Рішення сесії

 

      НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

  Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

      LV сесії  шостого   скликання
                                                                           
804

 

 

Від 17.10.2014 р.                                     
смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення ХХХХVІІ сесії
Новомаячківської селищної ради
шостого скликання
№ 694    від 11.02.2014 року
“Про селищний бюджет на 2014 рік ”.

 

  Заслухавши  інформацію в.о. головного бухгалтера  Михайленко Л.І, про внесення змін до рішення  ХXXХVІІ сесії Новомаячківської селищної ради  шостого скликання  № 694         від 11.02.2014 року “Про селищний бюджет на 2014 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України   ,селищна рада:

                                                      В И Р І Ш И Л А:

 

1 Збільшити доходну частину загального фонду селищного бюджету в сумі  80150 грн за рахунок

 ККД 24060300 Інші надходження   в сумі 80150 грн

 

 

2.       Збільшити видаткову частину загального  фонду селищного бюджету  в сумі 75150           грн  за рахунок перевиконання   в розрізі установ:

 

      КФК 070101»Дошкільні заклади освіти»  у сумі    35200  грн.

              

    КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг(крім комунальних) у сумі 35200 грн.

      жовтень

     +35200

  .   КФК 110204 «Палаци та будинки культури» у сумі      39 950 грн.

       

     КЕКВ 2110  Заробітна плата            5610грн

     жовтень

     +5610

 

    КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату   2040грн

    Жовтень

    +2040

 

    КЕКВ 2210 «Предмети.матеріали.обладнання.інвентар « у сумі 32 300 грн.

   жовтень

   +32 300

       

3  Установити  профіцит загального фонду селищного бюджету в сумі  5000 грн ,що утворився за рахунок перевиконання доходної частини  загального  фонду .Напрямком  використання   визначити  передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).     

 

4 Установити дефіцит спеціального  фонду селищного бюджету в сумі  5000 грн . Джерелом покриття  якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету  розвитку (спеціального фонду)

 

5 Спрямувати кошти бюджету розвитку  (спеціального фонду) селищного бюджету

 

КФК 070101 Дошкільні заклади освіти   в сумі  5000 грн.

 

КЕКВ 3110  «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування «

Жовтень

+5000

 

6.   Збільшити видатки спеціального фонду  селищного бюджету  за рахунок  залишку власних надходжень по

      

 КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»    в сумі 26060 грн

        КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали та обладнання»    26 060 грн

         Жовтень 

        +26 060 грн

 

7.Збільшити  видаткову частину спеціального фонду селищного бюджету  за рахунок  не використаних коштів   субсидії з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво,ремонт та утримання вулиць доріг комунальної власності на 2013 рік по

 

КФК 170703 Видатки на проведення робіт пов’язаних з будівництвом,ремонтом та реконструкцією доріг       60652,12 грн

 

КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів .

       Жовтень 

        +60652,12

 

8 .Провести перерозподіл  видатків  загального  фонду  селищного бюджету :

 Зменшити видатки на загальну суму 14250 грн

 

8.1 По КФК 060702 «Місцева пожежна охорона» в сумі 11510 грн

КЕКВ 2210 «Предмети матеріали обладнання інвентар «

Жовтень

-11510

 

По КФК 130115 «Спорт для всіх» в сумі 2740 грн

КЕКВ 2282 Окремы заходи по реалызації програм

Жовтень

-2740

                        

 8.2    Збільшити видатки загального фонду : по

 КФК 060702 Місцева пожежна охорона в сумі 11510грн

 

КЕКВ 2111Заробітна плата

Жовтень

+8640

 

КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату

Жовтень

+2870

 

КФК 250404  Інші видатки  в сумі     2740грн

 КЕКВ 2273 Оплата електроенергії

Жовтень

+2740

 

9      Збільшити доходну частину спеціального фонду селищного бюджету                          

          по КФКД 25020100 « Благодійні внески громадян, гранти та дарунки, отримані    

         бюджетними установами» у сумі   2988 грн.

             жовтень

           + 2988  грн.

 

 10. Збільшити видатки  спеціального фонду селищного бюджету                          

        

     по КФК 110201 « Бібліотеки » у сумі 2 988 грн.

         

      КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар»

          жовтень

           + 2988 грн.

 

 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.


UK