Рішення сесії

                                                                                     

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

LХУІІ  сесії шостого скликання

Від 06.08.15 р.                                             № 960

смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення LІХ  сесії

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання від 29.01.2015р. № 874 «Про

селищну програму  соціальної підтримки

окремих категорій громадян на 2015 рік»

 

З метою сприяння вирішенню матеріально-побутових проблем учасників АТО  на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

     1. Включити до переліку осіб на яких розповсюджується дія селищної програми 

         соціальної підтримки окремих категорій громадян :

     -    учасники АТО при наявності посвідчення учасника бойових дій або довідки з

          військової частини про участь військовослужбовця  в АТО та внести доповнення до  розділів ;

2.     Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Упродовж останніх років одним з першочергових завдань держави та  місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування є розвиток системи соціального захисту та соціального обслуговування громадян, які гостро потребують  допомоги.

У першу чергу негативні наслідки економічних проблем відчувають  незахищені верстви населення. Зокрема, невідкладної підтримки потребують сім»ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, інваліди; багатодітні сім’ї та сім’ї, які виховують дітей-інвалідів; діти-сироти; особи похилого віку; одинокі матері; особи, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасники АТО при наявності посвідчення учасника бойових дій або довідки з військової частини про участь військовослужбовця  в АТО та інші категорії громадян області.  

Так, в смт. Нова Маячка  проживає 69 багатодітних сімей, 17 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 3 сім»ї, які опинилися у складних життєвих обставинах.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Сприяти покращенню матеріального стану соціально незахищених і вразливих верств населення селища шляхом впровадження додаткових соціальних гарантій, у тому числі за рахунок коштів  селищного бюджету. Для цього необхідно запроваджувати такі основні принципи :

-          створити необхідні умови для забезпечення відкритості та безперешкодного доступу громадян до інформації стосовно державних та місцевих соціальних програм, існуючих державних і регіональних соціальних гарантій та стандартів.

Основним засобом забезпечення адресності є диференціація рівня допомоги для різних категорій населення, визначення рівня допомоги для соціально вразливих верств населення: передусім, малозабезпечених сімей з дітьми (до 18 років) і багатодітних сімей; одиноких малозабезпечених матерів; інвалідів; дітей-сиріт; малозабезпечених громадян похилого віку,  учасники АТО при наявності посвідчення учасника бойових дій або довідки з військової частини про участь військовослужбовця  в АТО.     

 

    2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з

         питань медицини, охорони здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту  

         населення.

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря