Рішення сесії

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХХУІІІ сесії шостого скликання

Від 05.03.14 р.                                                 №  707

смт. Нова Маячка

Про виконання бюджету

Новомаячківської селищної

ради за 2013 рік

            Заслухавши інформацію в.о. головного бухгалтера Михайленко Л.І. про виконання бюджету Новомаячківської селищної ради за 2013 рік, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада 

В И Р І Ш И Л А :

1.      Затвердити звіт в.о. головного бухгалтера Михайленко ЛО.І.  про виконання доходної та видаткової частини селищного бюджету за 203 рік .

За 2013 рік до загального фонду селищного бюджету надійшло 1 136 345 грн. власнихта закріплених доходів,що до  плану  виконання склало 100,2 %.

            Крім цього, одержано субвенцій та дотацій до загального фонду селищного бюджету на суму 2 855 700 грн.  або 100 %.

 План  доходів селищного бюджету виконано на 100,2 %, при цьому надійшло  :

-         по податку на доходи фізичних осіб -на 99,6 % (496 511.грн.),

-         по державному миту  - на 635,8 % ( 3179 грн.),

-  по місцевим податкам і зборам  - на 97,5 % ( 20 859.грн.).    

- по платі за землю виконано на 99,1 % (557 680 грн.)

-         по надходженню штрафів  - на 85,3 % (12 542грн.)

-   по надходженню від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності - на 92,6 % (1389 грн.)

-   по податку на прибуток підприємств комунальної власності – 1412 грн.);

- зі сплати фіксованого сільськогосподарського податку - на 114,2 % (36 304грн.);

  - по збору за спеціальне використання лісових ресурсів   місцевого значеннята користування земельними ділянками лісового фонду - 5343 грн. 

Фактичне виконання селищного бюджету по видатках загального фонду  бюджету за 2013 рік склало 91,1 %, на видатки, при цьому, при плані 4 150537.грн., було направлено – 3 779 167.грн. Фінансування всіх статтей бюджету здійснювалось відповідно до затверджених видатків в розрізі кодів функціональної класифікації видатків міського бюджету :

- по коду функціональної класифікації видатків 010116 “Органи місцевого самоврядування” касові видатки склали 824 256.грн., або 94,7 % суми видатків;

- по КФКВ 070101 Дошкільні заклади освіти – 2 029593.грн., або 94,4 %  від суми видатків;  

- по КФКВ 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення – 2000 грн.,

  - по КФКВ 100203 “Благоустрій міст, сіл, селищ” – 43583.грн

- по КФКВ 110201 Бібліотеки – 158054.грн., або 93,1%

- по КФКВ 110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 373 323.грн., або 93,1 %;

       По КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» утримується керівник аматорського колективу «Троїсті музики». При затверджених планах 38 970грн касові видатки в 2013році складають 36 734,67грн що становить 94,2%.

За рахунок місцевого бюджету утримується місцева пожежна команда та опорний пункт. 

     По КФК 060702 «Місцева пожежна охорона» утримується пожежна команда зі  штатом 9 одиниць. При затверженному плані 222944 грн касові видатки склали 206183,42грн  -92,5%.

       По  КФК 250404 «Інші видатки» проведені видатки на утримання опорного пункту. При затверджених планах 192 605 грн касові видатки склали  71 169,90. 

       По КФК 100203 «Благоустрій міст,сіл та селищ» при планових призначеннях 67 000грн касові видатки склали 43 582,81 грн.

      По КФК 130115 Заходи з фізичної культури  планувались видатки в сумі 2000грн на оплату внесків на участь у змаганнях футбольної команди.

           По КФК 250911 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам перераховано «Власному дому» 10 000 грн .

Надходження по податку з власників автотранспортних засобів, збору за першу реєстрацію транспортних засобів та збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами за 2013 рік склали 15804.грн. які  витрачено на грейдерування вулиць селища. 

    На рахунок  спеціального фонду по Новомаячківській селищній раді  по  КФК 010116  при плані 63145грн надійшло коштів 31713,40грн  від оренди приміщень ,касові видатки склали 18922,40грн по КЕКВ 2270(проплата енергоносіїв за рахунок орендарів).

  КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти « надійшло коштів в сумі 225061,04грн від батьківської плати за відвідування дитячого садку при плані 310931грн що складає 72,4%.Кошти в сумі 228585,38грн використано по КЕКВ 2230( продукти харчування).

           КФК 110204 «Палаци та будинки культури « надійшли кошти від вхідної плати за послуги дискотеки в сумі  21065 грн при плані 43200грн ,касові видатки склали 23243,26грн (оплата праці  -14618,77грн,нарахування -5702,77грн,оплата енергоносіїв -2921,72грн)

Бюджет розвитку

Станом на 01.01.2014 року залишок коштів бюджету розвитку становить 318201,84грн.

За 2013 рік надходження до бюджету розвитку склали 797524,52 грн. в тому числі:

Єдиного податку -367137,78 грн

Крім цього надійшло 112 400 грн. субвенції з державного бюджету  на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, з яких використано 54111грн. на проведення  ремонту вулиці Одеська .    Кредиторська заборгованість Новомаячківської селищної ради станом на 01.01.2014 року по загальному фонду  становить 101 455грн,та спеціальному фонду -167 241грн. Заборгованість виникла в зв’язку з не проведенням платежів державним казначейством.

2.      Встановити жорсткий контроль за ефективністю використання бюджетних коштів по Новомаячківській селищній раді.

3.      Не допускати виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості по видаткам з селищного бюджету.

4.      На виконання законів України  про плату за землю та оренду землі забезпечити повноту надходжень до бюджету Новомаячківської  селищної ради  орендної плати.

5.      Проводити постійну роботу з платниками податків щодо дотримання ними зобов’язань перед бюджетом 2013 року Новомаячківської селищної ради

  1. Контроль за виконання даного рішення  покласти на постійну депутатську   

 комісію з питань планування бюджету та фінансів .

 

 

Селищний голова                                                                           А.А.Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХХУІІІ сесії шостого скликання

Від  05.03.14 р.                                            № 711

Смт. Нова Маячка

Про проведення двомісячника по благоустрою

та санітарному утриманню селища

            З метою покращення благоустрою та санітарного стану селища , відповідно до Закону України « Про благоустрій населених пунктів », керуючись  ст. 26  Закону України “ Про місцеве самоврядування в  Україні “, селищна рада

 

                                                                       В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Провести  в селищі  з 15.03.2014 року по 15.05.2014 року двомісячник по благоустрою та санітарному утриманню селища.

2.      Заступнику селищного голови Косташ О.О. провести нараду з керівниками підприємств, установ та організацій селища, приватними підприємцями з питання організації проведення двомісячника та ознайомлення з закріпленими територіями.

      ( Перелік додається )

3.      Зобов”язати керівників організацій підприємств, установ селища, приватних підприємців, навести порядок на закріплених територіях .

4.      Організувати  протягом двомісячника висадку квітів на територіях прилеглих до установ, підприємств, організацій та приватних садиб .

5.      Доручити  СКП « Сількомунгосп » ліквідувати несанкціоновані сміттєзвалища на території селища, на території прилеглій до кладовищ та під’їздних шляхів, упорядкувати військові поховання на кладовищах.

6.      Оголосити конкурс на двір зразкового порядку за поданням депутата відповідного округу.

7.      Створити комісію по проведенню двомісячника та підведенню підсумків у складі :

      Косташ  О.О.                  голова комісії, заступник селищного голови

      Компанець О.В.             член комісії, спеціаліст і категорії

      Д’яченко В.С.                 член комісії, депутат селищної ради

      Доброскок Ю.Я              член комісії, депутат селищної ради

      Куренков В.В.                 начальник ГПОП

8.      Створеній комісії щочетверга здійснювати  попередній огляд виконаних робіт , а 14.05.2014 року підвести підсумки проведення місячника та відзначення переможців конкурсів.

9.      Зобов”язати депутатів селищної ради  провести роз’яснювальну роботу серед населення селища та довести до його відома дане рішення, шляхом розповсюдження об»яв.

10.  Завершити роботу на округах по нанесенню номерних знаків на житлові будинки.

11.  Призначити відповідальним за хід проведення двомісячника заступника селищного голови, голову адміністративної комісії Косташ Олександра Олександровича.

12.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань гуманітарної політики , гласності та зв’язків з громадськими організаціями.

13.  Інформацію про підсумки проведення двомісячника заслухати на сесії селищної ради у червні 2014 року.

  

Селищний голова                                                                           А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

                  ХХХХУІІІ  сесії шостого скликання

Від 05.03.2014 р.                                           № 723

смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення ХХХХУІІ

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 699 від 11.02.2014 року

« Про селищну програму  по благоустрою

та санітарному утриманню селища

Нова Маячка на 2014 рік»

 

            З метою впорядкування та благоустрою селища Нова Маячка  та поліпшення його санітарного стану , керуючись ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Внести змін до рішення ХХХХУІІ Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 699 від 11.02.2014 року « Про селищну програму  по благоустрою

та санітарному утриманню селища Нова Маячка на 2014 рік» » в зв»язку з  не проведенням платежів УДКСУ у Цюрупинському районі за 2013 рік, а саме до розділу :

 

       Практичні заходи щодо реалізації програми :

7. Огорожа кладовища

  Фінансове забезпечення програми :

Спрямувати кошти у сумі 100 000 грн. на передачу СКП «Сількомунгосп» для купівлі плит для огорожі кладовища

Послуги на поховання невідомих і бездомних                - 1 008 грн.    

Послуги по приведенню кладовищ селища

в належний стан                                                                - 6 500 грн.

 

 2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально – економічного розвитку  селища .

  

 

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХХУІІІ  сесії шостого скликання 

                    .                                                № 724

Від 05.03. 2014 р.                                               

Смт.Нова Маячка

 

Про внесення змін до селищної програми «Питна вода»                                                                              

смт. Нова Маячка на 2014 рік                                                                           

 

     З метою забезпечення  безперебійного постачання населення селища  питною водою, та підвищення її якості   в смт. Нова Маячка , керуючись ст.26  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні  “ , селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.Внести зміни до  селищної  програми  «Питна вода» в смт. Нова Маячка на 2014 рік  » в зв»язку з  не проведенням платежів УДКСУ у Цюрупинському районі за 2013 рік, а саме до розділу :

 

Фінансування програми передбачається за рахунок  спеціального фонду місцевого бюджету розвитку в сумі 142 000 грн. шляхом передачі коштів Новомаячківському  комунальному підприємству «Сількомунгосп»

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціального та економічного розвитку селища Нова Маячка

   

 

   Селищний голова                                                                            А.А.Костиря        

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

                  ХХХХУІІІ  сесії шостого скликання

Від 05.03.2014 р.                                           № 728

смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення ХХХХУІІ

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 698 від 11.02.2014 року

« Про селищну програму  «Громадський

 помічник дільничного інспектора »на 2014 рік»

 

                     З метою зміцнення законності і правопорядку на території Новомаячківської селищної Ради, забезпечення додержання прав і свобод населення, охорони громадського порядку та громадської безпеки, запобігання адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів,

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Внести змін до рішення ХХХХУІІ Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 698 від 11.02.2014 року « Про селищну програму  «Громадський

 помічник дільничного інспектора »на 2014 рік» в зв»язку з  непроведенням платежів УДКСУ у Цюрупинському районі за 2013 рік, а саме до розділу :

 

                             ІІІ . ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ФІНАНСОВЕ  ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

Затвердити витрати на утримання громадського помічника дільничного інспектора  на 2014 рік в сумі 68 762  грн. та додатково

-      оплата послуг крім комунальних                                           -           870 грн.

 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально – економічного розвитку  селища .

 

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                Р І Ш Е Н Н Я

                                                  XXXХVIII сесії  шостого   скликання

Від 05.03.2014 р.                                          № 708

смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення ХХХХVІІ сесії

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№ 694    від 11.02.2014 року

“Про селищний бюджет на 2014 рік ”.

 

  Заслухавши  інформацію в.о. головного бухгалтера  Михайленко Л.І, про внесення змін до рішення  ХXXХVІІ сесії Новомаячківської селищної ради  шостого скликання  № 694         від 11.02.2014 року “Про селищний бюджет на 2014 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України   ,селищна рада:

                                                      В И Р І Ш И Л А:

 

1.       Збільшити видаткову частину загального  фонду селищного бюджету  в сумі  201459 грн  за рахунок вільного залишку  в розрізі установ:

 

      КФК 070101»Дошкільні заклади освіти»  у сумі 56882грн.

            КЕКВ 2210 «Предмети.матеріали.обладнання.інвентар» у сумі 49296 грн.

      березень

      +49296

    

    КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг(крім комунальних) у сумі 7586 грн.

      березень

     +7586

  .   КФК 060702 «Місцева пожежна охорона»  у сумі 7977 грн.

        КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг(крім комунальних) у сумі 150 грн.

       березень     

      +150

         КЕКВ 2210 «Предмети.матеріали.обладнання.інвентар у сумі 7827 грн.

         березень

         +7827

          

  .     КФК 110204 «Палаци та будинки культури» у сумі 2823 грн.

        КЕКВ 2210 Предмети.матеріали.обладнання.інвентар сумі 688 грн.

        березень

        +688

        КЕКВ 2240 Оплата інших послуг(крім комунальних) у сумі   2135 грн.

        березень

         +2135

        

      КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» у сумі 13399 грн.

         

        КЕКВ 2240 Оплата інших послуг(крім комунальних) у сумі   9587 грн.

        березень

         +9587

         КЕКВ 2250 Видатки на відрядження  у сумі 212 грн.

         березень

          +212

       КЕКВ 2282  «Окремі заходи по реалізації держ.(регіональних програм) у сумі  3600    грн            

      березень

       +3600

 

     КФК 100203 «Благоустрій міст.сіл.селищ »

        КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг(крім комунальних) у сумі   17508 грн.

       березень

      +17508

    КФК 250404 «Інші видатки»  у сумі 870 грн.

        КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг(крім комунальних) у сумі   870 грн.

       березень

      +870

       

    КФК 130115 «Спорт для всіх»

КЕКВ 2280  окремі        в сумі 2000грн

березень

+2000

 2. Спрямувати кошти у сумі 100 000 грн. на передачу СКП «Сількомунгосп» для купівлі плит для огорожі кладовища

 Збільшити видатки загального фонду селищного бюджету по :

     КФК 250404 « Інші видатки

      КЕКВ 2610    Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

      Березень

       +100 000               

 3.   Збільшити видатки спеціального фонду  селищного бюджету  за рахунок  залишку власних надходжень по

 

       КФК 110204 «Палаци та будинки культури»

 

        КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали та обладнання»    560грн

         Березень

        +560грн

 4.  Джерелом покриття видатків спеціального фонду визначити залишок бюджету розвитку в сумі  286500 грн

 Збільшити видатки спеціального фонду  селищного  бюджету

 По КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» у сумі 3000 грн.

 

   КЕКВ 3110«Придбання предметів довгострокового користування»   у сумі 3000 грн.

 березень

 +3000

  КФК 110204 «Палаци та будинки культури» у сумі 141500 грн

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших обєктів »  у сумі 141500 грн.

      березень

     +141500

  КФК 100209»Заходи пов’язані з поліпшенням питної води» 142000грн

    КЕКВ 3210»Капітальні трансферти підприємствам «

      Березень

      +142000

 5. Джерелом покриття видатків  спеціального фонду визначити   вільний  залишок, отриманий від збору за першу реєстрацію транспортного засобу  в сумі 20365грн.

 6.    Збільшити  видаткову частину спеціального фонду селищного бюджету по

 

КФК 170703 Видатки на проведення робіт пов’язаних з будівництвом,ремонтом та реконструкцією доріг

 

КЕКВ 2240 Оплата інших послуг (крім комунальних)   20365грн.

       Березень

        +20365

  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

  

Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

                  ХХХХУІІІ  сесії шостого скликання

Від 05.03.2014 р.                                                № 725

смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення ХХХХУІІ

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 700 від 11.02.2014 року

« Про програму по ремонту та утриманню                                                                  

доріг та вулиць селища2014 рік»

           

         З метою благоустрою доріг та вулиць селища, покращення дотримання правил дорожнього руху, збільшення терміну експлуатації автотранспорту та покращення умов перевезення вантажу та пасажирів на території селища, керуючись ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Внести змін до рішення ХХХХУІІ Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 700 від 11.02.2014 року « Про програму  по ремонту та утриманню доріг та вулиць селища на 2014 рік», в зв»язку з  не проведенням платежів УДКСУ у Цюрупинському районі за 2013 рік,  а саме до розділу :

 

Фінансове забезпечення програми.

 

Фінансування програми передбачається за рахунок місцевого бюджету в сумі 181 900 грн. та додатково

 

Грейдерування вулиць -20 365 грн

 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально – економічного розвитку  селища .

 

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

                  ХХХХУІІІ  сесії шостого скликання

Від 05.03.2014 р.                                           № 726

смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення ХХХХУІІ

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 703 від 11.02.2014 року

« Про селищну програму  соціальної підтримки

окремих категорій громадян на 2014 рік»

 

            З метою сприяння вирішенню матеріально-побутових проблем соціально незахищених верств населення  селища, створення умов для покращення матеріального стану сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, багатодітних сімей; сімей, у складі яких є діти-інваліди; одиноких пенсіонерів, які не мають сторонньої опіки; одиноких матерів; громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на виконання Законів України “Про соціальні послуги”, “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, “Про охорону дитинства”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, інших законодавчих документів та керуючись ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Внести змін до рішення ХХХХУІІ Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 703 від 11.02.2014 року « Про селищну програму  соціальної підтримки окремих категорій громадян на 2014 рік» в зв»язку з  не проведенням платежів УДКСУ у Цюрупинському районі за 2013 рік, а саме до розділу :

 :

3.      Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми

Джерелом фінансування заходів Програми є кошти селищного  бюджету, затверджені сесією селищної ради на відповідний рік та додатково.

 

- перевезення  дров  малозабезпеченим – 10 000 грн.

 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально – економічного розвитку  селища .

 

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

                  ХХХХУІІІ  сесії шостого скликання

Від 05.03.2014 р.                                           № 722

смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення ХХХХУІІ

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 701 від 11.02.2014 року

«Про селищну  програму забезпечення пожежної

 безпеки на 2014 рік»

            З метою активізації на території селища  роботи по реалізації Закону України “Про пожежну безпеку” і комплексного підходу до розв’язання проблем захисту населених пунктів району і довкілля від пожеж та їх наслідків, керуючись ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Внести змін до рішення ХХХХУІІ Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 701 від 11.02.2014 року « Про селищну програму  забезпечення пожежної безпеки на 2014 рік» в зв»язку з  не проведенням платежів УДКСУ у Цюрупинському районі за 2013 рік, а саме до розділу :

 

                                                  Фінансове забезпечення

Фінансування Програми у 2014 році року здійснювати відповідно до законодавства за рахунок коштів  селищного, районного, обласного бюджету в межах наявних фінансових ресурсів та інших джерел не заборонених  законодавством  у сумі 250 880 грн.та            додатково 7 977 грн. на:

    

    

      Придбання предметів, матеріалів, обладнання та

       інвентарю                                                                     7 827 грн.

      Оплата послуг крім комунальних                               150 грн.

 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально – економічного розвитку  селища .

 

 

 

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

                  ХХХХУІІІ  сесії шостого скликання

Від 05.03.2014 р.                                                № 727

смт. Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення ХХХХУІІ

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 702 від 11.02.2014 року

« Про селищну програм розвитку                                                                                  

фізичної культури та спорту в                                                                                            

смт. Нова Маячка на на 2014 рік»

 

            З метою забезпечення розвитку спорту в смт. Нова Маячка та залучення до занять спортом широких верств  населення, підготовки кваліфікованих спортсменів і сприяння досягненню високих результатів у змаганнях, керуючись ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А : 

1.      Внести змін до рішення ХХХХУІІ Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 702 від 11.02.2014 року « Про селищну програму  розвитку фізичної культури і спорту в смт. Нова маячка  на 2014 рік» » в зв»язку з  не проведенням платежів УДКСУ у Цюрупинському районі за 2013 рік, а саме до розділу :

:

Фінансове забезпечення програми. 

Фінансування програми передбачається за рахунок місцевого бюджету в сумі 8 600 грн. та спонсорської допомоги та додатково 2 000 грн.

  

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально – економічного розвитку  селища .

  

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХХХУІІІ сесії  шостого скликання

Від 05.03.2014 р.                                           № 712

смт. Нова Маячка

 

Про прийом до комунальної

власності територіальної громади

смт.Нова Маячка газопроводів вводів
до приватних будинків мешканців

 

Розглянувши звернення начальника Цюрупинської філії ПАТ «Херсонгаз» Княгніцького П.П. від 17.02.2014 року № 98/04 щодо врегулювання питання технічного обслуговування без господарських газопроводів вводів до приватних будинків смт.Нова Маячка, з метою забезпечення безпечної експлуатації газопроводів, керуючись  ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної громади безгосподарські газопроводи вводи до приватних будинків смт.Нова Маячка за адресами відповідно додатку № 1.

2.      Передати безоплатно на баланс ПАТ «Херсонгаз» в користування та для технічного обслуговування газопроводи вводи до приватних будинків смт.Нова Маячка згідно до додатку № 1.

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціального та економічного розвитку селища Нова Маячка.

 Селищний голова                                                                                                    А.А.Костиря.

 

 

                                                                                                          ДОДАТОК

                                                                                     До рішення ХХХХУІІІ сесії шостого

                                                                                     скликання

                                                                                    № 712 від 05.03.2014 року

 

ДОДАТОК ДО ПЕРЕЛІКУ

об’єктів комунальної власності  Новомаячківської селищної територіальної громади

 

Інвентарний    

    номер

              Назва об’єкту

            Адреса

 

60

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул. І-Травня, 18

Волошко Н.Д.

 

61

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул. 9-Січня, 1-а

Шелест Н.Д.

 

62

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул. 9-Січня, 5

Доброскок Ю.Я.

 

63

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 5-а

Янковський І.Л.

 

64

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 5-а

Янковський І.Л.

 

65

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 7

Подгуренко А.В.

 

66

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 8

Кириченко В.І.

 

67

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 9

Добровольська О.А.

 

68

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 12

Хруслов О.М.

 

69

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 16

Макаров О.А.

 

70

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 19

Марченко С.А.

 

71

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 21

Акопова Г.М.

 

72

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 26

Іванов О.В.

 

73

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 27

Євменова Є.П.

 

74

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 31

Фисина С.Є.

 

75

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 12

Хруслов О.М.

 

76

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 33

Амоян А.Г.

 

77

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 37

Глазова Н.І.

 

78

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 40

Павелко Н.В.

 

79

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 41

Забара Н.О.

 

80

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 44

Баран О.І.

 

81

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 45

Легка А.М.

 

82

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 46

Гуранда Т.М.

 

83

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 49

Прудська Н.А.

 

84

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 56

Леоненко М.М.

 

85

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 59

Бондаренко І.І.

 

86

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 60

Кухар О.В.

 

87

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 61

Темний В.В.

 

88

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 62

Прудський В.В.

 

89

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 63

Задирко В.І.

 

90

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 64

Іщенко Н.М.

 

91

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 65

Хитра О.О.

 

92

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 67

Мерзляков Г.О.

 

93

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 68

Черкесова Н.В.

 

94

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 71

Кавун Л.Г.

 

95

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 72

Баранов М.П.

 

96

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 78

Терехова Р.П.

 

97

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 83

Симоненко С.І.

 

98

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 85

Салімов І.К.

 

99

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул.9-Січня, 87

Приходько С.О.

 

100

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул. Алєєва, 2

Сивуляк М.Г.

 

101

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул. Алєєва, 5

Суходол А.А.

 

102

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул. Алєєва, 6

Корнієнко М.М.

 

103

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул. Алєєва, 11

Подмазко А.В.

 

104

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул. Алєєва, 12

Вовчанчин Л.І.

 

105

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул. Алєєва, 16

Маявець М.Л.

 

106

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул. Алєєва,17-а

Пишна О.К.

 

107

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул. Алєєва, 17

Жарова К.І.

 

108

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул. Алєєва, 18

Трубаєва О.Г.

 

109

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул. Алєєва, 19

Іщенко В.Д.

 

110

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул. Алєєва, 22

Верьовкін В.В.

 

111

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул. Алєєва, 24

Фисина А.А.

 

112

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул. Алєєва, 25

Конопацька О.Ю.

 

113

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул. Алєєва, 27

Окулова М.Д.

 

114

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул. Алєєва, 29

Нечаєва В.О.

 

115

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул. Алєєва, 31

Шепета В.В.

 

116

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул. Алєєва, 33

Ярошенко Р.О.

 

117

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул. Алєєва, 34

Іщенко М.В.

 

118

 

Газопровід-ввід до житлового будинку

вул. Алєєва, 36

Молчанова Н.Г.

 

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХХУІІІ сесії шостого скликання

Від  05.03.14 р.                                            № 706

Смт. Нова Маячка

Про ситуацію з підтопленням

селища Нова Маячка

            Заслухавши інформацію начальника Новомаячківської експлуатаційної дільниці Цюрупинського міжрайонного управління водного господарства Смагіна Василя Миколайовича про роботу дренажної системи, селищна рада відмічає, що за останніх п’ять років рівень води залежить від погодних умов. У 2010 році працювало 14 насосних станцій, у 2011 році – 8 насосних станцій, у 2012 році – 7 насосних станцій, у 2013 році – 8 насосних станцій, у 2014 році – 5 насосних станцій.  Рівень води по вулиці Шевченко і Червона становить 0,9-0,86 м. При необхідності можливе додаткове включення 5 насосних станцій на території селища та 2 за межами селища. Здано в ремонт 5 насосів ( вартість ремонту одного насосу близько 17 000 грн.). Були спроби крадіжки насосів за межами селища, проте завдяки оперативному реагуванню селищного голови та діям дільничних інспекторів та громади селища  об’єкт вдалося зберегти.

            Для того щоб витримувати санітарні вимоги рівень повинен бути 2,00 м. до поверхні землі. В літній період рівень майже наближається до санітарних норм завдяки поливу присадибних ділянок мешканцями селища.

             Виходячи з вищевказаного, відповідно до ст. 26  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

В И Р І Ш И Л А : 

1.      Інформацію начальника  Новомаячківської експлуатаційної  дільниці    Цюрупинського міжрайонного управління водного господарства про ситуацію з  підтопленням  селища, взяти до відома.

  2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію з   питань соціального та економічного розвитку селища Нова Маячка .

 

Селищний голова                                                                           А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

               Р І Ш Е Н Н Я

  ХХХХУІІІ сесії шостого скликання

Від 05.03.14 р.                                               № 720

смт.Нова Маячка

 Про перелік питань для розгляду                                                                                  

на сесіях Новомаячківської селищної ради

 та засіданнях постійних                                                                 

депутатських комісій на ІІ квартал                                                                                  

2014 року .

  Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна Рада

 В и р і ш и л а :

Затвердити перелік питань для розгляду на сесіях Новомаячківської селищної  Ради у ІІ кварталі  2014 року (додаток 1).

 

  1. З переліком питань для розгляду на засіданнях постійних комісій селищної ради у  ІІ кварталі 2014 року погодитись  (додаток 2).

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії селищної ради та на секретаря ради Пісковцову І.І.

 

Селищний голова                                                                А.А.Костиря

  

Додаток № 1

До рішення ХХХХУІІІ сесії шостого              

скликання 

№ 720 від 05.03.2014 року

 
Питання для розгляду на сесіях селищної ради у ІІ кварталі 2014 року
 
Квітень

 1.        Про  виконання селищного бюджету за І квартал 2014 року

                          Доповідає  :  Михайленко Л.І. - в.о. головного бухгалтера

2.    Блок земельних питань .

                            

Травень

         1. Про роботу СКП «Сількомунгосп»

                    Доповідає  : Полоніков О.А. – в.о. директора СКП « Сількомунгосп»

   2. Блок земельних питань .

 

                                                                       Червень

 

            1 . Про  виконання програми економічного і соціального розвитку селища за І

                  півріччя 2014 року

                    Доповідає:   Костиря А.А.- селищний голова  

      2.  Блок земельних питань .

      3.  Про перелік питань для розгляду на сесіях селищної Ради та засіданнях

           постійних депутатських комісійна  ІІ квартал 2014 року

                        Доповідає : секретар ради – Пісковцова І.І.

                          Готує : робоча група

 

Додаток № 2

До рішення ХХХХУІІІ сесії шостого                 

 скликання 

№ 720 від 05.03.2014 року

 

ПИТАННЯ

для розгляду на засіданнях постійних комісій селищної Ради у                       ІІ кварталі 2014 року

Постійна комісія  з питань планування, бюджету, фінансів.

ІІ квартал

 1. Про виконання селищного бюджету за  І квартал  2014 року

Доповідає:  в.о. головного бухгалтера Михайленко Л.І.                           

 Готують : члени комісії

Питання, які розглядаються на кожному засіданні комісії:

- Контроль за виконанням рішень сесії  селищної  ради.

 по мірі необхідності.

- Розгляд заяв та листів громадян, підприємств, установ та організацій.

 по мірі необхідності.

- Участь у підготовці матеріалів з питань, що виносяться на розгляд сесії

 постійно.

Постійна комісія  мандатна, з питань депутатської діяльності та етики .

ІІ квартал

1.      Ознайомлення мешканців селища з рішеннями  сесій Новомаячківської селищної ради

Готують: члени комісії.

                              Доповідають : депутати селищної Ради

2.      Виконання депутатами доручень виборців та селищного голови

Готують: члени комісії.

                              Доповідають : депутати селищної Ради

3.      Організація проведення зустрічей депутатів з виборцями згідно графіку

Готують: члени комісії.

                              Доповідають : депутати селищної Ради

 

Питання, які розглядаються на кожному засіданні комісії:

-         контроль за виконанням рішень сесії селищної ради по мірі необхідності;

-         розгляд заяв та листів громадян, підприємств, установ та організацій по мірі необхідності;

-         участь у підготовці матеріалів з питань, що виносяться на розгляд сесії .

 

  Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку селища 

ІІ квартал

1.      Про виконання  програми соціального та економічного розвитку селища Нова Маячка за І півріччя   2014 рік

Готують : члени комісії.

Доповідає:   Костиря Андрій Андрійович – селищний голова

 

2.      Про перелік питань для розгляду на сесійних засіданнях  Новомаячківської селищної ради у ІІІ кварталі 2014 року.

Готують : члени комісії.

Доповідає  Пісковцова Ірина Іванівна – секретар ради

 

Питання, які розглядаються на кожному засіданні комісії:

- Контроль за виконанням рішень сесії селищної  ради.

 по мірі необхідності.

- Розгляд заяв та листів громадян, підприємств, установ та організацій.

 по мірі необхідності.

-         Участь у підготовці матеріалів з питань, що виносяться на розгляд сесії                     (  постійно).

-          

Постійна комісія селищної ради з питань агропромислового комплексу земельних ресурсів , екології , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

ІІ квартал

1. Про розгляд заяв та скарг мешканців селища

Доповідає: Полоніков О.А. -  – голова комісії                             

Готують : члени комісії

 

Питання, які розглядаються на кожному засіданні комісії:

- Контроль за виконанням рішень сесії селищної Ради.

 по мірі необхідності.

- Розгляд заяв та листів громадян, підприємств, установ та організацій.

 по мірі необхідності.

- Участь у підготовці матеріалів з питань, що виносяться на розгляд сесії .

 

 

  Постійна комісія з питань медицини , охорони здоров“я , материнства , дитинства та соціального захисту населення.

ІІ квартал

1.  Про підготовку до оздоровчого періоду на території селища Нова Маячка

Готують : члени комісії.

Доповідає : голова опікунської ради Колосовська Л.М.

 

                         

Питання, які розглядаються на кожному засіданні комісії:

- Контроль за виконанням рішень сесії селищної  ради.

 по мірі необхідності.

- Розгляд заяв та листів громадян, підприємств, установ та організацій.

 по мірі необхідності.

-         Участь у підготовці матеріалів з питань, що виносяться на розгляд сесії                      (  постійно).

 

  Постійна комісія з питань гуманітарної політики , гласності та зв“язків з громадськими організаціями.

ІІ квартал

      1.   Про відзначення  пасхальних та травневих свят , відзначення Дня селища  .

Готують : члени комісії.

Доповідає:   Марченко І.А.. – директор Будинку культури

                                           

Питання, які розглядаються на кожному засіданні комісії:

- Контроль за виконанням рішень сесії селищної  ради.

 по мірі необхідності.

- Розгляд заяв та листів громадян, підприємств, установ та організацій.

 по мірі необхідності.

-         Участь у підготовці матеріалів з питань, що виносяться на розгляд сесії                       (  постійно).

 

 

  Постійна комісія у справах пенсіонерів , ветеранів та інвалідів

ІІ квартал

 

1.   Про розгляд звернень  ветеранів, пенсіонерів , інвалідів ВВВ

Готують : члени комісії.

                                 Доповідає : спеціаліст І категорії Колосовська Л.М.

2.  Уточнення списків ветеранів

Готують : члени комісії.

                                 Доповідає : голова Ради ветеранів Аврумуцоє К.Т.

3.   Про відзначення Дня Перемоги у ВВВ

                                Готують : члени комісії

                                Доповідає : директор БК Марченко І.А.         

Питання, які розглядаються на кожному засіданні комісії:

- Контроль за виконанням рішень сесії селищної  ради.

 по мірі необхідності.

- Розгляд заяв та листів громадян, підприємств, установ та організацій.

 по мірі необхідності.

- Участь у підготовці матеріалів з питань, що виносяться на розгляд сесії                       (  постійно).

 

  НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

    ХХХХУІІІ сесії шостого скликання

Від  03.03.14 р.                                               № 710

смт.Нова Маячка

 

Про затвердження Положення про друкований

орган масової інформації Новомаячківської

селищної ради

 

            Заслухавши інформацію секретаря ради про затвердження Положення про друкований орган масової інформації Новомаячківської селищної ради, відповідно до ст. 26  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1.      Затвердити Положення  про друкований орган масової інформації Новомаячківської селищної ради . ( Додається )

2.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань гуманітарної політики, гласності та зв»язків з громадськістю.

 

 Селищний голова                                                                А.А.Костиря

 

 

                                                           ДОДАТОК

                                                                                  До рішення ХХХХУІІІ сесії шостого                                                                               скликання № 710 від 03.03.14 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про друкований орган масової інформації Новомаячківської селищної ради

І. Загальні положення

1. Друкований орган масової інформації Новомаячківської селищної ради - газета «Селищний вісник» ( далі – газета), створений згідно з Законом «Про друковані засоби масової інформації ( пресу) в Україні» для проведення власної інформаційної політики на території селища Нова Маячка.

2. Газета розповсюджується серед мешканців селища.

ІІ. Програмні цілі

1. Інформування мешканців селища про події в житті місцевої громади, рішення місцевих органів державної влади, які мають загальний інтерес.

2. Гуртування місцевої громади, розвиток демократичних механізмів, обговорення важливих подій в житті громади,вивчення інтересів та проблем жителів.

3.Створення літопису життя селища, публікація матеріалів з історії.

4.Покращення морального клімату в селищі, зменшення соціальної напруги, виховання любові до малої батьківщини, поваги до громади вцілому та самоповаги жителів.

ІІІ. Фінансування

1. Газета видається на громадських засадах.

2. За погодженням із селищною радою, для фінансування газети можуть залучатись кошти інших юридичних та фізичних осіб.

3. Селищна рада може доручати ведення фінансових операцій, пов»язаних з випуском газети іншим організаціям чи установам.

ІУ. Організація випуску

1. Редактор газети призначається рішенням сесії селищної ради та працює на громадських засадах.

2. Всі офіційні матеріали друкуються за підписом селищного голови, інші матеріали – за підписом редактора газети.

3. Селищна рада  може доручати технічну роботу по підготовці до друку та друк газети іншим юридичним чи фізичним особам, що фіксується окремим договором.

  НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

    ХХХХУІІІ сесії шостого скликання

Від  05.03.14 р.                                               № 709

смт.Нова Маячка

 Про розпорядження селищного голови                                                                

прийняті в міжсесійний період  

             Заслухавши інформацію селищного голови Костиря Андрія Андрійовича про розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період , відповідно до ст. 42   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

             Затвердити розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період  :

  1. З основної діяльності  з № 1 по № 22
  2. З особового складу  з   № 1-К по № 11-К

 

 ( Перелік додається )

  

Селищний голова                                                                А.А.Костиря

 

   

                                                           ДОДАТОК

                                                                                  До рішення ХХХХУІІІ сесії шостого                                                                              скликання № 709 від 05.03.14 р.

 

П Е Р Е Л І К

                  розпоряджень селищного голови, прийнятих в міжсесійний період

 

_________________________________________________________________

№№

п/п   Назва розпорядження                                                                         Індекс             Дата

З особового складу :            

1. Про  надання додаткової оплачуваної відпустки Бондаренко С.Ф.   1             14.01.14

2. Про відрядження Спільного Є.Л.                                                      2              17.01.14

3. Про зарахування Компанець Л.А.                                                     3              24.01.14

4. Про звільнення Бондаренко О.І.                                                       4              24.01.14

5. Про проходження практики Ґудзик А.І.                                             5              27.01.14

6. Про застосування дисциплінарного стягнення до Спільного Є.Л.      6              27.01.14

7. Про застосування дисциплінарного стягнення до Пісковцової І.І.       7              27.01.14

8. Про оплату праці у святкові дні                                                        8              27.01.14

9. Про зарахування Трубаєва А.В.                                                       9              01.02.14       

10. Про надання щорічної основної відпустки Філь Д.Я.                      10             05.02.14 

11. Про внесення змін до трудової книжки,облікових та                                                             

      бухгалтерських документів Галкіної Т.В.                                       11             06.02.14                                                                                     

                                              

З основної діяльності:

1.Про виконання адміністративного стягнення у виді громадських

    робіт  за вироком Цюрупинського районного суду відносно

    Надольського   Л.В.                                                                             1             08.01.14

2.Про експертну комісію Новомаячківської селищної ради                         2             08.01.14

3.Про затвердження ліміту каси по Новомаячківській селищній раді           3             08.01.14

4.Про скликання ХХХУІІ сесії Новомаячківської селищної ради

     шостого скликання                                                                               4             08.01.14

5.Про створення комісії для підтвердження факту придбання

  товарно – матеріальних цінностей по установам Новомаячківської

   селищної ради                                                                                       5             08.01.14

6.Про створення комісії по списанню товарно – матеріальних

   цінностей по Новомаячківській селищній раді                                          6              08.01.14

7.Про створення комісії по списанню товарно – матеріальних

   цінностей по селищному Будинку культури                                             7              08.01.14

8.Про створення комісії по списанню товарно – матеріальних

   цінностей по селищним бібліотекам                                                          8              08.01.14

9.Про створення комісії по списанню товарно – матеріальних

   цінностей по місцевій пожежній охороні                                                    9              08.01.14

10.Про створення комісії по списанню товарно – матеріальних

     цінностей в ДНЗ № 1                                                                            10           08.01.14

11.Про створення комісії по списанню товарно – матеріальних

     цінностей в ДНЗ № 2                                                                            11           08.01.14

12.Про створення комісії по списанню товарно – матеріальних

     цінностей в ДНЗ № 3                                                                           12           08.01.14

13.Про затвердження Положення про оплату праці та матеріальне

   стимулювання працівників апарату Новомаячківської селищної ради      13             08.01.14

 

14.Про затвердження номенклатури справ Новомаячківської

     селищної ради                                                                                    14        08.01.14

15.Про план заходів з підготовки та відзначення в селищі Дня

     Соборності та Свободи України                                                          15        11.01.14

16.Про визначення відповідальної особи та встановлення переліку

     осіб, які мають право застосовувати електронний

     цифровий підпис                                                                               16        11.01.14

17. Про облікову політику                                                                     17        31.01.14

18.Про результати проведення щорічної оцінки виконання

     посадовими особами Новомаячківської селищної ради покладених

     на них обов»язків і завдань за 2013 рік                                              18        31.01.14

19.Про реєстрацію Кірносенко О.П.                                                         19        07.02.14

20 Про створення комісії щодо розгляду запиту адвоката                                                          

     Гараненко В.О.                                                                                  20         11.02.14

21. Про ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по

      кожній бюджетній установі Новомаячківської селищної

     ради на 2014 рік                                                                                    21         11.02.14

22 . Про скликання ХХХХУІІІ сесії Новомаячківської селищної                      22         11.02.14

      ради шостого скликання