Рішення сесії

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                Р І Ш Е Н Н Я

                                                          LVІІ сесії  шостого   скликання

                                                                     

                                                                      №831

 

Від 24.12.2014 р.                                         

смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення ХХХХVІІ сесії

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№ 694    від 11.02.2014 року

“Про селищний бюджет на 2014 рік ”.

 

  Заслухавши  інформацію в.о. головного бухгалтера  Михайленко Л.І, про внесення змін до рішення  ХXXХVІІ сесії Новомаячківської селищної ради  шостого скликання  № 694         від 11.02.2014 року “Про селищний бюджет на 2014 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України   ,селищна рада:

                                                      В И Р І Ш И Л А:

1.Зменшити доходну частину  спеціального фонду  за ККД 25010100 « Власні надходження бюджетних установ «

по КФК 110204 Палаци та будинки культури  на суму  18555 грн

 

2 Зменшити видаткову частину спеціального фонду по

КФК  110204 Палаци та будинки культури   на суму 18555грн

КЕКВ 2210 Предмети та матеріали

Грудень

-5820

КЕКВ 3110 Придбання  обладнання і предметів довгострокового користування 

Грудень

-12735грн

 

3 .Провести перерозподіл  видатків  загального  фонду  селищного бюджету :

 Зменшити видатки на загальну суму   28568   грн

 

 По КФК 250404 «Інші видатки» в сумі  -  9350 грн

КЕКВ 2111 Заробітна плата

грудень

-1159

 КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці

грудень

- 410

КЕКВ 2210 Предмети та матеріали 

Грудень

-4778

КЕКВ 2240 Оплата послуг

Грудень

-3003

По КФК 110201 «Бібліотеки» в сумі  8801 грн                   

 КЕКВ 2111 Заробітна плата в сумі   6510 грн

Грудень 

- 6510

КЕКВ 2120  Нарахування на оплату праці

грудень

- 2291

По КФК 010116 Органи місцевого самоврядування  2324 грн

КЕКВ 2250  Видатки на відрядження  

Грудень

-1488

КЕКВ 2240 Оплата послуг

Грудень

-836

По КФК 110204 Палаци та будинки культури 4400грн

КЕКВ 2274 Оплата природного газу

Грудень

- 4400

По КФК 070101 Дошкільні заклади освіти 3693грн

КЕКВ 2240 Оплата послуг

Грудень

-3693

 

4.    Збільшити видатки загального фонду  на суму  28 568   грн :

    По КФК 060702 «Місцева пожежна охорона» в сумі  2737   грн

КЕКВ 2111 «Заробітна плата  «

грудень

+2069

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці

Грудень

+668

 По КФК 110204 Палаци та будинки культури  7633грн

КЕКВ 2111 Заробітна плата 

Грудень

+5600

КЕКВ 2120  Нарахування на оплату праці

грудень

+2033

по КФК 250404 Інші видатки  в сумі 7781 грн

КЕКВ 2274  Оплата природного газу

Грудень

+3003

КЕКВ 2800 Інші поточні видатки

Грудень

+4778

По КФК 010116 Органи місцевого самоврядування  2324грн

КЕКВ 2274  Оплата природного газу

Грудень

+2324

 

По КФК 070101 Дошкільні заклади освіти 8093грн

КЕКВ 2274 Оплата природного газу

Грудень

+8093

 

5    Збільшити доходну частину спеціального фонду селищного бюджету                          

          по КФКД 25020100 « Благодійні внески громадян, гранти та дарунки, отримані    

         бюджетними установами» у сумі   10632 грн.

             грудень

           + 10632  грн.

 6. Збільшити видатки  спеціального фонду селищного бюджету                         

     по КФК 110201 « Бібліотеки » у сумі  500 грн.

      КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар»

          грудень

        + 500 грн.

 

  По КФК 070101 Дошкільні заклади освіти  в сумі 132 грн

   КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар»  в сумі 132 грн

    грудень

     +132

 

По КФК 110204 « Палаци та будинки культури»  в сумі 10 000 грн

   КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар»  в сумі 10 000 грн

    грудень

+10 000

 

7. Провести перерозподіл видатків  від надходжень до бюджету розвитку (спеціальний  фонд)

 

Зменшити видатки

 КФК 250380 Інші субвенції  в сумі 10 000 грн   по

КЕКВ 3220» Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів»

Травень

-10 000

 

 Збільшити видатки по

 КФК  150202 «Розробки схем та проектних рішень масового застосування»

КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки ,окремі заходи розвитку по реалізації державних програм»

Грудень

+10 000

 

8. Збільшити видатки  за рахунок вільного залишку від  надходжень до бюджету  розвитку по

КФК 150202 «Розробки схем та проектних рішень масового застосування»

КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки ,окремі заходи розвитку по реалізації державних програм»

Грудень

+23754

 

9. Зменшити доходи спеціального фонду по

КФК 240900 « Цільові фонди ,утворені Верховною радою Автономної Республіки Крим ,органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»

грудень                           

-70000

 

10. Зменшити видатки спеціального фонду по

КФК 240900 « Цільові фонди ,утворені Верховною радою Автономної Республіки Крим ,органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»

КЕКВ 3122 Капітальне будівництво                

серпень

-20000  

КЕКВ 3132  Капітальний ремонт

травень

-50000

 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                   А.А.Костиря.