Рішення сесії

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХVІІІ сесії  шостого скликання

Від 19.10.12 р.                                                  № 452

смт. Нова Маячка

 Про земельні ділянки, які надані у власність  

 громадянам за межами селища для ведення особистого                                                            
селянського господарства на території                                                                           
Новомаячківської селищної ради.

Заслухавши інформацію спеціаліста з земельних питань Спільного Євгенія Леонідовича про земельні ділянки, які надані у власність  громадянам за межами селища для ведення особистого  селянського господарства на території  Новомаячківської селищної ради, селищна рада відмічає, що на сьогоднішній день на території Новомаячківської селищної ради за межами селища, працівникам бюджетних установ селища, пенсіонерам цих організацій та іншим громадянам, передано у власність 206 ділянок площею по 0,80 га кожна, загальна площа складає 164,8 га.

Розробляється землевпорядна документація на 14 ділянок для передачі у власність громадянам по 0,80 га кожному ,загальна площа складає 11,2 га, на полі № 42а.

На полі № 6Н1 передано в оренду 5 ділянок по 2 га кожна. Запроектовано 45 ділянок по 0,80 га кожна , загальною площею 36 га, них на 21 ділянку надано дозвіл громадянам на оформлення у власність та оренду, загальна площа складає 19,2 га.

На полі № 6Н2  передано в оренду 6 ділянок по 2 га кожна для ведення ОСГ та передано у власність 2 ділянки (паї), 3,6 га та 3,8 га. Вільних на цьому полі залишилось 70 га..

Виходячи з вищевказаного, керуючись ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

Інформацію спеціаліста з земельних питань Спільного Євгенія Леонідовича про земельні ділянки, які надані у власність  громадянам за межами селища для ведення особистого  селянського господарства на території  Новомаячківської селищної ради, прийняти до відома.

 Селищний голова                                                                                          А.А.Костиря.

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                               Р І Ш Е Н Н Я

                                                    ХХУІІІ   сесії шостого скликання

№ 434

 

Від 19.10.2012 року                           

смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення ХУІ сесії

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№ 292  від 04.01.2012 року

“Про селищний бюджет на  2012 рік ”.

   Заслухавши  інформацію в.о. головного бухгалтера  Ю.А.Чушак. , про внесення змін до рішення  ХУІ сесії Новомаячківської селищної ради  шостого скликання  № 292  від 04.01.2012 року “Про селищний бюджет на 2012 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України,селищна рада:

                                                       В И Р І Ш И Л А:

 1.Збільшити доходну частину по спеціальному фонду селищного бюджету а саме:

 ККД 25020100 «Благодійні внески громадян, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами» в сумі 9163

 ККД  25020200 «Надходження,що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів» в сумі  30646 грн

 2.Збільшити видаткову частину по спеціальному фонду селищного бюджету а саме:

 КФК 110201 «Бібліотеки» в сумі  39809 грн.

КЕКВ 2110 «Придбання обладнення та предметів довгострокового користування» в сумі  39809 грн.

 Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря. 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                                                                                    Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                          ХХУІІ  сесії шостого скликання

№ 435

 

 Від 19.10.2012  року  

Смт. Нова Маячка

 Про внесення змін до рішення ХУІ сесії

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№ 292  від 04.01.2012 року

“Про селищний бюджет на  2012 рік ”.

   Заслухавши  інформацію в.о. головного бухгалтера  Чушак Ю.А. , про внесення змін до рішення  ХУІ сесії Новомаячківської селищної ради  шостого скликання  № 292   від 04.01.2012 року “Про селищний бюджет на 2012 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України та згідно висновку РФУ № 496   від  09.07.2012 року ,селищна рада:

                                                       В И Р І Ш И Л А:

1. Збільшити доходну частину загального фонду  селищного бюджету в сумі 50500 грн. а саме по:

   ККД  11010100 «Податок з доходів найманих працівників» 15 000 грн

   ККД  13050200 «Орендна плата з юридичних осіб» 25500 грн.

   ККД  13050300 « Земальний податок з фізичних осіб» 10 000грн.

2. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету в сумі 50 000 грн. а    саме:

    КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» в сумі 17500  грн.

    КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в тому числі м»який інвентар та обмундирування»

          Жовтень

            +17500

3. КФК 110204 «Палаци та будинки культури» в сумі 1000 грн.

    КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг»

          Жовтень

            +1000

4. КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» в сумі 10 000грн.

    КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в тому числі м»який інвентар та обмундирування»

         Жовтень

         + 10000

5. КФК 110201 «Бібліотеки»

    КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в тому числі м»який інвентар та обмундирування»

          Жовтень

           +3000

    КЕКВ 1134 «Оплата послуг» (крім комунальних)

         Жовтень

          +100

 6. КФК 250404 «Інші видатки» в сумі 5000 грн.

    КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в тому числі м»який інвентар та обмундирування»

          Жовтень

           +5000

7. Установити профіцит загального фонду селищного бюджету в сумі 13900 грнщо утворився за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду селищного бюджету. Напрямком використання визначити передачу коштів із загального фонду селищного бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду.

 8. Установити дефіцит спеціального фонду селищного  бюджету в сумі 13900грн. джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

 9. Спрямувати кошти бюджету розвитку (спеціального фонду) селищного бюджету на

   КФК 250404 «Інші видатки» в сумі 13900 грн.

   КЕКВ 2110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі   13900 грн.

Жовтень

   +13900 

10. Внести зміни по видаткам спеціального фонду селищного бюджету по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт  , пов»язаних з будівнцтвом та реконструкцією доріг»

    КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт інших об»єктів» в сумі 114422

   Січень  Лютий  Березень  Квітень  Травень  Червень Липень  Серпень Вересень Жовтень

       0         -9236      -10476     -9664      -9181    -9518     -10631     -10831    -11096      -12208

  Листопад Грудень

    -12728       -8853

    КЕКВ 1310 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 114422 грн.

   Січень  Лютий  Березень  Квітень  Травень  Червень Липень  Серпень Вересень Жовтень

       0         +9236      +10476     +9664     +9181   +9518     +10631   +10831    +11096   +12208

  Листопад Грудень

    +12728     +8853

   11.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську    комісію  з питань планування бюджету та фінансів.

 Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

ХХУІІІ сесії шостого скликання

Від 19.10.12 р.                                                                                     № 438

смт. Нова Маячка

 Про надання відпустки

та матеріальної допомоги Костиря А.А.

 Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 року “ Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади , органів Прокуратури , судів та інших органів ” , Відповідно до Закону України                   « Про відпустки » ,  керуючись Постановою Кабінету Міністрів України № 250 від 27.04.1994 року « Про порядок і умови надання державним службовцям , посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток », та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні“ ,   селищна рада  

В И Р І Ш И Л А :

 Надати селищному голові Костиря Андрію Андрійовичу щорічну основну відпустку за відпрацьований період з 08.04.2011 року по 07.04. 2012 року тривалістю 30 календарних днів з 05 листопада 2012 року по 04 грудня 2012 року включно.

 1. Надати Костиря А.А. матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.
 2. Надати селищному голові Костиря Андрію Андрійовичу додаткову оплачувану  відпустку тривалістю 9 календарних днів з 05 грудня 2012 року по 13 грудня  2012 року включно.
 3. На період відпустки Костиря А.А. виконання його функціональних обов“язків покласти на секретаря ради Пісковцову І.І. з правом підпису фінансових документів

  Селищний голова                                                                           А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я

                                                          ХХУІІІ сесії шостого скликання

Від 19.10.12 р.                                                                                                                      № 437

Смт.Нова Маячка

Про внесення змін до рішення ХУІ сесії

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 298 від 04.01.2012 року

 « Про селищну програму  ” Громадський помічник

 дільничного інспектора ” на 2012 рік»

         З метою зміцнення законності і правопорядку на території Новомаячківської селищної Ради , забезпечення додержання прав і свобод населення , охорони громадського порядку та громадської безпеки , запобігання адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів , керуючись ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні“ , селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.  Внести зміни до рішення  ХУІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання № 298 від 04.01.2012 року « Про селищну програму  ” Громадський помічник  дільничного інспектора ” на 2012 рік , а саме до розділу ІІІ « Організація  та фінансове забезпечення » та викласти його в такій редакції :

ІІІ . ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ФІНАНСОВЕ  ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

-         Питання щодо стану виконання цієї Програми  розглядається на засідані сесії селищної ради з   заслуховуванням звітів виконавців Програми .

-         Фінансування заходів Програми здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету .

-         Для реалізації заходів Програми у 2012 році  за рахунок коштів місцевого бюджету  Новомаячківської селищної Ради :

       Затвердити витрати на утримання громадського помічника дільничного інспектора  на

       2012 рік в сумі 74 797  грн.

-      заробітна плата                                                                        -          13 177

-     нарахування на заробітну плату                                              -          4 784

-     предмети , матеріали , обладнання                                         -          10 500

-     оплата  послуг                                                                           -          4 260

-     інші видатки                                                                              -          500

-     оплата електроенергії                                                               -          5 357

-     оплата природного газу                                                          -          35 319

-    оплата інших комунальних послуг                                           -          900

 

Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів місцевого бюджету формуються виходячи з показників виконання проекту та з реальних можливостей бюджету . Можливе фінансування з інших джерел , не заборонених законодавством .

2.   В.о.головного бухгалтера Чушак Ю.А. передбачити кошти на реалізацію

      програми .

3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

      питань соціально - економічного розвитку селища.

  Селищний голова                                                                               А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                            Р І Ш Е Н Н Я

                                                          ХХУІІІ сесії  шостого скликання

Від 19.10.12 р.                                                                                                          № 436

     Смт.Нова Маячка

Провнесення змін до рішення ХІІ сесії

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 245 від 27.10.2011 року « Про

селищну програму профілактики

злочинності, вдосконалення організації роботи

дільничних інспекторів міліції,

покращення їх матеріально-технічного забезпечення та

підняття іміджу служби в смт. Нова Маячка на 2011-2015 роки»

            Заслухавши інформацію в.о. головного бухгалтера Чушак Ю.А. про необхідність внесення змін до селищної програми профілактики злочинності, вдосконалення організації роботи дільничних інспекторів міліції, покращення їх матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в смт. Нова Маячка на 2011-2015 року   відповідно до  ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

І. Внести зміни до рішення   ХІІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 245 від 27.10.2011 року « Проселищну програму профілактики

злочинності, вдосконалення організації роботидільничних інспекторів міліції,

покращення їх матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в смт. Нова Маячка на 2011-2015 роки», а саме до розділів :

 до п. 4 розділу  « ПОКРАЩЕННЯ СЛУЖБОВО-ПОБУТОВИХ УМОВ»                        

4. Придбати та встановити камери відеоспостереження

    2012рік

    Селищна рада

 До п.4 розділу «ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ»

4. Виділити кошти на придбання  та встановлення камер відеоспостереження    в сумі 13 900 грн.

    2012 рік

    Селищна рада

 ІІ. В.о. головного бухгалтера Чушак Ю.А. передбачити кошти на реалізацію

     програми .

ІІІ. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

    питань соціально - економічного розвитку селища.

 Селищний голова                                                                                                          А.А.Костиря


     НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                                                    Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                              ХХУІІІ сесії шостого скликання

Від  19.10.12 року                                                                                № 439

смт. Нова Маячка

 

Про преміювання Костиря А.А.,

  

            Керуючись “ Положенням про оплату праці та матеріальне стимулювання працівників Новомаячківської селищної ради “, згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09 березня 2006 року “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, за зразкове виконання посадових обов“язків і окремих важливих завдань, за сумлінну, бездоганну роботу, відповідно до ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні », селищна рада

 

                                                           В И Р І Ш И Л А :

 

1. Нарахувати премію за вересень  2012 року  в межах економії фонду заробітної плати

  

    Костиря  Андрій Андрійович    – селищний голова              -          150 грн.

 

 2. Нарахувати премію за жовтень   2012 року  в межах економії фонду заробітної плати

  

    Костиря  Андрій Андрійович    – селищний голова              -          250 грн.

 

 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську

   комісію  з питань планування бюджету та фінансів.

 

Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.


НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

       ХХУІІІ сесії шостого скликання

Від  19.10.12 р.                                               №  440

смт. Нова Маячка

 Про розпорядження селищного голови                                                                 

прийняті в міжсесійний період  

             Заслухавши інформацію селищного голови Костиря Андрія Андрійовича про розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період , відповідно до ст. 42   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

 В И Р І Ш И Л А :

 Затвердити розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період  :

 1. З основної діяльності  з № 77 по № 87
 2. З особового складу  з  № 67 по №  84

 ( Перелік додається )

 Селищний голова                                                               А.А. Костиря

 

                                                          

ДОДАТОК

                                                                                  До рішення ХХУІІІ сесії шостого скликання  № 440   від 19.10.12 р.

 

П Е Р Е Л І К

                  розпоряджень селищного голови, прийнятих в міжсесійний період

 

№№

п/п   Назва розпорядження                                                                                    Індекс            Дата

З особового складу :

1. Про  надання щорічної основної відпустки Костіну М.Л.                                               67          22.08.12

2. Про надання щорічної основної відпустки Колосовській Л.М.                                   68          22.08.12                                          

3. Про надання додаткової  оплачуваної відпустки Колосовській Л.М.                       69          22.08.12

4. про надання щорічної основної відпустки Волошко О.С.                                         70           22.08.12

5. Про оплату праці у святковий день                                                                               71          23.08.12

6. Про преміювання працівників апарату Новомаячківської                                                        

    селищної ради                                                                                                                  72          23.08.12

7. Про покладання виконання обов»язків головного бухгалтера                        73          03.09.12

8. Про зарахування Галкіної Т.В.                                                                                  74               03.09.12

9. Про зарахування Хапісова В.О.                                                                               75              10.09.12

10. Про навантаження Марченко І.А                                                                          76               10.09.12

11. Про навантаження Галкіна В.О.                                                                           77               10.09.12

12. Про надання щорічної основної відпустки Полонік І.Є.                                 78               19.09.12

13. Про застосування дисциплінарного стягнення                                               79               19.09.12

14  Про застосування дисциплінарного стягнення                                              80               20.09.12

15. Про преміювання працівників апарату Новомаячківської                         82               25.09. 12                                       

    селищної ради                                                                                             

16.Про надання щорічної основної відпустки Чушак Ю.А.                               84                27.09.12

 

З основної діяльності:

1. Про графік чергування у вихідні та святкові дні                                           77              16.08.12

2.Про надання матеріальної допомоги                                                           78              28.08.12

3.Про реєстрацію Шевчук Р.Р.                                                             .              79            28.08.12

4.Про скликання ХХУІІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого

   скликання                                                                                                            80             28.08.12

5.Про реєстрацію Крижанівського М.В.                                                         81            30.08.12

8.Про надання матеріальної допомоги                                                        82             03.09.12

9.Про виконання адміністративного стягнення у виді                                              

    громадських робіт  за вироком Цюрупинського районного                                                              

    суду відносно Пащенко М.В.                                                                         82-а       04.09.12

10. Про реєстрацію Ліфінцевої Т.С.                                                                83             05.09.12

11. Про відповідальну особу                                                                            84             12.09.12           

12.Про виконання покарання  у виді громадських робіт  за вироком                           

    Цюрупинського районного суду відносно Курбачова П.В                    85            20.09.12

13.Про виконання покарання  у виді громадських робіт  за постановою                         

    Суворовського  районного суду м .Херсон від 08.08.2012 року                                                                      

    відносно Кошель Є.В.                                                                                  86              20.09.12

14.Про виконання покарання  у виді громадських робіт  за вироком                          

    Цюрупинського районного суду від 28.08.2012 року  відносно                                            

    Кісіль В.Ф.                                                                                                     87               25.09.12

           

             НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 РІШЕННЯ

 ХХУІІІ сесії шостого скликання

Від 19.10. 2012 р.                                              №  441

Смт. Нова Маячка

 Про вилучення земельних ділянок (присадибних)

             Розглянувши заяву гр. Пащенко Тамари Василівни. про припинення права постійного користування земельною ділянкою, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів  та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії з земельних питань  Новомаячківської селищної ради Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 141, 142 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

 ВИРІШИЛА:

1.              Припинити право постійного користування гр. Пащенко Тамари Василівни земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, вул. 1 Травня ,115, загальною площею 0,20 га відповідно поданої заяви в зв’язку з даруванням будинку по вищевказаній адресі.

Земельну ділянку перевести до земель запасу селищної ради.

2.              Спеціалісту Новомаячківської селищної ради з питань  землевпорядкування  Спільному Є.Л. внести зміни до земельно-кадастрової документації.

3.              Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                               А.А. Костиря

  НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХУІІІ  сесії шостого скликання

Від 19.10.2012 р.                                           №  450

Смт Нова Маячка

 Про внесення змін до земельно-

кадастрової документації.

           Розглянувши заяву Селезньової Євгенії Олександрівни  про внесення змін до земельно-кадастрової документації  в зв’язку зі зміною прізвища землекористувача  та заслухавши інформацію спеціаліста  з питань землевпорядкування  Новомаячківської селищної ради Спільного Є.Л., керуючись ст. 12  Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Внести зміни до земельно-кадастрової документації Новомаячківської селищної ради, а саме:
змінити прізвище землекористувача земельної ділянки яка знаходиться по пров. Робітничий ,12, з «Волошко»  на «Селезньова», в зв’язку зі зміною прізвища.

 2. Спеціалісту з питань землевпорядкування Спільному Є.Л. внести зміни до земельно-кадастрової документації.

Селищний голова                                                                                                                     А.А.Костиря 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХУІІІ сесії шостого скликання

Від 19.10.2012 р.                                              №   445

Смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення

документації детального

плану забудови земельної ділянки.

              Заслухавши заяви гр. Шагова В.Л. про дозвіл на виготовлення документації по детальному плану забудови земельних ділянок, що пропонуються в оренду під розміщення магазинів із земель запасу Новомаячківської селищної ради, інформацію спеціаліста І категорії селищної ради по земельним питанням О.В. Компанець, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись п.8 ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п.42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл на виготовлення технічної документації «Детальний план забудови земельної ділянки, що пропонується оренду орієнтовною площею 0,0181га під розміщення магазину за адресою: вул. Леніна,240, смт Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області».

2. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації «Детальний план забудови земельної ділянки, що пропонується оренду орієнтовною площею 0,0135га під розміщення магазину за адресою: вул. Дніпровська,114, смт Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області».

3. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації «Детальний план забудови земельної ділянки, що пропонується оренду орієнтовною площею 0,0378га під розміщення магазину за адресою: вул. Климака,32, смт Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області».

4.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                          А.А. Костиря 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХVІІІ сесії  шостого скликання

Від 22.10.2012 р.                                           №  449

смт. Нова Маячка

 Про надання  дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

земельноїділянки в постійне користування. 

 Розглянувши заяву директора СКП «Сількомунгосп» Толстого В.В., про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування під розміщення кладовищ, які розташовані в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 38, 92, 116, 122, 123, 125, п.12 розділу Х „Перехідні положення” Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Дати дозвіл СКП «Сількомунгосп»,(директор Толстой В.В.), на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування під розміщення кладовища, яка розташована в межах селища загальною орієнтовно площею 4,1 га, за адресою Херсонська область, Цюрупинський район, смт Нова Маячка відповідно додатку (додається).

2. Дати дозвіл СКП «Сількомунгосп»,(директор Толстой В.В..), на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування під розміщення кладовища, яка розташована в адміністративних межах селищної ради загальною орієнтовно площею 3,1 га, за адресою Херсонська область, Цюрупинський район, смт Нова Маячка відповідно додатку (додається).

3. Директору СКП «Сількомунгосп» Толстому В.В. замовити в землевпорядній організації проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування під розміщення кладовища та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради .

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                               А.А.Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХУІІІ сесії  шостого скликання

Від 19.10.2012 р.                                               № 447

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою

щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду.

 Розглянувши заяви гр. гр. Закупньової Н.В., Свиридової Л.Л., Бреус В.М., Черкесової Т. Ю., Сисоєнко Т.В.  про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. гр. Закупньовій Н.В., Свиридовій Л.Л., Бреус В.М., Черкесовій Т. Ю., Сисоєнко Т.В. враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії з земельних питань Новомаячківської селищної ради  з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 40, 93, 116, 120, 122, 123, 124,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про оренду землі» (зі змінами та доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Закупньовій Наталії Вікторівні за адресою: вул. Основська,25,  смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – в розмірі трикратного земельного податку.

1.1. Гр. Закупньовій Наталії Вікторівні  в місячний термін з дня прийняття даного рішення замовити в  землевпорядній організації технічну документацію вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.

2. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Свиридову Леоніду Леонідовичу за адресою: вул. Пролетарська,107,  смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – в розмірі трикратного земельного податку.

2.1. Гр. Свиридову Леоніду Леонідовичу в місячний термін з дня прийняття даного рішення замовити в  землевпорядній організації технічну документацію вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.

3.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Бреус Віктору Миколайовичу за адресою: пров. Білоцерківський ,63,  смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – в розмірі трикратного земельного податку.

3.1. Гр. Бреус Віктору Миколайовичу  в місячний термін з дня прийняття даного рішення замовити в  землевпорядній організації технічну документацію вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.

4.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Черкесовій Тамілі Юхимівні за адресою: вул. Толстого,34,  смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – в розмірі трикратного земельного податку.

4.1. Гр. Черкесовій Тамілі Юхимівні в місячний термін з дня прийняття даного рішення замовити в  землевпорядній організації технічну документацію вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.

5.  Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Сисоєнко  Тетяні Володимирівні за адресою: вул. Жовтнева, 94,  смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – в розмірі трикратного земельного податку.

5.1. Гр. Сисоєнко Тетяні Володимирівні в місячний термін з дня прийняття даного рішення замовити в  землевпорядній організації технічну документацію вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                           А.А.Костиря     

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХУІІІ  сесії  шостого скликання

Від 19.10.2012 р.                                                  №  446 

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення 

технічної документації

на  земельні ділянки

для безоплатної передачі у власність

для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд.

 Розглянувши заяви гр. Макартет А.М., Коляка Н.А., Гречко Т.А., Діпон Н.Д., Удовенко А.І. щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд гр. Макартет А.М., Коляка Н.А., Гречко Т.А., Діпон Н.Д., Удовенко А.І. розташованих в смт Нова Маячка,  враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста з земельних питань Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Спільного Є.Л., керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 120, 121, 122,  125,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Макартет Анатолію Миколайовичу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. 1 Травня,115 .

1.1.Гр. Макартет Анатолію Миколайовичу замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

2. Надати дозвіл гр. Коляка Наталії Анатоліївні на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. 1 Травня,60 .

2.1.Гр. Коляка Наталії Анатоліївні замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

 3. Надати дозвіл гр. Гречко Тетяні Олександрівні на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. 1 Травня,80.

3.1.Гр. Гречко Тетяні Олександрівні замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

4. Надати дозвіл гр. Діпон Надії Дмитрівні на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Жовтнева,61.

4.1.Гр. Діпон Надії Дмитрівні в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

5. Надати дозвіл гр. Удовенко Анатолію Івановичу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. 1 Травня,42.

5.1.Гр. Удовенко Анатолію Івановичу в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХУІІІ сесії шостого скликання

Від 19.10.2012 р.                                        444

смт. Нова Маячка 

Про надання земельних ділянок

в оренду в межах селища

 Розглянувши заяви гр. Вороної Катерини Іванівни, Ґудзик Володимира Зіновійовича та технічну документацію із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Вороній Катерині Іванівні, Ґудзик Володимиру Зіновійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд площею 0,15 га за адресою: смт Нова Маячка, Цюрупинського району Херсонської області», заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст.ст. 12, 39, 40, 93, 120, 122, 123, 124, 125, 126 Земельного Кодексу України, Закону України “Про оренду землі”, «Положення про оренду земельних ділянок у смт. Нова Маячка та порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки» (рішення №594 сесії Новомаячківської селищної ради від 9.04.2008р.) та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні“ , селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Вороній Катерині Іванівні   для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд площею 0,15 га із земель запасу Новомаячківської селищної ради за адресою: вул. Телеграфна, 10, смт Нова Маячка, Цюрупинського району Херсонської області»

Кадастровий номер земельної ділянки:

для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд   6525055700:01: 033 : 0017 – 0,1500 га,

1.1.  Надати в оренду строком на 49 років гр. Вороній Катерині Іванівні земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд площею 0,15 га за адресою : вул. Телеграфна, 10, смт Нова Маячка, Цюрупинського району Херсонської області.

 1. Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Ґудзик Володимиру Зіновійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд площею 0,15 га із земель запасу Новомаячківської селищної ради за адресою: вул. Садова,25, смт Нова Маячка, Цюрупинського району Херсонської області»

Кадастровий номер земельної ділянки:

для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд   6525055700:01: 009 : 0021 – 0,1500 га,

2.1  Надати в оренду строком на 49 років гр. Ґудзик Володимиру Зіновійовичу земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд площею 0,15 га за адресою : вул. Садова,25, смт Нова Маячка, Цюрупинського району Херсонської області.

 1. Встановити орендну плату в розмірі трикратного земельного податку.
 2. Перегляд орендної плати проводити згідно ст. 23 “ Зміна орендної плати “ Закону України “ Про оренду землі “ (зі змінами і доповненнями) .
 3. При укладанні договору оренди передбачити умови, вказані в ст. 15 Закону України    “ Про оренду землі “ (зі змінами і доповненнями).
 4. Доручити селищному голові Костирі А.А. підписати договір оренди при нотаріальному посвідченні .
 5. Спеціалісту Новомаячківської селищної ради по земельним питанням Спільному Є.Л. внести зміни до земельно – кадастрової документації.
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                             А.А.Костиря


НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХVІІІ сесії  шостого скликання

Від 19.10.2012 р.                                                        № 443

смт. Нова Маячка

 Про затвердження технічної документації

із землеустрою та надання  земельних

ділянок у власність .

 Розглянувши заяву гр. гр. Крамаренко Л.І., Коханської М.О., Савіна А.М., Трюхан М.І.  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки в смт Нова Маячка гр. Крамаренко Л.І., Коханській М.О., Савіну А.М., Трюхан М.І.,  та інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради по земельним питанням Компанець О.В., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст. ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 125, 126, п.12 розділу Х “Перехідні положення” Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд  гр. Крамаренко Лариси Іванівни розташованої за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка провул. Кримський,16.

1.1. Надати у власність гр. Крамаренко Ларисі Іванівні земельну ділянку,  розташовану за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка провул. Кримський,16, загальною площею  0,1500 га в т.ч. :

- 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд.

      Кадастровий номер земельної ділянки:

- для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд 6525055700:01: 056 : 0028 – 0,1500 га,

            1.2. Гр. Крамаренко Ларисі Іванівні  в місячний термін отримати та зареєструвати у встановленому порядку державний акт.

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд  гр. Коханської Марії Омелянівни розташованої за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка вул. Основська,67.

2.1. Надати у власність гр. Коханській Марії Омелянівні земельну ділянку,  розташовану за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка вул. Основська,67, загальною площею  0,1500 га в т.ч. :

- 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд.

      Кадастровий номер земельної ділянки:

- для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд 6525055700:01: 107 : 0027 – 0,1500 га,

            2.2. Гр. Коханській Марії Омелянівні  в місячний термін отримати та зареєструвати у встановленому порядку державний акт.

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд  гр. Савіну Анатолію Миколайовичу розташованої за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка вул. Основська,93.

3.1. Надати у власність гр. Савіну Анатолію Миколайовичу земельну ділянку,  розташовану за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка вул. Основська,93, загальною площею  0,1500 га в т.ч. :

- 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд.

      Кадастровий номер земельної ділянки:

- для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд 6525055700:01: 063 : 0016 – 0,1500 га,

            3.2. Гр. Савіну Анатолію Миколайовичу  в місячний термін отримати та зареєструвати у встановленому порядку державний акт.

4.1. Надати у власність гр. Трюхан Миколі Івановичу земельну ділянку,  розташовану за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка вул. Пролетарська,171, загальною площею  0,1500 га в т.ч. :

- 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд.

      Кадастровий номер земельної ділянки:

- для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд 6525055700:01: 036 : 0033 – 0,1500 га,

            4.2. Гр. Трюхан Миколі Івановичу в місячний термін отримати та зареєструвати у встановленому порядку державний акт.

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                             А.А.Костиря.

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я 

ХХУІІІ  сесії  шостого скликання

Від  19.10.2012  р.                                           №   451

смт. Нова Маячка

Про заяви та скарги громадян.

  Розглянувши заяви громадян: 

1.              Черкесової Наталії Михайлівни  про встановлення межі  земельної ділянки по вул. Пролетарська, № 47А, яка перебуває у її користуванні.

2.              Вінцевич Ілони Юріївни  про встановлення межі  земельної ділянки по провул. Робочий, № 23, яка перебуває у її користуванні.                            

         протоколи засідання постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Спільного Є.Л., керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 158, 159, 160, 161  Земельного Кодексу України, Закону України „Про звернення громадян” та ст. 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні” Новомаячківська селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Залишити в силі пункти 1; 1.1.; рішення Х сесії шостого скликання № 223 від 22.08.2011 року «Про заяви і скарги громадян».

2.Погодити орієнтовні розміри земельних ділянок які розташовані за адресою провул. Робочий, 23,(землекористувач гр. Вінцевич І.Ю.) та провул. Робочий, 21А,(землекористувач гр. Літвиненко І.М.), відповідно до додатку.

2.1.Громадянам  Вінцевич І.Ю. та Літвиненко І.М. оформити свої земельні ділянки відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХУІІІ сесії шостого скликання

Від 19.10.2012 р.                                              №   448

Смт.Нова Маячка

Про внесення змін до договору оренди

земельної ділянки.

              Заслухавши заяву керівника ЦЕ м. Херсон ПдТУ ПрАТ «МТС Україна» В.Р.Смирнова, заяву фізичної особи-підприємця Плєсовських Н.М.,  інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради по земельним питанням О.В. Компанець, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись ст.12, 201, 206  Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», технічною документацією з нормативної грошової оцінки земель смт Нова Маячка та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

ВИРІШИЛА:

1.В зв’язку зі зміною назви підприємства Українсько-германське-голандсько-датське спільне підприємство (скорочено УНГД СП)  «Український мобільний зв'язок» в Україні на ПрАТ «МТС Україна» внести зміни до договору оренди землі від 19 серпня 2004 року №040472900068, земельна ділянка не сільськогосподарського призначення , орендар УНГД СП «Український мобільний зв'язок», адреса земельної ділянки Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, пров. 1 Травня,(територія комунгоспу), загальною площею 0,1115 га, а саме:

- в тексті зазначеного договору оренди слова «УНГД СП «Український мобільний зв'язок» у всіх відмінках змінити на «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТС Україна» (скорочене найменування -  ПрАТ «МТС Україна»)

2. Керівництву ЦЕ м. Херсон ПдТУ ПрАТ «МТС Україна» внести зміни до договору оренди землі від 19 серпня 2004 року №040472900068, адреса земельної ділянки Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка, пров. 1 Травня,(територія комунгоспу), загальною площею 0,1115 га.

3.Спеціалісту земельного відділу Бердага А.В. дане рішення довести до відома орендаря керівника ЦЕ м. Херсон ПдТУ ПрАТ «МТС Україна» В.Р.Смирнова .

4.В зв’язку з відсутністю документів про закриття об’єкта торгової діяльності на орендованій земельній ділянці за адресою: вул. Леніна,74, смт Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області - відмовити ФОП Плєсовських Н.М. в задоволенні її заяви на розрив договору оренди земельної ділянки за вказаною адресою.

5.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                         А.А. Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХVІІІ сесії шостого скликання

Від 19.10.2012р.                                                № 442

Смт. Нова Маячка

Про протест прокурора

на рішення Новомаячківської селищної ради

№173 від 23.05.2011р..

 Розглянувши протест прокурора Цюрупинського району Ю.Риженко на рішення Новомаячківської селищної ради  №173 від 23.05.2011р.» Про погодження надання земельних ділянок за межами селища громадянам у власність для ведення особистого селянського господарства» щодо скасування рішення Новомаячківської селищної ради №173 від 23.05.2011р.» Про погодження надання земельних ділянок за межами селища громадянам у власність для ведення особистого селянського господарства»  та інформацію спеціаліста  І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст. 12 Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Скасувати рішення Новомаячківської селищної ради №173 від 23.05.2011р.  «Про погодження надання земельних ділянок за межами селища громадянам у власність для ведення особистого селянського господарства»  в частині відмови гр. Свеклі В.Й. в наданні йому земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.

2. Спеціалістам  Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування  надати інформацію в прокуратуру Цюрупинського району щодо прийняття даного рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                  А.А. Костиря