Рішення сесії

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                   Р І Ш Е Н Н Я

     LХ сесії шостого скликання

Від 18.02.15 р.                                                        № 883

смт. Нова Маячка

 

Про селищну програму

« Охорона навколишнього

природного середовища» на 2015 рік

            З метою забезпечення екологічної безпеки, використання і відтворення природних ресурсів, раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів, керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесія селищної  ради

 

В И Р І Ш И Л А :

 

            1. Затвердити селищну програму «Охорона навколишнього природного середовища» на 2015 рік.

            2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

Селищний голова                                                                     А.А.Костиря

 

 

                                                                                               Додаток                                                                                                                                          до  рішення  LХ сесії шостого                                                                                                      скликання

                                                                                              № 883 від 18.02.205 року

Селищна програма
Охорона навколишнього природного середовища  на 2015 рік

 

1. Загальні положення

           Дана програма спрямована на реалізацію державної політики у сфері екології , підтримання природного середовища на належному рівні. Програма враховує положення Конституції України, Земельного кодексу України „Про охорону навколишнього природного середовища” .
Відносини у галузі охорони навколишнього природного середовища в Україні регулюються цим Законом, а також розроблюваними відповідно до нього земельним, водним, лісовим законодавством, законодавством про надра, про охорону атмосферною повітря, про охорону і використання рослинного і тваринного світу та іншим спеціальним законодавством.
         Враховуючи місце розташування  смт. Нова Маячка, доречно було б використовувати навколишнє природне середовище поліпшуючи ґрунтозахисні системи, створюючи захисні зелені смуги, створюючи зелені масиви, здійснюючи ґрунтозахисні заходи.

 

 

2. Мета та основні завдання програми
  - використання і відтворення природних ресурсів;

  - забезпечення екологічної безпеки;

 - запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на

    навколишнє природне середовище;

- збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів га

   інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з

   історико-культурною спадщиною.  
           

3. Фінансування Програми
 Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок коштів  місцевого бюджету, державного бюджету, а також інших джерел, передбачених законами України.
 

 4. Очікуванні результати
 - покращення екологічного стану території  Новомаячківської селищної  ради;

- запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Додаток №1 до Програми                                                              «Охорона навколишнього
природного середовища
»

на 2015 р.

 

                                                         ПАСПОРТ

      1. Програма: програма «Охорона навколишнього природного середовища»  Новомаячківської селищної  ради на 2015рік..

2.      Підстава для розроблення : Закон України „Про охорону навколишнього середовища

   3. Державний замовник: Новомаячківська селищна  рада.

4.Мета:
          -
використання і відтворення природних ресурсів;

-  забезпечення екологічної безпеки;

-   запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище;

-  раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів;

-  збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів га інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною.

5.      Початок: - 2015рік , закінчення – 2015 рік .

6.      Етапи виконання :– 2015 р.

7.      Загальні обсяги виконання:    48 000   грн.

 8.  Контроль за виконанням: постійна депутатська комісія з  питань планування бюджету та фінансів

 

 

                                                                 Додаток №2  до Програми                                                              «Охорона навколишнього
природного середовища
»

на 2015 р.

 

Орієнтовані обсяги та джерела  фінансування програми

 

Джерела фінансування

2015рік

Кошти районного бюджету              ( тис. грн.)

0

Кошти місцевого бюджету

( тис. грн.)

48,0

Інші джерела

( тис. грн. )

0

Разом

48,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

                                                                       Додаток №3 до Програми                                                              «  Охорона навколишнього
природного середовища
»

на 2015 рр.

 Заходи  Програми 

на 2015 рік.

п/п

Найменування  заходів

Термін

виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансува-ння  (тис. грн.)

1

Боротьба з карантинними бур’янами (обкіс території селищної  ради)

У разі потреби

Селищна рада

Місцевий бюджет

30,0

2

Ліквідація наслідків буреломів, вітровалів та сніголамів

У разі потреби

Селищна рада

Місцевий бюджет

13,0

3

Закупівля та висадка саджанців дерев і квітів, розбивка клумб, квітників

У разі потреби

Селищна

рада

Місцевий бюджет

5,0

4

Разом

 

 

 

48,0