Рішення сесії

 

                                                                        НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

LХІІ сесії шостого скликання

         Від 20.04.15.                                                  №  909

         смт. Нова Маячка

 

        Про виконання бюджету

        Новомаячківської селищної

        ради за І квартал 2015 року

 

            Заслухавши інформацію в.о. головного бухгалтера Михайленко Л.І. про виконання бюджету   

      Новомаячківської селищної ради за І квартал 2015 року, керуючись ст. 26 Закону України "Про

      місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 

В И Р І Ш И Л А :

1.      Затвердити звіт в.о. головного бухгалтера Михайленко Л.І.  про виконання доходної та видаткової частини селищного бюджету за І квартал 2015 року.

( Додається ).

2.      Встановити жорсткий контроль за ефективністю використання бюджетних коштів по Новомаячківській селищній раді.

3.      Не допускати виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості по видаткам з селищного бюджету.

4.      На виконання законів України  про плату за землю та оренду землі забезпечити повноту надходжень до бюджету Новомаячківської  селищної ради  орендної плати.

5.      Проводити постійну роботу з платниками податків щодо дотримання ними зобов’язань перед бюджетом 2013 року Новомаячківської селищної ради

  1. Контроль за виконання даного рішення  покласти на постійну депутатську   

 комісію з питань планування бюджету та фінансів .

 

 

Селищний голова                                                            А.А.Костиря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           ДОДАТОК

                                                                                  До рішення LХІІ сесії шостого                                                                                     скликання № 909 від 20.04.15 р.

 

ЗВІТ

про виконання бюджету Новомаячківської селищної ради за  І квартал 2015 року

 

             За І квартал 2015 року доходна частина загального фонду бюджету селищної ради без врахування трансфертів виконана на 116,5 %, при планових показниках – 228 356 грн., фактичні надходження становлять 266 070 грн. Дані в розрізі надходжень податків та зборів наведені в таблиці:

Код

 Назва

 Уточ.пл.

Факт

% вик.

10000000

Податкові надходження  

227051

258754,6

113,9632

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

6000

9965

166,0833

11020000

Податок на прибуток підприємств  

6000

9965

166,0833

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

6000

9965

166,0833

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

2000

3754

187,7

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

2000

3754

187,7

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

5000

2876

57,52

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

5000

2876

57,52

18000000

Місцеві податки

214026

242111,6

113,1225

18010000

Податок на майно

103926

101726,9

97,88399

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

0

415,64

0

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

0

446,4

0

18010500

Земельний податок з юридичних осіб  

3726

3630,32

97,4321

18010600

Орендна плата з юридичних осіб  

73200

69923,29

95,52362

18010700

Земельний податок з фізичних осіб  

3000

2844,6

94,82

18010900

Орендна плата з фізичних осіб  

24000

24466,67

101,9445

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року

0

959

0

 

18040100

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

 

0

 

837

 

0

18040200

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

0

122

0

18050000

Єдиний податок  

110100

139425,7

126,6355

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

11500

8328,62

72,42278

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

85800

117803,1

137,2997

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників

12800

13293,9

103,8586

19000000

Інші податки та збори 

25

47,99

191,96

19010000

Екологічний податок 

25

47,99

191,96

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

25

44,94

179,76

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

0

3,05

0

20000000

Неподаткові надходження  

1305

7316,05

560,6169

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

300

289

96,33333

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції 

300

289

96,33333

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

1005

877,95

87,35821

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

400

519,19

129,7975

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

400

519,19

129,7975

22090000

Державне мито  

605

358,76

59,29917

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

75

62,23

82,97333

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  

530

296,53

55,94906

24000000

Інші неподаткові надходження  

0

6149,1

0

24060300

Інші надходження  

0

6149,1

0

Всього (без урахування трансфертів)

 

228356

266070,6

116,5157

            Крім цього, одержано  субвенції  до загального фонду селищного бюджету на суму    703 500 грн. 

Фактичне виконання селищного бюджету по видатках загального фонду  бюджету за І квартал 2015 рік склало 79,7 %, на видатки, при цьому, при плані 1 213263 грн., було направлено – 967 407,50 грн. Фінансування всіх статтей бюджету здійснювалось відповідно до затверджених видатків в розрізі кодів функціональної класифікації видатків селищного  бюджету :

- по коду функціональної класифікації видатків

010116 “Органи місцевого самоврядування” касові видатки склали

 202503,51 грн.,при запланованих 283237 грн або 71,5 % суми видатків;

- по КФКВ 070101 “Дошкільні заклади освіти” – при плані 607 450 грн.,  касові видатки склали 513 951,61 грн або 84,6 %  від суми видатків;     

          - по КФКВ 110201 “Бібліотеки” –   при затверджених планах 38 593 грн.,  касові видатки склали  32116,19 грн або 83,2%    

         - по КФКВ 110204 “Палаци і будинки культури – при затверджених планах  154 400 грн.,  касові видатки склали  115 657,26 грн  або 74,9 %;    

- по КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»  При затверджених планах 9432  грн касові видатки  складають 9386,08 грн ,що становить 99,5 %.   

      По КФК 060702 «Місцева пожежна охорона»  При затверженному плані

69570 грн касові видатки склали 65792,26 грн , або  94,5%.

       По  КФК 250404 «Інші видатки»  проведені видатки на утримання опорного пункту. При затверджених планах 37 934 грн касові видатки склали  15355,81 грн. або 40,5 % 

      Перераховано «Сількомунгоспу» на утримання наглядача кладовища  5037,78 грн

     По КФК 100203 «Благоустрій міст,сіл та селищ» при планових призначеннях 607 грн касові видатки склали 607 грн. або 100 %            

     По КФК 250380 Інші субвенції  перераховані кошти до районного бюджету в сумі 7000 грн на утримання посади  фахівця із соціальної роботи.

    На рахунок  спеціального фонду по Новомаячківській селищній раді  по  КФК 010116   «Органи місцевого самоврядування»  надійшли кошти  в сумі 4619,36 грн  від оренди приміщень . Залишок на кінець звітного періоду складає 7608,80 грн.      

  КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти « надійшли кошти в сумі 63 352  грн від батьківської плати за відвідування дитячого садку. Кошти в сумі 61195,45 грн використано по КЕКВ 2230( продукти харчування). Залишок на кінець звітного періоду складає 2508,82 грн       

 КФК 110204 «Палаци та будинки культури « надійшли кошти від вхідної плати за послуги дискотеки в сумі  7230  грн  ,касові видатки склали 6099,71 грн Залишок на кінець звітного періоду складає 5393,60 грн

Кредиторська заборгованість Новомаячківської селищної ради станом на 01.01.2015 року по загальному фонду  становила 26 737,31 грн,та спеціальному фонду -123440,28грн. Заборгованість виникла в зв’язку з не проведенням платежів державним казначейством. Кредиторська заборгованість  станом на 01 квітня   2015 року відсутня.