Рішення сесії

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

                  ХХХХУІІ сесії шостого скликання

Від 11.02.14 р.                                                 699

смт. Нова Маячка

 

Про селищну програму  по благоустрою

та санітарному утриманню селища

Нова Маячка на 2014 рік

 

   З метою впорядкування та благоустрою селища Нова Маячка  та поліпшення його санітарного стану, керуючись ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Затвердити селищну програму  по благоустрою та санітарному утриманню селища Нова Маячка на 2014 рік ( додається ) .

2.      В.о. головного бухгалтера Михайленко Л.І. передбачити кошти на реалізацію програми .

3.      Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально – економічного розвитку  селища .

 

 

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

                                                                        Д О Д А Т О К

                                                                       До рішення ХХХХУІІ сесії шостого скликання

 № 699 від 11.02.2014 р.

 

П Р О Г Р А М А

                        по благоустрою та санітарному утриманню селища Нова Маячка на 2014 рік

Мета програми

Впорядкування та благоустрій селища

Організаційні заходи

1. Проведення місячника по благоустрою та санітарному утриманню селища.

    Відповідальний :  голова адм.комісії Косташ О.О.                                                                                                                     

    Термін :  квітень – травень 2014 року

2. Утворити селищну робочу групу для сприяння проведенню місячника по   

    благоустрою та санітарному утриманню селища

    Відповідальний :   Косташ О.О. - заступник селищного голови

    Термін : березень 2014 року

Практичні заходи щодо реалізації програми

1.Встановити біля адмінбудинків , об“єктів соціальної сфери, в місцях

   масового перебування громадян урни для збирання сміття.

   Відповідальний :  Косташ О.О. - заступник селищного голови

   Термін -  постійно

2. Проведення “ чистих четвергів “ у організаціях, підприємствах, установах селища.

   Відповідальні : Косташ О.О.-  заступник селищного голови, керівники

   Термін – щомісяця

3. Закріпити за організаціями, підприємствам , установами селища територію

    для наведення санітарного порядку і довести  інформацію до керівників.

    Відповідальний : Косташ О.О.  – заступник селищного голови

    Термін – березень 2014 року

4.  Здійснювати поховання бездомних та безродніх громадян.

     Відповідальний : директор СКП “ Сількомунгосп “

5.  Утримання прибудинкових територій у належному стані

     Відповідальний – начальник ГПОП Куренков В.В.

     Термін – постійно

6.Очищення від сміття під“їздних  до селища доріг.

Відповідальний : директор СКП “ Сількомунгосп “

Фінансове забезпечення програми

   Фінансове забезпечення програми здійснюється як за рахунок коштів державного бюджету так і за рахунок коштів селищного бюджету та інших джерел , не забезпечених законодавством у сумі  38 600 грн. :

Послуги на поховання невідомих і бездомних                - 10 100 грн.  

Послуги кущерізки                                                     - 28 500 грн.       

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Цюрупинського району

 

Херсонської області

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

 ХХХХУІІ сесії шостого скликання

 

Від 11.02.2014 р.                                    №  694

 

смт. Нова Маячка

 

 

 

Про селищний

 

бюджет на 2014 рік.

 

 

 

            Відповідно до Бюджетного Кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомаячківська селищна рада

 

 

 

                                                       В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Установити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2014 рік у сумі   5 180 230 грн.

 

2.      Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 4 290 400 грн., спеціального фонду бюджету 889 830 грн.. (додаток №1).

 

 1. Затвердити загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2014 рік у сумі 5 180 230 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 4 290 400 грн. та видатків спеціального фонду бюджету  889830 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).
 2. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів селищного бюджету  у сумі  85 808 грн.
 3. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів  на 2014 рік:

 

 • дотації вирівнювання місцевим бюджетам у сумі  3 124 500 грн.;
 • субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво .реконструкцію .ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у сумі 165 900 гривень.

 

 1. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду  селищного бюджету на 2014  рік за їх економічною  структурою:

 

- заробітна плата ( код 2110)

 

- нарахування на заробітну плату ( код 2120)

 

- медикаменти та перв»язу вальний матеріал ( код 2220 )

 

- продукти харчування ( 2230 код )

 

- оплата комунальних послуг і енергоносіїв ( код 2270)

 

 

 

7. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 

 

8. Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

9. Дозволити селищному голові у процесі виконання селищного бюджету за         обґрунтованим поданням керівників установ селищного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по  загальному фонду , а по тих статтях , які затверджуються рішенням  сесії селищної ради , тільки на підставі змін внесених до рішення.

 

 

 

10.  Надати право селищному голові у разі виникнення тимчасових касових розривів

 

 селищного бюджету , пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду селищного бюджету , в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та  нарахувань до неї , придбання продуктів харчування і медикаментів , оплату комунальних  послуг та енергоносіїв , отримувати позики на їх покриття в управлінні державного  казначейства України в районі та у разі незабезпечення виконання розрахунково  визначених міністерством фінансів України помісячних прогнозних обсягів доходів , що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів – середньострокові позики з єдиного казначейського рахунку.

 

 

 

11.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію  з  питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

Селищний голова                                                    А.А.Костиря 

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                 Р І Ш Е Н Н Я

   ХХХХУІІ сесії шостого скликання

Від 11.02.14 р.                                               № 683

смт. Нова Маячка

 

Про затвердження  результатів

виконання програми соціального та економічного

розвитку селища за 2013 рік

 

Заслухавши та обговоривши  інформацію щодо  виконання основних показників програми соціального та економічного розвитку селища за 2013 рік, сесія селищної  ради  відмічає, що протягом  2013 року забезпечено стабільну роботу бюджетних установ та  комунального господарства,  забезпечено безперебійне водопостачання, газопостачання та належне надання торгівельних, інших послуг організаціями, підприємствами, установами населенню. Зокрема :

У сфері соціального розвитку.

-         забезпечено своєчасна виплата заробітної плати підприємствами та організаціями селища не залежно від форм власності;

-         демографічна ситуація:

      У 2012 році народилося 95 дітей, померло 116 чоловік.

      У 2013 році народилося 82 дітей, померло 120 чоловік

-         забезпечено  обслуговування одиноких непрацездатних громадян за місцем проживання у кількості  97 чоловік ( всього на обліку 120 чол.)

У сфері гуманітарного розвитку

-         збережено мережу закладів освіти, культури, охорони здоров’я;

            В Новомаячківській ЗОШ І-ІІ ст. навчається  97 дітей.

            В Новомаячківській ЗОШ І-ІІІ ст. навчається 743 учні.

 -  На території селища проживає дітей дошкільного віку – 460 чол., з них відвідують дитячі садки – 175 чол.

Протягом 2013 року придбано :

- для ДНЗ № 3 дитячий павільйон на суму 7576 грн.

- в  ДНЗ № 2 проведено заміну 25 вікон на суму 30 000 грн.

У сфері реформування державної власності     

       - рішенням ХХХХІІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання № 615    

            від 27.09.2013 року прийнято у комунальну власність будівлю корпусу № 2

            Новомаячківської ЗОШ І-ІІІ ст. та включено її до переліку об»єктів комунальної        власності Новомаячківської селищної  територіальної громади

У сфері розвитку підприємництва

- На території селища працює 3 кафе, 2 ринки, 2 перукарні, 1 автомагазин, 2   насінневі        магазини, 19 магазинів змішаної торгівлі, 1 магазин секондхенд, 1      магазин будівельних товарів і побутової техніки, 3 магазини одягу та взуття, 1             хлібний кіоск, 1 ветеринарна аптека, 4 аптеки.

- Підприємці селища залучаються до вирішення соціальних проблем селища, а саме є           спонсорами проведення Дня селища, Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні, Дня         визволення селища від німецько-фашистських загарбників, Новорічних та Різдвяних      свят.

У сфері енергозабезпечення

        -   З метою забезпечення 100% оплати за спожиті енергоносії населення селища         проводиться             роз’яснювальна робота щодо необхідності своєчасного розрахунку за             спожити воду , електроенергію та газ.

             -    СКП « Сількомунгосп » проводиться роз’яснювальна робота з населенням        селища щодо необхідності встановлення водо лічильників.

  З загальної кількості 1455 абонентів лічильниками обладнано 455.

- Здійснювався контроль за дотриманням лімітів споживання енергоносіїв         бюджетними             установами селищної ради.

У сільському господарстві

В адміністративних межах Новомаячківської селищної ради знаходиться 14182,6 га земель різного призначення. З них доля земель сільськогосподарського призначення становить 8925,78 га, в тому числі рілля – 8185,68га, з них зрошувана 3262,0 га.

На території ради у свій час було реформовано 2 сільськогосподарських підприємства, які на даний час розпайовані (ВАТ ім. Латиських стрільців та КСП „Новомаячківський”). Право на отримання земельних паїв одержали 1745 громадян. Станом на 15 вересня вже більш як 1700 власників паїв отримали державні акти на земельні ділянки і укладають договори оренди з фермерами та іншими суб'єктами підприємницької діяльності. В зв’язку із закінченням строку дії договорів оренди паїв на протязі 2013 року проводився процес їх переукладання. Десять орендарів вже переуклали договори оренди земельних ділянок із власниками земельних ділянок на площі 2834,98 га. Процес переукладання договорів продовжується.

Щоб не затримувати обробіток землі селищною радою ведеться робота з власниками земельних ділянок по укладанню договорів оренди з фермерами та іншими бажаючими взяти землю в оренду. 67 власників земельних ділянок виявили бажання самостійно господарювати на своїх земельних ділянках – 231,87 га ріллі.

Крім земельних часток (паїв) на території ради знаходиться 1110,13 га земель запасу, з них 543,0 га передано в користування 17 фермерським господарствам. Розміри цих господарств становлять від 10 до 50 гектар ріллі. З власниками фермерських господарств ведеться робота по безоплатній передачі земель у власність в розмірі  середньої земельної частки (паю), яка розрахована по селищній раді. Частина з них  вже  отримали державні акти на право власності на земельні ділянки.

Також на території ради знаходиться 665,7 га ріллі земель резервного фонду. З них станом на сьогоднішній день 305,81га передано в оренду під вирощування сільськогосподарських культур ( укладено 4 договори оренди з суб'єктами різних форм власності на різні строки оренди: від п’яти до двадцяти п’яти років). На 225,04 га виготовлена проектна документація на передачу у власність земельних ділянок робітникам соціальної сфери для ведення особистих селянських господарств. Більша частина людей вже отримали державні акти і обробляють землю.

Для мешканців селища, які мають у власності велику рогату худобу виділено 4 земельні ділянки під організацію пасовища. З них на 2 земельні ділянки укладено договори оренди.

Інші землі малопридатні для вирощування сільськогосподарських культур (піщані ґрунти вздовж лісних масивів Великокопанського лісгоспу). Селищною радою проводиться робота по передачі їх під пасовища та в лісництво для насаджень лісу.

Для організації ведення земельно-кадастрової документації в земельному відділі селищної ради призначений відповідальний працівник – спеціаліст по земельним питанням, в обовязки якого входить ведення контролю за змінами в обліку землекористувачів і власників земельних ділянок.

Здійснюється контроль за дотриманням вимог земельного та природоохоронного законодавства , використанням корисних копалин  та природних ресурсів , відтворенням лісів та лісосмуг .

            В 2011 році розроблена нова нормативна грошова оцінка земель на території селища що дало змогу значно підвищити надходження до місцевого бюджету за використання земельних ділянок на території селища. Також, мешканцями селища,  створений кооператив «Добробут» по збору коштів на проведення коригування генерального плану селища, який станом на грудень 2013 року зібрав близько 532350 тис. грн..

           Зв’язок.

            На території селища функціонує АТС, в якій працює 2 спеціаліста. Обслуговують     населення смт. Нова Маячка, с. Ювілейне, с. Марченко, с. Стара Маячка, с.     Щасливе.

  Загальна кількість абонентів – 1041, з них - 740 абонентів смт. Нова Маячка, з яких             101 підключені до мережі Інтернет

Соціальне забезпечення

Протягом 2013 року продовжується розвиток адресності у вирішенні проблем          малозабезпечених сімей, сімей з дітьми, інвалідів, пенсіонерів та одиноких            непрацездатних громадян.

-         Щорічно в селищі проводиться Всеукраїнська благодійна акція “Милосердя”;

-         створено умови для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури шляхом будівництва пандусів.

-         розпорядженням  № 45 надана матеріальна допомога для придбання ліків в сумі 300 гривень Логінову Євгенію Володимировичу.

-         розпорядженням  № 62 надана   матеріальна допомога на поховання в сумі 150 гривень Дєдову Сергію Сергійовичу.

-         розпорядженням  № 72,  надана матеріальна допомога інваліду І групи Чижук Дем»яну Никодимовичу в сумі 150 гривень для придбання ліків.

-         розпорядженням № 118,  надана матеріальна допомога  для придбання одягу та взуття учням Новомаячківської ЗОШ І-ІІІ ст. – Беркар Костянтину, Беркар Аліні, Фадічеій Юлії,  Фадічевій Анастасії ( по 300 грн.  кожній дитині).

             -  Рішенням ХХХХІУ сесії № 650 від 18.11.2013 року передбачені кошти на оплату

                  послуг по  перевезенню дров для певних категорій населення, а саме :                                  багатодітні сім»ї, одинокі матері, сім»ї інвалідів, діти – сироти                                            в сумі 10 000 грн.

              В 2013 році Яковенко Любов Андріївні, яка народила та виховала 5 дітей Указом   Президента України присвоєне почесне звання «Мати – героїня ».

            Документи  Лобанової І.І. та Матерняк І.С. передані до Цюрупинської РДА для       подальшого розгляду.

Охорона праці

 -  Керівники бюджетних установ пройшли курси підвищення кваліфікаці питань    охорони праці;

Охорона здоров’я, материнства та дитинства.

- Забезпеченість населення селища  лікарями  не достатня

                                                   Згідно штатного розпису :          Зайняті ставки :

Лікарів                                                 9                                                         4

Середнього медперсоналу                 20                                                       19

Молодшого медперсоналу                 7,5                                                      8

Іншого                                                  11,5                                                    11

 

 

- залишається значною захворюваність населення на туберкульоз за рахунок   перебування в селищі сезонних працівників;

Житлова політика .

           - З метою поліпшення житлових і соціально-побутових умов населення селища ,     реалізації за рахунок усіх джерел фінансування заходів, спрямованих на         відродження селища шляхом підвищення життєзабезпечення населення,       збільшення обсягів газифікації та водозабезпечення селища затверджено селищну         програму індивідуального житлового будівництва на та поліпшення житлових умов             населення селища «Власний дім» на 2012 – 2020 роки .

 

Культура.

- У реалізації культурної політики в селищі  важливу роль відіграють заходи,   спрямовані на збереження і розвиток мережі культурно-мистецьких закладів ,їх      творчого, кадрового потенціалу, зміцнення матеріально-технічної бази, підвищення   рівня культурного     обслуговування різних верств населення, розвиток та    популяризацію духовних культурних        надбань.

-         проведено капітальний ремонт даху будинку культури на суму 73500 грн.

-     придбано прилади на суму 4802 грн.

Державна політика, стосовно дітей,  сім’ї та молоді.

         у 2013 році проведено 1 засідання комісії по розгляду подання  в.о. директора Новомаячківської ЗОШ І-ІІІ ст. Л.М.Білоконської  про внесення до списку кандидатів на отримання премії «Майбутнє селища » :

На здобуття премії в номінації “Учень року” :

- відмінники навчання, які закінчили навчальний курс загальноосвітньої школи з відзнакою «За високі досягнення у навчанні » ( золота медаль):

            Фисина Оксана Миколаївна                                                                                                      

            Гамалюк Каріна Вікторівна                                                                                                                  

           Розмір премії – 5 тис.грн.

На здобуття премії  в номінації  “Юний науковець” :

- переможець  ІІ  етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України:

           Пачевська Валерія Ігорівна

Розмір премії – 2 тис.грн.

На здобуття премії в номінації “Спортсмен року” :

-  чемпіон Херсонської області з боксу у 2013 році, учасник чемпіонату України з боксу серед молоді у 2013 році у м. Запоріжжя :

             Амоян Артем Темурович.

Розмір премії – 1 тис.грн.

Всього на 2013 рік заплановано – 15 000 грн.

Використано – 13 000 грн.

 

            Благоустрій селища

            -  у 2013 році використані кошти у сумі 35 000 грн. на придбання, заміну та реконструкцію пам»ятників загиблим воїнам на кладовищах та в центрі селища;

             - Протягом 2013 року в селищі відбували покарання у виді громадських робіт 22 особи – Яковенко А.І., Годило М.М., Фисина Д.В., Забавка В.Г., Іванкевич С.Я., Пирог О.О., Белінський Д.О., Курдубакін С.А., Амоян Р.А., Славич Я.Б., Гурін О.А., Новосельцев С.Л., Мартинов М.С., Левін В.І., Олексійчук  А.Л., Балабон О.М., Луб С.Д., Кремса Ю.В., Сафронов А.В., Меркулов М.В., Чорноморець С.О., Ступак С.О., які виконували наступні роботи :                                                                                                

     -    боротьба з бур’янами ( полоти , косити )

      -    підбілювання дерев

      -    підбілювання бордюрів

      -    фарбування

      -    перекопування газонів

      -    обрізання дерев

      -    вивезення сміття на об»єктах -       під“їздні шляхи до селища, парк у центрі селища,

           стадіон, озеро, сміттєзвалища, територія дитячих садків, вільні землі запасу селища,

           територія кладовищ селища, недобудоване будівництво в центрі селища.

Утримання доріг

-         здійснено капітальний ремонт вулиці Одеська на суму 52 791,84 грн.

-         проведено поточний ремонт доріг ( грейдерування  ) на суму 20 365 грн.

 

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні сесія селищної ради

 

В И Р І Ш И Л А :

 

      1.    Затвердити результати  виконання  програми соціального та економічного  розвитку  селища за 2013 рік.

2.       Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну депутатську

комісію з питань соціально – економічного розвитку селища Нова Маячка

 

 

                  Селищний голова                                                                  А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                Р І Ш Е Н Н Я

       ХХХХУІІ сесії шостого скликання

Від 11.02.14 р.                                               № 698

Смт.Нова Маячка

 

Про селищну програму  ” Громадський помічник

дільничного інспектора ” на 2014 рік

 

         З метою зміцнення законності і правопорядку на території Новомаячківської селищної Ради, забезпечення додержання прав і свобод населення, охорони громадського порядку та громадської безпеки, запобігання адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів, керуючись ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Затвердити селищну програму « Громадський помічник дільничного інспектора »       на 2014 рік

2.      В.о. головного бухгалтера Михайленко Л.І. передбачити кошти на реалізацію програми .

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально - економічного розвитку селища.

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                               А.А.Костиря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Д О Д А Т О К

                                                                           До рішення ХХХХУІІ сесії шостого скликання

                                                                           № 698 від  11.02.2014 року

П Р О Г Р А М А

“ Громадський помічник дільничного інспектора “ на 2014 рік

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

   Програма “ Громадський помічник дільничного інспектора “ Новомаячківської селищної Ради на 2014 рік  / далі програма / розроблена відповідно до Закону України “ Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного контролю “ та Бюджетним Кодексом України .

   Громадськими помічниками  дільничного інспектора  можуть бути громадяни , які досягли 18 річного віку , виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку та здатні за своїм діловими моральними якостями , за станом здоров”я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов”язання .

ІІ . МЕТА  І  ЗАВДАННЯ

   Метою прогами є зміцнення законності і правопорядку на теріторії Новомаячківської селищної Ради , забеспечення додержання прав і свобод населення , охорона громадського порядку та громадської безпеки , запобігання адміністротивних правопорушень та злочинів .

Основним завданням Програми є :

-         надання допомоги органам внутрішніх справ у забеспеченні громадського порядку і громадської безпеки , запобіганні адміністротивним проступкам і злочинам

-         інформування органам внутрішніх справ у виявленні і розкритті злочинів , розшуку осіб , які їх вчинили , захист інтересів держави , підприємств , установ , організацій від злочинних посягань , участь у забеспеченні безпеки дорожнього руху та боротьби з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх

-         надання невідкладної допомоги особам , які потерпіли від несчастних випадків чи правопорушень

-         участь у рятуванні людей і майна , підтриманні громадського порядку у разі стихійного лиха

-         виконання конкретного доручення селищного голови Новомаячківської селищної Ради                                         ІІІ . ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ФІНАНСОВЕ  ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

-         Питання щодо стану виконання цієї Програми  розглядається на засідані сесії селищної ради з   заслуховуванням звітів виконавців Програми .

-         Фінансування заходів Програми здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету .

-         Для реалізації заходів Програми у 2014 році  за рахунок коштів місцевого бюджету  Новомаячківської селищної Ради :

1.         Затвердити витрати на утримання громадського помічника дільничного інспектора  на 2014 рік в сумі 68 762  грн.

-      заробітна плата                                                                        -          14 961

-     нарахування на заробітну плату                                              -          5 431

-     предмети, матеріали , обладнання                                          -          13 200

-     оплата  послуг                                                                           -          14 100

-     оплата електроенергії                                                               -          4 410

-     оплата природного газу                                                                       -          20 500

-     оплата водопостачання                                                                       -          660

 

Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів місцевого бюджету формуються виходячи з показників виконання проекту та з реальних можливостей бюджету . Можливе фінансування з інших джерел , не заборонених законодавством .

 

 

 

 

 

ІУ. ЗАХОДИ  ЩОДО  ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ

 

1.         Проводити облік житла, де проживають особи похилого віку, самотні особи та особи,  визнані недієздатними, постійно хворі, інші особи, які потребують опіки та хворі на алкоголізм, з метою запобігання фактів знущання над ними,  незаконного відчуження їх житла .

2.         Здійснити профілактичну та консультативну роботу з сім”ями , які потребують соціальної допомоги, у першу чергу, із числа тих, де батьки страждають на алкоголізм , наркоманію, непрацездатні , з асоціальною поведінкою, неповні сім”ї та інше.

3.         З метою запобігання негативним проявам серед неповнолітніх, у тому числі пияцтва, наркоманії, дитячій бездоглядності і безпритульності, забезпечувати виявлення дітей, які жебракують, вчиняють правопорушення або стали жертвами злочинної діяльності дорослих , проводити спільні оперативно - профілактичні операції з цих питань.

4.         Організувати та провести на території Новомаячківської селищної Ради соціальні операції по виявленню осіб, які незаконно займаються розповсюдженням наркотиків.

5.         Організувати та провести оперативно - профілактичні заходи щодо виявлення і постановки на облік осіб, які зловживають спиртними напоями, скоюють правопорушення , займаються виготовленням самогону та інших спиртних напоїв, вживають наркотики чи психотропні засоби, з метою застосування до них заходів реагування у відповідності із чинним законодавством України.

6.         Організувати і провести спеціальні операції, спрямовані на попередження правопорушень з боку раніше судимих осіб, у тому числі у побуті, поліпшення профілактичної роботи серед осіб, які стоять на обліку.

7.         Забезпечити систематичний контроль за поведінкою неповнолітніх і молоді, які відбули покарання та звільнились з місць позбавлення волі.

8.         Брати активну участь в охороні громадського порядку, припиненні адміністративних правопорушень і злочинів та запобігання їм.

9.         Доставляти в міліцію, ГПОП, приміщення селищної ради тощо осіб, які вчинили правопорушення з метою припинення.

 

10.     Складати протоколи про адміністративні правопорушення.

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

   Р І Ш Е Н Н Я

ХХХХУІІ сесії шостого  скликання

Від  11.02.14 р.                                             № 696

Смт.Нова Маячка

 

Про затвердження розміру харчування
одного дітодня в дошкільних закладах
по Новомаячківській селищній раді

 

        Заслухавши інформацію в.о. головного бухгалтера Михайленко Л.І., керуючись ст. 35 Закону України  « Про дошкільну освіту »,  Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних  дошкільних та інтернатних навчальних закладах,затвердженим Наказом міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новомаячківська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити розмір харчування одного дітодня в дошкільних закладах по Новомаячківській селищній раді з 01.01.2014 року  :

-         молодша група в сумі  12,00 грн. на день.

-         старша група в сумі 15,00 грн. на день

 1. Затвердити розмір батьківської плати (50 % від вартості дітодня)  в дошкільних закладах освіти по Новомаячківській селищній раді з 01.01.2014 року  .

-          молодша група в сумі  6,00 грн. на день.

-          старша група в сумі 7,50 грн. на день

 1. Затвердити розмір харчування одного дітодня в дошкільних закладах по Новомаячківській селищній раді на оздоровчий період  з 01.06.2014 року по 31.08.2014 року :

-         молодша група в сумі  13,20 грн. на день.

-         старша група в сумі 16,50 грн. на день

 1. Затвердити розмір батьківської плати (50 % від вартості дітодня)  в дошкільних закладах освіти по Новомаячківській селищній раді на оздоровчий період  з 01.06.2014 року по 31.08.2014 року :

-         молодша група в сумі  6,60 грн. на день.

-          старша група в сумі   8,25 грн. на день

 

5.      Звільнити  від сплати за харчування в ДНЗ дітей пільгових категорій, а саме :

- сім»ї, які мають 3-х і більше дітей;

- батьки або особи, які їх замінюють із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України « Про державну соціальну допомогу  малозабезпеченим сім»ям»,  діти – сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються у сім»ях, батьки і діти потерпілі від наслідків  аварії на Чорнобильській АЕС;

 

6.      Встановити термін сплати за харчування дітей не пізніше  10 числа поточного місяця до банківських установ та філій  на розрахунковий рахунок місцевого бюджету.

7.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну депутатську комісію з питань  планування фінансів та бюджету.

 

 

Селищний голова                                                                     А.А.Костиря

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

                    ХХХХУІІ сесії шостого  скликання

Від 11.02.14 р.                                                № 697

Смт.Нова Маячка

 

Про селищну програму

“ Допризовна підготовка юнаків“ на 2014 рік

 

            З метою забезпечення  тісного зв”язку інспекторів військово - облікового столу селищної ради з загальноосвітніми закладами селища в галузі військово патріотичного виховання молоді,  підготовки документів на допризовну молодь до 16-річного віку для проведення приписки до призовних дільниць, керуючись ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1.      Затвердити селищну програму “ Допризовна підготовка юнаків “ на 2014 рік

/ Додається /

2.      В.о. головного бухгалтера Михайленко Л.І. передбачити кошти на реалізацію програми .

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань медицини , охорони здоров“я , материнства , дитинства та соціального захисту населення.

 

 

 

Селищний голова                                                                 А.А.Костиря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Д О Д А Т О К

                                                                До рішення ХХХХУІІ сесії шостого скликання

                                                                №  697 від 11.02.14 року

П Р О Г Р А М А

“ Допризовна підготовка юнаків “

по Новомаячківській селищній Раді на 2014 рік

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

   Громадяни України відповідно до Конституції України зобов”язані в установленому до Законодавства право пройти військову підготовку в лавах Української Армії .

   Всі юнаки які досягли 16 річного віку зобов”язані пройти допризовну комісію при Цюрупинському РВК .

   Всі юнаки які досягли 18 річного віку зобов”язані пройти призовну комісію осінню чи весною по  датах народження для відправки в лави УА .

   Ті юнаки , які мали відстрочку по освіті , по захворюванню , по медичному обстеженню також проводять перекомісію при Цюрупинському РВК .

ІІ . МЕТА І ЗАВДАННЯ

   Метою програми є строгий облік допризовників , а також призовників в ряди УА .

Основним завданням  Програми є :

   Своєчасне заведення особливих справ на допризовників , яким виповнилось 16 років . Доставка допризовників і призовників для проведення медичного обстеження і здачі аналізів з смт. Нова Маячка до районної лікарні , з районної лікарні до Цюрупинського РВК .

   Для тих призовників які пройшли медичне обстеження і придатні до військової справи організувати доставку їх на обласний збірний пункт м. Херсон .

ІІІ . ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

Фінансування заходів програми “ Допризовна підготовка юнаків “ здійснюється відповідно чинного Законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету .

Для реалізації заходів Програми у 2014 році за рахунок коштів місцевого бюджету                            ( загальний рахунок ) Новомаячківської селищної ради затвердити кошти в сумі 4 500 грн. за автопослуги по перевезенню  призовників в м. Цюрупинськ  до Цюрупинського військкомату для проходження медичної комісії в весняний і осінній період і для приписки юнаків які досягли 16-ти річного віку  .

ІУ .  ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Здійснити консультативну роботу при зустрічі з юнаками допризовного віку

1.      Підготовка особистих справ при досягненні юнаками 16-ти річного віку для проведення допризовної комісії .

2.      Проводити інформацію серед юнаків які підлягають призову в УА .

3.      Своєчасно надати  в Цюрупинський РВК результати медичного обстеження для подання відстрочки юнакам призовного віку .

4.      З метою виконавчої роботи серед молоді які досягли призовного віку , як захисникам Вітчизни організувати воєнно-політичне інформування .

5.      Доводити до військовозобов”язаних юнаків Кримінального Кодексу України про кримінальну відповідальність за ухилення від проходження військової служби  , військові злочини .

6.      Надавати правові психологічні консультації з питань проходження військовозобов”язаних .

7.      Організувати та проводити інформаційно- довідкову роботу .

8.      Провести виступи перед військовозобов”язаними на теми політичного і військового виховання , спрямовані на формування вірності конституційному обов”язку , військового бойового духу , стійкості та готовності до збройного захисту держави .

 

9.      Доводити до військовозобов”язаних , які відправляються , заходи безпеки під час прямування до пунктів військових комісаріатів і військових частин.

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

    Р І Ш Е Н Н Я

        ХХХХУІІ сесії шостого скликання

Від 11.02.14 р.                                              № 700

Смт.Нова Маячка

 

Про програму по ремонту та утриманню                                                                  

доріг та вулиць селища на 2014 рік

 

            З метою благоустрою доріг та вулиць селища, покращення дотримання правил дорожнього руху, збільшення терміну експлуатації автотранспорту та покращення умов перевезення вантажу та пасажирів на території селища, керуючись ст. 26 Закону України    « Про місцеве самоврядування в Україні » селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Затвердити програму по ремонту та утриманню доріг та вулиць селища на 2014 рік

 ( Додається ) .

2.      В.о. головного бухгалтера  Михайленко Л.І. передбачити кошти на реалізацію програми .

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально – економчного розвитку селища.

 

 

Селищний голова                                                                                           А.А.Костиря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

     ДОДАТОК                                                                                                                    

                                                                          До рішення ХХХХУІІ сесії  шостого скликання              

                                                                          700 від 11.02.14 р

 

ПРОГРАМА

По ремонту та утриманню  доріг та вулиць селища на 2014 рік.

Загальні положення.

Програма розроблена і спрямована на проведення ремонту та благоустрою доріг і вулиць місцевого значення .

Мета та основні завдання програми.

Метою програми є поліпшення та благоустрій доріг та вулиць селища, що призведе до покращення дотримання правил дорожнього руху, збільшення терміну експлуатації автотранспорту та умов перевезення вантажу та пасажирів і , що найважливіше, дасть змогу надійно зв”язати околиці селища з центром .

Основні завдання програми:

-         ремонт та благоустрій доріг та вулиць селища;

-         встановлення дорожніх знаків;

-         проведення дорожньої розмітки.

Строки виконання програми.

Дана програма реалізовується на протязі  2014 року.

 

Фінансове забезпечення програми.

 

Фінансування програми передбачається за рахунок місцевого бюджету в сумі 181 900 грн.

 

Капітальний ремонт доріг та вулиць  - 165 900 грн

Грейдерування вулиць -16 000 грн

 

Основні заходи програми.

 

Капітальний ремонт доріг та вулиць.

 

 

Очікувані результати виконання програми.

 

Виконання основних завдань і заходів програми поліпшить якість експлуатації доріг, покращить умови пересування жителів по селищу та безпеку руху школярів біля школи.

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Цюрупинського району

 

Херсонської області

 

  Р І Ш Е Н Н Я

 

ХХХХУІІ сесії шостого скликання

 

Від 11.02.14 р.                                                  № 703

 

смт. Нова Маячка

 

 

 

Про селищну програму  соціальної підтримки

 

окремих категорій громадян на 2014 рік

 

 

 

З метою сприяння вирішенню матеріально-побутових проблем соціально незахищених верств населення  селища, створення умов для покращення матеріального стану сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, багатодітних сімей; сімей, у складі яких є діти-інваліди; одиноких пенсіонерів, які не мають сторонньої опіки; одиноких матерів; громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на виконання Законів України “Про соціальні послуги”, “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, “Про охорону дитинства”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, інших законодавчих документів та на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні ».селищна рада

 

 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 

 

     1. Затвердити селищну Програму соціальної підтримки окремих категорії громадян на

 

          2014 рік( далі – Програма ), що додається.

 

     2.  В.о. головного бухгалтера Михайленко Л.І.  передбачити кошти на реалізацію

 

          програми

 

     3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з

 

         питань медицини, охорони здоров»я, материнства, дитинства та соціального захисту  

 

         населення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

 

 

 

 

 

                                                                

Д О Д А Т О К

До рішення ХХХХУІІ сесії шостого скликання № 703 від 11.02.2014 року

 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНА ПРОГРАМА

 

соціальної  підтримки окремих категорій громадян на 2014 рік

 

 

 

1.      Загальна характеристика

 

Програма спрямована на забезпечення  реалізації Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про соціальні послуги”, “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, “Про охорону дитинства”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”..

 

 

 

2.      Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Упродовж останніх років одним з першочергових завдань держави та  місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування є розвиток системи соціального захисту та соціального обслуговування громадян, які гостро потребують  допомоги.

 

У першу чергу негативні наслідки економічних проблем відчувають  незахищені верстви населення. Зокрема, невідкладної підтримки потребують сім»ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, інваліди; багатодітні сім’ї та сім’ї, які виховують дітей-інвалідів; діти-сироти; особи похилого віку; одинокі матері; особи, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи,  та інші категорії громадян області.  

 

Так, всмт. Нова Маячка  проживає 71 багатодітна сім»я, 12 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 3 сім»ї, які опинилися у складних життєвих обставинах.

 

 

 

3.     Мета Програми

 

Сприяння вирішенню матеріально-побутових проблем  соціально незахищених верств населення  селища.

 

Основна мета Програми полягає в вирішенні матеріально-побутових проблем соціально незахищених верств населення  селища, створення умов для покращення матеріального стану сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, багатодітних сімей; сімей, у складі яких є діти-інваліди; одиноких пенсіонерів, які не мають сторонньої опіки; одиноких матерів; громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

 

 

 

 

4.      Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

 

Сприяти покращенню матеріального стану соціально незахищених і вразливих верств населення селища шляхом впровадження додаткових соціальних гарантій, у тому числі за рахунок коштів  селищного бюджету. Для цього необхідно запроваджувати такі основні принципи :

 

-         створити необхідні умови для забезпечення відкритості та безперешкодного доступу громадян до інформації стосовно державних та місцевих соціальних програм, існуючих державних і регіональних соціальних гарантій та стандартів.

 

Основним засобом забезпечення адресності є диференціація рівня допомоги для різних категорій населення, визначення рівня допомоги для соціально вразливих верств населення: передусім, малозабезпечених сімей з дітьми (до 18 років) і багатодітних сімей; одиноких малозабезпечених матерів; інвалідів; дітей-сиріт; малозабезпечених громадян похилого віку.     

 

5.  Заходи по виконанню програми

 

- транспортування дров

 

 

 

6.      Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми

 

Джерелом фінансування заходів Програми є кошти селищного  бюджету, затверджені сесією селищної ради на відповідний рік.

 

 

 

- перевезення  дров  малозабезпеченим – 5 000 грн.

 

 

 

 


Додаток 1 до Програми

 

 

 

ПАСПОРТ

 

Селищної програми соціальної підтримки  окремих

 

категорій громадян на 2014 рік

 

(назва програми)

 

 

 

 

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Новомаячківська селищна рада

 

2.

Розробник Програми

Новомаячківська селищна рада

 

3.

Відповідальний виконавець Програми

 Новомаячківська селищна рада

 

4.

Учасники Програми

СКП « Сількомунгосп»

 

5.

Терміни реалізації Програми

2014 рік

 

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Селищний  бюджет

 

7.

Основні джерела фінансування Програми

Фінансування здійснюється за рахунок коштів селищного  бюджету та інших джерел, незаборонених законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Додаток 2 до Програми

 

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення селищної  програми

 

соціальної підтримки окремих категорій  громадян на 2014 рік

 

(назва програми)

 

                                                                                                                                                                                                          тис. грн

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2014рік

Усього витрат на виконання Програми

Усього,

5  000 грн.

5 000 грн.

у тому числі

 

 

селищний  бюджет

5 000 грн.

5 000 грн.

районний, обласний  бюджет

-

-

кошти небюджетних джерел

-

             -

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Цюрупинського Району

 

Херсонської області

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

 ХХХХУІІ сесії шостого скликання

 

Від 11.02.14 р.                                                 № 684

 

Смт.Нова Маячка

 

 

 

Про Програму економічного та                                                                                      

 

соціального розвитку

 

селища Нова Маячка на 2014 рік

 

 

 

З метою стабільного розвитку соціальної інфраструктури селища , підвищення

 

ефективності та надійності функціонування  господарчого комплексу, поліпшення якості  виконання соціальних програм та покращення життєзабезпечення населення селища, керуючись ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»  селищна рада

 

 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 

 

 1.  Затвердити Програму економічного та соціального розвитку селища Нова Маячка на

 

      2014 рік. ( Додається )

 

 2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

 

      питань соціально – економічного розвитку селищна .

 

 3.  Інформацію про хід виконання рішення заслуховувати на засіданнях сесії селищної

 

      ради щопівроку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Селищний голова                                                                                     А.А.Костиря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Д О Д А Т О К

 

                                                                                 До рішення № 684

 

                                                                                 ХХХХУІІ сесії  шостого скликання

 

                                                                                 від 11.02.2014 року

 

 

 

П Р О Г Р А М А

 

економічного та соціального розвитку селища Нова Маячка на 2014 рік

 

 

 

Дії Новомаячківської селищної ради та її виконавчого комітету в 2014 році будуть спрямовані на зміцнення позитивних тенденцій розвитку економіки селища Нова Маячка, а також вирішення нагальних проблем в економічній та соціальних сферах.

 

Основними напрямками  соціально - економічного розвитку селища  є

 

-            розвиток  підприємств всіх форм власності;

 

-            раціональне використання землі в селищі;

 

-            створення належних умов для розвитку підприємництва;

 

-            збереження мережі та забезпечення функціонування в селищі закладів освіти, охорони здоров’я та культури;

 

-            соціальний захист населення ;

 

-            забезпечення зайнятості населення селища

 

-            створення нових робочих місць за рахунок підприємств всіх форм власності.

 

Соціальний розвиток.

 

-          забезпечення зайнятості населення;

 

-          підвищення рівня доходів населення та його соціального захисту;

 

-          забезпечення своєчасної виплати заробітної плати підприємствами та організаціями селища не залежно від форм власності;

 

-          поліпшення демографічної ситуації;

 

-          зростання грошових доходів населення

 

-          створення  робочих місць;

 

-          забезпечити обслуговування одиноких непрацездатних громадян за місцем проживання у кількості  96 чоловік.

 

Гуманітарний розвиток.

 

-          збереження історичних пам’яток на території селища.

 

-          здійснити заходи щодо подальшого розвитку і функціонування української мови, як державної;

 

-          збереження в селищі мережі закладів освіти, культури, охорони здоров’я;

 

-          збереження та поновлення книжкового фонду бібліотек.

 

Реформування державної власності

 

-          активізація та впровадження роботи з підготовки об’єктів до приватизації, особливо тих, які не використовуються, а також об’єкти незавершеного будівництва, які не ввійшли до статутних фондів підприємств.

 

-          сприяти пошуку ефективних власників суб’єктів господарювання, які будуть виставлені на приватизацію в 2014 році

 

-          забезпечення надходження коштів від оренди державного майна.

 

Розвиток підприємництва

 

-    збільшення кількості підприємств малого бізнесу;

 

-          усунення економічних та адміністративних перешкод щодо розвитку підприємництва в селищі;

 

-          залучення підприємців до вирішення соціальних проблем селища.

 

-          збільшення кількості зайнятих у сфері малого підприємництва

 

-          збільшення частки малих підприємств

 

Енергозабезпечення

 

-          забезпечення стабільного постачання населенню та підприємствам селища енергоносіїв;

 

-          раціональне використання паливно - енергетичних ресурсів;

 

-          недопущення неплатежів за спожиті енергоресурси.

 

-          забезпечення 100% оплати за спожиті енергоносії.

 

Сільське господарство

 

-          виконання робіт по коригуванню генерального плану селища Нова Маячка та

 

     визначення меж населеного пункту .

 

-          створення сприятливого економічного середовища для забезпечення стабільності в розвитку агропромислового комплексу селища;

 

-          підвищення зайнятості та рівня оплати праці на селі.

 

-          провести інвентаризацію земель селища Нова Маячка  та за його межами;

 

-          збільшити питому вагу в розрахунках за земельні та майнові паї грошової форми оплати;

 

-          завершити заміну сертифікатів на право приватної власності на земельну частку (пай) на документи, що підтверджують право власності на землю.

 

Зв’язок.

 

-          розширення АТС

 

-          телефонізація селища

 

-          впровадження мобільного зв’язку;

 

Ринок праці

 

 -      ввведення додаткових тимчасових робочих місць, шляхом залучення до громадських                             оплачуваних    робіт    мешканців селища, які перебувають на обліку у     Цупинському    районному       центрі зайнятості.

-       працевлаштування неконкурентоспроможних на ринку праці верств населення                        

         (інвалідів, молоді, );

-       ліквідація  прихованого безробіття;

 

Соціальне забезпечення

   -   продовжувати розвиток адресності у вирішенні проблем  малозабезпечених сімей, сімей   

        з      дітьми, інвалідів, пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

   -    сприяння залученню благодійної допомоги для вирішення проблем найбільш

        незахищених   верств населення;

-          проведення в селищі  щорічної Всеукраїнської благодійної акції “Милосердя”;

-          створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури.

-          надання матеріальної допомоги багатодітним, малозабезпеченим сім“ям, дітям – сиротам для придбання одягу, взуття, ліків – 1500 грн.

-          надання матеріальної допомоги  малозабезпеченим сім“ям на поховання близьких – 1500 грн.

 

            Охорона праці

-          підвищення  кваліфікації відповідальних посадових осіб з питань охорони праці;

-          виконання законів та реалізація державної політики в галузі охорони праці;

-          соціальний захист працівників, зокрема зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці.

-          недопущення випадків виробничого травматизму.

 

Охорона здоров’я, материнства та дитинства.

  -    вирішення кадрової проблеми  лікарської амбулаторії;

-          проведення флюорографічного обстеження населення та  сезонних працівників;

-          зниження захворюваності населення на туберкульоз;

-          імунізація населення

-     ремонт поліклінічного та стаціонарного відділення.

-     субвенція на реконструкцію акушерсько-гінекологічного корпусу під перинатальний центр Херсонської обласної клінічної лікарні -  46 200 грн.

 

Фізична культура і спорт

  -     створення належних умов для задоволення потреб населення селища у організації 

        систематичних занять фізичною культурою і спортом;

-          створення умов для підготовки і участі  спортсменів, футбольної  команди селища у районних,  обласних змаганнях

-          впровадження здорового способу життя з метою поліпшення здоров’я населення селища;

-          залучення до систематичних занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;

-          залучення до занять фізичною культурою і спортом максимальної кількості осіб різних верств населення з метою поліпшення здоров’я та збільшення тривалості життя;

-          будівництво спортивного залу

 

Освіта

-          забезпечення обов»язкової  дошкільної освіти для кожної дитини;

-          збільшення бюджетних асигнувань на освіту з одночасним поліпшенням їх використання;

-          комп’ютеризація та інформатизація  дошкільних навчальних закладів;

-          збереження здоров’я дітей, створення умов для їх повноцінного  харчування

-          збільшення кількості дошкільних закладів освіти

-          впровадження механізмів підтримки  обдарованої молоді;

 

Житлова політика.

-          створення економічних передумов і стимулів залучення у житлову сферу коштів громадян як потенційних інвесторів ( програма «Власний дім»)

-           спорудження житла  для  сімей молодих спеціалістів .

-          спорудження соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Розвиток житлово-комунальної сфери.

-          стабілізація роботи  СКП „ Сількомунгосп „;

-          зниження собівартості житлово-комунальних послуг через запровадження приладів обліку;

-          створення умов для розширення  переліку послуг  які надає населенню СКП  „ Сількомунгосп „

-          приведення полігонів твердих побутових відходів у відповідність до чинного законодавства ;

-          організація вивезення сміття;

-          створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг;

-          формування економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги;

-          підвищення відповідальності надавачів послуг за рівень тарифів, повноту та якість послуг, а споживачів за своєчасну оплату;

-          утримання наглядача кладовища ;

Культура.

-          збереження та якісний розвиток Будинку культури;

-          збереження історико-культурної спадщини;

-          розвиток культури і мистецтв,  бібліотечної справи, художнього самодіяльного руху;

-           відновлення кінообслуговування населення.

Державна політика, стосовно дітей,  сім’ї та молоді.

-          підвищення рівня громадсько-політичної активності молоді;

-          фінансова підтримка програм та проектів молодіжних громадських організацій;

-          правовий та соціальний захист сім’ї, жінок, дітей та молоді;

-          розвиток нових форм виховання дітей - сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування;

-          забезпечення прав та гарантій молоді на ринку праці;

-          створення умов для розвитку наукового та творчого потенціалу молоді;

-          забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, сімей та молоді

-          проведення молодіжних конкурсів, фестивалів, наукових конференцій;

Охорона навколишнього природного середовища.

-          виконання природоохоронних заходів екологічного спрямування;

-          посилити контроль за використанням земель в селищі ;

-          вирішувати питання по підтопленню смт. Нова Маячка;

-          збільшення площ під парками та скверами.

Газифікація селища

-    сприяння подальшому розвитку газифікації приватного сектору

Забезпечення населення селища якісною питною водою

-          заміна зношених водопровідних мереж;

-          зміцнення матеріально-технічної бази СКП «Сількомунгосп»

         Благоустрій селища

          -     організація проведення місячників благоустрою;

           -    озеленення вулиць;

           -    ліквідація стихійних сміттєзвалищ;

           -    поховання безродніх громадян;

           -    впорядкування пішохідних переходів;

           -    освітлення вулиць – Леніна, Телеграфна, Алєєва, Жовтнева, 1-Травня, Садова.

          Торгівля.

-          недопущення торгівлі у невстановлених місцях;

-          створення оптового ринку ;

-          проведення передсвяткових ярмарків  на ринках селища ;

 Побутове обслуговування

-          розширення надання необхідних видів  побутових послуг;

-          недопущення нелегальної трудової діяльності в сфері побутового обслуговування – надання побутових послуг фізичними особами на дому.

-          залучення субєктів господарювання всіх форм власності до відкриття на території населених пунктів точок побутового обслуговування;

Утримання доріг

-          утримання доріг в належному стані;

 

-          своєчасне освоєння виділених коштів на  ремонт доріг.

 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської област

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХХУІІ сесії шостого скликання

 

Від 11.02.14 р.                                                № 687

Смт. Нова Маячка

Про звільнення від оплати  за

перебування дитини у ДНЗ

            Розглянувши подання завідуючої ДНЗ № 3 Прудської Світлани Миколаївни  про звільнення  Кучеренко Валерія Вікторовича від оплати за перебування доньки Кучеренко Анастасії Валеріївни , 20.05.2008 року у ДНЗ № 3 , відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України від 21.11.2002 року № 667 « Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах » , керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 1. Звільнити Кучеренко Валерія Вікторовича  від оплати за перебування доньки Кучеренко   Анастасії Валеріївни , 20.05.2008 року у ДНЗ № 3  з 01.02.2014 року по 31.05.2014 року.

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  питань медицини , охорони здоров’я материнства , дитинства та соціального захисту    населення .

 

  Селищний голова                                                                    А.А. Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

    ХХХХУІІ сесії  шостого скликання

Від 11.02.14 р.                                              №  705

Смт.Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення У сесії

Новомаячківської селищної ради шостого                                                                     
 скликання  від 09.02.2011 року № 112 «
Про Програму

розвитку земельних відносин по Новомаячківської                                                                                  
 
селищній раді на 2011-2014р »

    Заслухавши інформацію в.о. головного бухгалтера Михайленко Л.І. про внесення змін до програми розвитку земельних відносин по Новомаячківської     селищній раді на 2011-2014р , з метою  раціонального і ефективного використання земель  селища Нова Маячка , керуючись ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

   1.Внести зміни до рішення У сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання     

      від 09.02.2011 року № 112  «Про Програму розвитку земельних відносин по

     Новомаячківської  селищній раді на 2011-2014р », а саме:

    -  доповнити  розділ « Землевпорядне забезпечення реалізації програми» пунктом 7  

      та  викласти  його в   такій редакції :                                                                                                        

 7.   Коригування генерального плану селища   Нова Маячка       

    - доповнити програму розділом  «Ресурсне забезпечення селищної  програми»

                                                                                                                                                                                                         

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2014рік

Усього витрат на виконання Програми

Усього,

299  000 грн.

299 000 грн.

у тому числі

 

 

селищний  бюджет

299 000 грн.

299 000 грн.

районний, обласний  бюджет

-

-

кошти небюджетних джерел

-

             -

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з      

    питань АПК,  земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та

    раціонального використання природних ресурсів .

 

Селищний голова                                                                                           А.А.Костиря 

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

                                                  ХХХХУІІ сесії  шостого скликання

 

Від 11.02.14 р.                                                  704

 

Смт.Нова Маячка

 

Про селищну програму “ Охорона навколишнього

 середовища  – здоров’я кожного  “ на 2014 рік

 

            З метою забезпечення умов екологічно - безпечного проживання селища Нова Маячка та призупинення деградації природних ресурсів і створення умов відновлення їх потенціалу  , керуючись ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Затвердити селищну програму “ Охорона навколишнього середовища – здоров’я кожного“ на 2014 рік  

 

2.      В.о. головного бухгалтера Михайленко Л.І. передбачити кошти на реалізацію програми.

 

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК ,  земельних ресурсів , екології , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів .

  

Селищний голова                                                                                           А.А.Костиря

                                                         ДОДАТОК                                                                                                                  

 

                                                                           До рішення ХХХХУІІ сесії шостого скликання

 

                                          № 704  від 11.02.2014 року.

 

 

 

ПРОГРАМА

 

“ Охорона навколишнього середовища – здоров’я кожного “на 2014 рік

 

Загальні положення.

 

Програма розроблена і спрямована на охорону довкілля , забезпечення умов екологічно-безпечного проживання населення селища та призупинення деградації природних ресурсів та створення умов відновлення їх потенціалу.

 

Мета та основні завдання програми.

 

Метою програми є поліпшення стану довкілля ,  здійснення заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф , визначення території для складування , зберігання  або розміщення побутових та інших відходів відповідно до законодавства.

 

Основні завдання програми:

 

-          Благоустрій селища;

 

-         Озеленення селища

 

-         Впорядкування сміттєзвалищ

 

-         Забезпечення умов екологічно-безпечного проживання населення селища

 

Строки виконання програми.

 

Дана програма реалізовується на протязі 2014 року

 

Фінансове забезпечення програми.

 

Фінансування програми передбачається за рахунок місцевого бюджету в сумі 230 гривень  та спонсорської допомоги:

 

-         Озеленення  селища : купівля квітів   -          230  грн.

 

 

Основні заходи програми.

 

1.      Благоустрій центральної вулиці селища ( вул. Леніна).

 

2.      Щорічно , в квітні місяці проводити місячник благоустрою та санітарної очистки селища.

 

3.      Закріплення за організаціями селища територій для наведення санітарного порядку.

 

4.      Впорядкування парку в центрі селища

 

5.      Проведення навчальних закладах селища виховних заходів щодо екологічного виховання дітей та молоді.

 

6.      Озеленення селища

 

Очікувані результати виконання програми.

 

Виконання основних завдань і заходів програми поліпшить санітарний стан селища, сприятиме запобіганню забрудненню довкілля.

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н НЯ

ХХХХУІІ  сесії шостого  скликання

 

Від  11.02.14 р.                                             №  689

 смт.Нова Маячка

 Про затвердження переліку

 закладів культури базової мережі

 Новомаячківської  селищної

 ради.

 

                 Відповідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України  від 24.10.2012 року №984  «Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури», селищна рада

 

  
                                                      В И Р І Ш И Л А:

 

 

 

1.      Затвердити перелік закладів культури базової мережі Новомаячківської селищної  ради Цюрупинського району Херсонської області (додаток №1).

 

2.      В разі ліквідації, реорганізації або створення нових закладів культури відповідні зміни до базової мережі закладів культури вносяться рішенням сесії селищної ради.

 

3.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань гуманітарної політики, гласності та зв`язків з громадськими організаціями.

 

  

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

 

              Додаток

                       до рішення ХХХХУІІ  сесії

 

                       шостого  скликання
                       № 689 від  11.02.2014

 

П Е Р Е Л І К
Закладів культури базової мережі Новомаячківської селищної ради

 

 

Найменування закладу культури

Засновник

Код ЄДРПОУ

Дата реєстр-арації

Місцезнаход-ження

Тип закладів культури згідно ст..23 ЗУ «Про культуру»

Форма власності та організацій-но-правова форма

1

Селищний  Будинок культури (юридична особа)

Новомаячків-ська селищна рада

34395897

 

75120, смт.Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області вул..Леніна, 125

Будинок культури

 

Комунальна власність

2

Селищна  бібліотека  для дорослих (не юридична особа)

Новомаячків-ська селищна рада

 

 

75120, смт.Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області вул..Леніна, 125

Бібліоте-ка

Комунальна власність

3

Селищна  бібліотека  для дітей

(не юридична особа)

Новомаячків-ська селищна рада

 

 

75120, смт.Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області вул..Леніна, 125

Бібліоте-ка

Комунальна власність

 

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                Р І Ш Е Н Н Я

      ХХХХУІІ сесії шостого скликання

Від 11.02.14 р.                                               № 686

смт.Нова Маячка

 

Про перелік питань для розгляду                                                                                  

на сесіях Новомаячківської селищної ради

 та засіданнях постійних                                                                 

депутатських комісій на І квартал                                                                                  

2014 року .

  

Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна Рада

 

В и р і ш и л а :

 

 

 1. Затвердити перелік питань для розгляду на сесіях Новомаячківської селищної  Ради у І кварталі  2014 року (додаток 1).

 

 1. З переліком питань для розгляду на засіданнях постійних комісій селищної ради у  І кварталі 2014 року погодитись  (додаток 2).

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії селищної ради та на секретаря ради Пісковцову І.І.

 Селищний голова                                                                А.А.Костиря

 

 

Додаток № 1

До рішення ХХХХУІІ сесії шостого   

 скликання 

№ 686 від 11.02.2014 року

 
Питання для розгляду на сесіях селищної Ради у І кварталі 2014 року
 
 

                     

Лютий

        1.   Про  затвердження результатів виконання програми соціального та економічного                розвитку селища за 2013 рік

                                   Доповідає :   Костиря А.А. – селищний голова

Готують: постійна комісія селищної ради з питань соціального та економічного розвитку селища Нова Маячка

 

           2. Про програму соціального та економічного розвитку селища Нова Маячка на   

               2014 рік

                                    Доповідає :   Костиря А.А. – селищний голова

Готують: постійна комісія селищної ради з питань соціального та економічного розвитку селища Нова Маячка

    3.  Про селищний бюджет на 2014 рік

                         Доповідає: в.о. головного бухгалтера – Михайленко Л.І.

                               Готує : постійна депутатська комісія з питань планування бюджету   

                               та фінансів

 

4. Про хід виконання рішень сесій .

Доповідає: секретар Ради – Пісковцова І.І.

Готує : робоча група.

         5.  Блок земельних питань .

                                                                       Березень

 

            1 . Про  оголошення двомісячника благоустрою та санітарного утримання  селища.

                    Доповідає:   Косташ О.О. – заступник селищного голови 

  Готують:  постійна комісія селищної ради з питань                                          

  соціально – економічного розвитку селища , робоча група.

2. Про ситуацію з підтопленням в селищі Нова Маячка

                    Доповідає:   Смагін В.М.- начальник Новомаячківської експлуатаційної  

                    дільниці Цюрупинського міжрайонного управління водного    

                    господарства

  Готують:  постійна комісія селищної ради з питань соціально- економічного розвитку селища                                        

3. Про виконання селищного бюджету за 2013 рік

Доповідає: в.о. головного бухгалтера – Михайленко Л.І.

Готує : постійна депутатська комісія з питань плануваннябюджетута фінансів

4. Про хід виконання рішень сесій .

Доповідає: секретар Ради – Пісковцова І.І.

Готує : робоча група.

      5.  Блок земельних питань .

      6.  Про перелік питань для розгляду на сесіях селищної Ради та засіданнях

           постійних депутатських комісійна  ІІ квартал 2014 року

                        Доповідає : секретар Ради – Пісковцова І.І.

                          Готує : робоча група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

До рішення ХХХХУІІ сесії шостого          

скликання 

№ 686 від 11.02.2014 року

 

ПИТАННЯ

для розгляду на засіданнях постійних комісій селищної Ради у                       І кварталі 2014 року

Постійна комісія  з питань планування, бюджету, фінансів.

І квартал

 1. Про виконання селищного бюджету за 2013рік 

Доповідає:  в.о. головного бухгалтера Михайленко Л.І.                             

 Готують : члени комісії

2. Про селищний бюджет на 2014 рік 

Доповідає:  в.о. головного бухгалтера Михайленко Л.І.                             

 Готують : члени комісії

 

Питання, які розглядаються на кожному засіданні комісії:

- Контроль за виконанням рішень сесії  селищної  ради.

 по мірі необхідності.

- Розгляд заяв та листів громадян, підприємств, установ та організацій.

 по мірі необхідності.

- Участь у підготовці матеріалів з питань, що виносяться на розгляд сесії

 постійно.

Постійна комісія  мандатна, з питань депутатської діяльності та етики .

І квартал

1.      Ознайомлення мешканців селища з рішеннями  сесій Новомаячківської селищної ради

Готують: члени комісії.

                              Доповідають : депутати селищної Ради

2.      Виконання депутатами доручень виборців та селищного голови

Готують: члени комісії.

                              Доповідають : депутати селищної Ради

 

Питання, які розглядаються на кожному засіданні комісії:

-         контроль за виконанням рішень сесії селищної ради по мірі необхідності;

-         розгляд заяв та листів громадян, підприємств, установ та організацій по мірі необхідності;

-         участь у підготовці матеріалів з питань, що виносяться на розгляд сесії .

 

  Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку селища 

І квартал

1.      Про виконання програми соціального та економічного розвитку селища Нова Маячка за 2013 рік

Готують : члени комісії.

Доповідає:   Костиря Андрій Андрійович – селищний голова

 

2.      Про перелік питань для розгляду на сесійних засіданнях  Новомаячківської селищної ради у ІІ кварталі 2014 року.

Готують : члени комісії.

Доповідає  Пісковцова Ірина Іванівна – секретар ради

3.      Про програму соціального та економічного розвитку селища Нова Маячка на 2014 рік

Готують : члени комісії.

Доповідає:   Костиря Андрій Андрійович – селищний голова

 

 

 

Питання, які розглядаються на кожному засіданні комісії:

- Контроль за виконанням рішень сесії селищної  ради.

 по мірі необхідності.

- Розгляд заяв та листів громадян, підприємств, установ та організацій.

 по мірі необхідності.

-         Участь у підготовці матеріалів з питань, що виносяться на розгляд сесії                     (  постійно).

-          

Постійна комісія селищної ради з питань агропромислового комплексу земельних ресурсів , екології , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

І квартал

1. Про розгляд заяв та скарг мешканців селища

Доповідає: Полоніков О.А. -  – голова комісії                             

Готують : члени комісії

 

Питання, які розглядаються на кожному засіданні комісії:

- Контроль за виконанням рішень сесії селищної Ради.

 по мірі необхідності.

- Розгляд заяв та листів громадян, підприємств, установ та організацій.

 по мірі необхідності.

- Участь у підготовці матеріалів з питань, що виносяться на розгляд сесії .

 

 

  Постійна комісія з питань медицини , охорони здоров“я , материнства , дитинства та соціального захисту населення.

І квартал

1.  Про роботу з багатодітними сім’ями

Готують : члени комісії.

Доповідає : голова опікунської ради Колосовська Л.М.

 

                                     

Питання, які розглядаються на кожному засіданні комісії:

- Контроль за виконанням рішень сесії селищної  ради.

 по мірі необхідності.

- Розгляд заяв та листів громадян, підприємств, установ та організацій.

 по мірі необхідності.

-         Участь у підготовці матеріалів з питань, що виносяться на розгляд сесії                      (  постійно).

 

  Постійна комісія з питань гуманітарної політики , гласності та зв“язків з громадськими організаціями.

І квартал

1.      Про затвердження Положення про  друкований орган масової інформації    

Новомаячківської селищної ради.

Готують : члени комісії.

Доповідає:  Пісковцова Ірина Іванівна – секретар ради

       2.  Підготовка матеріалів для радіооголошень

                                    

Питання, які розглядаються на кожному засіданні комісії:

- Контроль за виконанням рішень сесії селищної  ради.

 по мірі необхідності.

- Розгляд заяв та листів громадян, підприємств, установ та організацій.

 по мірі необхідності.

-         Участь у підготовці матеріалів з питань, що виносяться на розгляд сесії                       (  постійно).

 

 

  Постійна комісія у справах пенсіонерів , ветеранів та інвалідів

І квартал

 

1.   Про розгляд звернень  ветеранів, пенсіонерів , інвалідів ВВВ

Готують : члени комісії.

                                 Доповідає : спеціаліст І категорії Колосовська Л.М.

2.   Про підготовку до відзначення в селищі річниці виводу військ з Афганістану

                                Готують : члени комісії

                                Доповідає : директор БК Марченко І.А.         

Питання, які розглядаються на кожному засіданні комісії:

- Контроль за виконанням рішень сесії селищної  ради.

 по мірі необхідності.

- Розгляд заяв та листів громадян, підприємств, установ та організацій.

 по мірі необхідності.

 

- Участь у підготовці матеріалів з питань, що виносяться на розгляд сесії (постійно).

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                  Р І Ш Е Н Н Я

        ХХХХУІІ сесії  шостого скликання

Від 11.02.14 р.                                                 №  701

Смт.Нова Маячка

 

Про селищну  програму

 забезпечення пожежної

 безпеки на 2014 рік

 

            З метою активізації на території селища  роботи по реалізації Закону України “Про пожежну безпеку” і комплексного підходу до розв’язання проблем захисту населених пунктів району і довкілля від пожеж та їх наслідків,  відповідно до  ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” ,  селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.   Затвердити селищну програму забезпечення пожежної безпеки на 2014 рік

( Додається )

2.   В.о. головного Михайленко Л.І. передбачити кошти на реалізацію програми .

3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну

депутатську комісію з питань соціально - економічного розвитку селища.

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                     А.А.Костиря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Д О Д А Т О К

                                                               До рішення ХХХХУІІ сесії  шостого скликання

                                                               № 701від 11.02.2014 року

СЕЛИЩНА ПРОГРАМА

забезпечення пожежної безпеки на 2014 рік

 

З метою активізації на території селища  роботи по реалізації Закону України “Про пожежну безпеку” розроблено селищну Програму забезпечення пожежної безпеки на 2014 рік (далі -  Програма) на основі комплексного підходу до розв’язання проблем захисту населених пунктів району , національного надбання і довкілля від пожеж та їх наслідків. Вона визначає шляхи вдосконалення системи забезпечення пожежної безпеки, організаційні засади її функціонування, зміцнення нормативно-правової, науково-технічної і ресурсної бази, напрями державного управління у цій сфері.

Програмою передбачаються заходи, спрямовані на:

створення єдиної системи забезпечення пожежної безпеки в селищі  та її розвиток;

забезпечення життєво-важливих інтересів регіону у сфері пожежної безпеки;

розроблення організаційно-правових засад діяльності щодо забезпечення пожежної безпеки в селищі;

удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням пожежної безпеки в селищі;

ефективне розв’язання завдань із забезпеченням протипожежного захисту та оперативного реагування на обстановку в селищі;

посилення державного нагляду за станом пожежної безпеки в селищі на об’єктах незалежно від форми власності, організація гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків;

удосконалення тактичних прийомів і технологій гасіння пожеж, розроблення та впровадження нових вітчизняних засобів пожежегасіння, екологічно безпечних вогнегасних речовин;

інформаційне забезпечення державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення з питань пожежної безпеки;

зміцнення кадрового потенціалу пожежної охорони селища;

досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення в сфері пожежної безпеки.

Організаційне забезпечення

 

1. Проаналізувати та розглянути на виконкомах стан пожежної безпеки в селищі , на підприємствах, установах та організаціях. За результатами аналізу та з урахуванням фактів негативного впливу на протипожежний стан розробити комплексні плани заходів щодо запобігання пожеж та загибелі людей на них.

                                                                   Начальник МПО Полоніков О.А.

                                                                    керівники підприємств, організацій, установ

                                                                    Щорічно                    

 

2. Забезпечити розміщення  на об'єктах з масовим перебуванням людей та на пожежонебезпечних об‘єктах соціальної реклами протипожежного спрямування.

 

                                                                                   Керівники

             Протягом року

 

          3. Організувати щорічне проведення Дня знань щодо обережного поводження з вогнем в загальноосвітніх та дошкільних закладах.

 

                                                                      Керівники освітніх закладів                                                                 

                                                                       Протягом року

 

         4.  Щорічно проводити для керівників інструктажі з питань забезпечення пожежної

       безпеки в селищі.

 Начальник МПО Полоніков О.А.

Протягом року

 

 

                                                  Фінансове забезпечення

Фінансування Програми у 2014 році року здійснювати відповідно до законодавства за рахунок коштів  селищного, районного, обласного бюджету в межах наявних фінансових ресурсів та інших джерел не заборонених  законодавством  у сумі 250 880грн. :

    

      Заробітна плата                                                            153 508

      Нарахування на заробітну плату                                 51 552

      Придбання предметів, матеріалів, обладнання та

       інвентарю                                                                     40 600

      Оплата послуг крім комунальних                               2 700

      В тому числі :

      - абонентська плата за телефонний зв»язок              300

      - переатестація вогнегасників                                     700

      - страхування працівників МПО                                 1 700

     

      Оплата електроенергії                                                  2 520

 

  

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Цюрупинського району

 

Херсонської області

 

   Р І Ш Е Н Н Я

 

    ХХХХУІІ сесії шостого скликання

 

Від  11.02.14 р.                                               № 685

 

смт. Нова Маячка

 

 

 

Про розпорядження селищного голови                                                                

 

прийняті в міжсесійний період  

 

 

 

            Заслухавши інформацію селищного голови Костиря Андрія Андрійовича про розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період , відповідно до ст. 42   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

 

 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 

 

             Затвердити розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період  :

 

 1. З основної діяльності  з № 124 по № 137
 2. З особового складу  з   № 92-К по № 100-К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Перелік додається )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                А.А. Костиря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           ДОДАТОК

 

                                                                                  До рішення ХХХХУІІ сесії шостого                                                                             скликання №  685   від 11.02.14 р.

 

П Е Р Е Л І К

 

                  розпоряджень селищного голови, прийнятих в міжсесійний період ________________________________________________________________

 

№№

 

п/п   Назва розпорядження                                                                         Індекс             Дата

 

З особового складу :            

 

1. Про звільнення Толстого В.В.                                                               92             27.11.13

 

2. Про застосування дисциплінарного стягнення до Косташ О.О.       93            12.12.13

 

3. Про надання відпустки  по догляду за дитиною до досягнення                                                         

 

    нею трирічного віку Михайленко В.В.                                                 94             16.12.13

 

4. Про звільнення Демиденко О.В.                                                          95             16.12.13

 

5. Про преміювання працівників селищного Будинку культури          96             17.12.13

 

6. Про преміювання працівників селищних бібліотек                           97             17.12.13

 

7. Про надання щорічної грошової винагороди завідуючим та                                                          

 

    педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів          98             18.12.13

 

8. Про преміювання працівників дошкільних навчальних закладів    99             18.12.13

 

9. Про преміювання працівників апарату Новомаячківської                                                         

 

     селищної ради                                                                                      100            18.12.13                                        

 

З основної діяльності:

 

1. Про надання матеріальної допомоги                                                   124            03.12.13

 

2. Про реєстрацію Іпатова Ф.Ф.                                                               125            16.12.13

 

3. Про виконання адміністративного стягнення у вигляді

 

     громадських робіт за вироком Цюрупинського районного

 

     суду відносно Чорноморець С.О.                                                       126            17.12.13

 

4. Про виконання адміністративного стягнення у вигляді

 

     громадських робіт за вироком Цюрупинського районного

 

     суду відносно Ступак С.О.                                                                  127            18.12.13

 

5. Про створення робочої групи з напрацювання інвестиційних

 

    пропозицій для підготовки інвестиційних проектів на

 

     території селища                                                                                   128           18.12.13

 

6. Про проведення інвентаризації товарно - матеріальних                                                               

 

    цінностей в установах Новомаячківської селищної ради                  129           23.12.13

 

7. Про перенесення робочих днів у 2014 році                                        130            26.12.13

 

8. Про графік чергування у вихідні та святкові дні                               131            26.12.13

 

9. Про внесення змін до рішення Новомаячківської селищної                                                                

 

    ради шостого скликання № 488  від 28.12.2012 року «Про                                                              

 

    селищний бюджет на 2013 рік »                                                           132            27.12.13

 

10.Про  затвердження графіків відпусток на 2014 рік                           133            27.12 13  

 

11. Про проведення   щорічної оцінки виконання посадовими                                                              

 

      особами Новаомаячківської селищної ради покладених на

 

     них завдань та обов»язків                                                                     134           27.12.13    

 

12. Про кадровий резерв Новомаячківської селищної                                                                                

 

      ради на 2014 рік                                                                                    135           27.12.13  

 

13. Про організацію і проведення колективних переговорів та

 

      укладання Колективного договору на 2014-2017 роки                    136           27.12.13

 

14. Про затвердження Порядку (регламенту)ведення

 

      колективних переговорів                                                            137        30.12.13                                     

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХХУІІ  сесії шостого скликання 

Від 11.02.14 р.                                                № 702

Смт.Нова Маячка

 

Про селищну програму розвитку                                                                                  

фізичної культури та спорту в                                                                                            

смт. Нова Маячка на 2014 рік                                                                          

 

      З метою забезпечення розвитку спорту в смт. Нова Маячка та залучення до занять спортом широких верств  населення, підготовки кваліфікованих спортсменів і сприяння досягненню високих результатів у змаганнях, керуючись ст.26  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні  “ , селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Затвердити селищну  програму розвитку  фізичної культури та спорту в смт. Нова Маячка на 2014 рік ( додається ) .

2.      В.о. головного бухгалтера  Михайленко Л.І. передбачити кошти на реалізацію програми .

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціального та економічного розвитку селища Нова Маячка.

 

        Селищний голова                                                            А.А.Костиря 

 

                                                                         

ДОДАТОК                                                                                                                    

                                                                      до рішення ХХХХУІІ сесії шостого скликання              

                                                                       № 702 від 11.02.2014 року

ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури та спорту в смт. Нова Маячка 

 

Загальні положення.

Програма розроблена і спрямована на сприяння фізичному розвитку молоді , популяризації спорту серед широких верств населення.

 

Мета та основні завдання програми.

 

Метою програми є створення належних умов для занять спортом , розвиток спеціалізованих спортивних закладів для задоволення потреб населення у зміцненні здоров’я та фізичного розвитку, виховання активної орієнтації на здоровий спосіб життя . організація змістовного дозвілля населення.

 

Основні завдання програми :

-         Розвиток мережі секцій , гуртків  та клубів ;

-         Удосконалення системи проведення місцевих та участі у районних та обласних змаганнях з футболу серед дитячих та аматорських команд;

-         Забезпечення збереження та подальшого розвитку матеріально – технічної бази фізичної культури та спорту, поліпшення умов її функціонування

-          

                                          Строки виконання програми.       

 

Дана програма реалізовується на протязі  2014 року.

 

Фінансове забезпечення програми.

 

Фінансування програми передбачається за рахунок місцевого бюджету в сумі 8 600 грн. та спонсорської допомоги.

 

Утримання транспортних засобів та авто послуги         -          4 400

Заявочний внесок                                                              -          1 200

Відкриття сезону ігор                                                         -          1 000  

Закриття сезону                                                                  -          1 000

Кубок юнацьких змагань                                                   -          1000

Основні заходи програми.

 

1. Проводити роботу щодо збільшення кількості спортивних секцій на базі

     загальноосвітньої школи

2. Організувати систему проведення спортивних змагань серед дітей різного

     віку

4.      Забезпечити участь футбольної команди «Прогрес» у змаганнях першості

      району

4.   Вжити заходи щодо впорядкування стадіонів на території селища.

 

 

 

                                                                                      НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Цюрупинського району

 

Херсонської області

 

   Р І Ш Е Н Н Я

 

ХХХХУІІ сесії шостого скликання

 

Від 11.02.2014 р.                                                № 688

 

Смт. Нова Маячка

 

Про комітет з конкурсних торгів

 

Новомаячківської  селищної ради

 


            В зв’язку з кадровими змінами, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 11 Закону України «Про здійснення державних закупівель», наказу Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 916 «Про затвердження типового положення про комітет з конкурсних торгів», Новомаячківська  селищна рада :

 

                                                                      В И Р І Ш И Л А :

1. Створити комітет з конкурсних торгів Новомаячківської  селищної ради Цюрупинського  району  Херсонської області в складі 5 осіб та затвердити його склад. (додається).
2. Рішення ХХХУІІ сесії Новомаячківської селищної ради шостого скликання № 604 від 30.08.2013 року «Про комітет з конкурсних торгів Новомаячківської селищної ради» вважати таким, що втратило чинність з 11.02.2014 року
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

Селищний голова                                                                   А.А.Костиря

 

 

 

Додаток

 

До рішення ХХХХУІІ сесії шостого              

 

скликання 

 

№  688  від 11.02.2014 року

 

 

 

                                                                С К Л А Д
                    комітету з конкурсних торгів Новомаячківської селищної ради

 

                                  Цюрупинського району Херсонської області


 Голова комітету :

 

Косташ Олександр Олександрович – заступник селищного голови

 

Члени комітету:


Галкіна Тетяна Валентинівна – спеціаліст з бухгалтерського обліку та фінансової звітності

 

Баран Олена Дмитрівна – бухгалтер освіти
Спільна Лідія Леонідівна – завідуюча ДНЗ № 2

 

Кулик Валентина Василівна – завідуюча ДНЗ № 1

                   

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

   Р І Ш Е Н Н Я

              ХХХХУІІ сесії  шостого скликання

Від 11.02.14 р.                                                 № 695

смт. Нова Маячка

 

Про структуру апарату виконавчого                                                                          

органу Новомаячківської селищної ради ,                                                                 

загальну чисельність апарату та витрати                                                                             

на його утримання .    

                                                  

            Заслухавши інформацію в.о. головного бухгалтера Михайленко Л.І.,  про структуру апарату виконавчого органу Новомаячківської селищної ради, загальну чисельність апарату та витрати на його утримання, відповідно до  ст. 26   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні“,  селищна Рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Затвердити на 01.01.2014 року :

1.1.    Структуру апарату виконавчого органу Новомаячківської селищної ради .

( Додається ) .

1.2.    Загальну чисельність апарату ради  21,75  одиниці .

1.3.    Витрати на утримання апарату ради та її виконавчого органу в сумі 29 408, 50 грн. на місяць.

2.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісії з питань планування бюджету та фінансів .

 Селищний голова                                                                А.А.Костиря 

 

 

                                                                                              Д О Д А Т О К

                                                           До рішення ХХХХУІІ сесії шостого скликання

                                                           № 695  від 11.02.2014 р.

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС                                                                  

На 1 січня 2014 року

Новомаячківська селищна Рада

 

 

№ п/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість

штатних посад

Посадовий оклад

Фонд заробітної плати на місяць ( грн.)

  1

Селищний голова

1

2500

2500

  2

Заступник селищного голови

1

1966

1966

  3

Секретар Ради

1

1966

1966

  4

Головний бухгалтер

1

1357

1357

  5

Спеціаліст І категорії

3

1218

3654

  6

Спеціаліст ІІ категорії з бух обл. та фін звітн

1

1218

1218

  7

Спеціаліст з бух обл. та фін звітності

1

1218

1218

  8

Спеціаліст з земельн питань

3

1218

3654

9

 Касир

1

1218

1218

 10

Інспектор ВОС

2

1218

2436

 11

Секретар -друкарка

1

1218

1218

 12

Оператор комп’ютерного набору

0,5

1218

609

 13

Прибиральниця

1

1218

1218

 14

Водій

2

1218

2436

 15

Сторож

2

1218

2436

16

Опалювач газової котельні

0,5(на опал період)

1218

304,50

          ВСЬОГО

21,75

 

29408,50

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н НЯ

ХХХХУІІ сесії шостого скликання

Від 11.02.2014 р.                                              №   690

Смт. Нова Маячка

Про відміну рішень сесії

Новомаячківської селищної ради.  

               Розглянувши заяви гр. Кабакова Віктора Миколайовича, Ґудзик Володимира Зіновійовича, Страхова Валерія Ілліча та заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А. про відміну рішення сесії  Новомаячківської селищної ради, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст.12  Земельного Кодексу України зі змінами і доповненнями та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В ИР І Ш И Л А:

1.      Вважати  рішення № 564 сесії Новомаячківської селищної ради від 29.04.2013р. «Про дозвіл на розробку проектів відведення щодо передачі в оренду земельних ділянок для будівництва та обслуговування будинків господарських будівель і споруд» згідно заяви гр.  Кабакова В.М. в зв’язку з продажем будинку за вказаною адресою таким, що втратило чинність.

2.      Вважати рішення № 444 сесії Новомаячківської селищної ради від 29.10.2012р. «Про надання земельних ділянок в оренду в межах селища» згідно заяви гр.  Ґудзик Володимира Зіновійовича в зв’язку з продажем будинку за вказаною адресою таким, що втратило чинність.

3.      Вважати рішення № 5 виконкому Новомаячківської селищної ради від 11.01.1995р. «Про надання в постійне користування земельних ділянок» згідно заяви гр. Страхова Валерія Ілліча в зв’язку з продажем будинку за вказаною адресою таким, що втратило чинність.

4.      Земельні ділянки перевести до земель запасу селищної ради.

5.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську   комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

 

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря 

       НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХХХУІІ сесії шостого скликання

Від 11.02.2014 р.                                              №   691

Смт. Нова Маячка

Про дозвіл на виготовлення

документації детального плану

забудови території земельної ділянки.

              Розглянувши заяву гр. Сорочук Олени Миколаївни та заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів Полонікова О.А.,  про дозвіл на виготовлення технічної документації по детальному плану забудови території земельної ділянки, що пропонується в оренду для розміщення нежитлової будівлі-кочегарки із земель запасу Новомаячківської селищної ради, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись п.8 ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п.42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр. Сорочук Олені Миколаївні на виготовлення технічної документації «Детальний план забудови території земельної ділянки, що пропонується в оренду площею 0,08га  під розміщення нежитлової будівлі кочегарки за адресою: вул. Леніна,131, смт. Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області».

2.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

  

Селищний голова                                                          А.А. Костиря      

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХХVІІ сесії  шостого скликання

Від 11.02.2014 р.                                           №  692

смт. Нова Маячка

 

Про надання  дозволу на

розробку проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки  в

постійне користування. 

Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії  Новомаячківської селищної ради з питань землевпорядкування Компанець О.В., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування під розміщення  Новомаячківського будинку культури, керуючись ст.ст. 12, 38, 39, 92, 116, 122, 123, 125 ” Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування під розміщення будівель та інших допоміжних споруд Новомаячківському будинку культури Новомаячківської селищної ради, який знаходиться за адресою: смт Нова Маячка вул. Леніна,125 загальною орієнтовною площею 0,52 га.

1.1. Керівнику Новомаячківського будинку культури  Марченко Інні Анатоліївні в  місячний термін замовити в землевпорядній організації проект землеустрою вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради .

2. В зв’язку з прийняттям даного рішення вважати рішення селищної ради №553 від 15.07.2005 р «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки для передачі в постійне користування Новомаячківському будинку культури»  таким, що втратило чинність.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                                   А.А.Костиря

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХХХУІІ  сесії  шостого скликання

Від 11.02.2014 р.                                             № 693

смт. Нова Маячка

 

Про дозвіл на розробку проектів землеустрою

щодо відведення земельних ділянок

громадянам безоплатно у власність

для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд.

 

Розглянувши заяви гр. гр. Андріанова Валерія Володимировича , Куліди Світлани Миколаївни, Білоус Тетяни Олександрівни та заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А. щодо надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд гр. гр. Андріанову Валерію Володимировичу, Куліді Світлані Миколаївні, Білоус Тетяні Олександрівні враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 120, 121, 122,  125, Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Андріанову Валерію Володимировичу  на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною орієнтовною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою орієнтовно – 0,04 га;

- рілля орієнтовно – 0,11 га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Дніпровська, 212 .

1.1.Гр. Андріанову Валерію Володимировичу  замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

2. Надати дозвіл гр. Куліді Світлані Миколаївні  на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною орієнтовною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою орієнтовно – 0,06 га;

- рілля орієнтовно – 0,09 га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Жовтнева,63.

2.1.Гр. , Куліді Світлані Миколаївні  замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

3. Надати дозвіл гр. Білоус Тетяні Олександрівні на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною орієнтовною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою орієнтовно – 0,04 га;

- рілля орієнтовно – 0,11га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Рафтопулло,14 .

3.1.Гр. Білоус Тетяні Олександрівні  замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря