Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

LУІ сесії шостого скликання

Від  24.11.2014                                                       №  814

смт. Нова Маячка

 

Про виконання бюджету

Новомаячківської селищної

ради за 9 місяців  2014 року

 

            Заслухавши інформацію в.о. головного бухгалтера Михайленко Людмили Іванівни про виконання бюджету Новомаячківської селищної ради за 9 місяців 2014 року , керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Затвердити звіт в.о. головного бухгалтера Михайленко Людмили Іванівни про виконання доходної та видаткової частини селищного бюджету за 9 місяців 2014року   по    загальному та   спеціальному  фондам .

             За 9 місяців 2014 року доходна частина загального фонду бюджету селищної ради виконана на 124,7 %, при планових показниках – 803 150  грн., фактичні надходження становлять 1001 744 грн. Дані в розрізі надходжень податків та зборів наведені в таблиці:

Код

 Назва

 Уточ.пл.

Факт

% вик.

11010000

Податок на доходи фізичних осіб  

301920

352650

116,8

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

1400,0

5949,0

424,9

13010200

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 

0,0

2818

0,0

13050000

Плата за землю  

450 720

404 291

89,7

13050100

Земельний податок з юридичних осіб  

6 620

8 304

125,4

13050200

Орендна плата з юридичних осіб  

170 000

180 318

106

13050300

Земельний податок з фізичних осіб  

211 600

154 634

73,1

13050500

Орендна плата з фізичних осіб  

62 500

61 035

97,7

16010000

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року 

0,0

-365,7

0,0

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 

16200

17126

105,7

19040100

Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року  

22700

17236

75,9

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції 

5100

2435

47,7

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

982

1237

126

22090000

Державне мито  

2273

2256

99,2

24060300

Інші надходження  

0,0

196539

0,0

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  

0,0

4,8

0,0

 

Всього (без урахування трансфертів)

803 150

1001744

124,7

 

            Крім цього, одержано субвенцій та дотацій до загального фонду селищного бюджету на суму                    грн.  або 100 %.

Фактичне виконання селищного бюджету по видатках загального фонду  бюджету за 9 міс 2014 рік склало 91,1 %, на видатки, при цьому, при плані 3 351 265 грн., було направлено – 2 935 235 грн. Фінансування всіх статтей бюджету здійснювалось відповідно до затверджених видатків в розрізі кодів функціональної класифікації видатків селищного  бюджету :

- по коду функціональної класифікації видатків

010116 “Органи місцевого самоврядування” касові видатки склали 516 385 грн., або 69 % суми видатків;

- по КФКВ 070101 Дошкільні заклади освіти – 1 674 525 грн., або 89,7 %  від суми видатків;  

- по КФКВ 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення – 700 грн.,  при плані 2000 грн

         - по КФКВ 110201 Бібліотеки – 113 257 грн., або 90,2%

         - по КФКВ 110204 Палаци і будинки культури – 231 906 грн., або 93,3 %;

        - по КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»  При затверджених планах 26 837 грн касові видатки  складають 26 763 грн що становить 99,7 %.    

      По КФК 060702 «Місцева пожежна охорона»  При затверженному плані 202 888 грн касові видатки склали 171 978 грн  -84,8%.

       По  КФК 250404 «Інші видатки» проведені видатки на утримання опорного пункту. При затверджених планах 58 684 грн касові видатки склали  42 491 грн. або 72,4 % 

       По КФК 100203 «Благоустрій міст,сіл та селищ» при планових призначеннях 53 108 грн касові видатки склали 36 540 грн. або 68,8%

      По КФК 130115 Спорт для всіх касові видатки склали 4640 грн.

      По КФК 250404 Інші видатки перераховано «Сількомунгоспу» 109 116 грн в т ч .

На утримання наглядача кладовища  9116 грн та  на погашення кредиторської заборгованості 100 000 по придбанню плит для огорожі кладовища.

По КФК 250380 Інші субвенції  перераховані кошти в сумі 6933 грн на утримання посади  фахівця із соціальної роботи.

Надходження по податку з власників автотранспортних засобів, збору за першу реєстрацію транспортних засобів та збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами за 9 міс 2014року склали 5215 грн.  

            Кошти в сумі 12 200 грн передані СКП Сількомунгосп  на придбання бітуму для поточного ремонту вулиць селища.

    На рахунок  спеціального фонду по Новомаячківській селищній раді  по  КФК 010116   надійшло коштів  в сумі 6637 грн  від оренди приміщень ,касові видатки склали 1816 грн по КЕКВ 2210 (придбання фарби  вапна ).      

  КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти « надійшло коштів в сумі 163 427  грн від батьківської плати за відвідування дитячого садку. Кошти в сумі 154 805 грн використано по КЕКВ 2230( продукти харчування).

         

 КФК 110204 «Палаци та будинки культури « надійшли кошти від вхідної плати за послуги дискотеки в сумі  17 465  грн  ,касові видатки склали 18 480 грн (оплата праці  -11511 грн,нарахування -4178 грн,оплата енергоносіїв -2230грн, придбання квитків -560грн)

Надійшло 145 300 грн. субвенції з державного бюджету  на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах . 

   Кредиторська заборгованість Новомаячківської селищної ради станом на 01.01.2014 року по загальному фонду  становила 101 455грн,та спеціальному фонду -167 241грн. Заборгованість виникла в зв’язку з не проведенням платежів державним казначейством. Кредиторська заборгованість  станом на 01 жовтня  2014 року зменшена та  становить 6852,48 грн.

 

2        Встановити жорсткий контроль за ефективністю використання бюджетних коштів по Новомаячківській селищній раді.

3.      Не допускати виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості по видаткам з селищного бюджету.

4.      На виконання законів України  про плату за землю та оренду землі забезпечити повноту надходжень до бюджету Новомаячківської  селищної ради  орендної плати.

5.      Проводити постійну роботу з платниками податків щодо дотримання ними зобов’язань перед бюджетом 2014 року Новомаячківської селищної ради

  1. Контроль за виконання даного рішення  покласти на постійну депутатську   

 комісію з питань планування бюджету та фінансів .

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                       Костиря А.А.