Рішення сесії

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

LХV сесії шостого скликання

Від 22.06.2015 р.                                              №   938

Смт. Нова Маячка

 

Про встановлення ставок земельного податку

на території селища Нова Маячка.

 

             З метою збільшення надходжень  у 2016 році селищного бюджету, керуючись  Законом України «Про внесення змін до Податкового  кодексу  України   та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»  від 28.12.2014 № 71-VІІІ, враховуючи висновки та рекомендації постійних  комісій селищної ради, керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна   рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Встановити ставку земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) згідно додатку 1.
2. Нові ставки земельного податку для
фізичних, юридичних та фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території селища Нова Маячка ввести в дію з 01.01.2016 року.
3.
Дане рішення оприлюднити в місцевих засобах інформації та на офіційному сайті Новомаячківської селищної ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію у сфері планування та обліку в галузі бюджету, фінансів і цін та соціально-економічного і культурного розвитку.

 

           

 

 

 Селищний голова                                                          А.А. Костиря

 

                                 ДОДАТОК

                                                                           До рішення LХУ сесії шостого                                                                                скликання № 938 від  22.06.15 р.

ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК

1. Загальні положення.

1.1. Земельний податок встановлюється на підставі статті 10 та статей 269 – 289 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI і відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VIII.

2. Платники земельного податку.

2.1. Платниками земельного податку є:

-      власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

-      землекористувачі.

2.2. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового Кодексу України. 

3. Об'єкти оподаткування земельним податком

3.1. Об'єктами оподаткування є:

-      земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

-      земельні частки (паї), які перебувають у власності. 

4. База оподаткування земельним податком

4.1. Базою оподаткування є:

-      нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим додатком;

-      площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4.2. Рішення Новомаячківської селищної ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах смт Нова Маячка, офіційно оприлюднюється в засобах масової інформації та на офіційному сайті Новомаячківської селищної ради 

5. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком

5.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

5.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до п.6. цього розділу. 

6. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

6.1. Ставки земельного податку за земельні ділянки в смт Нова Маячка, нормативно-грошову оцінку яких проведено, встановлюються згідно додатку 2 до даного рішення.

6.2. Ставки земельного податку для юридичних та фізичних осіб, які користуються земельними ділянками на умовах постійного користування (в тому числі фактичне землекористування) земельними ділянками, крім орендарів сплачується в розмірах визначених в графі 3 таблиці додатку 2.

7. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами смт Нова Маячка, нормативну грошову оцінку яких не проведено

7.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами смт Нова Маячка, встановлюється у розмірі 5,00 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Херсонській області.

8. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

8.1. Від сплати податку звільняються:

-      інваліди першої і другої групи;

-      фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

-      пенсіонери (за віком);

-      ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

-      учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії  та її наслідків;

-      особи, які мають статус учасників АТО;

-      родини загиблих осіб, які мали статус учасника АТО.

8.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб визначених пунктом 8.1 цього розділу та поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

1)    для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

2)    для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селищі Нова Маячка - не більше як 0,15 гектара;

3)    для індивідуального дачного будівництва - не більше як 0,10 гектара;

4)    для будівництва індивідуальних гаражів - не більше як 0,01 гектара;

5)    для ведення садівництва - не більше як 0,12 гектара.

8.3. Від сплати земельного податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи. 

9. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

9.1. Від сплати земельного податку звільняються:

-      бюджетні установи, заклади та організації, які фінансуються з селищного бюджету селища Нова Маячка;

-      санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

-      громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці;

            Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством.

-       бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України; 

9.2. Новомаячківською селищною радою встановлюється пільга по сплаті земельного податку у розмірі 50,00% від ставки земельного податку, визначеної згідно пунктів 6 – 7 даного додатку, для дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів України державної та комунальної форми власності.. 

10. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

10.1. Не сплачується податок за:

1)    землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

2)    земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

3)    землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

паралельні об'їзні дороги, снігозахисні споруди і насадження, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

4)    земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

5)    земельні ділянки кладовищ.

6)    земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

11. Особливості оподаткування платою за землю

11.1. Новомаячківська селищна рада, згідно рішення сесії Новомаячківської селищної ради, уповноважена встановлювати ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території селища Нова Маячка.

            Виконавчий комітет Новомаячківської селищної ради до 25 грудня року, що передує звітному, подає Цюрупинській ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

            Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

11.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

11.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

            Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

12. Податковий період для плати за землю

12.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

12.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

13. Порядок обчислення плати за землю

13.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.      

13.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до Цюрупинської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

13.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

13.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

            У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

13.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться Цюрупинською ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового Кодексу України.

            У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

            У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року Цюрупинська ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

13.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1)    у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2)    пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3)    пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

            За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

13.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до розділу 8 цього додатку за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи. 

14. Строк сплати плати за землю

14.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

            У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

14.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

14.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

14.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

14.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

14.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

14.7. У разі надання в оренду земельних ділянок у межах селища Нова Маячка, окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

 

Селищний голова                                                                         А.А.Костиря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ДОДАТОК

                                                                                 До рішення LХУ сесії шостого                                                                                            скликання № 938 від  22.06.15 р..

 

Ставки земельного податку за земельні ділянки в смт Нова Маячка, нормативну грошову оцінку яких проведено

 

№ п/п

Категорія земель / Цільове призначення земель

Ставка земельного податку                                    (% від нормативної грошової оцінки землі)

Для власників земельних ділянок, земельних часток (паїв)

Для землекористувачів на праві постійного користування

 

1

2

3

1.

Землі сільськогосподарського призначення

1

2

2.

Землі житлової забудови:

2.1.

Для будівництва та обслуговування індивідуальних житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),

0,5

1,5

3.

Землі громадського призначення

2

5

4.

Землі рекреаційного та оздоровчого призначення

1

5

5.

Землі лісогосподарського призначення

1

3

6.

Землі водного фонду

1

3

7.

Землі промисловості

1,5

3

8.

Землі транспорту

2

3

9.

Землі зв’язку

3

5

10.

Землі технічної інфраструктури

3

4

11.

Землі оборони

1

1

12.

Землі комерційного використання

10

12

13.

Для земельних ділянок незалежно від категорії земель та цільового призначення:

13.1.

Для підприємств, установ та організацій, що належать до державної та комунальної власності (власником, якої є Новомаячківська селищна  рада)

1

1

13.2.

Для громадських організацій інвалідів України, їх підприємств (об'єднань), установ та організацій

1

1

14.

1.14. Інші землі

3

7