Рішення сесії

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                Р І Ш Е Н Н Я

                                                   LХХ   сесії  шостого   скликання

                                                                    №998

Від    02.10.15 р.                                          

смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення LІХ сесії

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№ 863   від 29.01.2015 року

“Про селищний бюджет на 2015 рік ”.

     

     Заслухавши  інформацію в.о. головного бухгалтера  Михайленко Л.І, про внесення змін до рішення  LІХ сесії Новомаячківської селищної ради  шостого скликання  № 863   від 29.01.2015 року “Про селищний бюджет на 2015 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України  та розпорядження голови Цюрупинської районної державної адміністрації №475 від 30.09.2015 року  селищна рада:

 

                                                      В И Р І Ш И Л А:

 

1 Збільшити доходну частину загального фонду селищного бюджету   по

 КФКД 41037003 «Субвенції  з Державного бюджету місцевим бюджетам  на проведення  виборів депутатів   місцевих рад та сільських , селищних, міських голів»    в сумі  50 970 грн

         вересень     жовтень          листопад       

           + 6548        +39572           +4850         

 

2.   Збільшити видаткову частину загального  фонду селищного бюджету   по

      КФК 250203 «Проведення виборів  депутатів  місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»    для передачі коштів селищній виборчій комісії  у сумі   50 970   грн

      

      КЕКВ  2111 «Заробітна плата» в сумі 23029  грн

            жовтень          листопад 

           +  20884           + 2145

       

  

      КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі   8225   грн

              жовтень         листопад

              +  7431            +794

 

        КЕКВ 2210 « Предмети,матеріали , обладнання та інвентар» в сумі   10086  грн

               жовтень        

                + 10086         

 

 

     КЕКВ 2240 « Оплата послуг»  в сумі  8431  грн

                жовтень         листопад

                 + 7633           +798

  

                 

      КЕКВ 2272  « Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 14 грн         

 

        Жовтень

       +14

      

       КЕКВ 2273 « Оплата електроенергії»   в сумі   200    грн

             жовтень         листопад        

                +72              +128                

         

      КЕКВ 2274 « Оплата природного газу» в сумі  985   грн

          Листопад        

            + 985                  

 

3. Провести перерозподіл бюджетних призначень по загальному фонду селищного бюджету по

КФК 070101 «Дошкільні заклади  освіти»

          КЕКВ 2240 « Оплата послуг» в сумі  459 грн

           Жовтень

            - 459,00

 

           КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних програм не віднесені до заходу розвитку» в сумі 459,00 грн

              Жовтень

               +459,00

 

 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.

 

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

LХХ сесії шостого скликання

Від  02.10.15 р.                                             № 999

Смт. Нова Маячка

 

Про звільнення від оплати  за

перебування дитини у ДНЗ

 

            Розглянувши подання завідуючої ДНЗ № 3 Прудської Світлани Миколаївни   про звільнення  Кученко Людмили Петрівни   від оплати за перебування сина Кученко Олександра Олеговича , 22.02.2011  року народження у ДНЗ № 3,  відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України від 21.11.2002 року № 667 « Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах » , керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Звільнити  Кученко Людмилу Петрівну  від оплати за перебування сина

    Кученко Олександра Олеговича 22 лютого  2011  року народження у ДНЗ № 3                         

     з 01.09.2015 року по 29.02.2016 року, як таку що отримує державну соціальну допомогу

    малозабезпеченої сім»ї.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

    питань медицини , охорони здоров’я материнства , дитинства та соціального захисту

    населення .

  

Селищний голова                                                                    А.А. Костиря

 

 

                                                                                          

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

LХХ сесії шостого скликання

Від 02.10.15 р.                                               № 1000

смт. Нова Маячка

 

Про селищну програму  розвитку земельних відносин                                                                              по Новомаячківської селищній раді на 2015-2020 р.р.

 

 

     З метою  раціонального і ефективного використання земель у сільськогосподарському виробництві,: на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні » селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити селищну  програму  розвитку земельних відносин по   

    Новомаячківській селищній раді на 2015-2020 роки    

2. В.о. головного бухгалтера Михайленко Л.І.  передбачити кошти на реалізацію  

    програми

      3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську       

          комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища,   

          та раціонального використання природних ресурсів.

 


Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

 

 

 

Додаток №1   до рішення ХХ сесії

Новомаячківської  селищної ради

№ 1000 від 02.10.15 р.

 

 ПРОГРАМА

розвитку земельних відносин по Новомаячківської селищній раді на 2015-2020р.р.

ВСТУП.

Зміни, які відбуваються в нашій державі, потребують радикального розв'язання проблем раціонального використання та охорони землі. Проведення земельної реформи пов'язано із збільшенням землекористувачів і землевласників, виконанням великої кількості обґрунтувань, технічних розрахунків, виготовленням картографічних матеріалів, юридичного посвідчення прав на земельні ділянки, державної реєстрації, що вимагає і

відповідного фінансування, переважно за рахунок місцевого бюджету. Виникла потреба у розв'язанні проблем, що стосуються різних форм власності та господарювання, визначення ціни на землі, умов оренди та застави, плати за землю і т.д..

Головне завдання полягає в тому, щоб за допомогою правових норм, фінансово-економічних важелів забезпечити проведення робіт по землеустрою, створити автоматизований банк даних про власників землі і землекористувачів, екологічний напрям і структуру використання земельних ресурсів, підвищити відповідальність всіх суб'єктів господарювання на землі.

Сучасний стан розвитку земельних відносин на території селищної ради вимагає продовження розробки програми розвитку земельних відносин на 2011-2014р.. Основні напрямки програми розроблені на підставі чинного законодавства України .

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

Новомаячківська селищна рада з центром в смт. Нова Маячка розташована за 60 км від обласного центру м. Херсона, за 45км від райцентру м. Цюрупинськ. Населення складає біля 7450 чол., 3600 садиб.

Територія селищної ради займає площу 14182,6 га землі, в тому числі:

 землі селища – 1991,5га, земель сільськогосподарського призначення – 8185,68га, зних ріллі – 6913,0 га та інші землі. Підлягало розпаюванню і розпайовано ріллі – 5388,71 га.

Забезпечення розвитку відносин власності на землю.

На території с/ради більш як дві тисячі гектарів земель резервного фонду та запасу знаходяться у державній власності, тому для розвитку форм власності та раціонального використання земель необхідно провести розмежування земель державної і комунальної власності, визначення механізмів управління ними та  порядку придбання земельних ділянок для державних потреб та територіальної громади селища.

Станом на 01.09.15р. більше 2000 громадян селищної ради скористалися правом безплатної приватизації своїх присадибних ділянок, особистих селянських господарств та паїв. На території ради налічується 18 фермерських господарств та 11 орендарів, які мають у власності, праві постійного користування та орендують більш як 5100га земель державної власності та паїв населення. Тому на протязі наступних років необхідно передбачити передачу для задоволення потреб населення у земельних ділянках для ведення особистих селянських господарств, фермерських господарств та для організації пасовищ.

Реалізацію громадянами, юридичними особами та громадою селища права власності на землю передбачається здійснювати шляхом:

- створення рівних можливостей для юридичних та фізичних осіб у набутті права власності на земельні ділянки ;

- створення можливості для кожного власника землі на свій розсуд розпоряджатися своєю власністю відповідно до закону;

- вилучення для державних потреб та потреб територіальної громади земельних ділянок, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб лише на підставі закону;

- надання орендарям земельних ділянок, що перебувають у державній та комунальній власності, право викупу цих ділянок.

Вдосконалення земельних відносин в сільськогосподарському виробництві.

З метою  раціонального і ефективного використання земель у сільськогосподарському виробництві передбачається ряд заходів:

-          провести розмежування земель державної та комунальної власності;

-          завершити перерозподіл земель запасу і резервного фонду, повністю

забезпечивши потреби громадян в земельних ділянках для ведення особистих селянських господарств, фермерських господарств, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби.

З метою переходу до ринкових відносин, більш ефективного використання землі провести стовідсоткову видачу державних актів на право приватної власності на землю.

Для раціонального використання земель у зоні степу, застосовування ресурсозберігаючих сівозмін, захисту родючого шару ґрунту від виснаження сільськогосподарське підприємство повинно мати розмір площею не меншою ніж 400 га. З цих причин необхідно завершити передачу у власність громадянам і юридичним особам земельних ділянок з резервного фонду та земель запасу з метою організації великотоварних сільськогосподарських підприємств..

Подальше реформування земельних відносин в селищі.

В умовах ринкових відносин головним є право власності на землю і майно. Найбільш ефективно в цих умовах використовується приватна власність, тому головним завданням щодо подальшого реформування земельних відносин в селищі є:

-          забезпечення безперешкодної реалізації прав громадянами, юридичними особами та державою права власності на землю;

-          створення умов для рівноправної участі громадян та юридичних осіб у ринку земель;

-          максимально можливого підвищення цінності земельних ділянок та створення належних умов для інвестування капітального будівництва, розвитку інженерної інфраструктури селища, впорядкування його території;

-          встановлення підвищених ставок земельного податку за використання наднормативних площ земельних ділянок.

В процесі реалізації основних напрямів здійснюватиметься:

-          земельно-кадастрова інвентаризація території селища, формування його раціональних меж;

-          розмежування земель державної та комунальної власності;

-          визначення переліку земельних ділянок, які підлягають продажу.

Землевпорядне забезпечення реалізації програми.

Земельна політика держави має бути реалізована шляхом науково обґрунтованого перерозподілу земель з формуванням раціональної системи землеволодінь і землекористувань, створенням екологічно сталих ландшафтів і агросистем. Рамками програми передбачено виконання таких видів землевпорядних робіт:

1.Проведення землевпорядних заходів по організації с/г виробництва, впровадження прогресивних форм організації управління землекористуванням, вдосконалення складу та розміщення земельних угідь.

2.Обгрунтування розміщення і встановлення меж територій з особливими природоохоронними, рекреаційними і заповідними режимами.

3.Складення проектів землеустрою.

4.Складення проектів нових та впорядкування існуючих територій землеволодінь і землекористувань.

5.Оновлення планово-картографічних матеріалів зйомок минулих років.

6.Розробка проектів розмежування земель державної і комунальної власності.

Складання планів земельно-господарського устрою селища.

За минулий період структура землекористування селища значно змінилася, що вимагає проведення робіт зі складання планів земельно- господарського устрою селища, який дозволить впорядкувати відомості про земельні ділянки та землекористувачів цих земельних ділянок, створити реальний банк та ринок землі, вирішувати питання забудови, планування та зонування, експлуатації інженерних мереж, управління земельними ресурсами селища.

Грошова оцінка земель.

Використання земель в Україні є платним. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель. Останній раз грошова оцінка земель смт Нова Маячка була проведена в 2012 році. Для  проведення об'єктивного оподаткування і ціноутворення земельних ділянок, необхідно кожні 6-7 років оновлювати грошову оцінку землі, що сприятиме нормальним земельним відносинам.

Формування території селища.

Проекти формування території селища  складаються з метою створення територіальних умов для самостійного вирішення селищною радою всіх питань місцевого життя. Обґрунтоване формування території селища дасть можливість упорядкувати адміністративно-територіальний поділ, вирішити питання соціального захисту населення (забезпечення пасовищами і городами), розміщення забудови, раціонального використання земель селища та ведення контролю за використанням і охороною земель. З цією метою передбачається розроблення і здійснення таких заходів:

-          формування резервних територій для розвитку населеного пункту;

-          створення сприятливих умов для розвитку ринку земель селища та залучення інвесторів у сферу капітального будівництва, в облаштування територій, у рекреаційну діяльність, у реконструкцію неефективних виробництв;

-          встановлення підвищених ставок земельного податку за використання наднормативних площ земельних ділянок.

Інвентаризація земель.

Метою проведення інвентаризації земель селища та земель за межами населеного пункту є створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, оподаткування.

Протягом наступних 3 років передбачається провести інвентаризацію земель за межами населеного пункту.

Землевпорядне забезпечення проведення земельної реформи.

Для здійснення реформування земельних відносин в рамках реалізації програми передбачається:

-          здійснити межування земель з встановленням на місцевості меж територій з особливим природоохоронним, рекреаційним та заповідним режимами, меж селища, меж земельних ділянок громадян і юридичних осіб;

-          виявити землі сільськогосподарського призначення, які не використовуються власниками та землекористувачами і відповідно до законодавства вжити заходів щодо його перерозподілу;

-  провести консервацію малопродуктивних і техногенно забруднених земель;

-          розробити план земельно-господарського устрою території селища;

-          розробити схеми землеустрою та техніко-економічного обґрунтування використання і охорони земель.

-          оновити планово – картографічні матеріали

-          розробити топографічні плани селища масштабів 1:2000 та 1:5000

Названа програма включає в себе заходи щодо реалізації основних напрямів розвитку земельних відносин в селищній раді на 2015-2020 роки (додаток №1).


 

Додаток № 2   до рішення ХХ сесії

Новомаячківської  селищної ради

№ 1000 від 02.10.15 р.

 

ЗАХОДИ

щодо реалізації програми розвитку земельних відносин по Новомаячківській селищній раді на 2015-2020 роки.

п/п

площа

земель для

 завершення

 робіт, га

Кошти необхідні для завершення робіт, тис грн

План-графік проведення робіт по роках

всього

В тому числі за рахунок

 

2016-2020

Держ бюджету

Місцевих бюджетів

Інших жерел

План фінансування робіт, тис грн

 

 

всього

В тому числі за рахунок

Держ бюджету

Місцевих бюджетів

Інших джерел

1

Виготовлення топографічного плану населеного пункту М 1:2000

 

2070,0

За рахунок державного бюджету, місцевого бюджету, інших джерел

 

500,00

 

 

 

2

Грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення за межами населеного пункту

 

3792,7

За рахунок державного бюджету, місцевого бюджету, інших джерел

 

80,00

 

 

 

3

Встановлення меж населеного пункту після затвердження генерального плану

 

2070,0

За рахунок державного бюджету, місцевого бюджету, інших джерел

 

100,00

 

 

 

4

Грошова оцінка земель  населеного пункту смт Нова Маячка

 

2070,0

 

х

 

х

 

40,00

х

 

х

 

 

 

Місцева програма по інженерному захисту території смт Нова Маячка від затоплення поверхневими та підтоплення ґрунтовими водами на період 2015 -2020 роки.

І. ВСТУП.

Смт Нова Маячка засноване в 1805-1810 роках. На протязі свого існування його населення невпинно збільшувалось і до 1960 року виросло до близько 19000 осіб. Але з будівництвом Каховського водосховища, а особливо після пуску Північно-Кримського каналу, населення катастрофічно почало зменшуватись внаслідок підтоплення житлових будинків мешканців селища і на кінець 1969 року становило вже 9677 чол. Будівництво вертикального дренажу не врятувало ситуацію. У 1991 році кількість населення зменшилось до 7850 чол. Після розвалу Радянського Союзу внаслідок безробіття, інфляції, перебоїв в електроенергії, що різко позначилось на роботі насосних дренажних станцій, багато жителів знову почали покидати своє селище. На сьогодні в селищі налічується 3500, дворів з них  придатних до проживання 2900.  Всі інші будинки внаслідок підтоплення та затоплення або розвалились, або стали непридатними до проживання.

Підтоплення територій селища продовжує розвиватися внаслідок дії комплексу природних, техногенних і суб'єктивних чинників. До них відносяться:

- історичне розміщення більшої частини селищної забудови на знижених ділянках місцевості по відношенню до рівня каховського водосховища та ПКК;

- кліматичні, геоморфологічні, геологічні і гідрогеологічні чинники (осідання, безстічний характер місцевості,  ступінь дренованості товщ відкладень, що складають рельєф і глибина залягання регіонального водоупору);

- порушення умов стоку поверхневих вод різними видами будівництва (дорогами, рибними ставками та ін.);

- недостатня довжина і пропускна спроможність системи поверхневого водовідведення;

- витоки з водонесучих комунікацій;

- відсутність належної уваги до інженерної підготовки ділянок, що забудовуються, на підтоплених територіях і особливо на територіях, що потенційно підтоплюються;

- незадовільний стан виробництва дослідницьких робіт (топографія, інженерна геологія і гідрогеологія);

- недостатня якість проектно-будівельних робіт.

ІІ.  Мета і задачі реалізації Програми

Мета Програми полягає у визначенні стратегії і тактики рішення проблеми ліквідації наслідків підтоплення та затоплення  території смт Нова Маячка, захисту її від шкідливих дій і впровадженні комплексу узгоджених і взаємопов'язаних природоохоронних, правових, економічних, організаційно-технічних і інших заходів, які детально розробляються на кожному етапі реалізації Програми.

Основними задачами, що планується вирішити в процесі реалізації Програми, є:

- відновлення функціонування дренажних систем:

- спорудження інженерного захисту території міста від підтоплення і затоплення;

- відновлення і підтримка в належному стані існуючої системи поверхневого водовідведення, її подальший розвиток і перетворення в повноцінну  каналізацію з нерозривною системою прийому, транзиту, очищення і скидання поверхневих вод у водні об'єкти;

- проведення попереджувальних заходів в частині усунення причин і чинників підтоплення.

ІІІ.  Етапи реалізації Програми.

Реалізувати Програму передбачається в 2 етапи.

На I етапі (до 2017 р.) здійснюватимуться невідкладні, першочергові заходи щодо ліквідації шкідливої дії ґрунтових і поверхневих вод на забудованих територіях , які належать до зон надзвичайних ситуацій і підвищеної небезпеки, а також роботи з попередження розвитку аварійних ситуацій.

На II етапі (до 2020 р.) здійснюються заходи щодо ліквідації наслідків підтоплення на територіях, що потребують захисту. В цей період буде зменшено вплив основних причин і чинників підтоплення, повністю ліквідовані його шкідливі наслідки, створені безпечні умови життєдіяльності населення на цих територіях.

ІІІ.1.  I етап реалізації Програми

Виконання заходів 1 етапу реалізації Програми (до 2017 р.) здійснюватиметься по таких напрямках.

1. Відновлення і підтримка в належному стані існуючої системи відведення поверхневого стоку, придбання переносних перекачувальних насосів та автономних джерел живлення.

2. Відновлення функціонування раніше побудованих дренажних систем.

В зазначений період буде відновлено функціонування раніше побудованих систем вертикального дренажу.  

3. Систематичний контроль за станом підтоплених територій та територій, що потенційно підтоплюються, за будівництвом на даній території.

4. Зменшення причин і чинників підтоплення, попередження розвитку цього процесу:

- зменшення втрат з водоносних комунікацій;

- суворе дотримання норм споживання води;

- встановлення приладів обліку водокористування;

- герметизація вигрібних ям.

ІІІ.2.  II етап реалізації Програми

Комплекс заходів щодо ліквідації наслідків підтоплення на розрахунковий період (до 2020 року) здійснюватиметься по таких основних напрямах:

1.Відновлення і функціонування раніше побудованих дренажних систем, споруд дренажу.

З цією метою передбачається:

-       посилення контролю за роботою дренажних систем, станом гідротехнічних споруд і територій інженерного захисту від підтоплення;

-       проведення інвентаризації і обліку раніше побудованих дренажних систем, передача їх на баланс комунальному підприємству СКП «Сількомунгосп»;

-       будівництво системи закритого горизонтального дренажу для захисту від пдтоплення селища Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області 2.Систематичний контроль за станом підтоплених територій та територій, що потенційно підтоплюються.

З цією метою передбачається:

-       здійснення контролю за станом і використанням підтоплених територій, будівництво і експлуатація споруд і мереж у цих зонах;

-       будівництво режимної наглядової мережі.

3. Заходи, спрямовані на зменшення причин і чинників підтоплення, попередження його розвитку.

З цією метою передбачається:

-       скорочення обсягів водоспоживання за допомогою зберігаючих технологій;

-       впровадження  систем оборотного водопостачання з повторним використанням води на рівні 90–92% від загального  водоспоживання;

-       забезпечення обліку споживання води;

-       заміна аварійних водопровідних, каналізаційних і теплових мереж, застарілого устаткування.

4.  Передбачення генеральним планом забудови селища нових земельних ділянок з метою переселення мешканців із зон підтоплення та затоплення.

ІV.  Економічний  механізм  реалізації  Програми

Реалізація програми проводиться за рахунок державного бюджету, місцевого бюджету та  з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

V. Прогнозовані результати реалізації Програми

Виконання комплексу заходів щодо ліквідації наслідків підтоплення та затоплення територій смт Нова Маячка дозволить:

-           створити екологічно безпечні умови життя і господарської діяльності на загальній площі 2074 га селища з населенням біля 7500 чоловік;

знизити соціальну напругу серед населення, що проживає в зонах підвищеної небезпеки;

уникнути розвитку небезпечних геологічних процесів і їх наслідків;

упорядкувати водовідведення поверхневого стоку з присадибних ділянок та городів;

попередити виникнення надзвичайних ситуацій;

поліпшити умови освоєння малопридатних для використання територій селища;

мінімізувати можливі збитки від шкідливої дії вод;

У результаті виконання першочергових заходів щодо ліквідації наслідків підтоплення та затоплення на період 2015-2020рр. буде захищена вся територія селища.