Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

LVІІ сесії шостого скликання

Від 24.12.14 р.                                                        № 830

смт. Нова Маячка

                                                                                                                          

Про проведення витрат з селищного                                                                  

бюджету в І кварталі  2015 року

 

З метою  забезпечення безперебійного фінансування  установ селищної ради в І кварталі  2015 року до прийняття рішення про місцевий бюджет на 2015 рік, керуючись статтями 22, 23,41, 79 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 статті 26 Закону України              « Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна  рада

 

                                                    В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати право  виконавчому комітету селищної ради проводити фінансування установ Новомаячківськоїселищної ради в І кварталі 2015 року у межах бюджетних призначень, затверджених їм  додатком до цього рішення.

 

2. Установити, що фінансування витрат із загального фонду місцевого бюджету проводиться в межах фактично отриманих доходів  та в межах установлених їм бюджетних призначень за тимчасовим розписом видатків у  розрізі повної  економічної класифікації.

 

3.Виконавчому комітету селищної ради:

3.1. Забезпечити складання в установленому порядку тимчасових кошторисів доходів і видатків бюджетних установ в І кварталі  2015 року та за погодженням з фінансовим управлінням Цюрупинської районної державної адміністрації, в термін до 08 січня  2015 року надати їх  Управлінню Державної казначейської служби  України  в Цюрупинському районі.

При складані кошторисів по витратах спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ врахувати, що ці витрати мають постійне бюджетне призначення, яке дає право на їх провадження виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень цих коштів.

          3.2.  Забезпечити першочергове спрямування коштів на фінансування захищених статей видатків: заробітна плата (КЕКВ 2111); нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120);  забезпечення продуктами харчування (КЕКВ 2130); енергоносії (КЕКВ 2270).

         

     4. Дозволити селищному голові в процесі виконання  селищного бюджету в І кварталі  2015 року  за обґрунтованим поданням керівників бюджетних установ здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням селищної ради, тільки на підставі  змін внесених до рішення.

         5. Надати право виконавчому комітету селищної ради у разі виникнення тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних з тимчасовим дефіцитом коштів на фінансування захищених статей видатків, отримувати короткотермінові позички на їх покриття в Управлінні Державної казначейської служби  України  в Цюрупинському районі.

         

          6. Це рішення втрачає свою силу при прийнятті селищною  радою рішення про місцевий  бюджет на 2015 рік.

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                     А.А.Костиря