Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я

    LІІ сесії  шостого скликання

 

Від  ___.07.14 р.                                       №    

Смт.Нова Маячка

Про встановлення ставок місцевих податків

та   зборів  на  території  Новомаячківської

селищної     ради        на       2015    рік

З метою реалізації державної політики з питань розвитку та підтримки малого підприємництва, відповідно до глави І розділу ХІУ Податкового кодексу України зі змінами , внесеними Законом України від 04.11.2011 року № 4014 – ІУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування , обліку та звітності » , керуючись пунктом 293.2 ст. 293 Податкового кодексу Украіни ,п1,п.4р.ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону Украіни від 04.11.2011 року № 4014-УІ , враховуючи висновки та рекомендації постійної  комісії  з  питань  планування, бюджету, фінансів та комунальної власності, керуючись пунктом 24 статті 26, статтями 59, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна   рада

                                                                     В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити базовий звіт про результативність регуляторного акту та оприлюднити не пізніше 10 днів офіційному сайті селищної ради в мережі Інтернет, на дошці оголошень селищної ради.

2. Встановити ставки єдиного податку  для фізичних осіб – підприємців:

- для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

- для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

3. Затвердити Положення про місцеві податки і збори на 2015 рік (згідно додатку).

4. Вважати таким, що втратять чинність з 01 січня 2015 року

     рішення ХХХІХ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання  від     

     21.06.2013 року      № 574 « Про встановлення місцевих податків та зборів на території    

     Новомаячківської селищної ради на 2014 рік ».

5. Відповідальність за надання відомостей до ДПІ у Цюрупинському районі по місцевих    

    податках і зборах покласти на в.о. головного бухгалтера Новомаячківської селищної     

    ради Михайленко Л.І.

6. Встановити строк введення в дію даного рішення з 01.01.2015 року.

7. Контроль за виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну   депутатську  комісію     

   з   питань  планування, бюджету та фінансів .

 

Селищний голова                                                                       А.А. Костиря

 Додаток 2

до рішення LІІсесії

селищної ради шостого   

 скликання

___ від ___. 07.2014 року

П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ

на  2015 рік                                                          

1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Платники податку                                                                                                                                                     1.1. Платниками податку є фізичні та  юридичні  особи,  в тому   числі нерезиденти,  які  є  власниками  об'єктів  житлової нерухомості, розміщеної на території Новомаячківської селищної ради                                                                                                                                                   1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:                                                                                                                                    а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній  частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;                                                                                                              б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній  сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;                                                                                                                                                                                             в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку

    2. Об»єкт оподаткування                                                                                                                                                                          

2.1. Об'єктом    оподаткування    є    об'єкт    житлової нерухомості.                                                                                     

2.2. Не є об'єктом оподаткування:                                                                                                                                                  

а) об'єкти житлової нерухомості,  які перебувають у власності держави або територіальних  громад (їх спільній власності);                                                                                                                                                                                              

б) об'єкти  житлової  нерухомості,  які  розташовані  в зонах відчуження та безумовного  (обов'язкового)  відселення,  визначені законом;                                                                                                                                                          

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;                                                                                                                                  

г) садовий  або  дачний будинок,  але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;                                                                                                                                                     

ґ) об'єкти житлової нерухомості,  які  належать  багатодітним сім'ям  та  прийомним  сім'ям,  у  яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю;                                                                                                                                                            

д) гуртожитки. 

Ставки податку за 1 м.кв бази оподаткування для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:

-         1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року  – для квартири/квартир, загальна площа яких не перевищує 240 м.кв., або житлового будинку/будинків, загальна площа яких не перевищує 500 м.кв;

-         2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року  – для квартири/квартир, загальна площа яких  перевищує 240 м.кв., або житлового будинку/будинків, загальна площа яких е перевищує 500 м.кв;

-         1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року – для різних видів об`єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких не перевищує 740 м.кв.;

-         2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року – для різних видів об`єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких  перевищує 740 м.кв.;

Ставки податку за 1 м.кв бази оподаткування для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

-         1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року  – для квартир, загальна площа яких не перевищує 240 м.кв., та житлових будинків, загальна площа яких не перевищує 500 м.кв;

-         2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року  – для квартир, загальна площа яких  перевищує 240 м.кв., та житлових будинків, загальна площа яких  перевищує 500 м.кв                                                                                                    

 6. Податковий період                                                                                                                                                  

6.1. Базовий   податковий   (звітний)   період   дорівнює календарному року.                                              

7. Порядок обчислення суми податку                                                                                                                   

7.1. Обчислення суми податку з об'єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості.                                                                                                                    

7.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу. Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.                                                                                            

7.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об'єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку. Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту                                                                         

7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності це положення, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна  станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.                                                                                                                                                                             

7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.                                                                                                                                             

7.6. У разі набуття права власності на об'єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об'єкт.                                                                                                                                                          

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

8.1. У разі переходу права власності на об'єкт  оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

8.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9. Порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта  оподаткування і зараховується до бюджету Новомаячківської селищної ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ).

10. Строки сплати податку

10.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до  30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.                                                                                                       

2. Положення про  паркування  транспортних засобів на території смт. Нова Маячка

  1. Загальні положення

Положення про паркування транспортних засобів на території смт Нова Маячка розроблено відповідно до Податкового Кодексу України, для найбільш ефективного використання правових норм закріплених в Податковому законодавстві.

                                                                 2.Платники податку                                                                                                                           Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва) фізичні особи – підприємці , які згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

3. Об’єкт оподаткування

Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".  

                                                4. База оподаткування

Базою оподаткування є площа земельної ділянки , відведена для паркування , а також площа комунальних гаражів , стоянок , паркінгів ( будівель , споруд , їх частин ) , які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.                  

                                                           5.Ставка податку

          Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі   0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.                                                              

6. Порядок обчислення податку

            При визначенні ставки збору селищна рада враховує місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, режим роботи та їх заповнюваність.

   7. Строк та порядок сплати збору

Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа
(включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний)квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки ,визначені для квартального податкового періоду. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов'язаний Зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки

                                              8.Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

                                                       9. Прикінцеві положення

Положення про  паркування транспортних засобів на території смт Нова Маячка вступає в законну силу з моменту прийняття рішення територіальної громади селища, але не раніше 1 січня 2012 року.

Внесення змін і доповнень до ПОЛОЖЕННЯ, затвердження ставки податку  розглядається на  засіданнях територіальної громади селища та затверджується її рішенням, але не пізніше 1 січня наступного року.

ПОЛОЖЕННЯ діє виключно на території селища Нова Маячка .

3. Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території смт. Нова Маячка      
Загальні положення

Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території смт Нова Маячка розроблено відповідно до Податкового Кодексу України, для найбільш ефективного використання правових норм закріплених в Податковому законодавстві.                                                                                                                                             

                                            2.Платники податку

2.1.Платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б)діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в)торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г)діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

2.2.Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з
надання платних послуг такі суб'єкти господарювання:

а)аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б)розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

в)фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

г)фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, такі продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

ґ) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д)суб'єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами -
інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

е) суб'єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;                                              є) суб'єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб'єкту;                                                                                                                                     

 ж)суб'єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з)підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.                             Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб'єкти господарювання, які провадять комп'ютерні та відеоігри.

3. Порядок придбання торгового патенту

Для провадження передбачених цією статтею видів підприємницької діяльності суб'єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

а)   найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);                                       

 б)  юридична адреса (місцезнаходження) суб'єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);                                                                                                                                                                    

в)   вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

г)    вид торгового патенту;

д) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

є) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";

ж) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

з) період, на який придбається торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цієї статті. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

Відомості, наведені в поданій суб'єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

Звірка відомостей, наведених в поданій суб'єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред'явлені суб'єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.

У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб'єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб'єкту господарювання.Торговий патент видається особисто фізичній особі - підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.   У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим пунктом.  Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб'єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

           Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти. У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб'єкт господарювання придбає короткотерміновий торговий патент. .Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них. Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються
центральним органом державної податкової служби.

4.Об*єкт оподаткування

З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:           а)поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв'язку, і фурнітура до них; б)товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури; в)готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев'язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;                                                                                                                        

г)зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське г)вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, торф паливний кусковий, торф'яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;                                                                                                                           д)проїзніквитки                                                                                                                                                                         

 є) зошити.

 З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, виднів установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами - резидентами України.При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

5. Ставка збору

      Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється селищною радою (далі у цьому пункті - органами місцевого самоврядування) з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі - мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг. Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг встановлюється в межах селища Нова Маячка 0,1 розміру мінімальної заробітної плати. Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється в розмірі 0,4 мінімальної   заробітної плати залежно від місця розташування таких пунктів продажу. Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць становить 1,2 розміру мінімальної заробітної плати.Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:

для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) - розмір мінімальної заробітної плати;

для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, - розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда; для проведення інших оплатних розважальних ігор - розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.                                                                                                                                     Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням
короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

6.Порядок та строки сплати збору

6.1.Порядок сплати збору платниками збору, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) - збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б)   здійснюють торгівлю валютними цінностями - за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

в)   здійснюють діяльність у сфері розваг - за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г)   здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;

ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, - за місцем провадження такої діяльності.

6.2.Строки сплати збору:

а)за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б)   за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в)   за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту суб'єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

 Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями Податкового Кодексу України.

                                               7. Строк дії торгового патенту

Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних місяців.

Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п'ятнадцяти календарних днів.

Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

У разі невнесення суб'єктом господарювання збору у встановлений цією статтею строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.Суб'єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Кодексу підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу державної податкової служби. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб'єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

                                                  8. Прикінцеві положення

Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території смт Нова Маячка вступає в законну силу з моменту прийняття рішення територіальної громади селища, але не раніше 1 січня 2012 року.

Внесення змін і доповнень до ПОЛОЖЕННЯ, затвердження ставки податку  на наступний рік розглядається на  засіданнях територіальної громади селища та затверджується її рішенням , але не пізніше 1 січня наступного року.

ПОЛОЖЕННЯ діє виключно на території селища Нова Маячка .

                                           Туристичний збір

1.Платниками збору є громадяни України , іноземці , а також особи без громадянства , які прибувають на територію смт. Нова Маячка на якій діє рішення селищної ради про встановлення туристичного збору, та отримують  ( споживають ) послуги з тимчасового проживання ( ночівлі ) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк , що являється  базою справляння туристичного збору.                                                              1.2.Платниками збору не можуть бути особи які :                                                                                      

а) постійно проживають , у тому числі на умовах договорів найму  у смт. Нова Маячка ;                                                                   

б) особи , які прибули у відрядження ;                                                                                                                                                  

в) інваліди , діти – інваліди та особи , що супроводжують інвалідів І групи або дітей – інвалідів     ( не більше одного супроводжуючого;                                                                                                                                                                       

  г) ветерани війни ;                                                                                                                                                                            

 д) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ;                                                                                                       

є) особи які прибули за путівками та курсівками в санаторії та пансіонати .

2. Ставка збору

2.1. Ставка встановлюється у розмірі 1% до бази справляння збору.

2.2. Базою справляння збору є вартість усього періоду проживання ( ночівлі ) в місцях за вирахуванням податку на додану вартість.

3.Податкові агенти

3.1 Справляння збору може здійснюватися податковими агентами ,а саме :

а) адміністраціями готелів , кемпінгів , мотелів , гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу , санаторно – курортними закладами  ;

б) квартирно – посередницькими організаціями , які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки  ( квартири ) , що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму ;

в) юридичними особами або фізичними особами  ( підприємцями ) , які уповноважуються селищною радою справляти збір на умовах  договору укладеного з Новомаячківською селищною радою.

4. Особливості справляння збору

4.1.Податкові агенти справляють збір під час надання послуг , пов’язаних з тимчасовим проживанням ( ночівлею ) , і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку ( квитанції ) на проживання .   

                                                      5.Порядок сплати збору

       5.1.Збір сплачується до селищного бюджету авансовими внесками до 30 числа ( включно ) кожного місяця ( у лютому до 28 ( 29 ) включно ). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації . Остаточна сума збору , обчислена відповідно до податкової декларації за звітний ( податковий ) квартал ( з урахуванням фактично внесених авансових платежів ) , сплачується у строки , визначені для квартального податкового періоду.

        5.2. Податковий агент , який має підрозділ без статусу юридичної особи , що надає послуги з тимчасового проживання ( ночівлі ) не за місцем реєстрації такого податкового агента , зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента  туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

            5.3.Базовий податковий ( звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 Додаток 1

до рішення LІІ сесії

селищної ради шостого                       

 скликання

___ від ___.07.2014 року

 

ЗВІТ

про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту -

проекту рішення Новомаячківської селищної  ради

«Про встановлення  місцевих податків та зборів на території Новомаячківської селищної ради на 20145 рік» »

 

1.Вид та назва регуляторного акту:

Проект рішення  Новомаячківської селищної  ради «Про встановлення  місцевих податків та зборів на території Новомаячківської  селищної ради на 2015 рік»

 2.Назва виконавця заходів базового відстеження:

Виконавчий комітет селищної ради.

3.Цілі прийняття акту:

Метою прийняття цього регуляторного акту є встановлення в смт. Нова Маячкам місцевих податків і зборів відповідно до визначеного Податковим Кодексом переліку і в межах визначених ним граничних розмірів ставок та отримання до бюджету Новомаячківської селищної ради відповідних надходжень.

4.Строк виконання заходів з відстеження:

20.05.2014 - 20.06.2014

5. Тип відстеження:   базове відстеження.

6.Методи одержання результатів відстеження:статистичний

 - вивчення умов здійснення господарської діяльності по видах, по яких встановлюються ставки єдиного податку;

 - вивчення  динаміки кількості суб’єктів господарювання в розрізі видів діяльності, по яких передбачено встановлення ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

 -   вивчення умов надання послуг операторами паркування на майданчиках для паркування  згідно норм Податкового кодексу України;

 -   вивчення умов надходження туристичного збору до селищного бюджету   в розрізі об’єктів оподаткування.

 7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи даних: відстеження результативності регуляторного  акта здійснювалось на основі:

- Податкового кодексу України,

-Указу Президента України від 03.07.1998 р. № 727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (із змінами і доповненнями),

 - діючих рішень   селищної ради  :

     рішення ХХІУ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання  від    

     21.06.2013 року   № 574 « Про встановлення місцевих податків та зборів на території   

    Новомаячківської селищної ради на 2014 рік ».

 

   8.  Кількісні та якісні значення показників результативності акту  :

Показники результативності дії

            регуляторного акту                                                           2013  -2014     

 

1. Надходження до міського бюджету місцевих податків

 і зборів, разом, тис.грн                           2013 рік –              ;2014 рік-        

 1.1.надходження збору за провадження деяких видів

підприємницької діяльності   2013-       ;  2014 –                                                                            

 

 1.2.надходження збору за місця для паркування

 транспортних засобів                                                                           

 1.3.надходження туристичного збору                                                                          -

 1.4.надходження єдиного податку                       2013         ; 2014 –    

 1.5.надходження податкуна нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки                                                                                       -

2.Кількість платників місцевих податків і зборів, на

яких розповсюджується дія регуляторного акту,

всього тис.грн.:                                                                                    -                               -

 2.1.платників збору за провадження деяких видів

підприємницької діяльності                                                      -                            -

 2.2.платників збору за місця для паркування                                    

транспортних засобів                                                                                                  -

 2.3. платників туристичного збору                                                                              - 

 2.4. платників єдиного податку                                                         -                           -           

 2.5. платників податкуна нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки                                                                                -        

3.Розмір коштів і час, що витрачатимуться платниками

місцевих податків і зборів, пов’язаними з виконанням

вимог регуляторного акта                                                                                              *

4.Рівень проінформованості суб’єктів господарювання

та\або фізичних осіб з основних положень акта, %                                                          -

5.Кількість придбаних патентів на здійснення торговельної

діяльності та діяльності з надання платних послуг                                                   -    

6.Площа земельних ділянок, відведена для паркування                                       -

7.Кількість паркомісць                                                                                              -       

 

 

* Розмір коштів і час, що витрачатимуться платниками місцевих податків і зборів, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акту:

 - розмір коштів  визначається на підставі Податкового кодексу України;

 - час, який витрачають платники місцевих податків і зборівне залежить  від їх розміру.

 

 9.Оцінка результатів реалізація регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

 

Основним показником результативності регуляторного акту є збільшення надходжень до селищного бюджету.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить:

  - поповнення дохідної частини селищного бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку  селищної ради;

  - недопущення ухилення від оподаткування окремих суб’єктів підприємницької діяльності, де розрахунки між продавцем і покупцем здійснюються за готівкові кошти, а також існують труднощі у визначені достовірності суми доходів та здійснення контролю за такими доходами;

 - упорядкування стану паркування транспортних засобів, покращення дисципліни оплати зборуза місця паркування транспортних засобів;

 - збільшення суспільних благ у населених пунктах селищної ради.

  

Селищний голова                                                                А.А.Костиря

 В.о. головного бухгалтера                                                  Л.І. Михайленко

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я

    LІІ сесії  шостого скликання

 

Від  ___.07.14 р.                                       №    

Смт.Нова Маячка

Про встановлення ставок місцевих податків

та   зборів  на  території  Новомаячківської

селищної     ради        на       2015    рік

З метою реалізації державної політики з питань розвитку та підтримки малого підприємництва, відповідно до глави І розділу ХІУ Податкового кодексу України зі змінами , внесеними Законом України від 04.11.2011 року № 4014 – ІУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування , обліку та звітності » , керуючись пунктом 293.2 ст. 293 Податкового кодексу Украіни ,п1,п.4р.ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону Украіни від 04.11.2011 року № 4014-УІ , враховуючи висновки та рекомендації постійної  комісії  з  питань  планування, бюджету, фінансів та комунальної власності, керуючись пунктом 24 статті 26, статтями 59, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна   рада

                                                                     В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити базовий звіт про результативність регуляторного акту та оприлюднити не пізніше 10 днів офіційному сайті селищної ради в мережі Інтернет, на дошці оголошень селищної ради.

2. Встановити ставки єдиного податку  для фізичних осіб – підприємців:

- для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

- для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

3. Затвердити Положення про місцеві податки і збори на 2015 рік (згідно додатку).

4. Вважати таким, що втратять чинність з 01 січня 2015 року

     рішення ХХХІХ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання  від     

     21.06.2013 року      № 574 « Про встановлення місцевих податків та зборів на території    

     Новомаячківської селищної ради на 2014 рік ».

5. Відповідальність за надання відомостей до ДПІ у Цюрупинському районі по місцевих    

    податках і зборах покласти на в.о. головного бухгалтера Новомаячківської селищної     

    ради Михайленко Л.І.

6. Встановити строк введення в дію даного рішення з 01.01.2015 року.

7. Контроль за виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну   депутатську  комісію     

   з   питань  планування, бюджету та фінансів .

 

Селищний голова                                                                       А.А. Костиря

 Додаток 2

до рішення LІІсесії

селищної ради шостого   

 скликання

___ від ___. 07.2014 року

П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ

на  2015 рік                                                          

1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Платники податку                                                                                                                                                    

 1.1. Платниками податку є фізичні та  юридичні  особи,  в тому   числі нерезиденти,  які  є  власниками  об'єктів  житлової нерухомості, розміщеної на території Новомаячківської селищної ради                                                                                                                                                   

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:                                                                                                                                    

а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній  частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;                                                                                                              

б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній  сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;                                                                                                                                                                                            

в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку

    2. Об»єкт оподаткування                                                                                                                                                                          

2.1. Об'єктом    оподаткування    є    об'єкт    житлової нерухомості.                                                                                     

2.2. Не є об'єктом оподаткування:                                                                                                                                                  

а) об'єкти житлової нерухомості,  які перебувають у власності держави або територіальних  громад (їх спільній власності);                                                                                                                                                                                              

б) об'єкти  житлової  нерухомості,  які  розташовані  в зонах відчуження та безумовного  (обов'язкового)  відселення,  визначені законом;                                                                                                                                                            

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;                                                                                                                                  

г) садовий  або  дачний будинок,  але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;                                                                                                                                                     

ґ) об'єкти житлової нерухомості,  які  належать  багатодітним сім'ям  та  прийомним  сім'ям,  у  яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю;                                                                                                                                                            

д) гуртожитки. 

Ставки податку за 1 м.кв бази оподаткування для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:

-         1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року  – для квартири/квартир, загальна площа яких не перевищує 240 м.кв., або житлового будинку/будинків, загальна площа яких не перевищує 500 м.кв;

-         2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року  – для квартири/квартир, загальна площа яких  перевищує 240 м.кв., або житлового будинку/будинків, загальна площа яких е перевищує 500 м.кв;

-         1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року – для різних видів об`єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких не перевищує 740 м.кв.;

-         2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року – для різних видів об`єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких  перевищує 740 м.кв.;

Ставки податку за 1 м.кв бази оподаткування для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

-         1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року  – для квартир, загальна площа яких не перевищує 240 м.кв., та житлових будинків, загальна площа яких не перевищує 500 м.кв;

-         2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року  – для квартир, загальна площа яких  перевищує 240 м.кв., та житлових будинків, загальна площа яких  перевищує 500 м.кв                                                                                                    

 6. Податковий період                                                                                                                                                  

6.1. Базовий   податковий   (звітний)   період   дорівнює календарному року.                                              

7. Порядок обчислення суми податку                                                                                                                   

7.1. Обчислення суми податку з об'єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості.                                                                                                                    

7.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу. Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.                                                                                            

7.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об'єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку. Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту                                                                       

  7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності це положення, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна  станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.                                                                                                                                                                            

  7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.                                                                                                                                             

7.6. У разі набуття права власності на об'єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об'єкт.   

                                                                                                                                                              

 8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

8.1. У разі переходу права власності на об'єкт  оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

8.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

9. Порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта  оподаткування і зараховується до бюджету Новомаячківської селищної ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ).

10. Строки сплати податку

10.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до  30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.                                                                                                       

 

2. Положення про  паркування  транспортних засобів на території смт. Нова Маячка

  1. Загальні положення

Положення про паркування транспортних засобів на території смт Нова Маячка розроблено відповідно до Податкового Кодексу України, для найбільш ефективного використання правових норм закріплених в Податковому законодавстві.

                                                                 2.Платники податку                                                                                                                           Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва),
фізичні особи – підприємці , які згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

3. Об’єкт оподаткування

Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".  

                                                4. База оподаткування

Базою оподаткування є площа земельної ділянки , відведена для паркування , а також площа комунальних гаражів , стоянок , паркінгів ( будівель , споруд , їх частин ) , які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.                  

                                                           5.Ставка податку

          Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі   0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.                                                               6. Порядок обчислення податку

            При визначенні ставки збору селищна рада враховує місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, режим роботи та їх заповнюваність.

   7. Строк та порядок сплати збору

Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа
(включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний)квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки ,визначені для квартального податкового періоду. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов'язаний Зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки

                                              8.Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

                                                       9. Прикінцеві положення

Положення про  паркування транспортних засобів на території смт Нова Маячка вступає в законну силу з моменту прийняття рішення територіальної громади селища, але не раніше 1 січня 2012 року.

Внесення змін і доповнень до ПОЛОЖЕННЯ, затвердження ставки податку  розглядається на  засіданнях територіальної громади селища та затверджується її рішенням, але не пізніше 1 січня наступного року.

ПОЛОЖЕННЯ діє виключно на території селища Нова Маячка .

3. Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території смт. Нова Маячка                        Загальні положення

Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території смт Нова Маячка розроблено відповідно до Податкового Кодексу України, для найбільш ефективного використання правових норм закріплених в Податковому законодавстві.                                                                                                                                             

                                            2.Платники податку

2.1.Платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б)діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в)торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г)діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

2.2.Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з
надання платних послуг такі суб'єкти господарювання:

а)аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б)розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

в)фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

г)фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, такі продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

ґ) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д)суб'єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами -
інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

е) суб'єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;                                   є) суб'єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб'єкту;                                             

 провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з)підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.                                Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб'єкти господарювання, які провадять комп'ютерні та відеоігри.

3. Порядок придбання торгового патенту

Для провадження передбачених цією статтею видів підприємницької діяльності суб'єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

а)   найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);                                       

 б)  юридична адреса (місцезнаходження) суб'єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);                                                                                                                                                                                

в)   вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

г)    вид торгового патенту;

д) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

є) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";

ж) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

з) період, на який придбається торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цієї статті. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

Відомості, наведені в поданій суб'єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

Звірка відомостей, наведених в поданій суб'єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред'явлені суб'єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.

У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб'єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб'єкту господарювання.Торговий патент видається особисто фізичній особі - підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.   У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим пунктом.  Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб'єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

           Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти. У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб'єкт господарювання придбає короткотерміновий торговий патент. .Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них. Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної податкової служби.

4.Об*єкт оподаткування

З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:          

а)поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв'язку, і фурнітура до них;

б)товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;

в)готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев'язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;                                                                                                                        

г)зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське г)вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, торф паливний кусковий, торф'яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;                                                                                                                           д)проїзніквитки                                                                                                                                                                          

є) зошити.

 З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, виднів установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами - резидентами України.При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

5. Ставка збору

      Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється селищною радою (далі у цьому пункті - органами місцевого самоврядування) з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі - мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг. Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг встановлюється в межах селища Нова Маячка 0,1 розміру мінімальної заробітної плати. Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється в розмірі 0,4 мінімальної   заробітної плати залежно від місця розташування таких пунктів продажу. Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць становить 1,2 розміру мінімальної заробітної плати.Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:

для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) - розмір мінімальної заробітної плати;

для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, - розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда; для проведення інших оплатних розважальних ігор - розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.                                                                                                                                     Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням
короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

6.Порядок та строки сплати збору

6.1.Порядок сплати збору платниками збору, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) - збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б)   здійснюють торгівлю валютними цінностями - за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

в)   здійснюють діяльність у сфері розваг - за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г)   здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;

ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, - за місцем провадження такої діяльності.

6.2.Строки сплати збору:

а)за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б)   за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в)   за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту суб'єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

 Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями Податкового Кодексу України.

                                               7. Строк дії торгового патенту

Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних місяців.

Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п'ятнадцяти календарних днів.

Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

У разі невнесення суб'єктом господарювання збору у встановлений цією статтею строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.Суб'єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Кодексу підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу державної податкової служби. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб'єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

                                                  8. Прикінцеві положення

Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території смт Нова Маячка вступає в законну силу з моменту прийняття рішення територіальної громади селища, але не раніше 1 січня 2012 року.

Внесення змін і доповнень до ПОЛОЖЕННЯ, затвердження ставки податку  на наступний рік розглядається на  засіданнях територіальної громади селища та затверджується її рішенням , але не пізніше 1 січня наступного року.

ПОЛОЖЕННЯ діє виключно на території селища Нова Маячка .

                                           Туристичний збір

1.Платниками збору є громадяни України , іноземці , а також особи без громадянства , які прибувають на територію смт. Нова Маячка на якій діє рішення селищної ради про встановлення туристичного збору, та отримують  ( споживають ) послуги з тимчасового проживання ( ночівлі ) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк , що являється  базою справляння туристичного збору.                                                              1.2.Платниками збору не можуть бути особи які :                                                                                     

  а) постійно проживають , у тому числі на умовах договорів найму  у смт. Нова Маячка ;                                                                  

  б) особи , які прибули у відрядження ;                                                                                                                                                 

 в) інваліди , діти – інваліди та особи , що супроводжують інвалідів І групи або дітей – інвалідів     ( не більше одного супроводжуючого ) ;                                                                                                                                                                       

  г) ветерани війни ;                                                                                                                                                                            

 д) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ;                                                                                                а пансіонати .

2. Ставка збору

2.1. Ставка встановлюється у розмірі 1% до бази справляння збору.

2.2. Базою справляння збору є вартість усього періоду проживання ( ночівлі ) в місцях за вирахуванням податку на додану вартість.

3.Податкові агенти

3.1 Справляння збору може здійснюватися податковими агентами ,а саме :

а) адміністраціями готелів , кемпінгів , мотелів , гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу , санаторно – курортними закладами  ;

б) квартирно – посередницькими організаціями , які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки  ( квартири ) , що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму ;

в) юридичними особами або фізичними особами  ( підприємцями ) , які уповноважуються селищною радою справляти збір на умовах  договору укладеного з Новомаячківською селищною радою.

4. Особливості справляння збору

4.1.Податкові агенти справляють збір під час надання послуг , пов’язаних з тимчасовим проживанням ( ночівлею ) , і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку ( квитанції ) на проживання .   

                                                      5.Порядок сплати збору

       5.1.Збір сплачується до селищного бюджету авансовими внесками до 30 числа ( включно ) кожного місяця ( у лютому до 28 ( 29 ) включно ). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації . Остаточна сума збору , обчислена відповідно до податкової декларації за звітний ( податковий ) квартал ( з урахуванням фактично внесених авансових платежів ) , сплачується у строки , визначені для квартального податкового періоду.

        5.2. Податковий агент , який має підрозділ без статусу юридичної особи , що надає послуги з тимчасового проживання ( ночівлі ) не за місцем реєстрації такого податкового агента , зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента  туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

            5.3.Базовий податковий ( звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 

        

 

 

 Додаток 1

до рішення LІІ сесії

селищної ради шостого                       

 скликання

___ від ___.07.2014 року

 

ЗВІТ

про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту -

проекту рішення Новомаячківської селищної  ради

«Про встановлення  місцевих податків та зборів на території Новомаячківської селищної ради на 20145 рік» »

 

1.Вид та назва регуляторного акту:

Проект рішення  Новомаячківської селищної  ради «Про встановлення  місцевих податків та зборів на території Новомаячківської  селищної ради на 2015 рік»

 2.Назва виконавця заходів базового відстеження:

Виконавчий комітет селищної ради.

3.Цілі прийняття акту:

Метою прийняття цього регуляторного акту є встановлення в смт. Нова Маячкам місцевих податків і зборів відповідно до визначеного Податковим Кодексом переліку і в межах визначених ним граничних розмірів ставок та отримання до бюджету Новомаячківської селищної ради відповідних надходжень.

4.Строк виконання заходів з відстеження:

20.05.2014 - 20.06.2014

5. Тип відстеження:   базове відстеження.

6.Методи одержання результатів відстеження:статистичний

 - вивчення умов здійснення господарської діяльності по видах, по яких встановлюються ставки єдиного податку;

 - вивчення  динаміки кількості суб’єктів господарювання в розрізі видів діяльності, по яких передбачено встановлення ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

 -   вивчення умов надання послуг операторами паркування на майданчиках для паркування  згідно норм Податкового кодексу України;

 -   вивчення умов надходження туристичного збору до селищного бюджету   в розрізі об’єктів оподаткування.

 

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи даних: відстеження результативності регуляторного  акта здійснювалось на основі:

- Податкового кодексу України,

-Указу Президента України від 03.07.1998 р. № 727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (із змінами і доповненнями),

 - діючих рішень   селищної ради  :

     рішення ХХІУ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання  від    

     21.06.2013 року   № 574 « Про встановлення місцевих податків та зборів на території   

    Новомаячківської селищної ради на 2014 рік ».

 

 

  8.  Кількісні та якісні значення показників результативності акту  :

Показники результативності дії

            регуляторного акту                                                           2013  -2014     

 

1. Надходження до міського бюджету місцевих податків

 і зборів, разом, тис.грн                           2013 рік –              ;2014 рік-        

 1.1.надходження збору за провадження деяких видів

підприємницької діяльності   2013-       ;  2014 –                                                                            

 

 1.2.надходження збору за місця для паркування

 транспортних засобів                                                                           

 1.3.надходження туристичного збору                                                                          -

 1.4.надходження єдиного податку                       2013         ; 2014 –    

 1.5.надходження податкуна нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки                                                                                       -

2.Кількість платників місцевих податків і зборів, на

яких розповсюджується дія регуляторного акту,

всього тис.грн.:                                                                                    -                               -

 2.1.платників збору за провадження деяких видів

підприємницької діяльності                                                      -                            -

 2.2.платників збору за місця для паркування                                    

транспортних засобів                                                                                                  -

 2.3. платників туристичного збору                                                                              - 

 2.4. платників єдиного податку                                                         -                           -           

 2.5. платників податкуна нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки                                                                                -        

3.Розмір коштів і час, що витрачатимуться платниками

місцевих податків і зборів, пов’язаними з виконанням

вимог регуляторного акта                                                                                              *

4.Рівень проінформованості суб’єктів господарювання

та\або фізичних осіб з основних положень акта, %                                                          -

5.Кількість придбаних патентів на здійснення торговельної

діяльності та діяльності з надання платних послуг                                                   -    

6.Площа земельних ділянок, відведена для паркування                                       -

7.Кількість паркомісць                                                                                              -       

 

 

* Розмір коштів і час, що витрачатимуться платниками місцевих податків і зборів, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акту:

 - розмір коштів  визначається на підставі Податкового кодексу України;

 - час, який витрачають платники місцевих податків і зборівне залежить  від їх розміру.

 

 оцінка результатів реалізація регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

 

Основним показником результативності регуляторного акту є збільшення надходжень до селищного бюджету.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить:

 

 - поповнення дохідної частини селищного бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку  селищної ради;

  - недопущення ухилення від оподаткування окремих суб’єктів підприємницької діяльності, де розрахунки між продавцем і покупцем здійснюються за готівкові кошти, а також існують труднощі у визначені достовірності суми доходів та здійснення контролю за такими доходами;

 - упорядкування стану паркування транспортних засобів, покращення дисципліни оплати зборуза місця паркування транспортних засобів;

 - збільшення суспільних благ у населених пунктах селищної ради.

 

Селищний голова                                                                А.А.Костиря

 

В.о. головного бухгалтера                                                  Л.І. Михайленко

 

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(ПРОЕКТ) Р І Ш Е Н Н Я

LІІ  сесії  шостого скликання

Від .06.2014 р.                                             №  

смт Нова Маячка

Про дозвіл на розробку проектів землеустрою

щодо відведення земельних ділянок

громадянам безоплатно у власність

для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд.

 

Заслухавши заяви громадян Ляшенко С.В., Кісіль В.А., Горич В.Д., Губернатор Н.В., Кіт Л.Г., Гузь Н.Г., Соколової М.В., Заводяної М.Г., Євменова В.О., Прийми Н.А., Трунової Т.Ю., інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А. щодо надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд гр. гр. Ляшенко С.В., Кісіль В.А., Горич В.Д., Губернатор Н.В., Кіт Л.Г., Гузь Н.Г., Соколової М.В., Заводяної М.Г., Євменова В.О., Прийми Н.А., Трунової Т.Ю., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 120, 121, 122,  125, Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Ляшенко Сергія Володимировича  на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0200 га;

- рілля – 0,1300га;

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Дніпровська, 200 .

1.1.Гр. Ляшенко Сергію Володимировичу  замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

2. Надати дозвіл гр. Кісіль Віри Антонівни  на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0300 га;

- рілля – 0,1200га;

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Леніна, 188 .

2.1.Гр. Кісіль Вірі Антонівні  замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

3. Надати дозвіл гр. Горич Валентині Дмитрівні  на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0150 га;

- рілля – 0,1350га;

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка пров. Перекопський , 17 .

3.1.Гр. Горич Валентині Дмитрівні  замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

4. Надати дозвіл гр. Губернатор Надії Володимирівні  на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0100 га;

- рілля – 0,1400га;

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Климака, 11 .

4.1.Гр. Губернатор Надії Володимирівні  замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

5. Надати дозвіл гр. Кіт Людмилі Григорівні  на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0100 га;

- рілля – 0,1400га;

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Радянська, 18 .

5.1.Гр. Кіт Людмилі Григорівні  замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

6. Надати дозвіл гр. Гузь Наталіі Олександрівні  на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0200 га;

- рілля – 0,1300га;

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Леніна, 295 .

6.1.Гр. Гузь Наталії Олександрівні  замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

7. Надати дозвіл гр. Соколовій Марії Володимирівні  на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0110 га;

- рілля – 0,1390га;

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка пров. Марївський , 34 .

7.1.Гр. Соколовій Марії Володимирівні  замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

8. Надати дозвіл гр. Заводяній Марії Григорівні  на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0084 га;

- під садом – 0,0100 га;

- під забудовою – 0,0100 га;

- рілля – 0,1216га;

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Толстого, 10 .

8.1.Гр. Заводяній Марії Григорівні  замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

9. Надати дозвіл гр. Євменову Віктору Олександровичу  на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0150 га;

- рілля – 0,0000га;

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Садова, б/н .

9.1.Гр. Євменову Віктору олександровичу  замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

10. Надати дозвіл гр. Приймі Наталії Арсентіївні  на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0053 га;

- рілля – 0,1447га;

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Радянська, 19 .

10.1.Гр. Приймі Наталії Арсентіївні  замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

11. Надати дозвіл гр. Труновій Тетяні Юріївні  на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0200 га;

- рілля – 0,1300га;

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка пров. Білоцерківський , 54 .

11.1.Гр. Труновій Тетяні Юріївні  замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(ПРОЕКТ)Р І Ш Е Н Н Я

LІІ  сесії  шостого  скликання

Від  .06.2014  р.                                                                №   

смт.Нова Маячка

Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки для передачі

в оренду в межах селища.

 Розглянувши заяву директора приватного підприємства Альошина Б.Б.  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду в межах селища під розміщення томатного цеху по первинній переробці овочевої продукції та заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А., враховуючи рекомендації  постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів , та заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А., керуючись ст.ст. 12, 38, 93, 120, 122, 123, 124, 125, Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про оренду землі» та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду в межах селища під розміщення томатного цеху по первинній переробці овочевої продукції загальною орієнтовною площею 1,65 га,  за адресою: вул. Леніна № 170, смт. Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області.

2. Після погодження проекту відведення з відповідними інстанціями, надати його на розгляд та затвердження до селищної ради.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

                                    Селищний голова                А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(ПРОЕКТ) Р І Ш Е Н Н Я

LІІ сесії  шостого скликання

Від .06.2014 р.                                                №

смт. Нова Маячка

Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність .

 Розглянувши заяву гр. Карпенко Миколи Івановича  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Карпенко Миколі Івановичу загальною площею 0,1500 га: в тому числі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1500 га із земель Новомаячківської селищної ради за адресою: вул. Дніпровська, 206, смт Нова Маячка, Новомаячківської селищної ради Цюрупинського району Херсонської області, та інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А. , враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст. ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 186,  Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Карпенко Миколі Івановичу  загальною площею 0,1500 га: в тому числі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1500 га із земель Новомаячківської селищної ради за адресою: вул. Дніпровська, 206, смт Нова Маячка, Новомаячківської селищної ради Цюрупинського району Херсонської області»

2. Надати безоплатно у власність гр. Карпенко Миколі Івановичу  земельну ділянку,  розташовану за адресою: Херсонська область  Цюрупинський район  смт Нова Маячка вул. Дніпровська, 206,  загальною площею  0,1500 га в т.ч. :

- 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд.

      Кадастровий номер земельної ділянки – 6525055700:01: 001 : 0083.

            3. Гр. Карпенко Миколі Івановичу  в місячний термін отримати та зареєструвати у встановленому порядку свідоцтво про право власності на земельну ділянку.

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова            А.А.Костиря.

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  (ПРОЕКТ)Р І Ш Е Н Н Я 

LІІ  сесії  шостого скликання

Від  .06.2014 р.                                     №  

смт. Нова Маячка

Про заяви та скарги громадян.

Розглянувши заяви громадян: 

1.              Циганової Олени Андріївни щодо погодження межі між земельними ділянками за адресою вул. Садова, 110 та вул. Садова, 108.

2.              Молчанової Лідії Василівни щодо погодження межі між земельними ділянками за адресою вул. Степова, 116 та вул. Степова, 118.

3.              Андріанова Валерія Володимировича щодо погодження межі між земельними ділянками за адресою вул. Дніпровська, 212 та вул. Дніпровська, 214.

         протоколи засідання постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А., керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 158, 159, 160, 161  Земельного Кодексу України (зі змінами та доповненнями), Закону України „Про звернення громадян ” та ст. 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні ” Новомаячківська селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Погодити орієнтовні розміри земельних ділянок які розташовані за адресою вул. Садова, 110 (землекористувач Циганова О.А.) та Садова, 108 ( землекористувач Пілінський В.Д.) згідно додатку .

1.1. Землекористувачам гр. гр. Цигановій О.А. та Пілінському В.Д. оформити земельні ділянки відповідно до чинного законодавства.

2. Погодити орієнтовні розміри земельних ділянок які розташовані за адресою вул. Степова, 116 (землекористувач Лохматов Л.М.) та вул. Степова, 118 (землекористувач Молчанова Л.В.) згідно додатку .

2.1. Землекористувачам гр. гр. Лохматову Л.М. та Молчановій Л.В. оформити земельні ділянки відповідно до чинного законодавства.

3. Погодити орієнтовні розміри земельних ділянок які розташовані за адресою вул. Дніпровська, 212 (землекористувач Андріанов В.В.) та Дніпровська, 214 (землекористувач Єрохін В.Ф.) згідно додатку .

3.1. Землекористувачам гр. гр. Андріанову В.В. та Єрохіну В.Ф. оформити земельні ділянки відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

(ПРОЕКТ) Р І Ш Е Н НЯ

LІІ сесії шостого скликання

Від .06.2014 р.                                              №  

Смт. Нова Маячка

Про відміну рішень сесії

Новомаячківської селищної ради.  

               Заслухавши заяви громадян інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А. про відміну рішення сесії  Новомаячківської селищної ради, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст.12  Земельного Кодексу України зі змінами і доповненнями та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В ИР І Ш И Л А:

1.      Скасувати  рішення № 1293 сесії Новомаячківської селищної ради від 26.08.2010р. «Про дозвіл на виготовлення технічної документації на земельні ділянки для безоплатної передачі у власність» в частині надання дозволу громадянам Шатохіну Ігорю Вікторовичу та Шатохіну Віктору Вікторовичу у зв’язку з невідповідністю до вимог чинного законодавства .

2.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську   комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

LІІ сесії шостого скликання

Від .06.2014р.                                               № 

Смт. Нова Маячка

Про припинення договору

оренди земельної ділянки,

Розглянувши заяву директора приватного підприємства «Дніпро –А-Агро» Альошина Б.Б. та інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А. про припинення договору оренди земельної ділянки за адресою вул. Леніна, 170, враховуючи рекомендацію постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів керуючись ст.12 Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про оренду землі» та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Припинити  договір оренди земельної ділянки (реєстраційний №041072900002від 25 травня 2010 року) загальною площею 4,3156 га наданої в користування приватному підприємству «Дніпро-А-Агро» за адресою Херсонська область, Цюрупинський район, смт Нова Маячка, вул. Леніна,170.
  2.  Рішення вступає в силу у разі відсутності заборгованості по сплаті орендної плати.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                А.А. Костиря