Рішення сесії

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                   Р І Ш Е Н Н Я

     LХ сесії шостого скликання

Від 18.02.15 р.                                                        № 882

смт. Нова Маячка

 

Про фонд охорони навколишнього

природного середовища

Новомаячківської селищної ради


            З метою забезпечення екологічної безпеки, використання і відтворення природних ресурсів, раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів, відповідно до ст.19 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Постанови КМУ від 17.09.1996 року № 1147 « Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесія селищної ради

 

В И Р І Ш И Л А :

 

            1. Затвердити положення про  фонд охорони навколишнього природного середовища Новомаячківської селищної ради, згідно з додатком.

            2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                           А.А.Костиря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Додаток                                                                                                                                          до  рішення  LХ сесії шостого                                                                                                      скликання

                                                                                               № 882 від 18.02.205 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про фонд охорони навколишнього природного середовища Новомаячківської селищної ради

1.Фонд охорони навколишнього природного середовища (далі - Фонд) є складовою частиною селищного бюджету Новомаячківської селищної ради.

2. Фонд  створено  з  метою   фінансування   природоохоронних заходів  та  заходів,  пов’язаних  з  раціональним використанням і збереженням  природних  ресурсів  (далі   -   природоохоронні   та ресурсозберігаючі заходи).

3. Фонд формується за рахунок частини коштів, що надійшли від сплати :

- екологічного   податку  згідно чинного законодавства;                                                                                          - грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушеннями законодавства про охорону     навколишнього природного середовища в результаті господарської діяльності згідно з чинним законодавством.                                                                                                                                                  - інших джерел не заборонених чинним законодавством.

4.Головний Розпорядник коштів Фонду – сесія селищної ради

6. Кошти Фонду використовуються для фінансування витрат, пов’язаних з виконанням робіт в межах селищної програми « Охорона навколишнього природного середовища», яка затверджується сесією селищної ради, відповідно до  ” Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів ”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147.

7. Витрати фонду та касове виконання місцевого бюджету за видатками Фонду провадить­ся в межах надходження коштів до нього у встановленому законодавством порядку.

8. Кошти Фонду використовуються згідно з кошторисом витрат на відповідний бюджетний рік з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року  №1147 “ Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів ”.

9. Контроль за своєчасністю та повнотою сплати екологічного збору до Фонду здійснюють органи державної податкової служби.

10. Контроль за цільовим використанням коштів Фонду здій­с­нює­ головний розпорядник коштів.

Головний розпорядник коштів:

- одержує звіти від Виконавців природоохоронних заходів (Одержувачів бюджетних коштів) і аналізує ефективність витрачання коштів.

11. Не використані у звітному році кошти Фонду вилученню не підлягають, переходять на наступний рік і використовуються на цілі, передбачені цим Положенням.