Рішення сесії

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я

                                               XXXXVІ  сесії  шостого скликання

Від 16.12.2013 р.                                          №  682

смт. Нова Маячка

 

Про  внесення змін до рішення ХХХХІІІ

сесії Новомаячківської селищної ради 

шостого скликання № 632 від 29.10.2013 року

«Про внесення змін до рішення

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№  488  від 28.12.2012 року

“Про селищний бюджет на 2013 рік ”.

            Заслухавши  інформацію  спеціаліста з бухгалтерського обліку та фінансової звітності Галкіну Т.В.., про  внесення змін до рішення ХХХХІІІ сесії Новомаячківської селищної ради  шостого скликання № 632 від 29.10.2013 року «Про внесення змін до рішення  Новомаячківської селищної ради  шостого скликання  № 488  від 28.12.2012 року “Про селищний бюджет на 2013 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України   ,селищна рада:

                                                      В И Р І Ш И Л А:

1.      Внести зміни до п.1 рішення ХХХХІІІ сесії Новомаячківської селищної  ради шостого скликання № 632 від 29.10.2013 року «Про внесення змін до рішення Новомаячківської селищної ради шостого скликання № 488 від28.12.2012 року «Про селищний бюджет на 2013 рік»» та викласти його в такій редакції :

     .Збільшити доходи спеціального фонду(бюджету розвитку) селищного бюджету в  сумі 92 000 грн. за рахунок:

ККД 18050400 «Єдиний податок  з фізичних осіб»

Жовтень

+92000 грн

2.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

    ХХХХУІ сесії шостого скликання

Від  16.12.13 р.                                               № 668

смт. Нова Маячка

 

Про перелік адміністративних послуг,

які надаються Новомаячківською селищною радою

 

З метою реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб в отриманні адміністративних послуг, поліпшення умов та запобігання проявам корупції під час їх надання,відповідно Закону України „ Про адміністративні послуги ”, постанови КМУ від 30.01.2013 р № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», від 30.01.2013 № 57 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг»,  керуючись п. 4 „б” ст. 27 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, Законом  України «Про звернення громадян», Новомаячківська селищна рада

 

                                                           В И Р І Ш И Л А:

1.      Затвердити перелік надання адміністративних послуг,що надаються 

            Новомаячківською селищною радою та її виконавчим комітетом   ( Перелік додається )

2.      Затвердити Стандарти надання адміністративних  послуг ,що надаються 

Новомаячківською селищною  радою (додається)

3.      Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну  комісію з  питань планування , бюджету  , фінансів та  комунального майна

       Селищний голова                                                                      А.А.Костиря

С Т А Н Д А Р Т И 

надання адміністративних  послуг Новомаячківською селищною радою                                

 1.Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги .

Надається всім фізичним особам – громадянам України, зареєстрованим на території України

    2. Перелік документів необхідних для надання адміністративної послуги .

Для надання адміністративної послуги, одержувачу необхідно:

-  паспорт , ідентифікаційний номер (картка платника податків), надати документ про внесення плати(в разі необхідності ), документи, що посвідчують наявність пільг  (чорнобильське посвідчення,посвідчення інваліда) та інше

3. Склад і послідовність дій одержувача  адміністративної послуги.

Одержувач подає документи, спеціаліст селищної ради вивчає документи та надає відповідну послугу. 

4.Вимоги до строку надання адміністративної послуги.

Строк надання адміністративної послуги не повинен перевищувати часу, мінімально для виконання послідовності дій,необхідних для  надання адміністративної послуги, з дотриманням установлених нормативів інтенсивності праці.

Час прийому одержувача адміністративної послуги – згідно графіку роботи  селищної ради не менше ніж чотири години. 

5. Опис результату, який повинен отримати одержувач.

Одержувачу надається адміністративна послуга. 

6. Вимоги до строку відмови у видачі адміністративної послуги.

Відмова у наданні адміністративної послуги за наявності підстав надається письмово протягом двох робочих днів з надання надходження запиту із зазначенням причини відмови. 

7. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її  надання, якщо плата передбачена.

Реєстрація шлюбу – 0,85 грн.

Складання заповіту – 0,85 грн.

 пільги – інваліди  Великої Вітчизняної війни, І та ІІ груп,громадяни віднесені до категорії 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

За посвідчення справжності  підпису – 0,34 грн.,  копій-0,17 грн.,                               дублікат заповіту -0,51 грн.

Підстава  надання адміністративних послуг  : пункт 5 б)  стаття 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.ст.56-57 Закону України «Про нотаріат», 82-88 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад затвердженого наказом МЮУ від 22.08.1994, Наказу № 3306/5 від 11.11.2011 року « Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України  від 06.07.2006 року № 940 « Про внесення змін до Порядку посвідчення заповітів і доручень,прирівняних до нотаріально посвідчених»

№22/5, статті 3 Декрету КМУ «Про державне мито».

 

8. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги їх кваліфікації.

Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративних послуг повинна мати вищу освіту, стаж роботи в органах місцевого самоврядування не менше трьох років.

 

9. Забезпечення сприятливих умов надання адміністративної послуги.

Повага до одержувача, ввічливе ставлення до особи, готовність працівника органу допомогти одержувачу в оформленні звернення, наявність побутових зручностей (місць для сидіння, стіл, ручка, папір, зразки документів) можливість копіювання необхідних для надання адміністративних послуг.

10. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам.

Одержувачам, у першу чергу особам похилого віку та інвалідам має бути забезпечена можливість одержання адміністративної послуги дистанційним способом, тобто без явки до селищної ради, а також через законного представника; доступ до приміщення у якому надаються адміністративні послуги, мають бути обладнані з урахуванням їх потреб, вільний доступ до санітарно-побутового приміщення, освітлення та вентиляція приміщення: мають бути місця для сидіння, створені необхідні умови для підготовки документів (стіл, ручка, папір, зразки документів).

11. Режим роботи сільської ради  про надання адміністративної послуги.

Прийом здійснюється впродовж робочого тижня за адресою вул. Леніна, 119,

 

смт. Нова Маячка ,  Цюрупинського району Херсонської області, 75120, в приміщенні селищної  ради, телефон 53-5-19.

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                   Р І Ш Е Н Н Я

       ХХХХУІ сесії шостого скликання

Від 16.12.13 р.                                               № 663

смт. Нова Маячка

Про затвердження

звіту селищного  голови про

роботу Новомаячківської селищної ради  

за 2013 рік

            Заслухавши та обговоривши інформацію  щодо   підсумків роботи селищної ради за 2013 рік, враховуючи рекомендації  постійної комісії з питань гуманітарної політики, гласності та зв»язків з громадськими організаціями, керуючись статтею 26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні  „  сесія   селищної ради

 В И Р І Ш И Л А  :

1. Затвердити звіт селищного голови про підсумки роботи  Новомаячківської селищної ради  за 2013 рік.

2. Виконавчому комітету селищної ради з метою забезпечення    темпів зростання  соціально-економічного розвитку населеного пункту, ефективного функціонування  бюджетних установ   :

 -  зміцнювати  матеріально - технічну базу дошкільних закладів освіти, Будинку культури селищних бібліотек   ;

- забезпечити виконання  заходів  щодо енергозбереження та ощадливого використання енергоресурсів;

- забезпечити належне    водопостачання  селища шляхом  покращення матеріальної-технічної бази СКП «Сількомунгосп» та  здійснення  контролю за ефективним  використанням  наявних  ресурсів ;

- забезпечити належний  санітарно – епідемічний  стан та  благоустрій  підвідомчої території , узбіч  доріг ;

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань гуманітарної політики, гласності та зв»язків з громадськими організаціями .

 Селищний голова                                                                                     А.А. Костиря

 

Додаток 

до рішення №  663 від 16.12.2013 року

Звіт

 селищного голови  про  роботу  Новомаячківської селищної ради  за 2013 рік

 

      За 2013 рік  надійшло письмових  заяв від  громадян -  267, вхідної кореспонденції - 1090 документів, звернень громадян - 51 заява. Всі  звернення  громадян  та  юридичних  осіб  уважно  вивчаються  та  надаються  відповіді  або  допомога  згідно  чинного  законодавства, приймаються  відповідні  рішення. Надіслано  відповідей , інформацій , клопотань та  іншої  вихідної  документації 1458 найменувань.

Графік  прийому  громадян  працівниками виконкому  чітко  витримується,  нарікань  від  жителів  селища  з  цього  приводу  не  надходило.

      Видано  довідок   на прохання  жителів  селища 3 229 , вчинено  нотаріальних  дій з видачі довіреностей - 534, посвідчено підписів і копій документів – 1046,   складено  актових  записів цивільного стану  - про народження – 77, про смерть – 114, про шлюб - 30.

       Станом на 16 грудня 2013 року  проведено 12  засідань  виконкому,   на  яких  розглянуто 39  питань. Всі  основні  питання  , передбачені  планами,  розглянуто  та  прийнято  відповідні  рішення.

                        На засіданні виконавчого комітету у січні 2013 року  заслухана інформація завідуючої бібліотекою для дорослих Орешко Т.В. та завідуючої бібліотекою для дітей Дроздової Т.С. про роботу у 2012 році.

            На засіданні виконавчого комітету  у лютому заслухана інформація психолога  ЗОШ І-ІІ ст. Ісаєвої Патімат Магомедівни  та психолога ЗОШ І-ІІІ ст. Гончарук Дмитра Миколайовича про організацію роботи в загальноосвітніх закладах селища з сім»ями, які опинилися у складних життєвих обставинах. Виконком селищної ради відмітив, що в ЗОШ І-ІІ ст. на обліку перебуває 1 сім»я, яка опинилася у СЖО.

До роботи з учнями що перебувають на шкільному обліку та тими, що поживають у сім»ях , що опинилися у складних життєвих обставинах залучаються класні керівники, практичний психолог Ісаєва П.М., батьки, адміністрація, органи виконавчої влади, кримінальна міліція зі справ неповнолітніх. Класні керівники протягом року відвідують учнів вдома, проводять профілактичні бесіди, залучають їх до позакласної роботи, анкетують та атестують дітей. Розроблені рекомендації для батьків та вчителів по роботі з цією категорією дітей. Класні керівники проводять індивідуальну роботу з учнями, схильними до правопорушень, контролюють відвідування ними уроків, ведеться щоденник психолого – педагогічних спостережень за цією категорією учнів. Члени батьківського комітету беруть участь у рейдах з перевірки зайнятості учнів у вечірні години, обстеженні житлово-побутових умов.

            В Новомаячківський ЗОШ І-ІІІ ст. перебуває на обліку 35 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в яких виховується 76 дітей. Щороку поновлюється банк даних цих сімей і дітей з девіантною поведінкою, шляхом відвідування класними керівниками таких сімей ( досліджуються побутові умови, ведуться бесіди з батьками ).  Заведені  індивідуальні картки на таких дітей  ( соціометричний статус учня, рівень тривожності, агресивності, взаємостосунки з батьками, здібності та нахили, страхи). 

Ведуться журнали бесід з дітьми, що потребують підвищеної педагогічної уваги.          

            На засіданні виконавчого комітету у березні заслухавши інформацію інспектора ВОС  Костіна Миколи Леонідовича про підсумки приписки і план заходів з підготовки  молоді до служби в Збройних Силах України, виконком селищної ради відмітив, що відповідно до закону України « Про військовий обов’язок і військову службу » в грудні 2012 року проведена приписка юнаків 1996 року народження до Цюрупинського РВК у кількості 39 чоловік . Районною комісією з питань приписки проведено медогляд юнаків у дільничній лікарні , здані медичні аналізи.

           Юнаки доставляються  до районної лікарні м. Цюрупинськ на автотранспорті , яким забезпечує  Новомаячківська селищна рада у супроводі інспектора ВОС.

          Інспектор ВОС контролює результати обстежень , проводить роз’яснювальну роботу про необхідність отримання приписних свідоцтв у Цюрупинському РВК. Всі пройшли обстеження , в березні отримають посвідчення. 21 лютого 2013 року юнаки пройшли медичне обстеження в Новомаячківській дільничній лікарні .   Підлягає призиву 38 чоловік , з них 15 студентів.

           Інспектором ВОС  проведена організаційна робота з підготовки до служби в Збройних Силах України.

План заходів  для підготовки молоді до служби у Збройних Силах України :

 1. Планування  та виділення коштів для виділення транспорту для перевезення призовників до призивної дільниці.
 2. Організація проходження попереднього медичного обстеження призовників у Новомаячківській дільничній лікарні.
 3. Проведення роз’яснювальної і організаційної роботи з юнаками призивного віку.
 4. Прийняття на облік та зняття з обліку військовозобов’язаних.                                          

Станом на 01.01.2013 року на обліку перебуває 1472 осіб.

На засіданні виконавчого комітету 24.04.2013 року затверджені заходи щодо відзначення в селищі у 2013 році 68-ї річниці  Перемоги та пам”ятних подій Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, згідно яких :

 1.Упорядковані військові поховання, братські та одинокі могили, меморіальний

    комплекс, що увічнюють пам”ять про Перемогу та подвиги її учасників.

2. Фінансування проведення святкових заходів здійснити за рахунок приватних

    підприємців

1.      Проведені  в навчальних  закладах  селища „ круглі столи„ , уроки 

    пам”яті , книжкові виставки, конкурси малюнків та інші заходи присвячені  

    Великій Вітчизняній війні.

 4. Вручені ветеранам поздоровчі листівки-запрошення                                           

 5. Проведені урочисті народні святкування 68-ї річниці  Перемоги в  ВВВ

На засіданні виконавчого комітету 22.05.2013 року заслухана інформація завідуючої ДНЗ № 1 Кулик Валентини Василівни, завідуючої ДНЗ № 2 Спільної Лідії Леонідівни, завідуючої ДНЗ № 3 Прудської Світлани Миколаївни,  начальника оздоровчого табору ЗОШ І-ІІ ступенів Лебедєвої Лариси Володимирівни, начальника оздоровчого табору ЗОШ І-ІІІ ступенів Фадєєвої Ірини Вікторівни про організацію відпочинку та оздоровлення  дітей у літній період 2013 року в  дошкільних та загальноосвітніх закладах селища виконком Новомаячківської селищної ради .

 Основним завданням оздоровчого періоду є охоплення системним оздоровленням і загартуванням дітей дошкільного та шкільного віку, підвищення рухової активності дітей, поліпшення фізичного розвитку.

У пришкільному відпочинковому таборі «Бджілка» при Новомаячківській ЗОШ І-ІІІ ст. планується оздоровити 287 дітей за категоріями :

-  діти - сироти                                                                                -          7

-  діти-інваліди                                                                                -          12

-  діти -Чорнобильці                                                                       -          3

- діти, що стоять на ДО                                                                  -          118

-  діти, що знаходяться на внутрішньо шкільному обліку без

   належного батьківського нагляду                                               -          26

- діти з багатодітних сімей                                                              -          65

- талановиті діти                                                                             -          29

- малозабезпечені                                                                            -          15

- переможці районних змагань, конкурсів, олімпіад                    -          3

- відмінники навчання                                                                    -          9         

 

Кількість дітоднів – 4018.     Загальна сума витрат становить  56774, 13 грн. На одну дитину 14,13 грн. на день.

Склад управління табором налічує : начальник табору, заступник начальника, 2 пе5дагоги-організатори, музикант, 2 фізичних керівника, 30 вихователів, які закріплені за 9 загонами.

Оформлено і передано до районного відділу освіти документацію щодо відкриття та роботи пришкільного відпочинкового табору, складено  і затверджено графіки роботи спеціалістів, вихователів та технічного персоналу, заплановано заходи з техніки безпеки, працівниками табору пройдено медогляд і затверджено план-сітки роботи табору.

Організовано роботу наркопосту, психологічної служби. Відбувається тісна співпраця з працівниками селищної соціальної служби, Будинком культури, бібліотекою.

Подано клопотання шефу – директору ринку «МАР ЛТД» Москаленко В.Б. про придбання спортивного інвентарю, дидактичних і настільних ігор.

Проведені подорожі та екскурсії за кошти батьків до м. Миколаїв, м. Асканія –Нова і Зелені Хутори Таврії.

При Новомаячківській ЗОШ І-ІІ ст. працюватиме пришкільний табір відпочинку «Сонечко». До відпочинку залучено 17 дітей за категоріями :

-         Відмінники                                                                     -          1

-         Обдаровані                                                                     -          1

-         Переможці районних олімпіад                                     -          1

-         Діти з малозабезпечених сімей                                    -          6

-         Діти з багатодітних сімей                                              -          1

-         Діти – Чорнобильці                                                       -          2

-         Діти, що знаходяться на ДО                                         -          3

-         Діти без належного батьківського нагляду                  -          2

 

Для відкриття табору оформлено слідуючий пакет документів :

-         складено Статут табору;

-         встановлено вивіску про діяльність табору на території школи;

-         отримано паспорт на відкриття і функціонування табору;

-         отримано акт приймання дитячого оздоровчого табору СЕС;

-         складено і затверджено кошторис витрат на відпочинок 17 дітей на 1прпотязі 14 днів – 3362,94 грн.;

-         складено  і затверджено список працівників табору;

-         облаштовано приміщення на 10 ліжок для денного сну;

-         складене двотижневе перспективне меню;

-         складено  і затверджено план-сітку роботи табору;

Для роботи табору відведено окремий корпус в якому розташовано 2 спальні для хлопчиків  і дівчаток, медичний пункт, кімната психологічного розвантаження, комп»ютерний зал,  спортивний зал, облаштовано ігровий  майданчик.

      В ДНЗ № 1 розроблене та затверджене двотижневе перспективне меню. Вартість харчування з 01.01.2013 року по 31.08.ю2013 року збільшується на 10%. Відремонтовано та обладнано ігрові майданчики тіньовими навісами. Пісочниці наповнені свіжим піском. Батьками придбано іграшки для ігор на вулиці. Заплановано екскурсії, піші переходи, розваги. На продукти харчування є відповідні сертифікати якості. Збільшується час перебування дітей на свіжому повітрі.

       В ДНЗ № 2 під час оздоровчого періоду перебуватиме 48 дошкільнят. Заплановано додатково другий сніданок. В меню включені свіжі фрукти, ягоди, овочі та соки. Медична сестра веде санітарно-просвітницьку роботу з батьками  та персоналом. Проведено позаплановий інструктаж усіх працівники ДНЗ щодо дотримання протипожежних норм і правил техніки безпеки. Дошкільний заклад забезпечений достатньою кількістю посуду, інвентарю, іграшкового обладнання, миючими та дезінфікуючими засобами.

В ДНЗ № 3 планується проводити загартовуючи процедури – обтирання ніг   мокрим рушничком , обливання ніг , ходіння босоніж. Максимально забезпечено проведення ігрової діяльності на свіжому повітрі з водою і піском. Денний сон в літній період збільшується на 30 хвилин . Введено другий сніданок. СКП «Сількомунгосп » побудовано 2  павільйони для ігор.

На засіданні виконавчого комітету 26.06.2013 заслухавна інформація спеціаліста І категорії Колосовської Людмили Михайлівни про роботу Новомаячківської селищної ради з заявами, скаргами, зверненнями громадян у І півріччі 2013 року. Робота по розгляду звернень громадян селища у виконкомі Новомаячківської селищної ради здійснюється згідно Закону України “ Про звернення громадян “,  Указу Президента України № 109/2008 від 07 лютого 2008  “ Про першочергові  заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування  конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування “ та розпорядження голови Цюрупинської районної державної адміністрації  від 12.06.2012 року № 370 « Про удосконалення роботи зі зверненнями громадян »

Затверджена посадова інструкція спеціаліста , відповідального за роботу зі зверненнями громадян Колосовської Л.М.   

Затверджені план роботи , спеціаліста відповідального за роботу зі зверненнями громадян   на  І, ІІ квартали 2013 року та щомісячні плани роботи.

                                               РОБОТА З ЗАЯВАМИ

Всього протягом І півріччя 2013 року до виконкому надійшло 124 письмові  заяви ( за І півріччя 2012 року – 254 заяви ):

Всі заяви у день надходження зареєстровані у журналі реєстрації  та попередньо розглянуті спеціалістами виконкому із зазначенням відмітки щодо подальшого розгляду заяви.

До земельного відділу -  90, для вирішення яких :

Розглянуто на земельній комісії, прийнято рішень сесій - 55

Виїзд на обміри – 9

Включено до черги на отримання земельної ділянки під забудову – 22

Прийнято рішень виконкому - 4

Кос В.І. – 7 , для вирішення яких :

Прийнято рішень виконкому – 7

Колосовська Л.М. – 10 ,  для вирішення яких :

Видано довідок форми 3ДФ – 6

Надана матеріальна допомога – 3

Взято на контроль умови проживання – 1 сім»я

Пісковцова І.І. – 2 , для вирішення яких :

Видано дублікати документів – 1

Прийнято рішень сесій  - 1

Крашеніна Т.В. – 11 , для вирішення яких :

Видано довідки щодо підтвердження стажу роботи в СПОП « Новомаячківський » -11

Куренков В.В. – 2 , для вирішення яких :

Надані письмові відповіді - 2

Робиться відмітка про виконання у журналі реєстрації .Оригінали заяв зберігаються у спеціалістів ради та підшиваються у  сесіях та виконкомах.                                        

            Робота зі зверненнями громадян .

Всі звернення у день надходження зареєстровані у журналі реєстрації.

Звіт про роботу із зверненнями щомісячно надається до районної адміністрації . Оригінали звернень зберігаються у справах – звернення, відповідь, пояснення, акти, контрольна картка на якій зазначається за скільки днів розглянуте звернення. Зроблена  відмітка про виконання у журналі .

      За І півріччя місяців 2013 року надійшло 19 заяв( у 2012 році за І півріччя надійшло  42 заяви)

 1. До адміністрації Президента України звернень не надходило ( за І півріччя 2012 року 2 звернення ).

2.      До Кабінету Міністрів України звернень не надходило ( за І півріччя  2012 року  не

надходило ).

3.  До Урядової « Гарячої лінії » звернень не надходило ( за І півріччя  2012 року - 1

      звернення ).

4. До Апарату Верховної Ради України звернень не надходило ( за І півріччя 2012 року 

    – 1 звернення ).

5.  До депутата Верховної Ради України   – 1 звернення ( за І півріччя  2012 року 

    – 1 звернення ).

-   Звернення головного лікарі ДПНС «Надія» Черняєва С.М. про надання допомоги в ремонті даху.

6.  До Прокуратури Цюрупинського району звернень не надходило(  за І півріччя 2012

     року  – 1 звернення).

7. До Херсонської обласної державної адміністрації звернень не надходило ( за І півріччя 2012 року не надходило).

8.  До  Цюрупинської районної державної адміністрації – 1 звернення (  за І півріччя  

     2012 року   -  7 звернень).

           - звернення Гуляєвої Т.М. щодо роботи кафе-бару «Насолода»

Всі інші адресовані  селищній раді, стосуються в основному взаємовідносин з сусідами                   ( межа, сміття, нецензурна лайка, потрава городини, утримання свійських тварин, собак ).  Всі звернення розглянуті спеціалістами виконкому, надані вчасно письмові відповіді.

КОЛЕКТИВНІ – 1

1.  Мешканці вулиць Рафтопулло, Петровського, Пролетарська ( всього 20 підписів ) про

     Порушення правил благоустрою  гр. Смешко О.Г.

2. Мешканці вулиць Дніпровська, Степова ( всього 6 підписів ) про відновлення польової

   дороги.

ПОШТОЮ – 2

- Звернення  головного лікаря ДПНС «Надія» Черняєва С.М. до Народного депутата України Негой Ф.Ф. про надання допомоги в ремонті даху.

- Звернення Гуляєвої Т.М. щодо роботи кафе-бару «Насолода»

Передані до Цюрупинського РВ УМВС –  3.

1. Звернення Подпалова М.В. про хуліганські дії сусідів.

2. Звернення Волошко О.П. про порушення правил благоустрою сусідами

3. Звернення Ружиної  В.І. про хуліганські дії сусідів.

            На засіданні виконавчого комітету 24.04.2013 року заслухана інформація головного лікаря дільничної лікарні Удовіченко Любов Іванівни про стан медичної допомоги населенню селища Нова Маячка та інформація робочої групи по проведенню обов’язкового обліку  дітей дошкільного і шкільного віку у 2013 році.

            На засіданні виконавчого комітету 28.08.2013 року заслухана інформація заступника директора Новомаячківської ЗОШ І-ІІ ст. Єрохіної Ольги Іванівни та заступника директора Новомаячківської ЗОШ І-ІІІ ст. Мерзлякової Галини Вікторівни про готовність загальноосвітніх закладів селища до роботи в новому 2013-2014 навчальному році. Станом на 28.08.2013 року у Новомаячківській ЗОШ І-ІІІ ст. фактично навчається 743 учня. Першокласниками у цьому році стануть 74 учні. Відкрито 3 класи.

            Функціонуватиме 5 груп продовженого дня -152 учня. Поточний ремонт проведено за кошти батьків на суму 15 121  грн. Проведено ремонт 33 класних кімнати. Спонсорські кошти 1200 грн.

            Проведено вибірковий ремонт коридорів, їдальні, спортивних залів.

            Замінено 44 вікна на ІІ та ІІІ поверхах.

Харчуються у шкільній їдальні учнів пільгової категорії – 284 учня. Отримано нових підручників : 2 клас – 710 шт., 5 клас – 843 шт., 11 клас – 3030 шт.

            Новомаячківська ЗОШ І-ІІ ст. готова до нового навчального року. Відремонтовано за батьківські кошти всі класні кімнати на суму 3 500 грн, бюджетних коштів використали 988 грн. За батьківські кошти купуються лампочки, мило тощо. В школі є 11 комп»ятерів. Спортивний зал обладнаний спортивним інвентарем. Котельня підготовлена до роботи, опалювальна система опресована. Всі прилади пройшли повірку. Територія школи приведена у відповідність. Стан її задовільний.

На засіданні виконавчого комітету 27.09.2013 року утворено організаційний комітет з підготовки та проведення в селищі Всеукраїнської акції “ Милосердя “, затверджені заходи щодо щорічного проведення в селищі Всеукраїнської благодійної акції “ Милосердя “ та закріплені  за  приватними підприємцями , одиноких непрацездатних громадян для надання адресної допомоги.

          На засіданні виконавчого комітету у жовтні 2013 року заслухана інформація завідуючої дитячим садком № 1 Кулик Валентини Василівни , завідуючої дитячим садком № 2 Спільної  Лідії Леонідівни , завідуючої дитячим садком № 3 Прудської Світлани Миколаївни,  директора Будинку культури Марченко Інни Анатоліївни, начальника МПО Полонікова Олександра Анатолійовича, в.о. директора ЗОШ І-ІІІ ст. Білоконської Лілії Миколаївни, директора ЗОШ І-ІІ ст. Яковенко Галини Василівни про підготовку бюджетних організацій  та загальноосвітніх закладів селища до роботи в осіннє – зимовий період 2013-2014 років.

            В селищному Будинку культури поклеєні вікна, утеплені запасні виходи. Заплановані кошти на оплату електроенергії, газу. Наведений санітарний порядок на прилеглій території. Котельня в належному робочому стані, проведені профілактичні роботи, перевірені димвентканали, документи впорядковані. Оператор газової котельні пройшов навчання. Проведена атестація газового лічильника. Вогнегасник знаходиться на переатестації. Ведуться роботи по капітальному ремонту даху приміщення будинку культури.

            В МПО проведено косметичний ремонт будівлі – побілені стіни, пофарбовані вікна, почищені груби, техніка підготовлена до роботи взимку, паливом забезпечені, є в достатній кількості дрова. На території пожежної частини побудовано гідрант для заправки пожежного автомобіля. Замінено шифер на даху.  Паливом забезпечені.

            В ДНЗ № 1 утеплені та заклеєні вікна, проведено поточний ремонт основної споруди, харчоблоку та пральні. Прибрані з подвір’я старі дерева, пофарбовані паркани. Утеплені вікна, відремонтовані двері. Проведено поточний ремонт газової котельні. Проведені профілактичні роботи системи газопостачання, системи вентиляції . Оператор газової котельні пройшов курси по підготовці до роботи. Поновлені інструкції та проведені інструктажі з пожежної безпеки. Закуплені на зиму овочі. Витрати на електроенергію та газопостачання здійснюються відповідно до лімітів. Комісією відділу відділу освіти Цюрупинської РДА проведено перевірку закладу і складено акт готовності.

            В ДНЗ № 2  розпочато опалювальний сезон 07.10.2013 року, проведено поточний ремонт всіх групових кімнат, харчоблоку та газової котельні. Дерев»яні вікна утеплені та пофарбовані вікна. Здійснено заміну вікон. Заготовлено пісок для використання під час ожеледиці. Побілена основна будівля, харчоблок, котельня. Поновлені інструктажі та накази про призначення відповідального за газове господарство, охорону праці, протипожежну безпеку. Оператор газової котельні пройшов навчання в курсовому комбінаті та отримав посвідчення. В достатньому обсязі заготовлені овочі.

            В ДНЗ № 3 проведено поточний ремонт всієї будівлі. Підготовлені документи щодо готовності до опалювального сезону. Відповідальні за газове господарство пройшли курси підготовки та мають відповідні документи. Проведений інструктаж з колективом на тему протипожежної безпеки. Призначено  відповідальних за додержання лімітів з газу та електроенергії. Частково заготовлені  овочі на осіннє - зимовий період.

            Акт готовності до навчального року Новомаячківської ЗОШ І-ІІ ст. підписаний 14 серпня 2013 року. Школа готова і роботи в зимовий період.  Перекрито дах І корпусу шифером, котельня підготовлена, опалювальна система опресована. Всі  прилади пройшли повірку. Територія покошена, стан її задовільний. У всіх класних кімнатах утеплені  вікна.

            Готовність Новомаячківської ЗОШ І-ІІІ ст. до роботи в осіннє-зимовий період – проведена повірка газових лічильників, монометрів, напорометрів, вогнегасників. Оператори пройшли навчання в серпні. Допуск на початок опалювального сезону отримано 03.01.2013 року. Опалювальний сезон розпочато 04.10.2013р. Утеплені двері, заклеєні вікна у класах та коридорах.

            На засіданні виконавчого комітету у листопаді 2013 року заслухана інформація голови Опікунської ради селища про роботу ради в 2013 році. Склад Опікунської ради затверджується на І сесії кожного нового скликання та оновлюється в міру необхідності.

Станом на 27.11.2013 року до складу опікунської ради входять :

Голова Опікунської ради:

Колосовська Людмила Михайлівна           -          спеціаліст І категорії Новомаячківської

селищної ради

Секретар Опікунської ради :

Тришкіна Ольга Сергіївна                           -          секретар – друкарка Новомаячківської

селищної ради          

 Члени Опікунської ради  :

  Білоконська Лілія Миколаївна                   -          заступник директора Новомаячківської    

                                                                                  ЗОШ І-ІІІ ст.

  Батракова Марина Олександрівна           -          заступник директора Новомаячківської    

                                                                                  ЗОШ І-ІІ ст.

  Парфенюк Дар“я Миколаївна                   -          медична сестра  дільничної лікарні

 

Діяльність опікунської ради організовується згідно Положення про опікунську раду, затвердженого  рішенням виконавчого комітету № 8 від 24.02.2013 року.

Згідно цього положення  Опікунська рада попередньо розглядає матеріали про :

1.Влаштування неповнолітніх,  які за станом здоров’я потребують догляду і не  можуть   захищати свої права і інтереси.

2.Підготовка документів та рекомендацій щодо встановлення та припинення опіки над неповнолітніми у віці до 15 років, які  залишилися без батьківського піклування, та над неповнолітніми особами, визнаними  судом недієздатними  внаслідок психічної  хвороби 3.Підготовка документів та рекомендацій щодо встановлення та припинення піклування над неповнолітніми віком від 15 до 18 років,  а також над особами, які за станом здоров’я не можуть самостійно захищати свої права.

4.Підготовка документів та рекомендацій щодо встановлення опіки над майном підопічної особи;

5.Підготовка документів та рекомендацій щодо розділу спадщини, належної неповнолітньому та вставлення над нею опіки;

6.Доцільність перегляду раніше прийнятого рішення виконкому про призначення   опікуна над особою та майном;

7.Повернення належного неповнолітнім або недієздатним особам майна , яким незаконно заволоділи рідні або сторонні особи;

8.Стан утримання та виховання неповнолітніх у сім’ях опікунів та виконання останніми покладених на них обов’язків опікунів.

9.Порушення у встановленому порядку питання :

-    про позбавлення батьків чи усиновителів, які ведуть аморальний спосіб життя і       негативно впливають на виховання неповнолітніх, прав на їх виховання ;

-    про відібрання неповнолітнього від батьків, якщо подальше перебування дитини в сім»ї загрожує її життю, здоров’ю, правильному моральному вихованню;

-    про скасування акта усиновлення ( удочеріння );

-    про повернення батькам дітей особами, які удержують їх у себе без  законних на те             підстав ;

Крім того на своїх засіданнях опікунська рада розглядає і заслуховує інформацію про наслідки обстеження стану утримання,      виховання, оздоровлення і медичного обслуговування підопічних у сім’ях опікунів  ( піклувальників ), про збереження і охорону належного підопічним майна, витрачання опікунами пенсій, державної допомоги, аліментів які одержують підопічні, надання їм пільг  встановлених законодавством.

Основною формою роботи Опікунської ради є її засідання.

З початку 2013 року проведено засідань ОР – 10 .

                             НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

І.    ОПІКУНСТВО

1.1. Облік дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Всього під опікою перебуває 7 дітей- сиріт та 5 дітей, позбавлених батьківського піклування. ( Додаток № 1).

      Основне завдання – забезпечення житлом та захист майнових та житлових прав.

1.2.Реєстр житла дітей , що перебувають під опікою. ( Додаток № 2).

1.3.Квартирний облік

      1.4.Робота з опікунами :

 1. Звіт про витрачання виплат на дитину ( пенсія , опікунські  )
 2. Складання актів матеріально – побутових умов проживання
 3. Оздоровлення дітей ( пропонуємо путівки )

ІІ. БАГАТОДІТНІ СІМ’Ї

На обліку в Новомаячківській селищній перебуває 67 багатодітних сімей, в яких виховується  234 дитини:

- 3 дітей – 46 сімей;

- 4 дітей – 16 сімей;

- 5 дітей – 1 сім»я;

- 6 дітей – 1 сім»я;

- 7 дітей – 3 сім»ї.

Створена база персональних даних – «Багатодітні сім»ї».

Багатодітні сім»ї звільняються від плати за харчування  дітей у дитячому садку – сім»ї Кочоян, Романенко, Пількевич, Челнокова, Коношенкіна

ІІІ. ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ:

У  2013 році підготовлені матеріали для розгляду справ у суді :

1.      Попова Олександра Олександровича та Малишевої Інни Олександрівни по відношенню до їх малолітніх  дітей – доньки Попової Катерини Олександрівни, 02.08.2007 року народження та сина Попова Івана Олександровича, 26.07.2005 року народження 

2.      Куліковської Анни Михайлівни по відношенню до її неповнолітніх дітей - доньки Куліковської Валерії Костянтинівни, 02.09.2005 року народження, доньки Куліковської Тетяни Костянтинівни, 05.09.2006 року народження та сина  Куліковського Костянтина Костянтиновича, 04.05.2009 року народження .

3.      Шпаковської Наталії Михайлівни по відношенню до її неповнолітньої доньки Шпаковської Марії Андріївни, 10.02.1999 року народження.

4.      Федорченко Миколи Миколайовича по відношенню до його неповнолітніх дітей – сина Федорченко Миколи Миколайовича, 28.06.2000 року народження та доньки Федорченко Віри Миколаївни, 29.06.1998 року  народження .

5.      Воронюк Владислава Миколайовича та Воронюк Людмили Анатоліївни по відношенню до їх неповнолітнього сина Воронюк Миколи Владиславовича, 04.09.2004 року народження.

6.      Карпенко Ірини Олександрівни по відношенню до її доньок – Литвиненко Світлани Володимирівни, 31.05.1999 р.н. та Литвиненко Анни Володимирівни, 31.05.1999 р.н.

ІУ.ВИЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ ІЗ СІМ»Ї :

1.      У  Попова Олександра Олександровича та Малишевої Інни Олександрівни  їх малолітніх  дітей – доньку Попової Катерини Олександрівни, 02.08.2007 року народження та сина Попова Івана Олександровича, 26.07.2005 року народження 

згідно  рішення Цюрупинського районного суду від 14.08.2013 року,  щодо позбавлення їх батьківських прав.

2.      У Куліковської Анни Михайлівни її малолітніх дітей - доньку Куліковської Валерії Костянтинівни, 02.09.2005 року народження, доньку Куліковської Тетяни Костянтинівни, 05.09.2006 року народження та сина  Куліковського Костянтина Костянтиновича, 04.05.2009 року народження, із ситуації яка загрожувала їж життю та здоров»ю.

Рішення суду не приймалося так як мати померла 13.08.2013 року,  а батько перебуває у місцях позбавлення волі.

У. РОБОТА З СІМ»ЯМИ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ.

Додаток № 3

Для виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах

1.      Співпраця з освітніми закладами.

-  за поданням адміністрації проводиться індивідуальна робота з батьками дітей, які пропускають навчання у школі;

       -  спільні рейди у сім»ї;

2.      Співпраця з  дільничною лікарнею

- розгляд доповідних головного лікаря про вжиття заходів до сімей, які мають малолітніх дітей ( особливо новонароджених) та ухиляються від відвідування лікарні,  вчасно не роблять щеплення тощо.

- спільні рейди у сім»ї;

3.      Співпраця з філією ЦРЦ ССС ДМ

- спільні рейди у сім»ї;

4.      Співпраця з відділенням міліції :

- опитування сусідів за місцем проживання осіб, щодо яких готуються матеріали на позбавлення батьківських прав.

- спільні рейди у сім»ї;

- підготовка характеристик на батьків;

5.      Співпраця зі службою у справах дітей

- регулярно проводяться спільні рейди разом з і службою у справах дітей ( ос

- за вимогою служби складаються та надаються акти обстеження матеріально – побутових умов проживання.

УІ. СПІВПРАЦЯ З ІНТЕРНАТНИМИ ЗАКЛАДАМИ

 1. Складання актів матеріально - побутових умов проживання :

 2. Розшуки батьків , які не відвідують дітей :

УІ. СПІВПРАЦЯ З НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

 1. Робота з батьками щодо повернення дітей до навчання

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

    ХХХХУІ сесії шостого скликання

Від  16.12.13 р.                                               № 677

смт. Нова Маячка

Про внесення змін та доповнень до рішення XXXІХ сесії

Новомаячківської селищної  ради шостого скликання від 21 червня 2013 року № 574  «Про встановлення ставок місцевих податків т зборів на  території Новомаячківської  селищної ради на 2014 рік»

Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України від 02 грудня  2010 року № 2755-У1, Закону України від 04.07.2013 року №  403 – VII « Про внесення змін до    Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості», на підставі  листа Цюрупинської ОДПІ від 10.12.2013 р № 661/9/21-21-17-008 , керуючись пунктом 24 статті 26, статтями 59, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна   рада

 

                                                           В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території  Новомаячківської селищної ради на 2014 рік та викласти в новій  редакції, згідно додатку.

2. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну    комісію  з питань  планування бюджету та  фінансів.

Селищний голова                                                                          А.А.Костиря

                                                                                                                  Додаток

до рішення ХХХХУІ сесії

селищної ради шостого скликання

від 16.12. 2013 № 677

П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Новомаячківської  селищної ради

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Положення) розроблено на основі Податкового кодексу України №2755-17 ВР затвердженого 02 грудня 2010 року, та на підставі Закону України від 04.07.2013 року №  403 – VII « Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості»

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Новомаячківської селищної ради

Розділ 2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості, розміщеної на території Новомаячківської селищної ради.                                                                                                                                 

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:                                                    

  а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;                                                   

б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;                                                                                          

в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку. 

                                                 Розділ 3. Об'єкт оподаткування

3.1.  Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості, в тому числі його частка.                

3.2. Не є об'єктом оподаткування:                                                                                          

 а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);                                                                                                     

   б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;                                                   

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;                                                                                           

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;                                                                                                                                 

ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю, опікуна, піклувальника;

д) гуртожитки;                                                                                                                           

     е)  об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину. 

Розділ 4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток.                                                                          4.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.                           

4.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості,  в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.                                                 

4.4. У разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об’єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної житлової площі таких об’єктів з урахуванням норм підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення.

                                                 Розділ 5. Пільги із сплати податку 

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:                                      а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;                                             

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів;                             

в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів. Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).                                        

5.2.Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).                                                                    

   5.3. Ноовмаячківська селищна рада може встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого цього підпункту.

                                                 Розділ 6. Ставка податку 

6.1. Ставки податку встановлюються за рішенням Новомаячківської селищної ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за1 кв. метр бази оподаткування.: 

• Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:                                          

 а) 1 відсоток до розміру мінімальної заробітної плати - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;                                                                                      

б) 2,7 відсотка до розміру мінімальної заробітної плати - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;                                                                                                    

в) 1 відсоток до розміру мінімальної заробітної плати - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;                                                                                                   

г) 2,7 відсотка до розміру мінімальної заробітної плати - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує740 кв. метрів.

• Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

а) 1 відсоток до розміру мінімальної заробітної плати - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;                                                                                                                                

б) 2,7 відсотка до розміру мінімальної заробітної плати - для квартир, житлова площа яких перевищує240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує500 кв. метрів.

                                               Розділ 7. Податковий період 

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

                                              Розділ 8. Порядок обчислення суми податку 

8.1. Обчислення суми податку з об'єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості.                                                                               

8.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу. Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.    

8.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об'єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку. Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.                                  

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.                                                                              

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.                                                                 

8.6. У разі набуття права власності на об'єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об'єкт. 

Розділ 9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта       оподаткування податком

9.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.                                                                             

9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

                                                Розділ 10. Порядок сплати податку 

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до бюджету Новомаячківської селищної ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ).

                                          Розділ 11. Строки сплати податку 

11.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:                                                    

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;                                                                                    

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації. 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

                  ХХХХУІ  сесії шостого скликання

Від 16.12.2013 р.                                           № 680

смт.Нова Маячка

 

Про внесення змін до рішення ХХХІ

Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 495 від 28.12.2012 року

« Про селищну програму  по благоустрою

та санітарному утриманню селища

Нова Маячка на 2013 рік»

            З метою впорядкування та благоустрою селища Нова Маячка  та поліпшення його санітарного стану , керуючись ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , селищна рада

В И Р І Ш И Л А : 

1.      Внести змін до рішення ХХХІ Новомаячківської селищної ради шостого

скликання № 495 від 28.12.2012 року « Про селищну програму  по благоустрою

та санітарному утриманню селища Нова Маячка на 2013 рік» :

      Практичні заходи щодо реалізації програми :

6. Огорожа кладовища

 Фінансове забезпечення програми :

Спрямувати кошти у сумі 100 000 грн. на передачу СКП «Сількомунгосп» для купівлі плит для огорожі кладовища

 2.Головному  бухгалтеру  Демиденко  О.В.. передбачити кошти на реалізацію програми .

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально – економічного розвитку  селища .

  Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХХХУІ  сесії шостого скликання

Від 16.12.13 р.                                                № 665

смт. Нова Маячка                                                                                                                

Про проведення витрат з селищного                                                                  

бюджету в І кварталі  2014 року

 Розглянувши пропозиції районної державної адміністрації від 10.12. 2013 року за № 1027, щодо забезпечення безперебійного фінансування  установ селищної ради в І кварталі  2014 року до прийняття рішення про місцевий бюджет на 2014 рік, керуючись статтями 22, 23, 79 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 статті 26 Закону України              « Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна  рада

                                                     В И Р І Ш И Л А :

1. Надати право  виконавчому комітету селищної ради проводити фінансування установ Новомаячківськоїселищної ради в І кварталі 2014 року у межах бюджетних призначень, затверджених їм  додатком до цього рішення.

2. Установити, що фінансування витрат із загального фонду місцевого бюджету проводиться в межах фактично отриманих доходів  та в межах установлених їм бюджетних призначень за тимчасовим розписом видатків у  розрізі повної  економічної класифікації.

3.Виконавчому комітету селищної ради:

3.1. Забезпечити складання в установленому порядку тимчасових кошторисів доходів і видатків бюджетних установ в І кварталі  2014 року та за погодженням з фінансовим управлінням Цюрупинської районної державної адміністрації, в термін до 08 січня  2014 року надати їх  Управлінню Державної казначейської служби  України  в Цюрупинському районі.

При складані кошторисів по витратах спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ врахувати, що ці витрати мають постійне бюджетне призначення, яке дає право на їх провадження виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень цих коштів.

          3.2.  Забезпечити першочергове спрямування коштів на фінансування захищених статей видатків: заробітна плата (КЕКВ 2111); нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120);  забезпечення продуктами харчування (КЕКВ 2130); енергоносії (КЕКВ 2270).

          4. Дозволити селищному голові в процесі виконання  селищного бюджету в І кварталі  2014 року  за обґрунтованим поданням керівників бюджетних установ здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням селищної ради, тільки на підставі  змін внесених до рішення.

         5. Надати право виконавчому комітету селищної ради у разі виникнення тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних з тимчасовим дефіцитом коштів на фінансування захищених статей видатків, отримувати короткотермінові позички на їх покриття в Управлінні Державної казначейської служби  України  в Цюрупинському районі.

           6. Це рішення втрачає свою силу при прийнятті селищною  радою рішення про місцевий  бюджет на 2014 рік.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

Селищний голова                                                                              А.А.Костиря

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

        Р І Ш Е Н НЯ

ХХХХУІ сесії шостого скликання

Від  16.12.2013  р.                                       №  678

Смт. Нова Маячка

 Про прийняття у комунальну власність майна

та внесення доповнень до переліку

об»єктів комунальної власності Новомаячківської  

селищної  території                

              Заслухавши інформацію заступника селищного голови Косташ Олександра Олександровича про прийняття у комунальну власність майна та включення його до переліку об»єктів комунальної власності Новомаячківської селищної територіальної громади, керуючись  ст. 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

               В И Р І Ш И Л А:

1. Прийняти у комунальну власність Новомаячківської селищної територіальної громади ПВС 4х10 шнур, довжиною 79 м.; насос НД 125-100-160 ; привод НД 125-100-160 ( 15/3000);  насос НД 125-100-250, 200 ; привод НД 125-100-200 ( 30/3000) .

            2. Включити ПВС 4х10 шнур, довжиною 79 м.; насос НД 125-100-160 ; привод НД 125-100-160 ( 15/3000);  насос НД 125-100-250, 200 ; привод НД 125-100-200 ( 30/3000) до переліку об»єктів комунальної власності Новомаячківської  селищної  територіальної громади.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

  Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря                                                                                                                                                                                       ДОДАТОК

                                                                                   До рішення ХХХХУІ сесії шостого

                                                                                   скликання

                                                                                  № 678  від 16.12.2013 року

ПЕРЕЛІК

об’єктів комунальної власності  Новомаячківської селищної територіальної громади

 

Інвентарний    

    номер

              Назва об’єкту

            Адреса

 

55

 

ПВС 4х10 шнур, довжиною 79 м

 

 

56

 

насос НД 125-100-160

 

 

57

 

привод НД 125-100-160                    ( 15/3000)

 

 

58

 

насос НД 125-100-250, 200

 

 

59

 

привод НД 125-100-200   (30/3000)

 

 

  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХХХУІ   сесії  шостого  скликання

Від 16.12.13 р.                                           №  679

смт. Нова Маячка

Пропередачусільському

комунальному підприємству «Сількомунгосп» в повне господарське відання майна комунальної власності селищної територіальної громади

З метою приведення до вимог законодавства питань управління об'єктами комунальної власності селищної територіальної громади, у відповідності зі статтями 24, 136 Господарського Кодексу України, .керуючись пунктом 31, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в та враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань соціально-економічного розвитку селища, селищна радаВИРІШИЛА:

1.      Передати сільському комунальному підприємству «Сількомунгосп» в повне господарське відання  ПВС 4х10 шнур, довжиною 79 м.; насос НД 125-100-160 ; привод НД 125-100-160 ( 15/3000);  насос НД 125-100-250, 200 ; привод НД 125-100-200 ( 30/3000)  та визначити його балансоутримувачем  згідно додатка № 1.

 1. Доручити голові Новомаячківської селищної ради Костирі А.А. підписати акт приймання - передачі майна в місячний термін.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань соціально-економічного розвитку селища.
  Селищний голова                                                                              А.А.Костиря

Додаток 1
до рішення ХХХХУІ шостого скликання
№  679 від 16.12.2013 року

 

 П Е Р Е Л І К

майна комунальної власності Новомаячківської селищної територіальної  громади,
яке передається на баланс Новомаячківському СКП «Сількомунгосп»
 

Інвентарний    

    номер

              Назва об’єкту

            Адреса

 

55

 

ПВС 4х10 шнур, довжиною 79 м

 

 

56

 

насос НД 125-100-160

 

 

57

 

привод НД 125-100-160                    ( 15/3000)

 

 

58

 

насос НД 125-100-250, 200

 

 

59

 

привод НД 125-100-200                             ( 30/3000)

 

 

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я

                                                      ХХХХУІ сесії шостого скликання

Від  16.12.13 року                                        № 666

смт. Нова Маячка

Про преміювання Костиря А.А.,

Косташ О.О.

             Керуючись “ Положенням про оплату праці та матеріальне стимулювання працівників Новомаячківської селищної ради “, згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09 березня 2006 року “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, за зразкове виконання посадових обов“язків і окремих важливих завдань, за сумлінну, бездоганну роботу, з нагоди Дня місцевого самоврядування, відповідно до ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні », селищна рада

                                                            В И Р І Ш И Л А :

 1. Нарахувати премію  в межах економії фонду заробітної плати

    Костиря Андрій Андрійович, селищний голова  -  15 000 грн.

    Косташ Олександр Олександрович, заступник селищного голови - 1870   грн. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську

   комісію  з питань планування бюджету та фінансів.

 Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я

                                               XXXXVІ  сесії  шостого скликання

 

Від 16.12.2013 р.                                          №  681

смт. Нова Маячка

Про внесення змін до рішення

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№  488  від 28.12.2012 року

“Про селищний бюджет на 2013 рік ”.

   Заслухавши  інформацію  спеціаліста з бухгалтерського обліку та фінансової звітності Галкіну Т.В.., про внесення змін до рішення  ХXXІ сесії Новомаячківської селищної ради  шостого скликання  № 488         від 28.12.2012 року “Про селищний бюджет на 2013 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України   ,селищна рада:

                                                      В И Р І Ш И Л А:

1.      Провести зміни в річному плані надходжень податків до доходної частини загального фонду селищного бюджету у сумі 18 000 грн.

1.1.Зменшити доходи по коду доходів 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб» в сумі 5455 грн.

Грудень
- 5455

1.2.Зменшити доходи по коду доходів 13050300 «Земельний податок з фізичних осіб» в сумі 12545 грн.
Грудень
- 12545

2.      Зменшити бюджетні призначення загального фонду селищного бюджету у сумі
18 000 грн.

2.1.КФК 100203 «Благоустрій» в сумі 18 000 грн.
         КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг (крім комунальних)

         Грудень
        - 18 000

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.

 

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я

                                                      ХХХХУІ сесії шостого скликання

Від 16.12.2013 р.                                         № 664   

смт. Нова Маячка

 Про внесення змін до рішення

Новомаячківської селищної ради

шостого скликання

№  488  від 28.12.2012 року

“Про селищний бюджет на 2013 рік ”.

   Заслухавши  інформацію  головного бухгалтера  Демиденко О.В ., про внесення змін до рішення      ХXXІ сесії Новомаячківської селищної ради  шостого скликання  № 488         від 28.12.2012 року “Про селищний бюджет на 2013 рік ”, відповідно до  ст.26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України   ,селищна рада:

                                                      В И Р І Ш И Л А:

1 .Збільшити доходи спеціального фонду(бюджету розвитку) селищного бюджету в    сумі 70 000 грн. за рахунок:

   ККД 18050400 «Єдиний податок  з фізичних осіб»

   Грудень

    +70000 грн.

2.Напрямком використання коштів визначити капітальний ремонт ганку Будинку Культури :

    Збільшити видатки спеціального фонду (бюджету розвитку ) у сумі 70000 грн.

    КФК 110204 «Палаци і будинки культури .»

    КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів

               грудень

              +70000     

 3.Збільшити доходну частину  спеціального фонду селищного бюджету

    по КФКД  25020100 « Благодійні внески громадян ,гранти та дарунки.отримані      бюджетними  установами»  у сумі  3734,11   грн .:          

         

      4.     Збільшити видатки   спеціального фонду селищного бюджету по :

               КФК 070101 «Дитячі заклади освіти » у сумі 3734,11   грн.

               КЕКВ2230 «Продукти харчування»

              грудень

               + 366

              КЕКВ 2210  Предмети, матеріали,мякий інвентар

              Грудень

              +3368,11           

   5. Провести перерозподіл  бюджетних призначень    загального фонду  селищного бюджету по :

          Зменшити видатки  на загальну суму  26298 грн.  по :   

       

       5.1  КФК 110502 «Інші заклади культури ,» у сумі 2610 грн.

           КЕКВ 2111 «Заробітна плата  ,» -

             Грудень

             -1910

            КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці

             Грудень

             -700

     5.2   КФК 110204 «Палаци та будинки культури ,» у сумі 5000  грн.

            КЕКВ 2111 «Заробітна плата  ,» -

             Грудень

             -5000

5.3    КФК  110201 Бібліотеки у сумі 7300 грн.

            КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці

             Грудень

             -7300

5.4    КФК 010116 Органи місцевого самоврядування у сумі 7194 грн.

             КЕКВ 2111 «Заробітна плата  ,» -

             Грудень

             -6000

              КЕКВ 2273 Оплата електроенергії

              Грудень

               -1194

5.5    КФК 070101 «Дитячі заклади освіти .» у сумі 3000 грн.

           КЕКВ 2111 «Заробітна плата  ,» -

             Грудень

             -3000

       5.6 КФК 250404 «Інші видатки « у сумі 1194 грн.

              КЕКВ 2111 «Заробітна плата  ,»

               Грудень

               -868

               КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці

             Грудень

               -326

  6. Збільшити видатки загального фонду  селищного бюджету на суму  26298  грн по:

        6.1 КФК 110204 «Палаци та будинки культури ,» у сумі 10230  грн.

            КЕКВ 2111 «Заробітна плата  ,» -

             Грудень

             +1910

            КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці

             Грудень

             +8000

             КЕКВ 2273 Оплата електроенергії

              Грудень

               +320

     6.2 КФК  110201 Бібліотеки у сумі 5000 грн.

               КЕКВ 2111 «Заробітна плата  ,» -

             Грудень

               +5000

  6.3 КФК 010116 Органи місцевого самоврядування у сумі 6000 грн.

              КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці

             Грудень

             +6000

6.4 КФК 070101 «Дитячі заклади освіти .» у сумі 3100 грн.

             КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці

             Грудень

             +3000

             КЕКВ 2273 Оплата електроенергії

              Грудень

               +100

                  6.5 КФК 060702 « Місцева пожежна охорона .» у сумі 1194 грн

             КЕКВ 2111 «Заробітна плата  ,» -

             Грудень

               +868

                КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці

                 Грудень

                 +326

           6.6 КФК 250404 «Інші видатки « у сумі 774 грн.

                 КЕКВ 2273 Оплата електроенергії

                 Грудень

                 +774   

   7.Провести перерозподіл видатків загального фонду по

      КФК  010116 Органи місцевого самоврядування  

             КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки ,»

              Лютий

               -2000

              КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не   віднесені до заходів розвитку 

                     грудень

                +2000

8 . Провести перерозподіл видатків загального фонду по

      КФК   070101 «Дитячі заклади освіти .»

       КЕКВ 2250 Видатки на відрядження 

       Січень

       -2000

       КЕКВ 2240 Оплата послуг ( крім комунальних )

       +2000

9. Зменшити  видатки загального фонду селищного бюджету  на суму 100 000 грн:

    9.1 КФК  010116 Органи місцевого самоврядування  

          КЕКВ 2274 Оплата природного газу

           Грудень

           -10000

      9.2 КФК   070101 «Дитячі заклади освіти .»

            КЕКВ 2274 Оплата природного газу

          Листопад             Грудень

            -   13830              -36170

       9.3 КФК 110204 «Палаци та будинки культури ,»

             КЕКВ 2274 Оплата природного газу

         Листопад    Грудень

           -6860         -13140

       9.4 КФК 060702 Місцева пожежна охорона

              КЕКВ   2210  Предмети, матеріали,мякий інвентар

               Грудень

              -20 000

    10.Спрямувати кошти у сумі 100 000 грн. на передачу СКП «Сількомунгосп» для купівлі плит для огорожі кладовища

 Збільшити видатки загального фонду селищного бюджету по :

     КФК « Інші видатки ,»

      КЕКВ 2610    Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

      ГРУДЕНЬ

       +100 000               

     11 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

  Селищний голова                                                                                    А.А.Костиря.

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

   Р І Ш Е Н Н Я

    ХХХХУІ сесії шостого скликання

Від  16.12.13 р.                                           № 667

смт.Нова Маячка

 Про розпорядження селищного голови                                                                

прийняті в міжсесійний період  

             Заслухавши інформацію селищного голови Костиря Андрія Андрійовича про розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період , відповідно до ст. 42   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, селищна Рада

 В И Р І Ш И Л А :

     Затвердити розпорядження селищного голови , прийняті в міжсесійний період  :

 1. З основної діяльності  з № 118 по № 123
 2. З особового складу  з   № 89-К по № 91-К

    ( Перелік додається )

  Селищний голова                                                                А.А.Костиря

 

                                                                                                 ДОДАТОК

                                                                                  До рішення ХХХХУІ сесії шостого       скликання № 667 від 16.12.13 р.

 

П Е Р Е Л І К

                  розпоряджень селищного голови, прийнятих в міжсесійний період

 

_________________________________________________________________

№№

п/п   Назва розпорядження                                                                         Індекс             Дата

З особового складу :            

1. Про надання щорічної основної відпустки Михайленко Л.І.              89            12.11.13

2. Про надання щорічної основної відпустки Костіній О.В.                    90            12.11.13

3. Про надання щорічної основної відпустки Литвиненко В.І.               91            14.11.13

                                              

З основної діяльності:

1. Про надання матеріальної допомоги                                                      118            14.11.13

2. Про створення комісії по передачі товарно-матеріальних                                                             

    цінностей в СКП «Сількомунгосп »                                                            119            14.11.13

3. Про уповноважену особу з питань запобігання та протидії

    корупції                                                                                                                120           18.11.13

4. Про  створення комісії по обстеженню доріг та вулиць селища         121            18.11.13

5. Про створення комісії для підтвердження факту придбання                                                       

    товарно-матеріальних цінностей по селищним бібліотекам                122            18.11.13

6. Про скликання ХХХХУІ сесії Новомаячківської селищної ради

     шостого скликання                                                                                           123            18.11.13

   НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

    ХХХХУІ сесії шостого скликання

Від  16.12.13 р.                                             № 669

смт.Нова Маячка

 Про затвердження мінімальної суми орендного платежу

за нерухоме майно фізичних осіб на 2014 рік

 Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення надходжень до селищного бюджету, відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 року № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», враховуючи Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та Закону України від 27.08.2012 року № 434  «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості  спорудження житла за регіонами України на 2013 рік ”, Новомаячківська селищна рада

                                                           В И Р І Ш И Л А:

 1.Затвердити  Методику  визначення  мінімальної вартості місячної оренди 1(одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна  на території Новомаячківської  селищної ради  (додаток  №1).

2. Затвердити розрахунок мінімальної вартості місячної оренди 1(одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна  на території Новомаячківської селищної ради на 2014 рік (додаток 2).

3. Встановити мінімальну вартість місячної оренди 1(одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна   на території Новомаячківської селищної ради в розмірі 7,84 грн. з ПДВ на 2014 рік відповідно до додатку.

          4. До мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території селищної ради застосовуються  додаткові коефіцієнти.  Методика застосування коефіцієнтів надана у додатку.

           5.Прохати Цюрупинське відділення ГолопристанськоїМДПІ забезпечити  контроль за розрахунком і сплатою  податку з доходів фізичних осіб-орендодавців нерухомого майна та формувати реєстр платників податку з доходів фізичних осіб шляхом реєстрації договорів оренди.

         6.  Забезпечити оприлюднення цього рішення.

         7. Це рішення набирає чинності  з 1 січня  2014 року.

         8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 Селищний голова                                                                      А.А.Костиря

Додаток 1

до рішення ХХХХУІ сесії шостого скликання № 669 від 16.12.2013р.

                                                                                                                         

Методика

визначення  мінімальної вартості місячної оренди 1(одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна  на території Новомаячківської селищної ради

 

     1. Відповідно до цієї Методики  орендарі  (крім  орендарів  - фізичних  осіб,  що не є суб'єктами господарювання),  які згідно з  підпунктом 170.1.2 пункту 170.1  статті  170  Податкового  кодексу України  є податковими агентами платників податку - орендодавців,  визначають під час нарахування доходу від надання в оренду  (суборенду),  житлового  найму (піднайму) нерухомого майна (включаючи земельну ділянку,  на якій розміщується нерухоме майно, присадибну ділянку), крім земельної ділянки сільськогосподарського призначення,  земельної частки (паю),майнового паю(далі-оренда нерухомого майна),  мінімальну суму орендного платежу за повний чи неповний місяць такої оренди.

Мінімальний розмір плати за користування житловим приміщенням   за  договором  піднайму визначається відповідно до цієї Методики з урахуванням статті 95 Житлового кодексу.

У цій Методиці терміни вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.

 3. Мінімальна  сума  орендного  платежу  за  нерухоме   майно визначається виходячи  з  мінімальної  вартості  місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна за такою формулою: П=ЗхР,

     де П - мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно  у гривнях;
     З -   загальна   площа   орендованого   нерухомого   майна,  у   кв. метрах;
     Р - мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна, що  встановлюється  Новомаячківською селищною радою, на території якої  розміщене зазначене майно (далі - орган місцевого самоврядування),  у гривнях.
     4. Орган місцевого самоврядування визначає  мінімальну вартість  місячної оренди 1 кв.  метра  загальної  площі нерухомого майна за такою формулою:
                                  Рн
                          Р = ---------,

                               Кх12

     де  Р- мінімальна  вартість  місячної  оренди  1 кв.  метра  загальної площі нерухомого майна у гривнях;

     Рн - середня вартість 1 кв.  метра  новозбудованого  об'єкта,  подібного  до орендованого,  яка обчислюється залежно від ринкової  вартості, у гривнях;
      К - коефіцієнт  окупності  об'єкта  у  разі  надання  його  в оренду,   що  відповідає  проектному  строку  експлуатації  такого об'єкта (від  5 до 100  років).

        В  залежності  від  характеристики  об’єкту  оренди  під  час  визначення  мінімальної вартості  місячної  оренди  1  кв. м  загальної  площі  нерухомого  майна  застосовується додатковий  коефіцієнт :

        Ф – функціональне  використання  об’єкта  нерухомого  майна,  який  у  разі  його  використання  для  провадження  виробничої  діяльності  дорівнює  - 2,  іншої  комерційної  діяльності -3,  некомерційної  діяльності,  у  тому  числі  для  проживання  фізичних  осіб -1.

       У  разі  застосування  додаткових  коефіцієнтів  мінімальну  вартість  місячної  оренди  1  кв.  метра  загальної  площі  нерухомого  майна  визначається  за  формулою :                                                           

                                Рн

                     Р =  -----------  х  Ф,

                              Кх12
         5. Якщо    орган   місцевого   самоврядування   не   визначив мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.  метра загальної  площі нерухомого   майна   чи  не  оприлюднив  її  до  початку  звітного податкового  року  у  спосіб,  найбільш  доступний   для   жителів територіальної  громади,  об'єкт  обкладення  податком  на  доходи фізичних осіб визначається орендарем (крім  орендарів  -  фізичних осіб,  які  не  є  суб'єктами  господарювання)  виходячи з розміру орендної плати, передбаченого в договорі оренди.

  

Додаток 2

до рішення ХХХХУІ сесії шостого скликання № 669 від 16.12.2013р.

 

Розрахунок

мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб

на території  Новомаячківської селищної  ради  на  2014  рік

 

 Мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна при передачі в оренду (суборенду) на території  Новомаячківської селищної  ради  розраховується  за  такою  формулою:

               Р = Рн / (К х 12),

      де Р – мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна у гривнях;

     Рн – середня вартість 1 кв. метра новозбудованого об’єкта, подібного до орендованого, яка обчислюється залежно від ринкової вартості, у гривнях (по Херсонській області –  4709 грн., (згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.08.2012 р. № 434).

      К – коефіцієнт окупності об’єкта у разі надання його в оренду, що відповідає проектному строку експлуатації такого об’єкта (від 5 до 100 років).

 Коефіцієнт окупності об’єкта (К)  на  території  селищної ради  складає 50 років (середній).

       Таким чином мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості при передачі в оренду (суборенду) на території  Новомаячківської селищної  ради, складає:

               Р = 4709,00 / (50 х 12) = 7,84 грн.

        В  залежності  від  характеристики  об’єкту  оренди  під  час  визначення  мінімальної  вартості  місячної  оренди  1  кв. м  загальної  площі  нерухомого  майна  застосовується  додатковий  коефіцієнт :

        7,84 х 3 = 23,52 -  іншої  комерційної  діяльності;

        7,84 х 2 = 15,68  -   використання  об’єкта  нерухомого  майна  у  разі  його  використання  для  провадження  виробничої  діяльності;

         7,84 х 1 = 7,84 -  для  проживання  фізичних  осіб.  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХХУІ  сесії  шостого скликання

 

Від 16.12.2013 р.                                         №   670

смт. Нова Маячка

Про виділення

земельних ділянок

під будівництво доступного житла.

 На виконання листа Головного управління Держземагенства у Херсонській області від 26.09.2013 р. №05-13/5455 та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30.07.2013 р№458 «Про затвердження плану невідкладних заходів щодо усунення недоліків, викладених у довідці за результатами роботи комісії з вивчення діяльності органів виконавчої влади в області щодо виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України»,

враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів керуючись ст.ст. 12 Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Виділити земельний масив під будівництво доступного житла по вул. Степовій (район П’ятихатки) загальною орієнтовною площею 12,0 га відповідно до розробленого «Генерального плану коригування східної та західної частини смт Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області».

2. По закінченню коригування генерального плану селища передбачити кошти на розроблення детального плану території під будівництво доступного житла.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

  

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н НЯ

ХХХХVІ сесії шостого скликання

Від 16.12.2013 р.                                         № 671

Смт. Нова Маячка

 Про відміну рішень сесії

Новомаячківської селищної ради.

               Заслухавши заяву гр. Юрченко Наталії Пилипівни, Єложенко Галини Михайлівни, Макухи Володимира Івановича, інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А. про відміну рішення сесії  Новомаячківської селищної ради, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст.12  Земельного Кодексу України зі змінами і доповненнями та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В ИР І Ш И Л А:

1.      Скасувати  рішення № 109 сесії Новомаячківської селищної ради від 09.02.2011р. «Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду»  в зв’язку зі змінами в законодавстві.

2.      Скасувати  рішення № 130 сесії Новомаячківської селищної ради від 15.03.2011р. «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації земельної ділянки для передачі в оренду в межах селища»  в зв’язку зі змінами в законодавстві.

3.      Скасувати  рішення № 131 сесії Новомаячківської селищної ради від 15.03.2011р. «Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду»  в зв’язку зі змінами в законодавстві.

4.      Скасувати  рішення № 82 сесії Новомаячківської селищної ради від 06.01.2011р. «Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду»  в зв’язку зі змінами в законодавстві.

5.      Скасувати  рішення № 150 сесії Новомаячківської селищної ради від 07.04.2011р. «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельних ділянок на території  селища для  передачі в оренду громадянам» в зв’язку зі змінами в законодавстві.

6.      Скасувати  рішення № 201 сесії Новомаячківської селищної ради від 30.06.2011р. «Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду»  в зв’язку зі змінами в законодавстві.

7.      Скасувати  рішення № 215 сесії Новомаячківської селищної ради від 22.08.2011р. «Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду»  в зв’язку зі змінами в законодавстві.

8.      Скасувати  рішення № 219 сесії Новомаячківської селищної ради від 22.08.2011р. «Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення городництва на умовах оренди землі»  в зв’язку зі змінами в законодавстві.

9.      Скасувати  рішення № 231 сесії Новомаячківської селищної ради від 21.09.2011р. «Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду»  в зв’язку зі змінами в законодавстві.

10.  Скасувати  рішення № 252 сесії Новомаячківської селищної ради від 27.10.2011р. «Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду»  в зв’язку зі змінами в законодавстві.

11.  Скасувати  рішення №263  сесії Новомаячківської селищної ради від 27.11.2011р. «Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду»  в зв’язку зі змінами в законодавстві.

12.  Скасувати  рішення №281  сесії Новомаячківської селищної ради від 20.12.2011р. «Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду»  в зв’язку зі змінами в законодавстві.

13.  Скасувати  рішення №281  сесії Новомаячківської селищної ради від 20.12.2011р. «Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  Цюрупинській філії ПАТ «Херсонгаз»  в зв’язку зі змінами в законодавстві.

14.  Скасувати  рішення №324  сесії Новомаячківської селищної ради від 17.02.2012р. «Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду»  в зв’язку зі змінами в законодавстві.

15.  Скасувати  рішення №340  сесії Новомаячківської селищної ради від 23.03.2012р. «Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду»  в зв’язку зі змінами в законодавстві.

16.  Скасувати  рішення №350  сесії Новомаячківської селищної ради від 04.04.2012р. «Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду»  в зв’язку зі змінами в законодавстві.

17.  Скасувати  рішення №360  сесії Новомаячківської селищної ради від 20.04.2012р. «Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду»  в зв’язку зі змінами в законодавстві.

18.  Скасувати  рішення №311  сесії Новомаячківської селищної ради від 12.01.2012р. «Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду»  в зв’язку зі змінами в законодавстві.

19.  Скасувати  рішення №381  сесії Новомаячківської селищної ради від 07.06.2012р. «Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду»  в зв’язку зі змінами в законодавстві.

20.  Скасувати  рішення №411  сесії Новомаячківської селищної ради від 16.08.2012р. «Про дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду»  в зв’язку зі змінами в законодавстві.

21.  Скасувати  рішення №426  сесії Новомаячківської селищної ради від 10.09.2012р. «Про надання дозволу на виготовленнятехнічної документації наземельну ділянку для передачі в оренду в межах селища»  в зв’язку зі змінами в законодавстві.

22.  Скасувати  рішення №447  сесії Новомаячківської селищної ради від 19.10.2012р. «Про надання дозволу на виготовленнятехнічної документації наземельну ділянку для передачі в оренду в межах селища»  в зв’язку зі змінами в законодавстві.

23.  Скасувати  рішення №462  сесії Новомаячківської селищної ради від 22.11.2012р. «Про надання дозволу на виготовленнятехнічної документації наземельну ділянку для передачі в оренду в межах селища»  в зв’язку зі змінами в законодавстві.

24.  Скасувати  рішення №478  сесії Новомаячківської селищної ради від 20.12.2012р. «Про надання дозволу на виготовленнятехнічної документації наземельну ділянку для передачі в оренду в межах селища»  в зв’язку зі змінами в законодавстві.

25.  Скасувати  рішення №537  сесії Новомаячківської селищної ради від 18.03.2013р. «Про надання дозволу на виготовленнятехнічної документації наземельну ділянку для передачі в оренду в межах селища»  в зв’язку зі змінами в законодавстві.

26.  Скасувати  рішення №143 сесії Новомаячківської селищної ради від 19.09.2001р. «Про надання земельних ділянок», в частині надання земельної ділянки площею 0,35 га., за адресою вул. Жовтнева, 9,  громадянці Іванченко Серафимі Михайлівни в зв’язку з тим що ця земельна ділянка увійшла до складу земельної ділянки яка розташована за адресою вул. Жовтнева 9 А.

27.  Скасувати  рішення №58 виконкому Новомаячківської селищної ради від 12.06.1991р. та рішення №105 виконкому Новомаячківської селищної від 11.07.2001 р. «Про надання земельних ділянок», в частині надання земельної ділянки площею 0,56 га., за адресою вул. Петровського, 6 А,  громадянину Задирко Ігорю Вікторовичу в зв’язку з продажем будинку за вищевказаною адресою.

28.  Скасувати  рішення №38 сесії Новомаячківської селищної ради від 14.04.1999 р. «Про надання земельних ділянок», в частині надання земельної ділянки площею 0,35 га., за адресою вул. Степова, 96,  громадянину Трунову Сергію Антоновичу в зв’язку зі смертю землекористувача.

29.  Скасувати пункти 1.23., 1.24.,  рішення №296  сесії Новомаячківської селищної ради від 29.12.2003р. «Про надання дозволу на розробку проектів відведенняземельних ділянок для безоплатної передачі у власність»  в зв’язку з поданою заявою.

30.  Скасувати  рішення № 444  сесії Новомаячківської селищної ради від 19.10.2012р. «Про наданняземельних ділянок в оренду в межах селища», в частині передачі в оренду громадянці Вороній К.І., земельної ділянки площею 0,15 га., за адресою вул. Телеграфна, 10, в зв’язку з переходом права власності на будинок який розташований за вищевказаною адресою до іншого громадянина.

31.  Скасувати пункти 1., 1.1., рішення №564  сесії Новомаячківської селищної ради від 29.04.2013р. «Про дозвіл на розробку проекту відведення щодо передачі в орендуземельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків господарських будівель та споруд»  в зв’язку з поданою заявою.

32.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську   комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 

 Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХХУІ  сесії шостого скликання

Від 16.12.2013 р.                                           №  676

Смт. Нова Маячка

 Про внесення змін до земельно-

кадастрової документації.     

Розглянувши заяву Андріанова Валерія Володимировича  про внесення змін до земельно-кадастрової документації  в зв’язку зі зміною прізвища землекористувача  та заслухавши інформацію спеціаліста  з питань землевпорядкування  Новомаячківської селищної ради Спільного Є.Л., керуючись ст. 12  Земельного Кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 В И Р І Ш И Л А :

1.Внести зміни до земельно-кадастрової документації Новомаячківської селищної ради, а саме:
змінити площу земельної ділянки яка знаходиться по вул. Дніпровська ,212, з 0,71га  на 0,62 га за фактом використання.

 2. Спеціалісту з питань землевпорядкування Спільному Є.Л. внести зміни до земельно-кадастрової документації.       

 

Селищний голова                                                                          А.А.Костиря  

НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

 Р І Ш Е Н Н Я

ХХХХУІ сесії шостого скликання

Від 16.12.2013 р.                                         №   672

Смт. Нова Маячка

 Про дозвіл на виготовлення

документації детального

плану забудови земельної ділянки.

             Заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів Полонікова О.А., заяву гр. Швачкіної Анни Сергіївни   про дозвіл на виготовлення технічної документації по детальному плану забудови земельної ділянки, що пропонуються у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд із земель запасу Новомаячківської селищної ради, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись п.8 ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п.42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

ВИРІШИЛА: 

1.Дати дозвіл гр. Швачкіній Анні Сергіївні на виготовлення технічної документації «Детальний план забудови земельної ділянки, що пропонується в оренду площею 0,0135га  під розміщення магазину за адресою: вул. Дніпровська,114, смт. Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області».

2.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

  Селищний голова                                                                            А.А. Костиря

 

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я 

ХХХХУІ  сесії  шостого скликання

Від   16.12.2013 р.                                     №  673

смт. Нова Маячка

 Про заяви та скарги громадян.   

Розглянувши заяви громадян:

1.              Шатова Олександра Анатолійовича про не підписання акту узгодження меж земельної ділянки яка перебуває у його користуванні за адресою вул. Дніпровська, 90, громадянкою Шаховою С.В. (вул. Дніпровська, 92).

2.              Черкесової Наталії Михайлівни про забезпечення проїзду сільгосптехніки до її городу по вул. Пролетарській, 47А, через сусідню земельну ділянку по вул. Пролетарській, 47, (землекористувач Пєтухова Л.М.).

3.              Випирайло Віри Іванівни про встановлення межі між земельними ділянками по вул. Основська, 58 та вул. Основська, 60.

4.              Граль І. П. про надання земельної ділянки для будівництва житлового будинку та для ведення особистого селянського господарства між вулицями Шевченко та Основська в кварталі № 76.

         протоколи засідання постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А., керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 158, 159, 160, 161  Земельного Кодексу України (зі змінами та доповненнями), Закону України „Про звернення громадян” та ст. 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні” Новомаячківська селищна рада

 В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити акт обстеження земельної ділянки за адресою вул. Дніпровська, 90, щодо не порушення, громадянином Шатовим Олександром Анатолійовичем, меж земельної ділянки яка розташована по вул. Дніпровська, 92 , користувач якої є гр. Шахова С.В., складений 11.12.2013 року постійною депутатською комісією з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. 

2.Залишити в силі пункти 1; 1.1.; рішення Х сесії шостого скликання № 223 від 22.08.2011 року «Про заяви і скарги громадян».

2.1. Рекомендувати громадянці Черкесовій Н.М., передбачити проїзд сільгосптехніки до свого городу,  з земель загального користування, тобто з вулиці Пролетарської.

3. Рекомендувати громадянці Випирайло В.І. звернутися до суду з приводу встановлення межі між земельними ділянками по вул. Основська, 58 та вул. Основська, 60, так як земельна ділянка по вул. Основська, 60, перебуває у приватній власності громадянки Михайлової Л.П..

4. Розглянути заяву гр. Граль Ігоря Петровича, про надання земельної ділянки для будівництва житлового будинку та для ведення особистого селянського господарства між вулицями Шевченко та Основська в кварталі № 76, після проведення корегування генерального плану селища. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХХУІ сесії шостого скликання

Від 16.12.2013 р.                                        №  674

Смт. Нова Маячка

Про продовження терміну дії

договору оренди

земельної ділянки.

 

             Заслухавши заяву гр. Граль Ігоря Петровича про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки, інформацію голови постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів Полонікова О.А., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань АПК, земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів, керуючись ст.12, 201, 206  Земельного кодексу України (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про оренду землі», технічною документацією з нормативної грошової оцінки земель смт Нова Маячка та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна Рада

 ВИРІШИЛА: 

1. Продовжити на 25 років, термін дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0269 га, за адресою вул. Садова, 65 А, який зареєстрований 20 січня 2009 року за                        № 040972900002, укладений між громадянином Граль Ігорем Петровичем та Новомаячківською селищною радою.

1.1. Орендну плату залишити в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки землі.

2.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                      А.А. Костиря

 НОВОМАЯЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Цюрупинського району

Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХХУІ  сесії  шостого скликання

Від 16.12.2013 р.                                       №   675

смт. Нова Маячка

 

Про дозвіл на розробку проектів землеустрою

щодо відведення земельних ділянок

громадянам безоплатно у власність

для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд.

 

Заслухавши інформацію голови постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів Полонікова О.А. щодо надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд гр. гр. Чечіна Віктора Володимировича, Бойко Олени Іванівни, Білоус Тетяни Олександрівни, Чечіна Віктора Володимировича,  Ступка Віктора Івановича,  Фисина Івана  Петровича    враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 120, 121, 122,  125, Земельного Кодексу України (зі змінами і доповненнями) та ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні,“ селищна Рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Чечіну Віктору Володимировичу  на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0211 га;

- прибудинкова територія – 0,1289га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Горького, 47 .

1.1.Гр. Чечіну Віктору Володимировичу  замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

2. Надати дозвіл гр. Бойко Олені Іванівні  на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0133 га;

- прибудинкова територія – 0,1367га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Садова, 163 .

2.1.Гр. Бойко Олені Іванівні  замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

3. Надати дозвіл гр. Білоус Тетяні Олександрівні  на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0079 га;

- прибудинкова територія – 0,1421га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Рафтопуло, 14 .

3.1.Гр. Білоус Тетяні Олександрівні  замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

4. Надати дозвіл гр. Чечіну Віктору Володимировичу  на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0211 га;

- прибудинкова територія – 0,1289га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. Горького, 47 .

4.1.Гр. Чечіну Віктору Володимировичу   замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

5. Надати дозвіл гр. Ступка Віктору Івановичу  на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0143 га;

- прибудинкова територія – 0,1357га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка вул. 1 Травня, 75 .

4.1.Гр. Ступка Віктору Івановичу  замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

5. Надати дозвіл гр. Фисина Івану Петровичу  на  розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки загальною площею 0,15 га, в тому числі: 

 - 0,15 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, з них:

- під забудовою – 0,0197 га;

- прибудинкова територія – 0,1303га.

розташованої за адресою: Херсонська область Цюрупинський район смт Нова Маячка пров. Марївський , 33 .

5.1.Гр. Фисина Івану Петровичу  замовити в землевпорядній організації проект відведення вищевказаної земельної ділянки та після відповідних погоджень надати на розгляд та затвердження до селищної ради.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів , охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 Селищний голова                                                                                       А.А.Костиря