Рішення сесії

 

                                                       НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

LХ сесії шостого скликання

Від 18.02.15 р.                                                        №  880

смт. Нова Маячка

 

Про виконання бюджету

Новомаячківської селищної

ради за 2014 рік

 

            Заслухавши інформацію в.о. головного бухгалтера Михайленко Л.І. про виконання бюджету Новомаячківської селищної ради за 2014 рік, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 

В И Р І Ш И Л А :

1.      Затвердити звіт в.о. головного бухгалтера Михайленко Л.І.  про виконання доходної та видаткової частини селищного бюджету за 2014 рік .

( Додається ).

2.      Встановити жорсткий контроль за ефективністю використання бюджетних коштів по Новомаячківській селищній раді.

3.      Не допускати виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості по видаткам з селищного бюджету.

4.      На виконання законів України  про плату за землю та оренду землі забезпечити повноту надходжень до бюджету Новомаячківської  селищної ради  орендної плати.

5.      Проводити постійну роботу з платниками податків щодо дотримання ними зобов’язань перед бюджетом 2013 року Новомаячківської селищної ради

  1. Контроль за виконання даного рішення  покласти на постійну депутатську   

 комісію з питань планування бюджету та фінансів .

 

Селищний голова                                                         А.А.Костиря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           ДОДАТОК

                                                                                  До рішення LХ сесії шостого                                                                                        скликання № 880 від 18.02.15 р.

 

ЗВІТ

про виконання бюджету Новомаячківської селищної ради за 2014 рік

             За 2014 рік доходна частина загального фонду бюджету селищної ради виконана на 132,7 %, при планових показниках – 965 320грн., фактичні надходження становлять 1 280 682 грн. Дані в розрізі надходжень податків та зборів наведені в таблиці:

Код

 Назва

 Уточ.пл.

Факт

% вик.

11010000

Податок на доходи фізичних осіб  

457170

490767

107,3

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

1400

5949

424,9

13010200

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 

0,0

8418

0,0

13050000

Плата за землю  

528440

515394

97,5

13050100

Земельний податок з юридичних осіб  

8840

10984

124,2

13050200

Орендна плата з юридичних осіб  

230000

239553

104,1

13050300

Земельний податок з фізичних осіб  

221600

198054

89,4

13050500

Орендна плата з фізичних осіб  

68000

66803

98,2

16010000

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року 

0,0

0

0,0

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 

22000

23256

105,7

19040100

Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року  

30300

24891

82,1

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції 

6600

3831

58,0

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

1360

1705

125,3

22090000

Державне мито  

3130

2607

83,3

24060300

Інші надходження  

0,0

197139

0,0

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  

0,0

4,8

0,0

 

Всього (без урахування трансфертів)

965320

1280682

132,7

 

            Крім цього, одержано  дотацій до загального фонду селищного бюджету на суму    3 069 200     грн.

Фактичне виконання селищного бюджету по видатках загального фонду  бюджету за  2014 рік склало 98,3 %, на видатки, при цьому, при плані 4 600 313 грн., було направлено – 4 524 332 грн. Фінансування всіх статтей бюджету здійснювалось відповідно до затверджених видатків в розрізі кодів функціональної класифікації видатків селищного  бюджету :

- по коду функціональної класифікації видатків

010116 “Органи місцевого самоврядування” касові видатки склали

 969 132 грн.,при запланованих 1008 049 грн або 96,1% суми видатків;

 

- по КФКВ 070101 Дошкільні заклади освіти – при плані  2 419 150 грн.,  касові видатки склали 2 400 696 грн або 99,2 %  від суми видатків;   

- по КФКВ 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення –  касові видатки 3000 грн.,  при плані 3000 грн

          - по КФКВ 110201 Бібліотеки –   при затверджених планах 153 424 грн.,  касові видатки склали  149 930 грн або 97,7%

         - по КФКВ 110204 Палаци і будинки культури – при затверджених планах  465 526 грн.,  касові видатки склали  459 933 грн або 98,8 %;

- по КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»  При затверджених планах 34985  грн касові видатки  складають 34 896 грн ,що становить 99,7 %.

      По КФК 060702 «Місцева пожежна охорона»  При затверженному плані

256 994 грн касові видатки склали 253 023 грн , або  98,5%.

       По  КФК 250404 «Інші видатки»  проведені видатки на утримання опорного пункту. При затверджених планах 74 373 грн касові видатки склали  70561 грн. або 94,9 %     

      Перераховано «Сількомунгоспу» 114 153 грн в т ч .

На утримання наглядача кладовища  14153 грн та  на погашення кредиторської заборгованості 100 000 грн по придбанню плит для огорожі кладовища.

     По КФК 100203 «Благоустрій міст,сіл та селищ» при планових призначеннях 51 108 грн касові видатки склали 50500 грн. або 98,8%

      По КФК 130115 Спорт для всіх касові видатки склали 4640 грн при затверженному плані 4640 грн           

     По КФК 250380 Інші субвенції  перераховані кошти до районного бюджету в сумі 13 864 грн на утримання посади  фахівця із соціальної роботи.

 На рахунок  спеціального фонду по Новомаячківській селищній раді  по  КФК 010116   «Органи місцевого самоврядування»  надійшли кошти  в сумі 8738 грн  від оренди приміщень ,касові видатки склали 31816 грн (використані вільні залишки минулих років в сумі 26060 грн) по КЕКВ 2210 (придбання матеріалів для поточного ремонту приміщення ). Залишок на кінець звітного року складає 2989 грн,44 коп.

  КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти « надійшли кошти в сумі 223 772  грн від батьківської плати за відвідування дитячого садку. Кошти в сумі 224 276 грн використано по КЕКВ 2230( продукти харчування). Залишок на кінець звітного року складає 352,27 грн

КФК 110204 «Палаци та будинки культури « надійшли кошти від вхідної плати за послуги дискотеки в сумі  21 720  грн  , та залишок на початок звітного року був в сумі 9855,83 грн .Касові видатки склали 27312 грн (оплата праці  -15221 грн,нарахування -5526 грн,оплата енергоносіїв -6005грн, придбання квитків -560грн)

Залишок на кінець звітного року складає 4 263,57 грн

За рахунок вільних залишків  субвенції з державного бюджету  на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах використані кошти в сумі 60659 грн (ремонт вул. Одеська ) 

Надходження по податку з власників автотранспортних засобів, збору за першу реєстрацію транспортних засобів та збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами за  2014року склали 4145 грн.  

            Кошти в сумі 12 000 грн (за рахунок вільного залишку) передані СКП Сількомунгосп  на придбання бітуму для поточного ремонту вулиць селища.

  До бюджету розвитку за 2014 рік надійшло доходів у сумі  390 680 грн  при запланованих доходах 370 000 грн або 105,6%

За рахунок коштів бюджету розвитку  по

КФК 070101 Дошкільні заклади освіти  при  запланованих коштах в сумі 8000 грн касові видатки склали 7775 грн (придбання пральної машини та погашення кредиторської заборгованості за комп’ютер )

КФК 110204 Палаци та будинки культури погашена кредиторка в сумі 141500 грн (капітальний ремонт даху )

 

КФК 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» при затверджених планах 332754 грн касові видатки склали 209268 грн

КФК 100209 «Заходи пов’язані з поліпшенням питної води»  касові видатки за звітний період складають 105 996 грн

КФК 250380 «Інші субвенції « перерахові кошти до районного бюджету на придбання флюорографа в сумі 36200 грн.

Кредиторська заборгованість Новомаячківської селищної ради станом на 01.01.2014 року по загальному фонду  становила 101 455грн,та спеціальному фонду -167 241грн. Заборгованість виникла в зв’язку з не проведенням платежів державним казначейством. Кредиторська заборгованість  станом на 01 січня   2015 року зменшена і  становить 12902,70 грн. по загальному фонду та 123440,28 грн  по спеціальному фонду.