Рішення сесії

                                                                              НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

LІУ сесії шостого скликання

                                                                                                         795


Від  25.09.2014 р.                                          
смт. Нова Маячка 

 

Про виконання бюджету
Новомаячківської селищної
ради за  І півріччя 2014 ріку

 

            Заслухавши інформацію в.о. головного бухгалтера Михайленко Людмили Іванівни про виконання бюджету Новомаячківської селищної ради за І півріччя 2014 року , керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Затвердити звіт в.о. головного бухгалтера Михайленко Людмили Іванівни про виконання доходної та видаткової частини селищного бюджету за І півріччя 2013  бюджетний  рік  по    загальному та   спеціальному  фондам .

За 6 місяців 2014 року доходна частина загального фонду бюджету селищної ради виконана на 112,8 %, при планових показниках – 559300  грн., фактичні надходження становлять 630999,4 грн. Дані в розрізі надходжень податків та зборів наведені в таблиці:

Код

 Назва

 Уточ.пл.

Факт

% вик.

11010000

Податок на доходи фізичних осіб  

233170,0

222021,8

95,2

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

1400,0

5949,0

424,9

13010200

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 

0,0

2440,0

0,0

13050000

Плата за землю  

301500,0

186158,7

61,7

13050100

Земельний податок з юридичних осіб  

4400,0

5748,8

130,7

13050200

Орендна плата з юридичних осіб  

108500,0

111262,1

102,5

13050300

Земельний податок з фізичних осіб  

141600,0

42563,9

30,1

13050500

Орендна плата з фізичних осіб  

47000,0

26584,0

56,6

16010000

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року 

0,0

-365,7

0,0

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 

10900,0

11072,3

101,6

19040100

Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року  

7000,0

6392,1

91,3

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції 

3600,0

1451,6

40,3

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

604,0

799,3

132,3

22090000

Державне мито  

1126,0

1212,7

107,7

24060300

Інші надходження  

0,0

193862,8

0,0

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  

0,0

4,8

0,0

 

Всього (без урахування трансфертів)

559300,0

630999,4

112,8

 

Крім цього, одержано субвенцій та дотацій до загального фонду селищного бюджету на суму  1 521 100  грн. або            100 %.

Фактичне виконання селищного бюджету по видатках загального фонду  бюджету за 6 міс 2014 рік склало 91,1 %, на видатки, при цьому, при плані 2 224 766грн., було направлено – 1 828 929 грн. Фінансування всіх статтей бюджету здійснювалось відповідно до затверджених видатків в розрізі кодів функціональної класифікації видатків селищного  бюджету :

- по коду функціональної класифікації видатків

010116 “Органи місцевого самоврядування” касові видатки склали 342 062 грн., або 63,3 % суми видатків;

- по КФКВ 070101 Дошкільні заклади освіти – 1 046 534 грн., або 88,0 %  від суми видатків;   

- по КФКВ 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення – 700 грн.,

         - по КФКВ 110201 Бібліотеки – 87026 грн., або 95,8%

         - по КФКВ 110204 Палаци і будинки культури – 168605 грн., або 90,8 %;

        - по КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»  При затверджених планах 19043 грн касові видатки  складають 18211 грн що становить 95,6 %.

За рахунок місцевого бюджету утримується місцева пожежна команда та опорний пункт.          

     По КФК 060702 «Місцева пожежна охорона»  При затверженному плані 137985 грн касові видатки склали 110982грн  -80,4%.

       По  КФК 250404 «Інші видатки» проведені видатки на утримання опорного пункту. При затверджених планах 41 882 грн касові видатки склали  35301грн. 

       По КФК 100203 «Благоустрій міст,сіл та селищ» при планових призначеннях 41608грн касові видатки склали 17507 грн.

      По КФК 130115 Спорт для всіх касові видатки склали 2000грн.

      По КФК 250404 Інші видатки перераховано «Сількомунгоспу» 104 078 грн в т ч .

На утримання наглядача кладовища 4078 грн та  на погашення кредиторської заборгованості 100 000 по придбанню плит для огорожі кладовища.

Надходження по податку з власників автотранспортних засобів, збору за першу реєстрацію транспортних засобів та збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами за 6 міс 2014року склали 4425грн.   

    На рахунок  спеціального фонду по Новомаячківській селищній раді  по  КФК 010116   надійшло коштів 4254грн  від оренди приміщень ,касові видатки склали 1816 грн по КЕКВ 2210(придбання фарби  вапна ).

  КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти « надійшло коштів в сумі 107 841,40 грн від батьківської плати за відвідування дитячого садку. Кошти в сумі 114180,34грн використано по КЕКВ 2230( продукти харчування).

КФК 110204 «Палаци та будинки культури « надійшли кошти від вхідної плати за послуги дискотеки в сумі  10095 грн  ,касові видатки склали 11258,62грн (оплата праці  -7576,50грн,нарахування -2750,28грн,оплата енергоносіїв -371,84грн)

 

 

 

Надійшло 40699 грн. субвенції з державного бюджету  на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах . 

   Кредиторська заборгованість Новомаячківської селищної ради станом на 01.01.2014 року по загальному фонду  становила 101 455грн,та спеціальному фонду -167 241грн. Заборгованість виникла в зв’язку з не проведенням платежів державним казначейством. Кредиторська заборгованість  станом на 01 липня 2014 року зменшена та  становить 34 232,30 грн.

 

2        Встановити жорсткий контроль за ефективністю використання бюджетних коштів по Новомаячківській селищній раді.

3.      Не допускати виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості по видаткам з селищного бюджету.

4.      На виконання законів України  про плату за землю та оренду землі забезпечити повноту надходжень до бюджету Новомаячківської  селищної ради  орендної плати.

5.      Проводити постійну роботу з платниками податків щодо дотримання ними зобов’язань перед бюджетом 2014 року Новомаячківської селищної ради                                                                                                                                                     

  1. Контроль за виконання даного рішення  покласти на постійну депутатську   

 комісію з питань планування бюджету та фінансів .

 

                      Селищний голова                                                                                       Костиря А.А.