Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

ХХУІ сесії шостого скликання

Від   р.                                                 №

смт. Нова Маячка

Про виконання бюджету

Новомаячківської селищної

ради за ІІІ квартал 2012 року

            Заслухавши інформацію в.о. головного бухгалтера Чушак Ю.А. про виконання бюджету Новомаячківської селищної ради за ІІІ квартал 2012року , керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 

В И Р І Ш И Л А :

1.      Затвердити звіт в.о. головного бухгалтера Чушак Ю.А.  про виконання доходної та

видаткової частини селищного бюджету за ІІІ Квартал 2012 року  по загальному та      

 спеціальному  фондам .

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Затверджений план доходів на ІІІ квартал 2012 року                     -          844991             

Фактично надійшло                                                                        -          923062,84        

План виконано на                                                                           -          109 %             

Заплановано дотацій                                                                      -          2112677            

Надійшло дотацій                                                                           -          2112677            

№ п\п

 

     план

    факт

    виконання

   Відсоток

1

Податок на доходи з фізичних осіб

330351

366473,08

+36122,08

111%

2

Податок на прибуток підприємств

6200

6233

+33

148%

3

Збір на спец використання природних ресурсів

5005

4783,31

-221,69

96%

4

Плата за землю

447870

496693,43

+48823,43

111%

5

Податок з реклами

-

-

-

-

6

ринковий збір

-

-

-

-

7

комунальний податок

-

-

-

-

8

надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном , що перебуває в комунальній власності

1125

1141,81

+16,81

101%

9

Збір за місця для паркування транспортних засобів

-

-

-

-

10

Реєстраційний збір за проведення державних реєстрацій

-

-

-

-

11

реєстраційний збір за проведення державної реєстрації

-

-

-

-

12

Збір за видачу дозволу на розміщення об“єктів торгівлі та сфери послуг

15525

15392,83

-132,17

99%

13

Фіксований сільгоспподаток

33228

21434,67

-11793,33

65%

14

Держмито

147

2537,73

+2390,73

1726%

15

Адмінштрафи та інші санкції

5540

6494

+954

117%

16

інші надходження

 

1878,98

+1878,98

 

17

Кошти від реалізації безхозного майна

-

-

-

-

Затверджений план видатків  на  ІІІ квартал 2012 року  – 3973685   грн.

Касові видатки становлять –2587384,91   грн.

В розрізі установ                                                                 План                          касові

Органи місцевого самоврядування                                   892534                        527678

Місцева пожежна охорона                                              197306                       145310,74      

Дошкільні заклади освіти                                               2111134                     1402236,65    

Бібліотеки                                                                    185804                        123559,32     

Палаци і будинки культури                                          373597                       223756,44

Інші культурно – освітні заклади                                  34450                          24712,68       

Фізична культура і спорт                                              2400                           1560              

Інші видатки ( опорний та допризивна підготовка

юнаків )                                                                                81001                         37320,28

видатки на соціальний захист

населення                                                                            2000                           1500

благоустрій міст ,сіл,                                                              6359                           4350,61

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

В розрізі установ:                                                                надійшло                       касові

Органи місцевого самоврядування                                                     

     ( послуги селищної ради)                                                  51611                           19606,50

Дошкільні заклади освіти                                                                                        

     ( батьківська плата )                                                       211856                          130891,03

Палаци і будинки культури                                                                         

     ( послуги дискотеки)                                                        57482                           20653,21

Спонсорська допомога                                                          3329                             3329                                                                                 

Залишок коштів по спеціальному фонду   складає  371785 грн. в т.ч. по транспортному  податку  -  31957 грн.

2.      Встановити жорсткий контроль за ефективністю використання бюджетних коштів по Новомаячківській селищній раді.

3.      Не допускати виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості по видаткам з селищного бюджету.

4.      На виконання законів України  про плату за землю та оренду землі забезпечити повноту надходжень до бюджету Новомаячківської  селищної ради  орендної плати, ліквідувати заборгованість за оренду земель резервного фонду та запасу.

5.      Проводити постійну роботу з платниками податків щодо дотримання ними зобов’язань перед бюджетом 2012 року Новомаячківської селищної ради

 1. Контроль за виконання даного рішення  покласти на постійну депутатську   

 комісію з питань планування бюджету та фінансів .

 

Селищний голова                                                                                       Костиря А.А.


НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області
ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                                     сесії шостого скликання

 

 

Від   року  

Смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення ХУІ сесії

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№ 292  від 04.01.2012 року

“Про селищний бюджет на  2012 рік ”.

 

  Заслухавши  інформацію в.о. головного бухгалтера  Чушак Ю.А. , про внесення змін до рішення  ХУІ сесії Новомаячківської селищної ради  шостого скликання  № 292   від 04.01.2012 року “Про селищний бюджет на 2012 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України та згідно висновку РФУ № 712   від  02.10.2012 року ,селищна рада:

 

                                                      В И Р І Ш И Л А:

1. Збільшити доходну частину загального фонду  селищного бюджету в сумі 20000 грн. а саме по:

   КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»

   КЕКВ 2110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі                  20 000грн.

      Листопад

       +20 000

2.  Зменшити видаткову частину спеціального фонду селищного бюджету по КФК 110204 «Палаци і будинки культури» в сумі 2000 грн.

КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії»

   Листопад

    -2000

3. Збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного бюджету по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» в сумі 2000 грн.

   Листопад

    +2000

4. Зменшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету по КФК 060702 «Місцева пожежна охорона»

    КЕКВ 1134 Оплата послуг (крім комунальних)

     Листопад

       -270

5. Збільшити видаткову частину селищного бюджету по КФК 060702 «Місцева пожежна охорона»

   КЕКВ 1343 «Інші поточні трансферти населенню»

.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  

       комісію  з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.


 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 (проект) Р І Ш Е Н Н Я

ХХІХ сесії шостого скликання

Від 22.11.2012 р.                                                

Смт.Нова Маячка

Про затвердження детального плану забудови

.

 

             Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії селищної ради по земельним питанням О.В. Компанець, розглянувши проект «Детальний план території відведення земельної ділянки в оренду під розміщення магазинів продовольчих товарів за адресою: Херсонська область, Цюрупинський район, смт Нова Маячка

вул Леніна,240а площею 0,0181 га;

вул. Климака,32 площею 0,0378 га;

вул. Дніпровська,114 площею 0,0135 га,»

враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись п.8 ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п.42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект «Детальний план території відведення земельної ділянки в оренду під розміщення магазинів продовольчих товарів за адресою: Херсонська область, Цюрупинський район, смт Нова Маячка

вул Леніна,240а площею 0,0181 га;

вул. Климака,32 площею 0,0378 га;

вул. Дніпровська,114 площею 0,0135 га,»

2.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

 

 

 

Селищний голова                                                          А.А. Костиря

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(ПРОЕКТ) Р І Ш Е Н Н Я

ХХІХ сесії  шостого скликання

Від хх.11.2012 р.                                           № 

смт. Нова Маячка

 

Про надання  дозволу на

розробку проектів землеустрою

щодо відведення земельних ділянок  в

постійне користування. 

Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради по земельним питанням О.В. Компанець, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів  про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування під розміщення  об’єктів комунальної власності, керуючись ст.ст. 12, 38, 39, 92, 116, 122, 123, 125, п.12 розділу Х „Перехідні положення” Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо складання державного акту на право постійного користування землею під розміщення адміністративної будівлі селищної ради, яка знаходиться за адресою: смт Нова Маячка вул. Леніна, 119 загальною орієнтовною площею 0,30 га.

2. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо складання державного акту на право постійного користування землею під розміщення Новомаячківського будинку культури, який знаходиться за адресою: смт Нова Маячка вул. Леніна,125 загальною орієнтовною площею 0,52 га.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                                   А.А.Костиря

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(ПРОЕКТ) Р І Ш Е Н НЯ

ХХІХ сесії шостого скликання

Від 22.11.2012  р.                                              №  

Смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішень сесій

 Новомаячківської селищної ради.

 

 Розглянувши заяву гр. Саніна Сергія Івановича, заслухавши інформацію спеціаліста  з земельних питань Новомаячківської селищної ради Спільного Є.Л. про внесення змін до рішення сесії  Новомаячківської селищної ради, керуючись ст.12 Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

               В И Р І Ш И Л А:

1.      Внести зміни до рішення № 416 сесії  Новомаячківської селищної ради від 16.08.2012 року « Про надання земельних ділянок в оренду в межах селища», а саме, відмінити пункт 3 зазначеного рішення та викласти його в такій редакції :      « Встановити орендну плату в розмірі трикратного земельного податку. Орендну плату вносити рівними частками щомісячно».

2.       Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

 

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря  


НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

ХХІХ сесії шостого скликання

Від 22.11.12 р.                                              №

смт. Нова Маячка

 

Про  внесення  змін  до  рішення

І сесії Новомаячківської селищної  ради

шостого скликання  № 17 від 18.11.2010 року

« Про Регламент  роботи Новомаячківської

селищної  ради

 

Заслухавши  та  обговоривши  питання  щодо  внесення запропонованих змін  до Регламенту  роботи Новомаячківської селищної  ради шостого скликання , керуючись  ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні“,   селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.   Внести  зміни до Регламенту  роботи Новомаячківської селищної ради, а  саме :

1.1        Викласти п.3.5 розділу ІІІ  в  наступній  редакції »

      Розпорядження  селищного голови  про  скликання сесії ради доводиться  до 

      відома  депутатів і  населення  не  пізніше, як  за  двадцять  днів до  сесії з    

      зазначенням  часу  скликання , місця  проведення  сесії, питань, які виносяться  на

      розгляд сесії.

1.2.Викласти п.4.3 розділу ІУ в наступній редакції :

          Комісія, яка здійснює підготовку питання до сесії за 20 днів до сесії подає секретарю   

          ради матеріали, довідки, заходи або пропозиції по проекту рішень. Погоджується

          список осіб, яких необхідно запросити  на сесію  на розгляд цього питання, а також

          список на розсилку рішення.

  1.3.  Викласти п.7.1 розділу УІІ  в наступній редакції :

          Проекти рішень , які пропонуються для розгляду селищною радою подаються в

          робочу групу або постійну комісію яким доручено готувати сесію, не пізніше як за 20

          днів до сесії.

  1.4.  Викласти п 7.6. розділу УІІ в наступній редакції :

          Зміст проекту рішення ради, його альтернативні варіанти доводяться до всіх   

          депутатів селищної ради не пізніше , ніж за 20 днів до розгляду на сесії ради.

     1.5.  Викласти пункт 8.2. розділу УІІІ в  наступній  редакції :

             Таємне голосування у обов”язковому порядку проводиться у випадках :

    -     обрання  секретаря ради

       Повноваження селищного голови можуть бути припинені достроково за рішенням         

       місцевого референдуму або рішенням відповідної ради, прийнятих шляхом

       відкритого голосування не менш як двома третинами голосів від загального складу

       ради.

       Порядок проведення місцевого референдуму  щодо дострокового припинення

       повноважень селищного голови визначається законом про місцеві референдуми.

       Забороняється винесення на повторний розгляд сесії селищної  ради  питання  про

       звільнення з посади селищного голови, секретаря ради з тих самих підстав, якщо

       таке рішення виносилось на розгляд та було відхилене.

 

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на постійну мандатну комісію з    

    питань депутатської діяльності та етики.  .

 Cелищний голова                                                                           А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

      П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

       ХХІХ сесії шостого скликання

Від 22.11.12 р.                                               №

смт. Нова Маячка

 

Про розпорядження селищного голови                                                                

прийняті в міжсесійний період  

 

            Заслухавши інформацію селищного голови Костиря Андрія Андрійовича про розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період , відповідно до ст. 42   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

             Затвердити розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період  :

 1. З основної діяльності  з № 88 по № 104
 2. З особового складу  з  № 85 по №  94

 

 

( Перелік додається )

 

 

Селищний голова                                                               А.А. Костиря

 

                                                           ДОДАТОК

                                                                                  До рішення ХХІХ сесії шостого                                             скликання

                                                  № ____   від  22.11.12 р.

 

П Е Р Е Л І К

                  розпоряджень селищного голови, прийнятих в міжсесійний період

 

№№

п/п   Назва розпорядження                                                                                    Індекс            Дата

З особового складу :

1. Про  надання відпустки без збереження заробітної плати

    Спільному Є.Л.                                                                                            85          02.10.12

2. Про надання додаткової  оплачуваної відпустки Галкіній Т.В.              86          11.10.12

3. Про зарахування Закупнєва В.М.                                                               87          11.10.12

4. Про відрядження Ліфінцевої А.О.                                                             87-а       12.10.12

5. Про надання додаткової оплачуваної відпустки Бондаренко С.Ф.         88          16.10.12

6. Про  навантаження Бєлаш В.В.                                                                  89          16.10.12

7. Про преміювання працівників апарату Новомаячківської селищної

     ради                                                                                                           91               23.10.12

8. Про звільнення Бірюк Д.С.                                                                      92               25.10.12

9. Про Надання щорічної основної відпустки Литвиненко В.І.               93               25.10.12

10.Про зарахування Костиря А.С.                                                              94               31.10.12

 

З основної діяльності:

1.Про створення комісії по списанню товарно – матеріальних

    цінностей у СКП « Сількомунгосп »                                                       88              08.10.12

2.Про призначення відповідального за газове господарство у

  селищній раді                                                                                                89             09.10.12

3.Про призначення відповідального за газове господарство у

   опорному пункті                                                           .                              90             09.10.12

4.Про скликання ХХУІІІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого

   скликання                                                                                                     91             09.10.12

5.Про цілодобовий допуск представників Цюрупинської філії ВАТ

   « Херсонгаз » до котельні  селищної ради                                                92            12.10.12

6.Про цілодобовий допуск представників Цюрупинської філії ВАТ

   « Херсонгаз » до котельні опорного пункту                                             93            12.10.12

7.Про початок опалювального сезону                                                         94             15.10.12

8.Про виконання покарання  у виді  громадських робіт  за вироком

   Цюрупинського районного суду відносно Гончарова В.В.                     95           15.10.12

9.Про створення комісії для перевірки готовності організацій до

    роботи в осіннє – зимовий період 2012-2013 років                                96             18.10.12

10.Про виконання адміністративного стягнення у виді громадських

    робіт  за вироком                          

    Цюрупинського районного суду відносно Марченко В.Л.                   98             23.10.12

11.Про виконання покарання  у виді громадських робіт  за вироком                         

     Цюрупинського районного суду відносно Рябова А.О.                        99            25.10.12

12.Про виконання адміністративного стягнення  у виді громадських

     робіт  за вироком Цюрупинського районного суду  відносно                                            

     Бура О.П.                                                                                                    100          26.10.12

13.Про створення комісії для передачі у комунальну власність будівлі

     дитячого садка                                                                                            101            26.10.12

14.Про затвердження положення про бухгалтерську службу апарату

    виконавчого комітету Новомаячківської селищної ради                       102            26.10.12

15.Про реєстрацію Філіппова М.П.                                                              103           01.11.12

16.Про проведення інвентаризації товарно – матеріальних цінностей

     в установах Новомаячківської селищної ради                                         104           01.11.12


НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

ХХІХ  сесії шостого скликання

Від 22 .11.2012 р.                                                                             № 

Смт Нова Маячка

 Про внесення змін до земельно-

кадастрової документації.         

Розглянувши заяву Чумаченко Сергія Олексійовича  про внесення змін до земельно-кадастрової документації  в зв’язку зі зміною прізвища землекористувача  та заслухавши інформацію спеціаліста  з питань землевпорядкування  Новомаячківської селищної ради Спільного Є.Л., керуючись ст. 12  Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Внести зміни до земельно-кадастрової документації Новомаячківської селищної ради, а саме:
змінити площу земельної ділянки яка знаходиться по вул. Дніпровська,172, з «0,73га»  на «0,60га».

 2. Спеціалісту з питань землевпорядкування Спільному Є.Л. внести зміни до земельно-кадастрової документації.

Селищний голова                                                                                                                                       А.А.Костиря  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(проект)  Р І Ш Е Н Н Я

ХХІХ сесії  шостого скликання

Від 22.11.2012 р.                                               №

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою

щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду.

 

Розглянувши заяви гр. гр. Трусова Валерія Андрійовича, Кабакова Віктора Миколайовича, про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. гр. Трусову Валерію Андрійовичу, Кабакову Віктору Миколайовичу , враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста з земельних питань Новомаячківської селищної ради  Спільного Є.Л., керуючись ст.ст. 12, 40, 93, 116, 120, 122, 123, 124,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про оренду землі» (зі змінами та доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Трусову Валерію Андрійовичу за адресою: вул. Садова, 217  смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – трикратний земельний податок.

1.1. Гр. Трусову Валерію Андрійовичу  в місячний термін з дня прийняття даного рішення замовити в  землевпорядній організації технічну документацію вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.

 2.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Кабакову Віктору Миколайовичу за адресою: пров. Білоцерковний, 54,  смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – трикратний земельний податок.

2.1. Гр. Кабакову Віктору Миколайовичу  в місячний термін з дня прийняття даного рішення замовити в  землевпорядній організації технічну документацію вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради  

            3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                           А.А.Костиря   

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(проект)   Р І Ш Е Н Н Я

ХХІХ  сесії  шостого скликання

Від 22.11.2012 р.                                                             №  

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення 

технічної документації

на  земельні ділянки

для безоплатної передачі у власність

для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд.

 

Розглянувши заяву гр. гр. Вінцевич І.Ю., Попова Д.О., Хлистової А.А., Саніна Л.І., Леоненко Л.С., щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд гр. гр. Вінцевич І.Ю., Попова Д.О., Хлистової А.А., Саніна Л.І., Леоненко Л.С.,   розташованих в смт Нова Маячка,  враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста з земельних питань Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Спільного Є.Л., керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 120, 121, 122,  125,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Вінцевич Ілоні Юріївні на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка пров. Робочий,23 .

1.1.Гр. Вінцевич Ілоні Юріївні замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

2. Надати дозвіл гр. Попову Денису Олександровичу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Садова,208 .

2.1.Гр. Попову Денису Олександровичу замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

 

3. Надати дозвіл гр. Хлистовій Аллі Анатоліївні на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Климака,56.

3.1.Гр. Хлистовій Аллі Анатоліївні замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

4. Надати дозвіл гр. Саніну Леоніду Івановичу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Толстого,6.

4.1.Гр. Саніну Леоніду Івановичу в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

5. Надати дозвіл гр. Леоненко Лідії Семенівні на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Климака,19.

5.1.Гр. Леоненко Лідії Семенівні в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Проект Р І Ш Е Н Н Я

ХХІХ сесії шостого скликання

Від 22.11.2012 р.                                        

смт. Нова Маячка 

Про надання земельних ділянок

в оренду в межах селища

Розглянувши заяву гр. Ємельянцева Віктора Федоровича  та «Технічну документацію із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Ємельянцеву Віктору Федоровичу  для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд площею 0,15 га із земель запасу Новомаячківської селищної ради за адресою: вул. Телеграфна,13, смт Нова Маячка, Цюрупинського району Херсонської області», заслухавши інформацію спеціаліста з земельних питань  Спільного Є.Л. керуючись ст.ст. 12, 39, 40, 93, 120, 122, 123, 124, 125, 126 Земельного Кодексу України, Закону України “Про оренду землі”, «Положення про оренду земельних ділянок у смт. Нова Маячка та порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки» (рішення №594 сесії Новомаячківської селищної ради від 9.04.2008р.) та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні“ , селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Ємельянцеву Віктору Федоровичу  для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд площею 0,15 га із земель запасу Новомаячківської селищної ради за адресою: вул. Телеграфна,13, смт Нова Маячка, Цюрупинського району Херсонської області»

Кадастровий номер земельної ділянки:

для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд   6525055700:01: 022 : 0013 – 0,1500 га,

 1. Надати в оренду строком на 49 років гр. Ємельянцеву Віктору Федоровичу  земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд площею 0,15 га за адресою : вул. Телеграфна, 13, смт Нова Маячка, Цюрупинського району Херсонської області.
 2. Встановити орендну плату в розмірі трикратного земельного податку.

Орендну плату вносити щомісячно рівними частками.

 1. Перегляд орендної плати проводити згідно ст. 23 “ Зміна орендної плати “ Закону України “ Про оренду землі “ за № 211 – ІУ від 2.10.2003 року (зі змінами і доповненнями) .
 2. При укладанні договору оренди передбачити умови, вказані в ст. 15 Закону України    “ Про оренду землі “ (зі змінами і доповненнями).
 3. Доручити селищному голові Костирі А.А. підписати договір оренди при нотаріальному посвідченні .
 4. Спеціалісту Новомаячківської селищної ради по земельним питанням Спільному Є.Л. внести зміни до земельно – кадастрової документації.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                             А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  (ПРОЕКТ)Р І Ш Е Н Н Я 

ХХІХ  сесії  шостого скликання

Від  10.09.2012  р.                                           №   

смт. Нова Маячка

Про заяви та скарги громадян.

  

Розглянувши заяви громадян: 

1.              Доброскок Антоніни Петрівни  про встановлення межі  земельної ділянки по вул. Леніна, № 64, яка перебуває у її власності.                            

         протоколи засідання постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста з земельних питань Новомаячківської селищної ради спільного Є.Л., керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 158, 159, 160, 161  Земельного Кодексу України, Закону України „Про звернення громадян” та ст. 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні” Новомаячківська селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Рекомендувати громадянці Доброскок Антоніні Петрівні для встановлення меж земельних ділянок , які перебувають у її власності за адресою вул. Леніна, 64, звернутись в землевпорядну організацію яка розробляла технічну документацію по виготовленню державних актів на її земельні ділянки.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 (ПРОЕКТ) Р І Ш Е Н Н Я

ХХІХ  сесії  п’ятого  скликання

Від  22.11.12  р.                                              №  

смт. Нова Маячка

 

Про надання дозволу на збір матеріалів
попереднього погодження земельної
ділянки для передачі в оренду під розміщення                                                                       торгівельного кіоску.

 

Розглянувши заяву гр. Павлішин Г.М. про надання дозволу  на збір матеріалів попереднього погодження земельної ділянки для передачі в оренду під розміщення торгівельного кіоску, протокол засідання постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста  з питань землевпорядкування Спільного Є.Л., керуючись ст.ст. 12, 122, 151 Земельного Кодексу України  та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

 В И Р І Ш И Л А :

       1. Надати дозвіл на збір матеріалів попереднього погодження  земельної ділянки для передачі в оренду гр. Павлішин Ганні Михайлівні під розміщення торгівельного кіоску орієнтовною площею 0,002 га , за адресою смт Нова Маячка , вул. Алеєва,  згідно додатку (додається)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                                  А.А.Костиря     

               

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(ПРОЕКТ)РІШЕННЯ 

ХХІХ сесії шостого скликання

 

Від 22.11.2012року

Смт Нова Маячка

 

Про” Програму

захисту населення і території селищної ради

від надзвичайних ситуацій

техногенного і природного характеру

на 2013-2017роки”.

 

Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В. про програму захисту населення і території селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на період 2013-2017 років, протокол постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись законами України «Про цивільну оборону України», «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і території  від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки” та ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити “Програму захисту населення і території селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки”.  (додається).
 2. Спеціалістам селищної ради в своїй роботі керуватися даною програмою.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                      А.А.Костиря 

 

                                    Д О Д А Т О К

                                                                                 до рішення №

                                                                                 ХХІХ сесії УІ скликання

                                                                                від 22.11.2012 року

 

 

П Р О Г Р А М А

захисту населення і

території селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного

і природного характеру  на 2013-2017 роки

1.    загальні положення.

Програма захисту населення  і території селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру розроблена на виконання законів України  «Про Цивільну оборону України», «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 2013-2017 роки», «Про місцеве самоврядування в Україні».

Загальний стан техногенної небезпеки обумовлений наявністю на території селища 3 потенційно небезпечних об’єктів (ліс, Північнокримський канал, автотраса).

У структурі  потенційно небезпечних об’єктів за видами небезпеки домінують пожежна небезпеки.

Крім того, можливі аварії з викидом (виливом) небезпечних речовин притранспортуванні автомобільним транспортом.

Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру зумовлена тенденціями зростання шкоди територіям та населенню, що спричиняються небезпечними природними явищами такими як - підтопленням та затопленням, буревіями, сильними опадами, градом, обледенінням.

Програмою передбачено удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації, здійснення організаційних та матеріально – технічних заходів щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій.

2.    мета програми.

Основна мета програми  : комплексне розв’язання  проблеми захисту населення і території селища від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру в інтересах безпеки окремої людини, суспільства , матеріальних цінностей і довкілля .

Для  досягнення зазначеної мети передбачається :

-          виявлення небезпеки, оцінка ризику і прогнозування надзвичайних ситуацій

-         проведення екстрених і невідкладних заходів щодо виконання аварійно – відновлюваних робіт з метою відновлення нормального функціонування життєдіяльності селища і населення

-         підготовка населення і фахівців до дій щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації

-         покращення системи зв’язку і оповіщення керівного складу селища та населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій мирного та  особливого періодів.

 

3.      ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 1. Створення пункту управління Новомаячківської селищної ради для оповіщення населення селища про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій

Протягом 2013-2017 років

 1. Проведення першочергових запобіжних засобів з метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій

Протягом 2013-2017 років

 1. Придбання спецодягу ,приладів та засобів захисту органів дихання та шкіри

Протягом 2013-2017 років

 1. Відшкодування збитків особам, будинки та майно яких зазнали ушкоджень через надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

Протягом 2013-2017 років

 

4.      ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів селищного, районного, обласного бюджету в межах наявних фінансових ресурсів та інших джерел не заборонених  законодавством

 

5.      ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 У результаті виконання програми буде забезпечено повноцінне функціонування єдиної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

ХХІХ сесії шостого скликання

Від 22.11.12 р.                                              №

смт. Нова Маячка

 Про формування  статутного фонду

Новомаячківського селищного комунального

підприємства « Сількомунгосп », внесення та

затвердження доповнення  до  Статуту

          З метою поліпшення організації роботи Новомаячківського селищного комунального

підприємства « Сількомунгосп » по розширенню сфери надання послуг населенню, забезпечення населення селища цілодобово якісною питною водою,  на підставі ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, селищна рада

                                                                        В И Р І Ш И Л А :       

          1. Сформувати  статутний  фонд Новомаячківського селищного комунального

 підприємства « Сількомунгосп », у розмірі ________грн.

        2. Внести та затвердити доповнення до Статуту Новомаячківського селищного комунального підприємства « Сількомунгосп », шляхом викладення їх окремим додатком, що  додається.

        3.    Доручити директору Новомаячківського селищного комунального

 підприємства « Сількомунгосп » Толстому В.В. зареєструвати доповнення  до Статуту .

        4.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економічного та соціального розвитку селища.

 

Селищний голова                                                                А.А.Костиря

 

 

                                                           ДОДАТОК

                                                                                  До рішення ХХІХ сесії шостого                                                скликання

                                                  № ____   від  22.11.12 р.

 

 

                                               Доповнення

 до Статуту Новомаячківського селищного комунального підприємства « Сількомунгосп »,

                                    (є невід’ємною частиною Статуту)

 

 Розділ   3  “Майно підприємства”  доповнити пунктом 3.4 :

 

 3.4. Для забезпечення діяльності підприємства власником формується статутний фонд у розмірі __________грн.”.

 

 

Селищний голова                                                                           А.А.Костиря