Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХУІІ  сесії шостого скликання

Від 10 .09.2012 р.                                             419

Смт Нова Маячка

 

Про проект  селищної

програми «Ліси Херсонщини»

на 2012 - 2015 роки

 

         З метою поліпшення екологічної ситуації та забезпечення відтворення лісів Новомаячківського лісництва Великокопанівського ДЛМГ, створення захисних насаджень, проведення лісогосподарських заходів і утримання лісів у належномусанітарному стані Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 року № 977 «Про затвердження Державної цільової програми «Ліси України» на             2010 - 2015 роки», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада
ВИРІШИЛА:

1.Схвалити проект  селищної програми «Ліси Херсонщини» на 2012 - 2015 роки (далі - Програма), що додається.

2.При внесенні змін до бюджетів на 2012 рік та формуванні бюджетів на наступні роки, що визначені програмою, передбачати кошти на фінансування заходів передбачених програмою.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

 

Додаток № 1
до рішення сесії Новомаячківської
селищної ради № ____  від _______

 

СЕЛИЩНА ПРОГРАМА

«Ліси Херсонщини» на 2012-2015 роки

(проект)

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Новомаячківська селищна рада

2.

Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 року № 977 «Про затвердження Державної цільової програми «Ліси України» на 2010 -2015 роки

3.

Розробник Програми

Новомаячківська селищна рада

4.

Співрозробники Програми

--

5.

Відповідальний виконавець Програми

Новомаячківська селищна рада

6.

Учасники Програми

Новомаячківське лісництво Великокопанівського ДЛМГ

7.

Термін реалізації Програми

2012-2015 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Кошти державного і місцевих бюджетів, а також інших передбачених законом джерел

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

 

  1. Загальна частина

          Ліси Херсонщини виконують переважно екологічні  функції  - водоохоронні, захисні, рекреаційні.

         Загальна площа лісів Новомаячківського лісництва 4649,7 га, з них  хвойні 2063,5 га, листяні 652,8 га, площа не вкрита лісом – 1933,4 га.

           За площею насаджень домінують хвойні та листяні  породи дерев. Переважаючими в складі наведених груп порід є сосна, акація.

           Селищна програма «Ліси Херсонщини» на 2012-2015 роки (далі – Програма) визначає основні напрями  та джерела збалансованого розвитку  лісового та мисливського господарства, нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення лісового та мисливського господарства на засадах сталого розвитку.

 

2. Основні завдання Програми

        Основними завданнями Програми є:

       - визначення основних  напрямів розвитку лісового господарства Новомаячківського лісництва;

        - визначення основних показників розвитку лісового та мисливського господарства на період до 2015 року;

        - забезпечення сталого розвитку лісового та мисливського господарства на науково  обґрунтованій основі.

         Завдання і заходи Програми визначені в додатку.

 

3. Основні напрями розвитку лісового та мисливського господарства

          Розвиток лісового та мисливського господарства  здійснюється за такими напрямками:

-                 підвищення рівня лісистості до оптимального;

-                 нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку;

-                 підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони і захисту лісу;

-                 відтворення, охорона, і раціональне використання мисливської фауни;

-                 раціональне використання лісових ресурсів;

-                 підвищення ефективності управління лісовим господарством;

-                 підвищення наукового та кадрового забезпечення розвитку галузі лісового господарства

 

4. Джерела фінансування Програми

          Для досягнення  оптимальної лісистості  необхідне створення захисних насаджень (заліснення неугідь, малопродуктивних, деградованих земель), які будуть виконувати екологічні, водоохоронні, захисні, рекреаційні функції що сприятиме нарощуванню природоохоронного потенціалу лісів, збереженню їх біологічного різноманіття.

         На виконання вищевикладеного використовуватимуться кошти державного і місцевого бюджетів, а також інших передбачених законом джерел.

 

5. Очікувані результати від виконання Програми

     Виконання Програми дасть змогу:

- поліпшити стан та якісний склад лісів, посилити їх екологічні функції та підвищити продуктивність;

- створити умови для досягнення оптимальних показників рівня лісистості;

- забезпечити ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку;

- зменшити загрозу деградації земель.


НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н НЯ

ХХУІІ сесії шостого скликання

Від 10.09. 2012 р.                                                 424

Смт. Нова Маячка

Про відміну рішень сесії та виконкому

Новомаячківської селищної ради.  

               Розглянувши заяви гр. гр. Баран В.І., Долгань Є.В., Черкашиної В.П., та заслухавши інформацію спеціаліста  по  земельним питанням Новомаячківської селищної ради Спільного Є.Л. про відміну рішень сесії та виконкому Новомаячківської селищної ради, керуючись ст.12  Земельного Кодексу України зі змінами і доповненнями та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В ИР І Ш И Л А:

1.Скасувати пункт 9  рішення № 1002 сесії Новомаячківської селищної ради від 23.11.2009 р. «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку» згідно поданої заяви гр. Баран Володимира Івановича.

2. Скасувати  рішення № 266 сесії Новомаячківської селищної ради від 29.11.2011 р. «Про погодження надання земельної ділянки за межами селища громадянам в оренду для ведення городництва» згідно поданої заяви гр. Долгань Євгенія Васильовича.

3. Скасувати пункт 15  рішення № 46 виконкому Новомаячківської селищної ради від 25.05.1994 р. «Про виділення та вилучення земельних ділянок» згідно поданої заяви гр. Черкашиної Валентини Петрівни.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську   комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                           А.А.Костиря  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХУІІ  сесії шостого скликання

Від 10.09.2012 р.                                   423

Смт Нова Маячка

 

Про внесення змін до земельно-
кадастрової документації.

           

Розглянувши заяву Скурт Олени Анатоліївни  про внесення змін до земельно-кадастрової документації  в зв’язку зі зміною прізвища землекористувача  та заслухавши інформацію спеціаліста  з питань землевпорядкування  Новомаячківської селищної ради Спільного Є.Л., керуючись ст. 12  Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Внести зміни до земельно-кадастрової документації Новомаячківської селищної ради, а саме:
змінити прізвище землекористувача земельної ділянки яка знаходиться по вул. Дніпровська,249, з «Новак»  на «Скурт», в зв’язку зі зміною прізвища.

 2. Спеціалісту з питань землевпорядкування Спільному Є.Л. внести зміни до земельно-кадастрової документації.

Селищний голова                                                                А.А.Костиря 


НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХУІІ сесії  шостого скликання

Від 10.09.2012 р.                                   430

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою

щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду.

 

Розглянувши заяви гр. Пуляєвої Тетяни Геннадіївни про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Пуляєвій Тетяні Геннадіївні, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста з земельних питань Новомаячківської селищної ради  з питань землевпорядкування Спільного Є.Л., керуючись ст.ст. 12, 40, 93, 116, 120, 122, 123, 124,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про оренду землі» (зі змінами та доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель раніше наданих в користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Пуляєвій Тетяні Геннадіївні за адресою: вул. Молодіжна,7  смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 3% від нормативної грошової оцінки землі.

2. Гр. Пуляєвій Тетяні Геннадіївні  в місячний термін з дня прийняття даного рішення замовити в  землевпорядній організації технічну документацію вищевказаних земельних ділянок та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.   

            3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                           А.А.Костиря                  


НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХУІІ  сесії  шостого скликання

Від 10.09.2012 р.                                            429

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення 

технічної документації

на  земельні ділянки

для безоплатної передачі у власність

для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд.

 

Розглянувши заяву гр. Ступка В.І., Козак Г.І.,Козак К.Ф., Афенко П.В.,Прудського В.А., щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд гр. Ступка В.І., Козак Г.І.,Козак К.Ф., Афенко П.В.,Прудському В.А.,  розташованих в смт Нова Маячка,  враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста з земельних питань Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Спільного Є.Л., керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 120, 121, 122,  125,  п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Ступка Віктору Івановичу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. 1 Травня,75 .

1.1.Гр. Ступка Віктору Івановичу замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

2. Надати дозвіл гр. Козак Галині Іллівні на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Дніпровська,84 .

2.1.Гр. Козак Галині Іллівні замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

 

3. Надати дозвіл гр. Козак Катерині Федорівні на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Жовтнева,74.

3.1.Гр. Козак Катерині Федорівні замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

4. Надати дозвіл гр. Афенко Павлу Валерійовичу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Дніпровська,245.

4.1.Гр. Афенко Павлу Валерійовичу в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

5. Надати дозвіл гр. Прудському Віталію Анатолійовичу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Садова,225.

5.1.Гр. Прудському Віталію Анатолійовичу в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря       

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХУІІ  сесії  шостого скликання

Від 10.09.2012 р.                                              428

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення  технічної

документації на  земельні ділянки

для безоплатної передачі у спільну сумісну власність

для будівництва та обслуговування житлових будинків.

 

Розглянувши заяву гр. Лісовської Ганни Дмитрівни та Кульбаки Руслана Васильовича щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право спільної сумісної власності на земельну ділянку гр. Лісовській Ганні Дмитрівні та Кульбака Руслану Васильовичу для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,  розташованої в смт Нова Маячка, інформацію спеціаліста  селищної ради по земельним питанням Є.Л. Спільного, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 89, 116, 118, 120, 121, 122, 125  Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Лісовській Ганні Дмитрівні та Кульбака Руслану Васильовичу  на виготовлення технічної документації щодо складання державного акта на право спільної сумісної власності на земельну ділянку загальною орієнтовною площею 0,15 га , в тому числі: 

 - 0,15 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,

 розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Дніпровська,88.

2. Гр. Лісовській Ганні Дмитрівні та Кульбака Руслану Васильовичу замовити в землевпорядній організації  технічну документацію вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради .

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                                                           А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я 

ХХУІІ  сесії  шостого скликання

Від  10.09.2012  р.                                              431

смт.Нова Маячка

Про заяви та скарги громадян.

  

Розглянувши заяви громадян: 

1.              Картавцевої Варвари Володимирівни  про встановлення межі  земельної ділянки по вул. Основська, № 77, яка перебуває у її користуванні.

2.              Трунова Валерія Анатолійовича про не підписання акту узгодження меж земельної ділянки яка розташована за адресою вул. Степова, 120, громадянином Ліфінцевим О.А.

3.              Жихарєва Сергія Петровича  про встановлення межі  земельної ділянки по вул. 1 Травня, № 40.

4.              Зайцевої Любові Іванівни  про встановлення межі  земельної ділянки по вул. Дніпровська, № 152, яка перебуває у її користуванні.                            

         протоколи засідання постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста І категорії Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 158, 159, 160, 161  Земельного Кодексу України, Закону України „Про звернення громадян” та ст. 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні” Новомаячківська селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Погодити орієнтовні розміри земельних ділянок які розташовані за адресою вул. Основська, 77,(землекористувач гр. Картавцева В.В.) та вул. Основська, 75,(землекористувач гр. Шатохін С.М.), відповідно до додатку.

1.1.Громадянам Картавцевій В.В. та Шатохіну С.М. оформити свої земельні ділянки відповідно до чинного законодавства.

2. Затвердити акт обстеження земельної ділянки за адресою вул. Степова, 120, щодо не порушення, громадянином Труновим В.А., меж земельної ділянки яка розташована біля земельної ділянки по вул. Степова, 120 , користувач якої є гр. Ліфінцев О.А., складений 07.09.2012 року постійною депутатською комісією з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.  

3.Погодити розміри земельної ділянки яка розташована за адресою вул. 1 Травня, 40,(землекористувачі гр. гр. Жихарєв С.П. та Масаковська Л.В.), відповідно до додатку.

3.1.Громадянам Жихарєв С.П. та Масаковська Л.В. оформити свою земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

4.Погодити орієнтовні розміри земельних ділянок які розташовані за адресою вул. дніпровська, 152,(землекористувач гр. Зайцева Л.І.) та вул. Дніпровська, 154, (землекористувач гр. Владов.), відповідно до додатку.

4.1.Громадянам Зайцевій Л.І. та Владову оформити свої земельні ділянки відповідно до чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХУІІ  сесії  шостого  скликання

Від  10.09.2012  р.                                            426

смт. Нова Маячка

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації на

 земельну ділянку для передачі

в оренду в межах селища.

 

Розглянувши заяву гр. Шагова Валерія Леонідовича про надання дозволу на виготовлення технічної документації на земельні ділянки для передачі в оренду в межах селища під розміщення магазину продовольчих товарів, протокол засідання постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів , та заслухавши інформацію спеціаліста  з земельних питань  Спільного Є.Л, керуючись ст.ст. 12, 38, 93, 120, 122, 123, 124, 125, Земельного Кодексу України, Закону України «Про оренду землі» та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Дати дозвіл на виготовлення технічної документації на земельну ділянку щодо передачі в оренду гр. Шагову Валерію Леонідовичу під розміщення магазину продовольчих товарів орієнтовною площею 0,0181 га,  за адресою смт. Нова Маячка, вул. Леніна № 240 в зв’язку з купівлею об’єкта на даній земельній ділянці. Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 12,00% від нормативної грошової оцінки землі.

1.1.Після погодження документації з відповідними інстанціями, надати його на розгляд та затвердження до селищної ради.

2. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації на земельну ділянку щодо передачі в оренду гр. Шагову Валерію Леонідовичу під розміщення магазину продовольчих товарів  орієнтовною площею 0,0378 га,  за адресою смт. Нова Маячка, вул. Климака № 32 в зв’язку з купівлею об’єкта на даній земельній ділянці. Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 12,00% від нормативної грошової оцінки землі.

2.1.Після погодження документації з відповідними інстанціями, надати його на розгляд та затвердження до селищної ради.

3.Дати дозвіл на виготовлення технічної документації на земельну ділянку щодо передачі в оренду гр. Шагову Валерію Леонідовичу під розміщення магазину продовольчих товарів орієнтовною площею 0,0135 га,  за адресою смт. Нова Маячка, вул. Дніпровська № 114 в зв’язку з купівлею об’єкта на даній земельній ділянці. Строк оренди – 49 років. Орендна плата – 12,00% від нормативної грошової оцінки землі.

3.1.Після погодження документації з відповідними інстанціями, надати його на розгляд та затвердження до селищної ради.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                        А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

 ХХУІІ сесії  шостого  скликання

Від 10 .09.2012  р.                                      427

смт. Нова Маячка

Про погодження надання

земельних  ділянок за межами селища

громадянам у власність для ведення особистого

селянського господарства.

Розглянувши заяву гр. гр. Доброскок С.С., Доброскок А.П., Доброскок І.В., Стасюк Л.М., Долгань Є.В., про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради гр. гр. Доброскок С.С., Доброскок А.П., Доброскок І.В., Стасюк Л.М., Долгань Є.В., для ведення особистого селянського господарства, протокол постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., керуючись ст.ст. 12, 33,  81, 116, 118, 121, 123, п. 12 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для ведення особистого селянського господарства  гр. Доброскок Сергію Сергійовичу орієнтовною площею 0,80 га відповідно до додатку (додається).

2. Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для ведення особистого селянського господарства  гр. Доброскок Антоніні Петрівні орієнтовною площею 0,80 га відповідно до додатку (додається).

3. Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для ведення особистого селянського господарства  гр. Доброскок Ірині Вікторівні  орієнтовною площею 0,80 га відповідно до додатку (додається).

4. Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для ведення особистого селянського господарства  гр. Стасюк Лідії Миколаївні орієнтовною площею 0,80 га відповідно до додатку (додається).

5. Не заперечує про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель резервного фонду в адміністративних межах Новомаячківської селищної ради  для ведення особистого селянського господарства  гр. Долгань Євгенію Васильовичу орієнтовною площею 0,56 га відповідно до додатку (додається).

6. Гр. гр. Доброскок С.С., Доброскок А.П., Доброскок І.В., Стасюк Л.М., Долгань Є.В., в місячний строк  дане рішення подати для подальшого розгляду до Цюрупинської районної державної адміністрації .

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                   А.А.Костиря

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХУІ сесії  шостого скликання

Від 10.09.2012 р.                                               № 425

смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення  проекту відведення щодо

передачі земельної ділянки громадянам у власність .

 

Розглянувши заяву гр. Волошко Олександра Івановича  про дозвіл на виготовлення  документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію спеціаліста з земельних питань Новомаячківської селищної ради  Спільного Є.Л., керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 120, 121, 122,  125,   п.12 розділу Х Земельного Кодексу України (зі змінами та доповненнями), та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки щодо передачі  у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд , гр. Волошко Олександру Івановичу за адресою: вул. Толстого,52А,  смт. Нова Маячка, Цюрупинського району, Херсонської області, загальною орієнтовною площею 0,15 га в тому числі:

 - 0,15 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд.

2. Гр. Волошко Олександру Івановичу в місячний термін з дня прийняття даного рішення замовити в  землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд до селищної ради.   

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

 Селищний голова                                                                           А.А.Костиря             

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                Р І Ш Е Н Н Я

       ХХУІІ сесії  шостого скликання

Від 10.09.12 р.                                          № 432

     Смт.Нова Маячка

 

Провнесення змін до рішення ХІІ сесії

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 245 від 27.10.2011 року « Про

селищну програму профілактики

злочинності, вдосконалення організації роботи

дільничних інспекторів міліції,

покращення їх матеріально-технічного забезпечення та

підняття іміджу служби в смт. Нова Маячка на 2011-2015 роки»

 

            Заслухавши інформацію в.о. головного бухгалтера Чушак Ю.А. про необхідність внесення змін до селищної програми профілактики злочинності, вдосконалення організації роботи дільничних інспекторів міліції, покращення їх матеріально-технічного забезпечення тапідняття іміджу служби в смт. Нова Маячка на 2011-2015 року   відповідно до  ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

І. Внести зміни до рішення   ХІІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 245 від 27.10.2011 року « Проселищну програму профілактики

злочинності, вдосконалення організації роботидільничних інспекторів міліції,

покращення їх матеріально-технічного забезпечення тапідняття іміджу служби в смт. Нова Маячка на 2011-2015 роки», а саме до розділів :

 

Розділ «ПОКРАЩЕННЯ СЛУЖБОВО-ПОБУТОВИХ УМОВ»  доповнити    п.6 
6. Здійснити капітальний ремонт службового приміщення опорного пункту

    2012 рік

    Селищна рада

 

                                                                                                

Розділ «ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ» доповнити п. п.6.

 

 

6. Виділити кошти на проведення капітального ремонту службового приміщення опорного пункту в сумі 30 000 грн.

    2012 рік

    Селищна рада

 

ІІ. В.о. головного бухгалтера Чушак Ю.А. передбачити кошти на реалізацію

     програми .

ІІІ. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

    питань соціально - економічного розвитку селища.

 

 

Селищний голова                                                     А.А.Костиря


НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХУІІ сесії шостого скликання

Від 10.09.12 р.                                                № 421

Смт. Нова Маячка

 

Про селищну програму пожежної безпеки на 2012 – 2016 роки

 

З метою реалізації в селищі державної політики стосовно охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища, що потребує посилення протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів, проведення навчання та ознайомлення населення із заходами пожежної безпеки, залучення громадськості до участі в профілактичній роботі, відповідно до Законів України «Про Цивільну оборону України», «Про пожежну безпеку», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1. Затвердити селищну програмупожежної безпеки на 2012 – 2016 роки, далі – Програма (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію

    з питань гуманітарної політики , гласності та зв’язків з громадськими організаціями.

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                          А.А.Костиря.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНА ПРОГРАМА

пожежної безпеки на 2012 – 2016 роки

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

Місцева пожежна охорона

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Постанови Кабінету Міністрів України:

- від 03 серпня 1998 року № 1198 «Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»;

- від 16 липня 2008 року № 645 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 року № 870»;

- від 25 лютого 2009 року № 156 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2009 – 2013 роки»

3.

Розробник Програми

Новомаячківська селищна рада

4.

Відповідальний виконавець Програми

Новомаячківська селищна рада

5.

Учасники Програми

Новомаячківська селищна рада, місцева пожежна охорона, керівники комунальних підприємств та об’єктів різних форм власності.

6.

Термін реалізації програми

2012 – 2016 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Кошти державного і місцевих бюджетів, а також інших передбачених законом джерел

 

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

184 853,00

 

I. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма

Законом України «Про пожежну безпеку» визначено, що забезпечення пожежної безпеки є невід’ємною частиною реалізації державної політики щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища.

Особливо проблемною залишається ситуація із забезпечення пожежної безпеки в сільській місцевості, де виникає більше третини загальної кількості пожеж, а їх гасіння  ускладнюється значною віддаленістю пожежно-рятувальних підрозділів та низьким рівнем технічної оснащеності протипожежних формувань сільської місцевості.

За рахунок великої площі селища, фізичному та моральному зносу пожежної техніки існуючих сил та засобів недостатньо для виконання в повному обсязі функцій по забезпеченню пожежної та безпеки селища.

Також однією з основних проблем є стан протипожежного захисту об’єктів з масовим перебуванням людей, зокрема, ринків, дитячих дошкільних та навчальних закладів, лікувальних стаціонарних закладів, культових будинків та споруд, будинків для людей похилого віку та інвалідів, санаторіїв і закладів відпочинку, розважальних закладів, де протипожежні заходи практично не здійснюються через обмеженість фінансування.

Разом з тим, існує проблема із забезпеченням населених пунктів системами протипожежного водопостачання.

Відсутність джерел протипожежного водопостачання у селищі та на об’єктах призводить до того, що значна кількість пожеж ліквідується із залученням додаткових сил та засобів. А це, в свою чергу, збільшує масштаби пожеж, час, фінансові витрати на їх ліквідацію та збитків від них.

II. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом

Основними причинами неналежного стану протипожежної безпеки в  селищі є:

- обмежене фінансування заходів, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки, низький рівень матеріально-технічного оснащення  місцевої пожежної охорони;

- недостатня кількість джерел протипожежного водопостачання ;

Стан пожежної безпеки в селищі є реальною оцінкою рівня загрози для його населення та економіки.

Сучасний стан пожежної безпеки в смт. Нова Маячка потребує розроблення і реалізації комплексних довгострокових заходів, які повинні здійснюватися програмним методом.

III. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення стабільного захисту населення та економіки смт. Нова Маячка, підвищення рівня протипожежного захисту та створення механізму й умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки, цивільного захисту та техногенної безпеки на сучасному етапі розвитку.

ІV. Шляхи та способи розв'язання проблеми, строки виконання Програми

Розв’язання проблеми забезпечення пожежної безпеки полягає у комплексному та поетапному вирішенні ряду питань у даній сфері протягом 2012 – 2016 років за рахунок дотримання вимог нормативних документів з питань пожежної безпеки на всіх рівнях функціонування, підвищення ефективності управління з боку органів місцевого самоврядування у частині забезпечення пожежної безпеки, зміцнення ресурсної бази. Це призведе до гарантованого захисту суспільства та навколишнього природного середовища від пожеж і їх наслідків.

У рамках Програми передбачається здійснення заходів відповідно до наступних пріоритетних напрямків:

1.         Проведення щорічного аналізу стану забезпечення пожежної безпеки в селищі, на підприємствах, в установах, організаціях та розробка комплексних планів заходів щодо запобігання пожежам і загибелі на них людей.

2.         Придбання пливно-мастильних матеріалів, запасних частин та проведення ремонтних робіт пожежної та спеціальної техніки місцевої пожежної охорони.

3.         Придбання спеціального одягу та взуття для роботи особового складу місцевої пожежної охорони  під час ліквідації пожеж.

4.         Посилення пожежної безпеки за рахунок поліпшення матеріально-технічної бази, придбання спеціального обладнання місцевої пожежної охорони для виконання завдань за призначенням.

5.         Передбачення в селищному бюджеті коштів на придбанняпально-мастильних матеріалів, спеціального обмундирування та спорядження, а також іншого майна для місцевої  пожежної охорони.

6.         Забезпечення протипожежного водопостачання селища, проведення ремонту несправних пожежних гідрантів та водойм.

7.         Організація навчання населення правилам пожежної безпеки.

VI. Очікувані результати від виконання Програми

Результатами виконання передбаченого Програмою комплексу заходів щодо попередження виникнення пожеж та організації протипожежного захисту  є:

- приведення протипожежного стану об’єктів селища у відповідність з прийнятними рівнями пожежної безпеки;

- забезпечення пожежної безпеки селища та об’єктів аграрного сектору економіки;

- зниження ризиків виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з пожежами, небезпечними для життя і здоров’я громадян, створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу небезпечних чинників пожеж на навколишнє природне середовище;

- зменшення  кількості пожеж, загибелі та травмування на них людей, економічних втрат і матеріальних збитків від їх наслідків;

- своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей та місцевої пожежної охорони, видалення продуктів горіння за допомогою систем протипожежного захисту;

- витрачання мінімального часу на прибуття місцевої пожежної охорони  до місця пожежі за рахунок оптимальної дислокації та їх достатньої чисельності й оснащеності;

- забезпечення достатньої кількості вогнегасних речовин для локалізації та ліквідації пожеж шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання.

VII. Оцінка фінансових і трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в межах фінансових можливостей селищного бюджетута інших джерел, не заборонених законодавством.

Оцінка матеріально-технічних і трудових ресурсів проводиться на підставі основних прогнозних показників економічного та соціального розвитку селищата обсягів фінансування, що передбачаються на реалізацію заходів програми.

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                  Р І Ш Е Н Н Я

        ХХУІІ сесії  шостого скликання

Від 10.09.12 р.                                                   421

Смт.Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення ХУІ сесії

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 293 від 04.01.2012 року

«Про селищну  програму забезпечення пожежної

 безпеки на 2012 рік »

 

            Заслухавши інформацію в.о. головного бухгалтера Чушак Ю.А.

 про необхідність внесення змін до селищної програми забезпечення пожежної безпеки на  2012 рік, з метою активізації на території селища  роботи по реалізації Закону України “Про пожежну безпеку” і комплексного підходу до розв’язання проблем захисту населених пунктів району і довкілля від пожеж та їх наслідків,  відповідно до  ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” ,  селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести зміни  до рішення ХУІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 293 від 04.01.2012 року  « Про селищну програму  забезпечення пожежної безпеки  на 2012 рік», а саме до розділу  «  Фінансове забезпечення » та викласти  

 його в такій редакції :

                                                  Фінансове забезпечення

Фінансування Програми у 2012 році року здійснювати відповідно до законодавства за рахунок коштів  селищного, районного, обласного бюджету в межах наявних фінансових ресурсів та інших джерел не заборонених  законодавством  у сумі 237 365 грн. :

    

      Заробітна плата                                                                                135 200

      Нарахування на заробітну плату                                                     45 404

      Предмети , матеріали , обладнання та інвентар в

      тому числі м’який інвентар та обмундирування                           45 516

      а саме :

     -  бензин   А-80                                                                                  9 141

     -  мастило моторне                                                                            875

    -  запасні частина для ремонту пожежної техніки                          3 000

    -  рукав д.51                                                                                         1 800

    -  спец. одяг та взуття  для роботи особового складу

        під час гасіння пожеж, ліквідації надзвичайної ситуації           17 700

   - тверде паливо для опалення приміщень  МПО                             10 000

   -   інвентар                                                                                            3 000

      Оплата послуг,                                                                                 8  600

       а саме :

       - розхідний матеріал для поточного ремонту будівлі МПО        4 000

       - реконструкція пожежного гідранта  на території МПО             3 000

       -  абон.плата за телефонний зв»язок                                               240

      -   переатестація вогнегасників                                                        1 000

      -   страхування членів пожежної дружини                                     360

      Оплата електроенергії                                                                      2 645

 

2. В.о. головного бухгалтера Чушак Ю.А. передбачити кошти на реалізацію

     програми .

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

    питань соціально - економічного розвитку селища.

 

 

Селищний голова                                                     А.А.Костиря


 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

      П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я

       ХХУІІ сесії шостого скликання

Від 10.09.12 р.                                               

смт.Нова Маячка

 

Про розпорядження селищного голови                                                                

прийняті в міжсесійний період  

 

            Заслухавши інформацію селищного голови Костиря Андрія Андрійовича про розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період , відповідно до ст. 42   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

             Затвердити розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період  :

  1. З основної діяльності  з № 58-а по № 76
  2. З особового складу  з  № 65  по №  66

 

 

( Перелік додається )

 

 

Селищний голова                                                               А.А.Костиря

 

                                                           ДОДАТОК

                                                                                  До рішення ХХУІІ сесії шостого скликання

                                                  № ____   від 10.09.12 р.

 

П Е Р Е Л І К

                  розпоряджень селищного голови, прийнятих в міжсесійний період

 

№№

п/п   Назва розпорядження                                                                                    Індекс            Дата

З особового складу :

1. Про  покладання виконання обов»язків головного бухгалтера            65         31.07.12

2. Про встановлення надбавки Чушак Ю.А.                                                 66         31.07.12

 

З основної діяльності:

1. Про затвердження Положення про архів Новомаячківської селищної

    ради                                                                                                                58-а     30.07.12

2.Про виконання адміністративного стягнення у виді громадських робіт

    за вироком Цюрупинського районного суду відносно Глова О.Ю.                  59         30.07.12

3.Про виконання адміністративного стягнення у виді громадських робіт

    за вироком Цюрупинського районного суду відносно Єложенко Г.М.        60      31.07.12

4.Про створення комісії                                                                                         60        02.08.12

5.Про створення штабу по попередженню та ліквідації пожеж та їх

   наслідків на території Новомаячківської селищної ради                                61        02.08.12

6.Про скликання ХХУІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого

   скликання                                                                                                            62        06.08.12

7.Про виконання адміністративного стягнення у виді громадських робіт

   за вироком Цюрупинського районного суду відносно Чванкова С.С.          63      13.08.12

8.Про впровадження системи управління охороною праці ( СУОП ) в

   Новомаячківській селищній раді                                                                                  64        13.08.12

9.Про затвердження Положення про систему управління охороною праці

  ( СУОП ) по Новомаячківській селищній раді                                                 65        13.08.12

10.Про внесення змін до Порядку проведення іспитів на заміщення

   вакантних посад посадових осіб Новомаячківської селищної ради             66        13.08.12

11.Про затвердження складу конкурсної комісії                                                67        13.08.12

12.Про виконання адміністративного стягнення у виді громадських робіт

    за вироком Цюрупинського районного суду відносно Комісарової Н.А.  68        15.08.12

13.Про виконання адміністративного стягнення у виді громадських робіт

    за вироком Цюрупинського районного суду відносно Турка О.О.               69      15.08.12

14.Про затвердження програми вступного інструктажу з питань охорони

    праці по Новомаячківській селищній раді                                                      70        15.08.12

15.Про затвердження програми повторного інструктажу з питань охорони

    праці по Новомаячківській селищній раді                                                      71        15.08.12

16.Про підготовку та відзначення у 2012 році Дня партизанської слави

    у селищі                                                                                                               72        16.08.12

17.Про призначення відповідального за електрогосподарство                        73        16.08.12

18.Про затвердження переліку посад працівників селищної ради першої

    групи допуску з електробезпеки                                                                      74        16.08.12

19.Про призначення відповідального за експлуатацію будівель та споруд

     в селищній раді                                                                                                 75        16.08.12

20.Про затвердження переліку інструкцій з охорони праці по

    Новомаячківській селищній раді                                                                      76        16.08.12