності на зазначену земельну ділянку.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

 

 

 

Селищний голова                                                     А.А.Костиря.

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

                                                                У сесії сьомого скликання

Від 25.12.15 р.                                                 71

смт. Нова Маячка

 

Про селищну програму  по благоустрою

та санітарному утриманню селища

Нова Маячка на 2016 рік

 

   З метою впорядкування та благоустрою селища Нова Маячка  та поліпшення його санітарного стану, керуючись ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Затвердити селищну програму  по благоустрою та санітарному утриманню селища Нова Маячка на 2016 рік ( додається ) .

2.      В.о. головного бухгалтера Михайленко Л.І. передбачити кошти на реалізацію програми .

3.      Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально – економічного розвитку  селища .

 

 

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

 


 

                                                                                                                                                Д О Д А Т О К

                                                                                                                                              До рішення  У сесії сьомого скликання

                                                                     № 71 від 25.12.2015 р.

 

П Р О Г Р А М А

                        по благоустрою та санітарному утриманню селища Нова Маячка на 2016 рік

Мета програми

Впорядкування та благоустрій селища

Організаційні заходи

1. Проведення місячника по благоустрою та санітарному утриманню селища.

    Відповідальний :  голова адміністративної комісії Косташ О.О.                                                                                                                     

    Термін :  квітень – травень 2016 року

2. Утворити селищну робочу групу для сприяння проведенню місячника по   

    благоустрою та санітарному утриманню селища

    Відповідальний :   Косташ О.О. - заступник селищного голови

    Термін : березень 2016 року

Практичні заходи щодо реалізації програми

1.Встановити біля адмінбудинків, об“єктів соціальної сфери, в місцях

   масового перебування громадян урни для збирання сміття.

   Відповідальний :  Косташ О.О. - заступник селищного голови

   Термін -  постійно

2. Проведення “ чистих четвергів “ у організаціях, підприємствах, установах селища.

    Відповідальні : Косташ О.О.-  заступник селищного голови, керівники

    Термін – щомісяця

3. Закріпити за організаціями, підприємствам , установами селища територію

    для наведення санітарного порядку і довести  інформацію до керівників.

    Відповідальний : Косташ О.О.  – заступник селищного голови

    Термін – березень 2016 року

4.  Здійснювати поховання бездомних та безродніх громадян.

     Відповідальний : директор СКП “ Сількомунгосп “

5.  Утримання прибудинкових територій у належному стані

     Відповідальний – начальник ГПОП

     Термін – постійно

6.Очищення від сміття під’їздних  до селища доріг.

Відповідальний : директор СКП “ Сількомунгосп “

7. Утримання території  кладовища в належному санітарному стані

     Відповідальний – директор СКП «Сількомунгосп»

     Термін – постійно

 

Фінансове забезпечення програми

   Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету та інших джерел , не заборонених законодавством у сумі  44 000 грн.

Послуги на поховання невідомих і бездомних              - 5 000 грн.    

Послуги кущерізки                                                            - 15 000 грн.       

Утримання наглядача кладовища                                    - 21 000 грн.

Перевезення дров для незахищених верств населення  - 3000  грн.

 

ПАСПОРТ

селищної програми по  благоустрою та санітарному утриманню селища Нова Маячка

 на 2016 рік

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

2.

Дата, номер і назва розпорядного документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 Рішення  У сесії сьомого скликання

№ 71 від 25.12.2015 року

3.

Розробник програми

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

4.

Спів розробник програми

СКП «Сількомунгосп»

5.

Відповідальний виконавець

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

6.

Учасник програми

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

7.

Термін реалізації програми

2016 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для довгострокових програм)

Селищний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми:

44 000 грн.

9.1.

Всього:

44 000 грн.

9.2.

У тому числі:

- коштів місцевого бюджету

- інших джерел

 

44 000 грн.

 

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

V  сесії cьомого скликання

Від 25.12.2015 р.                                   №67

смт. Нова Маячка

 

Про селищний

бюджет на 2016 рік.

          

     Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, частиною 1  статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, Законом України  «Про Державний бюджет на 2016 рік» та враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії  з  питань планування бюджету та фінансів Новомаячківська селищна рада

 

                                                   ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2016 рік:

- доходи селищного бюджету у сумі 4 742 315,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 4365300 гривень, доходи спеціального фонду бюджету – 377 015,00 гривень; (додаток 1)

- видатки селищного бюджету у сумі 4 742 315,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 4 365300,00 гривень, видатки спеціального фонду бюджету – 377 015,00 гривень; (додаток 3)

 

 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету в сумі  87 306,00 гривень.

 

4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

 

оплата праці працівників бюджетних установ (КЕКВ 2110);

нарахування на заробітну плату (2120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів(2220);

забезпечення продуктами харчування (КЕКВ 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270);

поточні трансферти населенню (КЕКВ 2730);

 

5.  Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів  на 2016 рік:

 субвенцію  районному бюджету  на утримання фахівця із соціальної роботи в сумі 32625 гривень. 

6.Затвердити  в складі видатків селищного бюджету  кошти на реалізацію місцевих програм  у сумі 775 630 грн згідно з додатком №7 до цього рішення. 

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право  виконавчому комітету селищної ради у разі виникнення тимчасових касових розривів отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

       8.  Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Дозволити селищному голові у процесі виконання селищного бюджету за         обґрунтованим поданням керівників установ селищного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по  загальному фонду , а по тих статтях , які затверджуються рішенням  сесії селищної ради , тільки на підставі змін внесених до рішення 

11. Установити,  що у загальному фонді селищного бюджету на 2016 рік до доходів належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України. 

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.

13. Доручити селищному голові укласти угоду з районною радою про передачу субвенції з районного бюджету  місцевому бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів та закладів культури.

14.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію  з  питань планування бюджету та фінансів.

 15. Додатки № 1,3,5,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 


                     Селищний голова                                            А.А.Костиря

 

 

 

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                          Р І Ш Е Н Н Я

                                                      У  сесії сьомого скликання

Від 25.12.15 р.                                               № 69

Смт.Нова Маячка

 

Про селищну програму  ” Громадський помічник

дільничного інспектора ” на 2016 рік

 

         З метою зміцнення законності і правопорядку на території Новомаячківської селищної Ради, забезпечення додержання прав і свобод населення, охорони громадського порядку та громадської безпеки, запобігання адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів, керуючись ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Затвердити селищну програму « Громадський помічник дільничного інспектора »       на 2016 рік

2.      В.о. головного бухгалтера Михайленко Л.І. передбачити кошти на реалізацію програми .

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально - економічного розвитку селища.

 

 

Селищний голова                                                                               А.А.Костиря 

  

                                                                 Д О Д А Т О К

                                                                                                                                           До рішення У сесії сьомого скликання

                                                                                                                                             № 69 від  25.12.2015 року

П Р О Г Р А М А

“ Громадський помічник дільничного інспектора “ на 2016 рік

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

   Програма “ Громадський помічник дільничного інспектора “ Новомаячківської селищної ради на 2016 рік  / далі програма / розроблена відповідно до Закону України “ Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного контролю “ та Бюджетним Кодексом України .

   Громадськими помічниками  дільничного інспектора  можуть бути громадяни , які досягли 18 річного віку , виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку та здатні за своїм діловими моральними якостями , за станом здоров”я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов”язання .

ІІ . МЕТА  І  ЗАВДАННЯ

   Метою прогами є зміцнення законності і правопорядку на теріторії Новомаячківської селищної Ради , забеспечення додержання прав і свобод населення , охорона громадського порядку та громадської безпеки , запобігання адміністротивних правопорушень та злочинів .

Основним завданням Програми є :

-          надання допомоги органам внутрішніх справ у забеспеченні громадського порядку і громадської безпеки , запобіганні адміністротивним проступкам і злочинам

-          інформування органам внутрішніх справ у виявленні і розкритті злочинів , розшуку осіб , які їх вчинили , захист інтересів держави , підприємств , установ , організацій від злочинних посягань , участь у забеспеченні безпеки дорожнього руху та боротьби з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх

-          надання невідкладної допомоги особам , які потерпіли від несчастних випадків чи правопорушень

-          участь у рятуванні людей і майна , підтриманні громадського порядку у разі стихійного лиха

-          виконання конкретного доручення селищного голови Новомаячківської селищної Ради                                                  ІІІ . ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ФІНАНСОВЕ  ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

-          Питання щодо стану виконання цієї Програми  розглядається на засідані сесії селищної ради з   заслуховуванням звітів виконавців Програми .

-          Фінансування заходів Програми здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету .

-          Для реалізації заходів Програми у 2016 році  за рахунок коштів місцевого бюджету  Новомаячківської селищної ради :

1.         Затвердити витрати на утримання громадського помічника дільничного інспектора  на 2016 рік в сумі 80 900 грн.

-      заробітна плата                                                                        -           17 212 грн.

-     нарахування на заробітну плату                                             -           3 788 грн.

-     предмети, матеріали , обладнання                                          -           1 500 грн.

-     оплата  послуг                                                                          -           8 300 грн.

-     енергоносії                                                                                -           49 500 грн.

-     інші поточні видатки                                                               -            600 грн.

Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів місцевого бюджету формуються виходячи з показників виконання проекту та з реальних можливостей бюджету . Можливе фінансування з інших джерел , не заборонених законодавством.

 

ІУ. ЗАХОДИ  ЩОДО  ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ

 

1.         Проводити облік житла, де проживають особи похилого віку, самотні особи та особи,  визнані недієздатними, постійно хворі, інші особи, які потребують опіки та хворі на алкоголізм, з метою запобігання фактів знущання над ними,  незаконного відчуження їх житла .

2.         Здійснити профілактичну та консультативну роботу з сім”ями , які потребують соціальної допомоги, у першу чергу, із числа тих, де батьки страждають на алкоголізм , наркоманію, непрацездатні , з асоціальною поведінкою, неповні сім”ї та інше.

3.         З метою запобігання негативним проявам серед неповнолітніх, у тому числі пияцтва, наркоманії, дитячій бездоглядності і безпритульності, забезпечувати виявлення дітей, які жебракують, вчиняють правопорушення або стали жертвами злочинної діяльності дорослих , проводити спільні оперативно - профілактичні операції з цих питань.

4.         Організувати та провести на території Новомаячківської селищної ради соціальні операції по виявленню осіб, які незаконно займаються розповсюдженням наркотиків.

5.         Організувати та провести оперативно - профілактичні заходи щодо виявлення і постановки на облік осіб, які зловживають спиртними напоями, скоюють правопорушення , займаються виготовленням самогону та інших спиртних напоїв, вживають наркотики чи психотропні засоби, з метою застосування до них заходів реагування у відповідності із чинним законодавством України.

6.         Організувати і провести спеціальні операції, спрямовані на попередження правопорушень з боку раніше судимих осіб, у тому числі у побуті, поліпшення профілактичної роботи серед осіб, які стоять на обліку.

7.         Забезпечити систематичний контроль за поведінкою неповнолітніх і молоді, які відбули покарання та звільнились з місць позбавлення волі.

8.         Брати активну участь в охороні громадського порядку, припиненні адміністративних правопорушень і злочинів та запобігання їм.

9.         Доставляти в міліцію, ГПОП, приміщення селищної ради тощо осіб, які вчинили правопорушення з метою припинення.

10.     Складати протоколи про адміністративні правопорушення.

 

ПАСПОРТ

                                              селищної програми  ” Громадський помічник дільничного інспектора ”на 2016 рік

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

2.

Дата, номер і назва розпорядного документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 Рішення У сесії  сьомого скликання

№ 69 від 25.12.2015 року

3.

Розробник програми

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

4.

Спів розробник програми

Цюрупинський РВ УМВС

Начальник ГПОП

5.

Відповідальний виконавець

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

6.

Учасник програми

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

7.

Термін реалізації програми

2016 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для довгострокових програм)

Селищний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми:

80 900 грн.

9.1.

Всього:

80 900 грн.

9.2.

У тому числі:

- коштів місцевого бюджету

- інших джерел

 

80 900 грн.

 

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

                                                              У сесії сьомого  скликання

Від 25.12.15 р.                                                № 70

Смт.Нова Маячка

 

Про селищну програму

“ Допризовна підготовка юнаків“ на 2016 рік

 

            З метою забезпечення  тісного зв”язку інспекторів військово - облікового столу селищної ради з загальноосвітніми закладами селища в галузі військово патріотичного виховання молоді,  підготовки документів на допризовну молодь до 16-річного віку для проведення приписки до призовних дільниць, керуючись ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1.      Затвердити селищну програму “ Допризовна підготовка юнаків “ на 2016 рік

/ Додається /

2.      В.о. головного бухгалтера Михайленко Л.І. передбачити кошти на реалізацію програми .

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань медицини , охорони здоров“я , материнства , дитинства та соціального захисту населення.

 

 

 

Селищний голова                                                                 А.А.Костиря

 

 

                                                                                                                                                                          Д О Д А Т О К

                                                                                                                                                                        До рішення У  сесії сьомого скликання

                                                                                                                                                                         №  70 від 25.12.15 року

                                                                                                         П Р О Г Р А М А

“ Допризовна підготовка юнаків “

по Новомаячківській селищній раді на 2016 рік

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

   Громадяни України відповідно до Конституції України зобов”язані в установленому до Законодавства право пройти військову підготовку в лавах Української Армії .

   Всі юнаки які досягли 16 річного віку зобов”язані пройти допризовну комісію при Цюрупинському РВК .

   Всі юнаки які досягли 18 річного віку зобов”язані пройти призовну комісію осінню чи весною по  датах народження для відправки в лави УА .

   Ті юнаки , які мали відстрочку по освіті , по захворюванню , по медичному обстеженню також проводять перекомісію при Цюрупинському РВК .

ІІ . МЕТА І ЗАВДАННЯ

   Метою програми є строгий облік допризовників , а також призовників в ряди УА .

Основним завданням  Програми є :

   Своєчасне заведення особливих справ на допризовників , яким виповнилось 16 років . Доставка допризовників і призовників для проведення медичного обстеження і здачі аналізів з смт. Нова Маячка до районної лікарні , з районної лікарні до Цюрупинського РВК .

   Для тих призовників які пройшли медичне обстеження і придатні до військової справи організувати доставку їх на обласний збірний пункт м. Херсон .

ІІІ . ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

Фінансування заходів програми “ Допризовна підготовка юнаків “ здійснюється відповідно чинного Законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету .

Для реалізації заходів Програми у 2016 році за рахунок коштів місцевого бюджету                            ( загальний рахунок ) Новомаячківської селищної ради затвердити кошти в сумі  6 000 грн. за автопослуги по перевезенню  призовників в м. Цюрупинськ  до Цюрупинського військкомату для проходження медичної комісії в весняний і осінній період і для приписки юнаків які досягли 16-ти річного віку  .

ІУ .  ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Здійснити консультативну роботу при зустрічі з юнаками допризовного віку

1.      Підготовка особистих справ при досягненні юнаками 16-ти річного віку для проведення допризовної комісії .

2.      Проводити інформацію серед юнаків які підлягають призову в УА .

3.      Своєчасно надати  в Цюрупинський РВК результати медичного обстеження для подання відстрочки юнакам призовного віку .

4.      З метою виконавчої роботи серед молоді які досягли призовного віку , як захисникам Вітчизни організувати воєнно-політичне інформування .

5.      Доводити до військовозобов”язаних юнаків Кримінального Кодексу України про кримінальну відповідальність за ухилення від проходження військової служби  , військові злочини .

6.      Надавати правові психологічні консультації з питань проходження військовозобов”язаних .

7.      Організувати та проводити інформаційно- довідкову роботу .

8.      Провести виступи перед військовозобов”язаними на теми політичного і військового виховання , спрямовані на формування вірності конституційному обов”язку , військового бойового духу , стійкості та готовності до збройного захисту держави .

Доводити до військовозобов”язаних , які відправляються , заходи безпеки під час прямування до пунктів військових комісаріатів і військових частин.

ПАСПОРТ

                                                                   селищної програми “ Допризовна підготовка юнаків“  на 2016 рік

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

2.

Дата, номер і назва розпорядного документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 Рішення У сесії  сьомого скликання

№ 70 від 25.12.2015 року

3.

Розробник програми

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

4.

Спів розробник програми

Цюрупинський РВК

5.

Відповідальний виконавець

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

6.

Учасник програми

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

7.

Термін реалізації програми

2016 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для довгострокових програм)

Селищний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми:

6 000 грн.

9.1.

Всього:

6 000 грн.

9.2.

У тому числі:

- коштів місцевого бюджету

- інших джерел

 

6 000 грн.

 

 

                                                                

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

                                                 У сесії  сьомого скликання

Від 25.12.15 р.                                                  № 73

смт. Нова Маячка

 

Про внесення доповнень до рішення LХХІІІ сесії 

Новомаячківської селищної ради п’ятого скликання

«Про програму розвитку дошкільних навчальних

закладів Новомаячківської селищної ради на 2011-2017 роки»           

 

            З метою забезпечення виконання законодавчих та правових актів щодо здобуття дітьми дошкільного віку дошкільної освіти, забезпечення необхідних умов функціонування ДНЗ, відповідно до ст. 26   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Доповнити  програму розвитку дошкільних навчальних закладів Новомаячківської

селищної ради на 2011-2017 роки пунктом У.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ та викласти його в такій редакції :

Фінансування Програми у 2016 році  здійснювати відповідно до законодавства за рахунок коштів  селищного,  бюджету в межах наявних фінансових ресурсів та інших джерел не заборонених  законодавством  у сумі 286 605 грн. :

    

      Заробітна плата                                                                        148 600 грн.

      Нарахування на заробітну плату                                32 691 грн.

      Послуги                                                                         21 350 грн.

      Предмети                                                                       61 609 грн.

      Відрядження                                                                  1 680 грн.

      Інші поточні видатки                                                  750 грн.

      Медикаменти                                                               10 600 грн.

       Продукти харчування                                                9 310 грн.

       Оплата водопостачання                                             15 грн.

     

2.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію  з

питань медицини , охорони здоров’я , материнства ,дитинства та соціального     захисту населення .

 

 

Селищний голова                                                               А.А. Костиря

 

 

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

                                                     У сесії  сьомого  скликання

Від 25.12.15 р.                                             № 63

смт. Нова Маячка

 

Про внесення доповнень до рішення ХІІ сесії 

Новомаячківської селищної ради п’ятого скликання № 203  

від 06.01.2007 року «Про селищну програму  забезпечення житлом                                                                            

молодих спеціалістів закладів освіти , охорони                                                                                       

здоров’я , культури , правоохоронних органів на 2007-2020 роки »

            З  метою створення сприятливих умов для розвитку соціальної інфраструктури селища , забезпечення належного рівня житлово – побутових умов працівників закладів освіти , охорони здоров’я , культури , правоохоронних органів , відповідно до ст. 26   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

    1. Внести доповнення до рішення ХІІ сесії  Новомаячківської селищної ради п’ятого скликання № 203  від 06.01.2007 року  «Про селищну програму  забезпечення житлом                                                                                                молодих спеціалістів закладів освіти , охорони  здоров’я , культури , правоохоронних органів  на 2007-2020 роки », а саме до розділів :

                                                    ІУ Фінансове забезпечення програми

Виділити кошти  для проведення капітального ремонту будинку, розташованого за адресою смт. Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області по вулиці Жовтневій 163-а для проживання сім»ї молодого спеціаліста лікаря  в сумі 100 000 грн     

                                 

2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію  з

питань медицини , охорони здоров’я , материнства ,дитинства та соціального     захисту населення .

 

 

 

Селищний голова                                                               А.А. Костиря

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

У сесії сьомого скликання

Від 25.12.15 р.                                              №  75

Смт.Нова Маячка

 

Про внесення змін до складу постійних                                                                    

 депутатських комісій.

 

 Відповідно до ст.ст. 26 , 47 Закону України “ Про місцеве самоврядування в  Україні “ , селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

            1. Вивести зі складу постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку селища Нова Маячка :

 

Вінніченко Катерину Костянтинівну       -           депутат від виборчого округу № 4

 

            2. Ввести  до складу постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів :

 

Вінніченко Катерину Костянтинівну       -           депутат від виборчого округу № 4

 

 


Селищний голова                                                                                 А.А.Костиря

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

У  сесії сьомого скликання

Від 25.12.15 р.                                              № 74

смт. Нова Маячка

 

Про селищну програми розвитку культури

і духовності на 2016 рік

 

            З метою створення в селищі належних умов для розвитку культури і духовності та забезпечення збереження та відновлення об’єктів соціально- культурного призначення ,  керуючись ст.3 Закону України “Про дошкільну освіту” та ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.  Затвердити селищну програму розвитку культури і духовності на 2016 рік (додається).

2.  В.о.головного бухгалтера Михайленко Л.І. передбачити кошти на реалізацію програми.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

     питань соціально – економічного розвитку селища.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                           А.А. Костиря

 

                                                                                                   Д О Д А Т О К

                                                                                                                                                                               До рішення № 74 від 25.12.15 р.

                                                                                                                                                                               У сесії сьомого скликання 

                                                                

 

С Е Л И Щ Н А  П Р О Г Р А М А

розвитку культури і духовності на 2016 рік

 

І.  ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА .

   Розвиток  закладів культури  входить до  пріоритетних напрямів розвитку соціальної сфери нашого селища .

            На забезпечення розвитку інтелектуальних і творчих здібностей молоді, організацію її змістовного дозвілля, відродження і збереження народних традицій, звичаїв   повинні спрямовуватись матеріальні, фінансові  та кадрові ресурси громади і держави.

            Особливе значення приділяється підвищенню відсотка охоплення  молоді шкільного віку, студентства  участю в культурно – масових заходах, організованих на території селища, поліпшенню матеріально- технічного стану закладів культури.

   Ця програма  спрямована на розвиток і виявлення творчих здібностей населення селища, організацію змістовного дозвілля, відродження і збереження народних традицій, звичаїв.

ІІ. МЕТА  ТА  ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ .

   Мета Програми полягає у створенні більш сприятливих умов для духовного розвитку та культурного виховання молоді , поліпшення матеріально-технічної бази  закладів культури, забезпечення належного рівня відпочинку населення  селища Нова Маячка.

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ПРОГРАМИ Є :

-             Збереження , відновлення та розвиток мережі  закладів культури.

-              Створення умов для залучення дітей, підлітків та дорослого населення до занять в гуртках, які працюють при селищному будинку культури, відродження духовного виховання .

-             Забезпечення державного контролю та обліку використання фінансових ресурсів

направлених на розвиток закладів культури

   -        Створення розвинутої матеріальної технічної бази.

   -        Соціальний захист працівників закладів культури .

-             Проведення культурно – масових заходів :

1.          День Перемоги

2.          День селища

3.          День Незалежності

4.          День визволення селища від німецько-фашистських загарбників

5.          Новорічні та Різдвяні свята

 

ІІІ. ЗАХОДИ СПРЯМОВАНІ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ .

   Для  забезпечення виконання завдань Програми передбачається здійснити такі заходи :

-                     придбання для бібліотек селища періодичних видань, періодичної преси, методичної та художньої літератури /щороку /

-                     забезпечення системи закладів культури  кадрами, сприяння їх професійній підготовці, підвищенню кваліфікації.

-                     відкриття додаткових гуртків

-                     провести благоустрій території , прилеглої до Будинку культури

-                     здійснювати поточні ремонти закладів культури

-                      

УІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ .

 

Фінансування Програми у 2016 році  здійснювати відповідно до законодавства за рахунок коштів  селищного бюджету в межах наявних фінансових ресурсів та інших джерел не заборонених  законодавством  у сумі 55 000 грн. :

    

     

Заробітна плата                                                                  22 738 грн.

Нарахування на заробітну плату                                      5 002 грн.

Інші поточні видатки                                                        500 грн.

 Послуги                                                                             8 700 грн.

Придбання предметів та матеріалів                                 18 060 грн.

 

У. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ .

 

   Виконання Програми повинно дати поштовх  позитивним зрушенням у сфері культурного і духовного виховання,  поліпшення матеріально – технічної бази, забезпечення належного рівня функціонування закладів культури Новомаячківської селищної Ради .

 

УІ . КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ .

 

   Контроль за виконанням Програми здійснюють  директор Будинку культури  , голова комісії соціального та економічного розвитку селища , які надають відповідну інформацію селищному про хід виконання Програми .

   Селищний голова  на підставі одержаної інформації здійснює коригування визначених Програмою заходів їх змісту та обсягів фінансування .

 

ПАСПОРТ

                                                       Селищної  програми програми розвитку культури і духовності на 2016 рік

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

2.

Дата, номер і назва розпорядного документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 Рішення У сесії  сьомого скликання

№ 74 від 25.12.2015 року

3.

Розробник програми

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

4.

Спів розробник програми

Селищний Будинок культури

5.

Відповідальний виконавець

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

6.

Учасник програми

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

7.

Термін реалізації програми

2016 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для довгострокових програм)

Селищний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми:

55 000 грн.

9.1.

Всього:

55 000 грн.

9.2.

У тому числі:

- коштів місцевого бюджету

- інших джерел

 

55 000 грн.

 

 

 

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

                                               У сесії  сьомого скликання

Від 25.12.15 р.                                                 №  68

Смт.Нова Маячка

 

Про селищну  програму

 забезпечення пожежної

 безпеки на 2016 рік

 

            З метою активізації на території селища  роботи по реалізації Закону України “Про пожежну безпеку” і комплексного підходу до розв’язання проблем захисту населених пунктів району і довкілля від пожеж та їх наслідків,  відповідно до  ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” ,  селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.   Затвердити селищну програму забезпечення пожежної безпеки на 2016 рік

( Додається )

2.   В.о. головного Михайленко Л.І. передбачити кошти на реалізацію програми .

3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну

депутатську комісію з питань соціально - економічного розвитку селища.

 

 

Селищний голова                                                     А.А.Костиря

 

                                                                                      Д О Д А Т О К

                                                                                                                                                       До рішення У сесії  сьомого скликання

                                                                                                                                                        № 68 від 25.12.2015 року

СЕЛИЩНА ПРОГРАМА

забезпечення пожежної безпеки на 2016 рік

 

З метою активізації на території селища  роботи по реалізації Закону України “Про пожежну безпеку” розроблено селищну Програму забезпечення пожежної безпеки на 2016 рік (далі -  Програма) на основі комплексного підходу до розв’язання проблем захисту населених пунктів району, національного надбання і довкілля від пожеж та їх наслідків. Вона визначає шляхи вдосконалення системи забезпечення пожежної безпеки, організаційні засади її функціонування, зміцнення нормативно-правової, науково-технічної і ресурсної бази, напрями державного управління у цій сфері.

Програмою передбачаються заходи, спрямовані на:

створення єдиної системи забезпечення пожежної безпеки в селищі  та її розвиток;

забезпечення життєво-важливих інтересів регіону у сфері пожежної безпеки;

розроблення організаційно-правових засад діяльності щодо забезпечення пожежної безпеки в селищі;

удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням пожежної безпеки в селищі;

ефективне розв’язання завдань із забезпеченням протипожежного захисту та оперативного реагування на обстановку в селищі;

посилення державного нагляду за станом пожежної безпеки в селищі на об’єктах незалежно від форми власності, організація гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків;

удосконалення тактичних прийомів і технологій гасіння пожеж, розроблення та впровадження нових вітчизняних засобів пожежегасіння, екологічно безпечних вогнегасних речовин;

інформаційне забезпечення державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення з питань пожежної безпеки;

зміцнення кадрового потенціалу пожежної охорони селища;

досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення в сфері пожежної безпеки.

Організаційне забезпечення

 

1. Проаналізувати  стан пожежної безпеки в селищі , на підприємствах, установах та організаціях. За результатами аналізу та з урахуванням фактів негативного впливу на протипожежний стан розробити комплексні плани заходів щодо запобігання пожеж та загибелі людей на них.

                                                                   Начальник МПО Полоніков О.А.

                                                                    керівники підприємств, організацій, установ

                                                                    Щорічно                    

 

2. Забезпечити розміщення  на об'єктах з масовим перебуванням людей та на пожежонебезпечних об‘єктах соціальної реклами протипожежного спрямування.

 

                                                                                   Керівники

        Протягом року

 

          3. Організувати щорічне проведення Дня знань щодо обережного поводження з вогнем в загальноосвітніх та дошкільних закладах.

 

                                                                      Керівники освітніх закладів                                                                 

                                                                       Протягом року

 

         4.  Щорічно проводити для керівників інструктажі з питань забезпечення пожежної

       безпеки в селищі.

 Начальник МПО Полоніков О.А.

Протягом року

                                                  Фінансове забезпечення

Фінансування Програми у 2016 році  здійснювати відповідно до законодавства за рахунок коштів  селищного,  бюджету в межах наявних фінансових ресурсів та інших джерел не заборонених  законодавством  у сумі 257 500 грн. :

    

      Заробітна плата                                                            176 593

      Нарахування на заробітну плату                                36 550

      Придбання предметів, матеріалів, обладнання та

       інвентарю                                                                    22 047

      Оплата послуг крім комунальних                              2 300

      - страхування працівників МПО                               3 000

     

      Оплата електроенергії                                                 4 620

      Придбання дров для опалення                                   12 390

 

ПАСПОРТ

Селищної   програми забезпечення пожежної безпеки на 2016 рік

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

2.

Дата, номер і назва розпорядного документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 Рішення  У сесії  сьомого скликання

№ 68 від 25.12.2015 року

3.

Розробник програми

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

4.

Спів розробник програми

ПМО

5.

Відповідальний виконавець

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

6.

Учасник програми

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

7.

Термін реалізації програми

2016 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для довгострокових програм)

Селищний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми:

257 500 грн.

9.1.

Всього:

257 500 грн.

9.2.

У тому числі:

- коштів місцевого бюджету

- інших джерел

 

257 500 грн.


 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                                                Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                      У сесії сьомого скликання

Від  25.12.15 року                                                                         № 64

смт. Нова Маячка

 

Про преміювання

 

            Керуючись “ Положенням про оплату праці та матеріальне стимулювання працівників Новомаячківської селищної ради на 2015 рік “, згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09 березня 2006 року “ Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів ”, на виконання положень п.3 постанови КМУ від 09 грудня 2015 року № 1013  за зразкове виконання посадових обов’язків і окремих важливих завдань, за сумлінну, бездоганну роботу, відповідно до ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні », селищна рада

 

                                                           В И Р І Ш И Л А :

 

1. Нарахувати премію  в межах економії фонду заробітної плати

  

    Костиря Андрій Андрійович, селищний голова  - 250  грн.

    Косташ Олександр Олександрович ,заступник селищного голови -  250 грн.

    Косташ Олександр Олександрович ,заступник селищного голови -  90,37 грн.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську

    комісію  з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.

 

 

 

 

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

СЕЛИЩА НОВА МАЯЧКА НА 2016 РІК

Програма соціально-економічного та культурного розвитку смт. Нова Маячка на 2016 рік (далі – Програма) є документом, у якому, на основі аналізу розвитку селища, визначаються цілі та завдання соціально-економічної та культурної політики селищної  ради на 2016 р., спрямовані на розвиток селища – вирішення проблеми підтоплення, роботи з  благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, поповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення селища.

Програма базується на основних показниках прогнозу економічного і соціального розвитку селища, комплексі макроекономічних та аграрно-промислових прогнозів національних, державних та регіональних та районних програм.

 Прогнозні розрахунки і заходи програми розроблені на основі аналізу соціально-економічної ситуації в аграрно-господарському та приватному комплексі селища, пропозицій депутатів, помічників депутатів, членів виконавчого комітету, центральних органів виконавчої влади, методичних рекомендацій Міністерства економіки України та цілей і заходів, визначених затвердженими регіональними програмами.

Ураховуючи підсумки 2015 року серед головних пріоритетів економічного і соціального розвитку селища в 2016 році мають бути:

-  спрямування наявних ресурсів на соціальне відродження селища та підвищення доходів жителів селища, створення умов для розвитку аграрного сектору;

-  підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів із енергозбереження в усіх сферах діяльності;

-   надійне функціонування систем життєзабезпечення населення, реформування і розвиток житлового та комунального господарства, забезпечення населення якісною питною водою у частині поступової заміни мережі діючого водопроводу, відновлення зовнішнього освітлення вулиць селища та електрифікація новобудов з застосуванням інноваційних технологій;

-   підвищення рівня соціальних стандартів і якості послуг, які безпосередньо надаються населенню, соціального захисту, розвиток освіти, створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, відродження культурних і просвітницьких традицій, будівництво спортивного комплексу;

-  активізація інвестиційної діяльності, продовження реконструкції та поточного ремонту об’єктів життєзабезпечення, розвиток та відновлення мережі селищних доріг;

-  сприяння суб`єктам господарювання у реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць, освоєння передових технологій;

-   забезпечення подальшого розвитку малого підприємництва, фермерських та особистих селянських господарств й підвищення їх ролі у соціально-економічному житті селища;

-  забезпечення населення якісними комунальними послугами;

-  здійснення природоохоронних заходів, вирішення питання підтоплення селища, призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища: зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, впорядкування утилізації твердих побутових відходів, організація вивезення сміття;

-  завершення роботи по виготовленню генерального плану селища;

-  будівництво, придбання та ремонт житла молодим спеціалістам, реконструкція гуртожитку під соціальне житло для соціально-незахищених верств населення ( діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, тощо);

-  формування спроможної громади шляхом добровільного об’єднання територіальних громад.

Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість забезпечити стабільні темпи економічного зростання, сприятиме наповненню бюджету селища та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну сферу для створення повноцінного життєвого середовища, додержання державних соціальних стандартів та гарантій.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Новомаячківською селищною радою за поданням депутатів, комісій селищної ради, членів виконавчого комітету та громадян селища. Звітування про стан виконання Програми здійснюватиметься щопівроку на пленарних засіданнях селищної ради.

1. Соціальна сфера

1.1. Демографічна ситуація                       

Населення селища переживає стійкий період демографічного старіння, що виражається у зростанні чисельності осіб, старших працездатного віку.

Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів є одним з пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне і моральне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій. В ході виконання програм здійснюються заходи щодо поліпшення становища громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, які проживають на території селища, забезпечення доступності медичної допомоги та інших послуг, сприяння активній участі літніх людей у житті суспільства. Вживаються заходи по залученню трудових колективів до соціальної підтримки ветеранів праці, інвалідів та інших категорій громадян.

У селищі функціонує служба соціальної допомоги вдома.

Організована робота з надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам. Похилі люди, які проживають в селищі, повинні стати об’єктами підвищеної уваги та турботи зі сторони селищної ради.

Для поліпшення демографічної ситуації головними завданнями в 2016 році передбачається:

-  забезпечення підтримки сімей з дітьми;

-  проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно права на окремі види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти;

-  запровадження механізму запобігання насильства у сім'ї, проведення кампаній "Стоп насильству": забезпечення максимального виявлення випадків насильства;

-  організація озеленення і підтримання в належному виді місць громадського відпочинку для молоді та сімей з дітьми;

-  забезпечення зайнятості молоді у вільний від навчання час.

 

1.2. Зайнятість населення та ринок праці

 У рамках програми передбачається здійснення комплексу заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, розширення сфери застосування праці, „детінізації” зайнятості:

 - зменшення диспропорції між попитом та пропозицією робочої сили, створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості;

- залучення до громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру безробітних громадян та здійснення організації громадських робіт на умовах співфінансування з Цюрупинським районним центром зайнятості населення по прибиранню придорожніх смуг, проведення робіт з благоустрою населеного пункту, впорядкування кладовищ, зон відпочинку та місць меморіальних поховань на території Новомаячківської селищної ради

- посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків  використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем;

 

1.3. Доходи населення та заробітна плата

Діяльність селищної ради та виконкому буде спрямовано на недопущення зниження доходів населення від трудової діяльності, підвищення соціальної відповідальності роботодавців, удосконалення соціального діалогу.

Протягом 2016 року передбачається здійснити такий комплекс заходів:

- недопущення виплати зарплати в розмірах, нижчих від затвердженого законодавством мінімального рівня, а також виключення фактів мінімізації офіційного заробітку працівників;

 

1.4. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

Головним напрямом роботи у сфері пенсійного забезпечення в 2016 році буде:

- сприяння забезпечення фінансової стабільності солідарної пенсійної системи та  розвитку додаткового пенсійного забезпечення (недержавне пенсійне забезпечення).

 

1.5. Реформування житлово-комунального господарства

З метою реалізації програми передбачається здійснити інвентаризацію і енергоаудит усіх основних фондів комунального господарства, спрямованих на:

своєчасне виконання комплексу робіт з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року;

 виконання роботи поточного та ямкового ремонту вулиць селища

здійснення освітлення вулиць селища;

посадка та догляд за озеленювальними та декоративними насадженнями.

2. Гуманітарна сфера

2.1. Здоров’я населення

 З метою забезпечення якісної і доступної медичної допомоги в рамках регіональних програм протидії поширенню інфекційних соціально небезпечних хвороб, запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань, передбачається:

 розширення доступу мешканців селища до спеціалізованої медичної допомоги шляхом проведення обов’язкової диспансеризації населення один раз на рік із залученням діагностичного обладнання та медичних фахівців;

сприяння укомплектуванню лікарні необхідним діагностичним медичним обладнанням з залученням коштів різних суб’єктів господарювання, приватних і комерційних структур для розвитку матеріально-технічної бази місцевої лікарні;

вжиття заходів щодо забезпечення надання населенню своєчасної екстреної допомоги;

2.2. Освіта

 У рамках програми передбачається:

 підвищення іміджу та престижу дошкільного навчального закладу та середньо-освітньої школи селища;

комп’ютеризація навчального процесу, забезпечення телекомунікаційними засобами, доступу до мережі Інтернет, базовими та спеціалізованими програмними продуктами;

забезпечення ефективною сучасною комп’ютерною технікою та мережі Інтернет, підвищення комп’ютерної грамотності педагогічних працівників;

придбання спортивного обладнання (тренажерів) для закладу освіти;

придбання та встановлення спортивно-ігрових майданчиків в ДНЗ ;

2.3. Культура і духовність

З метою забезпечення подальшого розвитку культури, духовності, забезпечити:

практику проведення селищних та календарних свят, оглядів, фестивалів, конкурсів за жанрами народної творчості, фольклорного мистецтва, української народної пісенної творчості;

святкування Дня селища, відкриття Новорічної ялинки, тощо

зміцнення матеріальної бази бібліотеки та забезпечення поповнення бібліотечних фондів;

відродження та розповсюдження надбань традиційної культури, залучення  закладів до організації і підтримки різних форм дозвілля дітей, юнацтва, молоді та дорослого населення.

У рамках програми передбачається вжити заходи щодо:

упорядкування та озеленення прилягаючої території Будинку культури;

передплата періодичних видань та комплектування фонду різноманітних видань селищної бібліотеки;

2.4. Підтримка сімей, дітей та молоді

У рамках реалізації програми планується:

проведення лекцій, бесід та надання консультацій лікарями з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, профілактики туберкульозу, наркоманії, тютюнопаління;

надання відповідної кваліфікованої медичної допомоги сім’ям, які бажають мати дітей;

підвищення рівня та якості медичного забезпечення материнства і дитинства;

удосконалення системи охорони здоров’я населення, насамперед підлітків, молоді, а також зниження рівня смертності, професійних захворювань, побутового та виробничого травматизму та збільшення тривалості життя населення;

проведення комплексу виховних, інформаційно-пропагандистських та адміністративних заходів щодо запобігання соціальному сирітству, безпритульності та бездоглядності дітей, а також інформаційно-виховної кампанії щодо створення у суспільстві позитивного іміджу багатодітних сімей;

розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

виконання заходів що до відпочинку та оздоровлення дітей на період 2016-2017 років;

створення умов для патріотичного, морального та духовного виховання молоді, формування її активної життєвої позиції шляхом залучення до участі в міжрайонних, всеукраїнських і регіональних інформаційно-просвітницьких та мистецьких акціях і заходах;

виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні виконувати виховні функції і забезпечення захисту прав дітей;

    забезпечити облік дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування з метою захисту їх особистих,майнових та житлових прав;

   забезпечити  постановку на облік на отримання  соціального житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

  вести облік багатодітних сімей та сприяти забезпеченню реалізації, передбачених законодавством пільг для таких сімей.

2.5. Фізичне виховання та спорт

У рамках реалізації програми передбачається:

будівництво спортивного комплексу;

 залучення громадян до регулярних занять фізичною культурою та спортом;

 формування складу збірних команд селища з пріоритетних видів спорту, а також забезпечення їм належних умов для підготовки;

створення умов для розвитку дитячо-юнацького спорту;

проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах, у місцях масового відпочинку громадян;

впорядкування селищного стадіону, та створення належних умов для можливості населенню займатись спортом;

3. Розвиток інфраструктури життєзабезпечення

3. 1. Безпека життєдіяльності населення

Головні цілі на 2016 рік:

вирішення питання забезпечення населення якісною питною водою, приведення у відповідність полігону твердих побутових відходів, озеленення вулиць селища та упорядкування під»їзних шляхів, організація вивезення сміття.

Основні завдання та заходи на 2016 рік:

організація  озеленення територій підприємств, організацій, установ, торгівельних закладів;

зменшення негативного впливу відходів на навколишнє середовище (ліквідація стихійних сміттєзвалищ ).

Реалізація заходів дозволить оздоровити екологічну ситуацію та створити умови  для  культурного відпочинку  жителів селища .

 3.1.2. Охорона праці

З метою стабілізації стану безпеки праці, поліпшення гігієни праці, виробничого середовища та в рамках програми планується сприяння :

організації проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників;

посиленню контролю за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці;

3.2.Житлово-комунальна сфера

Основні завдання та заходи на 2016 рік:

підвищення якості комунальних послуг для всіх верств населення, підвищення рівня рентабельності СКП «Сількомунгосп»;

 забезпечення оплати населенням житлово-комунальних послуг на рівні 100%;

- впровадження приладів обліку  води населенням селища;

3.3 Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади селища:

- ефективне використання майна, що належить до спільної власності територіальної громади селища;

- беззбиткова діяльність комунального підприємства;

- збільшення надходжень до селищного  бюджету за оренду нерухомого комунального майна;

- пошук інвесторів для подальшого підвищення ефективності використання комунального майна;

- перегляд орендних ставок за використання нерухомого майна  з урахуванням ринкових показників орендної плати по області;

4. Розвиток реального сектору економіки

4.1. Енергоефективність та енергозбереження

Продовжити впровадження заходів, спрямованих на забезпечення надійного, безперебійного та якісного енерго- та газозабезпечення всіх споживачів у селищі

з метою впровадження енергоефективних заходів, енергозберігаючих технологій на підприємствах господарського комплексу, у бюджетних установах і організаціях, на підприємствах життєзабезпечення населення передбачається:

сприяння встановленню  сучасних приладів обліку енергоносіїв для побутових споживачів.

4.2. Агропромисловий комплекс і розвиток селища.

Запровадження нових технологій вирощування сільськогосподарських культур, які дають збереження структури ґрунтів та зниження шкідливої дії вітрової ерозії ґрунтів, значного скорочення енерговитрат при вирощуванні сільськогосподарських культур за енергозберігаючими технологіями.

З метою сприяння розвитку агропромислового комплексу в 2016 році передбачається здійснити комплекс заходів щодо:

залучення інвесторів щодо розробки інфраструктури агропромислового ринку, зокрема – створення сільськогосподарських кооперативів

 

4.3. Транспорт

У 2016 році передбачається спрямувати кошти на фінансування витрат, пов’язаних з ремонтом і утриманням селищних доріг.

Першочерговими напрямами їх використання визначаються:

поточний ремонт та експлуатаційне утримання. При умові державної підтримки планується, також проведення капітального ремонту селищних доріг.;

створення та утримання елементів примусового зниження швидкості на небезпечних ділянках доріг ;

визначити маршрут руху вантажного транспорту територією селища

Реалізація даних завдань та заходів дасть змогу якісно надавати послуги населенню в пасажирських автомобільних перевезеннях та створить умови для безпечного та безаварійного дорожнього руху.

4.4. Зв’язок та інформаційні технології

Пріоритетами розвитку в галузі пошти та зв’язку на 2016 рік будуть заходи щодо сприяння створення, розвитку та інтеграції нових інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, розвитку інформаційного суспільства (створення рівних умов для доступу споживачів до мережі Інтернет в населеному пункті), удосконалення поштової мережі.

У 2016 році буде продовжено виконання комплексу пріоритетних завдань програми, щодо розвитку інформаційного суспільства:

розвиток телекомунікаційної інфраструктури селища з використанням сучасних технологій відповідно до стандартів ЄС;

забезпечення вільного доступу населення до телекомунікаційних послуг та інформаційних ресурсів;

забезпечення сприятливих умов для подання звітності в електронному вигляді до державних органів із застосуванням електронного цифрового підпису відповідно до чинного законодавства України;

підвищення комп’ютерної та інформаційної грамотності населення, насамперед, шляхом упровадження у сфері освіти новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій.

5. Фінансові ресурси

5.1. Податково-бюджетна діяльність

Головними напрямами щодо забезпечення наповнюваності бюджету у 2016 році визначено:

забезпечення повноти сплати орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності згідно з укладеними договорами оренди землі;

забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до селищного бюджету;

забезпечення першочергових та соціально захищених видатків;

забезпечення своєчасних та повних розрахунків об’єктів бюджетної сфери селища за спожиті енергоресурси;

посилення попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень;

вжиття заходів щодо раціонального використання бюджетних коштів;

6. Ринкові перетворення

6.1. Розвиток підприємництва та фермерських господарств

У 2016 році в рамках програми передбачається здійснити комплекс заходів щодо:

проведення моніторингу виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

створення в селищі сприятливого інвестиційного клімату;

подальше формування привабливого інвестиційного іміджу селища шляхом:

забезпечення реалізації державної стратегії підтримки малого бізнесу;

оприлюднення інформації щодо розвитку підприємництва.

7. Регіональний розвиток

З метою наближення рівня життя населення до європейських стандартів та створення умов для посилення економічної активності територіальних громад, що сприятиме поступовому усуненню галузевих і територіальних диспропорцій у розвитку продуктивних сил і забезпеченню прискореного зростання в економічному та соціальному розвитку селища, у 2016 році буде забезпечено:

підвищення ефективності реалізації місцевих, обласних, державних цільових програм щодо розвитку селища – проведення моніторингу існуючих цільових програм та обґрунтування їх дієвості й необхідності реалізації на даному етапі розвитку селища Нова Маячка

реалізацію заходів програми відносно розвитку місцевого самоврядування;

реалізацію заходів Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2025 року, у тому числі:

забезпечення модернізації систем освітлення з використанням енергоефективних ламп;

визначення основних засад проведення адміністративно-територіальної реформи;

забезпечення раціонального використання земельних ресурсів з урахуванням потреб населення селища;

Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Ця Програма набуває чинності з дня її прийняття на сесії селищної  ради і закінчується її термін після прийняття нового проекту.

В процесі виконання Програма може уточнюватися для врахування нових соціально-економічних процесів, що відбуватимуться в економіці держави та селища. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Новомаячківською селищною радою.

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії по встановленню результатів голосування з питань порядку денного У сесії Новомаячківської селищної ради сьомого скликання 

від  25  грудня  2015 року

смт. Нова Маячка

Порядок денний:

1.      Про обрання голови, заступника голови та секретаря лічильної комісії селищної  

ради.

2.      Про результати голосування з питань порядку денного У сесії Новомаячківської селищної ради сьомого скликання  .

Слухали: 1. Про обрання голови, заступника голови, секретаря лічильної комісії.

Вирішили: Обрати головою лічильної комісії селищної ради Вінніченко К.К.,
заступником голови  Полонікова О.А., секретарем Кудлій І.В.

Слухали: 2. Встановлення результатів голосування з питань порядку денного У сесії Новомаячківської селищної ради сьомого скликання 

 

№                                                                                                                              за  проти   утр. 

п/п      Назва рішення                                                                          

 1. Про порядок денний та регламент роботи сесії                                            _          _          _

2. Про внесення змін до рішення LІХ сесії Новомаячківської

      селищної ради шостого скликання № 863   від 29.01.2015 року

      “Про селищний бюджет на 2015 рік ”                                                                       _          _          _

3.  Про внесення доповнень до рішення ХІІ сесії  Новомаячківської

     селищної ради п’ятого   скликання № 203  від 06.01.2007 року

     «Про селищну програму  забезпечення житлом                                                                                                 

     молодих спеціалістів закладів освіти, охорони  здоров’я, культури,

      правоохоронних органів на 2007-2020 роки »                                             _          _          _

4. Про преміювання                                                                                               _          _          _

5. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної

    ділянки у власність                                                                                            _          _          _

6. Про програму соціально- економічного та культурного розвитку селища

    Нова маячка на 2016 рік                                                                                    _          _          _

7. Про селищний бюджет на 2016 рік                                                                  _          _          _

8. Про селищну програму забезпечення пожежної безпеки на 2016 рік         _          _          _

9. Про селищну програму «Громадський помічник дільничного інспектора »

    на 2016 рік                                                                                                          _          _          _

10. Про селищну програму «Допризивна підготовка юнаків »на 2016 рік     _          _          _

11.Про селищну програму по благоустрою та санітарному утриманню

     селища Нова Маячка  на 2016 рік                                                                   _          _          _

12.Про селищну програму соціальної підтримки окремих категорій

     громадян на 2016 рік                                                                                        _          _          _

13.Про внесення доповнень до рішення LХХІІІ сесії  Новомаячківської

     селищної ради  п’ятого скликання «Про програму розвитку дошкільних

     навчальних закладів Новомаячківської селищної ради на 2011-2017 р.»   _          _          _

14.Про селищну програму розвитку культури і духовності на 2016 рік         _          _          _

15.Про внесення змін до складу постійних депутатських комісій                   _          _          _

16.Про створення тимчасової депутатської комісії                                            _          _          _

 

Голова лічильної комісії     ___________________         

     Секретар  лічильної комісії  ___________________                                                                                                                    

 

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                                                             Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                  V сесії  сьомого   скликання

                                                                     

                                                                           № 62

Від 25.12.2015 р.                                         

смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення LІХсесії

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№ 863   від 29.01.2015 року

“ Про селищний бюджет на 2015 рік ”.

  Заслухавши  інформацію  про внесення змін до рішення  LІХ сесії Новомаячківської селищної ради  шостого скликання  № 863   від 29.01.2015 року “Про селищний бюджет на 2015 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України згідно висновку фінансового управління Цюрупинської РДА від 04.11.2015 р №01-31/485   селищна рада:

 

                                                      В И Р І Ш И Л А:

     1     Збільшити доходну частину загального фонду селищного бюджету по

 КФКД 18050400 « Єдиний податок з  фізичних осіб»

в сумі 100000 грн

   

 2. Збільшити профіцит загального фонду  селищного бюджету в сумі 100 000 грн,що утворився  за рахунок перевиконання доходної частини  загального фонду селищного бюджету.

 Напрямком використання визначити передачу коштів із загального фонду бюджету  до  спеціального фонду бюджету   (бюджету розвитку ).

 

3.Збільшити  дефіцит спеціального фонду селищного бюджету в сумі 100 000 грн, за рахунок коштів  одержаних від загального фонду   до бюджету розвитку (спеціального фонду).

 

4.Спрямувати кошти до  бюджету розвитку (спеціального фонду) селищного бюджету

 у сумі 100 000 грн. на передачу СКП «Сількомунгосп» для  капітального ремонту будинку  для проживання  сім´ї  молодого спеціаліста лікаря по вул. Жовтнева 163 а по 

     

   КФК 250404 « Інші видатки »

КЕКВ 3210    Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 грудень 

        +100 000               

 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.

 

                                

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

У  сесії сьомого скликання

Від 25.12.15 р.                                                 № 72

смт. Нова Маячка

 

Про селищну програму  соціальної підтримки

окремих категорій громадян на 2016 рік

 

З метою сприяння вирішенню матеріально-побутових проблем соціально незахищених верств населення  селища, створення умов для покращення матеріального стану сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, багатодітних сімей; сімей, у складі яких є діти-інваліди; одиноких пенсіонерів, які не мають сторонньої опіки; одиноких матерів; громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  учасників  АТО при наявності посвідчення учасника бойових дій або довідки з  військової частини про участь військовослужбовця  в АТО, на виконання Законів України “Про соціальні послуги”, “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, “Про охорону дитинства”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, інших законодавчих документів та на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні ».селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

     1. Затвердити селищну Програму соціальної підтримки окремих категорії громадян на

          2016 рік( далі – Програма ), що додається.

     2.  В.о. головного бухгалтера Михайленко Л.І.  передбачити кошти на реалізацію

          програми

     3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з

         питань медицини, охорони здоров»я, материнства, дитинства та соціального захисту  

         населення.

 

 

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

 

 

                                                                

                                      Д О Д А Т О К

До рішення У сесії сьомого скликання № 72 від 25.12.2015 року

 

СЕЛИЩНА ПРОГРАМА

соціальної  підтримки окремих категорій громадян на 2016 рік

 

1.      Загальна характеристика

Програма спрямована на забезпечення  реалізації Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про соціальні послуги”, “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, “Про охорону дитинства”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”..

2.      Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Упродовж останніх років одним з першочергових завдань держави та  місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування є розвиток системи соціального захисту та соціального обслуговування громадян, які гостро потребують  допомоги.

У першу чергу негативні наслідки економічних проблем відчувають  незахищені верстви населення. Зокрема, невідкладної підтримки потребують сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, інваліди; багатодітні сім’ї та сім’ї, які виховують дітей-інвалідів; діти-сироти; особи похилого віку; одинокі матері; особи, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи,  та інші категорії громадян області.  

Так, в смт. Нова Маячка  проживає 61 багатодітна сімей, 17 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 4 сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах.

3.     Мета Програми

Сприяння вирішенню матеріально-побутових проблем  соціально незахищених верств населення  селища.

Основна мета Програми полягає в вирішенні матеріально-побутових проблем соціально незахищених верств населення  селища, створення умов для покращення матеріального стану сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, багатодітних сімей; сімей, у складі яких є діти-інваліди; одиноких пенсіонерів, які не мають сторонньої опіки; одиноких матерів; громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4.      Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Сприяти покращенню матеріального стану соціально незахищених і вразливих верств населення селища шляхом впровадження додаткових соціальних гарантій, у тому числі за рахунок коштів  селищного бюджету. Для цього необхідно запроваджувати такі основні принципи :

-          створити необхідні умови для забезпечення відкритості та безперешкодного доступу громадян до інформації стосовно державних та місцевих соціальних програм, існуючих державних і регіональних соціальних гарантій та стандартів.

Основним засобом забезпечення адресності є диференціація рівня допомоги для різних категорій населення, визначення рівня допомоги для соціально вразливих верств населення: передусім, малозабезпечених сімей з дітьми (до 18 років) і багатодітних сімей; одиноких малозабезпечених матерів; інвалідів; дітей-сиріт; малозабезпечених громадян похилого віку.     

5.  Заходи по виконанню програми

     -    утримання посади фахівця із соціальної роботи;

-          надання матеріальної допомоги багатодітним, малозабезпеченим сім’ям, дітям – сиротам, інвалідам  для придбання одягу, взуття, ліків ;

-          надання матеріальної допомоги  малозабезпеченим сім’ям на поховання близьких.

-          надання матеріальної допомоги учасникам  АТО при наявності посвідчення учасника бойових дій або довідки з  військової частини про участь військовослужбовця  в АТО.

6.      Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми

Джерелом фінансування заходів Програми є кошти селищного  бюджету, затверджені сесією селищної ради на відповідний рік.

         Загальна сума фінансування на 2016 рік – 45 625 грн. :

     -    утримання посади фахівця із соціальної роботи – 32 625 грн.;

-          надання матеріальної допомоги багатодітним, малозабезпеченим сім’ям, дітям – сиротам, інвалідам  для придбання одягу, взуття, ліків – 1500 грн.;

-          надання матеріальної допомоги  малозабезпеченим сім’ям на поховання близьких – 1500 грн.

-          надання матеріальної допомоги учасникам  АТО при наявності посвідчення учасника бойових дій або довідки з  військової частини про участь військовослужбовця  в АТО – 10 000 грн.

 

ПАСПОРТ

                                                  селищної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян на 2016 рік

 

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

2.

Дата, номер і назва розпорядного документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 Рішення У сесії  сьомого скликання

№ 72 від 25.12.2015 року

3.

Розробник програми

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

4.

Спів розробник програми

ЦРЦ ССС ДМ

5.

Відповідальний виконавець

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

6.

Учасник програми

Новомаячківська селищна рада Цюрупинського району

Херсонської області

7.

Термін реалізації програми

2016 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для довгострокових програм)

Селищний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми:

45 625 грн.

9.1.

Всього:

45 625 грн.

9.2.

У тому числі:

- коштів місцевого бюджету

- інших джерел

 

45 625 грн.

 

 

 

,